TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Đề tài:
XÂY DỰNG PHẦN MỀM THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ

Giáo viên hướng dẫn Giáo viên phản biện Sinh viên thực hiện Lớp

: ThS. Nguyễn Trung Đức : KS. Phạm Duy Bình : Phạm Thị Chi : CNT45-ĐH

kết luận và hướng phát triển đề tài . Cài đặt thử nghiệm chương trình 5. Nghiệp vụ quản lý sinh viên 4.NỘI DUNG BÁO CÁO 1. Đánh giá. Mục đích của chương trình quản lý sinh viên tại trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng 3. Đánh giá hiện trạng quản lý 2.

Số lượng bộ môn cơ bản: 3 . sinh viên: 3 người trong đó một đồng chí trưởng phòng. . .Số lượng khoa chuyên môn: 6 . ta thấy rằng: + Nếu chia số lượng lớp cho số cán bộ quản sinh thì mỗi đồng chí quản sinh tiếp nhận 23 lớp. + Nếu chia số lượng học sinh cho số cán bộ quản sinh thì mỗi đồng chí quản sinh đảm nhiệm 1400 HSSV.Hiện trạng quản lý Qua quá trình khảo sát thực tế công tác quản lý học sinh sinh viên em nhận thấy: . hai đồng chí nhân viên.Số lượng HSSV học tập tại trường: 4200 .Số lượng hệ đào tạo: 4 Từ các con số thống kê trên.Số lượng cán bộ làm công tác quản lý học sinh.Số lượng lớp hiện tại: 69 lớp .

• Dễ sử dụng. tìm kiếm. • Các chức năng phải rõ ràng. • Thực hiện đầy đủ các chức năng: thống kê. bàn giấy. dễ thao tác. tra cứu. • Đảm bảo đúng quy chế quản lý học sinh.. một cách nhanh chóng và tiện lợi..Mục đích của chƣơng trình • Giảm bớt công tác thủ công. dễ hiểu. sinh viên cho trường CĐNBNHP ban hành. • Cho phép kiểm soát quản lý cao hơn. dữ liệu phải được bảo mật chặt chẽ. • Bao quát được các tình huống. . tổng hợp đầy đủ chính xác. • Các thông tin.

cuối buổi nộp lại. Theo dõi sinh viên . .Hàng ngày trước các buổi học. Giáo viên bộ môn tiến hành điểm danh. học sinh và sinh viên muốn nghỉ tiết hoặc nghỉ cả buổi phải viết đơn xin phép. . phân giáo viên đứng lớp.Nghiệp vụ quản lý sinh viên 1. Cán bộ quản sinh nhận lịch học. cán bộ lớp lên phòng quản sinh lấy danh sách điểm danh (biểu mẫu).Phòng đào tạo xếp lịch học. qua đó theo dõi tình hình học của từng lớp.

Việc quản lý tạm trú. tổng hợp phân loại dựa trên giấy tờ sổ sách.Hồ sơ học sinh. tạm vắng được thực hiện như sau: Vào đầu khoá. thông qua bản lý lịch trích ngang cá nhân (biểu mẫu). . Do điều kiện cơ sở vật chất nên nhà trường chỉ ưu tiên cho một số trường hợp nên số lượng sinh viên ngoại trú lớn. Thông qua sổ tổng hợp bao gồm sơ yếu lý lịch và kết quả học tập của học sinh sinh viên. .2. phòng quản sinh tiếp nhận và trực tiếp quản lý. sinh viên được đưa từ phòng đào tạo xuống.Việc đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện theo tháng và cuối kỳ. Quản sinh thống kê. học sinh và sinh viên dán ảnh.Việc khen thưởng và kỷ luật dựa theo quy chế dành cho học sinh sinh viên trường nghề. . Quản lý sinh viên . điền đầy đủ thông tin. .

Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống Quản lý sinh viên Quản lý hồ sơ sinh viên Quản lý quá trình học Nhập hồ sơ In danh sách sinh viên Thời khoá biểu Điểm danh Kỷ luật Khen thưởng Xếp loại hạnh kiểm Chuyển lớp .Phân tích thiết kế hệ thống 1.1.

Sơ đồ ngữ cảnh Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên Cập nhật quá trình rèn luyện Cán bộ quản sinh Thời khoá biểu Xếp loại hạnh kiểm Danh sách điểm danh Quản lý sinh viên Tra cứu danh sách khen thưởng kỷ luật .2.Phân tích thiết kế hệ thống 1.

Sơ đồ dữ liệu mức đỉnh Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên 1.Phân tích thiết kế hệ thống 1.Quản lý hồ sơ Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên Hồ sơ sinh viên Cán bộ quản sinh Danh sách điểm danh Thời khoá biểu Quá trình rèn luyện Xếp loại hạnh kiểm Danh sách khen thưởng.2.Quản lý quá rèn luyện Quá trình rèn luyện Quá trình rèn luyện Quá trình rèn luyện . kỷ luật 2.

GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƢƠNG TRÌNH .

1 Nhập hồ sơ Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên 1.2. Sơ đồ dữ liệu mức dưới đỉnh 1.2.5.Phân tích thiết kế hệ thống 1. Khen thưởng kỷ luật Thông tin sinh viên Hồ sơ sinh viên Thông tin chuyển lớp 2. Chuyển lớp Thông tin chuyển lớp . Xếp loại hạnh kiểm QTRL QTRL Quá trình rèn luyện (QTRL) Thông tin tạm trú tạm vắng 2. Điểm danh Thông tin sinh viên QTRL Xếp loại hạnh kiểm Quá trình rèn luyện (QTRL) Thông tin sinh viên 2.1.3.4. Thời khóa biểu QTRL Thông tin sinh viên QTRL Quá trình rèn luyện (QTRL) Cán bộ quản sinh Danh sách khen thưởng kỷ luật 2.2 In danh sách sinh viên Hồ sơ sinh viên Danh sách điểm danh 2.

Cơ sở dữ liệu ( MS SQL Server) .

CẬP NHẬT DANH SÁCH LỚP THEO NĂM .

CẬP NHẬT SINH VIÊN THEO LỚP .

DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC .

giấy giới thiệu. . lưu trữ. sinh viên theo năm học.  Cập nhật quá trình rèn luyện: Theo dõi điểm danh. * Hướng phát triển tương lai: Xây dựng chương trình hoàn thiện. tìm kiếm thông tin nhanh chóng và tiện lợi. giấy chứng nhận. vi phạm. khen thưởng. báo cáo. kết nối với các phòng ban để cập nhật dữ liệu. tìm kiếm sinh viên  Cung cấp các mẫu biểu cho sinh viên: Giấy xác nhận vay vốn.  Thống kê.Đánh giá và hƣớng phát triển  Chương trình thực hiện việc cập nhật lớp. phiếu xác nhận.

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn! .