Cúng cô hồn mùng 2 và 16 Song song tục cúng cô hồn vào tháng bảy âm lịch, hàng tháng nhiều

nơi còn cúng cô hồn vào ngày mùng 2 hay 16 âm lịch. Chúng ta cũng biết chưa ai lập bàn thờ để thờ “cô hồn các đảng” trong nhà, chỉ những nơi công cộng thường xảy tai nạn chết người, gọi là am hay miểu cô hồn. Tuy vậy những nhà buôn bán kinh doanh, người ta thường hay cúng hàng tháng vào các ngày mùng 2 và 16 tại trước cửa nhà (ngoài lễ Vu lan cúng cô hồn trong dịp rằm tháng bảy). Mọi người cho rằng, những oan hồn chết bất đắc kỳ tử nơi ngoài đường xó chợ, đều không được siêu thoát về miền lạc cảnh để đầu thai sang kiếp khác, cho dù không phải là những hồn ma vô thừa nhận. Người xưa có quan niệm, mỗi người đều có ba hồn (ba hồn bảy vía hay ba hồn chín vía nói về nam giới hay nữ giới), khi chết : một hồn sống ở nơi chết, một hồn sống nơi mồ mả (coi như ngôi nhà mới của họ), và một hồn đi theo phán quan để được luận công tội khi còn sống. Nên người chết ở nơi nào hồn còn luẩn quẩn nơi đó, nếu chết ở nhà thì được thân nhân cúng giỗ cho ăn no mặc đẹp; khi chết ngoài đường xó chợ thì hồn sẽ vất vưỡng không nhà, không cơm ăn áo mặc, trở thành lũ “cô hồn các đảng” tụ họp nhau đi quậy phá cướp bóc các nơi. Nói quậy phá cướp bóc là nói nghĩa bóng, còn người kinh doanh thấy buôn bán ế ẩm hoặc hay xảy ra chuyện này đến chuyện khác v.v… cho là lũ cô hồn đến đòi ăn, vì không biết nên bị quậy phá. Để được yên ổn làm ăn buôn bán, nên vào ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch, thường mua các loại hàng mã gồm áo quần, giấy tiền vàng bạc, kẹo bánh trái cây cúng trước cửa nhà (hay nơi đang buôn bán) cùng đĩa muối gạo. Khi thắp nhang khấn vái thường là câu : “Tôi tên là ……….. chủ tiệm …………. ở số ……….. đường ………… quận………… tỉnh, thành………….. Việt Nam quốc. “Hôm nay là ngày mùng 2 (hay 16) tháng…, chúng tôi có ít quần áo, tiền bạc gởi cho các chiến sĩ trận vong, các oan hồn uổng tử, các đảng ở khắp nơi đang khuất mặt khuất mày đến nhận. Sau phù hộ chúng tôi được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý. “Chúng tôi nhờ các vị mà được buôn may bán đắt thì lần sau sẽ xin cúng hậu tạ ……… (hứa cúng gì đó như gà luộc, vịt quay, heo quay…). “Đây là chút lòng thành xin các vị nhận cho”. Cúng cô hồn hàng tháng giản dị và không quy mô như cúng cô hồn trong mùa Vu Lan, nên không có bọn trẻ con đến giật, nhưng nếu có thì nên cho chúng lấy, vì cúng cô hồn : - Thứ nhất : người cúng không ăn, - Thứ nhì : không đem vào nhà (nếu không ai giành giật thì bỏ vào túi cho ăn mày). Còn đồ mã thì đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo được rải ra xa.

CÚNG CÔ H ỒN

( ở ngoài nhà ) .( 7 l ần ) 4/ Chân ngôn Cam lồ thủy :( bi ến n ước u ống cho nhi ều ) NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA. th ường b ị đói khát tri ền miên .. Lý do : năng l ượng cõi âm r ất đen t ối.****** Th ường th ường Ông Bà ta hay cúng Cô H ồn vào ngày mùng 2 và 16 âl m ỗi tháng . ai không bi ết ăn vào lâu ngày thì s ẽ b ị tâm th ần kinh và ngu mu ội . BÁT RA TÔ RÔ .. mu ốn chia s ẻ s ự đau kh ổ cho các chúng sanh thi ếu ph ước.NAM MÔ LY B Ố UÝ NH Ư LAI (10 l ần) . g ởi cái tâm thi ết tha th ương c ảm ..tuổi. GHI NHỚ : 1/ Quý vị cứ y theo bản chánh bài nầy mà đọc. đã t ừ lâu không siêu thóat .tháng .. giấy tiền vàng bạc ( chút ít.( chút ít. thập loại cô hồn. ( Bài n ầy không nh ững ch ỉ s ử d ụng cho r ằm tháng 7 âl .. ( 10 l ần ) ( sau đó quý vị cầu bình an gia đình mình .. 2 ngọn nến nhỏ. các nhà Ngo ại C ảm trên th ế gi ới và Vi ệt Nam (Nhà Ngo ại c ảm Phan Th ị Bích H ẰNG ) đã minh ch ứng đ ược có th ế gi ới c ủa ng ười ch ết. 8/ nước : 3 chun (hay 3 ly nhỏ ). (Theo Sư Ông Thích Thông Bửu . mong cho chúng sanh an vui và no . các Đảng . Quý vị nên cúng chay thì tốt hơn ( vì cô hồn không đòi hỏi ta phải cúng chay hay mặn ) Đi ều quan tr ọng là: ph ải đ ọc Th ần chú và ni ệm Ph ật cho đúng và đ ủ..NAM MÔ QU ẢNG BÁC THÂN NH Ư LAI (10 l ần ) . 3/ Các ph ẩm v ật cúng cho Cô h ồn. ÁN TÔ RÔ. n ếu mình dùng thì đem năng l ượng x ấu vào c ơ th ể s ẽ sinh b ệnh t ật khó ch ữa ... ---------------------------------------------- GI ẢI THÍCH Ý NGHĨA CÁC TH ẦN CHÚ : ..ngụ tại (thường trú hay tạm trú ) số nhà .. TA BÀ HA ... NGA ĐÀ PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế .. kẻ lớn. ÔM SĨ LÂM ( 7 l ần ) 2/ Chân ngôn phá địa ngục : ÁN GIÀ RA Đ Ế D Ạ.. hửu danh vô vị. mà có th ể dùng cúng cho cô h ồn lúc nào cũng đ ược . người nhỏ . Xin nh ớ là đ ặt l ễ cúng ngoài hành lang. cúng SAU 12 GI Ờ TR ƯA . không được bỏ gạo nhiều vì ở thành phố không có chim ăn gạo). ph ải b ỏ đi hay là cho súc v ật ăn.. r ồi nhìn đ ọc cho đúng.( 7 l ần ) 3/ Chân ngôn biến thực : ( bi ến th ức ăn cho nhi ều ) NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA.năm.. TA BÀ HA ..và cùng với con niệm Phật cầu vãng sanh : . lang thang.( 7 l ần ) Con tên . ÁN TÁM B ẠT RA .về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ.Ngày nay.Chúng tôi ghi rất rõ.. b ơ v ơ . 4/ giấy áo. các chiến sĩ trận vong. ĐÁT ĐI ỆT THA. TÔ RÔ. ngoài xá. 2/ *** Quý v ị khi cúng.hay muốn cầu gì cũng được ) .. 2/ cháo trắng nấu lỏng ( 12 chén nhỏ ) . 4/ Cúng ngoài hành lang .. 3/ 12 cục đường thẻ . nên in l ại bài n ầy trong t ờ gi ấy .. hay là cơm vắt : 3 vắt . cô hồn rất thích bắp rang và mía ) .NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT ( 10 l ần .NAM MÔ CAM L Ồ V ƯƠNG NH Ư LAI . n ặng n ề .s ống v ất v ưỡng. kẹo .. nh ất là các câu Th ần chú. và nh ất là không đ ược ng ười thân quy ến cúng ki ến.. khuất mày . hửu vị vô danh.. hay nhi ều h ơn n ữa ) . 3 cây nhang . B ỡi vì. không nên có nhiều. phường (xã) .NAM MÔ B ẢO TH ẮNG NH Ư LAI ( 10 l ần) . quận (huyện ) . ĐÁT THA NGA ĐA DA. tuy ệt đ ối không đ ược dùng t ới. Gạo. mà s ự rung đ ộng và c ảm xúc nh ư ng ười s ống c ủa chúng ta ! CÚNG CÔ H ỒN : đó là m ột hành đ ộng b ố thí .. t ừ bi bác ái. có linh h ồn t ồn t ại ở cõi âm. không cần nhiều. đồng bào tử nạn. đại khái thôi. CÚNG CÔ H ỒN : không ph ải là m ột s ự mê tín nh ư bao nhiêu ng ười đã l ầm t ưởng. cháo.âm binh ngoài đường .NAM MÔ ĐA B ẢO NH Ư LAI (10 l ần) . muối. TÁM B ẠT RA H ỒNG . L ỜI KH ẤN NGUY ỆN 1/ Tịnh pháp giới chân ngôn : ÔM LAM. Nhờ có chú biến thực là đã biến hoá được hàng hà sa số thực phẩm rồi . ch ứ Ông Bà mình không cho cúng trong nhà ) CÁC TH ỨC ĂN : 1/ gạo. BÁT RA TÔ RÔ. muối hột . lãng phí ) 5/ bắp rang 6/ mía (để nguyên vỏ và chặt tùng khúc nhỏ độ 15 cm ) 7/ bánh.NAM MÔ DI ỆU S ẮC THÂN NH Ư LAI ( 10 l ần) .. Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt. ở th ế k ỷ 21 n ầy.

sách v ở .. các công đức hết thảy thành tựu. cúng trong nhà. TÁM B ẠT RA H ỒNG ..Các v ị Th ần nh ỏ c ủa chúng ta th ấy khi ếp s ợ b ỏ ch ạy. khó có th ể trình bày.. các v ị tr ở l ại .qu ận." Phật tử Từ Tâm Đạo sưu tầm : .Chân ngôn bi ến th ực : NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA NGA ĐÀ PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế .T ịnh pháp gi ới chân ngôn : ÔM LAM. các tội nhận được dứt nghỉ khổ não...Nhà s ư Thích Năng. h ửu v ị vô danh. sạch sẽ.con xin Th ổ Công. ĐÁT ĐI ỆT THA . có đi ều cho s ơ su ất.tu ổi..Niệm chú nầy cho các món ăn đều được mùi vị cam lồ rất thơm ngon. lại biến rất nhiều hàng hà sa số .. môt b ộ qu ần áo gi ấy c ủa tr ẻ nh ỏ .. ÁN. muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám. ng ụ t ại s ố .. Th ần Tài. TA BÀ HA. hoan h ỉ . BÁT RA TÔ RÔ . mở rộng cuống họng như cây kim. k ẹo sô cô la. nh ất là chú Đ ại Bi các ch ư Thiên ch ư Thánh m ặt mày trang nghiêm .. t ập cũng b ắng gi ấy. quý v ị ph ải nh ớ là ph ải t ụng chú n ầy ... ho ặc t ụng kinh ở nhà . râu tóc d ựng ng ược..năm. ĐÁT THA NGA ĐA DA ĐÁT ĐI ỆT THA. TA BÀ HA : ... biến thành màu sửa cam lộ. Đ ỊA VĨ TA BÀ HA . 5/ CHÚ ÁN TH Ổ Đ ỊA : NAM MÔ TAM MÃN ĐA M ỘT ĐÀ N ẪM . đ ộ trì cho c ả nhà ta v ạn s ự may m ắn t ốt lành . 3/ NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA NGA ĐÀ. tài l ộc d ồi dào . đ ề ngh ị tôi gi ải thích. ÔM S Ỉ LÂM ..) CÁC TH ỨC ĂN : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ g ạo. L ỜI KH ẤN NGUY ỆN : . TA BÀ HA. b ệ v ệ. nh ưng lòng bu ồn (Th ần còn sân ). ÁN TÁM B ẠT RA . cảnh vật đều được thanh tịnh.. thọ mạng sống lâu.. TÔ RÔ TÔ RÔ. Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được ba nghiệp trong sạch các tội chướng đều tiêu tan. đầy đủ cho các ngạ quỷ no đủ. 2/ ÁN GIÀ RA Đ Ế D Ạ.. K Ế HO ẠCH HÓA .. ÁN TÔ RÔ. . ÁN TÁM B ẠT RA.. cho phép con cúng l ễ cho ấu nhi h ửu danh vô v ị. PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế. t ừ đây. đây là ch ư Thiên .Tụng thần chú nầy khiến cho nước nhiều như biển cả. ( 7 L ẦN ) . Ta đ ọcThân chú n ầy. nhân đây tôi s ưu t ầm và c ống hi ến quý v ị. Ấu nhi hãy th ọ nh ận rôi theo Cha M ẹ B ề Trên mà tu h ọc.. Ấu nhi hãy vui v ẻ thông c ảm cho ba m ẹ vì hoàn c ảnh th ế gian mà không th ể b ảo v ệ cho con đ ược .Khi tụng Thần chú phải quán tưởng tiếng đọc chú và uy lực cũng như hào quang Đức Phật đều soi khắp thấu đến các địa ngục mười phương. ăn rồi được siêu sinh. bút . Lý do là ông Đ ịa và ông Th ần Tài là hai v ị th ần nh ỏ. qu ần áo b ạc ti ền . 3 chun n ước .. ĐÁT THA NGA ĐA DA. mu ối.Thế giới ta bà nầy rất dơ uế. con tên là .) ( vào ngày 16 âl . . TÔ RÔ.. m ẹ m ời ấu nhi c ậu Tr ạng (hay đ ồng cô ) v ề đây h ưởng l ễ m ẹ cúng .. hoặc các chúng hửu tinh thọ dụng thức ăn. kèm theo ti ền. TÁM B ẠT RA H ỒNG : . thân hình to l ớn . ( 7 L ẦN ) . ÁN Đ Ộ RÔ. ÔM SĨ LÂM: . khi ta t ụng ni ệm. vàng . hay là mùng 2 âl : 1 ngày trong tháng... tác gi ả c ủa sách kinh "Căn nguyên và công d ụng các lo ại Th ần Chú ". tháng . khiến cho hành giả tiêu trừ nghiệp chướng. không đ ược đ ặt trên bàn th ờ. Th ần chú là m ật chú c ủa ch ư Ph ật. ta s ẽ b ị ảnh h ưởng không t ốt.Mông S ơn thí th ực ( kinh Ph ổ Môn ) .Khi h ết t ụng. tất cả Ngạ Quỷ đều được cùng ăn uống với nhau vui vẻ. đ ể trên cái bàn nh ỏ .Chân ngôn bi ến th ủy : NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA. NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT (10 L ẦN ) NAM MÔ QUAN TH Ế ÂM B Ồ TÁT (10 L ẦN ) . Hôm nay là ngày . Đ Ộ RÔ. xin l ượng th ứ ) 1 / ÔM LAM. bánh ng ọt lo ại ngon ( không ph ải lo ại cúng cô h ồn ) . c ặp. chúng ta b ắt bu ộc ph ải t ụng chú n ầy . . ******** CÚNG VONG THAI (CH ẾT NON.g ồm các bánh k ẹo.. BÁT RA TÔ RÔ... 4/ NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA. Th ổ Đ ịa . H Ư THAI. ở tất cả địa ngục đều được cởi bỏ xiềng xích.Trì chú nầy thân. BÁT RA TÔ RÔ. bi ết có con cha m ẹ s ẽ lo cho con. sách.Khi t ụng chú Đ ại Bi.. có nghĩa :" xin hai ông an t ọa.Vái vong h ồn h ửu danh vô v ị h ửu v ị vô danh .ph ường..( Vì có nhi ều b ạn đ ọc không hi ểu ý nghĩa các th ần chú . tâm.

. .1/ tàn 2/3 nhang . Chúng cũng l ớn lên. nh ững chuy ện nóng n ảy b ực mình trong nhà mà không bi ết nguyên nhân ? ấy là s ự phá qu ấy c ủa đ ứa tr ẻ. phóng sanh. mà m ắt th ường chúng ta không th ấy đ ược. . . Mu ốn gi ải quy ết đi ều n ầy thì nên cúng cho chúng đ ầy đ ủ nh ư trên và th ường xuyên ni ệm Ph ật ( NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT ) khuyên chúng đi tu h ọc . đ ể có l ộc c ậu (cô) . .th ề m ột l ần l ầm l ỡ. không đ ược đ ặt trên bàn th ờ. Cha m ẹ nào c ảm th ấy h ối h ận ăn năn . làm t ừ thi ện . không dám tái ph ạm.. .. cúng d ường . S ự th ật. mu ối. vì không cho m ột sinh m ạng đ ược làm ng ười.2 / bánh k ẹo không b ỏ. T ừ tâm Đ ạo s ưu t ầm. và c ản ngăn.ni ệm Ph ật . không ph ải là xong r ồi. mà có tim thai là có linh h ồn r ồi.. bên c ạnh cha m ẹ và anh ch ị em. chia nhau c ả nhà dùng . KÍNH TH ƯA QUÝ V Ị : Trong sách Đ ịa Ng ục Du Ký . đ ốt gi ấy .GHI NH Ớ: . r ải g ạo. cũng đòi h ỏi và ganh t ị gi ận h ờn . M ột linh h ồn đ ược t ồn t ại cõi âm và luôn luôn hi ện di ện trong nhà .vi ệc làm đáng ti ếc c ủa mình . thì nên : . . khi đã đ ược k ế ho ạch hóa. mà không th ể cho ra đ ời.3 / CÚNG TRONG NHÀ. đ ể trên cái bàn nh ỏ.h ồi h ướng công đ ức cho bé đ ược siêu thoát .có nói v ề nh ững đ ứa bé vì nhi ều lý do kh ắc nghi ệt c ủa hoàn c ảnh cha m ẹ chúng.B ỡi v ậy. chúng tôi th ường nghe k ể l ại v ới nh ững giâc chiêm bao. b ố thí . giúp đ ỡ k ẻ lâm vào tình tr ạng b ế t ắc nh ư mình khi x ưa Quý v ị nên nh ớ cho đi ều n ầy : khi tr ứng r ụng và k ết phôi thai thì 13 ngày đã có tim thai.4 / CÚNG SAU 12 GI Ờ TR ƯA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful