P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Ancol

Phuong Phap Giai Bai Tap Ancol

|Views: 172|Likes:
Được xuất bản bởiDung Nguyen Cong

More info:

Published by: Dung Nguyen Cong on Apr 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol

DẠNG 1 BÀI TẬP ANCOL TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI KIỀM

A- CƠ SỞ LÝ THUYẾT
x R(OH)x + xNa  R(ONa) x + H 2 → 2

(1)

1. Nhận xét: *
n H2 = x n ancol 2 1 n ancol 2 1 n ancol 2

+)

x = 1 ⇒ n H2 =

+) thì đó là ancol đơn chức. Còn

x = 2 ⇒ n H 2 = n ancol

Như vậy nếu

n H2 =

n H 2 = n ancol

thì đó là ancol

2 chức, nếu là hỗn hợp các ancol thì đó là hỗn hợp các ancol 2 chức hoặc có 1 ancol đơn chức và ancol còn lại có số nhóm chức lớn hơn 2. +) Nếu
n H 2 ≥ n ancol

thì đó là ancol đa chức.
n H2 > 1 n ancol 2

+) Nếu hỗn hợp 2 ancol mà 2. Chú ý

thì có 1 ancol đơn chức.

- Nếu cho ancol tác dụng với Na thì chỉ xảy ra phản ứng (1). - Nếu cho dung dịch ancol tác dụng với Na thì ngoài (1) còn xảy ra phản ứng giữa nước với Na. Hai phản ứng này xảy ra đồng thời. - Theo Định luật bảo toàn khối lượng: mancol + mNa ban đầu = mchất rắn sau phản ứng + m H - Các công thức tổng quát của một số ancol cần nhớ: + Ancol no, đơn chức + Ancol đơn chức + Ancol đa chức bất kì + Ancol no, đa chức + Ancol đơn chức chứa 1 nối đôi : CnH2n+1OH. : R-OH hoặc CnH2n+1-2kOH. : CnH2n-1OH. : CnH2n+2-2k-x(OH)x. : CnH2n+2-x(OH)x.
1
2

Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.com

H.44 gam một rượ A thì thu được 9.com 2 .H. B. Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượu đó (C4H9OH) Bài 2: Cho m gam rượu đơn chức X tác dụng với Na dư thì thu được 1.36 lít khí (đktc) .88 atm). O mà tác dụng được với Na hoặc K thì X chứa chức OH (của ancol hoặc phenol) hoặc chứa chức COOH (của axit).72 lít CO2 các khí đều đo ở đktc a. Nhưng nếu X không tác dụng với dung dịch kiềm thì X là ancol.31 gam A tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) .7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm3 H2 (đo ở 27.Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X (C3H8O và có 2 rượu có công thức này ) Bài 3:Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C. Mặt khác khi cho 0.12 lít H2 .Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol .Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa đủ 10.30C và 0.BÀI TẬP VẬN DỤNG I – PHẦN TỰ LUẬN Bài 1:Cho 3.08 lít CO2 và tạo thành 6.Tính m (6 gam) b. Mặt khác cũng 0.Nếu chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C. Tìm công thức phân tử và gọi tên A (C3H5(OH)3) Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.Khi hóa hơi 0.1 mol A tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3.31gam A thì thu được thể tích bằng thể tích của 0.Tìm công thức phân tử của A (C2H6O2) Bài 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 6.16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .24 gam CO2 .O) .

Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu A .32% ) Bài 10: Cho A và B là hai rượu đơn chức.Mặt khác 8.9 gam Cu(OH)2 Xác định công thức phân tử của rượu A (C3H7OH) Bài 9: Cho 20.Tìm công thức phân tử của X (C3H8O) Bài 6 :Cho 0.64 lít H2 đktc .125 mol C2H5OH và 0.48 lít khí H2 đktc .6 gam rượu này tác dụng với K thì thu được 2.05 mol một rượu A Tác dụng với Na dư sinh ra 1.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (54.1 mol ) Bài 8:Cho 15.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Bài 5 : X là rượu no.Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 4.Nếu cho 7.A là rượu no.24 lít khí H2 (đktc).Cho hỗn hợp X gồm 3 gam A và 2.68% và 45. a.9 gam B tác dụng với Na dư sinh ra 1.2 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 4. Xác định công thức phân tử của rượu A (C4H9OH) b.12 gam A hoàn tan vừa hết 1.Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết A có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam Bài 7:Cho 11. Khi dốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3.3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 5.com 3 .Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (0.96 gam Cu(OH)2 a.12 lít khí H2 đktc Xác định 2 rượu A và B (C3H7OH và CH2=CH-CH-CH2-OH) Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.5 mol O2 . ĐS: C3H6(OH)2 b. B là rượu không no trong phân tử có một nối đôi .04 lít khí H2 đktc .95gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etylenglicol tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 3.12 lít H2 (đktc).Mặt khác 1 mol X tác dụng hoàn toàn với Na thu được 1. mạch hở .5 mol O2 .1 mol C2H4(OH)2 0.

Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.Tính V (0.7g sản phẩm.36 lít khí H2 đktc.Một hỗn hợp X gồm A và B một đồng đẳng của A có khối lượng là 18.18% và 41. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với một lượng Na vừa đủ thì thu được 4.7g hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức thì thu được 29.8 gam tác dụng hoàn toàn với Na tạo ra 5.6 lít khí đktc.6 gam chất rắn và V lít khí (đktc) a.Xác định công thức phân tử 2 rượu trên (CH3OH và C2H5OH) Bài 13:Đại học Nông Nghiệp I-2001 Hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng . đơn chức.com 4 .Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Bài 11: Cho 11 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được 3.Xác định công thức pt và phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3OH :0.6 lít b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ( 58.02 mol) Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn 23 gam một rượu A thu được 44 gam CO2 và 27 gam H2O a.30C và 1. -Phần 2: Tác dụng với Na dư thu được V lít H2 (ở 27.24 gam .896 lít ) b.2 mol) Bài 15: Láy một lượng Na kim loại tác dụng vừa đủ với 18.3 mol và C2H5OH : 0. Tìm công thức cấu tạo của ancol có khối lượng phân tử nhỏ nhất.82%) Bài 12: Đại học Nông Nghiệp -1998 Cho 2.Chia X làm 2 phần bằng nhau -Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn. Xác định công thức phân tử của A và B và tính phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3OH :0.Cho 23 gam Na tác dụng với Na Tính thể tích khí thu được (đktc) :5.84 gam hỗn 2 rượu no.03 mol và C2H5OH : 0.25 atm ) a.Xác định công thức phân tử của hai rượu đó (C2H5OH và CH3OH) b. a. rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 7 gam kết tủa và bình đựng nước vôi tăng 5.

. cho biết tỉ khối hơi của B so với A là 4.8g dung dịch rượu A (trong nước) có nồng độ 71. Cho hai ancol cùng bậc X và Y. Mặt khác khi đốt cháy 13.21g Tìm công thức phân tử.008 lít H2. Biết tỉ khối hơi của A đối với NO2 bằng 2. Xác định công thức cấu tạo của hai ancol.6 lít khí (đktc).952 lít H2 . Một ancol no đơn chức A có tỉ khối hơi đối với ancol no B là 0.02 mol A với 0.Thí nghiệm 2: trộn 0.015 mol B rồi cho tác dụng hết với Na thì thu được 0. (ĐH Giao thông Vận tải TPHCM – 2001) Cho 12. Khi cho hỗn hợp X tác dụng với Na dư thì thể tích H2 do B sinh ra bằng 16/17 thể tích H2 do A sinh ra (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Khi cho cùng một lượng A và B tác dụng với natri dư thì thể tích khí thoát ra từ B lớn gấp 1. X cho 280 cm3 H2. biết thể tích các khí đo ở đktc.02 mol ancol no B rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 1. Hỗn hợp X gồm một rượu no. được trộn theo tỉ lệ 1: 1 về khối lượng. Tìm công thức cấu tạo của A. còn Y cho 214. Thí nghiệm 1: Trộn 0. Bài 19.5 lần từ A.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Bài 16. Bài 17. Biết các khỉíđo ở đktc. Xác định công thức cấu tạo của X và Y.875% tác dụng với một lượng thừa natri thu được 5. đơn chức mạch thẳng A và một rượu no mạch thẳng B.84 lít CO2 (đktc).com 5 .15g mỗi ancol tác dụng với Na dư.36 lít khí CO2 (đkct). Bài 18. Lấy 1.Thí nghiệm 3: đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp rượu như trong thí nghiệm 1 rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO mới nung. viết công thức cấu tạo của các ancol.6g hỗn hợp khí X thì thu được 10.015 mol ancol no A với 0. Xác định công thức cấu tạo của A và B. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail. Bài 20.5.25.66cm3 H2.6g mỗi ancol thì thu được 7. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 4. dư thấy khối lượng bình tăng 6.

C3H7OH và C4H9OH Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail. B. C6H13OH Câu 3 (ĐH Nông nghiệp I – 1998). sau pư thu được 2. 2.8 gam. Cho 3.35g hh X gồm 2 ancol no. a) Giá trị của V là: A. đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 6. CH4O.72 lít H2 (đktc).224 B.0. C. C5H11OH D.6 gam Na được 12. C2H5OH và C3H7OH C. CH4O B. CH3OH và C2H5OH B. Câu 7. C5H12O D. D. C C3H5OH và C4H7OH. C4H10O Câu 2.24 lit (đktc) H2.24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X.6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). 0. Z thấy thoát ra 0.CH3OH và C2H5OH. C5H11OH. C3H5OH và C4H7OH D. C4H10O. CTPT 2 ancol: A. C2H5OH.84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no.2g một ancol no. là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4. CTPT của 2 ancol là A. 2.25 gam chất rắn. Cho Na tác dụng vừa đủ với 1. C3H8O.52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ. Cho 2. C3H5OH và C4H7OH D. C.18g chất rắn. C4H9OH. Cho 22g hỗn hợp hai rượu no. 0.8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4. C3H7OH và C4H9OH.448 C. C3H7OH và C2H5OH Câu 8.85 gam. Hai rượu đó là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H6O B. C3H7OH và C4H9OH Câu 5. C2H6O C.56 lit H2 (đktc).36lit H2(đkc). 1.672 b) CTPT của 2 ancol là: A. đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 0. 0. 3. CTPT của ancol X là A. C3H7OH B.com 6 .4 gam. đơn chức .9 gam. C3H8O D. C3H7OH. Y. Cho 11g hh gồm hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đđ tác dụng hết với Na đã thu được 3. C3H8O C. D. CTCT thu gọn của 2 ancol đó là A. Câu 6. Cho 7. C4H10O Câu 4. C2H5OH và C3H7OH. Cho 1. Đó là 2 ancol: A. C3H7OH và C4H9OH. Khối lượng muối natri ancolat thu được là A.336 lít khí H2 (đkc). B. C2H6O.896 D. đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 2. C4H9OH C.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol II – PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Cho 9. C2H5OH và C3H7OH B.

CH3OH và C2H5OH Câu 9. C2H5OH và C3H7OH B. C3H8O và C4H10O Câu 16.6 lít H2 (đktc). Cho 21. Công thức phân tử của 2 ancol là: A. Cho 7. 8n + 1 = 11m D. C2H5OH và C3H6(OH)2 Câu 15. Công thức 2 ancol là: A. Công thức phân tử của ancol A là: A. Lấy 18. Cho 8. C2H6O và C3H8O D. C2H6O2 Câu 12. mạch hở có n nguyên tử C và m nhóm OH. C2H5OH và C3H7OH B.8 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một ancol A no. 0. C3H7OH và C2H4(OH)2 C.568 lít H2 (đktc). đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng hết với 13. Cho 18. C3H6O C. Số mol của ancol X là: A. áp suất. 7n + 1 = 11m B.com 7 . đa chức. CH3OH và C2H5OH Câu 13.98 gam Cu(OH)2. CH3OH và C2H5OH Câu 10.5 Câu 11. Hai ancol đó là: A. Một thể tích hơi ancol A tác dụng với Na tạo ra một nửa thể tích hơi hiđro ở cùng điều kiện nhiệt độ. 0. C3H7OH và C4H9OH C.6 lít H2 (đktc). C3H7OH và C3H6(OH)2 B.8 gam hỗn hợp X (chiếm 0.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol C.2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với 23 gam Na. đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. mạch hở (có số lượng nhóm hiđroxyl hơn kém nhau nhau 1 đơn vị) tác dụng với na dư thu được 1. Mặt khác ancol A làm mất màu dung dịch brom. C4H9OH và C5H11OH D.8 gam Na. 7n + 2 = 12m C.8 gam hỗn hợp C2H5OH và ancol X đồng đẳng của nó tác dụng với Na thu được 5.52 lít H2 (đktc). Mặt khác 14 gam X hòa tan hết 0. 0. C2H6O D. C3H7OH và C4H9OHC. sau phản ứng hoàn toàn thu được 43. CH4O và C2H6O B.4 D. 7n + 2 = 11m Câu 14.3 B.75 gam X tác dụng hết với na (dư) thì thu được 2.8 gam chất rắn.4 gam hỗn hợp hai ancol no.6gam ancol này tác dụng với Na dư. Công thức phân tử của hai ancol trong X là: A.1mol) gồm 2 ancol no.24 lít H2 (đktc). thu được 36. C3H6O3 B.2 C. Một ancol no. 0. Công thức phân tử của A là: Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail. C4H9OH và C5H11OH D. C4H9OH và C5H11OH D. CH3OH và C2H4(OH)2 D. Biểu thức liên hệ giữa n và m là: A. Cho 23. đơn chức tác dụng với Na dư thu được 5. Cho 5. C4H10O và C5H12O C.75 gam chất rắn. thu được 2. Hỗn hợp X chứa glixerol và hai ancol no.

76%. 2. Cho 1. C3H7OH B. C2H5OH và C3H6(OH)2 B.24 lít khí H2 (đktc). Vậy M và N có công thức phân tử là: A. Công thức cấu tạo của C và D lần lượt là: A.. C3H7OH và CH3OH D. 7. C5H11OH.40g Câu 19. Cho 1. 4. C4H9OH D. Câu 22.2g hỗn hợp làm mất màu hoàn toàn 500 g dung dịch brom 5. C2H5OH và C3H7OH B. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2 C.0g cũng hỗn hợp X trên thu được 52. 4.12 lít B. 3.80g D. Một ankanol X có 60% cacbon theo khối lượng trong phân tử. Một hỗn hợp gồm 2 ancol X và y no. CH3OH C.24g D. C2H5OH và C3H7OH B.8g CO2.24 lít D.24 lít H2 (đktc).Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol A. 2. 4. Cho hỗn hợp ancol metylic và một ancol đồng đẳng của nó tác dụng với Na dư thấy bay ra 672 ml H2 (ở đktc).36 lít C. 6.8g H2O. C2H5OH và C3H6(OH)2 Câu 20. Cho m gam hỗn hợp 2 ancol M và N (hơn kém nhau 1 nguyên tử C) tác dụng với Na dư thu được 2. 8.032 lít C. C3H7OH và C3H5OH C.2g hỗn hợp trên tác dụng với Na dư thì thể tích H2 tối đa là: A.60g Câu 23. C2H5OH và C2H4(OH)2 C.24g C. Đem đốt cháy hoàn toàn 29.92 lít khí H2 (đktc).048 lít. Nếu đốt cháy ½ X thì thu được 11 gam CO2 và 6. CH3OH và C2H4(OH)2 D. Nếu cho hỗn hợp ancol trên tác dụng với 10g axit axetic thì khối lượng este sinh ra ít nhất là bao nhiêu? Giả giả sử hiệu suất este là 100% A. Câu 17. Nếu cho 18g X tác dụng hết với Na thì thể tích H2 thoát ra (ở đktc) là: A. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên thu được 22g CO2 và 10.45g hỗn hợp X gồm 1 rượu no đơn chức C và một rượu D (rượu no 2 lần) tác dụng hết với kim loại kali cho 3. 1. 2. CH3OH và C2H5OH. 6. Hỗn hợp 2 ancol A và B cùng số nhóm OH. Nếu lấy ½ hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2. 4.016 lít B.24 gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với natri kim loại thấy thoát ra 336 cm3 H2 (đktc)> Hỗn hợp các chất chứa natri được tạo thành có khối lượng là: A.com 8 . 6.064 lít D. đơn chức hoặc có một liên kết đôi.9g B. Câu 18. 1. Công thức phân tử của 2 ancol là: A. CH3OH và C3H6(OH)2 Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.85g C. Biết 16.3 gam H2O. C2H5OH và C3H5OH D.48 lít Câu 21. 3.44g B. Khi cho 16.

72lit khí (đkc). Câu 33: Cho 30. Công thức phân tử của X là: A. C. D.85g một rượu no đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 308ml khí H2(1atm và 27.25 gam chất rắn. C4H9OH. Câu 31: Cho 12. D. thu được 33. thu được 0. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là A. B.8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5.8 gam Cu(OH)2. mạch hở.4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một rượu đơn chức. B. C3H7OH. C2H4 (OH)2. C5H11OH Câu 27: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1. D. C3H5(OH)3.96 lít khí (đktc).9 gam. C2H5OH. B. C. Đó là 2 ancol A. B. B. Câu 28: Cho 7. C. D. C3H6(OH)2. Câu 29: 13. 46. : Một rượu no đơn chức bậc một tác dụng với Na giải phóng 6. mạch hở. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 9. C2H5OH. no A phản ứng với Na thì thu được 8. Y.3% và 53. Khối lượng muối natri ancolat thu được là A.3%và 27.8 gam dung dịch ancol A (trong nước) có nồng độ 71. C3H5(OH)3.24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X. B.7% và 72. thu được 3.1 gam H2. 2. C4H7OH. CH3OH. C3H7OH . C3H6(OH)2.833mH2O. B.7%. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail. Công thức của A là A. C3H7OH và C4H9OH.875% tác dụng với lượng Na dư thu được 5. Câu 25. Thành phần phần trăm về khối lượng tương ứng của hai rượu là: A. C.6 lít khí (đktc).4 gam. B. C2H5OH và C3H7OH. Câu 30: Có hai thí nghiệm sau : TN 1: Cho 6 gam ancol no.85 gam.3oC). Câu 32: Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dùng. B. CH3OH. (CH3)2CHOH C.075 gam H2. Đốt cháy hoàn toàn A được mCO2 = 1.6g một olefin. đơn chức A tác dụng với 2m gam Na. CH3OH và C2H5OH. D. C. (CH3)3C(OH) Câu 26: Cho 1. C. Công thức của ancol A là A. TN 2: Cho 6 gam ancol no.04 lít H2 ở đktc. CH3OH. C4H9OH D. D. C4H7OH. A có công thức là A. thu được không tới 0. 50% và 50%. C2H5OH.7%. C4H8(OH)2. Khi đehidrat hóa cùng một khối lượng rượu đó. 1. đơn chức A tác dụng với m gam Na.3%. Công thức phân tử của rượu là: A.8 gam. 27. biết MA < 100. 72. C. D. C. 2.6 gam Na được 12.36lit khí H2(đkc).6g hỗn hợp gồm rượu etylic và rượu n-propylic phản ứng hết với Na(lấy dư). Cho 16. C2H5OH. B.336 lít khí H2 (đkc). D. D. C3H7OH. C3H5OH và C4H7OH. C.com 9 . A có cấu tạo thu gọn là A. Z thấy thoát ra 0. CH3CH2CH(OH)CH3. C3H5(OH)3.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Câu 24. CH3CH2CH2CH2OH.8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4. CH3OH. C2H4(OH)2. 3.

12 B. Công thức phân tử của 2 ancol trên là A. 2. C3H5OH D. C. C3H7OH. 1. Mặt khác.425 mol H2O.5g chất rắn.3 mol CO2 và 0.2 lít CO2 cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với Na dư thì thu được 2. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.24 C. C3H8O2 Câu 40 (ĐH khối A – 2007) Cho 15. Công thức phân tử của X. C2H5OH và C3H7OH C.2 lít Câu 36: Cho natri kim loại tác dụng với 1. CH3OH.com 10 . CH3OH và C2H5OH. 22. C2H6O. C3H6O.24 lít H2 (đktc). 2. C3H8O.36 D. C2H5OH . Xác định công thức phân tử mỗi rượu. CH3OH.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức.15 mol H2. C4H9OH và C5H11OH D.24 lít B. C2H6O2. 3. D. Y là đồng đẳng liên tiếp thu được 11.12 lít C. sau phản ứng thu được 2. B là ancol nào dưới đây? A. Đáp án khác Câu 38: Cho 15.6 gam hỗn hợp gồm Rượu mêtylic và prôpylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu được V lít khí .06gam hỗn hợp hai rượu đồng đẳng liên tiếp của rượu metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đo ở đktc). C2H6O. C4H9OH.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức X. C3H7OH và C4H9OH D. CH4O.48 Câu 39: Đề thi cao đẳng 2008 :Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau.CH3OH B. C2H5OH và C3H7OH C. thu được 0.Giá tri của V là A. thu được chưa đến 0. B. cho 0. D.2 gam hỗn hợp 2 ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư. CH3OH và C2H5OH B. 4.25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư). Câu 35:Cho 4. 1. sau phản ứng thu được 21. C2H5OH C.4 lít D. Y là: A. C4H8O.8 gam chất rắn và bao nhiêu lít hiđro (đktc)? A. C2H5OH. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9. Hai ancol đó là: A.2 gam Na.2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ. C3H7OH. C. C3H7OH. 11.24 lít H2 (ở đktc). B. thu được 24. Kết quả khác Câu 37: Cho 9. C3H5OH và C4H7OH B. A.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->