P. 1
Anh Huong Cua Lam Them Den Ket Qua Hoc Tap

Anh Huong Cua Lam Them Den Ket Qua Hoc Tap

|Views: 56|Likes:
Được xuất bản bởiTrần Thanh Bình

More info:

Published by: Trần Thanh Bình on Apr 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

****************

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI :

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM
THÊM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬPNhóm SVTH :

Nguyễn Viết Lập ĐT1
Lưu Chánh Trực ĐT1
Chau Râm Qui Rứt ĐT1
Lê Đình Thiên ĐT1
Phạm Thị Thu Hiền ĐT1
Nguyễn Trung Nghĩa ĐT1
Phạm Hoàng Nam ĐT1
Nguyễn Xuân Đại ĐT2
Email: trungnghia777@yahoo.com

TPHCM,tháng 11, năm 2006
0
TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong thời đại ngày nay, việc đi làm thêm đối với sinh viên là chuyện bình thường. Vì vậy,
đề tài này muốn nghiên cứu việc đi làm thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên
hay không? Nó có giúp ích gì cho sinh viên hay không?
Để nghiên cứu đề tài, nhóm thu thập số liệu thông qua khảo sát và lấy số liệu ở trường.
Sau khi xử lý số liệu khảo sát, dùng thống kê và hồi qui để tìm ra kết quả. Còn số liệu thứ
cấp là kết quả học tập.
1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu.
1.1 Đặt vấn đề.
Trong bối cảnh hiện nay mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học đều mơ ước
trở thành thanh viên của các trường đại học và cũng là mơ ước của các bậc phụ huynh đối với
con em mình, trong quá trình tuyển sinh đại học mọi người ai cũng trông ngóng chờ đợi kết
quả thi nhưng khi trở thành thành viên của các trường đại học mấy ai lại quan tâm đến kết quả
học tập của sinh viên.
Cũng trong thời gian này cánh cửa gia nhập WTO của Việt Nam đã mở. Việt Nam sẽ gia
nhập tổ chức thương mại thế giới vào tháng 11 năm nay, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thị
trường lao động cần nhiều nguồn nhân lực tri thức, mà chủ chốt là các tri thức được đào tạo từ
các trường đại học. Chúng ta đồng ý rằng để tốt nghiệp khoá học đại học chúng ta phải hoàn
thành các chỉ tiêu do Bộ Giáo Dục đặt ra và chúng ta cũng đồng ý rằng các nhà tuyển dụng
luôn ưu tiên tuyển những sinh viên mới ra trường có kết quả cao, vì vậy kết quả học tập rất
quan trọng với mỗi sinh viên. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh
viên và yếu tố làm thêm cũng có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập
của sinh viên, đề tài sẽ làm rõ vấn đề này.
1.2 Mục tiêu và vấn đề nghiên cứu.
Đề tài khi tiến hành phải đáp ứng được những yêu cầu sau:
Mục tiêu 1: So sánh giữa sinh viên làm thêm và sinh viên không làm thêm về kết quả học
tập từ đó rút ra kết luận sinh viên đi làm thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập hay không so
với sinh viên không đi làm thêm.
1
Mục tiêu 2: Nếu có ảnh hưởng thì phải làm rõ sự ảnh hưởng có khác nhau giữa làm thêm
buổi tối và trái buổi học không.
1.3 Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu.
Có hay không sinh viên đi làm thêm ảnh hưởng đến kết quả học tập so với sinh viên không
đi làm thêm?
Giả thuyết: sinh viên đi làm thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập so với sinh viên không
đi làm thêm.
Các sinh viên đi làm thêm ở những khoảng thời gian khác nhau có ảnh hưởng khác nhau
không.
Giả thuyết: sinh viên đi làm thêm trái buổi học ít ảnh hưởng đến kết quả học tập so với
sinh viên làm thêm vào buổi tối.
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
1.4.1 Ý nghĩa khoa học.
Góp phần xem xét mối quan hệ giữa làm thêm và kết quả học tập của sinh viên.
1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn.
Kết quả của đề tài là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về các vấn đề liên quan đến ảnh
hưởng làm thêm và kết quả học tập của sinh viên.
1.5 Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu được đề xuất là phân tích định tính, thống kê mô tả và hướng dẫn
của các giáo viên.
1.6 Phương pháp thu thập và xử lý.
1.6.1 Phương pháp thu thập.
Số liệu thứ cấp là kết quả học tập trong hai năm của sinh viên, số liệu này được lấy từ trang
Web của trường đại học Kinh Tế.
Số liệu sơ cấp được lấy bằng cách sử dụng bảng câu hỏi trao trực tiếp cho sinh viên để sinh
viên điền vào.
1.6.2 Phương pháp xử lý.
2
Với số liệu thứ cấp chúng ta tính điểm trung bình của mỗi sinh viên trong mỗi kỳ, điểm
trung bình của cả hai năm, điểm trung bình của mỗi nhóm.
Với số liệu sơ cấp ta chia ra thành hai nhóm, trong nhóm sinh viên làm thêm ta phân thành
hai nhóm nhỏ trong đó một nhóm là làm thêm trái buổi, một nhóm là làm thêm vào buổi tối.
Tính tổng thời gian làm thêm của mỗi kỳ. Số lần xuất hiện, phần trăm của các mức độ ảnh
hưởng, giúp ích, áp lực
1.7 Giới thiệu cấu trúc nghiên cứu.
Tóm tắt đề tài................................................................................................................. 1
1.Giới thiệu vấn đề nghiên cứu...................................................................................... 1
1.1.Đặt vấn đề................................................................................................................ 1
1.2.Mục tiêu và vấn đề nghiên cứu................................................................................ 1
1.3.Câu hỏi và giả thiết nghiên cứu............................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn................................................................................ 2
1.4.1. Ý nghĩa khoa học ................................................................................................ 2
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn........................................................................................ 2
1.5.Phương pháp nghiên cứu......................................................................................... 2
1.6.Phương pháp thu thập và xử lí................................................................................. 2
1.6.1.Phương pháp thu thập .................................................................................... 2
1.6.2.Phương pháp xử lí.......................................................................................... 2
1.7 Giới thiệu cấu trúc nghiên cứu ................................................................................ 3
1.8.Phương pháp nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu................................................. 4
2.Cơ sở lí thuyết ............................................................................................................ 4
3.Khung phân tích ......................................................................................................... 5
3.1.Các biến số ................................................................................................... 5
3.2.Phương pháp thu nhập .......................................................................................... 6
4.Phương pháp xử lí ...................................................................................................... 6
5.Kết quả........................................................................................................................ 8
3
5.1.Mô tả.......................................................................................................... 8
5.2.Các biến số chính ...................................................................................... 8
5.3.Kết quả chính............................................................................................. 8
6. Kết luận .................................................................................................................... 11
7.Tài liệu tham khảo..................................................................................................... 12
8. Phụ lục...................................................................................................................... 13
1.8 Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu.
Phạm vi nghiên cứu: do trình độ nhận thức cũng như thời gian, tiền bạc có hạn nên phạm
vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong nội bộ sinh viên K-30 trường đại học Kinh Tế.
Đối tượng nghiên cứu: là xem xét mối quan hệ giữa làm thêm và kết quả học tập của sinh
viên
2. Cơ sở lý thuyết.
Chi phí cơ hội “là phần giá trị lớn nhất của thu nhập hay lợi nhuận đã mất đi, bởi khi thực
hiện phương án này ta bỏ qua cơ hội thực hiện phương án khác có mức rủi ro tương tự nó là
chi phí không thể hiện chi phí bằng tiền”
1
.
Một trong những nguyên tắc cơ bản của kinh tế học là nguồn lực luôn luôn khan hiếm.
Điều này có nghĩa là vào bất kì lúc nào khi chúng ta quyết định chọn lựa sử dụng một nguồn
lực theo cách này chúng ta bỏ qua cơ hội thực hiện phương án khác cũng có thể dễ dàng thấy
được điều này khi chúng ta luôn luôn quyết định phải làm gì khi thời gian và thu nhập có giới
hạn của mình. Chúng ta sẽ dùng tiền đi du lịch vương quốc Anh hay dùng tiền đó để mua một
chiếc xe máy? Chúng ta sẽ tiếp tục học lên đại học hay nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Trong
mỗi trường hợp đưa ra một sự lựa chọn, trên thực tế đã tiêu tốn chúng ta làm một việc khác,
sự lựa chọn phải từ bỏ gọi là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội có thể đo bằng tiền ví dụ như
chúng ta đi xem film hay ở nhà học bài? Chi phí cơ hội bằng tiền của việc xem film thay vì
ngồi ở nhà học bài là giá của chiếc vé. Nhưng chi phí cơ hội cũng có thể không thể hiện bằng
tiền. Ví dụ khi phân bổ thời gian cũng có thể giải thích nhờ vào chi phí cơ hội, quan điểm chi
phí cơ hội giải thích vì sao sinh viên xem tivi ở tuần sau kì thi nhiều hơn trước kì thi, xem tivi
trước kì thi có chi phí cao do thời gian được dành cho học thi nhiều, sau kì thi chi phí thấp
hơn.

