P. 1
Tom Tat Bai Hoc LS NN VN

Tom Tat Bai Hoc LS NN VN

|Views: 260|Likes:
Được xuất bản bởiLong Khuu Kiem

More info:

Published by: Long Khuu Kiem on Apr 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUÂT VIỆT NAM 1.

Tên và thời lượng môn học Tên môn học : Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam Thời lượng môn học : 30 tiết 2. Vị trí môn học Đây là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học Luật, là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo cử nhân luật, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học. Môn học này được thiết kế học sau các môn : Triết học Mác – Lê nin, môn Lý luận về Nhà nước và Lý luận về Pháp luật. Và có thể bố trí học vào bất kỳ học kỳ nào trong khóa học. 3. Mục tiêu môn học Sau khi hoàn tất chương trình môn học này, người học có thể : + Nắm biết được các kiến thức cơ bản về quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước và Pháp luật Việt Nam từ nguồn gốc cho đến các giai đoạn phát triển của lịch sử. + So sánh và phân tích được những quy định về tổ chức và hoạt động của Nhà nước cũng như của pháp luật ở Việt Nam qua các giai đoạn phát triển của lịch sử. + Nhận thức và lý giải được những nguyên nhân đã dẫn đến sự hình thành, thay đổi của những quy định về tổ chức và hoạt động của Nhà nước cũng như pháp luật ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Trên cơ sở đó, góp phần kế thừa và phát huy bản sắc, văn hóa pháp lý của dân tộc. 4. Yêu cầu môn học - Đối với người học : để học môn này có kết quả cần phải có sự tham gia đầy đủ và nghiêm túc của người học, việc đọc các tài liệu được giảng viên giới thiệu trước và sau khi đến lớp cũng hết sức cần thiết. Trong các buổi giảng và thảo luận trên lớp, người học phải nắm bắt được các nội dung cơ bản, cần có sự trao đổi khi gặp khó khăn, đồng thời khuyến khích thảo luận, tranh luận và giải thích các vấn đề được được đặt ra của môn học. - Đối với nhà trường : trang bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để phục vụ cho môn học, đảm bảo về cơ sở vật chất cho việc giảng dạy. 5. Nội dung môn học - Trong chương trình đào tạo cử nhân luật tại trường Đại học Cần Thơ, môn học Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam là môn học nghiên cứu một cách cơ bản quá
1

trình hình thành và phát triển của bộ máy Nhà nước, pháp luật trong lịch sử Việt Nam cho đến trước năm 1884. Nội dung môn học được chia làm 7 bài, cụ thể như sau : 6. Phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học - Nội dung và các mục tiêu của môn học sẽ được làm rõ bằng sự kết hợp của các phương pháp như: phương pháp thuyết giảng (nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản, nền tảng cho người học) và phương pháp thảo luận, tranh luận (nhằm giúp người học kiểm tra lại khả năng tiếp thu và phát triển khả năng đánh giá, phân tích, so sánh và làm việc nhóm). Ngoài ra, các buổi thuyết trình theo các đề tài được giáo viên định hướng sẽ giúp người học có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức. - Trong quá trình giảng dạy, giảng viên sẽ đặt ra các câu hỏi dưới nhiều hình thức khác nhau, như: câu hỏi trắc nghiệm giúp người học nhớ lại những nội dung cơ bản của bài, câu hỏi nhận định giúp người học có thể kiểm tra mức độ hiểu bài của mình và câu hỏi tổng hợp, phân tích hay so sánh giúp người học làm quen với dạng đề thi sẽ làm trong kiểm tra cuối môn học - Mỗi học phần gồm tối thiểu 2 phần đánh giá trong các phần: phần thực hành, đánh giá nhận thức, thảo luận, chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, đồ án, thi kết thúc. Phần thi kết thúc là bắt buộc phải có và chiếm tỷ lệ không dưới 50%. - Thực hành 30 % - Kiểm tra giữa kỳ: 10% - Thi kết thúc 60 % (tỷ lệ không dưới 50%)

2

BÀI 1 SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Đây là nội dung gắn liền với kiến thức lý luận chung về sự ra đời của nhà nước. Giúp người học khẳng định tính đúng đắn của học thuyết Mác xít về Nhà nước, đồng thời làm sáng tỏ những nhân tố đóng vai trò thúc đẩy dẫn đến sự ra đời Nhà nước ở Việt Nam. Cần nắm được 2 vấn đề sau: + Quá trình phát triển của các nhân tố dẫn đến sự hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam. + Xác định, phân biệt được nhà nước trong trạng thái đang hình thành và sự hình thành nhà nước. B. TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU − Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử diễn giảng, Vũ Văn Mẫu, Sài Gòn 1975, quyển thứ nhất, tập một, trang 8 - 125. − Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, ĐH Luật Hà Nội, Hà Nội 2002, trang 3 - 34. − Lịch sử các định chế chính trị và pháp quyền Việt Nam, Phan Đăng Thanh – Trương Thị Hòa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, tập 1, trang 11 – 33. − Lịch sử Việt Nam giản yếu, Lương Ninh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000, trang 15 – 63. − Pháp chế sử Việt Nam, Vũ Quốc Thông, Tủ sách Đại học Sài Gòn 1972, trang 39 – 42. C. NỘI DUNG CƠ BẢN I. CÁC NHÂN TỐ DẪN ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN Bắt nguồn từ giai đoạn Phùng Nguyên và đặc biệt ở giai đoạn Đông Sơn xã hội Việt Nam đã có sự chuyển biến về các mặt . 1. Chuyển biến về kinh tế. + Nông nghiệp trồng lúa nước chiếm vị trí chủ đạo, năng suất tăng vượt bậc bắt nguồn từ : - Sự thay thế trong công cụ lao động trong nông nghiệp. - Chăn nuôi, săn bắn, đánh cá vẫn tồn tại và phát triển.
3

2. nhưng không thừa nhận quyền tư hữu đối với đất đai. II.Thủ công nghiệp chuyển biến mạnh mẽ : * Đúc đồng. quản lý toàn cộng đồng và tạo tiền đề cho sự ra đời của nhà nước. Thời kỳ Văn Lang – nhà nước trong trạng thái đang hình thành .Giai đoạn Gò Mun . dệt. * Các nghề gốm. luyện sắt đóng vai trò quan trọng. 4 .… phát triển. Nhận xét: nhu cầu trị thủy và chống ngoại xâm có ý nghĩa như những yếu tố thúc đẩy xã hội cần có sự tổ chức.tự vệ và mở rộng lãnh thổ.Giai đoạn Phùng Nguyên . * Sự xuất hiện của “gia đình nhỏ”. Yếu tố trị thủy và chống ngoại xâm + Nhu cầu trị thủy bắt nguồn từ: * Vị trí địa lý. * Tầng lớp nông dân công xã nông thôn..Giai đoạn Đông Sơn + Thời gian bắt đầu. + Công xã nông thôn thay thế cho công xã thị tộc. * Tầng lớp nô tì. chế độ tư hữu ra đời. Công xã nông thôn được xem như tập đoàn đầu tiên của những người tự do. + Hôn nhân và gia đình : * Chế độ phụ hệ thay thế cho chế độ mẫu hệ. nhưng mức độ phân hóa không gay gắt. + Phân hóa xã hội : căn cứ vào những tài liệu khảo cổ học về hình thức chôn cất và tài sản chôn theo người chết. Nhận xét : nền kinh tế đã có sự chuyển biến cơ bản về mọi mặt. Chuyển biến trong xã hội. + Nhu cầu chống ngoại xâm bắt nguồn từ: * Vị trí địa lý. Nhận xét: sự phân hóa về địa vị và sở hữu càng được thể hiện rõ nét. + Thừa nhận quyền tư hữu nhà ở và sản vật của người lao động. 3.Giai đoạn Đồng Đậu . * Thương nghiệp ra đời. * Nông nghiệp trồng lúa nước. * Hiện tượng lịch sử tất yếu . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN 1. đan lát. xã hội phân chia làm 3 tầng lớp: * Tầng lớp quý tộc.

Cao Bằng) 6. + Tổ chức quản lý xã hội: hình thành liên minh các bộ lạc vào khoảng thế kỷ VII TCN. Quảng Trị) 15. Ninh Bình) 11.+ Dân cư : người Việt Lạc Việt. Dương Tuyến 陽 泉 ( thuộc Hải Dương) 10. Quảng Tây Trung Quốc. Hoài Hoan 懷 驩 ( thuộc Nghệ An) 13. Bình Vǎn 平文 (?) * Dưới bộ có các công xã nông thôn. Cửu Chân 九 真 ( thuộc Thanh Hoá) 12.Vǎn Lang 文 郎 ( thuộc Bạch Hạc. Giao Chỉ 交 趾 ( thuộc Hà Nội . + Lãnh thổ: tương ứng với vùng Bắc Bộ. * Dưới Vua có chức quan Lạc hầu. Việt Thường 越 裳 ( thuộc Quảng Bình. + Tổ chức bộ máy nhà nước: * Thục Phán lên ngôi Vua lấy hiệu An Dương Vương.Hưng Yên. Bắc Trung Bộ nước ta ngày nay và một phần phía nam Quảng Đông. * Bằng địa vị của mình quý tộc thị tộc chiếm đoạt sản phẩm dư thừa của cộng đồng. đóng đô Phong Khê – xây thành Cổ Loa. Châu Diên 朱 鳶 (thuộc Sơn Tây) 3. 5 . Cửu Đức 九 徳 ( thuộc Hà Tĩnh) 14. * Chia nước làm 15 bộ. Tân Hưng 新 興 ( thuộc Hưng Hoá . Lục Hải 陸 海 ( thuộc Lạng Sơn 8. Phúc Lộc 福 祿 (thuộc Sơn Tây) 4. 2. Ninh Hải 寧 海 ( thuộc Quảng Ninh) 9.Tuyên Quang) 5. cụ thể: * Đứng đầu là Hùng Vương. * Chia nước làm các bộ do các Lạc tướng đứng đầu. Vũ Ninh 武 寧 ( thuộc Bắc Ninh) 7. * Thục Phán thay thế Hùng Vương. Phú Thọ) 2. lập nước Âu Lạc năm 208 TCN. Nước Văn Lang chia ra làm 15 bộ : 1. Nhà nước Âu Lạc + Lịch sử hình thành nhà nước Âu Lạc: * Bắt nguồn từ nhu cầu chống giặc ngoại xâm: người Việt Lạc Việt và người Âu Việt đoàn kết lại (thành người Âu Lạc) do Thục Phán đứng đầu chống lại cuộc xâm lược của nhà Tần năm 214 TCN. đứng đầu là Bồ chính. đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng. + Sự chuyển hóa quyền lực xã hội sang quyền lực nhà nước: * Quý tộc thị tộc thành những người quản lý xã hội. Vũ Định 武 定 ( thuộc Thái Nguyên .

* Tổ chức quân đội chuyên nghiệp. BÀI 2 6 . III.Thời gian ra đời và tồn tại của nhà nước Văn Lang 5. các quan hệ trong cuộc sống chủ yếu được điều chỉnh bằng tập quán pháp.Tính chất của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc. PHÁP LUẬT + Pháp luật thành văn chưa tồn tại.Chứng minh rằng pháp luật thời đại Văn Lang – Âu Lạc chưa chịu sự ảnh hưởng của pháp luật Trung Quốc? 4.Trình bày nguồn gốc dân cư và lãnh thổ thời đại Văn Lang – Âu Lạc? 3.* Công việc ở công xã nông thôn do Bồ chính và Hội đồng công xã giải quyết. D. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. phong tục hay mệnh lệnh khẩu truyền của nhà Vua.Trình bày vai trò của các nhân tố dẫn đến sự hình thành nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam? 2.

Tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ (179 TCN – 938) a) Giai đoạn từ năm 179 TCN đến năm 40 + Nhà Triệu (179 TCN – 111 TCN): thực hiện chính sách cai trị “dùng người Việt cai trị người Việt”.Ý nghĩa các nhà nước tự chủ trong giai đoạn này. + Người học cần nắm 2 vấn đề cơ bản : .67. đứng đầu là quan Huyện lệnh người Việt. giúp việc có quan Tả tướng phụ trách lĩnh vực quân sự.Chia nước ta thành 2 quận: Giao Chỉ và Cửu Chân. . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Trang bị những kiến thức về tổ chức bộ máy nhà nước của các chính quyền đô hộ phương Bắc qua từng thời kỳ đối với nhân dân Âu Lạc. . Cửu Chân và Nhật Nam. trang 35 – 64. đứng đầu là quan Thứ sử. NXB Chính trị quốc gia. trang 35 . Trần Quốc Vượng – Hà Văn Tấn. tập 1. Phan Đăng Thanh – Trương Thị Hòa. TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . NXB Giáo dục. trang 17 – 210.Cách thức tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ qua từng giai đoạn và chính sách cai trị. tập 1. B. + Nhà Tây Hán (111 TCN – 8) và nhà Tân (8 – 23) : thực hiện chính sách “đồng hóa ngu dân”. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CHÍNH QUYỀN ĐÔ HỘ 1.Dưới quận nhà Triệu giữ nguyên cách thức tổ chức chức cổ truyền của người Việt. . . giúp việc có quan Đô sứ phụ trách lĩnh vực quân sự.Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. đứng đầu là các Lạc tướng người Việt. Hà Nội 1960. đứng đầu mỗi quận là quan Điển sứ. Hà Nội 2002. Hà Nội 1995.Gồm 3 quận: Giao Chỉ.Nước ta là 3 trong số 9 quận thuộc Châu Giao Chỉ1. .Dưới Châu là huyện. giúp nhận thức rõ bản chất của các kiểu nhà nước bóc lột. . C. chia quận thành các bộ. NỘI DUNG CƠ BẢN I. đứng đầu mỗi quận là quan Thái thú. .Lịch sử các định chế chính trị và pháp quyền Việt Nam. ĐH Luật Hà Nội. 7 . 1 Được hình thành từ năm 106 TCN.NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG BẮC THUỘC (179 TCN – 938) A. .Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam.

Châu Nhai 珠 厓 (đảo Hải Nam) 9. Cửu Chân và Nhật Nam trực thuộc Giao Châu. 8 . Lãnh thổ nước ta gồm 3 quận: Giao Chỉ. Nam Hải 南 海 ( Quảng Đông) 2. Uất Lâm 鬱 林 (Quảng Tây) 4.Năm 203. nhưng có giai đoạn Giao Châu chia thành 2 châu: Quảng Châu và Giao Châu2. Cửu Chân 九真 (vùng Thanh Hoá . Tây lịch) nhà Hán sai Lộ Bác Đức và Dương Bộc sang đánh nhà Triệu. tăng cường quân sự”. trong đó có 7 quận thuộc lãnh thổ nước ta ngày nay. Hợp Phố 合 浦 ( Quảng Đông ) 5. nhưng có sự tăng cường số lượng quan lại trong bộ máy đô hộ. Nhật Nam 日 南 (từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân) 8. Thương Ngô 苍 梧 (Quảng Tây) 3.Nhà Tấn chia Giao Châu thành 7 quận trong đó có 6 quận thuộc lãnh thổ của nước ta. nhưng có một số thay đổi: . + Nhà Lương (502 – 544): chia Giao Châu thành 8 châu. Tề (265 – 502): cơ bản vẫn tổ chức theo chính quyền 3 cấp: châu – quận – huyện. + Nhà Tấn. . b) Giai đoạn từ năm 43 đến năm 544 + Nhà Đông Hán (43 – 220) : tiếp tục duy trì chính quyền đô hộ 3 cấp như trước. đó là : 1.Đối với huyện. và chia ra làm 9 quận.Nghệ Tỉnh) 7. c) Giai đoạn từ năm 603 đến năm 938 + Nhà Tùy (603 – 618): chia nước ta thành 6 quận đặt dưới sự quản lý trực tiếp của triều đình.+ Nhà Đông Hán (23 – 39) : cơ bản vẫn giữ nguyên 3 cấp chính quyền địa phương như trước. lấy nước Nam Việt ( có phấn đất của Âu Lạc ) rồi cải là GIAO CHỈ BỘ. Năm canh ngọ (111 tr. 2 Sau đó Quảng Châu và Giao Châu lại nhập lại thành Giao Châu như trước. Ngụy (220 – 265): cơ bản giống như trước.Nhà Tề chia Giao Châu thành 9 quận.Nhà Tống chia Giao Châu làm 6 quận. . Giao Chỉ 交 趾 (vùng Bác bộ) 6. + Nhà Đường (618 – 905): thực hiện chính sách cai trị “trấn áp bằng vũ lực. đứng đầu là quan Châu mục. triều đình đổi Châu Giao Chỉ thành Giao Châu. Tống. . như: . Đạm Nhĩ 澹 耳 (đảo Hải Nam). thay các viên Huyện lệnh người Việt bằng quan Huyện lệnh người Hán. + Nhà Đông Ngô. chủ yếu chỉ có sự thay đổi trong sự phân chia các quận. trong đó có 6 châu thuộc lãnh thổ nước ta.

.Dưới chia thành các châu. tham ô. Diễn Châu 演 洲 có 7 huyện ( Nghệ An) . Phong Châu 锋 洲 có 3 huyện (Sơn Tây). 3..Nhóm tội chống chính quyền đô hộ: trừng trị thẳng tay những lãnh tụ nghĩa quân và đều bị khép vào tội phản loạn.Sở hữu tối cao của Hoàng đế Trung Quốc. Năm 618 nhà Tuỳ mất nước. Chi Châu 芝 洲 có 7 huyện. chia làm đại xã và tiểu xã. 2.Nhóm tội về kinh tế: tội mua bán. 3 4 Có giai đoạn gọi là An Nam tổng quản phủ. Hoan Châu 驩 洲 có 4 huyện (Nghệ An) 12. 5. 8. nô tì tư nhân. . Nước ta gọi là An Nam khởi đầu từ đấy. Lạng Sơn). Nhà Ðường cai trị nước ta nghiệt ngã. đứng đầu là quan Thứ sử. . Ðến năm 62 vua Cao Tổ nhà Ðường sai Khâu Hòa làm đại tổng quản sang cai trị Giao Châu. Phúc Lộc Châu 福 禄 洲 có 3 huyện (Sơn Tây). Trường Châu 長 洲 có 4 huyện. hình phạt phổ biến là tử hình hay lưu. 59 huyện và đặt An Nam đô hộ phủ. Năm Kỷ Mão (679) vua Cao Tông nhà Ðường chia đất Giao Châu ra làm 12 châu. tàng trữ sản vật quí. sắt. như: Kinh lược sứ. đứng đầu là quan Huyện lệnh. Thang Châu 湯 洲 có 3 huyện. (179 TCN – 938) Các quan hệ trong thời kỳ này được điều chỉnh chủ yếu bằng luật tục của người Việt và luật pháp của phong kiến Trung Hoa.). chia làm đại hương và tiểu hương.Gọi tên nước ta là An Nam đô hộ phủ3. Tổng quản Kinh lược sứ. … . + Pháp luật hình sự: trừng trị các tội phạm chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích của chính quyền đô hộ.Dưới huyện là hương. nhà Ðường kế nghiệp. (ở vùng miền núi còn đặt các châu “Ki mi”). Giao Châu 交 洲 có 8 huyện (Hà Nội.… + Pháp luật dân sự : có 2 hình thức sở hữu ruộng đất: . II.Nhóm tội phạm liên quan đến chức vụ : tội tham nhũng. . 6. Lục Châu 陸 洲 có 3 huyện (Quảng Yên. nhận hối lộ. 4. . 10. 7. Ái Châu 愛 洲 có 6 huyện (Thanh Hóa) 11.Dưới châu là huyện. muối.. . Võ An Châu 武 安 洲 có 2 huyện. PHÁP LUẬT THỜI KỲ ĐÔ HỘ CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯƠNG BẮC. GIAO CHÂU tức AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ có 12 Châu 1.Dưới hương là xã. đứng đầu là quan Tiết độ sứ4. 9.… 9 . Võ Nga Châu 武 峨 洲 có 7 huyện. Trấn Nam đô hộ phủ. Tùy theo từng giai đoạn có tên gọi khác. Nam Ðịnh.

Chính quyền Dương Đình Nghệ (931 – 937) Dương Đình Nghệ giữ chức Tiết độ sứ được 6 năm (931 . Hai bà Trưng chưa có điều kiện để xây dựng một bộ máy chính quyền vững chắc. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. giúp việc cho Hoàng Đế có 2 Ban văn và võ. Ông vẫn giữ nguyên các cấp chính quyền như trước. Khúc Thừa Dụ mất. Lý Bí lên ngôi Vua. đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý Nam Đế còn đơn giản. Phân tích ý nghĩa của chính quyền tự chủ thời kỳ Lý Nam Đế (544 – 603) BÀI 3 NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ (939 –1009) A. YÊU CẦU 10 . chính quyền đô hộ thực hiện chính sách đồng hóa một cách mạnh mẽ”.. Do vậy về cơ bản. Phân tích ý nghĩa của chính quyền tự chủ thời kỳ Hai Bà Trưng (40 – 43) 5. “Thông qua cách thức tổ chức bộ máy nhà nước. Xã có xã quan đứng đầu gồm một Chánh lệnh trưởng và một Tá lệnh trưởng. Đứng đầu là Hoàng Đế. 4. con là Khúc Hạo lên thay.937).Sở hữu tư nhân: các chủ sở hữu chủ yếu là những quan lại và địa chủ người Hán. 2. Với một thời gian độc lập ngắn ngủi (40 . Chính quyền họ Khúc: (905 – 930) Năm 905. Hãy chứng minh rằng: “nhà Đường đã tổ chức được bộ máy đô hộ hoàn hảo nhất trong thời kỳ Bắc thuộc ở nước ta”? 3. Khúc Thừa Dụ xóa bỏ bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ. 3. Trình bày tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ ở nước ta từ năm 179 TCN đến năm 937? 4. Cả nước lúc bấy giờ có tổng cộng 314 giáp. Năm 907.43). III. Chính quyền Hai Bà Trưng (40 – 43) Hai Bà Trưng xưng Vương. hãy phân tích nhận định trên? 2. đóng đô ở Mê Linh. lấy tên hiệu là Lý Nam đế. CHÍNH QUYỀN ĐỘC LẬP TỰ CHỦ 1. Mỗi giáp có một Quản giáp phụ trách chung và một Phó tri giáp trông nom việc thu thuế. Khúc Hạo chia địa phương thành 5 cấp hành chính: lộ – phủ – châu – giáp – xã. MỤC ĐÍCH. Nhà nước Vạn Xuân (544 – 602) Năm 544.

Tăng thống: phong cho vị sư đứng đầu Phật giáo. ĐH Luật Hà Nội. võ trong triều: . tập 1.Tăng lục: cùng Tăng thống trông coi việc Phật giáo. xét xử. Hà Nội 1995. + Chia cả nước ra làm Lộ – Phủ – Châu – Giáp – Xã.Chi hậu nội nhân: trông coi việc tuần phòng ở cung cấm. +Cần nắm được 2 vấn đề: . trang 77 – 100. NXB Giáo dục. .Sùng chân uy nghi: phong cho đạo sĩ trông coi Đạo giáo. . NỘI DUNG CƠ BẢN TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Đây là giai đoạn củng cố nền độc lập dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyền 1. . Trần Quốc Vượng – Hà Văn Tấn. . Nhà Ngô (939 – 965) + Năm 939 Ngô Quyền xưng Vương.Đô hộ phủ sĩ sư: trông coi việc hình án.+ Trang bị kiến thức chung về Nhà nước và Pháp luật giai đoạn đầu tiên của thời kỳ độc lập tự chủ sau mười thế kỷ Bắc thuộc. B. + Quy định quan văn. đóng đô Hoa Lư. Triều Đinh (968 – 980) a) Tổ chức chính quyền trung ương Năm 968.Đô úy: trông coi việc quân đội. Đây là thời kỳ các thế lực phong kiến chuẩn bị các điều kiện cho sự phát triển lâu dài của Nhà nước phong kiến sau này. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế. Phan Đăng Thanh – Trương Thị Hòa. niên hiệu Thái Bình. . trang 69 83. + “Đặt trăm quan.Cách thức tổ chức bộ máy nhà nước. . chế định triều nghi phẩm phục”.Thập đạo tướng quân: đứng đầu 10 đạo quân trong cả nước. Hà Nội 1960. NXB Chính trị quốc gia. . trang 213 – 261. TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU − Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. Quốc hiệu Đại Cồ Việt. lấy hiệu Đại Thắng Minh Hoàng đế. − Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Hà Nội 2002. tập 1. tương đương Tể tướng sau này. . 11 .Định quốc công: viên quan đầu triều. đóng đô ở Cổ Loa.Sự xuất hiện của văn bản pháp luật. C. − Lịch sử các định chế chính trị và pháp quyền Việt Nam.

3. tập quán người Việt.TIỀN LÊ + Tập quán pháp vẫn được xem là nguồn luật cơ bản để điều chinh các quan hệ trong xã hội. róc mía trên đầu nhà sư. .Từ những thay đổi trong chính trị. Tiền Lê (980 – 1009) a) Tổ chức chính quyền trung ương Năm 980.Thái úy: Là quan võ. Dưới châu là giáp và cuối cùng là cấp xã. cho hổ ăn thịt. PHÁP LUẬT THỜI NGÔ – ĐINH . Tập tục. lệ làng cổ truyền có lẽ vẫn còn được duy trì nhằm điều chỉnh trong một số lĩnh vực. . 12 .Đại tổng quản quân sự: là viên quan đầu triều.Thái sư: là quan đại thần trong triều. đứng đầu có một Chánh lệnh trưởng và giúp việc là một Tá lệnh trưởng. xã hội đến sự củng cố và phát triển nền quân chủ trung ương tập quyền thời Lý – Trần – Hồ. Thái hậu Dương Vân Nga cùng tướng sĩ tôn Lê Hoàn làm Vua. kinh tế. đặc biệt là trong cách thức tổ chức bộ máy nhà nước và hoạt động ban hành pháp luật. như: bỏ kẻ phạm tội vào vạc dầu.Nha nội đô chỉ huy sứ: cũng là một vị quan võ.… NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM THỜI KỲ LÝ – TRẦN – HỒ (1010 – 1407) MỤC ĐÍCH. .b) Tổ chức chính quyền địa phương Xuất hiện đơn vị hành chính đạo. . có chức năng tư vấn cao cấp cho nhà vua. YÊU CẦU + Đây là giai đoạn mở đầu cho sự hưng thịnh của chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền trong lịch sử Việt Nam. b) Tổ chức chính quyền địa phương Lê Hoàn đổi 10 Đạo thời Đinh thành các cấp Lộ – Phủ – Châu. văn hóa.năm 1002 Lê Đại Hành cho “định luật lệnh”. + Pháp luật thành văn đã tồn tại . đứng đầu các quan lại khác. dưới chức tổng quản. + Hình phạt mang tính nhục hình và tùy tiện.Sự ra đời và phát triển của nhiều bộ luật. hiệu Lê Đại Hành. + Cần nắm được các vấn đề sau: . chế định pháp luật trên cơ sở chịu ảnh hưởng của pháp luật Trung Hoa và các phong tục. Đơn vị hành chính cơ sở là xã. + Tiến hành tổ chức quan lại: .

1072) 4. như: Phụ quốc Thái úy. NỘI DUNG CƠ BẢN I.1028 ) 2. Viện sử học – NXB Văn hóa thông tin. Hà Nội 1998. giữ quyền xét xử tối cao. − Lịch sử các định chế chính trị và pháp quyền Việt Nam. − Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Hà Nội 1997.. − Xã hội nhà Lý nhìn dưới khía cạnh pháp luật. Kiểm hiệu Bình chương sự. Phan Đăng Thanh – Trương Thị Hòa. Lý Thái Tổ (1010 . + Quan đại thần5: gồm có 5 Trong số các quan đại thần sẽ chọn ra một người đứng trên tất cả các quan lại khác. − Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về sở hữu ở Việt Nam. tập 1. trang 19 – 22. Tùy theo từng giai đoạn sẽ có tên gọi khác nhau. NXB Chính trị quốc gia. Trần Quốc Vượng – Hà Văn Tấn. hành chính và pháp quyền trong cải cách Hồ Quí Ly. ĐH Luật Hà Nội. NXB Chính trị quốc gia. NXB Công an nhân dân. Lý Thánh Tông (1054 . + Đứng đầu là Vua. Hà Nội 1995. Nguyễn Hữu Châu Phan. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC LÝ – TRẦN – HỒ Đây là giai đoạn củng cố và phát triển nhà nước phong kiến trung ương tập quyền. Hà Nội 1960. Tổ chức Bộ máy Nhà nước thời nhà Lý a) Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương Giai đoạn Lý .Trần – Hồ. chính sách thuế. NXB Giáo dục.1138) 6. nắm trong tay toàn bộ quyền lực: ban hành pháp luật. thực thi pháp luật.. − Thể chế chính trị.. Lý Nhân Tông ( 1072 .… 13 . Nguyễn Danh Phiệt. Hà Nội 1997. Lý Chiêu Hoàng (1225 ) 1.1127) 5.TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU − Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Trương Thị Hòa.1175) 7. Nhà Lý (1010 . Lý Cao Tông (1176 . hình thức chính thể quân chủ được tăng cường cao hơn trước.1210) 8. Nguyễn Huy Anh. trang 84 – 339. Lý Thần Tông (1127 . Lý Huệ Tông (1211 .1225) : 1. Lý Anh Tông ( 1138 . NXB Chính trị quốc gia. vai trò giống như Tể tướng của Trung Hoa. đứng đầu quân đội. Hà Nội − Hồ Quí Ly.1225) 9. Lý Thái Tông ( 1028 .1054) 3. trang 262 – 476. ngoại giao. tập 1. Sùng Chính Tùng Thư 1971.

Tăng chính. * Thái úy. biểu cho nhà Vua. giúp việc có quan Phán phủ6. Nguyên súy. Trần Nhân Tông ( 1279 – 1293 ) 4. 2. chức năng soạn thảo chiếu. Thiếu úy. Trần Thánh Tông ( 1258 . Trần Hiển Tông ( 1329 – 1341 ) 7. 6 Có tài liệu gọi là Phân phủ. + Đơn vị hành chính cấp cơ sở là xã. Thống tướng. + Các cơ quan chuyên môn: * Hàn lâm viện: đứng đầu là quan Hàn lâm học sĩ. Trần Phế Đế ( 1377 – 1388 ) 11 Trần Thuận Tông ( 1388– 1398 ) 12. Trần Thái Tông ( 1225 . * Khu mật sứ: đứng đầu là quan Tả sứ. đứng đầu phủ có quan Tri phủ.… b) Tổ chức chính quyền địa phương + Chia cả nước thành 24 lộ và 2 trại (Hoan châu và Ái châu). Bình chương sự. chức năng trông coi việc học hành. thi cử và quản lý Văn Miếu. lộ được chia thành các châu. Hữu Gián nghị đại phu. Trần Nghệ Tông ( 1370 .* Tam thái: Thái sư – Thái phó – Thái bảo. Viên ngoại lang.1372) 9. Ở vùng miền núi. Tăng lục. + Ở vùng đồng bằng.… * Quan võ: như Đô thống. chức năng cùng nhà Vua bàn bạc công việc triều chính thuộc lĩnh vực dân sự. đứng đầu trại là Chủ trại. đứng đầu có quan Tri châu. Trần Minh Tông ( 1314 – 1329 ) 6. * Quốc tử giám: đứng đầu là quan Tư nghiệp. Trần Duệ Tông ( 1372 – 1377 ) 10. Trần Dụ Tông ( 1341– 1369 8.… * Chức quan về đạo: Quốc sư. * Tam thiếu : Thiếu sư – Thiếu phó – Thiếu bảo. lộ được chia thành phủ. 14 . Trần Anh Tông ( 1293 – 1314 ) 5. giúp việc có Hữu sứ. Đại Tướng. Tăng thống. + Một số các chức quan khác: * Quan văn: như Tả. Đứng đầu lộ là Thông phán. Trần Thiếu Đế ( 1398 – 1400 ) a) Tổ chức bộ máy Triều đình trung ương + Thái Thượng Hoàng và Vua.1278 ) 3.1258 ) 2. Tổ chức bộ máy Nhà nước triều Trần – Hồ Nhà Trần ( 1225 – 1400 ) 1. đứng đầu là Xã trưởng.

có chức năng soạn gia phả cho nhà Vua. * Khu mật viện: tham gia bàn bạc chính sự và quản lý cấm vệ quân. lộ chia ra thành phủ. * Giảng đường võ: nơi đào tạo võ quan. Thiếu úy và Phiêu kỳ tướng quân. .Ở miền đồng bằng.Dưới lộ là phủ. * Đăng văn viện8: xem xét. giúp việc có quan An phủ phó sứ. * Tư thiên giám: phụ trách việc làm lịch. đứng đầu là quan Tri phủ. giúp việc có các quan Xã sử. 15 . * Quốc học viện: cùng với Quốc tử giám chuyên đào tạo sĩ tử. giúp việc có quan Trấn Phủ phó sứ. thiên văn thời tiết. * Tam ty viện: coi việc hình ngục. . + Giai đoạn từ năm 1397 đến 1400: . * Tôn nhân phủ: do quan Đại tôn chính đứng đầu. . * Thái úy. lộ chia thành châu. Xã giám. 7 Cũng lựa chọn một viên quan trong số quan đại thần để đứng đầu hàng quan lại. chức năng kiểm tra hoạt động của đội ngũ quan lại trong bộ máy nhà nước. + Các Viện: * Thẩm hình viện: là cơ quan xét xử cao nhất. phụng chỉ tra hỏi đối với những tội nhân có mức án nặng nhất. Ở miền núi.Chia cả nước thành các lộ. đứng đầu là quan Chuyển vận sứ9. giống như thời nhà Lý. 8 Sau đổi thành Đinh úy viện. 9 Sau đổi thành Thông phán.+ Các quan đại thần7: * Tam thái: Thái sư – Thái phó – Thái bảo. b) Tổ chức chính quyền địa phương + Giai đoạn từ năm 1226 đến 1396: . * Tam thiếu : Thiếu sư – Thiếu phó – Thiếu bảo. giam giữ phạm nhân. châu là xã. * Quốc sử viện: có chức năng chép sử cho triều đình. gồm 3 viện nhỏ: Đài viện – Sát viện – Điện viện. giúp việc có quan An phủ phó sứ. đứng đầu là quan An phủ chánh sứ. * Tam tư: Tư đồ – Tư mã – Tư không.Chia cả nước thành 12 lộ. đứng đầu là Chánh sử giám. đứng đầu là quan An phủ sứ. đứng đầu là quan Trấn phủ sứ. + Các cơ quan chuyên môn: * Ngự sử đài: đứng đầu là quan Ngự sư đại phu.Dưới phủ.

* Truy cứu trách nhiệm hình sự liên đới. tội ác nghịch..  Nhà Trần ban hành: Quốc triều thông chế10(1230). tịch thu tài sản. .Dưới châu là huyện. * Hình phạt khác : . giúp việc có quan Chủ bạ. trượng.Dưới huyện là xã. + Các văn bản pháp luật đơn hành. tội bất hiếu. tội mưu bạn. * Các nhóm tội phạm khác: Liên quan đến trật tự nhà nước.Dưới phủ là châu. tội bất nghĩa. 2. tù trưởng đứng đầu. bắt vợ con người phạm tội làm nô tì. tội đại bất kính.Hoạt động ban hành pháp luật + Bộ luật:  Nhà Lý ban hành Bộ Hình thư (1042). bãi chức đối với quan lại. 16 . tội nội loạn. . thích chữ vào mặt.… + Một số tội phạm cụ thể: * Tội thập ác: tội mưu phản. tội bất mục. Quốc triều thường lễ11 (1230). Liên quan đến tính mạng. đứng đầu là quan Chánh sử giám. Hoàng triều Ngọc điệp (1267).Có tính nhục hình: chặt chân. sức khỏe. tài sản và nhân phẩm của người dân. lưu và tử. PHÁP LUẬT 1. II.Liên quan đến tài sản : phạt tiền. đồ. . + Hình phạt: * Ngũ hình: xuy. .Liên quan đến chức vụ : giáng cấp. tội bất đạo. vào tay. đứng đầu là quan Lệnh úy. Còn được gọi là Kiến Trung thường lễ. * Chuộc tội bằng tiền. b) Pháp luật dân sự 10 11 Còn được gọi là Quốc triều hình luật. giúp việc có quan Thiêm phán. Hình luật thư (1341). Ở miền núi gọi là châu Ki Mi do các tộc trưởng. tội mưu đại nghịch. Hoàng triều Đại điển (1341). đứng đầu là Thông phán. Công văn cách thức (1290).Một số nội dung pháp luật cơ bản a) Pháp luật hình sự + Các nguyên tắc: * Mọi vi phạm pháp luật đều bị trừng trị bằng hình phạt. tay.

Trình bày tổ chức bộ máy thời Lý (1010 – 1225)? 2. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Chỉ rõ những ưu việt và những hạn chế của pháp luật phong kiến.Hồ (1226 – 1407)? 3. Phân tích những đặc điểm trong tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý – Trần – Hồ (1010 – 1407)? 5. Trình bày tổ chức chính quyền địa phương thời Lý – Trần – Hồ (1010 – 1407)? 4. . cùng với sự phát triển rực rỡ của hệ thống pháp luật phong kiến Việt Nam về mọi mặt. + Chế định hợp đồng – khế ước: * Khế ước đoạn mại – “hợp đồng mua đứt bán đoạn”. Phân tích các nội dung cơ bản của pháp luật hình sự? 6.Cần phải nắm được 2 vấn đề cơ bản sau: 17 . dã man”? 8. * Ruộng đất công của nhân dân làng xã. Trình bày tổ chức bộ máy thời Trần .+ Chế định quyền sở hữu: chủ yếu là sở hữu ruộng đất. Tư tưởng phật giáo đã có ảnh hưởng như thế nào đối với pháp luật thời kỳ Lý – Trần – Hồ? BÀI 4: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM THỜI KỲ NHÀ LÊ (1428 – 1527) MỤC ĐÍCH. Phân tích các nội dung cơ bản của pháp luật dân sự? 7. * Ruộng đất tư hữu. * Ruộng đất phong cho quý tộc. * Khế ước điển mại – “hợp đồng mua bán tạm”. nhà chùa. YÊU CẦU Mục đích: Đây là thời kỳ tiếp tục củng cố và phát triển chế độ phong kiến trung ương tập quyền. gồm: * Ruộng đất của nhà Vua – ruộng quốc khố. Hãy nêu quan điểm đối với nhận định sau: “pháp luật Lý – Trần – Hồ” có lúc thể hiện tính nhân đạo và bản chất xã hội rất cao nhưng có lúc tỏ ra hà khắc. làm cơ sở cho việc tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa của hệ thống pháp luật này.

Lê Tương Dực (1510-1516): 10. Đặc san khoa học pháp lý Trường ĐH Luật Tp. Lê Thái Tông (1434-1442): . Lê Cung Hoàng (1522-1527 1. Tổ chức chính quyền trung ương 18 . Tạp chí nhà nước và pháp luật số 4/1992. Viện sử học. ĐH Luật Hà Nội. Lê Thái Tổ (1428-1433 ) : 2. NXB CAND. Hà Nội 2002. Trần Trọng Hựu. Một số văn bản pháp luật Việt Nam từ thế kỷ XV đến XVIII. Nguyễn Duy Hinh. Quốc triều Hình luật. Phạm Thị Ngọc Huyên. Hệ tư tưởng Lê. NXB Văn hóa – thông tin.Những thay đổi. NỘI DUNG CƠ BẢN I. Hà Nội 1994. 7. Lê Hiến Tông (1497-1504): . Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Lê Uy Mục (1505-1509. Phan Huy Lê. Một số suy nghĩ về Quốc triều Hình luật. Nội dung cơ bản của Quốc triều hình luật và Quốc triều khám tụng điều lệ. Những thành tựu của hoạt động xây dựng pháp luật từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII. NXB Văn – Sử – Địa. Tính nhân văn của pháp luật nhà Lê thế kỷ XV (1428 – 1497).HCM số 2/2000. Hà Nội 1997. 11. Viện nhà nước và pháp luật. cải cách và xu hướng phát triển của bộ máy nhà nước phong kiến. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527) 1.HCM số 1/2001. 3. Phạm Thị Ngọc Huyên. Sự sáng tạo của hoạt động lập pháp thời Lê – thế kỷ XV qua việc quy định hình phạt.204. Lê triều quan chế. Lê Nghi Dân (1459-1460) : 5. NXB Tp. TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Chế độ sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ – thế kỷ XV. Lê Thánh Tông (1460-1497): 6. 1959. Tạp chí khoa học pháp lý Trường ĐH Luật Tp. HCM 2003. trang 151 . Lê Túc Tông (1504) : 8. 9. Lê Chiêu Tông (1516-1522) : . Tạp chí nghiên cứu lịch sử số 6/1996. NXB Khoa học xã hội. Lê Nhân Tông (1443-1459): 4.

. . quản đốc công việc trong cung. chức năng giúp Vua xem xét các công việc quan trọng. chức năng giữ ấn tín của nhà Vua. . chức năng soạn thảo chiếu biểu (chế.Bộ Lại: đứng đầu Thượng Thư và phó là Tả.Quốc Tử Giám: đứng đầu Tế Tửu. Hữu Tướng quốc. chức năng phụ trách lễ nghi. chức năng quản lý toàn bộ đội ngũ quan lại trong cả nước.Tả. . chuyển lệnh Vua xuống các quan. Hữu Thị Lang. Thái bảo. . tế tự. Hữu Thị Lang. + Các Bộ: . chức năng đưa lời khuyên. .Bộ Lễ: đứng đầu Thượng Thư và phó là Tả. Chi Hậu và Học Sĩ.Quốc Sử Viện: đứng đầu Tu soạn.Nội Thị Tỉnh: đứng đầu Đô Tri.Trung Thư Tỉnh: đứng đầu Trung Thư Lệnh. .Nội Mật Viện: đứng đầu Nội Mật Viện Chánh Sứ.Môn Hạ Tỉnh: đứng đầu Tri Tư Sự. chiếu chỉ) cho nhà Vua. chức năng trông nom. ý kiến cho Vua trong các việc quan trọng của triều đình. chức năng chép sử của triều đình. . . + Cơ quan giúp việc nhà Vua . + Quan đại thần: gồm . lễ giáo phong kiến. chức năng đào tạo nho sĩ và trông coi Văn Miếu.Thượng Thư Tỉnh: đứng đầu Thượng Thư Lệnh.Chính Sự Viện: đứng đầu Chính Sự Viện Thượng Thư. . chức năng trông coi thư viện của nhà Vua.Đại Hành Khiển. Thái phó.chức năng văn phòng: . Tư không. Thiếu phó.Bí Thư Giám: đứng đầu Bí Thư Giám Học Sĩ.Hàn Lâm Viện: đứng đầu Hàn Lâm Điện Học Sĩ. chức năng liên lạc với các Thượng Thư các Bộ. .Tam Thái: Thái sư.a) Thời kỳ đầu Lê Sơ (1428 – 1460) + Vua: chủ trương xây dựng nhà nước phong kiến chính thể quân chủ trung ương tập quyền trên nền tảng nguyên tắc “tôn quân quyền” của Nho giáo. chức năng giúp Vua bàn bạc công việc cơ mật trong triều.Tam Thiếu: Thiếu sư. 19 . . cáo. Tư mã. . + Cơ quan chuyên môn giúp việc nhà Vua: . chức năng là cơ quan trông coi về việc binh của nhà Vua – như thể Bộ Binh.Ngự tiền tam cuộc: bao gồm Cận Thị.Tam Tư: Tư đồ. . Thiếu bảo.

chức năng phụ trách biên chép dự thảo văn bản chính thức trình lên Vua ban hành.…).Trung thư giám: đứng đầu là quan Trung thư giám xá nhân (Chánh lục phẩm). chức năng phụng mệnh Vua khởi thảo một số loại văn thư (biểu. . Thiếu úy.Hoàng môn tỉnh: đứng đầu là quan Hoàng môn thị lang (Tòng tam phẩm). gồm 5 viện: Thẩm Hình. + Quan đại thần gồm : . Tường Hình và Tư Hình. . . Hữu Thị lang (Tòng tam phẩm) giúp việc. Thái bảo (Chánh nhất phẩm). . . sắp xếp các bài vị trong việc cúng tế. chiếu. Tả Hình.Bí thư giám: đứng đầu là quan Bí thư giám học sĩ (Tòng ngũ phẩm).Thái úy.Đông các viện: đứng đầu là quan Đông các đại học sĩ (Tòng tứ phẩm). + Lục Bộ : là những cơ quan quản lý trong một ngành.Đình Úy Ty: đứng đầu Đình Úy.Tam Thái: Thái sư. . b) Từ sau cải cách Lê Thánh Tông (1460 – 1527) + Vua: chủ trương xây dựng nhà nước phong kiến chính thể quân chủ trung ương tập quyền cao độ. .Mỗi Bộ được tổ chức thành : * Thanh lại ty – cơ quan phụ trách công việc chuyên môn: đứng đầu là quan Lang trung (Chánh lục phẩm). đứng đầu mỗi Bộ là quan Thượng thư (Tòng nhị phẩm). giám sát việc thi hành pháp luật. . Hữu Hình. chức năng giám sát quan lại.Ngự Sử Đài: đứng đầu Ngự Sử Đại Phu. quan lại . chức năng trông coi. Thiếu bảo (Chánh nhị phẩm). .Thái Sử Viện: đứng đầu Thái Sử Lệnh.Tăng cường quyền lực của nhà Vua. Thái phó.Tổ chức cơ chế kiểm tra. dưới có quan Ngoại lang (Tòng lục phẩm) giúp việc.Hàn lâm viện: đứng đầu là quan Thừa chỉ (Chánh tứ phẩm). lĩnh vực nhất định.Ngũ Hình Viện: nhiệm vụ trông coi hình án.. chức năng trông coi thư viện của Vua.chức năng văn phòng: . . 20 .Tam Thiếu: Thiếu sư. chỉ. chức năng tra hỏi những án hệ trọng mà có điều nghi ngờ. chức năng: giữ ấn của nhà Vua. chức năng chủ yếu là sửa chữa các văn bản do Hàn Lâm Viện đã soạn thảo. . Thiếu phó. dưới có quan Tả.Hạn chế quyền lực đối với các cơ quan. trên nguyên tắc: . giám sát hoạt động lẫn nhau giữa các cơ quan. + Cơ quan giúp việc nhà Vua .

Bộ Lễ: chức năng thực hiện lễ giáo phong kiến. gồm 80 người và Thuyên khảo Thanh lại ty.Bộ Hình: chức năng trông coi hình pháp.Đại lý tự: xem xét lại những án nặng đã xử. nếu theo Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam là Nghi chế Thanh lại ty. 21 . tô thuế.Bộ Hộ: chức năng quản lý ruộng đất. cầu cống. cụ thể: .… và quản lý công xưởng. Minh hình và Tường hình Thanh lại ty. Thận hình. + Lục Tự: là những cơ quan có chức năng trông coi những công việc mà Lục Bộ không quản lý hết được.Hình Khoa giám sát Bộ Hình. Cụ thể: . gồm 190 người và Nghi tiết Thanh lại ty12. tr. nhân khẩu. . thợ thuyền của Vua. rồi gửi kết quả qua Bộ Hình để tâu lên xin quyết định nhà Vua. xét xử và ngục tụng.Bộ Công: chức năng trông coi công việc xây dựng cung điện.Binh Khoa giám sát Bộ Binh. gồm 130 người và 2 Thanh lại ty: Vũ khố và Quân vụ Thanh lại ty.Công Khoa giám sát Bộ Công. . dưới có quan Cấp sự trung (Chánh bát phẩm) giúp việc. . dưới có quan Thiếu khanh (Chánh lục phẩm) giúp việc. gồm 100 người và 2 Thanh lại ty: Độ chi và Bản tịch Thanh lại ty. . đứng đầu mỗi Khoa là quan Đô cấp sự trung (Chánh thất phẩm). 12 Nghi tiết Thanh lại ty: theo Lê triều quan chế.31. + Gồm có Lục Bộ. .Lễ Khoa giám sát Bộ Lễ. kiểm tra đồ ăn uống trong các buổi tế lễ. .Hộ Khoa giám sát Bộ Hộ. kiểm soát hoạt động của Lục Bộ. đường xá.Thái thường tự: thi hành thể thức lễ nghi. đứng đầu mỗi Tự là quan Tự khanh (Chánh ngũ phẩm). . yến tiệc triều đình. . + Lục Khoa: là cơ quan phụ trách giám sát. .Thái bộc tự: trông nom xe.Lại Khoa giám sát Bộ Lại. gồm 190 người và 4 Thanh lại ty: Thanh hình. . Cụ thể: . ngựa của Vua và Hoàng tộc. . gồm 190 người và 2 Thanh lại ty: Doanh thiện và Công trình Thanh lại ty.Quang lộc tự: cung cấp. . âm nhạc và trông coi đền thờ thổ địa. lương của quan lại và quân lính trong cả nước. .Bộ Lại: chức năng quản lý toàn bộ đội ngũ quan lại trong cả nước. kho.Bộ Binh: chức năng quản lý về quân sự.* Tư vụ sảnh – cơ quan phụ trách công việc văn phòng: đứng đầu là quan Tư vụ (Tòng bát phẩm).

đơn vị hành chính địa phương quan đứng đầu Hành khiển 2. quản lý y dược trong cả nước. .Quốc sử viện: chức năng ghi chép và biên soạn sử của Vương triều. dưới có quan Điểm thư (Tòng lục phẩm) giúp việc. giám sát việc thực hiện pháp luật. . dưới có quan Biên lục (Tòng bát phẩm) giúp việc. . đứng đầu là quan Tu soạn (Chánh bát phẩm). đứng đầu là quan Tư thiên lệnh (Chánh lục phẩm). tiến cử người trong Hoàng tộc cho Bộ Lại. dưới có quan Tư nghiệp (Tòng ngũ phẩm) giúp việc.Ngự sử đài: chức năng kiểm soát đội ngũ quan lại. phụ trách an táng quan to trong triều. . đứng đầu là quan Đô ngự sử (Chánh tam phẩm). đứng đầu là quan Tôn nhân lệnh (Chánh tam phẩm).Tôn nhân phủ: phụ trách công việc biên chép gia phả của Hoàng tộc.Hồng lô tự: tổ chức các buổi xướng danh cho tân khoa Tiến sĩ.Thái y viện: phụ trách chăm sóc sức khỏe của nhà Vua và quan lại. Tổ chức chính quyền địa phương a) Thời kỳ đầu Lê Sơ (1428 – 1460) Đạo Lộ – Phủ . đứng đầu là quan Tế tửu (Tòng tứ phẩm).. chỉ dụ của Vua xuống dân và ngược lại.Thông chính ty: phụ trách chuyển đạt công văn. . . lo nghi lễ đón khách quý của Vua. trông coi Văn Miếu. đứng đầu là quan Đại sứ (Chánh ngũ phẩm). dự báo thời tiết.Trấn Tri Phủ – Trấn Phủ Châu Tri Châu (Thiêm phán) Huyện Tuần sát (Chuyển vận sứ) Xã Chú thích: cấp trên và cấp dưới lãnh đạo Xã quan 22 . dưới có quan Tả. Hữu Tôn chính (Tòng tam phẩm) giúp việc. dự báo việc lành dữ tâu lên nhà Vua.Thường bảo tự: giữ việc đóng ấn vào quyển thi của thí sinh trong kỳ thi Hội.Quốc tử giám: phụ trách giáo dục và đào tạo sĩ tử trong cả nước. xét xử kiện tụng trong tôn thất. đứng đầu là quan Thông chính sứ (Tòng tứ phẩm). dưới là quan Phó Đô ngự sử (Chánh tứ phẩm). .Tư thiên giám: chức năng làm lịch. + Cơ quan chuyên môn giúp việc nhà Vua: . dưới có quan Viện sứ (Tòng ngũ phẩm) giúp việc.

Xứ Tam Ty Đô ty Phủ Doãn (Chánh ngũ phẩm) Phủ Thừa chính sứ (Tòng tam phẩm) Đô Tổng binh sứ (Chánh tứ phẩm) Hiến sát (Chánh lục phẩm) Hiến ty Tri Phủ (Tòng lục phẩm) Huyện . Bá. Hầu. phong dưới 2 dạng lệ truy phong và lệ ấm phong. cụ thể: * Quốc Công.Châu Xã Chú thích: cấp trên và cấp dưới lãnh đạo Tri Huyện – Tri Châu (Tòng thất phẩm) Xã quan 3. 13 Tước vị được quy định trong Hoàng triều quan chế 1471 23 . Bá. Công. . mỗi phẩm chia thành Chánh và Tòng. * Với 18 bậc từ Chánh nhất phẩm đến Tòng cửu phẩm tương ứng 18 bậc từ 18 tư xuống 1 tư.Phẩm: theo chế độ “cửu phẩm”. Quận Công. Chế độ quan lại + Tước vị: từ giai đoạn Vua Lê Thánh Tông. Hầu.Tư: chia làm 24 tư. Tử và Nam tương ứng 6 bậc từ 24 tư xuống 19 tư.b) Thời kỳ Lê Thánh Tông (1460 – 1527) Thừa ty Phủ Trung Đô Đạo . . tước vị được chia làm 3 loại cơ bản13: .Tước: gồm 6 bậc chính Vương. Cụ thể phẩm chia làm 18 bậc từ Chánh nhất phẩm đến Tòng cửu phẩm. Tử và Nam.

đưa ra nhận xét rồi trình lên nhà Vua. Bộ Lại và Ngự sử đài quyết định. . . . . Ban Chủ khảo sẽ xem xét lại tất cả công việc và tư cách của quan lại.Quốc triều hình luật.Lộc điền: là cách thức ban cấp ruộng đất cho tầng lớp quý tộc. + Quyền lợi vật chất: bao gồm 2 loại chủ yếu là lương bổng và ruộng đất được ban cấp. .Quốc triều chiếu lệnh thiện chính. . theo 2 hình thức: . Nếu quan hàm tam phẩm. .Sơ khảo: 3 năm một lần. thì cũng được ban cấp theo lộc điền. 14 15 Đến năm 1477 Lê Thánh Tông định rõ lại lệ bổng lộc cho quan trong ngoài. .Quan lại tiến cử người hiền tài làm quan – “bảo cử”. . II. Hoạt động xây dựng pháp luật + Tình hình pháp luật từ thế kỷ XV đến XVIII + Thành tựu của hoạt động xây dựng pháp luật + Các văn bản là sản phẩm của hoạt động pháp điển hóa và tập hợp hóa pháp luật: . tứ phẩm nào điền lộc còn ít.Tuyển dụng những người thi đỗ trong thi cử làm quan – “khoa cử”.* Dân thường “vô tư”.Quân điền: là cách phân phối ruộng đất công ở làng xã dựa vào thứ bậc trong xã hội.Lê Triều hội điển.Tiến cử con cháu quan lại làm quan – “ấm sung”. . .Hồng Đức thiện chính thư. cần mẫn.Khuyến khích người hiền tài tự tiến cử mình làm quan16. áp dụng cho quan lại từ hàm ngũ phẩm15 trở xuống cho đến + Tuyển dụng: theo các hình thức sau . . quan lại từ hàm tứ phẩm trở lên làm bổng lộc.Quốc triều thư khế thể thức. 16 Được áp dụng vào thời Vua Lê Thái Tổ 24 .Thông khảo: 9 năm một lần.Thiên nam dư hạ tập. Năm 147414 Vua Lê Thánh Tông định lệ “quân điền” và “lộc điền” xác định rõ lại bổng lộc của các quan lại. PHÁP LUẬT 1. + Khảo hạch: là hình thức đánh giá khả năng của quan lại nhằm thăng giáng chức cho tương xứng.Nhà Vua bổ nhiệm tôn thất và các công thần làm quan. tiến hành sát hạch chuyên môn và tư cách thanh liêm.Quốc triều khám tụng điều lệ. .

Nguyên tắc chuộc tội bằng tiền. Quốc Triều Hình Luật A) Bố cục của Quốc triều Hình luật B) Nội dung chủ yếu của Quốc triều Hình luật 1. . .Quan điểm về hình phạt. . . . Những quy định trong lĩnh vực pháp luật hình sự + Những nguyên tắc cơ bản: . * Nhóm tội xâm phạm an toàn về tính mạng.Hợp đồng cầm cố ruộng đất. 25 . . * Nhóm tội xâm phạm trật tự công cộng. * Những hình phạt ngoài ngũ hình. Những quy định trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân – gia đình + Một số chế định cơ bản trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.Nguyên tắc vô luật bất hình. . + Tội phạm : .Những quy định về sử dụng và bảo vệ ruộng đất công. sức khỏe và quyền lực của nhà Vua. * Nhóm tội xâm phạm tính mạng. .Chế định ly hôn.Hợp đồng thuê ruộng đất. .Chế định kết hôn.Chế định quan hệ nhân thân giữa cha mẹ và con cái.2.Chế định quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng. . + Hình phạt: . * Nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia.Nguyên tắc về trách nhiệm hình sự.Chế định quan hệ nhân thân giữa các thân thuộc khác.Những quy định bảo vệ ruộng đất tư và các loại về ruộng đất. . .Các loại hình phạt: * Ngũ hình. .Quan điểm về tội phạm. Những quy định trong lĩnh vực dân sự + Quy định liên quan đến sở hữu: . trật tự quản lý nhà nước phong kiến.Các nhóm tội phạm cụ thể: * Tội thập ác. 3. sức khỏe con người. trật tự an toàn chế độ xã hội phong kiến.Hợp đồng mua bán ruộng đất.Các hình thức sở hữu ruộng đất. + Các loại hợp đồng về ruộng đất: . 2.

phát triển sản xuất.Pháp luật bảo vệ quyền con người. thi hành án.Về hình thức.Thủ tục tra khảo. 4. trật tự trị an. bảo vệ lợi ích của cộng đồng. Trình bày cách thức tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương thời kỳ đầu Lê Sơ (1428 – 1459)? 4. . .Thủ tục bắt người. + Pháp luật phản ánh những điều kiện kinh tế – chính trị – xã hội Đại Việt thế kỷ XV.Thủ tục đơn kiện. + Một số thủ tục tố tụng: . + Tính dân tộc: + Thể hiện ở phương pháp làm luật: những quy định của pháp luật không giống. Trình bày những cải tổ trong bộ máy nhà nước thời kỳ Vua Lê Thánh Tông (1460 – 1527)? 3. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. . . .Pháp luật bảo vệ lợi ích của thần dân trăm họ. đơn tố cáo. So sánh bộ máy nhà nước ở trung ương thời kỳ nhà Trần (1226 – 1400) với nhà Lê (1428 – 1527)? 6. hoặc không có trong pháp luật phong kiến Trung Hoa.Thừa kế theo di chúc. Nhận xét : những nét đặc sắc của Quốc Triều Hình luật + Tính nhân văn: .Về nội dung. cụ thể: .Thủ tục giam giữ.Thừa kế không có di chúc (thừa kế theo pháp luật).+ Các quy định về thừa kế: . Trình bày tổ chức và chức năng của các cơ quan tư pháp và giám sát thời kỳ nhà Lê (1428 – 1527)? 2. Trình bày quá trình cải tổ chính quyền địa phương thời kỳ Vua Lê Thánh Tông (1460 – 1527)? 26 . . . Những quy định trong lĩnh vực pháp luật tố tụng + Thẩm quyền. thời hạn và trình tự tố tụng của các cấp chính quyền địa phương.Thủ tục xử án. Trình bày cách thức tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương thời kỳ nhà Lê (1428 – 1527)? 5.

YÊU CẦU − Giúp thấy được cách thức phân chia quyền lực.  Sự sáng tạo độc đáo thể hiện qua Quốc triều khám tụng điều lệ. NXB CAND. 306 – 318.7. giữa cha mẹ và các con trong pháp luật thời kỳ nhà Lê (1428-1527)? Bài 5 NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN VIỆT NAM THỜI KỲ NỘI CHIẾN PHÂN LIỆT THẾ KỶ XVI – XVIII MỤC ĐÍCH. đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật tố tụng TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU − Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. − Cần nắm được các vấn đề sau:  Tổ chức bộ máy nhà nước Đàng trong . Trình bày chế định hình phạt và các nguyên tắc của chế độ trừng trị trong pháp luật hình sự thời kỳ nhà Lê (1428-1527)? 9. Trình bày chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân gia đình thời kỳ nhà Lê (1428-1527)? 13. Trình bày chế định quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Trình bày chế định chấm dứt hôn nhân và chế định mối quan hệ nhân thân trong gia đình thời kỳ nhà Lê (1428-1527)? 14. ĐH Luật Hà Nội. Trình bày chế định về một số loại tội phạm cụ thể của pháp luật hình sự nhà Lê (1428-1527)? 10. Hãy làm sáng tỏ đối với nguyên tắc “bảo đảm sự tập trung quyền lực của nhà Vua” và “không tập trung quá nhiều quyền hành vào một cơ quan” trong cách thức tổ chức bộ máy nhà Lê (1428 – 1527)? 8.Đàng ngoài. Trình bày chế định thừa kế trong pháp luật dân sự thời kỳ nhà Lê (1428-1527)? 12. trang 205 – 242. phản ánh thực trạng xã hội thế kỷ XVI – XVIII. tổ chức bộ máy nhà nước giữa Vua Lê và Chúa Trịnh ở Đàng trong và Chúa Nguyễn ở Đàng ngoài. Trình bày chế định hợp đồng trong pháp luật dân sự thời kỳ nhà Lê (1428-1527)? 11. Hà Nội 2002. 27 .

Tổ chức chính quyền địa phương Phủ − Tri Phủ Tri Huyện – Tri Châu Xã trưởng Huyện .Trấn Tam Ty + Lục phiên: gồm Lại Phiên – Bộ Phiên – Hộ Phiên –chính Phiên – Hình Phiên – Thừa Binh Thừa ty Công Phiên.Châu Xã Chú thích: cấp trên và cấp dưới lãnh đạo 28 . Tổ chức chính quyền trung ương + Vua và Chúa + Các chức quan và cơ quan giúp việc cho Vua Lê: . trang 501 . .Hàn lâm viện. . .Thái úy. Quyển 2.Quan võ: Chúa Trịnh chia ra 5 phủ. Thái bảo). .Quan văn: đứng đầu là quan Tham tụng.Trung thư giám. Hà Nội 1994.Lục Bộ. − Pháp chế sử. Tư mã.545. Thiếu phó. Hai chức quan này được gọi là quan Phủ liêu. Đứng đầu mỗi phiên là quan Tri phiên (tòng nhị phẩm) và giúp việc có sứ quan Phó Tri phiên (tòng tam phẩm) đều do Vua Lê bổ nhiệm. Xứ . NỘI DUNG CƠ BẢN TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Tổ chức bộ máy nhà nước ở Đàng ngoài a. Tư không ).Cổ luật Việt Nam lược khảo. Tủ sách ĐH Sài Gòn 1972.Một số chức quan: Tam thái ( Thái sư. Thiếu úy.… + Các cơ quan làm việc trong Phủ chúa: + Ngũ phủ Phủ liêu: . giúp việc có quan Bồi Tụng. Vũ Quốc Thông. Hữu Đô đốc.Tổ chức mỗi phiên có 3 loại cơ quan chủ yếu sau: cơ quan văn phòng phụ Đô ty Trấn thủ trách công việc giấy tờ. − Một số văn bản pháp luật Việt Nam từ thế kỷ XV đến XVIII.… . Hiến ty Hiến sát b. Vũ Văn Mẫu. Viện nhà nước và pháp luật. Thiếu bảo. NXB Khoa học xã hội.) Tam tư ( Tư đồ. Tam thiếu ( Thiếu sư. Thái phó. Sài Gòn 1970. cơ quan phụ trách tài chính và cơ quan phụ trách công việc chính của Phiên đó. Đứng đầu mỗi phủ có quan Tả. Đông các viện.

Hữu Thị lang. Bộ Công.Chúa Nguyễn là người đứng đầu bộ máy nhà nước ở chính dinh và đặt ra tam ty ở Chính dinh. giúp việc có quan Ký lục. ngoại tả. Bộ Lễ. gồm nội tả. Bộ Binh. * Bộ: đứng đầu là quan Thượng thư. * Ty tướng thần: đứng đầu là quan Cai bạ. Bộ Hình. nội hữu. .Xã. * Quan tứ trụ đại thần.Chúa Nguyễn đứng đầu bộ máy Nhà nước.Phủ . gồm: * Ty xá sai: đứng đầu là quan Đô tri. Gồm có 6 Bộ: Bộ Lại. * Ty lệnh sử: có quan Nha úy đứng đầu. phó chức là quan Tả.Bốn chức quan mới làm tứ trụ đại thần.Huyện . + Tổ chức chính quyền địa phương có 4 cấp : Dinh . Bộ Hộ.Tổ chức chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng trong a) Giai đoạn từ 1600 – 1744 + Tổ chức bộ máy Nhà nước trung ương: . + Tổ chức chính quyền địa phương: 29 . ngoại hữu. b) Giai đoạn 1744 – 1777 + Tổ chức chính quyền trung ương: .

PHÁP LUẬT 1. − Sự kiểm soát công việc xét xử của các cấp.Dinh .  Về bố cục của Bộ luật.  Một số thủ tục trong tố tụng. Huyện. CÂU HỎI ÔN TẬP 30 .Nội dung chủ yếu của Quốc Triều Khám Tụng Điều Lệ:  Thẩm quyền tố tụng của các cấp chính quyền: − Phủ.Hình thức của Quốc Triều Khám Tụng Điều Lệ:  Về năm ban hành của Bộ luật.Trấn Đô đốc – Trấn thủ Phủ Tuần phủ Huyện Tri huyện Xã Xã quan Chú thích: cấp trên và cấp dưới lãnh đạo III. − Cách thức xử án. Phủ Chúa.XVIII 2. Lục Phiên – Lục Bộ. − Thụ lý việc kiện. − Thừa ty. Hoạt động xây dựng pháp luật thế kỷ XVI . Hiến ty. Quốc Triều Khám Tụng Điều Lệ . − A. Phủ tôn nhân. . − Thời hạn xét xử. − Các cơ quan ở kinh đô: Ngự sử đài.

Nêu và phân tích thẩm quyền giải quyết các vụ án quy định trong Quốc triều khám tụng điều lệ? 4. Hãy chứng minh rằng Quốc triều khám tụng điều lệ là một hiện tượng pháp lý độc đáo trong lịch sử pháp luật phong kiến Việt Nam? BÀI 6 NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM THỜI KỲ NHÀ NGUYỄN (1802 – 1884) MỤC ĐÍCH. Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước của Chúa Nguyễn Đàng trong (1600 – 1777)? 3. − Cần nắm được các vấn đề sau: 31 .1. YÊU CẦU − Giúp thấy được đây là thời kỳ phát triển cao của chế độ quân chủ trung ương tập quyền giai đoạn nhà Nguyễn hưng thịnh ở Việt Nam. Phân tích cơ chế kiểm soát hoạt động xét xử được quy định trong Quốc triều khám tụng điều lệ? 6. Hãy trình bày những nội dung cơ bản về thủ tục giải quyết các vụ việc theo quy định trong Quốc triều khám tụng điều lệ? 5. So sánh tổ chức bộ máy nhà nước ở triều đình Vua Lê với Phủ Chúa – Chúa Trịnh giai đoạn thế kỷ XVI – XVIII? 2.

Sài Gòn 1975. − Cổ luật Việt Nam lược khảo. − Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử diễn giảng. * Văn Minh điện Đại học sĩ. . − Tổ chức cơ quan trung ương thời Nguyễn Sơ (1892 – 1847). 2. + Quan đại thần: gồm . thuế. Sự phát triển trong tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương triều Nguyễn. 32 . Quyển thứ 1. Sài Gòn 1970.Đặt lệ “tứ bất” – nghĩa là: không lập Hoàng Hậu. − Tổ chức bộ máy nhà nước của triều Nguyễn. ĐH Luật Hà Nội. Quyển thứ 2.Tứ trụ triều đình: * Cần Chánh điện Đại học sĩ.Nắm giữ tuyệt đối quyền lập pháp. quân đội. hạn chế sự phân chia quyền lực.Hoàng thân không được Vua giao nhiệm vụ không được can dự triều chính. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI NGUYỄN (1802 – 1884) 1. Tể tướng. NXB CAND.  Những đặc điểm. ngoại giao. NXB Sài Gòn 1962.Phụ chính đại thần. NỘI DUNG CƠ BẢN I. quan lại. Tổ chức chính quyền trung ương + Vua : triều Nguyễn thực hiện chế độ tập quyền độc tôn cao độ. Thái Tử và Trạng Nguyên. . nội dung cơ bản của pháp luật nhà Nguyễn. Vũ Văn Mẫu. đặc biệt được thể hiện thông qua Bộ Hoàng Việt Luật Lệ. B. * Võ Hiển điện Đại học sĩ. A. Hà Nội 2002. TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU − Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Vũ Văn Mẫu. hành pháp và tư pháp. . + Cửu khanh: 17 Từ sau cải cách Minh Mệnh đổi tên thành Hội nghị triều thần. NXB Thuận Hóa 1997.… . hầu thần trong cung. Đỗ Bang. + Hội đồng đình thần17: được đánh giá là “hình thức tập trung dân chủ trong khuôn khổ chế độ quân chủ truyền thống”. * Đông Các Đại học sĩ. trang 319 – 482.Hạn chế quyền hành thái giám. . Nguyễn Sỹ Hải. .Hạn chế tối đa việc phong tước vị cao cho thân tộc.

các Thanh lại ty gồm: . khoa cử.Khảo công ty. Hữu Thị lang (Chánh tam phẩm) giúp việc. Biểu Bộ Tào. Đại lý tự khanh. Thuế hạng ty. đường xá. + Lục Bộ: gồm 6 bộ. + Bộ Hộ: phụ trách thu thuế. * Tả. xét xử và ngục tụng. Lưỡng cơ ty. Thường lộc ty.…. Vũ tuyển ty. Kỳ Chú Tào. thu chi ngân khố. các Thanh lại ty gồm: . bức hiếp dân. Nhân tự ty. Đồ Thư Tào. đứng đầu là quan Đại lý tự khanh (Chánh tam phẩm). Thông chính sứ. + Bộ Lại: chức năng quản lý toàn bộ đội ngũ quan lại trong cả nước. Tân hưng ty. đứng đầu mỗi bộ là quan Thượng thư (Chánh nhị phẩm). các Thanh lại ty gồm: Nghi văn ty. Nam kỳ ty. án tham ô hối lộ. . soạn thảo công văn quan trọng vận mệnh triều đình.Đô sát viện: giữ nhiệm vụ giám sát hành chính và tư pháp. * Thanh lại ty.Trừng tự ty. Văn tuyển ty. . Doanh thiện ty. dưới có quan Tả. . triều hội.…. 33 . năm 1820 Vua Minh Mệnh đổi thành Văn thư phòng. Bắc hiểm ty. |+ Bộ Công: phụ trách công trình. Trực tỉnh ty. án tử hình hoãn quyết. Hữu Tham tri (Tòng nhị phẩm) và Tả. năm 1829 đổi thành Nội các. ngoại giao. + Nội các18: cơ quan văn phòng của nhà Vua. + Bộ Hình là cơ quan tư pháp và giám sát có Tam pháp ty bao gồm . tổ chức: * Tả.Bắc kỳ ty. quản lý về quân sự. Đô Ngự sử.….Thù ứng ty. các Thanh lại ty gồm: Quy chế ty. tiền tệ. . Tu tạo ty. Hữu Đô ngự sử (Chánh nhị phẩm).…. Mỗi bộ tổ chức thành : * Ấn ty – Trực xứ. + Bộ Lễ: phụ trách lễ nghi. do các quan Cơ mật đại thần và Cơ mật hành tẩu quản lý. Hữu phó Đô ngự sử (Tòng nhị phẩm). các Thanh lại ty gồm: . Phong điển ty. lăng tẩm.Nam hiểm ty.Kinh kỳ ty. đinh điền.Đại lý tự: nhiệm vụ phúc thẩm án. kho tàng. Kiểm duyệt ty. + Bộ Binh: chức năng tuyển lính. 18 Thời Vua Gia Long gọi là Tam nội viện. gồm: * Thượng Bửu Tào.Kinh chương ty. thợ thuyền. + Cơ mật viện : chức năng tư vấn tối cao quân sự. Chia thành: Nam chương kinh và Bắc chương kinh.Kinh trực ty. + Bộ Hình: chức năng trông coi hình pháp. * Cấp sự trung (Chánh ngũ phẩm). Trực cơ ty.* Thượng thư Lục Bộ.Kiểm biên ty. các Thanh lại ty gồm: .

giấy tờ.* Giám sát ngự sử (Chánh ngũ phẩm). lương thực. đứng đầu là quan Giảng quan (mang hàm nhất hay nhị phẩm).Viện tập hiền: phụ trách giảng dạy đạo trị nước cho Vua. biểu của quan lại. . đứng đầu là quan Chủ sự (Chánh lục phẩm). chế. vận chuyển. văn thư ngoại giao. khí giới. đứng đầu là quan Tôn nhân lệnh (Cực phẩm). đứng đầu là quan Thị lang (Chánh tam phẩm). 34 .Nội vụ phủ: phụ trách giữ kho của nhà Vua. quân giới bằng đường biển. đứng đầu là quan Giám chính (Chánh ngũ phẩm). sắc.Mộc thương: phụ trách giữ kho gỗ ở kinh thành. . .Tôn nhân phủ: phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan đến hoàng tộc. đưa đón quan lại.Khâm thiên giám: giữ nhiệm vụ làm lịch. . dưới có quan Tu nghiệp (Tòng tứ phẩm) giúp việc. đứng đầu là quan Chánh sứ (từ hàm Chánh nhị phẩm trở lên).…. + Các cơ quan chuyên môn khác (giao thông.Vũ khố: phụ trách giữ kho quân khí. . đứng đầu là quan Thượng bảo khanh (Chánh tam phẩm). đứng đầu là quan Thông chính sứ (Chánh tam phẩm). đứng đầu là quan Tự khanh (Tòng tam phẩm). văn bia. xe ngựa trong hoàng cung. .Ty tào chính: phụ trách vận chuyển hàng hóa. Hoàng tộc: . . đứng đầu là quan Thị lang (Chánh tam phẩm). .Quốc sử quán: phụ trách biên chép sử sách triều Nguyễn.Thượng bảo tự: phụ trách đóng ấn quyển thi Hội. Hữu Tôn chính (Chánh nhất phẩm) giúp việc. . + Cơ quan giúp việc nhà Vua. đứng đầu là quan Viện sứ (Chánh tứ phẩm).Thương trường: phụ trách thóc.Ty bưu chính: phụ trách vận chuyển công văn. đứng đầu là quan Chưởng viện học sĩ (Chánh tam phẩm). + Cơ quan văn hóa – giáo dục . khí hậu.Ty thông chính: phụ trách tiếp nhận. phân loại và thuyên chuyển công văn.Quốc tử giám: phụ trách giáo dục trong cả nước.Thái bộc tự: phụ trách nghi vệ. đứng đầu là quan Tế tửu (Chánh tứ phẩm). . hoàng tộc và quan lại. . quan.…. dự báo thiên văn. tiền của Vua. .Thái y viện: giữ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhà Vua. cáo của Vua. đứng đầu là quan Thị lang (Chánh tam phẩm). quản lý kho bãi) . dưới có quan Tả. gạo. . đứng đầu là quan Lang trung (Chánh tứ phẩm).Hàn lâm viện: phụ trách soạn thảo chiếu. đứng đầu là quan Tổng đài (Cực phẩm).

Hoạt động ban hành pháp luật + Bộ luật : điển hình là Bộ Hoàng Việt Luật Lệ. đứng đầu là quan Tự khanh (Chánh tam phẩm). cỗ bàn tế lễ.Dinh Trấn Trấn Trấn Thủ Phủ Huyện .Thái thường tự: đặc trách về đại lễ của nhà nước. đứng đầu là quan Chủ sự (Chánh lục phẩm). . Tổ chức chính quyền địa phương a) Giai đoạn đầu thời Nguyễn (1802 – 1830) Triều đình TW Bắc Thành Gia Định Thành Thành Tổng Trấn Trấn Trấn . 2. + Cơ quan phụ trách lễ nghi.Quang lộc tự: phụ trách kiểm tra lễ vật. PHÁP LUẬT THỜI NGUYỄN (1802 – 1884) Huyện .Châu Chú thích: Cấp trên và cấp dưới Lãnh đạo Triều đình TW Tri Phủ Tri Huyện – Tri Châu Tỉnh Liên Tỉnh Tỉnh Tổng Đốc Tuần Phủ b) Giai đoạn từ sau cải cách năm 1831-1832 Phủ Tri Phủ II. Một số nội dung cơ bản của Bộ Hoàng Việt Luật Lệ Xã Lý Trưởng a) Những quy định trong lĩnh vực pháp luật hình sự Chú thích: Cấp trên và cấp dưới Lãnh đạo 35 .. + Hội điển: điển hình là Bộ Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ. Tổng Cai Tổng 2. .Châu Tri Huyện – Tri Châu 1.Hồng lô tự: phụ trách xướng danh tân khoa tiến sĩ thi Đình. đứng đầu là quan Hồng lô khanh (Chánh tứ phẩm).

* Quan hệ nuôi con nuôi.Chế định hợp đồng. . + Chế định về các mối quan hệ nhân thân trong gia đình: * Quan hệ giữa vợ và chồng. thuế. * Nhóm tội liên quan đến kho bãi. biên giới. quản lý hành chính. hộ tịch. . * Nhóm tội liên quan đến tính mạng. * Nhóm tội liên quan đến lễ nghi triều đình. nhân phẩm. cung cấm. d) Những quy định trong lĩnh vực pháp luật tố tụng 36 .Chế định thừa kế. tài sản. điền trạch.Một số nhóm tội phạm: * Tội thập ác. cầu đường… + Hình phạt : . * Quan hệ với người tôn trưởng. * Nhóm tội liên quan đến lĩnh vực quân sự. đê điều. * Duyên cớ ly hôn * Ly hôn từ người vợ * Thuận tình ly hôn. .Nguyên tắc chiếu cố. * Quan hệ giữa anh chị em. * Quan hệ giữa ông bà. .Quan điểm về tội phạm.… + Tội phạm: .Chế định sở hữu.Ngũ hình: Xuy – Trượng – Đồ – Lưu – Tử. cha mẹ và con cái. .Nguyên tắc về trách nhiệm hình sự.Các hình phạt khác. chuộc tội bằng tiền. sức khỏe. * Nhóm tội liên quan đến quy định về hôn nhân.Nguyên tắc vô luật bất hình.Nguyên tắc trong áp dụng pháp luật. c) Những quy định trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân – gia đình + Chế định kết hôn: * Điều kiện kết hôn. + Chế định ly hôn. . .+ Nguyên tắc cơ bản: . b) Những quy định trong lĩnh vực pháp luật dân sự . * Nhóm tội liên quan đến chế độ quan chức. danh dự của người dân và các quy định liên quan đến pháp luật tố tụng. * Trường hợp cấm kết hôn.

Trình bày cách thức tổ chức chính quyền địa phương thời kỳ nhà Nguyễn (1802 – 1884)? 8. thụ lý.Trình bày quyền lực của các Vua triều Nguyễn (1802-1884)? 2.Trình bày tổ chức và thẩm quyền các Bộ trong thời kỳ nhà Nguyễn (1802-1884)? 3. + Quy định về tra khảo. Trình bày những quy định cơ bản trong lĩnh vực pháp luật tố tụng thời kỳ nhà Nguyễn (1802 – 1884)? ---------------------------------- 37 .Nêu và phân tích những cải cách trong tổ chức bộ máy nhà nước thời kỳ nhà Nguyễn (1802-1884)? 6. Trình bày chế định pháp luật thừa kế thời kỳ nhà Nguyễn (1802-1884)? Từ đó.Trình bày tổ chức và thẩm quyền của các cơ quan tư pháp và giám sát thời kỳ nhà Nguyễn (1802-1884)? 4. Trình bày nội dung chế định kết hôn của pháp luật nhà Nguyễn (18021884)? 13. + Quy định về thưa kiện. ý nghĩa cải cách trong tổ chức chính quyền địa phương thời kỳ Vua Minh Mệnh (1820-1840)? 7. + Quy định về bắt giữ. Trình bày những nhóm tội phạm cụ thể được quy định trong Hoàng Việt Luật Lệ? 11. hãy nêu những điểm khác biệt cơ bản so với thời kỳ nhà Lê (1428 – 1527)? 12. + Quy định về xét xử.Trình bày những đặc điểm của pháp luật nhà Nguyễn (1802-1884)? 9.+ Quy định về thẩm quyền và trình tự tố tụng. Trình bày chế định hợp đồng trong pháp luật dân sự thời kỳ nhà Nguyễn (1802-1884)? 14.Trình bày nội dung của những nguyên tắc trong lĩnh vực pháp luật hình sự thời kỳ nhà Nguyễn (1802 – 1884)? 10.Trình bày tổ chức và thẩm quyền của các Nha phục vụ Hoàng cung trong thời kỳ nhà Nguyễn (1802-1884)? 5.Trình bày nội dung. + Quy định về thi hành án… C. CÂU HỎI ÔN TẬP 1.

“Thế kỷ X .Hà Nội 1991.Hà Nội 1976. văn hoá) – NXB Khoa học Xã hội .Hà Nội 1964.Hà Nội 1968. Những vấn đề lịch sử” NXB Khoa học Xã hội .Lương Ninh “Lịch sử Việt Nam” tập Thông tin – NXB ĐH và GDCN . + Viện Luật học.“Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý – Trần” NXB Khoa học Xã hội .Hà Nội 1990.Tài liệu tham khảo thêm : + Vũ Thị Phụng. “Sơ thảo lịch sử nhà nước và pháp quyền Việt Nam” (từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX) – NXB Khoa học Xã hội .Hà Nội 1983. . + Đình Gia Trinh. . ---------00-------- 38 .Hà Nội 1981. “Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam” từ nguồn gốc đến trước Cách mạng tháng Tám 1945 – NXB Khoa học Xã hội . + + Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê “ Đại Việt sử ký toàn thư” (4 tập) NXB Khoa học Xã hội 1967 – 1968.Thời đại Hùng Vương (lịch sử. + Phan Huy Lê – Trần Quốc Vượng – Hà Văn Tấn .Hà Nội 1983. Sơ thảo lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (từ Cách mạng tháng Tám đến nay) NXB Khoa học Xã hội . + Đào Duy Anh “Đất nước Việt Nam qua các đời” NXB Sử học . kinh tế. chính trị. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->