TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Đề tài:
XÂY DỰNG PHẦN MỀM THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ

Giáo viên hướng dẫn Giáo viên phản biện Sinh viên thực hiện Lớp

: ThS. Nguyễn Trung Đức : KS. Phạm Duy Bình : Phạm Thị Chi : CNT45-ĐH

kết luận và hướng phát triển đề tài . Đánh giá hiện trạng quản lý 2. Cài đặt thử nghiệm chương trình 5. Đánh giá. Mục đích của chương trình quản lý sinh viên tại trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng 3. Nghiệp vụ quản lý sinh viên 4.NỘI DUNG BÁO CÁO 1.

Số lượng khoa chuyên môn: 6 .Hiện trạng quản lý Qua quá trình khảo sát thực tế công tác quản lý học sinh sinh viên em nhận thấy: .Số lượng bộ môn cơ bản: 3 . hai đồng chí nhân viên. ta thấy rằng: + Nếu chia số lượng lớp cho số cán bộ quản sinh thì mỗi đồng chí quản sinh tiếp nhận 23 lớp. . + Nếu chia số lượng học sinh cho số cán bộ quản sinh thì mỗi đồng chí quản sinh đảm nhiệm 1400 HSSV.Số lượng hệ đào tạo: 4 Từ các con số thống kê trên. sinh viên: 3 người trong đó một đồng chí trưởng phòng.Số lượng lớp hiện tại: 69 lớp .Số lượng HSSV học tập tại trường: 4200 . .Số lượng cán bộ làm công tác quản lý học sinh.

một cách nhanh chóng và tiện lợi. dễ thao tác.. • Bao quát được các tình huống. tìm kiếm. • Cho phép kiểm soát quản lý cao hơn. • Các chức năng phải rõ ràng. tổng hợp đầy đủ chính xác. . dữ liệu phải được bảo mật chặt chẽ. • Thực hiện đầy đủ các chức năng: thống kê. bàn giấy. tra cứu. • Các thông tin.Mục đích của chƣơng trình • Giảm bớt công tác thủ công. • Đảm bảo đúng quy chế quản lý học sinh. sinh viên cho trường CĐNBNHP ban hành. • Dễ sử dụng. dễ hiểu..

học sinh và sinh viên muốn nghỉ tiết hoặc nghỉ cả buổi phải viết đơn xin phép.Hàng ngày trước các buổi học.Nghiệp vụ quản lý sinh viên 1. qua đó theo dõi tình hình học của từng lớp. Cán bộ quản sinh nhận lịch học. Giáo viên bộ môn tiến hành điểm danh. Theo dõi sinh viên . cuối buổi nộp lại.Phòng đào tạo xếp lịch học. phân giáo viên đứng lớp. . cán bộ lớp lên phòng quản sinh lấy danh sách điểm danh (biểu mẫu). .

Quản sinh thống kê.Việc đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện theo tháng và cuối kỳ. Quản lý sinh viên .Việc khen thưởng và kỷ luật dựa theo quy chế dành cho học sinh sinh viên trường nghề. tổng hợp phân loại dựa trên giấy tờ sổ sách. sinh viên được đưa từ phòng đào tạo xuống. tạm vắng được thực hiện như sau: Vào đầu khoá. .Hồ sơ học sinh. . phòng quản sinh tiếp nhận và trực tiếp quản lý. Thông qua sổ tổng hợp bao gồm sơ yếu lý lịch và kết quả học tập của học sinh sinh viên. .2. Do điều kiện cơ sở vật chất nên nhà trường chỉ ưu tiên cho một số trường hợp nên số lượng sinh viên ngoại trú lớn.Việc quản lý tạm trú. điền đầy đủ thông tin. học sinh và sinh viên dán ảnh. . thông qua bản lý lịch trích ngang cá nhân (biểu mẫu).

Phân tích thiết kế hệ thống 1. Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống Quản lý sinh viên Quản lý hồ sơ sinh viên Quản lý quá trình học Nhập hồ sơ In danh sách sinh viên Thời khoá biểu Điểm danh Kỷ luật Khen thưởng Xếp loại hạnh kiểm Chuyển lớp .1.

Sơ đồ ngữ cảnh Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên Cập nhật quá trình rèn luyện Cán bộ quản sinh Thời khoá biểu Xếp loại hạnh kiểm Danh sách điểm danh Quản lý sinh viên Tra cứu danh sách khen thưởng kỷ luật .Phân tích thiết kế hệ thống 1.2.

2.Phân tích thiết kế hệ thống 1.Quản lý hồ sơ Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên Hồ sơ sinh viên Cán bộ quản sinh Danh sách điểm danh Thời khoá biểu Quá trình rèn luyện Xếp loại hạnh kiểm Danh sách khen thưởng.Quản lý quá rèn luyện Quá trình rèn luyện Quá trình rèn luyện Quá trình rèn luyện . kỷ luật 2. Sơ đồ dữ liệu mức đỉnh Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên 1.

GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƢƠNG TRÌNH .

Khen thưởng kỷ luật Thông tin sinh viên Hồ sơ sinh viên Thông tin chuyển lớp 2.1. Điểm danh Thông tin sinh viên QTRL Xếp loại hạnh kiểm Quá trình rèn luyện (QTRL) Thông tin sinh viên 2.2 In danh sách sinh viên Hồ sơ sinh viên Danh sách điểm danh 2. Chuyển lớp Thông tin chuyển lớp .2.2.1 Nhập hồ sơ Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên 1.3.4. Thời khóa biểu QTRL Thông tin sinh viên QTRL Quá trình rèn luyện (QTRL) Cán bộ quản sinh Danh sách khen thưởng kỷ luật 2. Xếp loại hạnh kiểm QTRL QTRL Quá trình rèn luyện (QTRL) Thông tin tạm trú tạm vắng 2.Phân tích thiết kế hệ thống 1. Sơ đồ dữ liệu mức dưới đỉnh 1.5.

Cơ sở dữ liệu ( MS SQL Server) .

CẬP NHẬT DANH SÁCH LỚP THEO NĂM .

CẬP NHẬT SINH VIÊN THEO LỚP .

DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC .

.  Cập nhật quá trình rèn luyện: Theo dõi điểm danh. phiếu xác nhận. báo cáo. vi phạm.Đánh giá và hƣớng phát triển  Chương trình thực hiện việc cập nhật lớp. giấy chứng nhận. khen thưởng. tìm kiếm sinh viên  Cung cấp các mẫu biểu cho sinh viên: Giấy xác nhận vay vốn. * Hướng phát triển tương lai: Xây dựng chương trình hoàn thiện. kết nối với các phòng ban để cập nhật dữ liệu.  Thống kê. lưu trữ. sinh viên theo năm học. tìm kiếm thông tin nhanh chóng và tiện lợi. giấy giới thiệu.

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful