Cúng cô hồn mùng 2 và 16 Song song tục cúng cô hồn vào tháng bảy âm lịch, hàng tháng nhiều

nơi còn cúng cô hồn vào ngày mùng 2 hay 16 âm lịch. Chúng ta cũng biết chưa ai lập bàn thờ để thờ “cô hồn các đảng” trong nhà, chỉ những nơi công cộng thường xảy tai nạn chết người, gọi là am hay miểu cô hồn. Tuy vậy những nhà buôn bán kinh doanh, người ta thường hay cúng hàng tháng vào các ngày mùng 2 và 16 tại trước cửa nhà (ngoài lễ Vu lan cúng cô hồn trong dịp rằm tháng bảy). Mọi người cho rằng, những oan hồn chết bất đắc kỳ tử nơi ngoài đường xó chợ, đều không được siêu thoát về miền lạc cảnh để đầu thai sang kiếp khác, cho dù không phải là những hồn ma vô thừa nhận. Người xưa có quan niệm, mỗi người đều có ba hồn (ba hồn bảy vía hay ba hồn chín vía nói về nam giới hay nữ giới), khi chết : một hồn sống ở nơi chết, một hồn sống nơi mồ mả (coi như ngôi nhà mới của họ), và một hồn đi theo phán quan để được luận công tội khi còn sống. Nên người chết ở nơi nào hồn còn luẩn quẩn nơi đó, nếu chết ở nhà thì được thân nhân cúng giỗ cho ăn no mặc đẹp; khi chết ngoài đường xó chợ thì hồn sẽ vất vưỡng không nhà, không cơm ăn áo mặc, trở thành lũ “cô hồn các đảng” tụ họp nhau đi quậy phá cướp bóc các nơi. Nói quậy phá cướp bóc là nói nghĩa bóng, còn người kinh doanh thấy buôn bán ế ẩm hoặc hay xảy ra chuyện này đến chuyện khác v.v… cho là lũ cô hồn đến đòi ăn, vì không biết nên bị quậy phá. Để được yên ổn làm ăn buôn bán, nên vào ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch, thường mua các loại hàng mã gồm áo quần, giấy tiền vàng bạc, kẹo bánh trái cây cúng trước cửa nhà (hay nơi đang buôn bán) cùng đĩa muối gạo. Khi thắp nhang khấn vái thường là câu : “Tôi tên là ……….. chủ tiệm …………. ở số ……….. đường ………… quận………… tỉnh, thành………….. Việt Nam quốc. “Hôm nay là ngày mùng 2 (hay 16) tháng…, chúng tôi có ít quần áo, tiền bạc gởi cho các chiến sĩ trận vong, các oan hồn uổng tử, các đảng ở khắp nơi đang khuất mặt khuất mày đến nhận. Sau phù hộ chúng tôi được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý. “Chúng tôi nhờ các vị mà được buôn may bán đắt thì lần sau sẽ xin cúng hậu tạ ……… (hứa cúng gì đó như gà luộc, vịt quay, heo quay…). “Đây là chút lòng thành xin các vị nhận cho”. Cúng cô hồn hàng tháng giản dị và không quy mô như cúng cô hồn trong mùa Vu Lan, nên không có bọn trẻ con đến giật, nhưng nếu có thì nên cho chúng lấy, vì cúng cô hồn : - Thứ nhất : người cúng không ăn, - Thứ nhì : không đem vào nhà (nếu không ai giành giật thì bỏ vào túi cho ăn mày). Còn đồ mã thì đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo được rải ra xa.

CÚNG CÔ H ỒN

2 ngọn nến nhỏ. các Đảng . cháo. (Theo Sư Ông Thích Thông Bửu .tháng . Quý vị nên cúng chay thì tốt hơn ( vì cô hồn không đòi hỏi ta phải cúng chay hay mặn ) Đi ều quan tr ọng là: ph ải đ ọc Th ần chú và ni ệm Ph ật cho đúng và đ ủ. TÁM B ẠT RA H ỒNG .âm binh ngoài đường .. cúng SAU 12 GI Ờ TR ƯA . 2/ *** Quý v ị khi cúng... nh ất là các câu Th ần chú..( chút ít. 3/ Các ph ẩm v ật cúng cho Cô h ồn. 8/ nước : 3 chun (hay 3 ly nhỏ ). đồng bào tử nạn. nên in l ại bài n ầy trong t ờ gi ấy . TA BÀ HA .Ngày nay. ( Bài n ầy không nh ững ch ỉ s ử d ụng cho r ằm tháng 7 âl . Xin nh ớ là đ ặt l ễ cúng ngoài hành lang.. có linh h ồn t ồn t ại ở cõi âm.. CÚNG CÔ H ỒN : không ph ải là m ột s ự mê tín nh ư bao nhiêu ng ười đã l ầm t ưởng. thập loại cô hồn. TÔ RÔ.. muối. g ởi cái tâm thi ết tha th ương c ảm . Lý do : năng l ượng cõi âm r ất đen t ối. ( ở ngoài nhà ) . không được bỏ gạo nhiều vì ở thành phố không có chim ăn gạo). tuy ệt đ ối không đ ược dùng t ới. lãng phí ) 5/ bắp rang 6/ mía (để nguyên vỏ và chặt tùng khúc nhỏ độ 15 cm ) 7/ bánh.. giấy tiền vàng bạc ( chút ít. muối hột . 4/ Cúng ngoài hành lang . lang thang.NAM MÔ DI ỆU S ẮC THÂN NH Ư LAI ( 10 l ần) .. 2/ cháo trắng nấu lỏng ( 12 chén nhỏ ) .( 7 l ần ) 4/ Chân ngôn Cam lồ thủy :( bi ến n ước u ống cho nhi ều ) NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA.về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ. GHI NHỚ : 1/ Quý vị cứ y theo bản chánh bài nầy mà đọc.Chúng tôi ghi rất rõ. hửu danh vô vị. ở th ế k ỷ 21 n ầy. n ặng n ề ..hay muốn cầu gì cũng được ) ..NAM MÔ ĐA B ẢO NH Ư LAI (10 l ần) . 3/ 12 cục đường thẻ . L ỜI KH ẤN NGUY ỆN 1/ Tịnh pháp giới chân ngôn : ÔM LAM. b ơ v ơ . ph ải b ỏ đi hay là cho súc v ật ăn. ĐÁT THA NGA ĐA DA. mà s ự rung đ ộng và c ảm xúc nh ư ng ười s ống c ủa chúng ta ! CÚNG CÔ H ỒN : đó là m ột hành đ ộng b ố thí . các nhà Ngo ại C ảm trên th ế gi ới và Vi ệt Nam (Nhà Ngo ại c ảm Phan Th ị Bích H ẰNG ) đã minh ch ứng đ ược có th ế gi ới c ủa ng ười ch ết. kẹo .****** Th ường th ường Ông Bà ta hay cúng Cô H ồn vào ngày mùng 2 và 16 âl m ỗi tháng . mu ốn chia s ẻ s ự đau kh ổ cho các chúng sanh thi ếu ph ước..NAM MÔ QU ẢNG BÁC THÂN NH Ư LAI (10 l ần ) . BÁT RA TÔ RÔ.. ÁN TÁM B ẠT RA . t ừ bi bác ái.NAM MÔ LY B Ố UÝ NH Ư LAI (10 l ần) . ch ứ Ông Bà mình không cho cúng trong nhà ) CÁC TH ỨC ĂN : 1/ gạo. ÔM SĨ LÂM ( 7 l ần ) 2/ Chân ngôn phá địa ngục : ÁN GIÀ RA Đ Ế D Ạ.NAM MÔ CAM L Ồ V ƯƠNG NH Ư LAI . ai không bi ết ăn vào lâu ngày thì s ẽ b ị tâm th ần kinh và ngu mu ội .s ống v ất v ưỡng. người nhỏ . ĐÁT ĐI ỆT THA....( 7 l ần ) 3/ Chân ngôn biến thực : ( bi ến th ức ăn cho nhi ều ) NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA.. hay nhi ều h ơn n ữa ) .. đã t ừ lâu không siêu thóat . mà có th ể dùng cúng cho cô h ồn lúc nào cũng đ ược . đại khái thôi.NAM MÔ B ẢO TH ẮNG NH Ư LAI ( 10 l ần) .NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT ( 10 l ần .. khuất mày . ngoài xá. NGA ĐÀ PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế .năm..tuổi. không cần nhiều. ÁN TÔ RÔ. ( 10 l ần ) ( sau đó quý vị cầu bình an gia đình mình . n ếu mình dùng thì đem năng l ượng x ấu vào c ơ th ể s ẽ sinh b ệnh t ật khó ch ữa .. kẻ lớn. TA BÀ HA . cô hồn rất thích bắp rang và mía ) .và cùng với con niệm Phật cầu vãng sanh : .. Gạo. các chiến sĩ trận vong. r ồi nhìn đ ọc cho đúng. hửu vị vô danh. phường (xã) . quận (huyện ) . Nhờ có chú biến thực là đã biến hoá được hàng hà sa số thực phẩm rồi . Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt. không nên có nhiều.( 7 l ần ) Con tên . và nh ất là không đ ược ng ười thân quy ến cúng ki ến. 4/ giấy áo. ---------------------------------------------- GI ẢI THÍCH Ý NGHĨA CÁC TH ẦN CHÚ : .. B ỡi vì. mong cho chúng sanh an vui và no . th ường b ị đói khát tri ền miên .. 3 cây nhang .ngụ tại (thường trú hay tạm trú ) số nhà . hay là cơm vắt : 3 vắt . BÁT RA TÔ RÔ ....

ÁN TÁM B ẠT RA. NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT (10 L ẦN ) NAM MÔ QUAN TH Ế ÂM B Ồ TÁT (10 L ẦN ) . cúng trong nhà. Th ần Tài.con xin Th ổ Công.. đ ộ trì cho c ả nhà ta v ạn s ự may m ắn t ốt lành . ( 7 L ẦN ) ... ..Thế giới ta bà nầy rất dơ uế.tu ổi. ĐÁT ĐI ỆT THA .) ( vào ngày 16 âl .. TA BÀ HA : . ( 7 L ẦN ) . Ấu nhi hãy vui v ẻ thông c ảm cho ba m ẹ vì hoàn c ảnh th ế gian mà không th ể b ảo v ệ cho con đ ược . khó có th ể trình bày. tâm.Chân ngôn bi ến th ực : NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA NGA ĐÀ PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế .Nhà s ư Thích Năng. thọ mạng sống lâu. Ta đ ọcThân chú n ầy.... ăn rồi được siêu sinh. hoặc các chúng hửu tinh thọ dụng thức ăn. hoan h ỉ .. quý v ị ph ải nh ớ là ph ải t ụng chú n ầy . Lý do là ông Đ ịa và ông Th ần Tài là hai v ị th ần nh ỏ. cho phép con cúng l ễ cho ấu nhi h ửu danh vô v ị.. 2/ ÁN GIÀ RA Đ Ế D Ạ. b ệ v ệ. L ỜI KH ẤN NGUY ỆN : . ÁN TÔ RÔ. TÔ RÔ TÔ RÔ.. đây là ch ư Thiên .Các v ị Th ần nh ỏ c ủa chúng ta th ấy khi ếp s ợ b ỏ ch ạy.." Phật tử Từ Tâm Đạo sưu tầm : .Khi t ụng chú Đ ại Bi. m ẹ m ời ấu nhi c ậu Tr ạng (hay đ ồng cô ) v ề đây h ưởng l ễ m ẹ cúng .Khi h ết t ụng. TÁM B ẠT RA H ỒNG .Mông S ơn thí th ực ( kinh Ph ổ Môn ) . TÔ RÔ. đ ể trên cái bàn nh ỏ .. tài l ộc d ồi dào . Th ổ Đ ịa .. t ừ đây. ÁN Đ Ộ RÔ.. tác gi ả c ủa sách kinh "Căn nguyên và công d ụng các lo ại Th ần Chú ". các v ị tr ở l ại . Đ ỊA VĨ TA BÀ HA . lại biến rất nhiều hàng hà sa số . Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được ba nghiệp trong sạch các tội chướng đều tiêu tan. ******** CÚNG VONG THAI (CH ẾT NON. các tội nhận được dứt nghỉ khổ não. kèm theo ti ền.Khi tụng Thần chú phải quán tưởng tiếng đọc chú và uy lực cũng như hào quang Đức Phật đều soi khắp thấu đến các địa ngục mười phương. môt b ộ qu ần áo gi ấy c ủa tr ẻ nh ỏ . ÔM S Ỉ LÂM . BÁT RA TÔ RÔ . vàng . c ặp.. ng ụ t ại s ố . ở tất cả địa ngục đều được cởi bỏ xiềng xích. biến thành màu sửa cam lộ. 5/ CHÚ ÁN TH Ổ Đ ỊA : NAM MÔ TAM MÃN ĐA M ỘT ĐÀ N ẪM . sách.. khi ta t ụng ni ệm. chúng ta b ắt bu ộc ph ải t ụng chú n ầy . H Ư THAI.g ồm các bánh k ẹo. TÁM B ẠT RA H ỒNG : . muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám... bút . mu ối. con tên là . có nghĩa :" xin hai ông an t ọa.năm. 3 chun n ước .Trì chú nầy thân. không đ ược đ ặt trên bàn th ờ.. ho ặc t ụng kinh ở nhà . thân hình to l ớn . sách v ở . K Ế HO ẠCH HÓA .. tháng . sạch sẽ. ÔM SĨ LÂM: .Vái vong h ồn h ửu danh vô v ị h ửu v ị vô danh . qu ần áo b ạc ti ền ..T ịnh pháp gi ới chân ngôn : ÔM LAM. có đi ều cho s ơ su ất. mở rộng cuống họng như cây kim. ta s ẽ b ị ảnh h ưởng không t ốt. các công đức hết thảy thành tựu. đ ề ngh ị tôi gi ải thích. BÁT RA TÔ RÔ...qu ận. k ẹo sô cô la. 4/ NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA. nhân đây tôi s ưu t ầm và c ống hi ến quý v ị. bánh ng ọt lo ại ngon ( không ph ải lo ại cúng cô h ồn ) . ĐÁT THA NGA ĐA DA ĐÁT ĐI ỆT THA.. nh ưng lòng bu ồn (Th ần còn sân ). cảnh vật đều được thanh tịnh. t ập cũng b ắng gi ấy.. .Niệm chú nầy cho các món ăn đều được mùi vị cam lồ rất thơm ngon. PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế. tất cả Ngạ Quỷ đều được cùng ăn uống với nhau vui vẻ. TA BÀ HA. ÁN. khiến cho hành giả tiêu trừ nghiệp chướng. Th ần chú là m ật chú c ủa ch ư Ph ật. . ÁN TÁM B ẠT RA . nh ất là chú Đ ại Bi các ch ư Thiên ch ư Thánh m ặt mày trang nghiêm . 3/ NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA NGA ĐÀ.Chân ngôn bi ến th ủy : NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA. xin l ượng th ứ ) 1 / ÔM LAM.. hay là mùng 2 âl : 1 ngày trong tháng.Tụng thần chú nầy khiến cho nước nhiều như biển cả.... BÁT RA TÔ RÔ. Hôm nay là ngày . TA BÀ HA. râu tóc d ựng ng ược. ĐÁT THA NGA ĐA DA. h ửu v ị vô danh.. Đ Ộ RÔ.. đầy đủ cho các ngạ quỷ no đủ.( Vì có nhi ều b ạn đ ọc không hi ểu ý nghĩa các th ần chú . Ấu nhi hãy th ọ nh ận rôi theo Cha M ẹ B ề Trên mà tu h ọc. bi ết có con cha m ẹ s ẽ lo cho con.) CÁC TH ỨC ĂN : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ g ạo.ph ường.

cúng d ường . bên c ạnh cha m ẹ và anh ch ị em. đ ể có l ộc c ậu (cô) . nh ững chuy ện nóng n ảy b ực mình trong nhà mà không bi ết nguyên nhân ? ấy là s ự phá qu ấy c ủa đ ứa tr ẻ. Cha m ẹ nào c ảm th ấy h ối h ận ăn năn . phóng sanh.h ồi h ướng công đ ức cho bé đ ược siêu thoát . M ột linh h ồn đ ược t ồn t ại cõi âm và luôn luôn hi ện di ện trong nhà . Chúng cũng l ớn lên. khi đã đ ược k ế ho ạch hóa. không đ ược đ ặt trên bàn th ờ.có nói v ề nh ững đ ứa bé vì nhi ều lý do kh ắc nghi ệt c ủa hoàn c ảnh cha m ẹ chúng..vi ệc làm đáng ti ếc c ủa mình . Mu ốn gi ải quy ết đi ều n ầy thì nên cúng cho chúng đ ầy đ ủ nh ư trên và th ường xuyên ni ệm Ph ật ( NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT ) khuyên chúng đi tu h ọc . KÍNH TH ƯA QUÝ V Ị : Trong sách Đ ịa Ng ục Du Ký . S ự th ật. . đ ể trên cái bàn nh ỏ. giúp đ ỡ k ẻ lâm vào tình tr ạng b ế t ắc nh ư mình khi x ưa Quý v ị nên nh ớ cho đi ều n ầy : khi tr ứng r ụng và k ết phôi thai thì 13 ngày đã có tim thai. .th ề m ột l ần l ầm l ỡ.. cũng đòi h ỏi và ganh t ị gi ận h ờn .GHI NH Ớ: . mà không th ể cho ra đ ời. b ố thí .2 / bánh k ẹo không b ỏ. vì không cho m ột sinh m ạng đ ược làm ng ười. mu ối.B ỡi v ậy. .1/ tàn 2/3 nhang . và c ản ngăn.. .ni ệm Ph ật . mà m ắt th ường chúng ta không th ấy đ ược. không dám tái ph ạm. chia nhau c ả nhà dùng . . mà có tim thai là có linh h ồn r ồi. đ ốt gi ấy . thì nên : . chúng tôi th ường nghe k ể l ại v ới nh ững giâc chiêm bao. r ải g ạo.3 / CÚNG TRONG NHÀ. T ừ tâm Đ ạo s ưu t ầm.. không ph ải là xong r ồi.4 / CÚNG SAU 12 GI Ờ TR ƯA . . làm t ừ thi ện .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful