Trường Tiểu học Thuận Thành 1

Lớp : .........................................
Tên : .........................................
Điểm

Điểm thống nhất

Thi Chất lượng Cuối học kì 1
Môn : Tiếng Việt (đọc thầm)
Ngày thi :………………………..
Lời phê của Giáo viên

I. Đọc tiếng (5 điểm)
II.
Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)
Đề : Đọc thầm bài Tập đọc “Ông Trạng thả diều” SGK Tiếng Việt 4 tập I trang 104 và chọn ý trả
lời đúng :
Câu 1 : Nguyễn Hiền thích trò chơi gì ?
a) Đánh trận giả
b) Thả diều
c) Bắn bi
Câu 2 : Vì sao Nguyễn Hiền phải bỏ học ?
a) Vì thích thả diều
b) Vì cậu lười học
c) Vì nhà nghèo quá
Câu 3 : Tối đến, để học bài được cậu sử dụng đèn gì ?
a) Vỏ trứng bỏ nến vào trong
b) Đèn dầu
c) Vỏ trứng thả đom đóm vào trong
Câu 4 : Vì sao thầy phải kinh ngạc vì chú ?
a) Vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.
b) Vì chú thả diều giỏi
c) Vì chú có trí nhớ lạ thường
Câu 5 : Dòng nào dưới đây có 2 tính từ
a) Óng ánh, bầu trời
b) Hót, bay
c) Rực rỡ, cao
Câu 6 : Từ nào dưới đây nói lên ý chí, nghị lực của con người ?
a) Ước mơ
b) Quyết tâm
c) Gian khổ
Câu 7: Câu hỏi “Em có thể ra ngoài chơi cho chị học bài được không ?” được dùng với mục đích gì ?
a) Bày tỏ thái độ chê, khen
b) Yêu cầu, mong muốn, đề nghị
c) Khẳng định, phủ định
Câu 8 : Thành ngữ nào có nghĩa là làm một việc nguy hiểm :
a) Chơi với lửa
b) Chơi diều đứt dây
c) Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
Câu 9 : Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì ? và xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu vừa đặt
...............................................................................................................................................
Chủ ngữ là : ..........................................................................................................................
Vị ngữ là : ..........................................................................................................................
---Hết---

Thi Chất lượng Giữa học kì 1
Môn : Tiếng Việt (viết)
I. Chính tả (5 điểm)
Nghe – viết : Mùa đông trên rẻo cao (SGK Tiếng Việt 4 trang 165)
II. Làm văn (5 điểm)
ĐỀ : Hãy tả lại một đồ chơi mà em thích .

Đáp án Tiếng Việt 4
1/ Đọc thành tiếng (5 điểm)
GV đánh giá, cho điểm dựa theo những tiêu chí sau :
+ Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1 điểm
(Đọc sai 2 đến 4 tiếng : 0.5 điểm ; đọc sai quá 5 tiếng : 0 điểm)
+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm
(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ : 0.5 điểm ; ngắt nghỉ hơi không đúng 4 chỗ trở lên : 0 điểm)
+ Giọng đọc bước đầu có biểu cảm : 1 điểm
(Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm : 0.5 điểm ; không thể hiện tính biểu cảm : 0 điểm)
+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu : 1 điểm
(Đọc quá 1 đến 2 phút : 0.5 điểm ; đọc quá 2 phút : 0 điểm)
+ Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu : 1 điểm
(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng : 0.5 điểm ; trả lời sai hoặc không được : 0 điểm)
2/ Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

b

c

c

a

c

b

b

a

Câu 1  8 : mỗi câu đúng 0.5 điểm
Câu 9 : Đặt câu đúng 0.5 điểm, xác định đúng chủ ngữ 0.25 điểm, đúng vị ngữ 0.25 điểm
3/ Chính tả (5 điểm)
Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn : 5 điểm
Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh ; không viết hoa đúng qui định),
trừ 0.5 điểm.
4/ Làm văn (5 điểm)
- Viết được bài văn miêu tả một đồ chơi đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài theo yêu cầu đã học ; độ dài
bài viết khoảng 12 câu.
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả .
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm : 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2
– 1,5 – 1 – 0,5.

Trường Tiểu học Thuận Thành 1
Lớp : .........................................
Tên : .........................................
Điểm

Điểm thống nhất

Thi Chất lượng Cuối học kì 1
Môn : Toán
Ngày thi :………………………..
Lời phê của Giáo viên

Câu 1/ Viết vào chỗ chấm (1 điểm) :
a) Số “Bảy trăm tám mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi lăm “ viết là ...................................................
b) Số 28 456 310 đọc là ..........................................................................................................................
Câu 2/ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm)
Lớp nghìn của số 8 604 327 gồm các chữ số
A. 8 ; 6 ; 0
B. 6 ; 0 ; 4
C. 3 ; 2 ; 7
D. 4 ; 3 ; 2
2. 16 m2 = …………… cm2
A. 160
B. 1600
C. 16000
D. 160000
3. 4hg 1g = ………… g
A. 41
B. 401
C. 410
D. 4001
4. Số dư trong phép chia 460 : 37 là
A. 16
B. 17
C. 14
D. 12
Câu 3/ Đặt tính rồi tính (2 điểm)
62573 + 43619

427658 – 285476

147 x 23

9975 : 41

............................

..............................

.........................

.........................

............................

..............................

.........................

.........................

............................

..............................

.........................

.........................

............................

..............................

.........................

.........................

............................

..............................

.........................

.........................

..............................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 4/ Nối với ý đúng (1điểm)

129

Chia hết cho 2

2456
Chia hết cho 3

377
7150

Chia hết cho 5

Câu 5/ Khối lớp Bốn và khối lớp Năm cùng nhau trồng cây. Khối Bốn có 60 học sinh, mỗi
học sinh trồng 8 cây, khối lớp Năm có 63 học sinh, mỗi học sinh trồng 10 cây. Hỏi khối Bốn
và khối Năm trồng được tất cả bao nhiêu cây ? (2.5 điểm)
Giải
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Câu 6/ Cho hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (1 điểm)
Gọi S là diện tích hình chữ nhật
a. Công thức tính diện tích hình chữ nhật là :...............................................
b. Tính diện tích hình chữ nhật biết a = 18 cm, b = 13 cm
...................................................................................................................
Câu 7/ Tính bằng cách thuận tiện nhất (0.5 điểm)
96 x 111 – 96 x 100 = ...............................................
= ...............................................
= ...............................................
---Hết---

a
b

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 4
Câu 1 : (1 điểm) Mỗi ý đúng 0.5 điểm
Câu 2 : (2 điểm) Mỗi ý đúng 0.5 điểm
1-B , 2-D , 3-B , 4-A
Câu 3 : (2 điểm) Mỗi phép tính đúng 0.5 điểm
Câu 4 : (1 điểm) Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Chia hết cho 2 : 2456, 7150
Chia hết cho 3 : 129
Chia hết cho 5 : 7150
Câu 5 : (2.5 điểm) Mỗi lời giải đúng 0.25 điểm
Mỗi phép tính đúng 0.5 điểm
Đáp số đúng 0.25 điểm
Câu 6 : (1 điểm)
a) (0.5 điểm) S = a x b
b) (0.5 điểm) 18 x 13 = 234 cm2
Câu 7 : (0.5 điểm)
96 x 111 – 96 x 100 = 96 x (111 – 100)
= 96 x 11
= 1056

Trường Tiểu học Thuận Thành 1
Lớp : .........................................
Tên : .........................................
Điểm

Điểm thống nhất

Thi Chất lượng Cuối học kì 1
Môn : Khoa học 4
Ngày thi :………………………..
Lời phê của Giáo viên

I . TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)
Câu 1. Hiện tượng nước trong tủ lạnh biến thành nước đá là hiện tượng gì ?
A) Đông đặc
B) Bay hơi
C) Ngưng tụ
D) Cả 3 ý trên.
Câu 2.Vai trò chất béo là :
A) Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ cơ thể.
B) Không có giá trị dinh dưỡng nhưng cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu
hóa
C) Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ vi-ta-min A, D, E, K
D) Xây dựng và đổi mới cơ thể
Câu 3. Thức ăn nào sau đây không thuộc nhóm thứa ăn chứa nhiều đạm ?
A) Cá
B) Thịt gà
C) Thịt bò
D) Rau xanh
Câu 4. Nước có hình dạng gì ?
A) Hình cái chai
B) Hình khối tròn
C) Hình vuông
D) Không có hình dạng nhất định
Câu 5. Tính chất nào sau đây không phải của nước ?
A) Trong suốt
B) Không màu
C) Chảy từ thấp lên cao
D) Không mùi
Câu 6. Để phòng bệnh thiếu chất dinh dưỡng cần :
A) Ăn nhiều thịt cá
B) Ăn nhiều rau xanh
C) Ăn nhiều quả
D) Ăn uống đủ chất, cân đối, hợp lí.
Câu 7. Nối thông tin cột A với thông tin cột B cho thích hợp :
B
A
Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến bị
Thiếu chất đạm
mù lòa
Thiếu vi-ta-min A
Bị còi xương
Bị suy dinh dưỡng
Thiếu i-ốt
Cơ thể phát triển chậm, kém
Thiếu vi-ta-min D
thông minh, bị bướu cổ

Câu 8. Chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống : trao đổi chất, môi trường, thức ăn, thừa, nước, cặn
bã, không khí, môi trường.
Trong quá trình sống, con người lấy ………………., ……………., ……………………. từ
…………………và thải ra …………………những chất ……………, …………. Quá trình đó gọi là quá
trình……………………….
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 . Không khí có những tính chất gì ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Câu 2. Thế nào là nước bị ô nhiễm ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
---Hết---

ĐÁP ÁN KHOA HỌC 4
I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1  6 : mỗi câu 0.5 điểm
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

C

D

D

C

D

Câu 7 : (1 điểm) Mỗi ý 0.25 điểm
A
Thiếu chất đạm
Thiếu vi-ta-min A
Thiếu i-ốt
Thiếu vi-ta-min D

B
Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến bị
mù lòa
Bị còi xương
Bị suy dinh dưỡng
Cơ thể phát triển chậm, kém
thông minh, bị bướu cổ

Câu 8 : (2 điểm) Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Trong quá trình sống, con người đã lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi
trường những chất thừa, cặn bã. Quá trình đó gọi là quá trình trao đổi chất .
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 : Không khí có những tính chất gì ? (2 điểm)
Trong suốt, không màu, không vị, không có hình dạng nhất định, có thể bị nén lại hoặc dãn ra.
Câu 2 : Thế nào là nước bị ô nhiễm ? (2 điểm)
Là nước có màu, có chất bẩn, có mùi hôi, có chứa các vi sinh vật gây bệnh hoặc các chất hòa tan có hại
cho sức khỏe.

Trường Tiểu học Thuận Thành 1
Lớp : .........................................
Tên : .........................................
Điểm

Điểm thống nhất

Thi Chất lượng Cuối học kì 1
Môn : Lịch sử - Địa lí 4
Ngày thi :………………………..
Lời phê của Giáo viên

A. LỊCH SỬ
Câu 1. Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên đất nước ta ?
A. Khoảng 700 năm TCN, ở khu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả
B. Khoảng 500 năm TCN, ở khu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả
C. Khoảng 700 năm TCN, ở khu vực sông Hồng
D. Khoảng 700 năm TCN, ở khu vực sông Mã, sông Cả
Câu 2. Lý Công Uẩn được các quan trong triều tôn lên làm vua vì :
A. Vì vua Lê Long Đỉnh quá hèn nhát
B. Vì vua Lê Long Đỉnh quá bạo ngược khiến lòng dân oán hận
C. Vì Lý Công Uẩn có tài, đức độ, cảm hóa được lòng người
D. Câu B và C đúng
Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S
Em hãy cho biết chùa thời Lý đóng vai trò gì ?

Chùa là nơi tu hành của các nhà sư

Chùa là trung tâm văn hóa của làng xã

Chùa là nơi tổ chức văn nghệ

Chùa là nơi tổ chức tế lễ của đạo phật
Câu 4. Em hãy trình bày ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo năm 938 ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
B. ĐỊA LÍ
Câu 1. Nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là ?
A. Khai thác rừng
B. Nghề thủ công truyền thống
C. Nghề khai thác khoáng sản
D. Nghề nông
Câu 2. Đặc điểm địa hình trung du Bắc Bộ là :
A. Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải
B. Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải
C. Đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải
D. Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải
Câu 3. Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên ?
A. Sông Hồng
B. Sông Thái Bình
C. Sông Hồng và sông Đà
D. Ý A và B đúng
Câu 4. Điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ trống (bằng phẳng, biển, đồng bằng, diện tích) :
Đây là ………………………..lớn thứ hai của nước ta, có địa hình khá…………………..và đang
tiếp tục mở rộng ra………………, …………………………của đồng bằng khoảng 15 000 km2
Câu 5. Đà Lạt đã có những điều kiện luận lợi nào để trở thành một thành phố du lịch, nghỉ mát ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
---Hết--ĐÁP ÁN SỬ - ĐỊA 4
A. LỊCH SỬ
Câu 1: A (0.5 điểm)
Câu 2 : D (0.5 điểm)
Câu 3 : Đ – Đ – S – Đ (2 điểm)
Câu 4 : (2 điểm)
Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt thời kì hơn một nghìn năm
dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc.
B. ĐỊA LÍ
Câu 1 : C (0.5 điểm)
Câu 2 : B (0.5 điểm)
Câu 3 : D (0.5 điểm)
Câu 4 : (2 điểm) đồng bằng – bằng phẳng – biển – diện tích.
Câu 5 : (1.5 điểm)
Nhờ có không khí trong lành, mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp nên Đà Lạt đã trở thành thành phố du
lịch – nghỉ mát.