Sinh viên: Lê Thị Thu Trang Mã sv: 605904042 Lớp: k60- Khoa GDTH

BÀI THU HOẠCH
Tìm hiểu cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá và kĩ thuật thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán ở Tiểu học
 A, Cơ sở lý luận *CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC 1. Kiểm tra: Họat động của GV sử dụng để thu thập thông tin về biểu hiện kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh (HS) trong học tập nhằm cung cấp dữ kiện cho việc đánh giá. Trong giáo dục, kiểm tra có các hình thức như kiểm tra thường xuyên (kiểm tra hằng ngày), kiểm tra định kì (kiểm tra hết chương, hết phần…) và kiểm tra tổng kết (kiểm tra cuối học kì). 2. Đánh giá kết quả học tập: là việc đưa ra những kết luận nhận định, phán xét về trình độ học sinh. Muốn đánh giá kết quả học tập của học sinh thì việc đầu tiên là phải kiểm tra, soát xét lại toàn bộ công việc học tập của học sinh, sau đó tiến hành đo lường để thu thập những thông tin cần thiết, cuối cùng là đưa ra một quyết định. => Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là 2 khâu có quan hệ mật thiết với nhau. Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để đánh giá và đánh giá thông qua kết quả của kiểm tra. 2 khâu đó hợp thành một quá trình thống nhất là kiểm tra – đánh giá. 3. Đo lƣờng: Việc ghi nhận, mô tả kết quả làm bài của HS bằng một số đo dựa trên những quy tắc đã định trước. 4. Lƣợng giá: Dựa vào số đo đã có để đưa ra những thông tin ước lượng trình độ kiến thức, kỹ năng của HS. Có 2 cách lượng giá: Theo Chuẩn và Theo Tiêu chí.

5. Trắc nghiệm: Là công cụ hoặc quy trình có tính hệ thống được dùng để đo lường các hành vi học tập hoặc kết quả học tập cụ thể. Tóm lại: Đánh giá kết quả học tập của HS để GV điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học nhằm giúp đỡ HS học tốt hơn đồng thời đó cũng là nhu cầu, nhiệm vụ của GV trong quá trình dạy học Quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS phải được thực hiện một cách có hệ thống và liên tục. Nếu đánh giá thiếu sự chuẩn bị hay tùy tiện có thể dẫn đến kết quả không đáng tin cậy, thiếu công bằng và vô căn cứ. * MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 1. Mục đích của việc kiểm tra- đánh giá - Công khai hóa nhận định về năng lực và kết quả học tập của mỗi học sinh và tập thể lớp, tạo cơ hội cho học sinh phát triển kỹ năng tự đánh giá, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích động viên việc học tập. - Giúp chho giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình, tự hoàn thiện hoạt động dạy, phân đấu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Như vậy, đánh giá không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và định hướng, điều chỉnh hoạt động của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định ra thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. 2. Ý nghĩa của việc kiểm tra- đánh giá Kiểm tra- đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh, giáo viên và đặc biệt là đối với cán bộ quản lí.  Đối với học sinh: Việc đánh giá có hệ thống và thường xuyên cung cấp kịp thời những thông tin "liên hệ ngược" giúp người học điều chỉnh hoạt động học. - Về giáo dưỡng chỉ cho học sinh thấy mình đã tiếp thu điều vừa học đến mức độ nào, còn thiếu sót nào cần bổ khuyết. - Về mặt phát triển năng lực nhận thức giúp học sinh có điều kiện tiến hành các hoạt động trí tuệ như ghi nhớ, tái hiện, chính xác hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức, tạo điều kiện cho học sinh phát triển tư duy sáng tạo, linh hoạt vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế.

 Đối với giáo viên: Cung cấp cho giáo viên những thông tin "liên hệ ngược ngoài" giúp người dạy điều chỉnh hoạt động dạy. 7.3. ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT TRONG MÔN TOÁN 1. hỗ trợ những sáng kiến hay. chính xác và khách quan sẽ giúp người học tự tin. Kiểm tra đánh giá có vai trò rất to lớn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. cũng cố lòng tin vào khả năng của mình. uốn nắn được những lệch lạc. nâng cao ý thứcc tự giác. chủ thể và sản phẩm của quá trình giáo dục) GV phát hiện mức độ hiểu bài của cá nhân thông qua: + Các hoạt động trong giảng dạy toán hằng ngày + Các bài kiểm tra . Đánh giá trong môn Toán Đánh giá HS là nhiệm vụ của GV (vì HS vừa là đối tượng. việc dạy học không chỉ chủ yếu là dạy cái gì mà còn dạy học như thế nào. hăng say. khắc phụ tính chủ quan tự mãn. *QUAN NIỆM VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ I. Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy. Nếu kiểm tra đánh giá sai dẫn đến nhận định sai về chất lượng đào tạo gây tác hại to lơn trong việc sử dụng nguồn nhân lực. Vậy đổi mới kiểm tra đánh giá trở thành nhu cầu bức thiết của ngành giáo dục và toàn xã hội ngày nay.Về mặt giáo dục học sinh có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập. khuyến khích. bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ đổi mới từ nội dung chương trình sách giáo khoa. Đổi mới phương phá dạy học là một yêu cầu cấp bách có tính chất đột phá để nâng cao chất lượng dạy học. Kiểm tra đánh giá đúng thực tế. hoạt động học và quản lý giáo duc.  Đối với cán bộ quản lí giáo dục: Cung cấp cho cán bộ quản lí giáo dục những thông tin về thực trạng dạy và học trong một đơn vị giáo dục để có những chỉ đạo kịp thời. có ý chí vươn lên đạt những kết quả cao hơn.. nâng cao năng lực sáng tạo trong học tập. Vai trò của kiểm tra-đánh giá trong dạy học hiện nay Trong nhà trường hiện nay. phương pháp dạy học cho đến kiểm tra đánh kết quả dạy học.

rồi điều chỉnh. HS được phân loại về trình độ nhận thức. nhận xét) từ GV và tự đánh giá bản thân và điều chỉnh việc học của mình. *CÁC NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC 2. . khen thưởng. câu đố… → GV đánh giá quá trình và thành tích học tập môn toán của HS. đồng thời tìm ra những điều HS có thể làm được và không thể làm được.Xếp loại hoặc tuyển chọn HS: Phân loại HS là mục đích của việc đánh giá kết quả học tập. kỹ năng và phẩm chất thái độ từ đó xét chọn tham gia các đội tuyển. Thực hiện tốt chức năng này là góp phần hình thành động cơ học tập và phát triển nhân cách của HS.+ Trò chơi. Giám sát trong môn Toán Qua các hoạt động toán học hằng ngày→ GV phát hiện HS có hiểu các khái niệm mình dạy hay không→ điều chỉnh cách dạy cho hiệu quả. đánh giá nhằm kiểm soát việc dạy học. Đây là một chu trình: .Dạy học rồi kiểm tra.1/ Nguyên tắc bảo đảm tính khách quan: Gồm những quy tắc được thực hiện trong khi kiểm tra và đánh giá để đảm bảo kết quả thu được ít chịu ảnh hưởng từ những yếu tố khác với mục tiêu và nội dung cần đánh giá.Duy trì và phát triển chất lượng: đánh giá kết quả học tập là tiến trình xem xét HS có đạt được yêu cầu tối thiểu của mục tiêu dạy học đã đề ra. kiến thức. Chức năng 3: Giáo dục và phát triển học sinh. * CHỨC NĂNG CỦA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC Chức năng 1: Quản lý.HS: Thông tin đánh giá nhận được (điểm số. cải tiến dạy học nhằm phát triển chất lượng dạy học. năng lực tư duy. Chức năng quản lý của đánh giá được thể hiện qua 2 phương diện: . xét lên lớp… . 2. Một số quy tắc thực hiện nguyên tắc khách quan:  Kết hợp kiểm tra định tính với định lượng.  Kết hợp nhiều kỹ thuật đánh giá nhằm hạn chế tối đa các loại hình đánh giá. Chức năng 2: Kiểm soát và điều chỉnh hoạt động dạy học. .

2/ Nguyên tắt công bằng: Là hệ thống các quy tắc được thực hiện trong khi kiểm tra và đánh giá nhằm đảm bảo rằng những HS thực hiện các hoạt động học tập với cùng một mức độ và thể hiện cùng một nổ lực trong học tập sẽ thu được những kết quả như nhau.  Kết hợp và cân bằng giữa đánh giá thường xuyên và định kỳ (đánh giá quá trình học tập và đánh giá sản phẩm học tập của HS) 2. ngôn ngữ diễn đạt của bài kiểm tra…  Những phán đoán giá trị và quyết định việc học của HS phải dựa vào 3 cơ sở sau: Kết quả học tập thu thập được một cách có hệ thống trong quá trình dạy học. tâm lý làm bài. chương trình học mà ta cần đánh giá.  Các tiêu chí đánh giá rõ ràng.3/ Nguyên tắc bảo đảm tính toàn diện: Một hệ thống gồm các quy tắc được thực hiện trong quá trình đánh giá kết quả học tập của HS nhằm đảm bảo kết quả HS đạt được qua kiểm tra phản ánh được các mặt Đức-Trí-Thể-Mỹ.  Mục tiêu đánh giá cần bao quát các kết quả học tập với những mức độ nhận thức từ đơn giản đến phức tạp: Nhớ / Nhận biết→ Hiểu→ Vận dụng→ Phân tích-Tổng hợp-Đánh giá.  Kiểm soát được các yếu tố khác ngoài khả năng thực hiện bài tập đánh giá của HS như sức khỏe. Một số quy tắc thực hiện nguyên tắc công bằng:  Giúp mỗi HS có thể tích cực vận dụng phát triển kiến thức và kỹ năng đã học. Đảm bảo môi trường. 2. bài kiểm tra là quen thuộc với HS.  Hình thức các bài tập.  Việc chấm điểm hay ghi nhận xết kết quả phản ánh đúng khả năng của HS.  Ngôn ngữ sử dụng để kiểm tra rõ ràng đơn giản không mang hàm ý đánh đố HS. . cơ sở vật chất không ảnh hưởng đến việc làm bài của HS. Một số quy tắc thực hiện nguyên tắc toàn diện:  Nội dung kiểm tra đánh giá cần bao quát được toàn bộ các nội dung trọng tâm của phần học.

 Để sự khẳng định của mình trở nên có ích đối với HS thì GV cần phải ghi chú về bài làm của các em sau khi được đánh giá như:  Bài làm (Hoạt động)  Ngày tháng . không chỉ đánh giá kiến thức. phương pháp giảng dạy vì HS sẽ dựa vào những điều học được để giải quyết các vấn đề đặt ra. 2. Thông qua đánh giá mà HS thấy được sự tiến bộ của mình cũng như những gì cần phải cố gắng hơn trong môn học. tiêu chí đánh giá phải được đặt ở mức ưu tiên cao hơn công cụ và tiến trình đánh giá.  Chuẩn đánh giá phải phù hợp với mục tiêu. các tiêu chuẩn đánh giá mà các em sẽ thực hiện.5/ Nguyên tắc bảo đảm tính công khai: HS cần phải được biết các yêu cầu. với mọi đối tượng HS và phù hợp với điều kiện dạy học cụ thể ở các trường. Công cụ đánh giá cần đa dạng.  Kết hợp kiểm tra thường xuyên (quá trình) với kiểm tra định kỳ.  Mục tiêu và phương pháp đánh giá phải tương thích với mục tiêu.6/ Nguyên tắc bảo đảm tính giáo dục: Đánh giá nhất thiết phải góp phần vào việc nâng cao học tập cho HS. thông tin đến việc đưa ra kết luận về việc học cần phải tường minh.  Kỹ thuật đánh giá phải được lựa chọn dựa trên mục đích đánh giá. 2. kỹ năng môn học mà còn đánh giá các phẩm chất trí tuệ. chương trình dạy học trong từng giai đoạn cụ thể. tình cảm và kỹ năng xã hội.  Theo sự phát triển của cấp lớp thì độ khó của bài tập hay hoạt động đánh giá phải ngày càng cao.  Đánh giá phải phản ánh đúng giá trị của HS về việc học nên tiến trình thu thập tư liệu. 2. Các em cũng cần được biết cách tiến hành các nhiệm vụ ấy để đạt được tốt hơn các tiêu chí và yêu cầu đã định.4/ Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống:  Việc xác định và làm rõ các mục tiêu.

. Những gì mà HS đã làm được. Phương pháp và công cụ đánh giá phải góp phần kích thích lối dạy phát huy tính tích cực. GV giúp cho các em nhận ra chiều hướng phát triển trong tương lai. Để giúp việc đánh giá kết quả học tập có tác dụng phát trển thì cần: Công cụ đánh giá tạo điều kiện cho HS khai thác vận dụng kiến thức.7/ Nguyên tắc bảo đảm tính phát triển: Giáo dục là quá trình giúp những cá nhân phát triển những tiềm năng của mình để trở thành người hữu dụng trong xã hội hay xét về bản chất của giáo dục có thể nói dạy học là phát triển. thực hành. nhận ra được tiềm năng của các em mà từ đó góp phần phát thúc đẩy lòng tự tin. Đánh giá hướng đến việc duy trì sự phấn đấu và tiến bộ của HS cũng như góp phần phát triển động cơ học tập đúng đắn trong người học. chưa tiến bộ của bản thân để từ đó điều chỉnh và phát triển. 2. Hình thức kiểm tra: Phỏng vấn. tự trọng và ý hướng phấn đấu học tập. Mục đích là giúp GV xem mỗi HS đã tiếp thu được gì sau một đơn vị học phần để từ đó có biện pháp kịp thời bổ khuyết hay điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học những phần tiếp theo. kỹ năng liên môn học. Hoạt động kiểm tra theo thời gian: a) Kiểm tra thƣờng xuyên: là tiến trình thu thập thông tin về việc học của HS một cách liên tục trong lớp học và kết quả của nó dùng để theo dõi sự tiến bộ của HS trong quá trình giảng dạy và giúp GV có những biện pháp điều chỉnh kịp thời việc dạy học của mình. rèn luyện và phát triển kỹ năng. * HÌNH THỨC KIỂM TRA 1.  Những gì mà HS cần hỗ trợ thêm.  Những gì mà HS có thể làm được. chú trọng thực hành. cũng như giúp HS nhận ra được sự tiến bộ. sánh tạo của HS trong học tập. chủ động.  Những gì mà HS cần phải học thêm. làm bài tập thường ngày trong giờ học… b) Kiểm tra định kỳ: là phương thức xem xét kết quả học tập của HS theo một thời điểm. Thông qua những đánh giá nhận xét về việc học của HS. hình thành năng lực tự đánh giá cho HS. Kiểm tra kiểu này mang tính đào tạo theo từng giai đoạn.

Kết quả thu được là phương tiện để đo mức độ lĩnh hội của HS trong lĩnh vực học tập và được dùng để xếp loại học tập hoặc để xác định thành quả của HS đạt được so với mục tiêu dạy học đã đề ra. Quan niệm Là sử dụng các nhận xét được rút ra từ quan sát các hành vi hoặc sản phẩm học tập của HS theo những chuẩn (tiêu chí) cho trước mà GV đưa ra những phân tích hay phán đoán về học lực. một nhóm HS so với trình độ chuẩn về kiến thức. kỹ năng mà HS cần lĩnh hội ở một cấp học. kiểm tra tổng kết còn được gọi là hình thức đánh giá thành tích học tập của HS và nó có ý nghĩa quan trọng về mặt quản lý. Kết quả thu được phản ánh hành vi học tập điển hình của HS (làm bài trong điều kiện bình thường không có sự chuẩn bị hay nổ lực tối đa của HS) đồng thời chuẩn đoán các mặt tồn tại của quá trình dạy học từ đó quyết định điều chỉnh việc dạy và học. kỹ năng và thái độ của HS cần lĩnh hội: nhận xét cho HS này thường có những nét riêng biệt khác với HS khác. Do vậy. 1. lớp học nào đó. Hoạt động kiểm tra theo mục đích sử dụng kết quả: a) Kiểm tra đột xuất chuẩn đoán: là phương thức xem xét kết quả học tập không theo những thời điểm được ấn định trước. → Căn cứ trên những bài kiểm tra theo hướng trắc nghiệm chuẩn mực: nhận xét của HS này có thể tương tự như lời nhận xét của em HS khác. ► Tác dụng của nhận xét đối với HS: Động viên và hướng dẫn HS điều chỉnh việc học tập. Hình thức kiểm tra: Phỏng vấn.1. Cụ thể: . Mặt khác nó còn là công cụ thanh tra hoặc quản lý giáo dục nhằm xác định trình độ HS của một trường. Phân loại nhận xét: a) Dựa theo căn cứ xác lập: → Căn cứ trên tiêu chí học tập như kiến thức.2. b) Dựa theo tính chất của nhận xét: → Nhận xét cụ thể thể hiện tính cá nhân hóa → Nhận xét khái quát. trắc nghiệm… b) Kiểm tra tổng kết: là phương thức xem xét thành quả học tập được thực hiện vào cuối khóa học/môn học. bảng câu hỏi.Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan hay tự luận… 2. Đánh giá bằng nhận xét 1. quan sát. * CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 1. hạnh kiểm của các em.

Quan niệm: Là sử dụng những mức điểm khác nhau trong 1 thang điểm để chỉ ra mức độ về kiến thức.2.Khuyến khích những điều các em làm được với những chứng cứ cụ thể .Phải nhạy cảm đối với những quan tâm. 2.3. Làm thế nào để có nhận xét tốt?  GV cần thường xuyên tham khảo các tiêu chí (chứng cứ) đã được xác lập đối với trường hợp nội dung quan sát nhỏ hẹp.  Xây dựng bảng hướng dẫn đánh giá khi mà kết quả của nó sẽ được chính thức sử dụng để xếp loại HS. . phù hợp và tránh định kiến. . hướng dẫn chấm điểm ) Căn cứ vào đó GV giải thích ý nghĩa của các điểm số và cho những nhận xét cụ thể về bài làm của HS. Giải thích ý nghĩa của điểm số: Là một hoạt động phức tạp vì nó phản ánh trình độ học lực và phẩm chất của HS. Phải kịp thời và nói thẳng. không úp mở và cho những ý kiến hay cảm nghỉ riêng thay vì những lời nhận định đầy quyền uy. Phải cụ thể.  Thu thập thông tin đầy đủ. 1. mục đích hay cố gắng của HS. 2. Người quản lý xem đó là chứng cứ xác định trình độ học vấn của HS và khả . Đánh giá bằng điểm số.  Quan sát và ghi nhận các biểu hiện hành vi của các em theo tiêu chí đã định.Hướng dẫn các em cách thức khắc phục những điều mà các em chưa đạt cũng như cách thực hiện nhiệm vụ học tập kế tiếp tốt hơn. 2..  Trước khi đưa ra nhận xét cần xem xét:  Chứng cứ thu thập được có thích hợp không ?  Chứng cứ thu thập được đã đủ cho nhận xét về HS chưa ?  Xem xét những yếu tố nào khác ngoài bài kiểm tra hay thực hành có thể ảnh hưởng đến kết quả thực hiện của HS không?  Viết nhận xét nào đó cần phải nêu rõ ràng những lí do của nhận xét ấy. không nên cho là HS sai hay không tốt mà cần cố gắng nhận biết mục đích mà các em thực hiện. kỹ năng mà HS đã thể hiện được qua một hoạt động hoặc sản phẩm học tập. Trong thang điểm thì mỗi mức điểm đi kèm theo là những tiêu chí tương ứng (đáp án.1.Phải thực tế.

Kết quả học tập được ghi nhận bằng điểm số hay bằng nhận xét. + Xây dựng thang điểm. kỹ năng mà HS đã học. + Tập hợp nhiều kênh thông tin khác nhau từ việc học của HS để làm chứng cứ hỗ trợ cho việc giải thích điểm số của HS.Để có một sản phẩm giá trị làm căn cứ cho điểm và qua đó đánh giá được trình độ của HS thì cần chuẩn bị thật kỹ bài kiểm tra cụ thể: + Trong nội dung của bài kiểm tra cần phải bao quát được nhiều mặt kiến thức. Thông thường sử dụng bằng điểm số hay nhận xét để kích thích tinh thần. + Điều chỉnh các câu hỏi. + Xác định ngưỡng đạt yêu cầu của bài kiểm tra. năng lực cần đánh giá. *NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC I. thái độ. bài tập nếu phát hiện thấy có sự không rõ ràng trong đề kiểm tra. cảm xúc của HS từ đó thôi thúc các em thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo tốt hơn với sự phấn đấu cao hơn.3 Ngƣời GV cần làm gì để có thể diễn giải đƣợc ý nghĩa của điểm số tốt hơn? . Có 2 loại mục tiêu: Thành thạo và phát triển. . trong học kỳ phải được đề cập trong bài kiểm tra. từ đó đưa ra những quyết sách phù hợp điều chỉnh quá trình dạy học. Mặt khác giúp GV và nhà quản lý nắm được chất lượng dạy – học một cách cụ thể hơn. 3.Xác định mục tiêu của đánh giá: Kiến thức. kỹ năng hay năng lực của HS thể hiện qua điểm số có tác dụng thúc đẩy các em học tốt hơn. Đánh giá bằng xếp loại: Là tiến trình phân loại trình độ hay phẩm chất năng lực của HS dựa trên cơ sở xem xét kết quả học tập đã thu thập được qua quá trình kiểm tra liên tục và hệ thống. kỹ năng. Bên cạnh đó việc lý giải kiến thức. Mục tiêu dạy học là gì? Là kết quả học tập mà nhà trường mong HS đạt được sau khi học tập. Đánh giá bằng động viên: Là động viên và khuyến khích sự tiến bộ của HS khi kiểm tra đánh giá. Kết quả xếp loại được dùng để đưa ra những quyết định nào đó cho HS như chứng nhận trình độ. 1.năng giảng dạy của GV. 2. 4. Có thể điều chỉnh trong quá trình chấm đối với những bài làm. . xét lên lớp. KHÁI NIỆM MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC XÁC LẬP MỤC TIÊU DẠY HỌC TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP. câu trả lời ngoài dự kiến. + Mục tiêu của kế hoạch đã nêu ra trong tháng. khen thưởng…nên nó có ý nghĩa quan trọng về mặt quản lý.

1. Trong thực tiễn mục tiêu dạy học gồm 3 thành tố: Kiến thức. Kết quả học tập cần đánh giá ở tiểu học: Sơ đồ diễn giải kết quả học tập cần đánh giá ở tiểu học. cơ bản mà HS phải nắm vững vào cuối một giai đoạn học tập.Mục tiêu dạy học là cơ sở để thiết kế các hoạt động dạy học và nội dung đánh giá kết quả học tập. Sơ đồ quá trình quan hệ tƣơng tác giữa mục tiêu dạy học. kỹ thuật đánh giá thích hợp. Kỹ năng và Thái độ. .1.3. HS có thể vận dụng sang những tình huống học tập mới theo hướng tăng tiến liên tục về trình độ. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC . Mục tiêu thành thạo: là kết quả tối thiểu mà mọi HS cần đạt một cách đồng loạt. Đánh giá-Xếp loại HS tiểu học Học lực Hạnh kiểm Kiến thức Kỹ năng Thái độ 5 nhiệm vụ của HS trong TT 32 3.2. các kết quả học tập cụ thể cần đánh giá với các kĩ thuật đánh giá II. Vì sao GV phải xác lập mục tiêu dạy học (kết quả học tập)? . Mục tiêu này thường bao gồm những kiến thức đơn giản.Xác lập mục tiêu dạy học một cách rõ ràng và cụ thể sao cho có thể quan sát và đo lường được là cơ sở bảo đảm cho việc lựa chọn. Chúng có mối quan hệ tương tác lẫn nhau. 2. 1. 1.Xem xét sự tương thích giữa kết quả học tập cần đánh giá với kỹ thuật đánh giá là cơ sở bảo đảm hiệu quả và giá trị của kết quả kiểm tra đánh giá. . xây dựng công cụ. mục tiêu này HS chẳng bao giờ có thể đạt được một cách đầy đủ vào một thời điểm cụ thể. Mục tiêu phát triển: là kết quả học tập phức tạp hơn mục tiêu thành thạo.

tính hiệu quả… 3. Ví dụ: Quy tắc sử dụng dấu câu. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Linn&Gronlund (2000) thì nội dung kiến thức của một môn học bao gồm các loại sau: 1. a) Quan hệ nhân quả: Mối quan hệ này hình thành cơ sở của trình độ tư duy mức độ cao. Phương pháp / tiến trình có thể là đơn giản hoặc phức tạp. Tuy nhiên nếu tiếp nhận nhiều sự kiện chi tiết như thế mà không biết ứng dụng vào đâu thì sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực trong giáo dục. Nguyên tắc: Có 4 loại nguyên tắc giải thích mối quan hệ giữa các khái niệm. có khi mang tính tuyệt đối Ví dụ: Mọi trẻ em 6 tuổi đều cao 1m2. chính tả. đưa ra cách làm.Theo Haladyna (1997). nước sông dâng cao (quan hệ nhân quả tuyệt đối) b) Tƣơng quan giữa 2 khái niệm: theo nguyên tắc dựa vào mối tương quan giữa hai khái niệm để HS có thể phỏng đoán được điều gì đó. so sánh… b) Vận dụng: HS thể hiện các hành động trí tuệ như sau: Tính toán. thu thập thông tin… . cho ví dụ minh họa. 2. có khi mang tính tương đối. các sự kiện chi tiết là quan trọng cho các kiểu học khác. d) Chân lý: là một sự thật được mọi người chấp nhận đúng. Có loại khái niệm cụ thể như chiều cao. Phƣơng pháp / tiến trình: là một chuỗi các hành động thể chất hoặc tinh thần dẫn đến một kết quả. Việc giảng dạy hay đánh giá một tiến trình mà HS lĩnh hội được là một việc làm phức tạp. Ví dụ: Phương pháp / tiến trình cắt dán một con thuyền. HS có thể phỏng đoán rằng HS thích đi du lịch vào mùa hè. hiện tượng trong hiện thực mà có cùng một số đặc điểm hay tính chất nào đó. khoảng cách. (quan hệ nhân quả tương đối). Kỹ năng trí tuệ: a) Hiểu: HS thể hiện các hành động trí tuệ như sau: giải thích mối quan hệ. tóm tắt. thời gian…và khái niệm trừu tượng như lòng yêu thương. giải một bài toán… III. Khái niệm: (Theo Haladyna) là một ý nghĩ phản ánh ở dạng khái quát các sự vật hay sự kiện. quy tắc toán học… 4. Ví dụ: Người cao có xu hướng nặng hơn người thấp (tương quan giữa chiều cao và cân nặng). nhưng điều này có thể không đúng với một số trường hợp.. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 1. Sự kiện chi tiết: là kiến thức cơ bản trả lời các câu hỏi như Ai? Việc gì? Ở đâu?. c) Quy luật xác suất: HS dùng sự phân bố xác suất để đưa ra những phỏng đoán Ví dụ: Mùa hè có nhiều em HS đi du lịch.. HS khó hoạt động trong thế giới nếu không biết nhiều sự kiện chi tiết.

mong muốn.. Kỹ năng thể chất: là phương thức hành động sử dụng những vận động cơ thể để thực hiện một nhiệm vụ học tập có thể nhìn thấy được.. quan điểm của mình trước mọi người và kiên định khi bị người khác gây sức ép… c) Nhóm kỹ năng đồng cảm: là những hành vi thể hiện sự quan tâm. tuân thủ cam kết hoặc cùng chung sức với người khác hoàn thành một công việc. không để nhu cầu. đọc thành tiếng Viết Tập làm văn Mỹ thuật Vẽ. tô màu. bảo vệ một cách tích cực chính kiến. Loại kỹ năng này gồm nhiều hoạt động mà HS cần thực hiện trong quá trình học tập như: Nghe. Khái niệm. sử dụng Sách giáo khoa. VD: Vẽ. chơi thể thao. a) Tái tạo: là thực hiện theo một khuôn khổ. viết chữ. trình bày vở. ý kiến của người khác.c) Tƣ duy phê phán: HS thể hiện các hành động trí tuệ như sau: đánh giá hay dự đoán “Thông tin sự kiện. Nguyên tắc. biết cách kiềm chế hoặc biết tự làm chủ tình cảm của mình. hoàn cảnh hoặc người khác chi phối. biết thương lượng. khuôn khổ có thể biến đổi được và đòi hỏi HS khi thực hiện phải định ra kế hoạch. dàn hòa một cách thích hợp… b) Nhóm kỹ năng tự khẳng định mình: là những hành vi chủ động thu thập thông tin. trao đổi thông tin. làm thí nghiệm… 3. chuẩn bị bài. b) Sáng tạo: thực hiện trong những tình huống mở với những quy trình. nặn tượng. tự kiểm tra bài làm… . phát minh… Âm nhạc Hát. cùng phối hợp hành động trong một lĩnh vực nào đó nhằm một đích chung. trân trọng tình cảm. quy trình có sẵn không thể biến đổi được. 4. Phương pháp / tiến trình” d) Sáng tạo: HS thể hiện các hành động trí tuệ như sau:suy nghĩ/ý tưởng sáng tạo hay sản phẩm sáng tạo. đòi hỏi những thao tác chuẩn mực khi áp dụng. kỹ năng này phát triển đến mức thành thạo và có tính phản xạ. Bậc tiểu học thì những tình huống hoặc nội dung học tập mà HS thể hiện kỹ năng sáng tạo: Nói Làm văn nói. có thái độ tích cực với người khác và biết chào hỏi. tự giới thiệu về mình. chia sẻ. đọc. Kỹ năng xã hội: là kỹ năng được thực hiện khi tương tác với người khác. cắt dán… Khoa học Tìm hiểu khám phá. đưa ra giải pháp. Kỹ năng học tập: Ba kỹ năng trên là điều kiện phát triển kỹ năng học tập. tài liệu. thảo luận. a) Nhóm kỹ năng hợp tác: là những hành động giúp đỡ người khác. biện pháp thực hiện. động tác thể dục. VD như đánh máy. biểu diễn… 2. Kỹ năng học tập thường được đề cập trong giảng dạy và đánh giá. chia sẽ tâm tư tình cảm với người khác… d) Nhóm kỹ năng tự kiểm soát: là hành vi biết kiềm chế trong các tình huống xung đột. viết tóm tắt. Và được luyện tập lâu dần.

Krathwohl (1964) đã đưa ra 5 mức độ của lĩnh vực thái độ nhằm giúp GV có thể hình dung ra những biểu hiện từ đơn giản đến phức tạp của các thái độ của HS: i) Tiếp nhận: Nhận biết. Các phẩm chất thái độ liên quan đến việc phát triển năng lực học tập các môn học: đã được nêu trong mục tiêu dạy học của chương trình môn học cũng như trong kế hoạch bài học. giá trị trở thành nét tính cách của cá nhân. ii) Cho phản hồi: Hiểu biết. 5 nhiệm vụ của HS được quy định trong TT 32/2009/TT-BGDDT ngày 27/10/2009 Thái độ Các phẩm chất liên quan đến việc phát triển năng lực học tập môn học IV. đưa giá trị vào hệ thống giá trị của bản thân. sẵn lòng tiếp nhận. Trên thực tế chúng có xu hướng kết hợp thống nhất trong hoạt động học tập của HS. Các mức độ của lĩnh vực thái độ: Trong giảng dạy mục tiêu về giáo dục thái độ thường không được diễn tả một cách chính xác. sẵn lòng đáp lại iii) Phán đoán giá trị: Chấp nhận. MỘT SÔ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ ►KỸ THUẬT QUAN SÁT . thói quen/phong cách học tập. thể hiện sự tham gia.Sự phân loại bốn kỹ năng này có ý nghĩa tương đối và chỉ có giá trị định hướng để xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra đánh giá. 3. Tuy theo đặc trưng của từng môn học mà các phẩm chất thái độ liên quan đến việc phát triển năng lực học tập môn học khác nhau. iv) Tổ chức: Tạo khái niệm về giá trị cho bản thân. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ VÀ HẠNH KIỂM 1. Có thể khái quát thành một số phẩm chất chung như: Hứng thú học tập. cam kết thực hiện. v) Thể hiện: Hành động kiên định theo giá trị đã lĩnh hội. khả năng sáng tạo. IV. chú ý có chủ định. Hạnh kiểm: Theo TT 32 ( thông tư 32). tính kỷ luật… 2.

Các kiểu quan sát trong đánh giá kết quả học tập: Quan sát là một phương tiện đánh giá HS theo hướng định tính. sử dụng phương tiện học tập. d) Bảng kiểm: Là bảng liệt kê những hành vi. đánh giá HS. biết các em đang làm gì. làm thí nghiệm. nghệ thuật. tự đặt câu hỏi. Toán bài 20 Nhận biết các số từ 1-20 Bạn A nhận biết số rất nhanh trong trò chơi Bạn B hơi chậm khi ghép hình 15 con cá. tìm cách trả lời…)… Thái độ thẩm mỹ Yêu thích thiên nhiên. óc sáng tạo… Thái độ xã hội Quan tâm đến người khác. pháp luật. chơi nhạc cụ. ghi nhận các quan sát. tôn trọng của công. hát. đánh giá. GV cho nhận xét. b) Quan sát sản phẩm: là xem xét sản phẩm của HS sau một hoạt động. tôn trọng quyền sở hữu… Thái độ học tập Sẵn sàng tiếp thu cái mới. Sau khi quan sát. …. cung cấp thông tin có tác dụng hỗ trợ cho phương pháp đánh giá định lượng bằng các bài kiểm tra. thể dục… Sắp xếp thời gian học tập. Quan sát quá trình sẽ cho GV biết cách HS cư xử như thế nào cách các em học cá nhân hay nhóm. b) Sổ Chủ nhiệm c) Sổ nhật ký GV: Chẳng hạn: Ngày 14/3/2010. Một số mục tiêu có thể đánh giá bằng phương pháp quan sát trong dạy học như: Lĩnh vực mục tiêu Kỹ năng Thói quen học tập Các hành vi điển hình Nói. có óc hoài nghi khoa học (hỏi. nhạy cảm với vấn đề xã hội. xem xét. yêu thích môn học. Có 2 loại quan sát: a) Quan sát quá trình: là theo dõi hoặc lắng nghe HS đang thực hiện các hoạt động học tập. tính chất…kèm với yêu cầu xác định và được dùng như bảng hướng dẫn theo dõi. kiên trì. viết. Các công cụ ghi nhận kết quả quan sát: a) Sổ theo dõi kết quả kiểm tra. vẽ.1. gặp những khó khăn nào trong học tập. có óc thẩm mỹ… 2. Ví dụ: Khoanh tròn C (CÓ) hoặc K (KHÔNG)  Phát âm chuẩn C K  Nói trôi chảy C K  Liên quan đến bài học C K  Thời gian không quá 3 phút C K … . có mong muốn làm việc có tập thể.

nhờ vậy có những biện pháp điều chỉnh kịp thời quá trình dạy học của mình. Trung bình.đ) Thang mức độ: Là phương cách tiện lợi để ghi nhận và báo cáo các vấn đề đã quan sát trên một nội dung kiểm tra rộng lớn hay phức tạp. Bên cạnh đó GV có thể có những hình ảnh rõ nét về trình độ của HS và từ đó động viên. 4 Khá. Thang mức độ thường được xác lập với những mức độ có tính chất định tính hay miêu tả như “Xuất sắc.. 2 Yếu. thường xuyên. ►KIẾM TRA MIỆNG Khái niệm Kiểm tra miệng (KTM): KTM là thuật ngữ chỉ hoạt động đánh giá thường xuyên và trực tiếp đối mặt giữa GV và HS nhằm đo lường một số hành vi thể hiện sự hiểu biết và khả năng ứng dụng những điều mà các em đã học. HS tham gia vào buổi thảo luận ở mức độ nào? 1 2 3 4 5 Các ý kiến trao đổi liên quan đến chủ đề thảo luận ở mức độ nào? 1 2 3 4 5 3. . Tiến trình và cách thức ghi nhận các quan sát để cho nhận xét a) Trƣớc khi quan sát: Câu hỏi gợi ý giúp GV lập kế hoạch quan sát -Sẽ tìm hiểu điều gì khi quan sát? -HS nào sẽ được quan sát? -Khi nào sẽ quan sát? -Những thông tin nào cần được ghi nhận? -Ghi nhận những thông tin đó như thế nào? -Có điều gì ảnh hưởng đến việc quan sát không? b) Trong khi quan sát: -Sử dụng công cụ quan sát để theo dõi hoạt động học tập của HS -Thu thập đầy đủ các dữ liệu. hiếm khí…” và nó có chức năng tương tự như thang số. Điểm 5 Xuất sắc. c) Sau khi quan sát: Căn cứ trên các ghi nhận GV đưa ra nhận xét nhằm phân tích và đánh giá những kết quả mà HS đạt được cũng như cho HS hướng phát huy hay điều chỉnh hoạt động học tập. 1 Kém. 3 Trung bình. Ví dụ: Khoanh tròn một trong các số dưới đây để chỉ mức độ HS đóng góp vào buổi thảo luận. -Đối chiếu với những kết quả trước đây mà HS đạt được để có thể nhận ra sự tiến bộ của các em. Lợi ích của KTM: theo dõi sự lĩnh hội và phát triển của HS một cách liên tục trong học tập. tránh định kiến. khuyến khích hoặc giúp đỡ HS trong học tập.

Bài tập thực hành. ►BÀI TỰ LUẬN 1. nêu khái niệm. Hình thức KTM ở tiểu học: . liên kết và đánh giá những ý tưởng. Tính chất của KTM: .Nên sử dụng nhiều hình thức. . Thực tế. tạo cho các em có cơ hội được thể hiện.Kỹ năng chọn lựa.tái hiện đơn giản .Hỏi-đáp với những câu hỏi đóng hoặc mở (kiểu tự luận hạn chế) . 3. tránh lặp lại nguyên văn những câu hỏi.Kỹ năng vận dụng kiến thức. Nguyên tắc thực hiện: . suy luận và đánh giá những thông tin mới nhờ sự hiểu biết. .Dựa vào nội dung kiểm tra đã xác lập GV thiết kế hay lựa chọn một vài hoạt động để đánh giá HS. .Ngoài kiểm tra ghi nhớ-tái hiện đơn giản.Nắm rõ nội dung cần kiểm tra (Kiến thức/kỹ năng/thái độ) . tổ chức. giải thích nguyên tắc.vận dụng – giải quyết vấn đề 4. Các hình thức bài tự luận: được phân theo 2 hướng: a) Dựa vào độ dài và giới hạn của câu trả lời: . định nghĩa.tái hiện sáng tạo . . kỹ thuật kiểm tra nhằm tránh sự đơn điệu.Ghi nhớ . tổng hợp. KTM cần tạo cơ hội cho các em áp dụng những kiến thức. được trình bày. .Kỹ năng suy nghĩ và giải quyết vấn đề. .Trò chơi/tình huống/thảo luận/trình bày. những bài tập đã được dùng trong lúc giảng dạy ở bài cũ. Các kết quả học tập mà tự luận có thể kiểm tra đƣợc: .Ghi nhớ .Ghi nhớ . được diễn đạt.2.Trình bày kiến thức sự kiện.Hỏi-đáp với những câu hỏi trắc nghiệm khách quan. những kỹ năng trí tuệ cao vẫn có những bài chỉ đòi hỏi HS tái hiện đơn thuần những điều đã học (những bài như thế hiện nay được sử dụng như công cụ chính). phối hợp.Kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ. mô tả phương pháp/tiến trình. . 2. phân tích. kỹ năng đã học vào đời sống hằng ngày và giải quyết vấn đề. . ngoài những bài tự luận dùng để đo lường những kết quả học tập phức hợp như giải quyết vấn đề.

Mối quan hệ giữa kiến thức được học với giải pháp cần sử dụng cho vấn đề đặt ra có thể gần nhưng không dễ dàng nhận ra được.Dạng trả lời hạn chế: Về nội dung: phạm vi đề tài cần giải quyết hạn chế. Cách chấm điểm bài tự luận: GV xây dựng thang điểm chấm. miêu tả. . từ của câu trả lời được hạn chế. Có nhiều ý kiến cho rằng chỉ sử dụng dạng này trong lúc giảng dạy để đánh giá sự phát triển năng lực của HS mà thôi. .Bài tự luận đo lường khả năng đánh giá.Bài tự luận đo lường khả năng ứng dụng. Tùy theo đặc điểm thang điểm chấm mà việc chấm bài tự luận chia thành 2 hướng: a) Hƣớng dẫn chấm cảm tính: Khi thang điểm chấm được nêu một cách vắn tắt với những yêu cầu tổng quát thì khi chấm thường có xu hướng chấm theo cảm tính. những điểm chuyên biệt. . những hành vi cần thể hiện như giải thích.Phần hướng dẫn trả lời: trình bày những mức độ cụ thể của câu trả lời: độ dài của bài.Bài tự luận đo lường khả năng tổng hợp. đòi hỏi sự lí giải và ứng dụng dữ kiện vào một lĩnh vực chuyên biệt.Hình thức của bài tự luận có thể là câu hỏi hay lời đề nghị. Về hình thức: độ dài hay số lượng dòng.Nội dung câu hỏi phải có yếu tố mới đối với HS.Bài tự luận được trình bày đầy đủ với 2 phần chính: Phần phát biểu về tình huống và Phần phát biểu về sự lựa chọn sao cho mỗi HS có thể làm việc trong một ngữ cảnh bình thường và dễ hiểu. chứng minh… .Nội dung đòi hỏi HS dùng kiến thức đã học để giải quyết một tình huống cụ thể. .. . phối hợp. Ở tiểu học. b) Dựa vào các mức độ nhận thức: Có 4 loại: . . . yêu cầu. tuy nhiên làm nảy sinh khó khăn trong quá trình chấm điểm.Bài tự luận đo lường khả năng phân tích.Xem xét lại những yêu cầu về kiến thức. .Dạng trả lời mở rộng: cho phép HS chọn lựa những dữ kiện thích hợp để tổ chức câu trả lời phù hợp với phán đoán tốt nhất của họ. 4. kỹ năng cần đánh giá. b) Hƣớng dẫn chấm phân tích: Khi thang điểm chấm với những yêu cầu chi tiết cho từng mức điểm đến mức có thể lượng hóa được thì việc chấm thường có xu hướng phân tích. 3. Cách biên soạn đề bài tự luận: . tổ chức. bài tự luận chủ yếu đo lường khả năng ứng dụng. . . Dạng này có ích cho việc đo lường kết quả học tập. Dạng này làm cho HS thể hiện khả năng chọn lựa.

