P. 1
Phieu Nhan Xet Ket Qua Thuc Tap

Phieu Nhan Xet Ket Qua Thuc Tap

|Views: 179|Likes:
Được xuất bản bởiMèo Ngơ

More info:

Published by: Mèo Ngơ on Apr 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2012

pdf

text

original

PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP

(Phiếu đánh giá này nộp riêng cho Giáo viên hướng dẫn cùng với chuyên đề TN)
H và !ên "inh viên# $$$$$$%$$$$$$$$%%$$%$$$$$%%
&ớp# $$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$%$$%%$$$%%
N'i !h(c !)p# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$
Nội dung !h(c !)p# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN
(* !h+c !, ch+c -. /u)!0 c1ng vi2c đư3c gi4o0 n5ng /(c chuyên 61n0 -h7 n5ng phá!
!ri8n0 các 9 -iến -hác nếu c:)
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
KẾT QUẢ ĐIỂM (!" #!$" #!%&' ()*+ ,-./ 01&' 23 44455501&' !6/ 4444
………. ngày………. tháng ………. năm 20…
THỦ TR78N9 ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->