CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHUC.

****

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP
KÍNH GỞI: Ông Hiệu trưởng trường THPT Đức Linh- Bình Thuận. Tôi tên: Phan Dương Thy, ớ khu phố I, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh. Phụ huynh học sinh: Phan Dương Bảo Anh, hiện đã học xong lớp 11 năm học 2010- 2011, chương trình Nâng cao của nhà trường. Năm học 2011- 2012, con tôi được lên lớp 12 chương trình nâng cao, nhưng theo nguyện vọng của con tôi và định hướng nghề nghiệp trong tương lai của cha mẹ, việc tiếp tục học lớp nâng cao không còn phù hợp đối với con tôi. Cho nên, tôi viết đơn này, kính xin Ông Hiệu trưởng cho phép con tôi được chuyển sang học lớp 12- chương trình Cơ bản (Lớp 12A10) của trường, để con tôi có điều kiện học tập và phấn đấu tốt hơn theo nguyện vọng. Tôi xin cam kết sẽ chịu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái học tập và rèn luyện hạnh kiểm, chấp hành nội quy nhà trường theo đúng quy định. Trân trọng kính chào đoàn kết! Đức Linh ngày 09 tháng 07 năm 2011. Kính đơn.

PHAN DƯƠNG THY