P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Ancol

Phuong Phap Giai Bai Tap Ancol

|Views: 172|Likes:
Được xuất bản bởiDung Nguyen Cong

More info:

Published by: Dung Nguyen Cong on Apr 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol

DẠNG 1 BÀI TẬP ANCOL TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI KIỀM

A- CƠ SỞ LÝ THUYẾT
x R(OH)x + xNa  R(ONa) x + H 2 → 2

(1)

1. Nhận xét: *
n H2 = x n ancol 2 1 n ancol 2 1 n ancol 2

+)

x = 1 ⇒ n H2 =

+) thì đó là ancol đơn chức. Còn

x = 2 ⇒ n H 2 = n ancol

Như vậy nếu

n H2 =

n H 2 = n ancol

thì đó là ancol

2 chức, nếu là hỗn hợp các ancol thì đó là hỗn hợp các ancol 2 chức hoặc có 1 ancol đơn chức và ancol còn lại có số nhóm chức lớn hơn 2. +) Nếu
n H 2 ≥ n ancol

thì đó là ancol đa chức.
n H2 > 1 n ancol 2

+) Nếu hỗn hợp 2 ancol mà 2. Chú ý

thì có 1 ancol đơn chức.

- Nếu cho ancol tác dụng với Na thì chỉ xảy ra phản ứng (1). - Nếu cho dung dịch ancol tác dụng với Na thì ngoài (1) còn xảy ra phản ứng giữa nước với Na. Hai phản ứng này xảy ra đồng thời. - Theo Định luật bảo toàn khối lượng: mancol + mNa ban đầu = mchất rắn sau phản ứng + m H - Các công thức tổng quát của một số ancol cần nhớ: + Ancol no, đơn chức + Ancol đơn chức + Ancol đa chức bất kì + Ancol no, đa chức + Ancol đơn chức chứa 1 nối đôi : CnH2n+1OH. : R-OH hoặc CnH2n+1-2kOH. : CnH2n-1OH. : CnH2n+2-2k-x(OH)x. : CnH2n+2-x(OH)x.
1
2

Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.com

30C và 0.36 lít khí (đktc) . B.24 gam CO2 . Mặt khác cũng 0.O) . O mà tác dụng được với Na hoặc K thì X chứa chức OH (của ancol hoặc phenol) hoặc chứa chức COOH (của axit).16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . Nhưng nếu X không tác dụng với dung dịch kiềm thì X là ancol.72 lít CO2 các khí đều đo ở đktc a. Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượu đó (C4H9OH) Bài 2: Cho m gam rượu đơn chức X tác dụng với Na dư thì thu được 1.7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm3 H2 (đo ở 27.44 gam một rượ A thì thu được 9.BÀI TẬP VẬN DỤNG I – PHẦN TỰ LUẬN Bài 1:Cho 3.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol .88 atm). H.Tính m (6 gam) b.Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X (C3H8O và có 2 rượu có công thức này ) Bài 3:Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C.08 lít CO2 và tạo thành 6.H.com 2 .31 gam A tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) .Khi hóa hơi 0.Nếu chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C.31gam A thì thu được thể tích bằng thể tích của 0.Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa đủ 10. Tìm công thức phân tử và gọi tên A (C3H5(OH)3) Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.1 mol A tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3.12 lít H2 .Tìm công thức phân tử của A (C2H6O2) Bài 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 6. Mặt khác khi cho 0.

48 lít khí H2 đktc .Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (54.9 gam B tác dụng với Na dư sinh ra 1. ĐS: C3H6(OH)2 b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (0. a.A là rượu no.68% và 45. mạch hở .96 gam Cu(OH)2 a.64 lít H2 đktc .5 mol O2 .Mặt khác 1 mol X tác dụng hoàn toàn với Na thu được 1. Khi dốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3.Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 4.Mặt khác 8.125 mol C2H5OH và 0.Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết A có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam Bài 7:Cho 11.5 mol O2 .24 lít khí H2 (đktc).9 gam Cu(OH)2 Xác định công thức phân tử của rượu A (C3H7OH) Bài 9: Cho 20.95gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etylenglicol tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 3.Cho hỗn hợp X gồm 3 gam A và 2.1 mol ) Bài 8:Cho 15. B là rượu không no trong phân tử có một nối đôi .12 lít H2 (đktc).12 gam A hoàn tan vừa hết 1.com 3 .Nếu cho 7.1 mol C2H4(OH)2 0.3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 5.04 lít khí H2 đktc .32% ) Bài 10: Cho A và B là hai rượu đơn chức.6 gam rượu này tác dụng với K thì thu được 2.12 lít khí H2 đktc Xác định 2 rượu A và B (C3H7OH và CH2=CH-CH-CH2-OH) Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.2 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 4.Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu A .Tìm công thức phân tử của X (C3H8O) Bài 6 :Cho 0.05 mol một rượu A Tác dụng với Na dư sinh ra 1.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Bài 5 : X là rượu no. Xác định công thức phân tử của rượu A (C4H9OH) b.

rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 7 gam kết tủa và bình đựng nước vôi tăng 5.Xác định công thức phân tử của hai rượu đó (C2H5OH và CH3OH) b.6 gam chất rắn và V lít khí (đktc) a.Cho 23 gam Na tác dụng với Na Tính thể tích khí thu được (đktc) :5.com 4 .18% và 41. Tìm công thức cấu tạo của ancol có khối lượng phân tử nhỏ nhất.30C và 1.36 lít khí H2 đktc. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với một lượng Na vừa đủ thì thu được 4.Một hỗn hợp X gồm A và B một đồng đẳng của A có khối lượng là 18.8 gam tác dụng hoàn toàn với Na tạo ra 5.Xác định công thức phân tử 2 rượu trên (CH3OH và C2H5OH) Bài 13:Đại học Nông Nghiệp I-2001 Hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng .896 lít ) b.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Bài 11: Cho 11 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được 3.3 mol và C2H5OH : 0.24 gam .2 mol) Bài 15: Láy một lượng Na kim loại tác dụng vừa đủ với 18.25 atm ) a. -Phần 2: Tác dụng với Na dư thu được V lít H2 (ở 27. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.Xác định công thức pt và phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3OH :0.02 mol) Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn 23 gam một rượu A thu được 44 gam CO2 và 27 gam H2O a.03 mol và C2H5OH : 0.7g hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức thì thu được 29. Xác định công thức phân tử của A và B và tính phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3OH :0. đơn chức.Chia X làm 2 phần bằng nhau -Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn.84 gam hỗn 2 rượu no. a.7g sản phẩm.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ( 58.6 lít khí đktc.6 lít b.Tính V (0.82%) Bài 12: Đại học Nông Nghiệp -1998 Cho 2.

Tìm công thức cấu tạo của A. Một ancol no đơn chức A có tỉ khối hơi đối với ancol no B là 0. viết công thức cấu tạo của các ancol. . Thí nghiệm 1: Trộn 0. Khi cho hỗn hợp X tác dụng với Na dư thì thể tích H2 do B sinh ra bằng 16/17 thể tích H2 do A sinh ra (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Khi cho cùng một lượng A và B tác dụng với natri dư thì thể tích khí thoát ra từ B lớn gấp 1.25. Xác định công thức cấu tạo của X và Y. Xác định công thức cấu tạo của A và B.02 mol ancol no B rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 1.84 lít CO2 (đktc). (ĐH Giao thông Vận tải TPHCM – 2001) Cho 12.36 lít khí CO2 (đkct).Thí nghiệm 3: đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp rượu như trong thí nghiệm 1 rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO mới nung.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Bài 16.6g hỗn hợp khí X thì thu được 10.02 mol A với 0. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 4. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.875% tác dụng với một lượng thừa natri thu được 5. Bài 19.008 lít H2. cho biết tỉ khối hơi của B so với A là 4.8g dung dịch rượu A (trong nước) có nồng độ 71. đơn chức mạch thẳng A và một rượu no mạch thẳng B.21g Tìm công thức phân tử. Bài 18.15g mỗi ancol tác dụng với Na dư.Thí nghiệm 2: trộn 0. dư thấy khối lượng bình tăng 6.6 lít khí (đktc).015 mol B rồi cho tác dụng hết với Na thì thu được 0.5. Biết các khỉíđo ở đktc.com 5 .66cm3 H2. Biết tỉ khối hơi của A đối với NO2 bằng 2. X cho 280 cm3 H2. Lấy 1. được trộn theo tỉ lệ 1: 1 về khối lượng. biết thể tích các khí đo ở đktc. Mặt khác khi đốt cháy 13.5 lần từ A. Hỗn hợp X gồm một rượu no.952 lít H2 . Xác định công thức cấu tạo của hai ancol.015 mol ancol no A với 0.6g mỗi ancol thì thu được 7. Cho hai ancol cùng bậc X và Y. Bài 20. Bài 17. còn Y cho 214.

52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ. C4H10O Câu 2. Cho 11g hh gồm hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đđ tác dụng hết với Na đã thu được 3.6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc).448 C. a) Giá trị của V là: A. CTPT của 2 ancol là A. C. C4H10O. Khối lượng muối natri ancolat thu được là A. C4H9OH C. CH3OH và C2H5OH B. C3H7OH B.2g một ancol no.CH3OH và C2H5OH. Cho 3. C4H9OH. C5H12O D. CH4O.18g chất rắn. 0. B. C6H13OH Câu 3 (ĐH Nông nghiệp I – 1998).0. D.336 lít khí H2 (đkc). 1. C3H5OH và C4H7OH D. CTPT 2 ancol: A. Câu 7.8 gam. sau pư thu được 2. B. C3H8O D. Z thấy thoát ra 0.8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4.224 B. 0. Cho 22g hỗn hợp hai rượu no. Cho Na tác dụng vừa đủ với 1.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol II – PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. CTPT của ancol X là A. D.6 gam Na được 12.56 lit H2 (đktc). đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 6. Cho 7. CH4O B.25 gam chất rắn. Câu 6.9 gam. C2H5OH.36lit H2(đkc). 2. đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 2. 3. Đó là 2 ancol: A. C3H8O. Cho 1. C3H7OH và C4H9OH Câu 5. 0.84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no. C3H7OH và C4H9OH.85 gam. C2H6O.com 6 . C4H10O Câu 4.24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X.896 D. C2H5OH và C3H7OH B. C3H8O C. là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4. C2H5OH và C3H7OH. C2H6O C. C C3H5OH và C4H7OH. CH3OH và C2H5OH B. C5H11OH D. 2.72 lít H2 (đktc).35g hh X gồm 2 ancol no. C. C3H7OH và C4H9OH Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail. C3H7OH và C2H5OH Câu 8. C2H5OH và C3H7OH C. C2H6O B. Cho 2.4 gam. Hai rượu đó là: A. C3H5OH và C4H7OH D. C3H7OH và C4H9OH. CTCT thu gọn của 2 ancol đó là A.672 b) CTPT của 2 ancol là: A. đơn chức .24 lit (đktc) H2. Y. C5H11OH. Cho 9. đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 0. C3H7OH.

2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với 23 gam Na. mạch hở có n nguyên tử C và m nhóm OH.2 C. CH3OH và C2H5OH Câu 10. Hỗn hợp X chứa glixerol và hai ancol no.8 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một ancol A no. áp suất. 0. 0.8 gam chất rắn. Công thức phân tử của hai ancol trong X là: A.4 gam hỗn hợp hai ancol no.6 lít H2 (đktc). Một ancol no. C3H7OH và C4H9OHC. CH4O và C2H6O B. mạch hở (có số lượng nhóm hiđroxyl hơn kém nhau nhau 1 đơn vị) tác dụng với na dư thu được 1. CH3OH và C2H4(OH)2 D. 0. Cho 23. C3H6O3 B. Một thể tích hơi ancol A tác dụng với Na tạo ra một nửa thể tích hơi hiđro ở cùng điều kiện nhiệt độ.5 Câu 11.52 lít H2 (đktc). Cho 8. Công thức phân tử của ancol A là: A. Công thức phân tử của 2 ancol là: A. C2H5OH và C3H7OH B. C3H6O C. 7n + 1 = 11m B. CH3OH và C2H5OH Câu 9. đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.98 gam Cu(OH)2.24 lít H2 (đktc).8 gam hỗn hợp C2H5OH và ancol X đồng đẳng của nó tác dụng với Na thu được 5. C4H9OH và C5H11OH D.6 lít H2 (đktc). đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng hết với 13.568 lít H2 (đktc).6gam ancol này tác dụng với Na dư. sau phản ứng hoàn toàn thu được 43. C3H7OH và C2H4(OH)2 C. đơn chức tác dụng với Na dư thu được 5. Số mol của ancol X là: A.8 gam hỗn hợp X (chiếm 0. Hai ancol đó là: A. Cho 18.1mol) gồm 2 ancol no. C4H10O và C5H12O C. thu được 2.75 gam chất rắn. 8n + 1 = 11m D. Cho 5. C4H9OH và C5H11OH D. CH3OH và C2H5OH Câu 13. đa chức. C3H7OH và C3H6(OH)2 B. C2H5OH và C3H7OH B. 7n + 2 = 11m Câu 14. C4H9OH và C5H11OH D. Công thức 2 ancol là: A. Mặt khác ancol A làm mất màu dung dịch brom. Mặt khác 14 gam X hòa tan hết 0. Lấy 18. Công thức phân tử của A là: Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.75 gam X tác dụng hết với na (dư) thì thu được 2. 0. thu được 36. 7n + 2 = 12m C.8 gam Na. C2H6O và C3H8O D.3 B. C2H5OH và C3H6(OH)2 Câu 15. C3H8O và C4H10O Câu 16.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol C.com 7 . Cho 21. C3H7OH và C4H9OH C. C2H6O2 Câu 12. C2H6O D.4 D. Cho 7. Biểu thức liên hệ giữa n và m là: A.

24g C.24 gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với natri kim loại thấy thoát ra 336 cm3 H2 (đktc)> Hỗn hợp các chất chứa natri được tạo thành có khối lượng là: A. C4H9OH D. 3. 7.76%.8g H2O.2g hỗn hợp trên tác dụng với Na dư thì thể tích H2 tối đa là: A.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol A.48 lít Câu 21.44g B.85g C. 4.032 lít C.016 lít B. CH3OH và C3H6(OH)2 Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2 C. C3H7OH và C3H5OH C. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên thu được 22g CO2 và 10. Biết 16. Hỗn hợp 2 ancol A và B cùng số nhóm OH.2g hỗn hợp làm mất màu hoàn toàn 500 g dung dịch brom 5. C2H5OH và C3H7OH B. Câu 17. C2H5OH và C2H4(OH)2 C. 1.24 lít D.0g cũng hỗn hợp X trên thu được 52. 2. 6. 6. C2H5OH và C3H6(OH)2 B.40g Câu 19. 6. Nếu cho hỗn hợp ancol trên tác dụng với 10g axit axetic thì khối lượng este sinh ra ít nhất là bao nhiêu? Giả giả sử hiệu suất este là 100% A. C2H5OH và C3H6(OH)2 Câu 20.048 lít. 2. Một hỗn hợp gồm 2 ancol X và y no. Nếu lấy ½ hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2. C2H5OH và C3H7OH B. CH3OH C. 8. Một ankanol X có 60% cacbon theo khối lượng trong phân tử. 4. Nếu đốt cháy ½ X thì thu được 11 gam CO2 và 6. 2.3 gam H2O.064 lít D. Cho m gam hỗn hợp 2 ancol M và N (hơn kém nhau 1 nguyên tử C) tác dụng với Na dư thu được 2. 3. Câu 18. Đem đốt cháy hoàn toàn 29.24 lít H2 (đktc). Công thức cấu tạo của C và D lần lượt là: A. đơn chức hoặc có một liên kết đôi.92 lít khí H2 (đktc). Câu 22. C2H5OH và C3H5OH D. C3H7OH B. C3H7OH và CH3OH D.8g CO2. 4. Nếu cho 18g X tác dụng hết với Na thì thể tích H2 thoát ra (ở đktc) là: A. Cho 1. C5H11OH.com 8 .9g B.45g hỗn hợp X gồm 1 rượu no đơn chức C và một rượu D (rượu no 2 lần) tác dụng hết với kim loại kali cho 3. Công thức phân tử của 2 ancol là: A. 4. 1..24g D.60g Câu 23. Cho hỗn hợp ancol metylic và một ancol đồng đẳng của nó tác dụng với Na dư thấy bay ra 672 ml H2 (ở đktc).12 lít B. Khi cho 16.36 lít C. Cho 1. CH3OH và C2H5OH.80g D.24 lít khí H2 (đktc). Vậy M và N có công thức phân tử là: A. CH3OH và C2H4(OH)2 D.

Thành phần phần trăm về khối lượng tương ứng của hai rượu là: A. CH3OH. đơn chức A tác dụng với m gam Na.25 gam chất rắn. mạch hở.7% và 72.336 lít khí H2 (đkc). Công thức của A là A.04 lít H2 ở đktc. Khi đehidrat hóa cùng một khối lượng rượu đó. C2H5OH và C3H7OH. : Một rượu no đơn chức bậc một tác dụng với Na giải phóng 6. B. Câu 29: 13. D. D. C.875% tác dụng với lượng Na dư thu được 5. C. 2. Công thức phân tử của X là: A. C3H5OH và C4H7OH. 27.8 gam Cu(OH)2. Y. C2H5OH. C3H6(OH)2. C. D.1 gam H2.6 gam Na được 12. C3H7OH . C4H8(OH)2. B. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là A.85 gam.833mH2O. C.7%. 3. mạch hở. C4H7OH.8 gam.24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X. D. Câu 25. B. C5H11OH Câu 27: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1. C3H5(OH)3.3%và 27.3oC).Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Câu 24. TN 2: Cho 6 gam ancol no. đơn chức A tác dụng với 2m gam Na. C. C2H5OH. C2H4(OH)2. B.9 gam.4 gam. thu được không tới 0. A có cấu tạo thu gọn là A.7%. CH3OH và C2H5OH. A có công thức là A. CH3OH.72lit khí (đkc). no A phản ứng với Na thì thu được 8. C3H7OH và C4H9OH. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 9. D.96 lít khí (đktc). 1.6g một olefin. C. B. Câu 28: Cho 7. C3H5(OH)3. thu được 0. (CH3)2CHOH C. CH3CH2CH2CH2OH. D. biết MA < 100. B. D. C2H5OH. B. C3H7OH. Câu 31: Cho 12. (CH3)3C(OH) Câu 26: Cho 1. B.8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4. D.8 gam dung dịch ancol A (trong nước) có nồng độ 71.com 9 . Công thức của ancol A là A. C4H7OH.075 gam H2. CH3OH. C4H9OH D. C4H9OH. Cho 16. C. thu được 3. CH3CH2CH(OH)CH3. Đốt cháy hoàn toàn A được mCO2 = 1.3%. Câu 33: Cho 30.4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một rượu đơn chức. 2. Khối lượng muối natri ancolat thu được là A. B. C2H5OH. C3H5(OH)3. B. C2H4 (OH)2. C. C. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.6g hỗn hợp gồm rượu etylic và rượu n-propylic phản ứng hết với Na(lấy dư). CH3OH. C3H7OH. Đó là 2 ancol A.36lit khí H2(đkc). Z thấy thoát ra 0.85g một rượu no đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 308ml khí H2(1atm và 27.8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5. thu được 33. C3H6(OH)2. 46. 72. Câu 32: Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dùng.3% và 53.6 lít khí (đktc). Công thức phân tử của rượu là: A. Câu 30: Có hai thí nghiệm sau : TN 1: Cho 6 gam ancol no. 50% và 50%. D.

B là ancol nào dưới đây? A. thu được 0.2 lít CO2 cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với Na dư thì thu được 2. 4.5g chất rắn. thu được chưa đến 0. Đáp án khác Câu 38: Cho 15.15 mol H2.06gam hỗn hợp hai rượu đồng đẳng liên tiếp của rượu metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đo ở đktc). 1.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức X. Y là: A. C3H8O2 Câu 40 (ĐH khối A – 2007) Cho 15. Công thức phân tử của X. C3H5OH D. cho 0.425 mol H2O. CH3OH và C2H5OH. Kết quả khác Câu 37: Cho 9.4 lít D. B. C3H5OH và C4H7OH B. C3H7OH và C4H9OH D. C2H6O. sau phản ứng thu được 2.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức. CH3OH. CH3OH. 11. C4H8O. Công thức phân tử của 2 ancol trên là A.CH3OH B.24 lít H2 (ở đktc). thu được 24.48 Câu 39: Đề thi cao đẳng 2008 :Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau. Y là đồng đẳng liên tiếp thu được 11. C2H6O.36 D. 2. C. C4H9OH.Giá tri của V là A. D. sau phản ứng thu được 21. D.2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ. C3H7OH. 3. C3H8O. B. C2H5OH. C2H5OH và C3H7OH C. C2H5OH và C3H7OH C. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.2 lít Câu 36: Cho natri kim loại tác dụng với 1. C3H7OH.24 lít H2 (đktc). A. Mặt khác. 1.3 mol CO2 và 0.2 gam hỗn hợp 2 ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư.24 C.com 10 . C. C3H7OH. 22. Xác định công thức phân tử mỗi rượu.6 gam hỗn hợp gồm Rượu mêtylic và prôpylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu được V lít khí .25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư).8 gam chất rắn và bao nhiêu lít hiđro (đktc)? A.12 lít C. C2H5OH . C3H6O.2 gam Na. C2H6O2. C2H5OH C.12 B. Câu 35:Cho 4. CH4O. Hai ancol đó là: A. CH3OH và C2H5OH B. C4H9OH và C5H11OH D. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9.24 lít B. 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->