P. 1
7 Chuyen de on Thi Dai Hoc Mon Toan

7 Chuyen de on Thi Dai Hoc Mon Toan

|Views: 48|Likes:
Được xuất bản bởid850502

More info:

Published by: d850502 on Apr 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2012

pdf

text

original

Tổ Toán Trường THPT Quang Trung

ÔN THI ĐẠI HỌC

BẢY CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12 ÔN THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC
CHUYÊN ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ

I . Bài tập đã ra thi các năm Bài 1:Âãö thi âaûi hoüc khäúi A - 2006: 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y= 2x3 − 2+12x − 4. 9x 2. Tìm m để phương trình sau có 6 nghiệm phân biệt: 2|x|3 - 9x2 +12 |x| = m. Baìi 2: Âãö thi âaûi hoüc khäúi D - 2006: Cho hàm số y = x3 - 3x+2. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(3; 20) và có hệ số góc là m. Tìm m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt. Baìi 3: Âãö thi âaûi hoüc khäúi B - 2007: Cho hàm số: y = − x3 + 3x2+3(m2 - 1)x − 2 - 1 (1), m là tham số. 3m 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1. 2. Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) cách đều gốc tọa độ O. Baìi 4: Âãö thi âaûi hoüc khäúi D - 2007: Cho hàm số y =

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2. Tìm tọa độ điểm M thuộc (C), biết tiếp tuyến của (C) tại M cắt hai trục Ox, Oy tại A, B và tam giác OAB có diện tích bằng

2x x +1

1 . 4

Baìi 5: Âãö thi âaûi hoüc khäúi B - 2008: Cho hàm số y = 4x3 − 6x2 + 1 (1). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). 2. Viết phương tr.nh tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm M(−1;− 9). Baìi 6: Âãö thi âaûi hoüc khäúi D - 2008: 3 2 Cho hàm số y = x − 3x + 4 ( 1) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). 2. Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua điểm I(1; 2) với hệ số góc k (k > − đều cắt đồ 3) thị của hàm số (1) tại ba điểm phân biệt I, A, B đồng thời I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Baìi 7: Âãö thi âaûi hoüc khäúi A - 2009: Cho hàm số y =

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại gốc toạ độ . Baìi 8: Âãö thi âaûi hoüc khäúi B - 2009: Cho hàm số y = 2x4 – 4x2 (1).
1

x+2 2x + 3

(1).

Tổ Toán Trường THPT Quang Trung

ÔN THI ĐẠI HỌC

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). 2. Với các giá trị nào của phương trình x2|x2 – 2| = m có đúng 6 nghiệm thực phân biệt ? Baìi 9: Âãö thi âaûi hoüc khäúi D - 2009: Cho hàm số y = x4 – (3m + 2)x2 + 3m có đồ thị (Cm), m là là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 0 2. Tìm m để đường thẳng y = -1 cắt đồ thị (Cm) tại 4 điểm phân biệt đều có hoành độ nhỏ hơn 2. Baìi 10: Âãö thi âaûi hoüc khäúi A - 2010: Cho hàm số y = x3 – 2x2 + (1 – m)x + m (1), m là số thực Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1. Tìm m để đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thỏa mãn điều kiện : x12 + x 2 + x3 < 4 2 2 II. Bài tập ra thêm : Bài 1: Cho hàm số

f ( x) = x 4 + 2(m − 2) x 2 + m 2 − 5m+ 5
2x + 1 có đồ thị là (C). x+2

(Cm)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m = 1 2) Tìm m để (Cm) có các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành 1 tam giác vuông cân Bài 2: Cho hàm số y =

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 2) Chứng minh đường thẳng d: y = –x + m luôn luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất. Bài 3: Cho hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2. 2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại, điểm cực tiểu, đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1. Bài 4: Cho hàm số

y = x 3 − 3m 2x + 2m

(Cm).

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 . 2) Tìm m để (Cm) và trục hoành có đúng 2 điểm chung phân biệt. Bài 5: Cho hàm số
y=

x + 3m − 1 ( 2 + m ) x + 4m có

đồ thị là (Cm) (m là tham số)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 0. 2) Xác định m sao cho đường thẳng (d): y = − x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm A, B sao cho độ dài đoạn AB là ngắn nhất. Bài 6: Cho hàm số

y=

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2) Tìm các điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho tổng các khoảng cách từ M đến hai tiệm cận
2

2x − 1 x +1

(C)

2) Dựa và đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình: x3 – x = m3 – m Bài 9: Cho hàm số y= 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Bài 8: Cho hàm số 2x − 1 (C) x −1 y = x3   x . B. 2) Tìm m để đường thẳng d: y = x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A. x −1 y = x 4 − 5x 2 + 4. đường thẳng (d) y = – x + m luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A. − 1) Khảo sát sự biến thiên và đồ thị (C) của hàm số. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). Bài 7: Cho hàm số y = 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. có đồ thị (C) có 6 nghiệm. 2) Tìm m để phương trình | x 4 − 5 x 2 + 4 |= log 2 m 3 .Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC của (C) là nhỏ nhất. 2) Chứng minh rằng với mọi giá trị thực của m. Bài 10: Cho hàm số x−2 . B sao cho ∆OAB vuông tại O. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn AB.

15 x−x + 25 x −x 2 2 2 22x + 2x + 2x− 1 − 24x−1 = 0 2 + 1 =0 4 .2010) h) Bài 2. ( D .2008) f) g) ( D .2 + 27) + 2 log 2 ( 1 = 0 ( D .2008) x+ 4   x 2 − 3x + 2 ≥ 0 .Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ 2: Bài 1: Giải các phương trình sau: a) 2 x − x − 22 + x −x = 3 2 2 PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LÔGARIT (KHỐI D – 2003) (KHỐI A – 2006) (KHỐI A – 2007) (KHỐI B – 2007) b) 3. Giải các phương trình:  5 a) 3   3 c) 2 1+ x+1− x  3 + 5   5 − 8= 0 b) 34x + 8 – 4.2011) (KHỐI B – 2002) (KHỐI B – 2006) (KHỐI A – 2007)  x2 + x  d) log0. Giải phương trình:  3x 8  2 − 3x 2  1 x 1 x + + − 1    x  − 3  2 − x−1  = 4 2    Bài 3. Giải các bất phương trình: x a) log x (log 3 (9 − 72)) ≤ 1 b) log 5 (4 x + 144) − 4 log 5 2 ≤ 1 + log 5 (2 x− 2 + 1) c) 2 log 3 ( 4 x − 3) + log 1 (2 x + 3) ≤ 2 3 ( D . Giải phương trình: 3.12x – 1 – 18x – 1 – 12.27x = 0 c) 2 x + x − 4.2 x − 3) ( A .7  log6  < 0 ( B .2007) 4.27x – 1 = 0 Bài 2.8x + 4.32x + 5 + 27 = 0 2 2 d) 9− x +2x+1 − 34.2008) e) log 1 x 2 BÀI TẬP THÊM: Bài 1.8x – 1 + 4.2 x − x − 2 2 x + 4 = 0 d) ( 2 − 1) x + ( 2 + 1) x − 2 2 = 0 2 2 x x e) log 2 (4 + 15.12x – 18x – 2.

KQ:  4  2  4  (Đề thi đại học khối B – 2003). KQ: 1 ln 2 2 b) I= ∫ 1 e 1 + 3 ln x ln x dx x ( B. KQ: 34 27 2 3 3 − 2ln 2 16 8 π − 15 4 1 1  1 + 2e  + ln   3 2  3  e) I =∫ π 6 sin 2 x cos 2 x + 4sin 2 x dx ( A – 2006). KQ: 116 135 5 . KQ: g) ∫ (cos x − 1) cos xdx 3 2 ( A – 2009). KQ: x ∫ 1 + x − 1dx 1 π 2 0 11 − 4ln 2 3 d) ∫ sin 2 x + sin x 1 + 3 cos x π 2 0 dx ( Đề thi đại học khối A – 2005).2003) . KQ: ( A – 2010). KQ: 5 1 5 ln 4 3 b) c) ∫x 0 2 2 − x dx ( Đề thi đại học khối D. KQ: f) tan 4 x ∫ cos 2 x 0 π 2 0 (A – 2008).Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ 3 : TÍCH PHÂN PHẦN 1: CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC Bài 1:( Đề thi khối A) Tính các tích phân: 2 3 a) ∫ 1 x x2 + 4 2 dx (Đề thi đại học khối A.2004).2003). KQ: 1 (Đề thi đại học khối A. KQ x 2 + e x + 2x 2 e x dx h) I = ∫ 1 + 2e x 0 k) 1 Bài 2:( Đề thi khối B) Tính các tích phân: a) I= π 4 x sin x + ( x + 1) cos x I =∫ dx x sin x + cos x 0 1 − 2 sin 2 x ∫ 1 + sin 2 x dx 0 π 4  2 π π  + ln  + 1  ( A – 2011).2004).

KQ: −2 + ln(e2 + e + 1) e −1 1 e 3  e −1 g) I = ∫  2 x −  ln xdx ( Đề thi đại học khối D – 2010). KQ: 3ln3 -2 b) π 2 0 1 ∫ (e e sin x + cos x) cos xdx 2x (Đề thi đại học khối D – 2005). KQ: 34 + 10ln 3 h) 3 5 0 2x + 1 + 2 2 e) 2 6 . KQ: g) I = ∫ h) ln x dx x(2 + ln x) 2 ( B – 2010). KQ: (B – 2009).2004). KQ 4 5e 4 − 1 d) ∫ x ln xdx ( Đề thi đại học khối D – 2007). KQ: 2 x 1 4 4x −1 I =∫ dx (Đề thi đại học khối D – 2011).Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC c) π 2 sin 2 x cos x ∫ 1 + cos x dx 0 ln 5 (B – 2005). KQ: 32 0 ln x 3 − 2ln 2 dx (Đề thi đại học khối D – 2008). KQ: 2ln2 – 1 d) e) π 4 f) π sin( x − )dx 4 ∫ sin 2 x + 2(1 + sin x + cos x) 0 3 3 + ln x ∫ ( x + 1) 2 dx 1 e 1 dx ∫ x −x −3 ln 3 e + 2e ( B – 2006). KQ: ∫ x3 16 1 3 1 f) ∫ x dx (Đề thi đại học khối D – 2009). KQ − + ln (B – 2011) KQ: 1 + x sin x I =∫ dx 2 cos x 0 π 3 3+ 2π + ln(2 − 3) 3 Bài 3:( Đề thi khối D) Tính các tích phân a) ∫ ln( x 2 3 2 − x)dx (Đề thi đại học khối D. KQ: ln 3 2 4−3 2 4 3 (1 + ln 3) − ln 2 4 1 3 3 2 ( B – 2008). KQ: e + π −1 4 c) ∫ ( x − 2)e 0 3 2 5 − 3e 2 dx ( Đề thi đại học khối D – 2006).

I = cos 2 x sin 4 x + cos 4 x dx 0 π 2 ∫ ( ) 3.e sinx + cos x dx ∫ 4 0 Bài 3: Tính các tích phân: e3 1.Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC PHẦN 2: BÀI TẬP Bài 1: Tính các tích phân ln(5 − x) + x3 . ∫ 1 9 ln x dx x 1 + ln x 2. 1 e cos x . A = ∫ 1 2 2 dx x 1− x 2 4.sin x ∫ 1 − e 2 cos x dx 0 1 e 2 x + 3e x dx 5. ∫ x2 1 3 4 2. 1 ∫ x(1 − ln 2 x) dx 1 π 3 0 1 e 3. ln x ∫−1 (1 + ln x) x dx e e3 e ln(1 + x ) dx 4. ∫ (4 x + e −2 x + x )e 2 x +1dx 4. ∫ tan x ln(cos x )dx 6. π cos( x + ). ∫ 2 x x e + 3e + 2 0 0 2 6. 5 − x dx 1. ∫ x+ x 1 5. 2 − ln x ∫ x ln x dx e 7 . ∫x 0 1 3 1 + x 2 dx π 3 Bài 2: Tính các tích phân: 1 sin x 2 ∫ (1 + e ) cos xdx 0 ln 2 1 2. π 2 0 ∫e 1+ sin x cos xdx 2 3.

2003) cos 2 x 1 + sin 2 x − sin 2 x Giaíi phæång trçnh: cot gx − 1 = 1 + tgx 2 Bài 4: (Đề thi đại học khối B .2004) Giaíi phæång trçnh: 5 sin x − 2 = 3(1 − sin x)tg 2 x Bài 7: (Đề thi đại học khối B .2007) Giaíi phæång trçnh: 2sin22x + sin7x = sinx 8 .2003) Giaíi phæång trçnh x π x sin 2 ( − )tg 2 x − cos 2 = 0 2 4 2 Bài 6: (Đề thi đại học khối B .2006) Giaíi phæång trçnh: cos x + cos 3 x = sin 4 x Bài 12: (Đề thi đại học khối B .Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ 4 : PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC PHẦN 1: MỘT SỐ ĐỀ THI CÁC NĂM Bài 1: (Đề thi đại học khối B .2006) Giaíi phæång trçnh: cot gx + sin x(1 + tgx.2002) Giaíi phæång trçnh: cos3x .2005) Giaíi phæång trçnh: cos 2 3 x cos 2 x − cos 2 x = 0 Bài 9: (Đề thi đại học khối B . 14].2004) Giaíi phæång trçnh: ( 2 cos x − 1)( 2 sin x + cos x) = sin 2 x − sin x Bài 8: (Đề thi đại học khối A . Bài 3 (Đề thi đại học khối A .cosx .2005) π π 3  4 4 Giải phương trình: cos x + sin x + cos( x − ) sin  3x −  − = 0 4 4 2  Bài 11: (Đề thi đại học khối A .2002) Giaíi phæång trçnh: sin 2 3 x − cos 2 4 x = sin 2 5 x − cos 2 6 x Bài 2: (Đề thi đại học khối D .2006) Giaíi phæång trçnh: cos3x + cos2x .tg x )=4 2 Bài 13: (Đề thi đại học khối D .4cos2x +3cosx .2007) Giaíi phæång trçnh: (1+ sin2x)cosx + (1 + cos2x)sinx = 1+ sin2x Bài 15 (Đề thi đại học khối B .2003) Giaíi phæång trçnh: cot gx − tgx + 4 sin 2 x = 2 sin 2 x Bài 5: (Đề thi đại học khối D .1 = 0 Bài 14: (Đề thi đại học khối B .2005) Giaíi phæång trçnh: 1 + sin x + cos x + sin 2 x + cos 2 x = 0 Bài 10: (Đề thi đại học khối D .4 = 0 trãn âoaûn [0.

Biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính theo a thể tích khối chóp A'. AB = AD = 2a.BMDN và tính cosin của góc giữa haiđường thẳng SM. (D – 2009) Cho hình lăng trụ đứng ABC. cạnh bên SA = a.2010) Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC. (B – 2008) Cho hình chóp S. Chứng minh AM vuông góc với BP và tính thể tích của khối tứ diện CMNP. Cho hình chóp tứ giác đều S. DN. (B – 2009) Cho hình lăng trụ tam giác ABC. P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB. Bài 3. N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB.ABCD có đáy là hình thang. cạnh bên AA' = a 2 .A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông. góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 600. AB = a. AB = a. M là trung điểm của AE. Biết SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SH = a 3 . Bài 5. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC theo a. Tính thể tích khối chóp S. Gọi M. Bài 4. Bài 6. Bài 8. (A – 2008) Cho lăng trụ ABC. (A – 2007) Cho hình chóp S. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. (D – 2007) Cho hình chóp S.A’B’C’ có B’B = a.2010) Cho hình chóp S. Hình chiếu vuông góc của điểm 'B lên mặt phẳng ()ABC trùng với trọng tâm của tam giác ABC. (A – 2010) Cho hình chóp S. tính thể tích khối chóp SABCD. tam giác ABC vuông tại và C và góc BAC=600. BC. BÀI 11 ( B .ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B. đáy ABC là tam giác vuông tại A.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA = a. mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. (A – 2009) Cho hình chóp S. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = a a . Chứng minh MN vuông góc với BD và tính (theo a) khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC.CD = a góc giữa hai mặt phẳng và (SBC) và (ABCD) bằng 600.CDNM và khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SC theo a. N. góc giữa đường thẳng BB’ và mặt phẳng bằng tam giác (ABC) bằng 600.A'B'C' và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM. CD. AD = 2a. . BC. Bài 2. Bài 9. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng A’C’.A'B'C' có độ dài cạnh bên bằng 2a.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. B'C'. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC. N là trung điểm của BC. Gọi M. (D – 2008) Cho lăng trụ đứng ABC. B'C Bài 7. Bài 10. hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc đoạn 9 . H là giao điểm của CN và DM. AB = BC = a. góc ABC = BAD = 900 .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Tính theo a thể tích khối tứ diện IABC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ( IBC). AC = a 3 và hình chiếu vuông góc của đỉnh A' trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh BC.A’B’C’ có AB = a. Gọi là trung điểm của cạnh AD. SB = a 3 vàmặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB. Tính theo a thể tích của khối chóp S. I là giao điểm của AM và A’C. Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA. BA = BC = a. Chứng minh tam giác SCD vuông và tính (theo a) khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SCD). Gọi G là trọng tâm tam giác A’BC. AA’ = 2a.Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ 5: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Bài 1. A’C = 3a. BÀI 12 ( D . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD. Tính thể tích khối tứ diện A’ABC theo a.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a.ABC và tính cosin của góc giữa hai đường thẳng AA'.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a.

ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600. Bài 13 ( A . Chứng minh M là trung điểm của 4 SA và tính thể tích khối tứ diện SMBC theo a. cắt AC tại N. II. Gọi CM là đường cao của tam giác SAC. j = 0 y r j O x’ r i x Mặt phẳng mà trên đó có chọn hệ trục tọa độ Đề Các vuông góc Oxy được gọi là mặt phẳng Oxy kí hiệu : mp(Oxy).Các công thức về tọa độ điểm và tọa độ vectơ Định lí 1 : Nếuu u A. 10 .2011) Cho hình chóp S. mặt phẳng qua SM và song song với BC. yB − y A ) r r b(b1 .i + y.yA).Tọa độ của điểm. y1 ) ⇔ a = x. j y’ III. j là 2 vectơ đơn vị r r i = j =1 r r rr i ⊥ j ⇔ i. j r r r r a ( x1 .tọa độ của vectơ u ur uu r r M ( x.Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC AC AC. hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC).yB) A(x ur Thì AB( xB − xA . y ) ⇔ OM = x.Hệ tọa độ Đề Các trong mặt phẳng x’Ox: trục hoành y’Oy: trục tung O:Gốc tọa độ rr i. AH = .Các kiến thức cơ bản PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ ĐIỂM TỌA ĐỘ VECTƠ I. b2 ) thì Định lí 2 : Nếu a(a1 .BCNM và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SN theo a.B(xB.i + y. a2 ). Gọi M là trung điểm của AB. AB = BC = 2a. Chuyên đề 6 HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG A. Tính thể tích khối chóp S.

a2 . b2 .Tích vô hướng của hai vectơ a.b2 − a2 . a3 ).b ⇔ a1 .Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC Định lí 3 :Hai vectơ cùng r r phương r r (b ≠ 0) Cho hai vectơ a. Độ dài vectơ : c.B.MB Khi đó : 11 . r r b(b1 . b r a cp r r r b ⇔ ∃!k ∈ R : a = k . Khoảng cách giữa 2 điểm AB d. Công thức góc giữa hai vectơ IV.b1 = 0 uu ur cp uu ur AC Định lí 4 : 3 điểm A. Công thức tính tích vô hướng theo tọa độ a(a1 .Điều kiện vuông góc e. b3 ) b.Chia đoạn thẳng theo tỉ số k cho trước uu ur uu ur Nếu M chia AB theo tỉ số k cho trước (k khác 1) thì : MA = k .C thẳng hàng ⇔ AB III.

v là 2 vectơ cùng phương cùng chiều hoặc có 1 trong hai vectơ là 0 r r r 12 . v bất kì r r Dấu bằng xảy ra khi u. b2 ) uu ur uu ur 2.Các bất đẳng thức vectơ cơ bản :Cho 2 vectơ u.Một số kiến thức khác 1. a2 ).Tính diện tích tam giác theo tọa độ 3 đỉnh AB(a1 . AC ( b1 .Một số điều kiện xác định điểm trong tam giác VI.Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC Đặc biệt : M là trung điểm AB (k=-1) V.

Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ I. vectơ pháp tuyến của mặt phẳng *Chú ý : II.Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng r Trong mp(Oxy) .Phương trình đường thẳng 1.nhận a (a1.Đường thẳng △ đi qua điểm M0(x0.Vectơ chỉ phương.a2) làm vectơ chỉ phương Phương trình tham số là : Phương trình chính tắc là : 13 .y0).

Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC 2.Các dạng khác của phương trình đường thẳng a.B) làm vectơ pháp tuyến có phương trình là : 3.y0).Đường thẳng △ đi qua điểm M0(x0.Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A.Trong mp(Oxy) .Phương trình tổng quát của đường thẳng r a.nhận n (A.B 14 .

Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC III.Vị trí tương đối của hai đường thẳng 15 .

Góc giữa hai đường thẳng V.Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 16 .Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC IV.

Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ 17 .

Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC 18 .

Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC ĐƯỜNG ELIP TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ 19 .

Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC 20 .

D biÕt r»ng ®Ønh A cã hoµnh ®é ©m.Viết phương trình cạnh AB. 0) và đường tròn (C) : x 2 + y2 − 2x + 4y − 5 = 0. (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối D năm 2010) Câu 5 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy.Điểm M là trung điểm AB . cho điểm A(1. Câu 10: Trong mp(Oxy) cho M(1.Điểm M(1. cho tam giác ABC vuông tại A. C.DB . Viết phương trình đường thẳng ∆.Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC B.2) . Câu 11 : .B(5. Viết phương trình đường thẳng BC. cho điểm A(0.biết A. có đỉnh C(-4.5) thuộc đường thẳng AB.2). biết khoảng cách từ H đến trục hoành bằng AH. (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối A năm 2005)   Câu 7: Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã t©m I  . Tìm tọa độ các đỉnh B và C biết điểm E(1.đường trung tuyến vẽ từ cùng một đỉnh lần lượt là 2x-3y+12=0 và 2x+3y=0 . T×m to¹ ®é c¸c ®Ønh A. Câu 9: Trong mp(Oxy) cho 2 điểm A(1. D thuéc trôc hoµnh. Trong mặt phẳng tỏa độ Oxy. Viết phương trình đường thẳng ∆ cắt (C) tại điểm M và N sao cho tam giác AMN vuông cân tại A. T×m to¹ ®é c¸c ®Ønh h×nh vu«ng ABCD biÕt r»ng ®Ønh A thuéc d1 .-1). Viết phương trình đường thẳng AC.B lần lượt là giao điểm của đường thẳng đó với trục hoành. Bài tập Phần 1 : Phương trình đường thẳng Câu 1: Cho tam giác ABC .Đường trung tuyến và đường cao kẻ từ A lần lượt có phương trình : 7x-2y-3=0 và 6x-y-4=0 .2) là giao điểm của hai đường chéo AC.2) và ∆ là đường thẳng đi qua O. cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A(6.Viết phương trình đường thẳng qua điểm (3. 21 . biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và đỉnh A có hoành độ dương (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối B năm 2010) Câu 6 Cho hai ®êng th¼ng d1 : x-y = 0 vµ d 2 :2x+y-1 = 0. Trung điểm E của cạnh CD nằm trên đường thẳng x+y-5=0. ®Ønh C thuéc d 2 vµ c¸c ®Ønh B.6). (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối B năm 2002) Câu 8 :Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy biết A(4.Viết phương trình các cạnh của tam giác. đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB và AC có phương trình x + y − 4 = 0 .B.phương trình đường cao. (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối D năm 2009 ) Câu 2 :Cho hình chữ nhật ABCD có I(6.5) và cách đều A.-1).0  . B. 1). Câu 3 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. phân giác trong góc A có phương trình x + y – 5 = 0. ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng 1 2  AB lµ x -2y+2 = 0 vµ AB = 2AD.-3) nằm trên đường cao đi qua đỉnh C của tam giác đã cho (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối A năm 2010) Câu 4 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy. trục tung.Viết phương trình đường thẳng qua M sao cho tam giác OAB là tam giác vuông cân. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên ∆.

Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC Câu 12 :Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. biết tứ giác MAIB có diện tích bằng 10. Gọi F1 và 3 ) và elip (E): 3 2 Câu 2 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . cho hai đường thẳng d1: 3x + y = 0 và d2: 3x − y = 0 . (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối B năm 2010) Câu 3 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy.Điểm M(1. (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối B năm 2005) x2 y2 + = 1 . M là giao điểm có tung độ dương của đường thẳng AF1 với (E). MB đến (C) ( A. Gọi (T) là đường tròn tiếp xúc với d1 tại A. (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối A năm 2009) Câu 13 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . N là điểm đối xứng của F2 qua M.2) là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Qua M kẻ các đường tiếp tuyến MA. biết tam giác ABC có diện tích bằng có hoành độ dương (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối A năm 2010) Câu 5 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy.Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh A lần lượt có phương trình 7x-2y-3=0 và 6x-y-4=0.Xác định tọa độ tâm K và tính bán kính của đường tròn (C1).5) thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của CD thuộc đường thẳng △ :x+y-5=0. cho điểm A(2. B là các tiếp điểm). 4). cho tam giác ABC có đỉnh A(3. F2 là các tiêu điểm của (E) (F1 có hoành độ âm).cho hình chữ nhật ABCD có điểm I(6.Biết đường tròn (C1) tiếp xúc với các đường thẳng △1. (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối A năm 2011) Câu 6 :Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Viết phương trình của (T). Phần 2 : Phương trình đường tròn Câu 1: Cho hai ®iÓm A(2.-1). ViÕt PT ®êng trßn (C) tiÐp xóc víi trôc hoµnh t¹i ®iÓm A vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m cña (C) ®Õn ®iÓm B b»ng 5. 0) vµ B(6. trực tâm là H(3. Gọi I là tâm của (C).0). cắt d2 tại hai điểm B và C sao cho tam giác ABC vuông tại B. cho đường thẳng V : x+ y + 2 = 0 và đường tròn (C): x2 + y2 – 4x – 2y = 0.0) là trung điểm của cạnh AB.Viết phương trình đường thẳng AB. Tìm tọa độ điểm M. △2:x-7y=0.cho đường tròn (C) : (x-2) 2+y2=4/5 và hai đường thẳng △1:x-y=0.cho tam giác ABC có M(2. M là điểm thuộc V . tâm đường tròn ngoại tiếp là I(-2. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF2. biết C có hoành độ dương (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối D năm 2010) Câu 4 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy .Viết phương trình đường thẳng AC.-7). △2và tâm K thuộc đường tròn (C) 22 3 và điểm A 2 . Xác định toạ độ đỉnh C.

Đường tròn 2  nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC.2) cắt (C) tại các điểm A. Gọi I là tâm của (C). Tìm tọa độ điểm M. là các tiêu điểm của (E) (F1 có hoành độ âm). Chứng minh rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định.4) và các đỉnh B. Cho D (3. cho tam giác ABC có đỉnh B  . Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d sao cho đường thẳng ON cắt đường thẳng ∆ tại điểm M thỏa mãn OM.Gọi I là tâm của đường tròn (C). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF2. cho elip (E) : x2/4 + y2/1 = 1. 1) và đường thẳng chứa phân giác trong của góc A có phương trình x − y − 1 = 0. cho tam giác ABC có đỉnh B(-4. Viết phương trình đường thẳng AB. 23 . MB đến (C) ( A.1 . MB. (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối A năm 2009) Câu 6:Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy.C thuộc đường thẳng △ :x-y-4=0. 1) và đường thẳng EF có phương trình y – 3 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A. Từ 4 3 điểm M bất kì trên ∆ kẻ tới (E) các tiếp tuyến MA. (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối B năm 2011) Câu 3 : Câu 4 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy.với m là tham số thực. AB tương ứng tại các điểm D. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. N là điểm đối xứng của F2 qua M. biết tứ giác MAIB có diện tích bằng 10 Câu 2 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy. F. M là điểm thuộc V .cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A(-1. x2 y 2 Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E): + = 1 và đường thẳng ∆ :3x + 4y =12.B sao cho diện tích tam giác IAB lớn nhất. có hoành độ dương sao cho tam giác OAB cân tại O và có diện tích lớn nhất. Qua M kẻ các đường tiếp tuyến MA. Gọi F1 và F2 3 ) và elip (E): 3 2 Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy .Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC Phần 3 : Đường Elip trong mặt phẳng tọa độ x2 y2 + = 1 . E. cho đường thẳng V : x+ y + 2 = 0 và đường tròn (C): x2 + y2 – 4x – 2y = 0. cho hai đường thẳng ∆ : x – y – 4 = 0 và d : 2x – y – 2 = 0.Xác định tọa độ các điểm B và C .ON = 8. biết A có tung độ dương. B sao cho AB = 2 . Đường tròn (C') tâm I (2. Phần 4 : Bài tập tổng hợp Câu 1 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. trọng tâm G(1. B là các tiếp điểm).cho đường tròn (C):x 2+y2+4x+4y+6=0 và đường thẳng △:x+my-2m+3=0. Câu 2 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. cho điểm A(2. M là giao điểm có tung độ dương của đường thẳng AF1 với (E). Tìm tọa độ các đỉnh A và C C (3. biết diện tích tam giác ABC bằng 18 . Tìm tọa độ các điểm A và B thuộc (E). CA. −1) 1  Câu 5 :Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Câu 7 :Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) : x2 + y2 = 1. Tìm m để △ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A. 1).

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và OM. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Mặt phẳng (BIC) cắt SA tại M.Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC Chuyên đề 7 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Phần 1 : Phương pháp tọa độ trong không gian Câu 1:. Tính a.ABC có độ dài cạnh đáy là a. b. giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác MC1D. F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC. (Trích đề thi Đại học khối A – 2002) Câu 2: Cho tứ diện OABC có đáy OBC là tam giác vuông tại O. Gọi M. 0. trong đó b. OB=a. biết (AMN) vuông góc với (SBC). AC=AD=4. OB = b. I là trung điểm của SO. Chứng minh rằng AC' vuông góc với mặt phẳng (A'BD). Phần 2 : Phương trình mặt phẳng Câu 1 : Trong không gian tọa độ Oxyz. AB = 3. M di động trên cạnh AA1. Câu 3: Cho hình lập phương ABCD A'B'C'D' cạnh a. C'B'. Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (BCD) Câu 6 : Cho hình chóp SABC có độ dài các cạnh đề bằng 1.A'B'C' các các mặt bên đều là hình vuông cạnh a. (OAB) là 1. (OCA). Gọi D là trung điểm của BB1. C (0. 0). Câu 4 : Cho lăng trụ ABC.ABC có OA = a. Câu 7 : Cho hình chóp O. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A'B và B'C'. c để thể tích O. cho các điểm A (1. AC. 1. 2.ABC nhỏ nhất. 3. 3 24 . OC = c đôi một vuông góc. Điểm M cố định thuộc tam giác ABC có khoảng cách lần lượt đến các mặt phẳng (OBC). biết mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (ABC) bằng 1 . O là trọng tâm của tam giác ∆ABC. Gọi D. b. Tính theo a diện tích ∆AMN. Câu 8: Cho hình lăng trụ ABC. Chứng minh rằng IH qua trọng tâm G của ∆SAC. OC= a 3 . Tìm giá trị lớn nhất. B (0. (a>0) và đường cao OA= a 3 . SC. AD đôi một vuông góc với nhau. 0). 2. Câu 5 : Tứ diện ABCD có AB. c dương và mặt phẳng (P): y – z + 1 = 0. Xác định b và c. 0. Cho hình chóp tam giác đều S. A1B1C1 có đáy là tam giác đề cạnh a. H là chân đường vuông góc hạ từ I xuống cạnh SB. c). AA1 = 2a và vuông góc với mặt phẳng (ABC). N là trung điểm SB. Tìm tỉ lệ thể tích của tứ diện SBCM và tứ diện SABC.

7. C(− 2. cho tứ diệm ABCD có các đỉnh A(1.-18) và mặt phẳng (P): 2x . Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho MA = MB = 3. 3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A. 1 . cho 2 điểm A(2. ViÕt ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (β) song song víi (α) vµ c¾t (S) theo giao tuyÕn lµ ®êng trßn cã chu vi b»ng 6π.1). B (-3. B. (Khối B-2008) Câu 11:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. B sao cho khoảng cách từ C đến (P) bằng khoảng cách từ D đến (P).cho tứ diện ABCD có các đỉnh A(1.3) . (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối A năm 2011) Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. 3.1) và D(0.Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối B năm 2010) Câu 2 : Trong không gian toạ độ Oxyz. Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mp (P). Câu 12 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. B(3 . B(2.3. -1) vµ mÆt ph¼ng (P) cã ph¬ng tr×nh: x + y .1).3). Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz.y + z + 1 = 0 . 1 .2.0. B(-2.-2). 1. Câu 9: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A (-1. cho mặt cầu (S): x2+y2+z2− 2x+4y+2z− 3=0 và mặt phẳng (P): 2x− y+2z− 14=0. 3)và mặt phẳng (P) : 2x – y – z + 4= 0. Câu 6 : Cho 2 ®iÓm A(1 .z .3) .1).1) và D(0.3.1. −2.1. 1).0. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A. Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm I đồng thời mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn tâm I. C.1).B sao cho khoảng cách từ C đến (P) bằng khoảng cách từ D đến (P) Câu 5 : Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho ba điểm A(1. C(1. Chứng minh điểm I nằm bên trong mặt cầu (S). C(2. B(0. B(1. 1) . Câu 7 : Trong kh«ng gian víi hÖ trôc täa ®é Oxyz cho mÆt cÇu (S) cã ph¬ng tr×nh x2 + y2 + z2 − 2x + 4y − 6z − 11= 0 vµ mÆt ph¼ng (α) cã ph¬ng tr×nh 2x + 2y – z + 17 = 0.2).Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A.− 2. 2).1).3.2. cho hai mặt phẳng (P): x + y + z − 3 = 0 và (Q): x − y + z − 1 = 0. 2. -2.1).2 =0 T×m trªn mÆt ph¼ng (P) ®iÓm M sao cho ∆MAB lµ tam gi¸c ®Òu. Câu 8 : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x + 6 y − 4 z − 11 = 0 và điểm I ( −1.1). cho ba điểm A(0. 25 .− 1.C(2.1.-1. (Trích đề thi tuyển sinh vào đại học khối D năm 2010) Câu 3 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. B(− 2. Hãy tìm điểm M thuộc mặt phẳng(ABC) sao cho MA 2 + MB 2 + MC 2 nhỏ nhất. Viết phương trình mặt phẳng (R) vuông góc với (P) và (Q) sao cho khoảng cách từ O đến (R) bằng 2.

Câu 5 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz.0). Câu 2 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz.6) 1. bán kính MO. Câu 4 : Trong không gian Oxyz cho 2 điểm A(− . M và cắt các trục Oy. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa A. qua điểm A(5. biết B thuộc (S) và tam giác OAB đều. B.1) và tiếp xúc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q). Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc d và đi qua 2 điểm A. Tìm tọa độ tiếp điểm.2. 2. Câu 3: Trong kh«ng gian víi hÖ trôc täa ®é Oxyz cho mÆt cÇu (S) cã ph¬ng tr×nh x2 + y2 + z2 − 2x + 4y − 6z − 11= 0 vµ mÆt ph¼ng (α) cã ph¬ng tr×nh 2x + 2y -z + 17 = 0. qua điểm A(5.Tổ Toán Trường THPT Quang Trung ÔN THI ĐẠI HỌC Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và cắt (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 3 (Khối B_2007) Phần 3 : Mặt cầu . cho mặt cầu x2 + y2 + z2 – 4x – 4y – 4z = 0 và điểm A(4. a) Viết phương trình mặt phẳng (β) đi qua 2 điểm A. Chứng minh rằng mặt phẳng (P): x + 2y – 9 = 0 tiếp xúc với mặt cầu tâm M.4. ( Q ) : x + 2 y − 2z -13 = 0. ViÕt ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (β) song song víi (α) vµ c¾t (S) theo giao tuyÕn lµ ®êng trßn cã chu vi b»ng 6π.1) và tiếp xúc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q). 2. B(3 .mặt phẳng Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. M(0. C sao cho VOABC = 3 26 . Viết phương trình của mặt cầu (S) đi qua gốc tọa độ O.2. cho hai mặt phẳng ( P ) : x + 2 y − 2z + 5 = 0. b) Gọi d là giao tuyến của (α) và (β).0. B và vuông góc với (α). 2). 2. 0) và mặt phẳng (α) có 1 phương trình 2x −2y − z + 1 = 0. Câu 6 : Trong không gian Oxyz cho các điểm A(2. ( Q ) : x + 2 y − 2z -13 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (OAB).–3. Oz tại các điểm tương ứng B. Viết phương trình của mặt cầu (S) đi qua gốc tọa độ O. cho hai mặt phẳng ( P ) : x + 2 y − 2z + 5 = 0.0).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->