1
TS. Lê Bảo Lâm, Ts Nguyễn Như Ý, Ths Trần Thị Bích Dung, Ths Trần Bá Thọ, Kinh Tế Vi Mô, (2005), Nhà Xuất Bản
Thông Kê, Trang 100.
4
Lý thuyết chi phí cơ hội được giải thích trong đề tài là sự quyết định sử dụng thời gian cho
việc làm thêm thay vì dùng thời gian đó cho việc học ở nhà. Chi phí cơ hội của quyết định là
tất cả những hậu quả của nó cho dù được phản ảnh bằng giao dịch tiền hay không?. Nó là sự
đánh đổi giữa tiền, kinh nghiệm, giao tiếp với kết quả học tập nếu mỗi chúng ta quyết định
dành thời gian học ở nhà cho làm thêm. Chúng ta sẽ tăng thu nhập, học hỏi kinh nghiệm, quan
hệ rộng nhưng đổi lại chúng ta sẽ mất những kiến thức học ở trường hoặc nắm không vững do
chúng ta dành phần lớn thời gian học lại kiến thức này cho việc làm thêm. Đó là hậu quả khi
chúng ta quyết định sự lựa chọn này mà bỏ sự lựa chọn khác.
Ưu điểm của lý thuyết chi phi cơ hội là cho phép chúng ta giải thích nguyên nhân đi làm
thêm ảnh hưởng đến kết quả học tâp.
Nhược điểm của chi phí cơ hội là nó không thể hiện bằng giá trị hay một chỉ tiêu đo lường
nào, vì chi phí cơ hội đánh mất khi ta chọn phương án này mà bỏ lỡ phương án kia không xác
định được kết quả của phương án không được chọn.

3. Khung phân tích.
3.1 Các biến số
Định nghĩa đo lường: “đo lường có thể được xác định như những nguyên tắc để ấn định
các biến số đối với những đặc tính thử nghiệm.”
2
Để đánh giá kết quả học tập của sinh viên chúng ta dùng hệ thống thang điểm từ 0 đến 10.
Đơn vị tính trong đánh giá kết quả học tập là điểm.
ij j
ij
j
k c
y
c
×
=i
i
L
T
i
=Trong đó: Yij là điểm trung bình của sinh viên thứ i kì j, Kij là điểm của sinh viên thứ I
môn j, Cj là số chỉ của môn thứ j, Li là điểm trung bình hai năm của sinh viên thứ I, Ti là
điểm trung bình của nhóm i.
4
ij i b s
X T T = × × ×T


Xij là tổng thời gian làm thêm của sinh viên thứ i kì j, đơn vị tính là giờ. Ti là số tháng của
sinh viên thứ i làm thêm trong một kì, đơn vị tính là tháng. Tb số buổi sinh viên làm thêm

2
PGS-TS Nguyễn Thị Cành, Phương Pháp Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, (2004), NXB Đại Học
Quốc Gia TP. HCM, 03 Công Trường Quốc Tế, Trang 53.
5
trong một tuần, đơn vị tính là buổi. Ts số giờ sinh viên thứ i làm thêm trong một buổi, đơn vị
tính là giờ.
Trong định nghĩa trên thuật ngữ “ấn định” “có nghĩa là vạch ra hay một sự áp đặt cho đối
tượng nghiên cứu, hoặc sự kiện”
3
.
Các đối tượng trong đề tài được áp đặt tương ứng với những số dựa vào những đặc tính của
từng đối tượng.
Sinh viên làm thêm ấn định 1, không làm thêm ấn định 0. Làm thêm học kì 1 ấn định 1, kì
2 ấn định 2, kì 3 là 3, kì 4 là 4. Làm thêm buổi tối đặt là 0, trái buổi học đặt 1, cả hai đặt 2.
Mức độ ảnh hưởng, mức độ áp lực công việc, mức độ giúp ích, mức độ giúp ích cho kết quả
học tập ấn định từ 1 đến 4. Trong đó 1 là mức độ lớn nhất, 2 là vừa, 3 là ít, 4 là không.
3.2 Phương pháp thu thập.
Mục đích của bảng câu hỏi khi thu thập số liệu trên những đối tượng nghiên cứu :
Phân loại đối tượng, xác định thời lượng ảnh hưởng, giới hạn các khoảng cách có ảnh
hưởng tham khảo và đánh giá trực tiếp ý kiến thực tế của mỗi cá nhân.
Thông qua bảng câu hỏi lấy được những thông tin khách quan đem đi thống kê ,hồi qui…
gọi là phân tích định lượng, kết hợp thông tin chủ quan đưa ra nhận định chung gọi là phân
tích định tính. Tổng hợp hai loại phân tích trên nhằm mang lại kết quả hiệu quả nhất…..
Phương pháp thu thập trực tiếp, sử dụng bảng câu hỏi trao trực tiếp cho sinh viên, sinh viên
điền thông tin vào.
Với số liệu thứ cấp sau khi có tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh của các sinh viên,
ta thu thập số liệu này qua trang web của trường.
4. Phương pháp xử lý.
Tuỳ thuộc vào những mục tiêu ta có những phương pháp xử lý khác nhau.
Mục tiêu 1: khi thu thập số liệu xong ta chia thành hai nhóm, một nhóm sinh viên làm thêm
và một nhóm sinh viên không làm thêm, sau đó tính điểm trung bình của mỗi sinh viên trong
một kì và 4 kì, sau đó tính điểm trung bình mỗi nhóm.
Điểm trung bình mỗi học kì được tính bằng cách lấy điểm của mỗi môn trong học kì đó
nhân với số chỉ của chính môn đó rồi cộng lại chia cho tổng số chỉ.

3
PGS-TS Nguyễn Thị Cành, Phương Pháp Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, (2004), NXB Đại Học
Quốc Gia TP. HCM, 03 Công Trường Quốc Tế, Trang 78.
6
Điểm trung bình cả hai năm được tính bằng cách lấy số điểm của mỗi môn trong hai năm
nhân với số chỉ của từng môn rồi cộng lại chia cho tổng số chỉ.
Điểm trung bình của mỗi nhóm được tính bằng cách lấy điểm trung bình hai năm học của
mỗi sinh viên trong nhóm cộng lại chia cho tổng số thành viên trong nhóm.

i
i
L
T
i
=ij j
ij
j
k c
y
c
×
=Sau khi có điểm trung bình của từng nhóm ta so sánh kết quả học tập của hai nhóm đó, nếu
điểm trung bình của nhóm làm thêm nhỏ hơn nhóm không làm thêm ta kết luận có ảnh hưởng,
nếu lớn hơn ta kết luận đi làm thêm giúp ích cho học tập, nếu bằng nhau ta kết luận không có
ảnh hưởng.
Phương pháp mô tả: ta tính số lần xuất hiện, tỉ lệ % của các biến đã được áp đặt ở phần
trên bằng cách sử dụng phần mền SPSS để tính.
Mục tiêu hai: trong nhóm sinh viên làm thêm ta chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm là
sinh viên làm thêm trái buổi và nhóm làm thêm buổi tối, chúng ta sử dung công cụ Excel để
trích lọc sinh viên làm thêm trái buổi và sinh viên làm thêm buổi tối. Sau đó ta tính tổng thời
gian sinh viên làm thêm trong một kì, kết quả học tập của sinh viên trong kì đó. Tổng thời
gian được tính bằng cách lấy 4 nhân với số tháng trong một kì, số buổi trong một tuần, số giờ
trong một buổi.
4
ij i b s
X T T = × × ×T
Sau khi có biến thời gian, kết quả học tập của hai nhóm làm thêm trái buổi học và buổi tối
ta hồi quy kết quả học tập theo thời gian.
Yi=B1+ B2X+ B3Zi
Trong đó Z = 0 nếu là sinh viên làm thêm trái buổi, Z = 1 nếu sinh viên làm thêm buổi tối.
B1, B2, B3 là hệ số hồi quy
Khi hồi quy xong nếu hàm hồi quy phù hợp ta có các kết luận.
Nếu hệ số B3 dương thì ta kết luận làm thêm trái buổi nhiều ảnh hưởng hơn so với buổi tối,
và nếu âm thì ngược lại, nếu bằng không ta kết luận không có sự khác biệt. Mức độ khác biệt
giữa hai buổi là hệ số B3.
7
5.Kết quả.
5.1 Mô tả.
Điều tra phỏng vấn một tập hợp nhỏ hơn tổng thể gọi là mẫu, kích cỡ mẫu chính là số sinh
viên được điều tra, kích cỡ mẫu phỏng vấn là 300 ở lớp ngoại thương, ngân hàng, marketing,
kế toán, tài chính doanh nghiệp.
5.2 Các biến số chính.
ij j
ij
j
k c
y
c
×
=i
i
L
T
i
=


4
ij i b s
X T T T = × × ×
Trong đó: Yij là điểm trung bình của sinh viên thứ i kì j. Kij là điểm của sinh viên thứ i
môn j. Ti là điểm trung bình của nhóm i. Xij là tổng thời gian làm thêm của sinh viên thứ i kì
j, đơn vị tính là giờ. Zi là biến giả, Z=0 nếu là sinh viên làm thêm buổi tối, Z=1 nếu sinh viên
làm thêm trái buổi học.
5.3 kết quả chính.
Mục tiêu 1: từ những công thức trên ta tính được điểm trung bình của mỗi nhóm.

Nhóm Sinh viên làm thêm Sinh viên không làm thêm
Tổng điểm(đ) 513.8556226 1445.626797
Số thành viên(người) 83 217
Điểm trung bình (Ti) 6.191031598 6.661874641

Thông qua điểm trung bình của hai nhóm ta thấy điểm trung bình của nhóm không đi làm
thêm cao hơn so với nhóm sinh viên đi làm thêm nên ta kết luận sinh viên đi làm thêm ảnh
hưởng đến kết quả học tập so với sinh viên không đi làm thêm, mức độ ảnh hưởng được thể
hiện là 6,66184641 – 6,191031598 = 0,470843043
Trong lý thuyết chi phí cơ hội nó là sự đánh đổi giữa thu nhập, kinh nghiệm, quan hệ với
kết quả học tập khi quyết định dùng một phần thời gian cho việc học ở nhà để làm thêm. Điều
này cũng đồng nghĩa với việc câu hỏi hay giả thuyết đầu tiên được kiểm định.
8
Mặt khác theo thống kê cho thấy mức độ áp lực công việc, mức độ ảnh hưởng đến kết quả
học tập như sau.
Mức độ áp lực Số lần xuất hiên Tỉ lệ phần trăm
1 31 37,1%
2 16 19,3%
3 25 30,1
4 11 14,5%

Mức độ ảnh hưởng Số lần xuất hiên Tỉ lệ phần trăm
1 20 24,1%
2 15 18,1%
3 36 43,4%
4 12 14,5%

Qua kết quả trên ta thấy phần lớn sinh viên đi làm thêm đều bị áp lực bởi công việc, mức
độ ảnh hưởng khác nhau nhưng chỉ có 13,3% tương đương 11 sinh viên trong tổng số 83 sinh
viên cho là không bị áp lực.
Mức độ ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên qua thông kê cho thấy chỉ có 14,5%
tương đương với 12 sinh viên cho là không bị ảnh hưởng, phần lớn sinh viên cho là ảnh
hưởng đến kết quả học tập.
Khi được hỏi về mức độ giúp ích trong làm thêm được thống kê bảng sau.
Khi hỏi 83 sinh viên về việc làm thêm giúp ích cho sinh viên thì có 142 ý kiến cho rằng
giúp ích về thu nhập kinh nghiệm, giao tiếp, kiến thức.

