Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý

LỜI MỞ ĐẦU
Bước vào thế kỷ XXI, thế giới đã mang theo nhiều những biến đổi to lớn mang tính toàn cầu. Chỉ trong hai thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, loài người đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, cuộc cách mạng trong kỹ thuật sinh học và đặc biệt là những biến đổi trong quan niệm về mối quan hệ người – người trong các quan hệ xã hội, vai trò của con người được đề cao hơn bao giờ hết. Ngày nay sẽ không còn đất cho sự tồn tại của một ông giám đốc chỉ biết ngồi chờ đợi khách hàng tới mua bán sản phẩm do doanh nghiệp mình làm ra sẵn mà phớt lờ đi nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng. Và cũng không còn những nhà lãnh đạo nào chỉ biết ngồi quát tháo ra lệnh và chờ đợi cấp dưới tuân thủ. Như vậy, trong bối cảnh mới của sự phát triển toàn cầu, trong đó Việt Nam đang cần hội nhập đã đặt ra yêu cầu cơ bản đối với việc thay đổi về kỹ thuật, công nghệ, đào tạo và tư duy mới trong công tác lãnh đạo – quản lý. Những nhà lãnh đạo – quản lý giỏi của tương lai phải là người có những cái nhìn thực tế hơn về giá trị của họ đối với tổ chức mà họ quản lý. Họ sẽ phải khai thác được nhiều nhất tài nguyên con người (tức năng lực, trí tuệ, lòng nhiệt tình...) xung quanh họ. Để đạt được như vậy thì người lãnh đạo – quản lý phải nắm được trong tay mình một thứ vũ khí quan trọng, đó chính là phong cách lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo hợp lý là phong cách mà ở đó người lãnh đạo vừa đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của người lao động, vừa phát huy được sức mạnh cá nhân và tập thể trong tổ chức . Chính vì lẽ đó “phong cách lãnh đạo” là đề tài mà em chọn. Do kiến thức còn hạn chế nên bài tiêu luận còn nhiều thiếu sót. Mong cô góp ý bổ sung. Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9- TCC2

1

Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng Trong bối cảnh hiện nay, những nhà lãnh đạo cần có những phong cách cho riêng mình. Vậy nghiên cứu về phong cách lãnh đạo để tìm ra quy luật chung, tìm ra những yểu tố tác động và xây dựng phong cách lãnh đạo mới. 2. Các phương pháp nghiên cứu Phương pháp duy vật lịch sử. Phương pháp duy vật biện chứng. Phương pháp so sánh. Phương pháp nghiên cứu tổng hợp Phương pháp phân tích 3. Nhiệm vụ Nghiên cứu về phong cách lãnh đạo để tìm ra những phong cách lãnh đạo chuẩn mực phù hợp với tốc độ phát triển của đất nước, đồng thời đúc rút bài học bài học cho thế hệ trẻ hiện nay nói chung và chính em nói riêng.

Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9- TCC2

2

phẩm chất tốt. Chỉnh chu trang phục vài phút trước gương trước khi ra khỏi nhà. . ngành nghề và ngay cả việc cấp trên đề ra nhằm mục đích tạo ra sự khác biệt trong phong cách đối với các đối thủ của mình.TCC2 3 . Mỗi cán bộ quản lý trong quá trình tác động đến đối tượng của mình đều có cách thức hay biện pháp. hoạt động và ứng xử tạo nên cái riêng của mỗi người. ngữ âm. làm việc. Đó cũng chính là phong cách ăn mặc hay còn gọi là phong cách thời trang.Dạng nông ngữ trong những hoàn cảnh xã hội điển hình nào đó khác với những dạng về đặc điểm từ vựng. một loại người nào đó. để hiểu hơn. tập quán. năng động. mọi người làm việc một cách rất trật tự. sự khác biệt đó phân theo vị trí địa lý. nhân viên ứng xử hoà thuận với nhau. Phong cách là gì? Trong tiếng anh. xử lý một tình huống nhất điịnh nào đó.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 1. hội họp.Những đực điểm có tính chất hệ thống về tư tưởng và nghệ thuật biểu hiện trong sáng tác của một nghệ sỹ hay trong các sấng tác nói chung của cùng một thể loại. văn phong. Phong cách làm việc của mổi nơi hoàn toàn khác nhau. lối nói. lề lối ứng xử. phong cách là style và còn có nghĩa là loại. những cung cách sinh hoạt. Khái niệm phong cách lãnh đạo Hoạt động quản lý là hoạt động quan trọng của hoạt động xã hội. Đó được gọi là phong cách làm việc hay còn gọi là phong cách công sở. kiểu. Trong tiếng Việt khái niệm phong cách được hiểu theo một số nghĩa sau: . tới sở làm.Những lối. Phong cách lãnh đạo là do hai cụm từ phong cách và lãnh đạo tạo nên. lề lối ứng xử. ta tìm hiểu về các khái niệm cụ thể. hạng. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. gặp bạn bè sẽ tạo cho bạn một sự tự tin vô cùng lớn. Sự định hướng về mục tiêu. chấp hành tốt quy định từ cấp trên. ngữ pháp. cách thức ra quyết định được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên ổn định sẽ tạo nên một kiểu hoạt động hay phong cách lãnh đạo. quản lý. phong tục. a. . mốt thời trang… Vào công ty.

phong cách là tính phổ quát. giữ vị trí vạch ra đường lối. đường lối. nguyên tắc hoạt động của một hệ thống và tổ chức động viên thực hiện chúng trong những điều kiện.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý Nói tóm lại. Đó là quá trình người lãnh đạo thông qua quyền lực và ảnh hưởng của mình để tạo ra bộ máy và tiến hành các hoạt động quản lý. người bị lãnh đạo. người bị lãnh đạo. Lãnh đạo gắn liền với sự phục tùng của người dưới quyền một cách tự nguyện. 4 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. Mỗi người lãnh đạo đều có một cách thức làm việc riêng tạo nên một phong cách lãnh đạo. Lãnh đạo là gì? Khái niệm lãnh đạo là thuật ngữ dùng khi đối tượng quản lý là con người. b. Lãnh đạo là một quá trình nó diễn biến tùy thuộc vào mối quan hệ và cách xử lý các yếu tố: người lãnh đạo. môi trường nhất định.TCC2 . tạo ra phong cách riêng. Lãnh đạo là việc định ra chủ trương. môi trường. khống chế và chi phối hệ thống. tính chất. Mục đích của hệ thống là những mục tiêu dài hạn mang tính định hướng lâu dài mà hệ thống phải phấn đấu đạt tới trong tương lai xa. mục đích của hệ thống. mục đích. Mỗi cá nhân khi thực hiện bất kỳ một hoạt động nào đều theo một phong cách nhất định. mục đích. Mỗi một tình huống khác nhau. hoạt động lãnh đạo là một hoạt động quan trọng trong xã hội. con người thường đi theo một hướng ứng xử nhất định mà bản thân người đó đã định hướng rõ ràng để thực hiện những mục tiêu và dần trở thành một lối sống cho riêng mình. ổn định về cách thức để thực hiện một hoạt động nào đó của một cá nhân hay một nhóm người có cùng tính chất hoạt động. mục đích. các nguồn lực. nguyên tắc tổ chức mà người lãnh đạo đề ra. Chủ thể quản lý tác động đến đối tượng quản lý là con người thì quá trình này có thể gọi là quá trình quản lý xã hội hay còn gọi là lãnh đạo. các nguồn lực (ngoài con người) và môi trường (hoàn cảnh) Người lãnh đạo (hoặc tập thể lãnh đạo) là chủ thể quản lý. Lãnh đạo là một hệ thống tổ chức gồm các yếu tố: người lãnh đạo. Người bị lãnh đạo là cá nhân. Vậy. tập thể có nhiệm vụ phục tùng và thực hiện các mục tiêu.

phong cách lãnh đạo đã được bàn nhiều trong các công trình khoa học và thường khái niệm phong cách lãnh đạo thường được hiểu theo các góc độ sau: .Được coi là một nhân tố quan trọng của người quản lý. Trong tập thể lao động. Phương pháp. Theo A. Nói đến phong cách lãnh đạo là bao hàm cả nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo. tri thức và trách nhiệm được giao.Panov nêu: phong cách là hệ thống những biện pháp mà người ta thường dùng trong hoạt động thường ngày. còn hay gọi là kiểu lãnh đạo hay lối làm việc của người lãnh đạo. bởi vì họ xác định được mục đích chung. biểu hiện. do đó có nhiều công trình nghiên cứu về nó để tìm ra đặc trưng. nó gắn 5 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9.I.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý c. Có quan niệm rằng phong cách lãnh đạo được giải thích như là một hệ thống các mục đích. quản lý. Có thể nói phong cách lãnh đạo là một hệ thống nhất định gồm những phương pháp lãnh đạo thường xuyên được áp dụng. cách thức làm việc của người lãnh đạo có thể làm cho mọi người tham gia hoạt động chung. phong cách làm việc của người lãnh đạo. quản lý là tổng thể các phương pháp đặc trưng và ổn định nhất nhằm giải quyết những nhiệm vụ nảy sinh trong quá trình thực hiện chức năng lãnh đạo. Tác giả Trần Ngọc Khuê: phong cách lãnh đạo là nói đến hệ thống hành vi cá nhân của người lãnh đạo. phản ứng đầu tiên của mọi người đối với việc quản lý là phản ứng phong cách người lãnh đạo. cách thức làm việc đó làm cho mọi người đoàn kết. quản lý trong việc sử dụng những quyền hạn.TCC2 . cũng như lựa chọn một phong cách lãnh đạo thích hợp cho mình. Chính vì phong cách lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng như vậy. lãnh đạo. Phương pháp. Phong cách lãnh đạo là một khái niệm thường gặp. khuyến khích họ nâng cao bồi dưỡng chuyên môn. Từ góc độ lý luận cũng như thực tiễn tâm lý học. các phương pháp mà người lãnh đạo sử dụng trong công tác quản lý. Có nhiều quan điểm khác nhau về phong cách lãnh đạo: Theo một số tác giả người Nga. Phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo là một nhân tố quan trọng trong việc thành bại của người lãnh đạo. Những phẩm chất các nhân cần có của những người lãnh đạo ảnh hưởng lớn đến phong cách làm việc của người lãnh đạo. quyền lực.

xem xét phong cách lãnh đạo như một kiểu hoạt động. bền vững của cá nhân. Phong cách lãnh đạo gồm các dấu hiệu cơ bản sau: . được quy định bởi các đặc điểm nhân cách của họ. tài năng. được quy định bởi các đặc điểm nhân cách cá nhân của chính người đó.TCC2 6 . nghệ thuật điều khiển.Phong cách lãnh đạo không chỉ thể hiện về mặt khoa học và tổ chức lãnh đạo.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý liền với kiểu người lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo. chí hướng. mặt cá tính của chủ thể lãnh đạo chứ chưa đề cập. quản lý mà còn thể hiện.Phong cách lãnh đạo là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo . Nhìn chung những định nghĩa trên đã đề cập và phản ánh khá rõ nhiều mặt.Hệ thống phương pháp thủ thuật phản ánh hành động tương đối ổn định. của nền văn hoá. .Phong cách lãnh đạo là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng của hoạt động quản lý của nhà lãnh đạo. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. nhiều đặc trưng khác nhau của phong cách lãnh đạo. . 2. Dấu hiệu của phong cách lãnh đạo Nói đến phong cách là nói đến hệ thống các dấu hiệu hoạt động đặc trưng của một con người cụ thể.Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện và được biểu hiện bằng công thức: Phong cách lãnh đạo = cá tính x môi trường.. . . Như vậy chúng ta có thể định nghĩa phong cách lãnh đạo như sau: Phong cách lãnh đạo là kiểu hoạt động đặc thù của người lãnh đạo được hình thành trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng giữa yếu tố tâm lý chủ quan của người lãnh đạo và yếu tố môi trường xã hội trong hệ thống quản lý. tác động người khác của người lãnh đạo. Tuy nhiên phần lớn các định nghĩa chỉ nhấn mạnh đến mặt chủ quan. Kiểu hoạt động đó được diễn ra như thế nào còn phụ thuộc vào yếu tố môi trường xã hội trong đó có sự ảnh hưởng của hệ tư tưởng. quản lý con người.Hệ thống những phương pháp.. thủ thuật quy định những đặc điểm khác biệt giữa các cá nhân.

Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý . Lewin đề xướng. Hạn chế: Do không để cấp dưới. không quan tâm người dưới quyền. đồng thời nêu ra những tấm gương tiêu biểu cho nhân loại. kinh nghiệm của người dưới quyền. gia trưởng Người lãnh đạo nắm bắt tất cả các quan hệ và thông tin. phong cách cách tự do. tập trung quyền lực trong tay. những phong cách quản lý của các nhà lãnh đạo trên thế giới để viết ra những quy luật phát triển về khoa học quản lý. Cấp dưới chỉ được cấp trên cung cấp thông tin tối thiểu. có rất nhiều cách phân loại khác nhau. chính xác. có hiện tượng bè phái trong tập thể…thì nhà lãnh 7 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. Ưu điểm của phong cách này là cho phép giải quyết công việc nhanh chóng trên cơ sở kinh nghiệm và ý chí của cá nhân người lãnh đạo. người lãnh đạo kiểm tra nghiêm ngặt các hành vi của người dưới quyền. tập thể tham gia vào quá trình bàn bạc. quyết định nên phong cách này không tập trung được sự sáng tạo. tự chủ nhưng cũng có thể do tính cứng nhắc. kinh nghiệm của người lãnh đạo. cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Nguyên nhân dẫn đến các nhà lãnh đạo sử dụng phong cách này có thể xuất phát từ sự tự tin. Phân loại phong cách lãnh đạo Trên thế giới hiện nay nói chung và Việt Nam nói riêng. Thường thì khi tập thể mới hình thành. mềm dẻo của các phương pháp thủ thuật. Ông phân phong cách lãnh đạo ra ba loại: phong cách độc đoán.Hệ thống phương tiện có hiệu quả giúp cá nhân thích nghi với môi trường xã hội. Người dưới quyền phải chấp hành các chỉ thị.TCC2 . Phong cách độc đoán. chưa có sự thống nhất trong tập thể về quan điểm chung. không kích thích được mọi người trong tổ chức làm việc. ứng xử của người lãnh đạo. Các quyết định. mệnh lệnh được đề ra trên cơ sở kiến thức. Điều này nói lên sự linh hoạt. 3. không có sự tham gia của tập thể. may móc trong cá tính người lãnh đạo. hiệu quả công việc không cao. Mục đích của việc phân loại là tìm ra những phương thức. cơ động. mệnh lệnh một cách tập trung. a. Cách phân loại thông thường do K. phong cách dân chủ.

gia trưởng. Trình độ phát triển các mối quan hệ trong tập thể đóng vai trò quan trọng khi lựa chọn phong cách lãnh đạo. giải quyết và đánh giá trên cơ sở có sự tham gia của tập thể. Mọi công việc Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. Ưu điểm của phong cách này là khai thác được những kiến thức. năng lực quản lý thấp. Người lãnh đạo dân chủ luôn lắng nghe ý kiến phê bình góp ý của mọi người để tự điều chỉnh chương trình. cho bầu không khí của tổ chức tốt. người dưới quyền cảm thấy thoải mái. quyết định đi rồi quyết định lại mà vẫn chưa đạt hiệu quả. Phong cách lãnh đạo tự do Người lãnh đạo có phong cách lãnh đạo tự do thường giao hết quyền hạn và trách nhiệm cho mọi người và các thành viên được phép tự do hành động theo điều họ nghĩ. c.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý đạo cần phải sử dụng phong cách lãnh đạo độc đoán. có rất nhiều cuộc họp kéo dài vừa tốn thời gian và kinh phí. b. Bên cạnh đó không hiểm người lãnh đạo buộc phải chọn phong cách độc doán do trình độ. biểu hiện ở chỗ các quyết định do người lãnh đạo đưa ra không thể thực hiện được. việc bàn bạc kéo dài mà không đi tới được quyết định trong khi thời gian giải quyết nhiệm vụ không cho phép kéo dài. các nguyên tắc. Trong rất nhiều trường hợp. ttheo cách thức à họ cho là tốt nhất. Nếu trong tập thể thiếu chuyên môn và mục tiêu rõ ràng thì các mối quan hệ qua lại trong quản lý tất yểu phải là độc đoán. được tham gia vào việc ra quyết định và có tính sáng tạo cao. Hạn chế: Quá trình dân chủ gây tốn kém thời gian. Phong cách lãnh đạo dân chủ Người lãnh đạo thu hút đông đảo lao động tham gia vào việc thảo luận và lựa chọn các phương án quyết định cũng như giải quyết nhiệm vụ của tập thể. kế hoạch và hành vi của mình.có môi trường tích cực nên hiệu quả công việc cao. Ví dụ rất cụ thể như trong các cuộc họp của các cơ quan hành chính nhà nước ta hiện nay.TCC2 8 . Nhưng khi tập thể đã trưởng thành. kinh nghiệm của những người dưới quyền. qui tắc trong tập thể đã được công nhận thì phong cách lãnh đạo độc đoán. hay như các dự án về việc giảm ùn tắc giao thông Hà Nội. Công việc được phân công.

Thúc đẩy người cấp dưới bằng khen thưởng và một ít bằng một ít đe doạ và trừng phạt cho phép có ít nhiều thông tin lên trên.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý của tập thể đều đem ra tự do bàn bạc trong ban lãnh đạo biểu quyết để tránh khuyết điểm cá nhân.áp chế”. Như vậy. Thứ hai: phong cách lãnh đạo quyết đoán – nhân từ: Các nhà quản lý loại này có lòng tin của cấp trên và tin vào cấp dưới. trên thế giới cũng đưa ra những luận điểm khác nhau trong cách phân loại như: Rensis Likert. Ưu điểm của phong cách này là phát huy tối đa năng lực của người dưới quyền. thúc đẩy người ra bằng đe doạ và thưởng phạt bằng những phần thưởng hiếm hoi. tiếp thu một số tư tưởng phía dưới và giao quyền ra quyết định nhưng kiểm tra chặt chẽ về mặt chính sách.TCC2 . ít có lòng tin với cấp dưới. Các nhà quản lý chuyên quyền cao độ. bầu không khí tổ chức thoải mái. vô chính phủ trong tổ chức do thiếu vắng các chỉ dẫn của người lãnh đạo nên năng suất. tiến hành thông tin từ trên xuống và giới hạn ở việc ra quyết định ở cấp cao nhất. hiệu quả công việc thường thấp. Ngoài cách phân loại truyền thống như đã nêu. Thứ ba: phong cách quản lý tham vấn: Các nhà quản lý có sự tin tưởng và hy vọng lớn nhưng không hoàn toàn vào cấp dưới. vấn đề đặt ra là nhà lãnh đạo phải linh hoạt trong quá trình quản lý. Nhưng hạn chế là dễ dẫn đến hỗn loạn. lựa chọn phong cách lãnh đạo cho phù hợp. Likert đã đưa ra ý tưởng và những cách tiếp cận mới. mỗi loại phong cách đều có những mặt tốt và mặt hạn chế. một nhà tâm lý học người Mỹ đã nghiên cứu các kiểu mẫu và phong cách lãnh đạo của các nhà lãnh đạo – quản lý trong 3 thập kỷ (1930 – 1960). Thứ nhất: phong cách quản lý “quyết đoán . Theo Liker có bốn kiểu phong cách cách lãnh đạo quản lý. dùng các phần thưởng để thúc đẩy. các luồng thông tin từ trên xuống hoặc từ dưới lên trong quá trình điều hành và hoạch định các chính 9 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9..

các nhà quản lý có phong cách lãnh đạo tham vấn thường xuyên tham khảo các ý kiến khác nhau từ phía cấp dưới.E. luôn thu nhận các tư tưởng và ý kiến của cấp dưới và sử dụng chúng một cách xây dựng. song chúng khác nhau ở một số điểm cơ bản như: cách truyền đạt mệnh lệnh.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý sách chiến lược. Delegating) nên gọi là phong cách lãnh đạo 3.Ds. Thứ hai: hướng vào việc đạt được những mối quan hệ tốt giữa các cá nhân nhằm thu được một địa vị cá nhân nổi bật.Fiedler khi việc trở thành các nhà lãnh đạo không chỉ vì các thuộc tính nhân cách của họ mà còn là vì các yếu tố tình huống khác và sự tác động tương hỗ giữa những người lãnh đạo và tình huống. Discussing. cách thiết lập mục tiêu. Mỗi phong cách lãnh đạo trên đều có những điểm tích cực và hạn chế nhất định. Các luận điểm thường gặp khác về phân loại phong cách lãnh đạo: Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. ra quyết định. Các nhà quản lý có phong cách này là người có lòng tin và sự hy vọng hoàn toàn vào cấp dưới ở mọi vấn đề. Ngoài ra. Ba phong cách này theo tiếng Anh đều bắt đầu bằng chữ cái D (Directing. Trong 4 kiểu phong cách nói trên qua những kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhà quản lý có áp dụng phong cách quản lý theo kiểu “tham gia – theo nhóm” vào các hoạt động quản lý của mình đã thu được thành công lớn nhất với tư cách là một người lãnh đạo. Họ thường xuyên khuyến khích cấp dưới trong việc đề ra những quyết định trong những tình huống khó khăn khi không có mặt của họ và coi cấp dưới như một nhóm với mình.TCC2 10 . Theo ông có hai phong cách lãnh đạo chính: Thứ nhất: hướng vào nhiệm vụ. Các nhà quản lý loại này thường sử dụng các phần thưởng về mặt kinh tế để khuyến khích cấp dưới khi đạt được các mục tiêu mà họ đề ra. thảo luận và lãnh đạo ủy thác.Fiedler (Nhà tâm lý học Mỹ) có một cách tiếp cận khác khi nghiên cứu về phong cách lãnh đạo. Thứ tư: phong cách quản lý “tham gia – theo nhóm”. Theo F. trên thế giới còn có phong cách lãnh đao 3 – Ds bao gồm: lãnh đạo trực tiếp. lãnh đạo dựa trên nền tảng của sự trao đổi. quá trình kiểm soát và sự ghi nhận kết quả. Một tác giả khác F.E. người lãnh đạo sẽ thoả mãn khi nhìn thấy nhiệm vụ được thực hiện.

phong cách người có đầu óc gia trưởng và mỵ dân(P’) .TCC2 11 . thiếu ý chí và nghị lực nên có phong cách lãnh đạo độc đoán…. không tự chủ.phong cách người chuyên chế sính kỹ thuật(T’) . mặt hạn chế. Do đó lựa chọn cách ứng xử thích hợp với từng người sẽ quyêt định rất lớn tới thành công của người lãnh đạo. có thể chia thành 5 cặp phong cách lãnh đạo có hiệu quả không hiệu quả: .Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý .Phong cách người mạnh dạn(T). Trong công tác lãnh đạo. . không thể khẳng định được phong cách nào là tốt nhất. điều đó phụ thuộc vào một tình huống cụ thể. linh hoạt giữa các phong cách là điều cần thiết.phong cách người không tưởng.phong cách người quan liêu (G’) . chẳng hạn như ra lệnh.Hệ thống lưới quản trị: Nghiên cứu của Blake và Mouton về sự cân đối nhiệm vụ của từng người. hàng ngày người lãnh đạo thường làm việc trực tiếp với từng cá nhân riêng lẻ. mỗi loại phong cách đều có mặt tốt. Do đó. Việc kết hợp hài hòa. như vậy sẽ không phát huy được tính sáng tạo và trí tuệ của người quản lý và các thành viên.Phong cách của người tổ chức(G).Tuy nhiên.Phong cách người cực đại chủ nghĩa(M). Phong cách mà người lãnh đạo lựa chọn phụ thuộc nhiều vào cá tính của cấp dưới. hay lắng nghe ý kiến phàn nàn. một tình huống chọn một phong cách nào cho phù hợp và hiệu quả. sính hiện đại(M’) . ngày nay các phong cách dân chủ và tự do theo quan điểm của Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9.Phong cách người tham gia (P). Theo giáo trình tâm lý học quản lý (Học viện Hành chính) còn có cách phân loại phong cách theo Dominique Chalvin: dựa vào hai chỉ tiêu là cam kết và hợp tác.Sáu phong cách lãnh đạo cảm xúc: từ "Ngài Trí thông minh của Cảm xúc" Daniel Goleman và các bạn. sẽ không hiệu quả nếu người lãnh đạo chỉ sử dụng một phong cách cụ thể. hay gây gổ.Phong cách người thực tế(R). Điều quan trọng là đứng trước một điều kiện. Ví như đối với người hay có thái độ chống đối. ngang tàng.phong cách người cơ hội(R’) Tóm lại.

giới tính. thâm niên công tác.tính khí nhân viên. nhà lãnh đạo cũng phải dựa vào các yếu tố như năng lực. họ có học vấn hơn. Ví dụ như nhà lãnh đạo khó có thể ra lệnh cho người bằng tuổi vì họ sẽ bất đông.… Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9.TCC2 12 . các tình huống khác nhau…để quản lý một cách hiệu quả nhất. thời kì phát triển của tập thể.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý Lewin được sử dụng phổ biến hơn. tính tự quản cao hơn…là nguyên nhân mà lãnh đạo nên sử dụng phong cách dân chủ. Đồng thời. tuổi tác. nguyên nhân là do lực lượng lao động ngày nay khác trước. gây xung đột.

tôn trọng và muốn phát huy tính sáng tạo của quần chúng thì họ sễ thiên về hướng dân chủ. phương pháp lãnh đạo và ảnh hưởng đến phong cách và uy tín người lãnh đạo. định hướng giá tri.TCC2 13 . niềm tin. quyết đoán. Nếu môi trường tốt họ sẽ phát huy sáng tạo khả năng vốn có của mình. Nhân tố thứ nhất ảnh hưởng tới việc hình thành. thể hiện phong cách lãnh đạo nhất định đó là cá tính. dám nghĩ. Thứ năm là môi trường hoạt động ảnh hưởng lớn đến phong cách của họ. Thứ hai là tùy thuộc vào cá tính cuả mỗi vị lãnh đạo sẽ là nguyên nhân làm người lãnh đạo định hướng riêng co mình phong cách. Các yểu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo cũng như mọi hiện tượng xã hội khác. Năng lực là những phẩm chất tâm lý cá nhân giúp cho họ hoạt động đạt hiệu quả nhất định. Thứ ba là phụ thuộc vào chính định hướng giá trị của mỗi các nhân. ra mệnh lệnh. lý tưởng của cá nhân mà người lãnh đạo gắn bó. các kinh nghiệm của người lãnh đạo.họ sẽ chọn phong cách độc đoán.nó được xem xét như là một quá trình luôn luôn phát triển dưới tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. vạch ra mục tiêu. dám làm.Ví dụ như người tự tin. sử dụng. Còn người nào sẵn sang lắng nghe ý kiến của quần chúng. động cơ lãnh đạo. Thứ tư là phụ thuộc vào năng lực của mỗi cá nhân người lãnh đạo.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI 1. Sự lựa chọn một phong cách lãnh đạo là phản ánh các các giá trị cá nhân. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. Năng lực ảnh hưởng đến việc đề ra chiến lược. dám chịu trách nhiệm với tập thể.

năm 1948. phải đổi mới tư duy. Nội dung xây dựng phong cách lãnh đạo mới Vấn đề về cách thức làm việc của lãnh đạo tại Việt Nam.TCC2 . lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ. đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn. đối tượng của hoạt động quản lý. toàn dân. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là từ những yếu tố trên nhà lãnh đạo phải làm gì để quản lý tốt tập thể của mình. nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. là kim chỉ nam cho hành động với toàn Đảng. kiên định. giấy tờ. chủ tịch Hồ Chí Minh có cho xuất bản cuốn “sửa đổi lối làm việc” với mục đích khắc phục những yếu kém của cán bộ thời đó. phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Bên cạnh đó. khuyết điểm. 2. còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo. Qua hơn 20 năm đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn. Đại hội X của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng Đảng với vai trò là nhiệm vụ then chốt càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. đảng viên diễn ra nghiêm trọng. Và đến nay. hội họp quá nhiều. Nhận rõ tình hình đó. đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối 14 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. là vấn đề sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta” . vững vàng trước mọi thách thức. sáng suốt lãnh đạo đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc tiến lên. lãng phí chưa được ngăn chặn. mà quyết định thì chậm.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý Thứ sáu là về mối quan hệ. tham nhũng. đạo đức. đổi mới tổ chức cán bộ. qua đó. chưa theo kịp với đòi hỏi của tình hình mới. Đảng chỉ rõ “Phong cách làm việc nặng hình thức. nổi lên là sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Đảng luôn luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học. Ngoài những yếu tố nêu trên. sáng tạo. Từ đó. thiếu cơ sở khoa học. đây là định hướng khá quan trọng để xây dựng nhà lãnh đạo giỏi. đẩy lùi. việc tổ chức thực hiện lại yếu”. công tác xây dựng Đảng còn có nhiều yếu kém. trung thành với giai cấp công nhân và dân tộc. nhiều khi không ứt khoát. tệ quan liêu. nó như là cuốn cẩm nang. tình huống trong quá trình hoạt động…là những yếu tố ảnh hưởng đến cách nhìn của người lãnh đạo và đi theo một chiều hướng nhất định. có ý nghĩa lịch sử. Đảng ngày càng tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm. Và tại Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ VI.

lại có tư tưởng cá nhân. khinh nhân dân. không đi vào công tác tổ chức cụ thể. xa rời thực tế. báo cáo không đúng sự thật. không biết cách tổ chức thực hiện. tác phong công tác đại khái. thích ngồi bàn giấy hơn là đi sâu sát cơ sở. không tin cậy nhân dân. chứ không phải là người phục vụ. hoặc do thái độ. có quyền thì coi thường quần chúng. việc gì cũng không sâu. Loại bỏ phong cách lãnh đạo quan liêu Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. hay gây khó cho nhân dân để nhận hối lộ. Họ không quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích của quần chúng. sợ nhân dân. không kiểm tra đến nơi đến chốn. không nắm vững đường lối.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý làm việc. Do trình độ nhận thức sai. do thiếu tinh thần trách nhiệm. giải quyết công việc thường lâu. sát thực tiễn sản xuất và đời sống của quần chúng. Song nguyên nhân trực tiếp phát sinh chủ nghĩa quan liêu là do tư tưởng cá nhân chủ nghĩa. thích dùng mệnh lệnh hơn là nghe dân nói. vi phạm quyền làm chủ của quần chúng. cho mình là người “đứng trên”. người đầy tớ trung thành của quần chúng. Đối với công việc thì trọng hình thức. không yêu thương nhân dân.… Ở nước ta nguồn gốc sâu xa của tệ quan liêu không những là ở nền sản xuất nhỏ mà còn do chịu ảnh hưởng của những tàn dư tập tục phong kiến và tư sản. chính sách của Đảng. cậy quyền mà quát mắng. Nó còn biểu hiện ở thái độ : xa nhân dân. thiếu kiểm tra sâu sát 15 Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. quan liêu là một loại bệnh khá phổ biến trong hệ thống chính trị. thổi phồng thành tích. Quan liêu là những người. cũng có người do trình độ năng lực tổ chức. chuyên môn nghiệp vụ.TCC2 . do trình độ tổ chức và quản lý còn non yếu gây ra. Một số cán bộ. không chịu đi sâu nghiên cứu tình hình cụ thể. ngại khó khăn gian khổ. hời hợt. đảng viên khi có chức. và đó là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. chỉ đại khái. không hiểu biết nhân dân. kỹ thuật. lừa dối cấp trên. người “ban ơn” cho quần chúng.nhỏ nhặt với cấp dưới. chỉ biết khai hội. quản lý kém so với yêu cầu công tác mà sa vào tệ quan liêu. hoặc vì thiếu trách nhiệm. pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc. xem báo cáo trên giấy. chế độ không am hiểu quản lý. a. che dấu khuyết điểm. những cơ quan lãnh đạo từ trên xuống dưới.

nöa vêi. Và năm 2007. thậm chí sai lầm gây tác hại cho lợi ích của cách mạng và lợi ích của quần chúng. kh«ng cã t¸c dông thùc tÕ. biện pháp công tác một cách chủ quan. công chức. theo cơ chế gia trưởng mà xuất phát từ gia đình rồi đến xã hội. chúng ta cần phải cương quyết xóa bỏ tệ quan liêu để trong cách quản lý là phong cách phục vụ dân chứ không phải quản lý dân. ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn râ rµng. Thủ tướng đã ký việc ban hành quy chế văn hóa nơi công sở để làm chuẩn hóa cách ứng xử của những người cán bộ. chức năng nhiệm vụ. chó ý t×m hiÓu nh÷ng nh©n tè míi.TCC2 16 . Trưíc nh÷ng vÊn ®Ò cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau. c«ng khai. Mặt khác. người lãnh đạo không thể sáng tạo linh hoạt. nhiều nấc. nh÷ng kinh nghiÖm s¸ng t¹o cña c¸c thµnh viªn trong tËp thÓ. th¼ng th¾n ®Ó t×m ra ch©n lý. Tr¸nh t×m c¸ch lÈn tr¸nh sù bÊt ®ång ý kiÕn b»ng c¸ch ®ưa ra nh÷ng kÕt luËn chung chung. Hậu quả của quan liêu gây ra tình trạng trì trệ trong công cuộc phát triển đất nước. nhiều tầng. lùa chiÒu mäi người ®Ó råi ®i ®Õn mét quyÕt ®Þnh chøa nh÷ng yÕu tè dung hoµ tho¶ hiÖp. Từ những vấn nạn nêu trên. biÕt tiÕp thu ý kiÕn ®óng ®¾n cña ngêi kh¸c vµ thõa nhËn nh÷ng ®iÓm non kÐm cña m×nh. tuỳ tiện không thích hợp. dám chịu trách nhiệm (Người l·nh ®¹o cÇn biÕt l¾ng nghe vµ t«n träng ý kiÕn cña cÊp dưới. chế độ trách nhiệm không rõ ràng.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý nên đề ra chủ trương. døt kho¸t vµ khoa häc.Làm việc luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ . cÇn ph¶i th¶o luËn d©n chñ. Người lãnh đạo cÇn t¹o cho m×nh thãi quen biÕt l¾ng nghe c¶ nh÷ng ý kiÕn tr¸i ngưîc víi ý kiÕn cña m×nh. Kh«ng v× sù sÜ diÖn. làm việc tập thể nhưng vẫn phải quyết đoán . thËm chÝ cã thÓ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ xÊu. Xây dựng cho mỗi người phong cách làm việc mới . tù Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. b. còn do phô trương hình thức. tổ chức bộ máy cồng kềnh.

v« kØ luËt. suy nghÜ kÜ trưíc khi nãi. ®æi míi c¸ch thøc l·nh ®¹o. ph©n t¸n. lµm bõa hoµn toµn xa l¹ víi d©n chñ. Sù n¨ng ®éng. Tuy nhiªn ®Ó cho phong c¸ch d©n chñ thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý. tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr×nh ®é qu¶n lý nh¨m ®æi míi tư duy.TCC2 17 . Chưa nªn véi kÕt luËn hoÆc coi ý kiÕn cña m×nh ®· lµ ch©n lý tríc nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh (kÓ c¶ vÊn ®Ò tÝch cùc hoÆc tiªu cùc). .Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ. song c¸ nh©n kh«ng d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm. cã kÕ hoach chi tiÕt trườc khi lµm. nãi Èu. côc bé ®Þa ph¬ng. Më réng d©n chñ kh«ng ph¶i lµ sa vµo d©n chñ h×nh thøc hoÆc d©n chñ v« nguyªn t¾c. nhµ qu¶n lý gi¸o dôc cÇn chó ý thªm mét sè khÝa c¹nh kh¸c như nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®ưîc nh»m n©ng cao n¨ng lùc vµ uy tÝn cña m×nh: . Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. sî mÊt uy tÝn mµ cè b¶o thñ biÖn b¹ch cho nh÷ng ý kiÕn cha ®óng cña m×nh. Mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa d©n chñ tù do. X©y dùng phong c¸ch l·nh ®¹o d©n chñ lµ xu thÕ tÊt yÕu trong thêi ®¹i ngµy nay. lêi nãi ®i ®«i víi viÖc lµm. t¶n m¹n. thiÕu c¨n cø khoa häc. kh«ng d¸m quyÕt ®o¸n còng lµ sai. s¸ng t¹o ph¶i dùa trªn c¬ së cña ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý ¸i c¸ nh©n. X©y dùng phong c¸ch l·nh ®¹o d©n chñ cßn cã ý nghÜa lµ ph¸t huy tÝnh tËp thÓ trong l·nh ®¹o ph¶i ®i ®«i víi viÖc ®Ò cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n. D©n chñ ®óng ®¾n ph¶i ®Æt díi sù chØ ®¹o tËp trung vµ ®i liÒn víi tËp trung. nã g¾n víi nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n cña x· héi hiÖn ®¹i.Thèng nhÊt gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn. §éc ®o¸n lµ sai. CÇn cã nh÷ng ®iÒu tra nghiªn cøu vµ th¶o luËn tËp thÓ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ®ưa ra nh÷ng kÕt luËn ®éc ®o¸n.

øng xö ph¶i cã "t×nh". kiÖm. riêng biệt trong cách thức tiến hành công việc lãnh đạo.MÒm dÎo s¸ng t¹o linh ho¹t trong giao tiÕp vµ trong c«ng t¸c qu¶n lý l·nh ®¹o. chÝnh. chèng chñ nghÜa c¸ nh©n vµ tÖ sïng b¸i c¸ nh©n. liªm.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý . Mỗi nhà lãnh đạo phải tự bồi dưỡng khả năng áp dụng linh hoạt và hợp lý hệ thống những phương pháp và thủ thuật lãnh đạo được kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. tr¸nh "yªu nªn tèt. . năng lực được kết tinh trong hành vi hoạt động của nhà lãnh đạo có bản lĩnh. §Êt nước ta ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi c¶ vÒ phương diÖn kinh tÕ x· héi vµ phư¬ng diÖn hµnh chÝnh quèc gia.§èi xö b×nh ®¼ng vµ cëi më víi mäi người. hoạt động cá nhân và rèn luyện. Bởi vì phong cách lãnh đạo chính là sự bộc lộ phẩm chất. suy nghÜ ph¶i cã "lý" nhưng khi hµnh ®éng. Việc phat triển những phẩm chất và năng lực lãnh đạo sẽ là tiền đề quyết định hoàn thiện phong cách lãnh đạo.Gi÷ g×n vµ n©ng cao nh÷ng phÈm chÊt "cÇn. Tiểu kết Như vậy. có thể nói. Rõ ràng phong cách lãnh đạo không tự phát hình thành. không lặp đi lặp lại ở người khác một cách đầy đủ với mọi chi tiết. Phong cách lãnh đạo do tổng thể những phẩm chất của người lãnh đạo quyết định phần lớn.TCC2 18 . . chÝ c«ng v« tư" như lêi d¹y cña Hå Chñ tÞch. Có quan niệm sai lầm cho rằng phong cách do bẩm sinh. Đó là nét độc đáo. Khi xem xÐt. §Ó gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô träng ®¹i ®ã. dùa trªn nh÷ng yªu cÇu vµ nguyªn t¾c cña §¶ng vµ nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña hÖ thèng qu¶n lý x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. mçi c¸n bé l·nh ®¹o dï ë cÊp nµo ®Òu cÇn chó träng ®æi míi phong c¸ch l·nh ®¹o. Phong cách được hình thành và phát triển do giáo dục. Phong cách lãnh đạo còn ảnh hưởng tới uy tín của chính người lãnh đạo. ) 3. . ghÐt nªn xÊu". nó là quá trình luôn luôn phát triển dưới tác động của những điều kiện khách quan và chủ quan. con người không cần rèn luyện mà cũng trỏ thành người lãnh đạo giỏi. phong cách lãnh đạo là một hiện tượng hoàn toàn cụ thể.T¨ng cường c«ng t¸c phª b×nh vµ tù phª b×nh.

trong xã hội phong kiến. Ở nước ta trước đây. dám làm. phong cách lãnh đạo theo kiểu mệnh lệnh. Nếu người lãnh đạo không tỉnh táo. quyết đoán đã và đang thay thế phong cách quản lý tập thể. Cơ chế quản lý mới hiện nay đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có tính quyết đoán. dám nghĩ. Có ý kiến cho rằng 94. Vì vậy. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. Phong cách quyết đoán không trùng hợp về nội dung với phong cách độc đoán và gia trưởng.4% nhà lãnh đạo phải có phẩm chất này. Trong cơ chế tập trung bao cấp thì phong cách tập thể lại chiếm ưu thế và cơ chế này coi trọng chủ nghĩa tập thể. dám chịu trách nhiệm.TCC2 19 . từ sự quyết đoán. sáng suốt thì dễ trở thành người độc đoán chuyên quyền.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý Như các yếu tố tâm lý xã hội khác. Sự chuyển biến này là một nhu cầu tất yếu phù hợp với nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi người lãnh đạo phải có phong cách quyết đoán thể hiện qua các phẩm chất tự tin. Càn phải nói. quyết đoán và mệnh lệnh là chủ yếu vì chế độ phong kiến là chế độ tập quyền. phong cách lãnh đạo của người quản lý là sản phẩm của đời sống xã hội. phong cách lãnh đạo gia trưởng. nó phản ánh sự vận hành của xã hội. năng động và tinh thần dám chịu trách nhiệm cá nhân cao. tự tin đến sự độc đoán gia trưởng chỉ có một khoảng cách rất gần. trong đó có cơ chế quản lý.

cùng với tốc độ phát triển của khoa học.TCC2 20 . Phải đổi mới cách thức làm việc của nhà lãnh đạo để đưa tập thể của chính họ lên. đồng thời đưa Việt Nam xứng danh cường quốc năm châu như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu. Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9. Trong cơ quan hành chính Nhà nước. bởi phong cách phụ thuộc một phần vào thời kì lịch sử và văn hóa dân tộc…Do vậy.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý KẾT LUẬN Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang vận động và phát triển. dân bàn. dân làm. việc đổi mới phương thức lãnh đạo để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của tập thể. xây dựng phong cách lãnh đạo mới để theo đúng tính chất phục vụ nhân dân chứ không phải quản lý dân.kĩ thuật và nền kinh tế thị trường như hiện nay thì vấn đề đặt ra ở đây là phong cách của các nhà lãnh đạo cần phải đổi mới liên tục. đúng với tính chất “ dân biết. Trong sản xuất kinh doanh. dân kiểm tra”. mỗi một môi trường khác nhau sẽ có những phong cách lãnh đạo khác nhau. nâng cao lợi nhuận. tăng GDP của đất nước. đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng và Nhà nước đề ra.

.vn/.html - Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9.Giáo trình Tâm lý học quản lý – Đại học quốc gia Hà Nội - www.Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý TÀI LIỆU THAM KHẢO .edu./100-ky-nang-lanh-dao- cac-phong-cach-lanh-dao..kynang.TCC2 21 .Tập bài giảng Tâm lý học quản lý – Học viện Hành chính .

....com/.........Error: Reference source not found CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG....Error: Reference source not found 1........TCC2 22 .....human-pro..Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý - www..../512..Error: Reference source not found Các phương pháp nghiên cứuError: Reference source Nhiệm vụ...... Đối tượng..... 2... not found 3.....vn/.....saga./ba-phong-cach-lanh- dao-lon........ NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...Error: Reference source not found Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9...html - www.......saga MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.........

... Khái niệm phong cách lãnh đạo...........Error: Reference source not found TÀI LIỆU THAM KHẢO.........Error: Reference source not found 1.... Dấu hiệu của phong cách lãnh đạo.....................Error: Reference source not found 1.....Error: Reference source not found 3.........TCC2 23 ........................ Các yểu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo.......Error: Reference source not found KẾT LUẬN...Error: Reference source not found 2. Phân loại phong cách lãnh đạo................................Error: Reference source not found 3......................Error: Reference source not found CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI .............Error: Reference source not found Sinh viên: Vũ Thị Ngần – Lớp Kh9......... Tiểu kết. Nội dung xây dựng phong cách lãnh đạo mới...................Đề tài : Phong cách lãnh đạo -Tiểu luận môn Tâm lý học quản lý CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO .............. Error: Reference source not found 2...............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful