P. 1
Ke_toan_chi_phi_san_xuat_va_tinh_gia_thanh_san_pham

Ke_toan_chi_phi_san_xuat_va_tinh_gia_thanh_san_pham

|Views: 1,373|Likes:
Được xuất bản bởiqthiên_2

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: qthiên_2 on Apr 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng:

Sản phẩm hỏng là sản phẩm không thoả mãn các tiêu chuẩn chất lượng và
đặc điểm kỹ thuật của sản xuất về mầu sắc, kích cỡ, trọng lượng, cách thức lắp
ráp…Tuỳ theo mức độ hư hỏng mà sản phẩm hỏng được chia thành 2 loại:
Thứ nhất là sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được: là những sản phẩm
hỏng mà về mặt kỹ thuật có thể sửa chữa được và việc sửa chữa đó có lợi về mặt
kinh tế.

Thứ hai là sản phẩm hỏng không thể sửa chữa được: là những sản phẩm
mà về mặt kỹ thuật không thể sửa chữa được hoặc có thể sửa chữa được nhưng
không có lợi về mặt kinh tế.

Trong quan hệ với công tác kế hoạch, cả hai loại sản phẩm hỏng nói trên
lại được chi tiết thành sản phẩm hỏng trong định mức và sản phẩm hỏng ngoài
định mức. Những sản phẩm hỏng mà doanh nghiệp dự kiến sẽ xẩy ra trong quá
trình sản xuất được coi là hỏng trong định mức, phần chi phí cho những sản
phẩm này được tính vào chi phí sản xuất chính phẩm. Còn sản phẩm hỏng ngoài
định mức là những sản phẩm nằm ngoài dự kiến của nhà sản xuất do các nguyên
nhân bất thường như máy hỏng, hoả hoạn bất chợt…nên chi phí của chúng
không được cộng vào chi phí sản xuất chính phẩm mà thường được xem là
khoản chi phí thời kỳ, phải trừ vào thu nhập.

Trình tự kế toán của sản phẩm hỏng trong định mức:

Toàn bộ phần thiệt hại của loại sản phẩm hỏng này được tính vào chi phí
sản xuất sản phẩm và được hạch toán như đối với chính phẩm.

Líp K10- KT2

19

ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi

Chuyên đề tt nghip Nguyn Th Thanh Hoa

Trình tự kế toán của sản phẩm hỏng ngoài định mức:

TK 152, 153, 334,…

Chi phí sửa chữa

phẩm hỏng ngoài định mức

TK 1381 SPHĐM

Giá trị thịêt hại về sản phẩm

TK 632

TK 154, 155, 157,…

Giá trị sản phẩm hỏng

TK 1381, 152…

Giá trị thu hồi, bồi thường

không sửa chữa được

Hạch toán thiệt hại về ngừng sản xuất:

Trong thời gian ngừng sản xuất vì những nguyên nhân chủ quan hoặc
khách quan, các doanh nghiệp vẫn phải bỏ ra một số khoản chi phí để duy trì
hoạt động như tiền công lao động, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo dưỡng…Những
khoản chi phí chi ra trong thời gian này được coi là thiệt hại về ngừng sản xuất.

Tài khoản sử dụng:

Với những khoản chi phí về ngừng sản xuất theo kế hoạch dự kiến, kế
toán theo ở TK 335 – chi phí phải trả
Trường hợp ngừng sản xuất bất thường, các chi phí bỏ ra trong thời gian
này do không được chấp nhận nên phải theo dõi riêng trên một trong các TK
tương tự như hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng ngoài định mức (TK
154,627,1421,1381,…chi tiết thiệt hại về ngừng sản xuất). Cuối kỳ sau khi trừ
phần thu hồi, giá trị thiệt hại thực tế sẽ trừ vào thu nhập như khoản chi phí thời
kỳ.

Trình tự kế toán:

TK 152, 214,334

Tập hợp chi phí chi ra trong

thời gian ngừng sản xuất

TK 1421 THNSX

Giá trị thiệt hại thực về

ngừng sản xuất

TK 1381, 152

Giá trị thu hồi bồi thường

TK 632

Líp K10- KT2

20

ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi

Chuyên đề tt nghip

Nguyn Th Thanh Hoa

1.4. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

Phương pháp KKĐK là phương pháp không theo dõi một cách thường
xuyên, liên tục về tình hình biến động của các loại vật tư hàng hoá sản phẩm mà
chỉ phản ánh giá trị tồn kho của chúng trên cơ sở kết quả kiểm kê. Mặc dù
phương pháp này đơn giản tiết kiệm nhưng lại có độ chính xác không cao và
không phản ánh được kịp thời tình hình tồn kho nên chỉ thích hợp với các doanh
nghiệp kinh doanh những chủng loại hàng hoá, vật tư khác nhau, giá trị thấp,
thường xuyên xuất dùng, xuất bán.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->