9
Mức độ giúp ích Số lần xuất hiện Tỉ lệ phần trăm
Thu nhập 50 35%
Kinh nghiệm 55 36%
kiến thức 7 5%
Giao tiếp 30 21%

Mức độ giúp ích cho học tập

Mức độ giúp ích học tập Số lần xuất hiện Tỉ lệ phần trăm
1 17 20,5%
2 16 19.3%
3 23 27,7%
4 27 32,5%

Trong bảng trên cho thấy mức độ giúp ích cho sinh viên chủ yếu là tăng kinh nghiệm và
thu nhập trong khi đó chỉ có 5% tương đương với 7 sinh viên cho là học hỏi kiến thức.
Mức độ giúp ích trong học tập đa số cho là không giúp ích chiếm 32,5% tương đương 27
sinh viên và có đến 23 sinh viên cho là giúp ích ở mức độ ít.
Qua phần thống kê trên ta thấy phần lớn sinh viên đi làm thêm đều không giúp ích cho học
học tập. Phần lớn sinh viên cho rằng đi làm thêm ảnh hương đến kết quả học tập và phần lớn
là ảnh hưởng ở múc độ cao.
Mục tiêu 2: sau khi hồi quy ta được hàm hồi quy mẫu:
Yij = 6,480481 – 0,002186Xij + 0,32081Zi
Kiểm định sự phù hợp của biến giả thời gian đi làm thêm:
10
P(F>7.217268) =0.008014< 0.05 nên chấp nhận Z khác 0 có ý nghĩa.
F-Statictis =4.426072 >prob(F-Statictis) =0.013521 nên hàm hồi quy phù hợp.
B2 = 0,002186 có nghĩa là khi tăng thêm một giờ làm thêm thì kết quả học tập trung bình
sẽ giảm 0,002186 điểm.
B3 = 0,32081 với thời gian làm việc như nhau việc ảnh hưởng đến kết quả học tập trung
bình của việc đi làm trái buổi cao hơn đi làm buổi tối là 0,32081 điểm.
R
2
= 0,054357 có nghĩa là trong hàm hồi quy mẫu, biến X ( thời gian đi làm thêm) giải
thích 5,4357% sự thay đổi của biến Y ( kết quả học tập).
Ở bảng 3 Anova cho ta kết quả :
Sig = 0,013 < 0,1 nên có ý nghĩa là biến X ( thời gian đi làm thêm) có ảnh hưởng đến Y (
kết quả học tập).
và bảng 4 Coefficients cũng cho ta kết quả :
Sig (X) = 0,080 nên biến X có tác động đến Y hay nói cách khác biến thời gian đi làm
thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Vậy sinh viên làm thêm trái buổi ảnh hưởng nhiều hơn so với sinh viên làm thêm buổi tối.
6. kết luận.
Sinh viên là thêm ảnh hưởng đến kết quả học tập so với sinh viên không đi làm thêm.
Sinh viên làm thêm vào trái buổi ảnh hưởng nhiều hơn so với sinh viên làm thêm vào buổi
tối.

11
7. Tài liệu tham khảo

1.GS. Nguyễn Văn Lê,(2001), Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB.
2. PGS-TS Nguyễn Thị Cành,(2004), Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa
học kinh tế, NXB ĐHQG TP.HCM.
3. TS Hoàng Ngọc Nhậm,(2004), Giáo trình kinh tế lượng, ĐHKT TP.HCM.
4. Hà Văn Sơn,(2004), Giáo trình lý thuyết thông kê, ĐHKT TP.HCM.
5. Ts. Lê Bảo Lâm, TS Nguyễn Như Ý, Ths.Trần Thị Bích Dung, Ths Trần Bá Thọ, (1999),
Kinh Tế vi mô, Nxb thông kê, tr100.


12
8. Phụ lục
Phiếu phỏng vấn sinh viên về vấn đề làm thêm tại
trường đại học Kinh Tế TPHCM
Mã số phiếu…………
Họ và Tên................................................
Lớp ..........................................................
Mã số sinh viên .......................................
Ngày tháng năm sinh...............................

1.Xin bạn vui lòng cho biết, trong 2 năm qua bạn có đi làm thêm hay không?
  Có   không
nếu có tả lời câu hỏi sau:
2. Bạn đi làm thêm ở những học kỳ nào?
(năm 2004 – 2005)
  Kì 1   kì 2   cả hai
(năm 2005 – 2006)
  Kì 1   kì 2   cả hai

3. Mỗi kì bạn làm bao nhiêu tháng?
(năm 2004 – 2005)
Kì 1 ............... tháng
Kì 2 ............... tháng
(năm 2005 – 2006)
Kì 1 ............... tháng
Kì 2................ tháng

13
4. Một tuần bạn làm bao nhiêu buổi?.............................................. buổi
5.Bạn làm bao nhiêu giờ mỗi buổi? .................................................. giờ
6. Bạn đi làm thêm ở khoảng thời gian nào?
  Trái buổi đi học   buổi tối   cả hai
7.Bạn đi làm thêm có bị áp lực bởi công việc không?
1 2 3 4
1 mức độ nhiều nhất. 3 mức độ ít
2 mức độ trung bình 4 không
8.Theo bạn đi làm thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập không?
  Có   không
9. Mức độ ảnh hưởng của việc đi làm thêm đến kết quả học tập?
1 2 3 4
10. Ý kiến của bạn, đi làm thêm giúp ích gì cho bạn?
1.........................................................................
2.........................................................................
3.........................................................................
4.........................................................................
11. Mức độ của việc đi làm thêm giúp ích cho bạn trong học tập?
1 2 3 4

Xin chân thành cám ơn

14
Bảng thông kê tần số :
câu 7: áp lực của công việc khi đi làm thêm


câu 8: đi làm thêm có ảnh hưởng kết quả học tập hay không.
1 : có ảnh hưởng đến kết quả học tập.
0 : không ảnh hưởng đến kết quả học tập.


15

câu 9: mức độ ảnh hưởng của việc đi làm thêm đến kểt quả học tập.câu 10 : ý kiến việc đi làm thêm có giúp gì không.
16
( Mức độ ưu tiên quan trọng theo mức từ câu 10.1 đến câu 10.4 )


17
18
câu 11 : Mức độ ảnh hưởng của việc đi làm thêm gúp ích đến kết quả học tập.kết quả hồi quy :
hàm hồi quy mẫu : Y = 6.460861 -0.002186X + 0.320811


19


Bảng kiểm tra sự cần thiết của biến giả ( Z ) bằng kiểm Wald.

20

Bảng kết quả kiểm định sự tác động ảnh hưởng giữa các biến bằng phần mềm SPSS.

21

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong thời đại ngày nay, việc đi làm thêm đối với sinh viên là chuyện bình thường. Vì vậy, đề tài này muốn nghiên cứu việc đi làm thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên hay không? Nó có giúp ích gì cho sinh viên hay không? Để nghiên cứu đề tài, nhóm thu thập số liệu thông qua khảo sát và lấy số liệu ở trường. Sau khi xử lý số liệu khảo sát, dùng thống kê và hồi qui để tìm ra kết quả. Còn số liệu thứ cấp là kết quả học tập. 1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu. 1.1 Đặt vấn đề. Trong bối cảnh hiện nay mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học đều mơ ước trở thành thanh viên của các trường đại học và cũng là mơ ước của các bậc phụ huynh đối với con em mình, trong quá trình tuyển sinh đại học mọi người ai cũng trông ngóng chờ đợi kết quả thi nhưng khi trở thành thành viên của các trường đại học mấy ai lại quan tâm đến kết quả học tập của sinh viên. Cũng trong thời gian này cánh cửa gia nhập WTO của Việt Nam đã mở. Việt Nam sẽ gia nhập tổ chức thương mại thế giới vào tháng 11 năm nay, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thị trường lao động cần nhiều nguồn nhân lực tri thức, mà chủ chốt là các tri thức được đào tạo từ các trường đại học. Chúng ta đồng ý rằng để tốt nghiệp khoá học đại học chúng ta phải hoàn thành các chỉ tiêu do Bộ Giáo Dục đặt ra và chúng ta cũng đồng ý rằng các nhà tuyển dụng luôn ưu tiên tuyển những sinh viên mới ra trường có kết quả cao, vì vậy kết quả học tập rất quan trọng với mỗi sinh viên. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên và yếu tố làm thêm cũng có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, đề tài sẽ làm rõ vấn đề này. 1.2 Mục tiêu và vấn đề nghiên cứu. Đề tài khi tiến hành phải đáp ứng được những yêu cầu sau: Mục tiêu 1: So sánh giữa sinh viên làm thêm và sinh viên không làm thêm về kết quả học tập từ đó rút ra kết luận sinh viên đi làm thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập hay không so với sinh viên không đi làm thêm.

1

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->