…….. VD: (Toán 4) Đúng ghi Đ. 789. Ví dụ: KẾ HOẠCH TRẮC NGHIỆM Nội dung 1. 787.. chiều cao là 300m b. ii) Xác định phạm vi nội dung và mục đích của bài kiểm tra. VD: (Toán 4) Viết tiếp 3 số tự nhiên thích hợp vào chỗ chấm:  786. 16.……. Phần II: là hai phương án lựa chọn: Đúng-Sai. Độ dài đáy là 300m. iv) Chọn lựa hình thức kiểm tra và viết câu trắc nghiệm. Các dạng bài trắc nghiệm a) TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN(điền vào chỗ trống) : Câu hỏi với giải đáp ngắn hay một phát biểu chưa hoàn chỉnh với một chỗ hoặc nhiều chỗ để trống (kiểu điền khuyết) Yêu cầu: Viết câu trả lời cho câu hỏi hoặc điền thêm vào chỗ còn trống.  1. Độ dài đáy là 60m. vii) Đánh giá chất lượng bài kiểm tra.……. iii) Xây dựng kế hoạch trắc nghiệm: Nội dung. viii) Cải tiến quá trình dạy và học. v) Tự kiểm tra lại các câu trắc nghiệm: đối chiều nội dung với mục tiêu tương ứng. chiều cao là 60m .…. 9.►BÀI TRẮC NGHIỆM 1.. . Độ dài đáy là 10m. 788. Nội dung 1 Mục tiêu Mục tiêu 1: Mục tiêu 2: Mục tiêu 3: Dạng trắc nghiệm Nhiều lựa chọn Đúng sai Đối chiếu cặp đôi Số câu 1 1 1 2. 4. b) TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Gồm 2 phần. Yêu cầu: Chọn một trong hai phương án trả lời. sai ghi S Diện tích của một hình bình hành là 600m2. Đồng ý-Không đồng ý. chiều cao là 60m c. mục tiêu. Phải-Không phải. Quy trình soạn thảo bài trắc nghiệm: i) Nắm đề cương môn học/ phần học/chương học.…. ngôn ngữ diễn đạt… vi) Tổ chức kiểm tra và thu thập thông tin. Phần I (Phần đề): Một câu hỏi hoặc một phát biểu. . kỹ thuật đánh giá và số lượng câu cho mỗi mục tiêu.…. Hình bình hành có: a.

VD: (Toán 2) Nối mỗi 135 + 17 253 + 3 – 10 105 + 18 + 16 812 + 39 170 – 6 + 18 với kết quả đúng của nó: 851 152 246 139 182 d) TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰC CHỌN: Gồm 2 phần:  Phần thân nêu vấn đề dưới dạng câu chưa hoàn thành hoặc câu hỏi. Hình bình hành có diện tích là 20cm2 Hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 6cm.Chỉ đánh giá khả năng nhớ lại trả lời ngắn hỏi yêu cầu cần trả lời dài.d. . Giữa các cặp ở hai bảng đã có mối liên hệ trên cơ sở đã định. VD: (Toán 4) Khoanh vào chữ đặt trước hình có diện tích lớn nhất: Hình vuông có cạnh là 5cm. Yêu cầu: Chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong số các phương án lựa chọn. Trắc nghiệm -Tốn ít thời gian hơn câu .Nhược điểm của các loại trắc nghiệm khách quan Loại bài trắc Ƣu điểm Nhƣợc điểm nghiệm 1. ***Ưu. Hình chữ nhật có chiều dài 6cm và chiều rộng 4cm. chiều cao là 30m c) TRẮC NGHIỆM ĐỐI CHIẾU CẶP ĐÔI( ghép): Gồm 2 phần: Phần thông tin ở BẢNG TRUY và Phần thông tin ở BẢNG CHỌN. Độ dài đáy là 20m. của HS. Yêu cầu: Lựa chọn yếu tố tương đương hoặc có sự tương hợp của mỗi cặp thông tin từ bảng truy và bảng chọn.  Phần các phương án trả lời. Hai phần này được thiết kế thành 2 cột.

.Nhấn mạnh sự thừa nhận kiến thức hơn là nhớ lại và áp dụng.Dễ xây dựng.Có thể cung cấp nhiều tài liệu mẫu.Yêu cầu HS diễn đạt đúng . . . . .Khuyến khích thói quen học vẹt. .Có lợi cho HS mạnh về vấn đáp. . .Dễ trả lời thông qua loại trừ. .Khó vì đặt ra các câu bẫy phù hợp không phải dễ. Trắc nghiệm Đúng-Sai 3.Áp dụng tốt trong việc kiểm tra kiến thức cơ bản. . . dễ đọc.Ghép nối các câu không cho thấy khả năng sử dụng các thông tin đó.(điền vào chỗ trống) .Khó trình bày các tài liệu phức tạp. .Chấm điểm dễ và nhanh. . .Có thể khuyến khích học vẹt hơn là khuyến khích các kĩ năng suy luận. .Chấm điểm nhanh. . . -Tính hiệu quả cao nếu được xây dựng tốt. .Khó đọc kĩ danh sách dài.Tốn thời gian chuẩn bị.Khuyến khích HS phỏng đoán và khiến độ tin cậy bị nghi ngờ. . .Dễ chấm điểm. . .Những HS đọc chậm thường gặp khó khăn.Không tạo cơ hội làm việc thực sự cho HS. . . phân tích. dễ.Có thể bao quát phạm vi rộng lớn các vấn đề.Những phát biểu sai có thể tạo thông tin sai lệch.Dễ xây dựng. . Trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (ghép) 4.Việc trả lời tóm tắt dẫn đến đoán mò.Không có lợi với HS mạnh về vấn đáp. .Nội dung bao quát chương trình.Phù hợp với bất kì môn học nào.Thuận lợi cho đánh giá kiến thức cơ bản.Tiết kiệm thời gian trình bày và trả lời câu hỏi. .Tốt với những HS diễn đạt kém.Trình bày câu theo hình thức đơn giản. .Trả lời nhanh. . . .Tốn thời gian hơn trắc nghiệm khác.Trả lời nhanh . . cách hiểu của mình.Tạo điều kiện cho HS đoán mò.Tỉ lệ may mắn ít hơn so với câu hỏi đúng/sai. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn . 2. .

Bài thực hành liên quan đến LÀM hơn là đến BIẾT. b) Bài tập thực hành mở rộng: đòi hỏi HS phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau vượt ra ngoài phạm vi những thông tin đã được cung cấp trong chính bài tập đó hay vượt ra ngoài nội dung của một vài bài học. tổ chức. Từ đó. . xác định các thành quả quan trọng cần đánh giá bằng thực hành. Các loại bài thực hành: a) Bài tập thực hành hạn chế: thường bắt đầu bằng những chỉ dẫn hạy động lệnh trong đó nội dung và yêu cầu thực hiện được giới hạn trong một vài bài hoặc trong nội dung chuyên biệt. VD:  Ghép 4 hình tam giác (cho trước) để được một hình vuông…  Hãy cắt hình vuông ra thành 3 phần rồi ghép thành 1 hình tam giác.Mất nhiều thời gian tiến hành. tích hợp và đánh giá thông tin và sáng tạo được nhấn mạnh .Tính khái quát của việc đánh quá trình hoạt động trong các bài tập thực hành thấp.Việc cho điểm cũng như nhận xét đánh giá có thể không tin cậy. 4. GV vừa đánh giá được phương pháp / tiến trình hoạt động mà HS thực hiện vừa đánh giá được sản phẩm do HS tạo ra từ việc thực hiện ấy. Hạn chế của bài thực hành: . đặc biệt là bài thực hành mở rộng.Khả năng ứng dụng. .Khả năng nhận diện vấn đề. thu thập dữ liệu. Cách xây dựng một bài thực hành:  Bƣớc 1: Tập trung vào những thành quả học tập đòi hỏi các kỹ năng nhận thức và thực hành phức tạp.►BÀI THỰC HÀNH 1. động tác thể dụng hay trình bày miệng. sử dụng dụng cụ khoa học… 2.  Bƣớc 2: Chọn và phát triên bài tập thể hiện đầy đủ cả nội dung kiến thức và kỹ năng liên quan trực tiếp đến các thành quả học tập trọng tâm đã xác định ở B1. . Khái niệm và những kết quả học tập đƣợc đánh giá qua bài thực hành a) Bài thực hành là gì? Là một kỹ thuật đánh giá mà trong đó các hành vi của HS sẽ được xem xét trong những tình huống cụ thể. . b) Những loại khả năng đƣợc kiểm tra trong bài thực hành: . VD: Bài Thực hành đo độ dài (Lớp 3) 3. hát. nó đòi hỏi HS phải thể hiện các kỹ năng bằng hành động thực tế.Vẽ tranh.

. tự tin để đánh giá bản thân và qua đó các . Cách đánh giá các kỹ năng thực hành: Quan sát và ghi chép điều đã quan sát được.  Xác định tiến độ của bài học. Sử dụng bảng kiểm.GV nên ghi lại các quan sát. Quan sát→ đánh giá → tri thức → kĩ năng của HS → thái độ Các quan sát thường ngày được tiến hành để xác định các yếu tố:  Độ chuẩn xác câu trả lời của HS. HS TỰ ĐÁNH GIÁ 1. những lí giải và việc đã làm. *Quy trình quan sát thu thập thông tin: .Đặt kế hoạch quan sát thường ngày trong quá trình dạy một bài. sử dụng để diễn đạt các ý tưởng. VI. .  Cách thức phản ứng của HS với 1 bài tập.  Cách thức phản ứng của HS đối với điểm kiểm tra  Các kĩ năng nói. cách ứng xử với người khác và từ đó các em điều chỉnh hay phát triển hành vi thái độ của bản thân. những điểm cần chú ý. thang mức độ… V. Bƣớc 3: Luôn tập trung vào ý định đánh giá  Bƣớc 4: Cung cấp hay gợi ý cho HS những hiểu biết cần thiết  Bƣớc 5: Xây dựng phương hướng và tiến trình thực hiện bài tập một cách rõ ràng  Bƣớc 6: Cho HS biết các tiêu chí đánh giá các hoạt động trong khi làm và sản phẩm sau khi làm. bài tập. 5. nhà trường mong đợi ở mình. .  Bản chất các câu trả lời của HS đối với các ví dụ.Hàng tuần đối chiếu các ghi chép để tìm ra những cái chung.  Có cần đưa them các ví dụ không?  Nên hỏi HS nào?  Mức độ hứng thú học tập của HS. .  Thái độ thể hiện qua các câu trả lời của HS. THU THẬP CÁC THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO ĐÁNH GIÁ *Kĩ thuật phổ biến nhất để thu thập thông tin phục vụ cho đánh giá là quan sát.Tổng hợp lại những quan sát đáng lưu ý vào cuối ngày. nhận thức được những gì mà gia đình. Mặt khác nếu các em biết cách tự kiểm tra việc học. thông qua đó hình thành rõ ràng hơn yêu cầu học tập. Tại sao cần rèn cho HS tiểu học kỹ năng tự đánh giá? Tự đánh giá là hoạt động của HS đánh giá bản thân và đánh giá các bạn học cùng lớp.

.... hay... đồng thời để giáo viên đổi mới phương pháp............................... những điểm mạnh mà em cảm thấy. Ví dụ: Em đã đọc lại bản nháp và kiểm tra lỗi chính tả chưa? Em nghĩ em giỏi phần nào trong bộ môn toán… b) Hướng dẫn cho HS viết nhật ký học tập theo gợi ý của GV.. + Những điều em thấy khó khăn khi học là.... Đánh giá thường xuyên được tiến hành dưới các hình thức kiểm tra thường xuyên (KTTX). Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì 1. Tránh đánh giá theo dạng chung chung “đúng...... rõ ràng.... + Môn học em thích là.... tốt…” e) Phối hợp với gia đình tạo cơ hội cho HS kể lại.. ý kiến về chất lượng làm bài của em… c) Tổ chức hoạt động trao đổi về việc học tập và rèn luyện theo nhóm trong các tiết sinh hoạt hay ngoại khóa d) Đưa ra những giới hạn với những yêu cầu cụ thể làm căn cứ cho HS tự đánh giá và đánh giá bạn trong các tiết học......... gồm: ...............em có thể kiểm soát được việc học của bản thân......Ví dụ: Những khó khăn em thường gặp phải... GV chủ nhiệm và HS).... 2.. các em tự hào về bản thân mình hơn. tạo mối quan hệ tích cực hơn đối với GV và xây dựng được một ý thức cộng đồng trong lớp học đồng thời phát triển kỹ năng điều hành cho HS và mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình được phát triển chặt chẽ hơn........ Các biện pháp giúp HS đạt đƣợc kỹ năng tự đánh giá a) GV cần đặt câu hỏi giúp HS suy nghĩ về việc học của mình................... f) Lập những phiếu để giúp HS dễ dàng thể hiện các nhận xét tự đánh giá.......... tạo cơ hội cho HS báo cáo với cha mẹ mình trong các buổi họp đối mặt (cha.bởi vì...... Từ đó các em có trách nhiệm hơn đối với việc học của mình...... khuyến khích hay nhắc nhở học sinh học tập tiến bộ... lên kế hoạch để cải thiện việc học của mình............. mẹ...... động viên........ cảm thấy thoải mái về những gì các em làm được và dần dần lĩnh hội được cách tự học... + Ở trường em giỏi về…………………………………………………… + Em nghĩ em cần giúp đỡ về. Ví dụ: + Tên HS:…………………lớp………..... *Quy định về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập các môn học ( trong đó có mônToán) của Bộ GDĐT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC LỰC Điều 6. điều chỉnh hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục nhằm đạt hiệu quả thiết thực... Đánh giá thường xuyên được thực hiện ở tất cả các tiết học theo quy định của chương trình nhằm mục đích theo dõi........……ngày…………………….... nhận xét quá trình và kết quả học tập của mình với cha mẹ....

điều chỉnh quá trình dạy học. Học sinh có điểm KTĐK bất thường so với kết quả học tập hàng ngày hoặc không đủ số điểm KTĐK đều được kiểm tra bổ sung. Tự nhiên và Xã hội. b) Nhận xét của giáo viên về sự tiến bộ của học sinh hoặc những điểm học sinh cần cố gắng.kiểm tra miệng. Số lần kiểm tra định kì (KTĐK): a) Các môn Tiếng Việt. Thủ công. Điều 8. 3: Đạo đức. 4.5 thành 1). Khoa học. cuối học kì I (CK I). 5. Các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm: Tiếng Việt. Mĩ thuật. Thể dục. thực hành vận dụng kiến thức. Âm nhạc. Ngoại ngữ. giúp đỡ học sinh. Toán. Ngoại ngữ. Tiếng dân tộc. Tiếng dân tộc. quan sát học sinh qua hoạt động học tập. nhằm thu nhận thông tin cho giáo viên và các cấp quản lí để chỉ đạo. Ngoại ngữ. Kết quả học tập của học sinh được ghi nhận bằng điểm kết hợp với nhận xét cụ thể của giáo viên: a) Điểm theo thang điểm 10. không cho điểm 0 và điểm thập phân ở các bài kiểm tra. Đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét 1. a) Đối với các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét: bài kiểm tra định kì được tiến hành dưới hình thức tự luận hoặc kết hợp tự luận và trắc nghiệm trong thời gian 1 tiết. Lịch sử và Địa lí. thông báo cho gia đình nhằm mục đích phối hợp động viên. b) Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: căn cứ vào các nhận xét trong quá trình học tập. kiểm tra viết (dưới 20 phút). Tin học: 1 lần/môn. không dùng những từ ngữ gây tổn thương học sinh. . Các môn học đánh giá bằng nhận xét gồm: a) Ở các lớp 1. mỗi lần KTĐK môn Tiếng Việt có 2 bài kiểm tra: Đọc. b) Môn Toán: 2 lần. Lịch sử và Địa lí. Điều 7. Số lần KTTX tối thiểu trong một tháng: a) Môn Tiếng Việt: 4 lần. kĩ năng. 3. điểm KTĐK là trung bình cộng của 2 bài (làm tròn 0. 2. 2. Đánh giá bằng nhận xét 1. không có bài kiểm tra định kì. c) Các môn Khoa học. Tiếng dân tộc. Tin học mỗi năm học có 2 lần KTĐK vào CK I và CN. 2. Lịch sử và Địa lí. b) Các môn Khoa học. Đánh giá định kì kết quả học tập của học sinh được tiến hành sau từng giai đoạn học tập. giữa học kì II (GK II) và cuối năm học (CN). Toán mỗi năm học có 4 lần KTĐK vào giữa học kì I (GK I). Tin học. Viết.

.KI là kết quả đánh giá dựa trên các nhận xét đạt được trong học kì I.CN. đạt dưới 50 % số nhận xét trong từng học kì hay cả năm học.Loại Trung bình: học lực môn đạt điểm 5. Những học sinh đạt loại Hoàn thành nhưng có biểu hiện rõ về năng lực học tập môn học. Âm nhạc. Xếp loại học lực từng môn học Học sinh được xếp loại học lực môn học kì I (HLM. b) Xếp loại học lực môn: . điểm 10. 5: Đạo đức. ** ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CỦA VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC . điểm 6. 2. kĩ năng của môn học. đạt được từ 50 % số nhận xét trở lên trong từng học kì hay cả năm học.HLM. Thể dục. Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét : a) Học lực môn: . .Loại Giỏi: học lực môn đạt điểm 9. Kĩ thuật. Kết quả học tập của học sinh không ghi nhận bằng điểm mà bằng các nhận xét theo các mạch nội dung của từng môn học: a) Các nhận xét được ghi nhận bằng việc thu thập các chứng cứ trong quá trình học tập và hoạt động của học sinh.b) Ở các lớp 4.Loại Chưa hoàn thành (B): chưa đạt được yêu cầu cơ bản về kiến thức. 2.HLM.KI) và học lực môn cả năm học (HLM. điểm 8.HLM. 1.Loại Yếu: học lực môn đạt điểm dưới 5. Đối với các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét: a) Học lực môn: . . . . b) Nội dung.CKI. đạt 100% số nhận xét trong từng học kì hay cả năm học được đánh giá là Hoàn thành tốt (A+) và ghi nhận xét cụ thể trong học bạ để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng. .Loại Khá: học lực môn đạt điểm 7.KI là điểm KTĐK. b) Xếp loại học lực môn: . số lượng nhận xét của mỗi học kì và cả năm học của từng môn học được quy định cụ thể tại Sổ theo dõi kết quả kiểm tra. Mĩ thuật. kĩ năng của môn học.N là kết quả đánh giá dựa trên các nhận xét đạt được trong cả năm học. đánh giá học sinh. Điều 9.N là điểm KTĐK.Loại Hoàn thành (A): đạt được yêu cầu cơ bản về kiến thức.HLM.N) ở mỗi môn học.

năng lực tự học cho học sinh thì đánh giá phải đổi mới theo hướng phát triển trí thông minh. chú ý hơn tới đánh giá cả quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh.đánh giá: 1) Kiểm tra .đánh giá thường xuyên.Qui trình kiểm tra . cả tiết tiếp thu kiến thức mới và tiết thực hành. kỹ năng đã học vào những tình huống thực tế. tạo niềm tin. Đánh giá kết quả học tập của học sinh. kỹ thuật lấy thông tin phản hồi của học sinh để đánh giá quá trình dạy học. chủ động của học sinh trong từng tiết học. Đổi mới kiểm tra. Đánh giá ở mỗi thời điểm cuối mỗi giai đoạn sẽ trở thành khởi điểm của một giai đoạn giáo dục tiếp theo với yêu cầu cao hơn. gia đình và cộng đồng. phải có tác dụng giáo dục và động viên học sinh. Có 2 hình thức kiểm tra . vai trò của kiểm tra – đánh giá là không chỉ ở thời điểm cuối cùng của mỗi giai đoạn giáo dục mà trong cả quá trình. đánh giá hành động. Trong đó cần chú ý: . Đổi mới nội dung. phương pháp theo hướng tích cực. Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm và giám sát hoạt động này.đánh giá khác nhau trong suốt quá trình dạy học môn học nhằm rèn luyện việc đạt các mục tiêu đã xác định trong đề cương môn học. sáng tạo. thái độ của học sinh trước những vấn đề nóng hổi của đời sống cá nhân. thành tích học tập của học sinh không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng mà chú ý cả quá trình học tập.đánh giá định kỳ. quan tâm tới mức độ hoạt động tích cực. Các câu hỏi. Đánh giá hoạt động dạy học không chỉ đánh giá thành tích học tập của học sinh mà còn bao gồm đánh giá quá trình dạy học nhằm cải tiến quá trình dạy học. bài tập sẽ đo được mức độ thực hiện các mục tiêu đã được xác định. Chừng nào việc kiểm tra đánh giá chưa thoát khỏi quỹ đạo học tập thụ động thì chưa thể phát triển dạy và học tích cực. thí nghiệm. khuyến khích vận dụng linh hoạt các kiến thức.đánh giá kết quả học tập là quá trình tự sử dụng các hình thức kiểm tra . đánh giá là hướng vào bám sát mục tiêu từng bài. bài tập trắc nghiệm. làm bộc lộ những cảm xúc. từng cấp. sáng tạo của học sinh. từng chương và mục tiêu giáo dục của môn học ở từng lớp. khách quan. Cần bồi dưỡng những phương pháp. giao tiếp. Bộ công cụ đánh giá sẽ được bổ sung các hình thức đánh giá khác như đưa thêm dạng câu hỏi. thể hiện qua ứng xử. Điều này đòi hỏi giáo viên phải bỏ nhiều công sức hơn cũng như công tâm hơn trong việc kiểm tra đánh giá. chủ động. kịp thời và không bỏ sót kết quả học tập của học sinh. Hướng tới kiểm tra đánh giá công bằng. Vị trí. Chú trọng kiểm tra. tình cảm của học sinh: nghĩ và làm. chất lượng mới hơn trong cả một quá trình giáo dục. Năng lực vận dụng vào thực tiễn của học sinh. giúp học sinh sửa chữa thiếu sót kịp thời. 2) Kiểm tra .

sớm thích nghi với đời sống xã hội. Đổi mới phương tiện đánh giá là tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để giúp đánh giá khách quan. tìm thêm tư liệu. đánh giá định tính và định lượng. Đổi mới hình thức đánh giá là sử dụng phối hợp các hình thức. thì việc kiểm tra đánh giá không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện kiến thức. đảm bảo sự tin cậy. Đổi mới kiểm tra đánh giá bao gồm + Đổi mới hình thức đánh giá. Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực để đào tạo những con người năng động. + Đổi mới phương thức đánh giá. chuẩn bị.Không tập trung vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. Có được như vậy thì mới tự điều chỉnh được cách dạy và cách học. qua tự học. chính thức và không chính thức. chính xác và kịp thời.mặt bằng về nội dung học vấn dành cho mọi học sinh và 30% còn lại phản ánh mức độ nâng cao – dành cho học sinh có năng lực trí tuệ và thực hành cao hơn. Đổi mới các tiêu chí đánh giá là phải đánh giá được toàn diện các mặt của giáo dục của học sinh. Chú trọng hướng dẫn học sinh phát triển khả năng và thói quen tự đánh giá. Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá cũng cần thể hiện sự phân hoá. Chú trọng yêu cầu đòi hỏi học sinh phải hiểu nội dung. hiểu bản chất nội dung. sáng tạo. kết hợp giữa trức nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. khách quan. chính xác. nhưng không được quá khó. Tạo sự kết hợp linh hoạt giữa kiểm tra. + Thiết kế đề kiểm tra để đánh giá học sinh. bài tập đo được mức độ đạt chuẩn . Kết hợp giữa đánh giá của thầy với đánh giá của trò. Nội dung đánh giá có thể hơi “ cao” hơn so với trình độ học sinh ( đòi hỏi tư duy. công bằng. để kích thích sự tìm tòi. chỉ đạo hoạt động học.thảo luận. Đánh giá qua quan sát. suy luận). phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau. tiêu chí đánh giá. phản . óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống thực tế. lập lại các kỹ năng đã học mà phải khuyến khích trí thông minh. Đổi mới phương thức đánh giá là tăng cường đánh giá trong giờ. đảm bảo 70% câu hỏi. mà lại cho nhiều thông tin kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy. hứng thú. Với ự giúp đỡ này thì kiểm tra đánh giá sẽ không còn là một công việc nặng nhọc đối với giáo viên. đồ dùng học tập. sáng tạo. + Đổi mới phương tiện đánh giá. lượng giá. không chỉ thuộc một cách máy móc. đánh giá lẫn nhau. trao đổi . ngoài giờ.

biểu điểm. xác định mục tiêu dạy học. hiệu quả cao. thiết lập ma trận hai chiều. Thiết kế đề phải xác định được mục đích.ánh chất lượng thực. mục tiêu từng môn học. thiết kế đáp án. đảm bảo khả thi. phù hợp với điều kiện của học sinh. Đổi mới thiết kế đề kiểm tra để đánh giá học sinh là vừa kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan. đảm bảo yêu cầu phân hoá. đảm bảo giá trị. cơ sở giáo dục. yêu cầu của đề. * So sánh trước và sau khi đổi mới KTĐG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful