TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Đề tài:
XÂY DỰNG PHẦN MỀM THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ

Giáo viên hướng dẫn Giáo viên phản biện Sinh viên thực hiện Lớp

: ThS. Nguyễn Trung Đức : KS. Phạm Duy Bình : Phạm Thị Chi : CNT45-ĐH

NỘI DUNG BÁO CÁO 1. Mục đích của chương trình quản lý sinh viên tại trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng 3. kết luận và hướng phát triển đề tài . Cài đặt thử nghiệm chương trình 5. Đánh giá. Nghiệp vụ quản lý sinh viên 4. Đánh giá hiện trạng quản lý 2.

Số lượng HSSV học tập tại trường: 4200 .Số lượng khoa chuyên môn: 6 . .Số lượng lớp hiện tại: 69 lớp . ta thấy rằng: + Nếu chia số lượng lớp cho số cán bộ quản sinh thì mỗi đồng chí quản sinh tiếp nhận 23 lớp.Số lượng cán bộ làm công tác quản lý học sinh.Hiện trạng quản lý Qua quá trình khảo sát thực tế công tác quản lý học sinh sinh viên em nhận thấy: . + Nếu chia số lượng học sinh cho số cán bộ quản sinh thì mỗi đồng chí quản sinh đảm nhiệm 1400 HSSV. hai đồng chí nhân viên. sinh viên: 3 người trong đó một đồng chí trưởng phòng.Số lượng hệ đào tạo: 4 Từ các con số thống kê trên. .Số lượng bộ môn cơ bản: 3 .

tìm kiếm. • Bao quát được các tình huống. • Các thông tin. • Đảm bảo đúng quy chế quản lý học sinh. dễ thao tác. sinh viên cho trường CĐNBNHP ban hành. một cách nhanh chóng và tiện lợi.. • Các chức năng phải rõ ràng. • Dễ sử dụng.. bàn giấy. • Thực hiện đầy đủ các chức năng: thống kê. tổng hợp đầy đủ chính xác. dễ hiểu. • Cho phép kiểm soát quản lý cao hơn. dữ liệu phải được bảo mật chặt chẽ.Mục đích của chƣơng trình • Giảm bớt công tác thủ công. . tra cứu.

Hàng ngày trước các buổi học.Nghiệp vụ quản lý sinh viên 1. . cuối buổi nộp lại. Theo dõi sinh viên . qua đó theo dõi tình hình học của từng lớp.Phòng đào tạo xếp lịch học. Giáo viên bộ môn tiến hành điểm danh. học sinh và sinh viên muốn nghỉ tiết hoặc nghỉ cả buổi phải viết đơn xin phép. cán bộ lớp lên phòng quản sinh lấy danh sách điểm danh (biểu mẫu). Cán bộ quản sinh nhận lịch học. phân giáo viên đứng lớp. .

. tạm vắng được thực hiện như sau: Vào đầu khoá. Thông qua sổ tổng hợp bao gồm sơ yếu lý lịch và kết quả học tập của học sinh sinh viên. điền đầy đủ thông tin. Quản lý sinh viên .2.Việc quản lý tạm trú. . tổng hợp phân loại dựa trên giấy tờ sổ sách. sinh viên được đưa từ phòng đào tạo xuống.Việc đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện theo tháng và cuối kỳ. phòng quản sinh tiếp nhận và trực tiếp quản lý. .Việc khen thưởng và kỷ luật dựa theo quy chế dành cho học sinh sinh viên trường nghề. . thông qua bản lý lịch trích ngang cá nhân (biểu mẫu). học sinh và sinh viên dán ảnh. Do điều kiện cơ sở vật chất nên nhà trường chỉ ưu tiên cho một số trường hợp nên số lượng sinh viên ngoại trú lớn.Hồ sơ học sinh. Quản sinh thống kê.

Phân tích thiết kế hệ thống 1. Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống Quản lý sinh viên Quản lý hồ sơ sinh viên Quản lý quá trình học Nhập hồ sơ In danh sách sinh viên Thời khoá biểu Điểm danh Kỷ luật Khen thưởng Xếp loại hạnh kiểm Chuyển lớp .1.

Sơ đồ ngữ cảnh Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên Cập nhật quá trình rèn luyện Cán bộ quản sinh Thời khoá biểu Xếp loại hạnh kiểm Danh sách điểm danh Quản lý sinh viên Tra cứu danh sách khen thưởng kỷ luật .Phân tích thiết kế hệ thống 1.2.

Phân tích thiết kế hệ thống 1. kỷ luật 2.Quản lý hồ sơ Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên Hồ sơ sinh viên Cán bộ quản sinh Danh sách điểm danh Thời khoá biểu Quá trình rèn luyện Xếp loại hạnh kiểm Danh sách khen thưởng. Sơ đồ dữ liệu mức đỉnh Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên 1.2.Quản lý quá rèn luyện Quá trình rèn luyện Quá trình rèn luyện Quá trình rèn luyện .

GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƢƠNG TRÌNH .

4. Điểm danh Thông tin sinh viên QTRL Xếp loại hạnh kiểm Quá trình rèn luyện (QTRL) Thông tin sinh viên 2.Phân tích thiết kế hệ thống 1.1.5.2 In danh sách sinh viên Hồ sơ sinh viên Danh sách điểm danh 2. Thời khóa biểu QTRL Thông tin sinh viên QTRL Quá trình rèn luyện (QTRL) Cán bộ quản sinh Danh sách khen thưởng kỷ luật 2.2. Sơ đồ dữ liệu mức dưới đỉnh 1.2.1 Nhập hồ sơ Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Thông tin sinh viên Danh sách sinh viên 1.3. Khen thưởng kỷ luật Thông tin sinh viên Hồ sơ sinh viên Thông tin chuyển lớp 2. Xếp loại hạnh kiểm QTRL QTRL Quá trình rèn luyện (QTRL) Thông tin tạm trú tạm vắng 2. Chuyển lớp Thông tin chuyển lớp .

Cơ sở dữ liệu ( MS SQL Server) .

CẬP NHẬT DANH SÁCH LỚP THEO NĂM .

CẬP NHẬT SINH VIÊN THEO LỚP .

DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC .

báo cáo. kết nối với các phòng ban để cập nhật dữ liệu. giấy chứng nhận.Đánh giá và hƣớng phát triển  Chương trình thực hiện việc cập nhật lớp. tìm kiếm thông tin nhanh chóng và tiện lợi. khen thưởng. .  Thống kê. lưu trữ. * Hướng phát triển tương lai: Xây dựng chương trình hoàn thiện. vi phạm. giấy giới thiệu. phiếu xác nhận. tìm kiếm sinh viên  Cung cấp các mẫu biểu cho sinh viên: Giấy xác nhận vay vốn.  Cập nhật quá trình rèn luyện: Theo dõi điểm danh. sinh viên theo năm học.

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful