Cúng cô hồn mùng 2 và 16 Song song tục cúng cô hồn vào tháng bảy âm lịch, hàng tháng nhiều

nơi còn cúng cô hồn vào ngày mùng 2 hay 16 âm lịch. Chúng ta cũng biết chưa ai lập bàn thờ để thờ “cô hồn các đảng” trong nhà, chỉ những nơi công cộng thường xảy tai nạn chết người, gọi là am hay miểu cô hồn. Tuy vậy những nhà buôn bán kinh doanh, người ta thường hay cúng hàng tháng vào các ngày mùng 2 và 16 tại trước cửa nhà (ngoài lễ Vu lan cúng cô hồn trong dịp rằm tháng bảy). Mọi người cho rằng, những oan hồn chết bất đắc kỳ tử nơi ngoài đường xó chợ, đều không được siêu thoát về miền lạc cảnh để đầu thai sang kiếp khác, cho dù không phải là những hồn ma vô thừa nhận. Người xưa có quan niệm, mỗi người đều có ba hồn (ba hồn bảy vía hay ba hồn chín vía nói về nam giới hay nữ giới), khi chết : một hồn sống ở nơi chết, một hồn sống nơi mồ mả (coi như ngôi nhà mới của họ), và một hồn đi theo phán quan để được luận công tội khi còn sống. Nên người chết ở nơi nào hồn còn luẩn quẩn nơi đó, nếu chết ở nhà thì được thân nhân cúng giỗ cho ăn no mặc đẹp; khi chết ngoài đường xó chợ thì hồn sẽ vất vưỡng không nhà, không cơm ăn áo mặc, trở thành lũ “cô hồn các đảng” tụ họp nhau đi quậy phá cướp bóc các nơi. Nói quậy phá cướp bóc là nói nghĩa bóng, còn người kinh doanh thấy buôn bán ế ẩm hoặc hay xảy ra chuyện này đến chuyện khác v.v… cho là lũ cô hồn đến đòi ăn, vì không biết nên bị quậy phá. Để được yên ổn làm ăn buôn bán, nên vào ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch, thường mua các loại hàng mã gồm áo quần, giấy tiền vàng bạc, kẹo bánh trái cây cúng trước cửa nhà (hay nơi đang buôn bán) cùng đĩa muối gạo. Khi thắp nhang khấn vái thường là câu : “Tôi tên là ……….. chủ tiệm …………. ở số ……….. đường ………… quận………… tỉnh, thành………….. Việt Nam quốc. “Hôm nay là ngày mùng 2 (hay 16) tháng…, chúng tôi có ít quần áo, tiền bạc gởi cho các chiến sĩ trận vong, các oan hồn uổng tử, các đảng ở khắp nơi đang khuất mặt khuất mày đến nhận. Sau phù hộ chúng tôi được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý. “Chúng tôi nhờ các vị mà được buôn may bán đắt thì lần sau sẽ xin cúng hậu tạ ……… (hứa cúng gì đó như gà luộc, vịt quay, heo quay…). “Đây là chút lòng thành xin các vị nhận cho”. Cúng cô hồn hàng tháng giản dị và không quy mô như cúng cô hồn trong mùa Vu Lan, nên không có bọn trẻ con đến giật, nhưng nếu có thì nên cho chúng lấy, vì cúng cô hồn : - Thứ nhất : người cúng không ăn, - Thứ nhì : không đem vào nhà (nếu không ai giành giật thì bỏ vào túi cho ăn mày). Còn đồ mã thì đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo được rải ra xa.

CÚNG CÔ H ỒN

. muối hột . các Đảng . b ơ v ơ ..về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ.tháng .NAM MÔ ĐA B ẢO NH Ư LAI (10 l ần) . TÔ RÔ.NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT ( 10 l ần . và nh ất là không đ ược ng ười thân quy ến cúng ki ến.âm binh ngoài đường . 4/ Cúng ngoài hành lang . ở th ế k ỷ 21 n ầy. mà s ự rung đ ộng và c ảm xúc nh ư ng ười s ống c ủa chúng ta ! CÚNG CÔ H ỒN : đó là m ột hành đ ộng b ố thí . cúng SAU 12 GI Ờ TR ƯA . TÁM B ẠT RA H ỒNG . ( 10 l ần ) ( sau đó quý vị cầu bình an gia đình mình . n ếu mình dùng thì đem năng l ượng x ấu vào c ơ th ể s ẽ sinh b ệnh t ật khó ch ữa . ĐÁT THA NGA ĐA DA. mong cho chúng sanh an vui và no .. ai không bi ết ăn vào lâu ngày thì s ẽ b ị tâm th ần kinh và ngu mu ội . BÁT RA TÔ RÔ.NAM MÔ CAM L Ồ V ƯƠNG NH Ư LAI . đại khái thôi. TA BÀ HA .NAM MÔ LY B Ố UÝ NH Ư LAI (10 l ần) . Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt. ---------------------------------------------- GI ẢI THÍCH Ý NGHĨA CÁC TH ẦN CHÚ : . kẹo ... khuất mày .. 3/ 12 cục đường thẻ ..( 7 l ần ) 3/ Chân ngôn biến thực : ( bi ến th ức ăn cho nhi ều ) NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA. 2/ cháo trắng nấu lỏng ( 12 chén nhỏ ) . ph ải b ỏ đi hay là cho súc v ật ăn. cô hồn rất thích bắp rang và mía ) . r ồi nhìn đ ọc cho đúng. 3 cây nhang . mà có th ể dùng cúng cho cô h ồn lúc nào cũng đ ược . hay nhi ều h ơn n ữa ) . Nhờ có chú biến thực là đã biến hoá được hàng hà sa số thực phẩm rồi ..năm. 4/ giấy áo. phường (xã) .tuổi. hay là cơm vắt : 3 vắt .( chút ít. nh ất là các câu Th ần chú. nên in l ại bài n ầy trong t ờ gi ấy . Quý vị nên cúng chay thì tốt hơn ( vì cô hồn không đòi hỏi ta phải cúng chay hay mặn ) Đi ều quan tr ọng là: ph ải đ ọc Th ần chú và ni ệm Ph ật cho đúng và đ ủ.****** Th ường th ường Ông Bà ta hay cúng Cô H ồn vào ngày mùng 2 và 16 âl m ỗi tháng . n ặng n ề . ÔM SĨ LÂM ( 7 l ần ) 2/ Chân ngôn phá địa ngục : ÁN GIÀ RA Đ Ế D Ạ....Chúng tôi ghi rất rõ. 2/ *** Quý v ị khi cúng.NAM MÔ DI ỆU S ẮC THÂN NH Ư LAI ( 10 l ần) . g ởi cái tâm thi ết tha th ương c ảm . ÁN TÔ RÔ. ( ở ngoài nhà ) . ch ứ Ông Bà mình không cho cúng trong nhà ) CÁC TH ỨC ĂN : 1/ gạo.Ngày nay.. đã t ừ lâu không siêu thóat .. đồng bào tử nạn. ĐÁT ĐI ỆT THA. các chiến sĩ trận vong. lang thang. ÁN TÁM B ẠT RA . t ừ bi bác ái. 8/ nước : 3 chun (hay 3 ly nhỏ ). (Theo Sư Ông Thích Thông Bửu . Xin nh ớ là đ ặt l ễ cúng ngoài hành lang. hửu danh vô vị. mu ốn chia s ẻ s ự đau kh ổ cho các chúng sanh thi ếu ph ước. ( Bài n ầy không nh ững ch ỉ s ử d ụng cho r ằm tháng 7 âl . không được bỏ gạo nhiều vì ở thành phố không có chim ăn gạo).. giấy tiền vàng bạc ( chút ít.NAM MÔ QU ẢNG BÁC THÂN NH Ư LAI (10 l ần ) .. TA BÀ HA .. các nhà Ngo ại C ảm trên th ế gi ới và Vi ệt Nam (Nhà Ngo ại c ảm Phan Th ị Bích H ẰNG ) đã minh ch ứng đ ược có th ế gi ới c ủa ng ười ch ết.. kẻ lớn. B ỡi vì.. cháo. thập loại cô hồn.( 7 l ần ) 4/ Chân ngôn Cam lồ thủy :( bi ến n ước u ống cho nhi ều ) NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA.. người nhỏ .. muối.. GHI NHỚ : 1/ Quý vị cứ y theo bản chánh bài nầy mà đọc. BÁT RA TÔ RÔ .. lãng phí ) 5/ bắp rang 6/ mía (để nguyên vỏ và chặt tùng khúc nhỏ độ 15 cm ) 7/ bánh. Lý do : năng l ượng cõi âm r ất đen t ối.. L ỜI KH ẤN NGUY ỆN 1/ Tịnh pháp giới chân ngôn : ÔM LAM. không cần nhiều. 2 ngọn nến nhỏ.s ống v ất v ưỡng. th ường b ị đói khát tri ền miên . không nên có nhiều.ngụ tại (thường trú hay tạm trú ) số nhà .. 3/ Các ph ẩm v ật cúng cho Cô h ồn. Gạo. NGA ĐÀ PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế . CÚNG CÔ H ỒN : không ph ải là m ột s ự mê tín nh ư bao nhiêu ng ười đã l ầm t ưởng.hay muốn cầu gì cũng được ) .( 7 l ần ) Con tên . quận (huyện ) . có linh h ồn t ồn t ại ở cõi âm. hửu vị vô danh... tuy ệt đ ối không đ ược dùng t ới.. ngoài xá.NAM MÔ B ẢO TH ẮNG NH Ư LAI ( 10 l ần) .và cùng với con niệm Phật cầu vãng sanh : .

. PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế. khiến cho hành giả tiêu trừ nghiệp chướng. nh ưng lòng bu ồn (Th ần còn sân ). b ệ v ệ. khó có th ể trình bày. tất cả Ngạ Quỷ đều được cùng ăn uống với nhau vui vẻ. các v ị tr ở l ại . hoan h ỉ . đ ể trên cái bàn nh ỏ .Chân ngôn bi ến th ủy : NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA. đây là ch ư Thiên . k ẹo sô cô la. khi ta t ụng ni ệm. TÁM B ẠT RA H ỒNG : ... Lý do là ông Đ ịa và ông Th ần Tài là hai v ị th ần nh ỏ. bút . TÁM B ẠT RA H ỒNG . Đ Ộ RÔ. không đ ược đ ặt trên bàn th ờ. BÁT RA TÔ RÔ. ÁN TÁM B ẠT RA .. ĐÁT ĐI ỆT THA . ĐÁT THA NGA ĐA DA. chúng ta b ắt bu ộc ph ải t ụng chú n ầy .Vái vong h ồn h ửu danh vô v ị h ửu v ị vô danh .năm. ĐÁT THA NGA ĐA DA ĐÁT ĐI ỆT THA. Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được ba nghiệp trong sạch các tội chướng đều tiêu tan.( Vì có nhi ều b ạn đ ọc không hi ểu ý nghĩa các th ần chú .. ÁN. TA BÀ HA... mu ối. hay là mùng 2 âl : 1 ngày trong tháng. con tên là .. ( 7 L ẦN ) . . t ừ đây. c ặp. ÁN TÔ RÔ. môt b ộ qu ần áo gi ấy c ủa tr ẻ nh ỏ . sách. lại biến rất nhiều hàng hà sa số . . ta s ẽ b ị ảnh h ưởng không t ốt.Niệm chú nầy cho các món ăn đều được mùi vị cam lồ rất thơm ngon. ng ụ t ại s ố . ******** CÚNG VONG THAI (CH ẾT NON.. bi ết có con cha m ẹ s ẽ lo cho con.qu ận. tài l ộc d ồi dào . L ỜI KH ẤN NGUY ỆN : .Khi h ết t ụng. cúng trong nhà. m ẹ m ời ấu nhi c ậu Tr ạng (hay đ ồng cô ) v ề đây h ưởng l ễ m ẹ cúng . cho phép con cúng l ễ cho ấu nhi h ửu danh vô v ị. 2/ ÁN GIÀ RA Đ Ế D Ạ. bánh ng ọt lo ại ngon ( không ph ải lo ại cúng cô h ồn ) . nh ất là chú Đ ại Bi các ch ư Thiên ch ư Thánh m ặt mày trang nghiêm . NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT (10 L ẦN ) NAM MÔ QUAN TH Ế ÂM B Ồ TÁT (10 L ẦN ) .. các công đức hết thảy thành tựu. ( 7 L ẦN ) . cảnh vật đều được thanh tịnh. BÁT RA TÔ RÔ..g ồm các bánh k ẹo. vàng ... Th ần Tài.. Ấu nhi hãy th ọ nh ận rôi theo Cha M ẹ B ề Trên mà tu h ọc. các tội nhận được dứt nghỉ khổ não.Khi t ụng chú Đ ại Bi..tu ổi. muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám. tâm.Khi tụng Thần chú phải quán tưởng tiếng đọc chú và uy lực cũng như hào quang Đức Phật đều soi khắp thấu đến các địa ngục mười phương..Thế giới ta bà nầy rất dơ uế. thọ mạng sống lâu. Th ổ Đ ịa .Các v ị Th ần nh ỏ c ủa chúng ta th ấy khi ếp s ợ b ỏ ch ạy. tháng . hoặc các chúng hửu tinh thọ dụng thức ăn. ho ặc t ụng kinh ở nhà . Th ần chú là m ật chú c ủa ch ư Ph ật.) CÁC TH ỨC ĂN : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ g ạo. 3/ NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA NGA ĐÀ..T ịnh pháp gi ới chân ngôn : ÔM LAM. h ửu v ị vô danh. râu tóc d ựng ng ược.. Đ ỊA VĨ TA BÀ HA . thân hình to l ớn . TA BÀ HA.. có nghĩa :" xin hai ông an t ọa. biến thành màu sửa cam lộ.) ( vào ngày 16 âl .Nhà s ư Thích Năng.. mở rộng cuống họng như cây kim.Tụng thần chú nầy khiến cho nước nhiều như biển cả..Mông S ơn thí th ực ( kinh Ph ổ Môn ) . ÁN TÁM B ẠT RA. có đi ều cho s ơ su ất. kèm theo ti ền. đầy đủ cho các ngạ quỷ no đủ. K Ế HO ẠCH HÓA . đ ộ trì cho c ả nhà ta v ạn s ự may m ắn t ốt lành .... TÔ RÔ TÔ RÔ. sách v ở . t ập cũng b ắng gi ấy.. ÁN Đ Ộ RÔ. TÔ RÔ.con xin Th ổ Công. H Ư THAI. ở tất cả địa ngục đều được cởi bỏ xiềng xích.ph ường.." Phật tử Từ Tâm Đạo sưu tầm : . quý v ị ph ải nh ớ là ph ải t ụng chú n ầy . Ta đ ọcThân chú n ầy. . 5/ CHÚ ÁN TH Ổ Đ ỊA : NAM MÔ TAM MÃN ĐA M ỘT ĐÀ N ẪM . Ấu nhi hãy vui v ẻ thông c ảm cho ba m ẹ vì hoàn c ảnh th ế gian mà không th ể b ảo v ệ cho con đ ược . xin l ượng th ứ ) 1 / ÔM LAM.. TA BÀ HA : .Trì chú nầy thân. BÁT RA TÔ RÔ . đ ề ngh ị tôi gi ải thích. qu ần áo b ạc ti ền . ÔM SĨ LÂM: . sạch sẽ.Chân ngôn bi ến th ực : NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA NGA ĐÀ PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế . Hôm nay là ngày . nhân đây tôi s ưu t ầm và c ống hi ến quý v ị. ÔM S Ỉ LÂM . ăn rồi được siêu sinh. tác gi ả c ủa sách kinh "Căn nguyên và công d ụng các lo ại Th ần Chú ".. 3 chun n ước ..... 4/ NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA.

B ỡi v ậy. T ừ tâm Đ ạo s ưu t ầm. và c ản ngăn. không đ ược đ ặt trên bàn th ờ. đ ể trên cái bàn nh ỏ.1/ tàn 2/3 nhang . không ph ải là xong r ồi. S ự th ật. KÍNH TH ƯA QUÝ V Ị : Trong sách Đ ịa Ng ục Du Ký . mu ối. M ột linh h ồn đ ược t ồn t ại cõi âm và luôn luôn hi ện di ện trong nhà . đ ốt gi ấy . chúng tôi th ường nghe k ể l ại v ới nh ững giâc chiêm bao.ni ệm Ph ật . .vi ệc làm đáng ti ếc c ủa mình . cũng đòi h ỏi và ganh t ị gi ận h ờn . r ải g ạo. mà không th ể cho ra đ ời. bên c ạnh cha m ẹ và anh ch ị em.có nói v ề nh ững đ ứa bé vì nhi ều lý do kh ắc nghi ệt c ủa hoàn c ảnh cha m ẹ chúng. b ố thí . . phóng sanh. vì không cho m ột sinh m ạng đ ược làm ng ười. ... Cha m ẹ nào c ảm th ấy h ối h ận ăn năn .2 / bánh k ẹo không b ỏ. đ ể có l ộc c ậu (cô) .th ề m ột l ần l ầm l ỡ. Chúng cũng l ớn lên. khi đã đ ược k ế ho ạch hóa.4 / CÚNG SAU 12 GI Ờ TR ƯA . Mu ốn gi ải quy ết đi ều n ầy thì nên cúng cho chúng đ ầy đ ủ nh ư trên và th ường xuyên ni ệm Ph ật ( NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT ) khuyên chúng đi tu h ọc . mà có tim thai là có linh h ồn r ồi. . chia nhau c ả nhà dùng . giúp đ ỡ k ẻ lâm vào tình tr ạng b ế t ắc nh ư mình khi x ưa Quý v ị nên nh ớ cho đi ều n ầy : khi tr ứng r ụng và k ết phôi thai thì 13 ngày đã có tim thai.. nh ững chuy ện nóng n ảy b ực mình trong nhà mà không bi ết nguyên nhân ? ấy là s ự phá qu ấy c ủa đ ứa tr ẻ.3 / CÚNG TRONG NHÀ. . không dám tái ph ạm. làm t ừ thi ện . thì nên : . mà m ắt th ường chúng ta không th ấy đ ược.h ồi h ướng công đ ức cho bé đ ược siêu thoát . ..GHI NH Ớ: . cúng d ường .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful