Cúng cô hồn mùng 2 và 16 Song song tục cúng cô hồn vào tháng bảy âm lịch, hàng tháng nhiều

nơi còn cúng cô hồn vào ngày mùng 2 hay 16 âm lịch. Chúng ta cũng biết chưa ai lập bàn thờ để thờ “cô hồn các đảng” trong nhà, chỉ những nơi công cộng thường xảy tai nạn chết người, gọi là am hay miểu cô hồn. Tuy vậy những nhà buôn bán kinh doanh, người ta thường hay cúng hàng tháng vào các ngày mùng 2 và 16 tại trước cửa nhà (ngoài lễ Vu lan cúng cô hồn trong dịp rằm tháng bảy). Mọi người cho rằng, những oan hồn chết bất đắc kỳ tử nơi ngoài đường xó chợ, đều không được siêu thoát về miền lạc cảnh để đầu thai sang kiếp khác, cho dù không phải là những hồn ma vô thừa nhận. Người xưa có quan niệm, mỗi người đều có ba hồn (ba hồn bảy vía hay ba hồn chín vía nói về nam giới hay nữ giới), khi chết : một hồn sống ở nơi chết, một hồn sống nơi mồ mả (coi như ngôi nhà mới của họ), và một hồn đi theo phán quan để được luận công tội khi còn sống. Nên người chết ở nơi nào hồn còn luẩn quẩn nơi đó, nếu chết ở nhà thì được thân nhân cúng giỗ cho ăn no mặc đẹp; khi chết ngoài đường xó chợ thì hồn sẽ vất vưỡng không nhà, không cơm ăn áo mặc, trở thành lũ “cô hồn các đảng” tụ họp nhau đi quậy phá cướp bóc các nơi. Nói quậy phá cướp bóc là nói nghĩa bóng, còn người kinh doanh thấy buôn bán ế ẩm hoặc hay xảy ra chuyện này đến chuyện khác v.v… cho là lũ cô hồn đến đòi ăn, vì không biết nên bị quậy phá. Để được yên ổn làm ăn buôn bán, nên vào ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch, thường mua các loại hàng mã gồm áo quần, giấy tiền vàng bạc, kẹo bánh trái cây cúng trước cửa nhà (hay nơi đang buôn bán) cùng đĩa muối gạo. Khi thắp nhang khấn vái thường là câu : “Tôi tên là ……….. chủ tiệm …………. ở số ……….. đường ………… quận………… tỉnh, thành………….. Việt Nam quốc. “Hôm nay là ngày mùng 2 (hay 16) tháng…, chúng tôi có ít quần áo, tiền bạc gởi cho các chiến sĩ trận vong, các oan hồn uổng tử, các đảng ở khắp nơi đang khuất mặt khuất mày đến nhận. Sau phù hộ chúng tôi được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý. “Chúng tôi nhờ các vị mà được buôn may bán đắt thì lần sau sẽ xin cúng hậu tạ ……… (hứa cúng gì đó như gà luộc, vịt quay, heo quay…). “Đây là chút lòng thành xin các vị nhận cho”. Cúng cô hồn hàng tháng giản dị và không quy mô như cúng cô hồn trong mùa Vu Lan, nên không có bọn trẻ con đến giật, nhưng nếu có thì nên cho chúng lấy, vì cúng cô hồn : - Thứ nhất : người cúng không ăn, - Thứ nhì : không đem vào nhà (nếu không ai giành giật thì bỏ vào túi cho ăn mày). Còn đồ mã thì đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo được rải ra xa.

CÚNG CÔ H ỒN

2/ cháo trắng nấu lỏng ( 12 chén nhỏ ) .về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ. nh ất là các câu Th ần chú. BÁT RA TÔ RÔ. kẹo ..Chúng tôi ghi rất rõ. B ỡi vì. cô hồn rất thích bắp rang và mía ) . g ởi cái tâm thi ết tha th ương c ảm . 3 cây nhang . NGA ĐÀ PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế . 3/ 12 cục đường thẻ . đã t ừ lâu không siêu thóat . 4/ Cúng ngoài hành lang . và nh ất là không đ ược ng ười thân quy ến cúng ki ến.và cùng với con niệm Phật cầu vãng sanh : . ph ải b ỏ đi hay là cho súc v ật ăn. cúng SAU 12 GI Ờ TR ƯA . các chiến sĩ trận vong. nên in l ại bài n ầy trong t ờ gi ấy .. phường (xã) . ngoài xá. Gạo. muối..năm.NAM MÔ ĐA B ẢO NH Ư LAI (10 l ần) .ngụ tại (thường trú hay tạm trú ) số nhà . đồng bào tử nạn. hay nhi ều h ơn n ữa ) ..****** Th ường th ường Ông Bà ta hay cúng Cô H ồn vào ngày mùng 2 và 16 âl m ỗi tháng .Ngày nay.. b ơ v ơ . mu ốn chia s ẻ s ự đau kh ổ cho các chúng sanh thi ếu ph ước... TA BÀ HA . các nhà Ngo ại C ảm trên th ế gi ới và Vi ệt Nam (Nhà Ngo ại c ảm Phan Th ị Bích H ẰNG ) đã minh ch ứng đ ược có th ế gi ới c ủa ng ười ch ết. có linh h ồn t ồn t ại ở cõi âm. muối hột . BÁT RA TÔ RÔ . n ặng n ề . th ường b ị đói khát tri ền miên . TÁM B ẠT RA H ỒNG . quận (huyện ) .NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT ( 10 l ần . ( ở ngoài nhà ) .( chút ít. TÔ RÔ.( 7 l ần ) 3/ Chân ngôn biến thực : ( bi ến th ức ăn cho nhi ều ) NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA. L ỜI KH ẤN NGUY ỆN 1/ Tịnh pháp giới chân ngôn : ÔM LAM. 2 ngọn nến nhỏ. hửu vị vô danh. 2/ *** Quý v ị khi cúng. Nhờ có chú biến thực là đã biến hoá được hàng hà sa số thực phẩm rồi . ( 10 l ần ) ( sau đó quý vị cầu bình an gia đình mình .âm binh ngoài đường . mà s ự rung đ ộng và c ảm xúc nh ư ng ười s ống c ủa chúng ta ! CÚNG CÔ H ỒN : đó là m ột hành đ ộng b ố thí . lãng phí ) 5/ bắp rang 6/ mía (để nguyên vỏ và chặt tùng khúc nhỏ độ 15 cm ) 7/ bánh. ÁN TÔ RÔ.NAM MÔ QU ẢNG BÁC THÂN NH Ư LAI (10 l ần ) . ÁN TÁM B ẠT RA .s ống v ất v ưỡng. hửu danh vô vị.. các Đảng . cháo.. ---------------------------------------------- GI ẢI THÍCH Ý NGHĨA CÁC TH ẦN CHÚ : . lang thang.. không được bỏ gạo nhiều vì ở thành phố không có chim ăn gạo).( 7 l ần ) Con tên . ( Bài n ầy không nh ững ch ỉ s ử d ụng cho r ằm tháng 7 âl . r ồi nhìn đ ọc cho đúng. CÚNG CÔ H ỒN : không ph ải là m ột s ự mê tín nh ư bao nhiêu ng ười đã l ầm t ưởng.. ai không bi ết ăn vào lâu ngày thì s ẽ b ị tâm th ần kinh và ngu mu ội .. ở th ế k ỷ 21 n ầy. ĐÁT ĐI ỆT THA. không nên có nhiều.. GHI NHỚ : 1/ Quý vị cứ y theo bản chánh bài nầy mà đọc. tuy ệt đ ối không đ ược dùng t ới. mà có th ể dùng cúng cho cô h ồn lúc nào cũng đ ược . Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt. Xin nh ớ là đ ặt l ễ cúng ngoài hành lang..hay muốn cầu gì cũng được ) .NAM MÔ LY B Ố UÝ NH Ư LAI (10 l ần) . TA BÀ HA . Quý vị nên cúng chay thì tốt hơn ( vì cô hồn không đòi hỏi ta phải cúng chay hay mặn ) Đi ều quan tr ọng là: ph ải đ ọc Th ần chú và ni ệm Ph ật cho đúng và đ ủ.( 7 l ần ) 4/ Chân ngôn Cam lồ thủy :( bi ến n ước u ống cho nhi ều ) NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA.tháng . thập loại cô hồn. ĐÁT THA NGA ĐA DA..NAM MÔ B ẢO TH ẮNG NH Ư LAI ( 10 l ần) . t ừ bi bác ái.. 3/ Các ph ẩm v ật cúng cho Cô h ồn... 8/ nước : 3 chun (hay 3 ly nhỏ ).NAM MÔ CAM L Ồ V ƯƠNG NH Ư LAI . không cần nhiều. đại khái thôi. kẻ lớn.. (Theo Sư Ông Thích Thông Bửu .. 4/ giấy áo. n ếu mình dùng thì đem năng l ượng x ấu vào c ơ th ể s ẽ sinh b ệnh t ật khó ch ữa ... ch ứ Ông Bà mình không cho cúng trong nhà ) CÁC TH ỨC ĂN : 1/ gạo.tuổi. người nhỏ .. Lý do : năng l ượng cõi âm r ất đen t ối.. khuất mày .. mong cho chúng sanh an vui và no ..NAM MÔ DI ỆU S ẮC THÂN NH Ư LAI ( 10 l ần) . giấy tiền vàng bạc ( chút ít. hay là cơm vắt : 3 vắt . ÔM SĨ LÂM ( 7 l ần ) 2/ Chân ngôn phá địa ngục : ÁN GIÀ RA Đ Ế D Ạ..

K Ế HO ẠCH HÓA .Vái vong h ồn h ửu danh vô v ị h ửu v ị vô danh . ng ụ t ại s ố ... ĐÁT THA NGA ĐA DA ĐÁT ĐI ỆT THA. khi ta t ụng ni ệm. . kèm theo ti ền. Ấu nhi hãy vui v ẻ thông c ảm cho ba m ẹ vì hoàn c ảnh th ế gian mà không th ể b ảo v ệ cho con đ ược .. TÁM B ẠT RA H ỒNG . TA BÀ HA : . c ặp.năm... lại biến rất nhiều hàng hà sa số . sách...Chân ngôn bi ến th ực : NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA NGA ĐÀ PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế . sạch sẽ. . thân hình to l ớn . BÁT RA TÔ RÔ. con tên là . ÁN TÁM B ẠT RA. thọ mạng sống lâu.. có đi ều cho s ơ su ất. đầy đủ cho các ngạ quỷ no đủ. TA BÀ HA.Mông S ơn thí th ực ( kinh Ph ổ Môn ) ..Trì chú nầy thân. ở tất cả địa ngục đều được cởi bỏ xiềng xích... môt b ộ qu ần áo gi ấy c ủa tr ẻ nh ỏ .. các v ị tr ở l ại .qu ận.con xin Th ổ Công. ĐÁT ĐI ỆT THA . TÁM B ẠT RA H ỒNG : . ÁN TÔ RÔ. Đ ỊA VĨ TA BÀ HA . m ẹ m ời ấu nhi c ậu Tr ạng (hay đ ồng cô ) v ề đây h ưởng l ễ m ẹ cúng . mu ối.. bút . các tội nhận được dứt nghỉ khổ não. ta s ẽ b ị ảnh h ưởng không t ốt. Lý do là ông Đ ịa và ông Th ần Tài là hai v ị th ần nh ỏ. bi ết có con cha m ẹ s ẽ lo cho con. chúng ta b ắt bu ộc ph ải t ụng chú n ầy ...Khi tụng Thần chú phải quán tưởng tiếng đọc chú và uy lực cũng như hào quang Đức Phật đều soi khắp thấu đến các địa ngục mười phương.. hoặc các chúng hửu tinh thọ dụng thức ăn. tháng .. các công đức hết thảy thành tựu. qu ần áo b ạc ti ền .. Th ần Tài.Niệm chú nầy cho các món ăn đều được mùi vị cam lồ rất thơm ngon. đ ề ngh ị tôi gi ải thích. bánh ng ọt lo ại ngon ( không ph ải lo ại cúng cô h ồn ) . ( 7 L ẦN ) . Ấu nhi hãy th ọ nh ận rôi theo Cha M ẹ B ề Trên mà tu h ọc. ÁN TÁM B ẠT RA . xin l ượng th ứ ) 1 / ÔM LAM. cho phép con cúng l ễ cho ấu nhi h ửu danh vô v ị. L ỜI KH ẤN NGUY ỆN : .Nhà s ư Thích Năng. nhân đây tôi s ưu t ầm và c ống hi ến quý v ị..Các v ị Th ần nh ỏ c ủa chúng ta th ấy khi ếp s ợ b ỏ ch ạy. TÔ RÔ TÔ RÔ... biến thành màu sửa cam lộ. t ừ đây. PH Ạ LÔ CH Ỉ Đ Ế.Khi t ụng chú Đ ại Bi. đ ể trên cái bàn nh ỏ . Ta đ ọcThân chú n ầy.. k ẹo sô cô la... 5/ CHÚ ÁN TH Ổ Đ ỊA : NAM MÔ TAM MÃN ĐA M ỘT ĐÀ N ẪM . không đ ược đ ặt trên bàn th ờ.... ÁN.ph ường. muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám. đ ộ trì cho c ả nhà ta v ạn s ự may m ắn t ốt lành . mở rộng cuống họng như cây kim. Hôm nay là ngày . b ệ v ệ. nh ưng lòng bu ồn (Th ần còn sân ). ÁN Đ Ộ RÔ. TÔ RÔ. Th ần chú là m ật chú c ủa ch ư Ph ật.. khiến cho hành giả tiêu trừ nghiệp chướng.. đây là ch ư Thiên . 3/ NAM MÔ TÁT PH Ạ ĐÁT THA NGA ĐÀ." Phật tử Từ Tâm Đạo sưu tầm : . BÁT RA TÔ RÔ. quý v ị ph ải nh ớ là ph ải t ụng chú n ầy .tu ổi. t ập cũng b ắng gi ấy.Tụng thần chú nầy khiến cho nước nhiều như biển cả. cảnh vật đều được thanh tịnh.g ồm các bánh k ẹo. tác gi ả c ủa sách kinh "Căn nguyên và công d ụng các lo ại Th ần Chú ".( Vì có nhi ều b ạn đ ọc không hi ểu ý nghĩa các th ần chú . BÁT RA TÔ RÔ . tâm. TA BÀ HA. ÔM SĨ LÂM: . có nghĩa :" xin hai ông an t ọa. ÔM S Ỉ LÂM . Th ổ Đ ịa .. sách v ở .Chân ngôn bi ến th ủy : NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA.T ịnh pháp gi ới chân ngôn : ÔM LAM..) ( vào ngày 16 âl . hoan h ỉ . Đ Ộ RÔ. cúng trong nhà. 3 chun n ước . Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được ba nghiệp trong sạch các tội chướng đều tiêu tan. tài l ộc d ồi dào . 4/ NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA. vàng . H Ư THAI. ( 7 L ẦN ) . tất cả Ngạ Quỷ đều được cùng ăn uống với nhau vui vẻ. . khó có th ể trình bày. ******** CÚNG VONG THAI (CH ẾT NON. ăn rồi được siêu sinh.Khi h ết t ụng. ho ặc t ụng kinh ở nhà . râu tóc d ựng ng ược.Thế giới ta bà nầy rất dơ uế. nh ất là chú Đ ại Bi các ch ư Thiên ch ư Thánh m ặt mày trang nghiêm . NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT (10 L ẦN ) NAM MÔ QUAN TH Ế ÂM B Ồ TÁT (10 L ẦN ) . 2/ ÁN GIÀ RA Đ Ế D Ạ.. h ửu v ị vô danh.) CÁC TH ỨC ĂN : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ g ạo. hay là mùng 2 âl : 1 ngày trong tháng. ĐÁT THA NGA ĐA DA.

4 / CÚNG SAU 12 GI Ờ TR ƯA .. mà m ắt th ường chúng ta không th ấy đ ược. S ự th ật. vì không cho m ột sinh m ạng đ ược làm ng ười.. khi đã đ ược k ế ho ạch hóa. đ ể trên cái bàn nh ỏ. không dám tái ph ạm. mà không th ể cho ra đ ời. làm t ừ thi ện . thì nên : . cũng đòi h ỏi và ganh t ị gi ận h ờn . M ột linh h ồn đ ược t ồn t ại cõi âm và luôn luôn hi ện di ện trong nhà . phóng sanh.3 / CÚNG TRONG NHÀ. Chúng cũng l ớn lên. mà có tim thai là có linh h ồn r ồi. . và c ản ngăn.h ồi h ướng công đ ức cho bé đ ược siêu thoát . chúng tôi th ường nghe k ể l ại v ới nh ững giâc chiêm bao.ni ệm Ph ật . r ải g ạo. Cha m ẹ nào c ảm th ấy h ối h ận ăn năn ..GHI NH Ớ: . Mu ốn gi ải quy ết đi ều n ầy thì nên cúng cho chúng đ ầy đ ủ nh ư trên và th ường xuyên ni ệm Ph ật ( NAM MÔ A DI ĐÀ PH ẬT ) khuyên chúng đi tu h ọc . mu ối. . bên c ạnh cha m ẹ và anh ch ị em. nh ững chuy ện nóng n ảy b ực mình trong nhà mà không bi ết nguyên nhân ? ấy là s ự phá qu ấy c ủa đ ứa tr ẻ. . KÍNH TH ƯA QUÝ V Ị : Trong sách Đ ịa Ng ục Du Ký .1/ tàn 2/3 nhang .B ỡi v ậy. . đ ốt gi ấy . giúp đ ỡ k ẻ lâm vào tình tr ạng b ế t ắc nh ư mình khi x ưa Quý v ị nên nh ớ cho đi ều n ầy : khi tr ứng r ụng và k ết phôi thai thì 13 ngày đã có tim thai.th ề m ột l ần l ầm l ỡ. .. đ ể có l ộc c ậu (cô) . chia nhau c ả nhà dùng . b ố thí . T ừ tâm Đ ạo s ưu t ầm. không ph ải là xong r ồi. không đ ược đ ặt trên bàn th ờ.vi ệc làm đáng ti ếc c ủa mình . cúng d ường .có nói v ề nh ững đ ứa bé vì nhi ều lý do kh ắc nghi ệt c ủa hoàn c ảnh cha m ẹ chúng. .2 / bánh k ẹo không b ỏ.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.