TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Đề tài:
XÂY DỰNG PHẦN MỀM THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ

Giáo viên hướng dẫn Giáo viên phản biện Sinh viên thực hiện Lớp

: ThS. Nguyễn Trung Đức : KS. Phạm Duy Bình : Phạm Thị Chi : CNT45-ĐH

Mục đích của chương trình quản lý sinh viên tại trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng 3. Cài đặt thử nghiệm chương trình 5.NỘI DUNG BÁO CÁO 1. Đánh giá hiện trạng quản lý 2. Đánh giá. Nghiệp vụ quản lý sinh viên 4. kết luận và hướng phát triển đề tài .

Số lượng khoa chuyên môn: 6 .Số lượng HSSV học tập tại trường: 4200 .Số lượng hệ đào tạo: 4 Từ các con số thống kê trên.Hiện trạng quản lý Qua quá trình khảo sát thực tế công tác quản lý học sinh sinh viên em nhận thấy: . hai đồng chí nhân viên.Số lượng cán bộ làm công tác quản lý học sinh. . ta thấy rằng: + Nếu chia số lượng lớp cho số cán bộ quản sinh thì mỗi đồng chí quản sinh tiếp nhận 23 lớp. + Nếu chia số lượng học sinh cho số cán bộ quản sinh thì mỗi đồng chí quản sinh đảm nhiệm 1400 HSSV. sinh viên: 3 người trong đó một đồng chí trưởng phòng. .Số lượng bộ môn cơ bản: 3 .Số lượng lớp hiện tại: 69 lớp .

• Bao quát được các tình huống. dễ hiểu.. • Các chức năng phải rõ ràng. tìm kiếm. . • Thực hiện đầy đủ các chức năng: thống kê. dữ liệu phải được bảo mật chặt chẽ. • Cho phép kiểm soát quản lý cao hơn. • Đảm bảo đúng quy chế quản lý học sinh.. • Các thông tin. dễ thao tác. một cách nhanh chóng và tiện lợi. bàn giấy. • Dễ sử dụng. sinh viên cho trường CĐNBNHP ban hành. tổng hợp đầy đủ chính xác. tra cứu.Mục đích của chƣơng trình • Giảm bớt công tác thủ công.

cuối buổi nộp lại.Hàng ngày trước các buổi học.Phòng đào tạo xếp lịch học. Theo dõi sinh viên . . học sinh và sinh viên muốn nghỉ tiết hoặc nghỉ cả buổi phải viết đơn xin phép. . Cán bộ quản sinh nhận lịch học. qua đó theo dõi tình hình học của từng lớp. cán bộ lớp lên phòng quản sinh lấy danh sách điểm danh (biểu mẫu). Giáo viên bộ môn tiến hành điểm danh.Nghiệp vụ quản lý sinh viên 1. phân giáo viên đứng lớp.

2.Việc đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện theo tháng và cuối kỳ.Việc khen thưởng và kỷ luật dựa theo quy chế dành cho học sinh sinh viên trường nghề. phòng quản sinh tiếp nhận và trực tiếp quản lý. sinh viên được đưa từ phòng đào tạo xuống. . học sinh và sinh viên dán ảnh. . Thông qua sổ tổng hợp bao gồm sơ yếu lý lịch và kết quả học tập của học sinh sinh viên. Quản sinh thống kê. điền đầy đủ thông tin. Do điều kiện cơ sở vật chất nên nhà trường chỉ ưu tiên cho một số trường hợp nên số lượng sinh viên ngoại trú lớn. .Hồ sơ học sinh. tạm vắng được thực hiện như sau: Vào đầu khoá. tổng hợp phân loại dựa trên giấy tờ sổ sách. thông qua bản lý lịch trích ngang cá nhân (biểu mẫu). Quản lý sinh viên .Việc quản lý tạm trú. .

Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống Quản lý sinh viên Quản lý hồ sơ sinh viên Quản lý quá trình học Nhập hồ sơ In danh sách sinh viên Thời khoá biểu Điểm danh Kỷ luật Khen thưởng Xếp loại hạnh kiểm Chuyển lớp .Phân tích thiết kế hệ thống 1.1.

2.Phân tích thiết kế hệ thống 1. Sơ đồ ngữ cảnh Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên Cập nhật quá trình rèn luyện Cán bộ quản sinh Thời khoá biểu Xếp loại hạnh kiểm Danh sách điểm danh Quản lý sinh viên Tra cứu danh sách khen thưởng kỷ luật .

2. Sơ đồ dữ liệu mức đỉnh Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên 1.Quản lý hồ sơ Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên Hồ sơ sinh viên Cán bộ quản sinh Danh sách điểm danh Thời khoá biểu Quá trình rèn luyện Xếp loại hạnh kiểm Danh sách khen thưởng.Phân tích thiết kế hệ thống 1.Quản lý quá rèn luyện Quá trình rèn luyện Quá trình rèn luyện Quá trình rèn luyện . kỷ luật 2.

GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƢƠNG TRÌNH .

2.5. Sơ đồ dữ liệu mức dưới đỉnh 1.3.2.1.1 Nhập hồ sơ Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên 1.Phân tích thiết kế hệ thống 1.4. Chuyển lớp Thông tin chuyển lớp .2 In danh sách sinh viên Hồ sơ sinh viên Danh sách điểm danh 2. Khen thưởng kỷ luật Thông tin sinh viên Hồ sơ sinh viên Thông tin chuyển lớp 2. Xếp loại hạnh kiểm QTRL QTRL Quá trình rèn luyện (QTRL) Thông tin tạm trú tạm vắng 2. Điểm danh Thông tin sinh viên QTRL Xếp loại hạnh kiểm Quá trình rèn luyện (QTRL) Thông tin sinh viên 2. Thời khóa biểu QTRL Thông tin sinh viên QTRL Quá trình rèn luyện (QTRL) Cán bộ quản sinh Danh sách khen thưởng kỷ luật 2.

Cơ sở dữ liệu ( MS SQL Server) .

CẬP NHẬT DANH SÁCH LỚP THEO NĂM .

CẬP NHẬT SINH VIÊN THEO LỚP .

DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC .

tìm kiếm sinh viên  Cung cấp các mẫu biểu cho sinh viên: Giấy xác nhận vay vốn.Đánh giá và hƣớng phát triển  Chương trình thực hiện việc cập nhật lớp.  Cập nhật quá trình rèn luyện: Theo dõi điểm danh. giấy giới thiệu. khen thưởng. sinh viên theo năm học. báo cáo.  Thống kê. kết nối với các phòng ban để cập nhật dữ liệu. vi phạm. giấy chứng nhận. tìm kiếm thông tin nhanh chóng và tiện lợi. lưu trữ. . * Hướng phát triển tương lai: Xây dựng chương trình hoàn thiện. phiếu xác nhận.

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful