Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý

LỜI MỞ ĐẦU
Bước vào thế kỷ XXI, thế giới đã mang theo nhiều những biến đổi to lớn mang tính toàn cầu. Chỉ trong hai thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, loài người đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, cuộc cách mạng trong kỹ thuật sinh học và đặc biệt là những biến đổi trong quan niệm về mối quan hệ người – người trong các quan hệ xã hội, vai trò của con người được đề cao hơn bao giờ hết. Ngày nay sẽ không còn đất cho sự tồn tại của một ông giám đốc chỉ biết ngồi chờ đợi khách hàng tới mua bán sản phẩm do doanh nghiệp mình làm ra sẵn mà phớt lờ đi nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng. Và cũng không còn những nhà lãnh đạo nào chỉ biết ngồi quát tháo ra lệnh và chờ đợi cấp dưới tuân thủ. Như vậy, trong bối cảnh mới của sự phát triển toàn cầu, trong đó Việt Nam đang cần hội nhập đã đặt ra yêu cầu cơ bản đối với việc thay đổi về kỹ thuật, công nghệ, đào tạo và tư duy mới trong công tác lãnh đạo – quản lý. Những nhà lãnh đạo – quản lý giỏi của tương lai phải là người có những cái nhìn thực tế hơn về giá trị của họ đối với tổ chức mà họ quản lý. Họ sẽ phải khai thác được nhiều nhất tài nguyên con người (tức năng lực, trí tuệ, lòng nhiệt tình...) xung quanh họ. Để đạt được như vậy thì người lãnh đạo – quản lý phải nắm được trong tay mình một thứ vũ khí quan trọng, đó chính là phong cách lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo hợp lý là phong cách mà ở đó người lãnh đạo vừa đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của người lao động, vừa phát huy được sức mạnh cá nhân và tập thể trong tổ chức . Chính vì lẽ đó “phong cách lãnh đạo” là đề tài mà em chọn. Do kiến thức còn hạn chế nên bài tiêu luận còn nhiều thiếu sót. Mong cô góp ý bổ sung. Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9- TCC2

1

Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng Trong bối cảnh hiện nay, những nhà lãnh đạo cần có những phong cách cho riêng mình. Vậy nghiên cứu về phong cách lãnh đạo để tìm ra quy luật chung, tìm ra những yểu tố tác động và xây dựng phong cách lãnh đạo mới. 2. Các phương pháp nghiên cứu Phương pháp duy vật lịch sử. Phương pháp duy vật biện chứng. Phương pháp so sánh. Phương pháp nghiên cứu tổng hợp Phương pháp phân tích 3. Nhiệm vụ Nghiên cứu về phong cách lãnh đạo để tìm ra những phong cách lãnh đạo chuẩn mực phù hợp với tốc độ phát triển của đất nước, đồng thời đúc rút bài học bài học cho thế hệ trẻ hiện nay nói chung và chính em nói riêng.

Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9- TCC2

2

lối nói. phẩm chất tốt. hội họp. Mỗi cán bộ quản lý trong quá trình tác động đến đối tượng của mình đều có cách thức hay biện pháp. Sự định hướng về mục tiêu. chấp hành tốt quy định từ cấp trên. Phong cách làm việc của mổi nơi hoàn toàn khác nhau. xử lý một tình huống nhất điịnh nào đó. gặp bạn bè sẽ tạo cho bạn một sự tự tin vô cùng lớn. . Khái niệm phong cách lãnh đạo Hoạt động quản lý là hoạt động quan trọng của hoạt động xã hội. những cung cách sinh hoạt. mốt thời trang… Vào công ty. tới sở làm. mọi người làm việc một cách rất trật tự.Dạng nông ngữ trong những hoàn cảnh xã hội điển hình nào đó khác với những dạng về đặc điểm từ vựng. ngành nghề và ngay cả việc cấp trên đề ra nhằm mục đích tạo ra sự khác biệt trong phong cách đối với các đối thủ của mình. Đó cũng chính là phong cách ăn mặc hay còn gọi là phong cách thời trang. cách thức ra quyết định được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên ổn định sẽ tạo nên một kiểu hoạt động hay phong cách lãnh đạo. sự khác biệt đó phân theo vị trí địa lý. tập quán. Đó được gọi là phong cách làm việc hay còn gọi là phong cách công sở. ngữ âm. . năng động. hạng. Phong cách lãnh đạo là do hai cụm từ phong cách và lãnh đạo tạo nên. văn phong. Phong cách là gì? Trong tiếng anh. lề lối ứng xử. Trong tiếng Việt khái niệm phong cách được hiểu theo một số nghĩa sau: . nhân viên ứng xử hoà thuận với nhau. ta tìm hiểu về các khái niệm cụ thể. để hiểu hơn. kiểu. quản lý. phong tục.TCC2 3 .Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 1.Những đực điểm có tính chất hệ thống về tư tưởng và nghệ thuật biểu hiện trong sáng tác của một nghệ sỹ hay trong các sấng tác nói chung của cùng một thể loại. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9.Những lối. ngữ pháp. lề lối ứng xử. phong cách là style và còn có nghĩa là loại. Chỉnh chu trang phục vài phút trước gương trước khi ra khỏi nhà. hoạt động và ứng xử tạo nên cái riêng của mỗi người. a. một loại người nào đó. làm việc.

Chủ thể quản lý tác động đến đối tượng quản lý là con người thì quá trình này có thể gọi là quá trình quản lý xã hội hay còn gọi là lãnh đạo. Mỗi một tình huống khác nhau. Mỗi cá nhân khi thực hiện bất kỳ một hoạt động nào đều theo một phong cách nhất định. nguyên tắc tổ chức mà người lãnh đạo đề ra. tính chất. Mục đích của hệ thống là những mục tiêu dài hạn mang tính định hướng lâu dài mà hệ thống phải phấn đấu đạt tới trong tương lai xa. phong cách là tính phổ quát. các nguồn lực.TCC2 . Đó là quá trình người lãnh đạo thông qua quyền lực và ảnh hưởng của mình để tạo ra bộ máy và tiến hành các hoạt động quản lý. Vậy.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý Nói tóm lại. b. người bị lãnh đạo. Lãnh đạo là việc định ra chủ trương. các nguồn lực (ngoài con người) và môi trường (hoàn cảnh) Người lãnh đạo (hoặc tập thể lãnh đạo) là chủ thể quản lý. nguyên tắc hoạt động của một hệ thống và tổ chức động viên thực hiện chúng trong những điều kiện. Lãnh đạo là một hệ thống tổ chức gồm các yếu tố: người lãnh đạo. người bị lãnh đạo. Lãnh đạo là một quá trình nó diễn biến tùy thuộc vào mối quan hệ và cách xử lý các yếu tố: người lãnh đạo. Người bị lãnh đạo là cá nhân. khống chế và chi phối hệ thống. môi trường. mục đích của hệ thống. hoạt động lãnh đạo là một hoạt động quan trọng trong xã hội. Mỗi người lãnh đạo đều có một cách thức làm việc riêng tạo nên một phong cách lãnh đạo. giữ vị trí vạch ra đường lối. tập thể có nhiệm vụ phục tùng và thực hiện các mục tiêu. tạo ra phong cách riêng. mục đích. 4 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. Lãnh đạo gắn liền với sự phục tùng của người dưới quyền một cách tự nguyện. ổn định về cách thức để thực hiện một hoạt động nào đó của một cá nhân hay một nhóm người có cùng tính chất hoạt động. con người thường đi theo một hướng ứng xử nhất định mà bản thân người đó đã định hướng rõ ràng để thực hiện những mục tiêu và dần trở thành một lối sống cho riêng mình. Lãnh đạo là gì? Khái niệm lãnh đạo là thuật ngữ dùng khi đối tượng quản lý là con người. đường lối. mục đích. mục đích. môi trường nhất định.

Phong cách lãnh đạo là một khái niệm thường gặp. tri thức và trách nhiệm được giao. Có thể nói phong cách lãnh đạo là một hệ thống nhất định gồm những phương pháp lãnh đạo thường xuyên được áp dụng. khuyến khích họ nâng cao bồi dưỡng chuyên môn. Những phẩm chất các nhân cần có của những người lãnh đạo ảnh hưởng lớn đến phong cách làm việc của người lãnh đạo.Panov nêu: phong cách là hệ thống những biện pháp mà người ta thường dùng trong hoạt động thường ngày. do đó có nhiều công trình nghiên cứu về nó để tìm ra đặc trưng. phong cách lãnh đạo đã được bàn nhiều trong các công trình khoa học và thường khái niệm phong cách lãnh đạo thường được hiểu theo các góc độ sau: .I.TCC2 . biểu hiện. Có nhiều quan điểm khác nhau về phong cách lãnh đạo: Theo một số tác giả người Nga. quản lý. phản ứng đầu tiên của mọi người đối với việc quản lý là phản ứng phong cách người lãnh đạo. quyền lực. phong cách làm việc của người lãnh đạo. cách thức làm việc đó làm cho mọi người đoàn kết.Được coi là một nhân tố quan trọng của người quản lý. Chính vì phong cách lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng như vậy. Từ góc độ lý luận cũng như thực tiễn tâm lý học. cũng như lựa chọn một phong cách lãnh đạo thích hợp cho mình. Phương pháp. nó gắn 5 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. lãnh đạo. Theo A. bởi vì họ xác định được mục đích chung. còn hay gọi là kiểu lãnh đạo hay lối làm việc của người lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo là một nhân tố quan trọng trong việc thành bại của người lãnh đạo. cách thức làm việc của người lãnh đạo có thể làm cho mọi người tham gia hoạt động chung. Có quan niệm rằng phong cách lãnh đạo được giải thích như là một hệ thống các mục đích. các phương pháp mà người lãnh đạo sử dụng trong công tác quản lý. Nói đến phong cách lãnh đạo là bao hàm cả nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo. Phương pháp.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý c. Tác giả Trần Ngọc Khuê: phong cách lãnh đạo là nói đến hệ thống hành vi cá nhân của người lãnh đạo. quản lý là tổng thể các phương pháp đặc trưng và ổn định nhất nhằm giải quyết những nhiệm vụ nảy sinh trong quá trình thực hiện chức năng lãnh đạo. quản lý trong việc sử dụng những quyền hạn. Trong tập thể lao động.

Kiểu hoạt động đó được diễn ra như thế nào còn phụ thuộc vào yếu tố môi trường xã hội trong đó có sự ảnh hưởng của hệ tư tưởng.Phong cách lãnh đạo không chỉ thể hiện về mặt khoa học và tổ chức lãnh đạo... bền vững của cá nhân. . Nhìn chung những định nghĩa trên đã đề cập và phản ánh khá rõ nhiều mặt. chí hướng. 2. . nghệ thuật điều khiển.TCC2 6 . Như vậy chúng ta có thể định nghĩa phong cách lãnh đạo như sau: Phong cách lãnh đạo là kiểu hoạt động đặc thù của người lãnh đạo được hình thành trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng giữa yếu tố tâm lý chủ quan của người lãnh đạo và yếu tố môi trường xã hội trong hệ thống quản lý.Phong cách lãnh đạo là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo . thủ thuật quy định những đặc điểm khác biệt giữa các cá nhân.Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện và được biểu hiện bằng công thức: Phong cách lãnh đạo = cá tính x môi trường. Dấu hiệu của phong cách lãnh đạo Nói đến phong cách là nói đến hệ thống các dấu hiệu hoạt động đặc trưng của một con người cụ thể. quản lý mà còn thể hiện. mặt cá tính của chủ thể lãnh đạo chứ chưa đề cập.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý liền với kiểu người lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo.Phong cách lãnh đạo là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng của hoạt động quản lý của nhà lãnh đạo.Hệ thống những phương pháp. của nền văn hoá. . được quy định bởi các đặc điểm nhân cách của họ. được quy định bởi các đặc điểm nhân cách cá nhân của chính người đó. tài năng. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. tác động người khác của người lãnh đạo. . nhiều đặc trưng khác nhau của phong cách lãnh đạo. quản lý con người. xem xét phong cách lãnh đạo như một kiểu hoạt động. Tuy nhiên phần lớn các định nghĩa chỉ nhấn mạnh đến mặt chủ quan. Phong cách lãnh đạo gồm các dấu hiệu cơ bản sau: .Hệ thống phương pháp thủ thuật phản ánh hành động tương đối ổn định.

Lewin đề xướng. Mục đích của việc phân loại là tìm ra những phương thức. cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Cách phân loại thông thường do K. Nguyên nhân dẫn đến các nhà lãnh đạo sử dụng phong cách này có thể xuất phát từ sự tự tin. kinh nghiệm của người lãnh đạo. có rất nhiều cách phân loại khác nhau. hiệu quả công việc không cao. không có sự tham gia của tập thể. những phong cách quản lý của các nhà lãnh đạo trên thế giới để viết ra những quy luật phát triển về khoa học quản lý. a. Người dưới quyền phải chấp hành các chỉ thị.TCC2 . người lãnh đạo kiểm tra nghiêm ngặt các hành vi của người dưới quyền. không kích thích được mọi người trong tổ chức làm việc. phong cách dân chủ. Hạn chế: Do không để cấp dưới. ứng xử của người lãnh đạo. may móc trong cá tính người lãnh đạo. cơ động. tập thể tham gia vào quá trình bàn bạc. Điều này nói lên sự linh hoạt. Các quyết định. Thường thì khi tập thể mới hình thành. gia trưởng Người lãnh đạo nắm bắt tất cả các quan hệ và thông tin.Hệ thống phương tiện có hiệu quả giúp cá nhân thích nghi với môi trường xã hội. không quan tâm người dưới quyền. 3. Ưu điểm của phong cách này là cho phép giải quyết công việc nhanh chóng trên cơ sở kinh nghiệm và ý chí của cá nhân người lãnh đạo. Ông phân phong cách lãnh đạo ra ba loại: phong cách độc đoán. mệnh lệnh một cách tập trung. quyết định nên phong cách này không tập trung được sự sáng tạo. Cấp dưới chỉ được cấp trên cung cấp thông tin tối thiểu. phong cách cách tự do. mềm dẻo của các phương pháp thủ thuật. Phong cách độc đoán. tự chủ nhưng cũng có thể do tính cứng nhắc. chưa có sự thống nhất trong tập thể về quan điểm chung. có hiện tượng bè phái trong tập thể…thì nhà lãnh 7 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. kinh nghiệm của người dưới quyền. Phân loại phong cách lãnh đạo Trên thế giới hiện nay nói chung và Việt Nam nói riêng. đồng thời nêu ra những tấm gương tiêu biểu cho nhân loại.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý . tập trung quyền lực trong tay. chính xác. mệnh lệnh được đề ra trên cơ sở kiến thức.

năng lực quản lý thấp. Nếu trong tập thể thiếu chuyên môn và mục tiêu rõ ràng thì các mối quan hệ qua lại trong quản lý tất yểu phải là độc đoán. Người lãnh đạo dân chủ luôn lắng nghe ý kiến phê bình góp ý của mọi người để tự điều chỉnh chương trình.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý đạo cần phải sử dụng phong cách lãnh đạo độc đoán. Trong rất nhiều trường hợp. Ưu điểm của phong cách này là khai thác được những kiến thức. ttheo cách thức à họ cho là tốt nhất. người dưới quyền cảm thấy thoải mái. Công việc được phân công. Trình độ phát triển các mối quan hệ trong tập thể đóng vai trò quan trọng khi lựa chọn phong cách lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo tự do Người lãnh đạo có phong cách lãnh đạo tự do thường giao hết quyền hạn và trách nhiệm cho mọi người và các thành viên được phép tự do hành động theo điều họ nghĩ. Ví dụ rất cụ thể như trong các cuộc họp của các cơ quan hành chính nhà nước ta hiện nay. được tham gia vào việc ra quyết định và có tính sáng tạo cao. quyết định đi rồi quyết định lại mà vẫn chưa đạt hiệu quả. Nhưng khi tập thể đã trưởng thành. cho bầu không khí của tổ chức tốt. kế hoạch và hành vi của mình. gia trưởng. Hạn chế: Quá trình dân chủ gây tốn kém thời gian. giải quyết và đánh giá trên cơ sở có sự tham gia của tập thể. b. việc bàn bạc kéo dài mà không đi tới được quyết định trong khi thời gian giải quyết nhiệm vụ không cho phép kéo dài. Phong cách lãnh đạo dân chủ Người lãnh đạo thu hút đông đảo lao động tham gia vào việc thảo luận và lựa chọn các phương án quyết định cũng như giải quyết nhiệm vụ của tập thể. qui tắc trong tập thể đã được công nhận thì phong cách lãnh đạo độc đoán. biểu hiện ở chỗ các quyết định do người lãnh đạo đưa ra không thể thực hiện được.TCC2 8 .có môi trường tích cực nên hiệu quả công việc cao. c. Bên cạnh đó không hiểm người lãnh đạo buộc phải chọn phong cách độc doán do trình độ. kinh nghiệm của những người dưới quyền. hay như các dự án về việc giảm ùn tắc giao thông Hà Nội. có rất nhiều cuộc họp kéo dài vừa tốn thời gian và kinh phí. Mọi công việc Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. các nguyên tắc.

các luồng thông tin từ trên xuống hoặc từ dưới lên trong quá trình điều hành và hoạch định các chính 9 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. Thúc đẩy người cấp dưới bằng khen thưởng và một ít bằng một ít đe doạ và trừng phạt cho phép có ít nhiều thông tin lên trên. vô chính phủ trong tổ chức do thiếu vắng các chỉ dẫn của người lãnh đạo nên năng suất. hiệu quả công việc thường thấp. Theo Liker có bốn kiểu phong cách cách lãnh đạo quản lý. mỗi loại phong cách đều có những mặt tốt và mặt hạn chế.áp chế”. Thứ ba: phong cách quản lý tham vấn: Các nhà quản lý có sự tin tưởng và hy vọng lớn nhưng không hoàn toàn vào cấp dưới.TCC2 . tiến hành thông tin từ trên xuống và giới hạn ở việc ra quyết định ở cấp cao nhất. Thứ hai: phong cách lãnh đạo quyết đoán – nhân từ: Các nhà quản lý loại này có lòng tin của cấp trên và tin vào cấp dưới. Các nhà quản lý chuyên quyền cao độ. tiếp thu một số tư tưởng phía dưới và giao quyền ra quyết định nhưng kiểm tra chặt chẽ về mặt chính sách. dùng các phần thưởng để thúc đẩy. trên thế giới cũng đưa ra những luận điểm khác nhau trong cách phân loại như: Rensis Likert. lựa chọn phong cách lãnh đạo cho phù hợp. Likert đã đưa ra ý tưởng và những cách tiếp cận mới. vấn đề đặt ra là nhà lãnh đạo phải linh hoạt trong quá trình quản lý. bầu không khí tổ chức thoải mái. Như vậy. Thứ nhất: phong cách quản lý “quyết đoán .. ít có lòng tin với cấp dưới.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý của tập thể đều đem ra tự do bàn bạc trong ban lãnh đạo biểu quyết để tránh khuyết điểm cá nhân. một nhà tâm lý học người Mỹ đã nghiên cứu các kiểu mẫu và phong cách lãnh đạo của các nhà lãnh đạo – quản lý trong 3 thập kỷ (1930 – 1960). Nhưng hạn chế là dễ dẫn đến hỗn loạn. Ngoài cách phân loại truyền thống như đã nêu. Ưu điểm của phong cách này là phát huy tối đa năng lực của người dưới quyền. thúc đẩy người ra bằng đe doạ và thưởng phạt bằng những phần thưởng hiếm hoi.

Ba phong cách này theo tiếng Anh đều bắt đầu bằng chữ cái D (Directing. song chúng khác nhau ở một số điểm cơ bản như: cách truyền đạt mệnh lệnh. Họ thường xuyên khuyến khích cấp dưới trong việc đề ra những quyết định trong những tình huống khó khăn khi không có mặt của họ và coi cấp dưới như một nhóm với mình. Thứ hai: hướng vào việc đạt được những mối quan hệ tốt giữa các cá nhân nhằm thu được một địa vị cá nhân nổi bật.E.E. cách thiết lập mục tiêu. Mỗi phong cách lãnh đạo trên đều có những điểm tích cực và hạn chế nhất định. Theo ông có hai phong cách lãnh đạo chính: Thứ nhất: hướng vào nhiệm vụ. Các nhà quản lý loại này thường sử dụng các phần thưởng về mặt kinh tế để khuyến khích cấp dưới khi đạt được các mục tiêu mà họ đề ra.Fiedler khi việc trở thành các nhà lãnh đạo không chỉ vì các thuộc tính nhân cách của họ mà còn là vì các yếu tố tình huống khác và sự tác động tương hỗ giữa những người lãnh đạo và tình huống.TCC2 10 . Discussing.Fiedler (Nhà tâm lý học Mỹ) có một cách tiếp cận khác khi nghiên cứu về phong cách lãnh đạo. Thứ tư: phong cách quản lý “tham gia – theo nhóm”. người lãnh đạo sẽ thoả mãn khi nhìn thấy nhiệm vụ được thực hiện.Ds. Ngoài ra. thảo luận và lãnh đạo ủy thác. Theo F. lãnh đạo dựa trên nền tảng của sự trao đổi. trên thế giới còn có phong cách lãnh đao 3 – Ds bao gồm: lãnh đạo trực tiếp. luôn thu nhận các tư tưởng và ý kiến của cấp dưới và sử dụng chúng một cách xây dựng. ra quyết định. quá trình kiểm soát và sự ghi nhận kết quả. Một tác giả khác F. Các luận điểm thường gặp khác về phân loại phong cách lãnh đạo: Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. các nhà quản lý có phong cách lãnh đạo tham vấn thường xuyên tham khảo các ý kiến khác nhau từ phía cấp dưới. Các nhà quản lý có phong cách này là người có lòng tin và sự hy vọng hoàn toàn vào cấp dưới ở mọi vấn đề.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý sách chiến lược. Trong 4 kiểu phong cách nói trên qua những kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhà quản lý có áp dụng phong cách quản lý theo kiểu “tham gia – theo nhóm” vào các hoạt động quản lý của mình đã thu được thành công lớn nhất với tư cách là một người lãnh đạo. Delegating) nên gọi là phong cách lãnh đạo 3.

phong cách người cơ hội(R’) Tóm lại. Điều quan trọng là đứng trước một điều kiện. Do đó.phong cách người có đầu óc gia trưởng và mỵ dân(P’) . mặt hạn chế. hay lắng nghe ý kiến phàn nàn. . không thể khẳng định được phong cách nào là tốt nhất. thiếu ý chí và nghị lực nên có phong cách lãnh đạo độc đoán….phong cách người quan liêu (G’) . Phong cách mà người lãnh đạo lựa chọn phụ thuộc nhiều vào cá tính của cấp dưới. Do đó lựa chọn cách ứng xử thích hợp với từng người sẽ quyêt định rất lớn tới thành công của người lãnh đạo. Ví như đối với người hay có thái độ chống đối.Phong cách của người tổ chức(G). ngày nay các phong cách dân chủ và tự do theo quan điểm của Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. như vậy sẽ không phát huy được tính sáng tạo và trí tuệ của người quản lý và các thành viên. có thể chia thành 5 cặp phong cách lãnh đạo có hiệu quả không hiệu quả: . sẽ không hiệu quả nếu người lãnh đạo chỉ sử dụng một phong cách cụ thể. ngang tàng. chẳng hạn như ra lệnh.phong cách người không tưởng. không tự chủ. điều đó phụ thuộc vào một tình huống cụ thể. linh hoạt giữa các phong cách là điều cần thiết.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý .Hệ thống lưới quản trị: Nghiên cứu của Blake và Mouton về sự cân đối nhiệm vụ của từng người. một tình huống chọn một phong cách nào cho phù hợp và hiệu quả. Việc kết hợp hài hòa.TCC2 11 .Sáu phong cách lãnh đạo cảm xúc: từ "Ngài Trí thông minh của Cảm xúc" Daniel Goleman và các bạn.Tuy nhiên.phong cách người chuyên chế sính kỹ thuật(T’) .Phong cách người cực đại chủ nghĩa(M). hay gây gổ. Theo giáo trình tâm lý học quản lý (Học viện Hành chính) còn có cách phân loại phong cách theo Dominique Chalvin: dựa vào hai chỉ tiêu là cam kết và hợp tác. Trong công tác lãnh đạo.Phong cách người thực tế(R). sính hiện đại(M’) .Phong cách người tham gia (P).Phong cách người mạnh dạn(T). hàng ngày người lãnh đạo thường làm việc trực tiếp với từng cá nhân riêng lẻ. mỗi loại phong cách đều có mặt tốt.

Ví dụ như nhà lãnh đạo khó có thể ra lệnh cho người bằng tuổi vì họ sẽ bất đông. Đồng thời. thời kì phát triển của tập thể. họ có học vấn hơn. các tình huống khác nhau…để quản lý một cách hiệu quả nhất. gây xung đột. thâm niên công tác. nhà lãnh đạo cũng phải dựa vào các yếu tố như năng lực. nguyên nhân là do lực lượng lao động ngày nay khác trước. tuổi tác.tính khí nhân viên.… Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. tính tự quản cao hơn…là nguyên nhân mà lãnh đạo nên sử dụng phong cách dân chủ. giới tính.TCC2 12 .Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý Lewin được sử dụng phổ biến hơn.

lý tưởng của cá nhân mà người lãnh đạo gắn bó. Năng lực ảnh hưởng đến việc đề ra chiến lược. dám làm. Thứ ba là phụ thuộc vào chính định hướng giá trị của mỗi các nhân.họ sẽ chọn phong cách độc đoán. định hướng giá tri.TCC2 13 . Thứ năm là môi trường hoạt động ảnh hưởng lớn đến phong cách của họ. vạch ra mục tiêu. Còn người nào sẵn sang lắng nghe ý kiến của quần chúng. Thứ hai là tùy thuộc vào cá tính cuả mỗi vị lãnh đạo sẽ là nguyên nhân làm người lãnh đạo định hướng riêng co mình phong cách. Sự lựa chọn một phong cách lãnh đạo là phản ánh các các giá trị cá nhân. động cơ lãnh đạo.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI 1.Ví dụ như người tự tin.nó được xem xét như là một quá trình luôn luôn phát triển dưới tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. sử dụng. quyết đoán. tôn trọng và muốn phát huy tính sáng tạo của quần chúng thì họ sễ thiên về hướng dân chủ. Nếu môi trường tốt họ sẽ phát huy sáng tạo khả năng vốn có của mình. Nhân tố thứ nhất ảnh hưởng tới việc hình thành. thể hiện phong cách lãnh đạo nhất định đó là cá tính. dám chịu trách nhiệm với tập thể. phương pháp lãnh đạo và ảnh hưởng đến phong cách và uy tín người lãnh đạo. Các yểu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo cũng như mọi hiện tượng xã hội khác. Năng lực là những phẩm chất tâm lý cá nhân giúp cho họ hoạt động đạt hiệu quả nhất định. Thứ tư là phụ thuộc vào năng lực của mỗi cá nhân người lãnh đạo. niềm tin. dám nghĩ. ra mệnh lệnh. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. các kinh nghiệm của người lãnh đạo.

đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn. phải đổi mới tư duy. Đảng ngày càng tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm. thiếu cơ sở khoa học. Đại hội X của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng Đảng với vai trò là nhiệm vụ then chốt càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. lãng phí chưa được ngăn chặn. sáng tạo. nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ. chủ tịch Hồ Chí Minh có cho xuất bản cuốn “sửa đổi lối làm việc” với mục đích khắc phục những yếu kém của cán bộ thời đó. giấy tờ. Qua hơn 20 năm đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý Thứ sáu là về mối quan hệ. Ngoài những yếu tố nêu trên. đạo đức. công tác xây dựng Đảng còn có nhiều yếu kém. Và đến nay. khuyết điểm.TCC2 . Đảng chỉ rõ “Phong cách làm việc nặng hình thức. nổi lên là sự suy thoái về tư tưởng chính trị. vững vàng trước mọi thách thức. việc tổ chức thực hiện lại yếu”. trung thành với giai cấp công nhân và dân tộc. nó như là cuốn cẩm nang. Đảng luôn luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học. mà quyết định thì chậm. tham nhũng. đổi mới tổ chức cán bộ. năm 1948. qua đó. đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối 14 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. phù hợp với thực tiễn Việt Nam. đảng viên diễn ra nghiêm trọng. tình huống trong quá trình hoạt động…là những yếu tố ảnh hưởng đến cách nhìn của người lãnh đạo và đi theo một chiều hướng nhất định. hội họp quá nhiều. Nội dung xây dựng phong cách lãnh đạo mới Vấn đề về cách thức làm việc của lãnh đạo tại Việt Nam. nhiều khi không ứt khoát. là vấn đề sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta” . Bên cạnh đó. Từ đó. có ý nghĩa lịch sử. đẩy lùi. là kim chỉ nam cho hành động với toàn Đảng. toàn dân. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là từ những yếu tố trên nhà lãnh đạo phải làm gì để quản lý tốt tập thể của mình. sáng suốt lãnh đạo đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc tiến lên. đối tượng của hoạt động quản lý. tệ quan liêu. chưa theo kịp với đòi hỏi của tình hình mới. 2. còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo. đây là định hướng khá quan trọng để xây dựng nhà lãnh đạo giỏi. Và tại Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ VI. Nhận rõ tình hình đó. kiên định.

không chịu đi sâu nghiên cứu tình hình cụ thể. do thiếu tinh thần trách nhiệm. a. giải quyết công việc thường lâu. việc gì cũng không sâu. sợ nhân dân. quan liêu là một loại bệnh khá phổ biến trong hệ thống chính trị. Do trình độ nhận thức sai. quản lý kém so với yêu cầu công tác mà sa vào tệ quan liêu. cũng có người do trình độ năng lực tổ chức. xem báo cáo trên giấy. thích dùng mệnh lệnh hơn là nghe dân nói. cậy quyền mà quát mắng. hời hợt. khinh nhân dân. Song nguyên nhân trực tiếp phát sinh chủ nghĩa quan liêu là do tư tưởng cá nhân chủ nghĩa. chế độ không am hiểu quản lý. sát thực tiễn sản xuất và đời sống của quần chúng. không đi vào công tác tổ chức cụ thể. Quan liêu là những người. lại có tư tưởng cá nhân. hoặc vì thiếu trách nhiệm. và đó là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. đảng viên khi có chức. Một số cán bộ. những cơ quan lãnh đạo từ trên xuống dưới. không kiểm tra đến nơi đến chốn. thích ngồi bàn giấy hơn là đi sâu sát cơ sở. không biết cách tổ chức thực hiện. không tin cậy nhân dân. không nắm vững đường lối. Loại bỏ phong cách lãnh đạo quan liêu Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. chỉ biết khai hội. không hiểu biết nhân dân. người “ban ơn” cho quần chúng.… Ở nước ta nguồn gốc sâu xa của tệ quan liêu không những là ở nền sản xuất nhỏ mà còn do chịu ảnh hưởng của những tàn dư tập tục phong kiến và tư sản. ngại khó khăn gian khổ. do trình độ tổ chức và quản lý còn non yếu gây ra. Họ không quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích của quần chúng. chính sách của Đảng. Đối với công việc thì trọng hình thức. Nó còn biểu hiện ở thái độ : xa nhân dân. báo cáo không đúng sự thật. không yêu thương nhân dân. cho mình là người “đứng trên”. che dấu khuyết điểm. pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc. lừa dối cấp trên. hay gây khó cho nhân dân để nhận hối lộ.TCC2 . vi phạm quyền làm chủ của quần chúng. chứ không phải là người phục vụ. thiếu kiểm tra sâu sát 15 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. chuyên môn nghiệp vụ. tác phong công tác đại khái. kỹ thuật. người đầy tớ trung thành của quần chúng. hoặc do thái độ. thổi phồng thành tích. có quyền thì coi thường quần chúng. chỉ đại khái.nhỏ nhặt với cấp dưới. xa rời thực tế.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý làm việc.

