Cúng cô hồn mùng 2 và 16 Song song tục cúng cô hồn vào tháng bảy âm lịch, hàng tháng nhiều

nơi còn cúng cô hồn vào ngày mùng 2 hay 16 âm lịch. Chúng ta cũng biết chưa ai lập bàn thờ để thờ “cô hồn các đảng” trong nhà, chỉ những nơi công cộng thường xảy tai nạn chết người, gọi là am hay miểu cô hồn. Tuy vậy những nhà buôn bán kinh doanh, người ta thường hay cúng hàng tháng vào các ngày mùng 2 và 16 tại trước cửa nhà (ngoài lễ Vu lan cúng cô hồn trong dịp rằm tháng bảy). Mọi người cho rằng, những oan hồn chết bất đắc kỳ tử nơi ngoài đường xó chợ, đều không được siêu thoát về miền lạc cảnh để đầu thai sang kiếp khác, cho dù không phải là những hồn ma vô thừa nhận. Người xưa có quan niệm, mỗi người đều có ba hồn (ba hồn bảy vía hay ba hồn chín vía nói về nam giới hay nữ giới), khi chết : một hồn sống ở nơi chết, một hồn sống nơi mồ mả (coi như ngôi nhà mới của họ), và một hồn đi theo phán quan để được luận công tội khi còn sống. Nên người chết ở nơi nào hồn còn luẩn quẩn nơi đó, nếu chết ở nhà thì được thân nhân cúng giỗ cho ăn no mặc đẹp; khi chết ngoài đường xó chợ thì hồn sẽ vất vưỡng không nhà, không cơm ăn áo mặc, trở thành lũ “cô hồn các đảng” tụ họp nhau đi quậy phá cướp bóc các nơi. Nói quậy phá cướp bóc là nói nghĩa bóng, còn người kinh doanh thấy buôn bán ế ẩm hoặc hay xảy ra chuyện này đến chuyện khác v.v… cho là lũ cô hồn đến đòi ăn, vì không biết nên bị quậy phá. Để được yên ổn làm ăn buôn bán, nên vào ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch, thường mua các loại hàng mã gồm áo quần, giấy tiền vàng bạc, kẹo bánh trái cây cúng trước cửa nhà (hay nơi đang buôn bán) cùng đĩa muối gạo. Khi thắp nhang khấn vái thường là câu : “Tôi tên là ……….. chủ tiệm …………. ở số ……….. đường ………… quận………… tỉnh, thành………….. Việt Nam quốc. “Hôm nay là ngày mùng 2 (hay 16) tháng…, chúng tôi có ít quần áo, tiền bạc gởi cho các chiến sĩ trận vong, các oan hồn uổng tử, các đảng ở khắp nơi đang khuất mặt khuất mày đến nhận. Sau phù hộ chúng tôi được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý. “Chúng tôi nhờ các vị mà được buôn may bán đắt thì lần sau sẽ xin cúng hậu tạ ……… (hứa cúng gì đó như gà luộc, vịt quay, heo quay…). “Đây là chút lòng thành xin các vị nhận cho”. Cúng cô hồn hàng tháng giản dị và không quy mô như cúng cô hồn trong mùa Vu Lan, nên không có bọn trẻ con đến giật, nhưng nếu có thì nên cho chúng lấy, vì cúng cô hồn : - Thứ nhất : người cúng không ăn, - Thứ nhì : không đem vào nhà (nếu không ai giành giật thì bỏ vào túi cho ăn mày). Còn đồ mã thì đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo được rải ra xa.

CÚNG CÔ H ỒN

. 3/ Các ph ẩm v ật cúng cho Cô h ồn. không nên có nhiều.. hửu vị vô danh.. Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt. không cần nhiều. cháo. 3 cây nhang . giấy tiền vàng bạc ( chút ít. nên in l ại bài n ầy trong t ờ gi ấy . (Theo Sư Ông Thích Thông Bửu . ngoài xá.. mu ốn chia s ẻ s ự đau kh ổ cho các chúng sanh thi ếu ph ước. ở th ế k ỷ 21 n ầy.... mà s ự rung đ ộng và c ảm xúc nh ư ng ười s ống c ủa chúng ta ! CÚNG CÔ H ỒN : đó là m ột hành đ ộng b ố thí . ch ứ Ông Bà mình không cho cúng trong nhà ) CÁC TH ỨC ĂN : 1/ gạo.. 2 ngọn nến nhỏ. g ởi cái tâm thi ết tha th ương c ảm .ngụ tại (thường trú hay tạm trú ) số nhà . không được bỏ gạo nhiều vì ở thành phố không có chim ăn gạo). ---------------------------------------------- GI ẢI THÍCH Ý NGHĨA CÁC TH ẦN CHÚ : .tháng . các nhà Ngo ại C ảm trên th ế gi ới và Vi ệt Nam (Nhà Ngo ại c ảm Phan Th ị Bích H ẰNG ) đã minh ch ứng đ ược có th ế gi ới c ủa ng ười ch ết.. Lý do : năng l ượng cõi âm r ất đen t ối. có linh h ồn t ồn t ại ở cõi âm.NAM MÔ QU ẢNG BÁC THÂN NH Ư LAI (10 l ần ) . CÚNG CÔ H ỒN : không ph ải là m ột s ự mê tín nh ư bao nhiêu ng ười đã l ầm t ưởng. cúng SAU 12 GI Ờ TR ƯA .( 7 l ần ) Con tên . tuy ệt đ ối không đ ược dùng t ới.. hay là cơm vắt : 3 vắt .s ống v ất v ưỡng.âm binh ngoài đường . TA BÀ HA . NGA ĐÀ PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế . Xin nh ớ là đ ặt l ễ cúng ngoài hành lang. TÁM B ẠT RA H ỒNG . L ỜI KH ẤN NGUY ỆN 1/ Tịnh pháp giới chân ngôn : ÔM LAM. n ặng n ề . ÔM SĨ LÂM ( 7 l ần ) 2/ Chân ngôn phá địa ngục : ÁN GIÀ RA Đ Ế D Ạ. Nhờ có chú biến thực là đã biến hoá được hàng hà sa số thực phẩm rồi .. Gạo.NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT ( 10 l ần .. khuất mày .( 7 l ần ) 4/ Chân ngôn Cam lồ thủy :( bi ến n ước u ống cho nhi ều ) NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA. t ừ bi bác ái.****** Th ường th ường Ông Bà ta hay cúng Cô H ồn vào ngày mùng 2 và 16 âl m ỗi tháng . ( ở ngoài nhà ) .. ( Bài n ầy không nh ững ch ỉ s ử d ụng cho r ằm tháng 7 âl . kẻ lớn. đã t ừ lâu không siêu thóat .NAM MÔ CAM L Ồ V ƯƠNG NH Ư LAI . nh ất là các câu Th ần chú. lãng phí ) 5/ bắp rang 6/ mía (để nguyên vỏ và chặt tùng khúc nhỏ độ 15 cm ) 7/ bánh. ĐÁT ĐI ỆT THA. b ơ v ơ . 4/ giấy áo. Quý vị nên cúng chay thì tốt hơn ( vì cô hồn không đòi hỏi ta phải cúng chay hay mặn ) Đi ều quan tr ọng là: ph ải đ ọc Th ần chú và ni ệm Ph ật cho đúng và đ ủ.. 8/ nước : 3 chun (hay 3 ly nhỏ ). người nhỏ . mong cho chúng sanh an vui và no . mà có th ể dùng cúng cho cô h ồn lúc nào cũng đ ược ...về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ. ĐÁT THA NGA ĐA DA. đại khái thôi. các Đảng ..NAM MÔ LY B Ố UÝ NH Ư LAI (10 l ần) .. BÁT RA TÔ RÔ . 3/ 12 cục đường thẻ . hay nhi ều h ơn n ữa ) . quận (huyện ) .NAM MÔ B ẢO TH ẮNG NH Ư LAI ( 10 l ần) . muối.. muối hột . hửu danh vô vị. B ỡi vì. ÁN TÔ RÔ... ÁN TÁM B ẠT RA . đồng bào tử nạn..NAM MÔ ĐA B ẢO NH Ư LAI (10 l ần) . ai không bi ết ăn vào lâu ngày thì s ẽ b ị tâm th ần kinh và ngu mu ội .. ( 10 l ần ) ( sau đó quý vị cầu bình an gia đình mình . TA BÀ HA . 4/ Cúng ngoài hành lang . phường (xã) .( 7 l ần ) 3/ Chân ngôn biến thực : ( bi ến th ức ăn cho nhi ều ) NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA.Chúng tôi ghi rất rõ.. 2/ *** Quý v ị khi cúng. ph ải b ỏ đi hay là cho súc v ật ăn. r ồi nhìn đ ọc cho đúng. th ường b ị đói khát tri ền miên .tuổi. thập loại cô hồn. TÔ RÔ. GHI NHỚ : 1/ Quý vị cứ y theo bản chánh bài nầy mà đọc. n ếu mình dùng thì đem năng l ượng x ấu vào c ơ th ể s ẽ sinh b ệnh t ật khó ch ữa .và cùng với con niệm Phật cầu vãng sanh : .( chút ít..NAM MÔ DI ỆU S ẮC THÂN NH Ư LAI ( 10 l ần) .hay muốn cầu gì cũng được ) . cô hồn rất thích bắp rang và mía ) .. lang thang. các chiến sĩ trận vong. 2/ cháo trắng nấu lỏng ( 12 chén nhỏ ) .năm. và nh ất là không đ ược ng ười thân quy ến cúng ki ến.. BÁT RA TÔ RÔ.Ngày nay. kẹo .

các v ị tr ở l ại .. đây là ch ư Thiên . ******** CÚNG VONG THAI (CH ẾT NON. tháng .Khi tụng Thần chú phải quán tưởng tiếng đọc chú và uy lực cũng như hào quang Đức Phật đều soi khắp thấu đến các địa ngục mười phương. H Ư THAI. hay là mùng 2 âl : 1 ngày trong tháng.. TÔ RÔ TÔ RÔ.Các v ị Th ần nh ỏ c ủa chúng ta th ấy khi ếp s ợ b ỏ ch ạy. L ỜI KH ẤN NGUY ỆN : . đ ề ngh ị tôi gi ải thích. BÁT RA TÔ RÔ . hoặc các chúng hửu tinh thọ dụng thức ăn. kèm theo ti ền.( Vì có nhi ều b ạn đ ọc không hi ểu ý nghĩa các th ần chú .. 4/ NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA.. vàng .g ồm các bánh k ẹo. quý v ị ph ải nh ớ là ph ải t ụng chú n ầy . Đ Ộ RÔ... NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT (10 L ẦN ) NAM MÔ QUAN TH Ế ÂM B Ồ TÁT (10 L ẦN ) . thọ mạng sống lâu.Trì chú nầy thân. k ẹo sô cô la. TA BÀ HA. 3/ NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA NGA ĐÀ. ÁN Đ Ộ RÔ.. ở tất cả địa ngục đều được cởi bỏ xiềng xích. Ấu nhi hãy vui v ẻ thông c ảm cho ba m ẹ vì hoàn c ảnh th ế gian mà không th ể b ảo v ệ cho con đ ược .. sách. khó có th ể trình bày.Nhà s ư Thích Năng.. ho ặc t ụng kinh ở nhà . ÁN TÔ RÔ. ( 7 L ẦN ) ..) ( vào ngày 16 âl .ph ường. chúng ta b ắt bu ộc ph ải t ụng chú n ầy . TA BÀ HA : .Mông S ơn thí th ực ( kinh Ph ổ Môn ) . Lý do là ông Đ ịa và ông Th ần Tài là hai v ị th ần nh ỏ. ĐÁT THA NGA ĐA DA. nhân đây tôi s ưu t ầm và c ống hi ến quý v ị. có đi ều cho s ơ su ất. tất cả Ngạ Quỷ đều được cùng ăn uống với nhau vui vẻ.Khi h ết t ụng.qu ận..Thế giới ta bà nầy rất dơ uế." Phật tử Từ Tâm Đạo sưu tầm : . bánh ng ọt lo ại ngon ( không ph ải lo ại cúng cô h ồn ) . TÁM B ẠT RA H ỒNG .Vái vong h ồn h ửu danh vô v ị h ửu v ị vô danh . cảnh vật đều được thanh tịnh. không đ ược đ ặt trên bàn th ờ.Niệm chú nầy cho các món ăn đều được mùi vị cam lồ rất thơm ngon..con xin Th ổ Công.. biến thành màu sửa cam lộ. thân hình to l ớn .Tụng thần chú nầy khiến cho nước nhiều như biển cả.Chân ngôn bi ến th ực : NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA NGA ĐÀ PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế . BÁT RA TÔ RÔ. . Ấu nhi hãy th ọ nh ận rôi theo Cha M ẹ B ề Trên mà tu h ọc... TÔ RÔ. ÔM SĨ LÂM: . ĐÁT THA NGA ĐA DA ĐÁT ĐI ỆT THA. .. b ệ v ệ.. ÁN. ÁN TÁM B ẠT RA . lại biến rất nhiều hàng hà sa số ..Chân ngôn bi ến th ủy : NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA.Khi t ụng chú Đ ại Bi. BÁT RA TÔ RÔ. ( 7 L ẦN ) ..T ịnh pháp gi ới chân ngôn : ÔM LAM. c ặp. Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được ba nghiệp trong sạch các tội chướng đều tiêu tan.. tác gi ả c ủa sách kinh "Căn nguyên và công d ụng các lo ại Th ần Chú ". 2/ ÁN GIÀ RA Đ Ế D Ạ. đ ể trên cái bàn nh ỏ . xin l ượng th ứ ) 1 / ÔM LAM.. ÔM S Ỉ LÂM . mở rộng cuống họng như cây kim.. Th ần chú là m ật chú c ủa ch ư Ph ật. 5/ CHÚ ÁN TH Ổ Đ ỊA : NAM MÔ TAM MÃN ĐA M ỘT ĐÀ N ẪM . cho phép con cúng l ễ cho ấu nhi h ửu danh vô v ị. m ẹ m ời ấu nhi c ậu Tr ạng (hay đ ồng cô ) v ề đây h ưởng l ễ m ẹ cúng .năm. các tội nhận được dứt nghỉ khổ não. K Ế HO ẠCH HÓA .tu ổi. Đ ỊA VĨ TA BÀ HA . nh ất là chú Đ ại Bi các ch ư Thiên ch ư Thánh m ặt mày trang nghiêm .. cúng trong nhà. môt b ộ qu ần áo gi ấy c ủa tr ẻ nh ỏ . các công đức hết thảy thành tựu.) CÁC TH ỨC ĂN : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ g ạo. Th ần Tài. ăn rồi được siêu sinh. bút . mu ối.. khi ta t ụng ni ệm. râu tóc d ựng ng ược. sạch sẽ.. khiến cho hành giả tiêu trừ nghiệp chướng. con tên là . ÁN TÁM B ẠT RA. TÁM B ẠT RA H ỒNG : . đ ộ trì cho c ả nhà ta v ạn s ự may m ắn t ốt lành . Hôm nay là ngày . TA BÀ HA.. tài l ộc d ồi dào . muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám.. h ửu v ị vô danh. Th ổ Đ ịa . qu ần áo b ạc ti ền . PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế. nh ưng lòng bu ồn (Th ần còn sân ). t ập cũng b ắng gi ấy. 3 chun n ước . ta s ẽ b ị ảnh h ưởng không t ốt. ĐÁT ĐI ỆT THA . hoan h ỉ . có nghĩa :" xin hai ông an t ọa.. đầy đủ cho các ngạ quỷ no đủ.. bi ết có con cha m ẹ s ẽ lo cho con.. Ta đ ọcThân chú n ầy... ng ụ t ại s ố . sách v ở . tâm. . t ừ đây.

.. vì không cho m ột sinh m ạng đ ược làm ng ười. đ ể trên cái bàn nh ỏ.2 / bánh k ẹo không b ỏ.th ề m ột l ần l ầm l ỡ. phóng sanh.B ỡi v ậy. r ải g ạo. . cũng đòi h ỏi và ganh t ị gi ận h ờn . chia nhau c ả nhà dùng . làm t ừ thi ện .3 / CÚNG TRONG NHÀ. S ự th ật.ni ệm Ph ật . nh ững chuy ện nóng n ảy b ực mình trong nhà mà không bi ết nguyên nhân ? ấy là s ự phá qu ấy c ủa đ ứa tr ẻ. chúng tôi th ường nghe k ể l ại v ới nh ững giâc chiêm bao. T ừ tâm Đ ạo s ưu t ầm. giúp đ ỡ k ẻ lâm vào tình tr ạng b ế t ắc nh ư mình khi x ưa Quý v ị nên nh ớ cho đi ều n ầy : khi tr ứng r ụng và k ết phôi thai thì 13 ngày đã có tim thai. Mu ốn gi ải quy ết đi ều n ầy thì nên cúng cho chúng đ ầy đ ủ nh ư trên và th ường xuyên ni ệm Ph ật ( NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT ) khuyên chúng đi tu h ọc . và c ản ngăn. KÍNH TH ƯA QUÝ V Ị : Trong sách Đ ịa Ng ục Du Ký . . không đ ược đ ặt trên bàn th ờ. thì nên : . mà có tim thai là có linh h ồn r ồi.có nói v ề nh ững đ ứa bé vì nhi ều lý do kh ắc nghi ệt c ủa hoàn c ảnh cha m ẹ chúng.. Chúng cũng l ớn lên. . cúng d ường .. không dám tái ph ạm. đ ốt gi ấy . .GHI NH Ớ: . khi đã đ ược k ế ho ạch hóa.1/ tàn 2/3 nhang . .4 / CÚNG SAU 12 GI Ờ TR ƯA . bên c ạnh cha m ẹ và anh ch ị em.vi ệc làm đáng ti ếc c ủa mình . mà không th ể cho ra đ ời. mà m ắt th ường chúng ta không th ấy đ ược. mu ối. M ột linh h ồn đ ược t ồn t ại cõi âm và luôn luôn hi ện di ện trong nhà .h ồi h ướng công đ ức cho bé đ ược siêu thoát . Cha m ẹ nào c ảm th ấy h ối h ận ăn năn . . đ ể có l ộc c ậu (cô) . b ố thí . không ph ải là xong r ồi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful