PHÒNG GD & ĐT YÊN MINH

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Đề chính thức
Điểm

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN: TIN HỌC QUYỂN 2
Thời gian: 15 phút (không kể thời gian giao đề)
Lời phê của thầy cô giáo

ĐỀ BÀI
Câu 1: (6 điểm) Nêu các thành phần chính trên trang tính?
Câu 2: (4 điểm) Cách đổi tên trang tính?
BÀI LÀM:
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................

Ta nháy chuột phải vào vùng nhãn của trang tính 2.Hộp tên: Hiển thị địa chỉ ô được chọn. chọn Rename 3. . .Khối ô: Là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật.PHÒNG GD & ĐT YÊN MINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Đề chính thức HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: TIN HỌC I. .Thao tác đổi tên trang tính: 1. Ấn Enter. Đáp án và thang điểm PHẦN TỰ LUẬN Câu 1 (6 điểm) 2 (4 điểm) Đáp án Các thành phần chính trên trang tính: .Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được kích hoạt. VD: A1 . Thang điểm (2 điểm) (2điểm) (2 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) . Hướng dẫn chung .rồi nhập tên mới 4.Nếu thí sinh làm bài không theo đáp án mà vẫn đúng thì cho điểm đủ như hướng dẫn quy định (đối với từng phần). II.Điểm toàn bài là tổng điểm các câu cộng lại và được làm tròn theo quy định.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful