CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ

TRÌNH TẬP SỰ Họ và tên: Nguyễn Thuỳ Chi , sinh ngày 17/12/1986. Ngày được tuyển dụng vào ngành kiểm sát: 01/10/2010 Chức vụ: Chuyên viên tập sự Thời gian tập sự 12 tháng kể từ ngày 01/10/2010 đến ngày 01/10/2011 Đơn vị công tác: Viện kiểm sát nhân dân quận Kiến An -TP Hải Phòng. Sau quá trình một năm tập sự, tôi xin kiểm điểm như sau: * Thực hiện nhiệm vụ được giao: Trong thời gian tập sự 1 năm, được sự phân công của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân quận Kiến An, tôi được giao nhiệm vụ tập sự trên tất cả các khâu công tác: - Giúp việc cho các Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa học hỏi, vừa tích lũy kiến thức, nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự chủ động đề xuất quan điểm cá nhân với Kiểm sát viên trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. - Cùng với kiểm sát viên tham gia kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự. - Trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân: Các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đều được vào sổ theo dõi, phân loại chính xác và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. - Phụ trách việc thụ lý hồ sơ, vào sổ đối với các vụ án hình sự được khởi tố mới, các vụ việc trao đổi giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát. Đảm bảo việc vào sổ, báo cáo lãnh đạo Viện được kịp thời, nhanh chóng và chính xác. - Phụ trách công tác thống kê, cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý án hình sự dảm bảo đầy đủ và chính xác. Là một cán bộ mới vào ngành vì vậy tôi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các đồng chí trong Cơ quan đặc biệt là sự quan tâm hướng dẫn của lãnh đạo Viện. Bản thân tôi nhận thấy cần phải cố gắng phấn đấu, chủ động học hỏi trau dồi kiến thức và kinh nghiệm hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. * Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của bản thân: Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành nghiêm chỉnh
1

ngày 30 tháng 9 năm 2011 Người viết Nguyễn Thuỳ Chi 2 . đảm bảo đúng thời gian làm việc trong ngày. hoà đồng với mọi người. học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. giản dị.tổ chức kỷ luật lao động. kỷ luật lao động và các quy chế của ngành và của đơn vị. đoàn kết nội bộ. đánh giá bản thân về quá trình tập sự tại Viện kiểm sát nhân dân quận Kiến An. chấp hành nghiêm túc mọi nội quy. bản thân luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức. có lối sống lành mạnh. thực hành tiết kiệm chống lãng phí. * Về ý thức tổ chức kỷ luật: Luôn tuân thủ. trong sáng. Thái độ làm việc nghiêm túc. Kiến An. luôn cầu thị. Trên đây là bản tự kiểm điểm. kỷ luật nghiệp vụ. Tích cực tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.