Thủ tướng đã ký việc ban hành quy chế văn hóa nơi công sở để làm chuẩn hóa cách ứng xử của những người cán bộ. lùa chiÒu mäi người ®Ó råi ®i ®Õn mét quyÕt ®Þnh chøa nh÷ng yÕu tè dung hoµ tho¶ hiÖp.TCC2 16 . biện pháp công tác một cách chủ quan. Trưíc nh÷ng vÊn ®Ò cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý nên đề ra chủ trương. chó ý t×m hiÓu nh÷ng nh©n tè míi. thậm chí sai lầm gây tác hại cho lợi ích của cách mạng và lợi ích của quần chúng. c«ng khai. chức năng nhiệm vụ. Xây dựng cho mỗi người phong cách làm việc mới . nöa vêi. chế độ trách nhiệm không rõ ràng. nhiều nấc. theo cơ chế gia trưởng mà xuất phát từ gia đình rồi đến xã hội. tuỳ tiện không thích hợp. th¼ng th¾n ®Ó t×m ra ch©n lý. biÕt tiÕp thu ý kiÕn ®óng ®¾n cña ngêi kh¸c vµ thõa nhËn nh÷ng ®iÓm non kÐm cña m×nh. thËm chÝ cã thÓ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ xÊu. Hậu quả của quan liêu gây ra tình trạng trì trệ trong công cuộc phát triển đất nước. làm việc tập thể nhưng vẫn phải quyết đoán . kh«ng cã t¸c dông thùc tÕ. ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn râ rµng. còn do phô trương hình thức. nh÷ng kinh nghiÖm s¸ng t¹o cña c¸c thµnh viªn trong tËp thÓ. cÇn ph¶i th¶o luËn d©n chñ. Tr¸nh t×m c¸ch lÈn tr¸nh sù bÊt ®ång ý kiÕn b»ng c¸ch ®ưa ra nh÷ng kÕt luËn chung chung. dám chịu trách nhiệm (Người l·nh ®¹o cÇn biÕt l¾ng nghe vµ t«n träng ý kiÕn cña cÊp dưới. tổ chức bộ máy cồng kềnh. b. Người lãnh đạo cÇn t¹o cho m×nh thãi quen biÕt l¾ng nghe c¶ nh÷ng ý kiÕn tr¸i ngưîc víi ý kiÕn cña m×nh. Mặt khác. người lãnh đạo không thể sáng tạo linh hoạt. døt kho¸t vµ khoa häc.Làm việc luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ . tù Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. chúng ta cần phải cương quyết xóa bỏ tệ quan liêu để trong cách quản lý là phong cách phục vụ dân chứ không phải quản lý dân. Kh«ng v× sù sÜ diÖn. nhiều tầng. công chức. Và năm 2007. Từ những vấn nạn nêu trên.

nhµ qu¶n lý gi¸o dôc cÇn chó ý thªm mét sè khÝa c¹nh kh¸c như nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®ưîc nh»m n©ng cao n¨ng lùc vµ uy tÝn cña m×nh: . nã g¾n víi nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n cña x· héi hiÖn ®¹i. suy nghÜ kÜ trưíc khi nãi. ph©n t¸n. Tuy nhiªn ®Ó cho phong c¸ch d©n chñ thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý.Thèng nhÊt gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn. lµm bõa hoµn toµn xa l¹ víi d©n chñ. tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr×nh ®é qu¶n lý nh¨m ®æi míi tư duy. Më réng d©n chñ kh«ng ph¶i lµ sa vµo d©n chñ h×nh thøc hoÆc d©n chñ v« nguyªn t¾c.TCC2 17 . thiÕu c¨n cø khoa häc. ®æi míi c¸ch thøc l·nh ®¹o. CÇn cã nh÷ng ®iÒu tra nghiªn cøu vµ th¶o luËn tËp thÓ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ®ưa ra nh÷ng kÕt luËn ®éc ®o¸n. X©y dùng phong c¸ch l·nh ®¹o d©n chñ cßn cã ý nghÜa lµ ph¸t huy tÝnh tËp thÓ trong l·nh ®¹o ph¶i ®i ®«i víi viÖc ®Ò cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý ¸i c¸ nh©n.Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ. Mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa d©n chñ tù do. t¶n m¹n. . lêi nãi ®i ®«i víi viÖc lµm. nãi Èu. kh«ng d¸m quyÕt ®o¸n còng lµ sai. s¸ng t¹o ph¶i dùa trªn c¬ së cña ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng. sî mÊt uy tÝn mµ cè b¶o thñ biÖn b¹ch cho nh÷ng ý kiÕn cha ®óng cña m×nh. côc bé ®Þa ph¬ng. Chưa nªn véi kÕt luËn hoÆc coi ý kiÕn cña m×nh ®· lµ ch©n lý tríc nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh (kÓ c¶ vÊn ®Ò tÝch cùc hoÆc tiªu cùc). cã kÕ hoach chi tiÕt trườc khi lµm. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. X©y dùng phong c¸ch l·nh ®¹o d©n chñ lµ xu thÕ tÊt yÕu trong thêi ®¹i ngµy nay. song c¸ nh©n kh«ng d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm. D©n chñ ®óng ®¾n ph¶i ®Æt díi sù chØ ®¹o tËp trung vµ ®i liÒn víi tËp trung. §éc ®o¸n lµ sai. v« kØ luËt. Sù n¨ng ®éng.

T¨ng cường c«ng t¸c phª b×nh vµ tù phª b×nh.§èi xö b×nh ®¼ng vµ cëi më víi mäi người. . không lặp đi lặp lại ở người khác một cách đầy đủ với mọi chi tiết. riêng biệt trong cách thức tiến hành công việc lãnh đạo. øng xö ph¶i cã "t×nh". chÝnh. kiÖm. ghÐt nªn xÊu". . Phong cách lãnh đạo do tổng thể những phẩm chất của người lãnh đạo quyết định phần lớn. Rõ ràng phong cách lãnh đạo không tự phát hình thành. Phong cách được hình thành và phát triển do giáo dục. Có quan niệm sai lầm cho rằng phong cách do bẩm sinh. nó là quá trình luôn luôn phát triển dưới tác động của những điều kiện khách quan và chủ quan. Bởi vì phong cách lãnh đạo chính là sự bộc lộ phẩm chất. hoạt động cá nhân và rèn luyện. Phong cách lãnh đạo còn ảnh hưởng tới uy tín của chính người lãnh đạo. §Êt nước ta ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi c¶ vÒ phương diÖn kinh tÕ x· héi vµ phư¬ng diÖn hµnh chÝnh quèc gia. Tiểu kết Như vậy.MÒm dÎo s¸ng t¹o linh ho¹t trong giao tiÕp vµ trong c«ng t¸c qu¶n lý l·nh ®¹o. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. Mỗi nhà lãnh đạo phải tự bồi dưỡng khả năng áp dụng linh hoạt và hợp lý hệ thống những phương pháp và thủ thuật lãnh đạo được kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn. . Khi xem xÐt. suy nghÜ ph¶i cã "lý" nhưng khi hµnh ®éng. phong cách lãnh đạo là một hiện tượng hoàn toàn cụ thể.Gi÷ g×n vµ n©ng cao nh÷ng phÈm chÊt "cÇn. liªm. mçi c¸n bé l·nh ®¹o dï ë cÊp nµo ®Òu cÇn chó träng ®æi míi phong c¸ch l·nh ®¹o.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý .TCC2 18 . dùa trªn nh÷ng yªu cÇu vµ nguyªn t¾c cña §¶ng vµ nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña hÖ thèng qu¶n lý x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §Ó gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô träng ®¹i ®ã. có thể nói. chÝ c«ng v« tư" như lêi d¹y cña Hå Chñ tÞch. năng lực được kết tinh trong hành vi hoạt động của nhà lãnh đạo có bản lĩnh. tr¸nh "yªu nªn tèt. Việc phat triển những phẩm chất và năng lực lãnh đạo sẽ là tiền đề quyết định hoàn thiện phong cách lãnh đạo. Đó là nét độc đáo. chèng chñ nghÜa c¸ nh©n vµ tÖ sïng b¸i c¸ nh©n. con người không cần rèn luyện mà cũng trỏ thành người lãnh đạo giỏi. ) 3.

trong xã hội phong kiến. phong cách lãnh đạo theo kiểu mệnh lệnh.4% nhà lãnh đạo phải có phẩm chất này. tự tin đến sự độc đoán gia trưởng chỉ có một khoảng cách rất gần. Nếu người lãnh đạo không tỉnh táo. Càn phải nói. quyết đoán và mệnh lệnh là chủ yếu vì chế độ phong kiến là chế độ tập quyền.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý Như các yếu tố tâm lý xã hội khác. nó phản ánh sự vận hành của xã hội. dám làm.TCC2 19 . từ sự quyết đoán. Có ý kiến cho rằng 94. Sự chuyển biến này là một nhu cầu tất yếu phù hợp với nền kinh tế thị trường. quyết đoán đã và đang thay thế phong cách quản lý tập thể. Trong cơ chế tập trung bao cấp thì phong cách tập thể lại chiếm ưu thế và cơ chế này coi trọng chủ nghĩa tập thể. phong cách lãnh đạo của người quản lý là sản phẩm của đời sống xã hội. phong cách lãnh đạo gia trưởng. Ở nước ta trước đây. dám chịu trách nhiệm. trong đó có cơ chế quản lý. dám nghĩ. năng động và tinh thần dám chịu trách nhiệm cá nhân cao. Vì vậy. Phong cách quyết đoán không trùng hợp về nội dung với phong cách độc đoán và gia trưởng. sáng suốt thì dễ trở thành người độc đoán chuyên quyền. Cơ chế quản lý mới hiện nay đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có tính quyết đoán. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi người lãnh đạo phải có phong cách quyết đoán thể hiện qua các phẩm chất tự tin.

việc đổi mới phương thức lãnh đạo để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của tập thể. nâng cao lợi nhuận. tăng GDP của đất nước. đồng thời đưa Việt Nam xứng danh cường quốc năm châu như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu.TCC2 20 . cùng với tốc độ phát triển của khoa học. đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng và Nhà nước đề ra. đúng với tính chất “ dân biết. Phải đổi mới cách thức làm việc của nhà lãnh đạo để đưa tập thể của chính họ lên. dân kiểm tra”. xây dựng phong cách lãnh đạo mới để theo đúng tính chất phục vụ nhân dân chứ không phải quản lý dân. Trong sản xuất kinh doanh.kĩ thuật và nền kinh tế thị trường như hiện nay thì vấn đề đặt ra ở đây là phong cách của các nhà lãnh đạo cần phải đổi mới liên tục.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý KẾT LUẬN Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang vận động và phát triển. dân bàn. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. dân làm. bởi phong cách phụ thuộc một phần vào thời kì lịch sử và văn hóa dân tộc…Do vậy. Trong cơ quan hành chính Nhà nước. mỗi một môi trường khác nhau sẽ có những phong cách lãnh đạo khác nhau.

Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý TÀI LIỆU THAM KHẢO .edu.Giáo trình Tâm lý học quản lý – Đại học quốc gia Hà Nội - www.TCC2 21 .kynang.vn/..html - Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9.Tập bài giảng Tâm lý học quản lý – Học viện Hành chính ./100-ky-nang-lanh-dao- cac-phong-cach-lanh-dao..

......./512..human-pro.vn/... Đối tượng.........Error: Reference source not found Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9....Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý - www.........Error: Reference source not found CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG.........Error: Reference source not found Các phương pháp nghiên cứuError: Reference source Nhiệm vụ......saga.....Error: Reference source not found 1..com/....TCC2 22 ............html - www............ 2.saga MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU./ba-phong-cach-lanh- dao-lon... not found 3.

. Nội dung xây dựng phong cách lãnh đạo mới...................................Error: Reference source not found 1............Error: Reference source not found 3...... Error: Reference source not found 2............................................. Khái niệm phong cách lãnh đạo........ Phân loại phong cách lãnh đạo....Error: Reference source not found 3...............Error: Reference source not found Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9....Error: Reference source not found CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI ..Error: Reference source not found TÀI LIỆU THAM KHẢO......... Các yểu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo..........................Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ....Error: Reference source not found KẾT LUẬN...........TCC2 23 ........ Dấu hiệu của phong cách lãnh đạo.........................Error: Reference source not found 2....... Tiểu kết....Error: Reference source not found 1............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful