ho

.HCM
ho h

thu t

DẪ SỬ DỤ

y t nh

Y W

VÀ E L

SE

MỤC LỤC ....................................................................................................................................... 1
I.

Cygwin ................................................................................................................................ 2
1.

Cài đặt Cygwin ................................................................................................................ 2

2.

Cấu hình Cygwin ............................................................................................................. 4

3.

Chạy Console và sao chép mã nguồn vào Cygwin .......................................................... 5

4.

Biên dịch với g++ ............................................................................................................ 6

5.

Một số lệnh trong Linux .................................................................................................. 6

II.

Eclipse ................................................................................................................................. 7
1.

Cài đặt JDK ..................................................................................................................... 7

2.

Cài đặt Eclipse ................................................................................................................. 7

3.

Tạo C++ Project .............................................................................................................. 8

4.

Các thành phần của một file *.cpp .................................................................................. 9

PHỤ LỤC ...................................................................................................................................... 11

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

1

Sau khi download về và giải nén ta sẽ được một thư mục có tên là Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 2 .com/install.exe trong Modules hoặc cũng có thể download file này từ trang http://cygwin. ta thường dùng GCC (GNU Compiler Collection) để biên dịch chưong trình C/C++.com/?x4r6svhub97wxrv hoặc tham khảo thêm một số mirrors khác trong Modules. ài đặt ygwin Sinh viên download file setup. ta download source của Cygwin về từ địa chỉ http://www. Cygwin 1.HCM ho h thu t y t nh Trong môi trường unix-like. Tiếp theo chọn đường dẫn để cài đặt Cygwin và chọn Next. I.mediafire. Tiếp theo.Ờ ho .html. Sau đó chọn Install from Local Directory và chọn Next. Phần này sinh viên sẽ làm quen với biên dịch chương trình C++ trong môi trường Cygwin.exe. Chạy file setup. chọn Next. môi trường giả lập Linux chạy trong hệ điều hành Windows.

ta sẽ tìm đúng gói cần cài đặt.4-999 gcc-g++ gcc-g++: C++ compiler 3. ta sẽ chọn Browse… để chỉ đến đường dẫn thư mục này. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 3 . Sau đó.4.4.Ờ ho . STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo.8-2 Devel Muốn chọn một gói để cài đặt.51-2 linker and binary utilities Trong Category gcc gcc: C compiler upgrade helper 3. Và ở cột thứ 3 (New). chọn những gói cần thiết để cài đặt.4-999 gcc-mingw-core: Mingw32 20050522gcc-mingw-core support headers and libraries for 1 GCC gcc-mingw-g++: Mingw32 20050522gcc-mingw-g++ support headers and libraries for 1 GCC C++ make: The GNU version of the Trong Category make 3.81-2 „make‟ utility Devel Trong Category gdb gdb: The GNU debugger 6.20.HCM ho h thu t y t nh CygwinSources.4-999 Devel gcc-core gcc-core: C compiler 3. binutils 2. ta click chuột vào từ Skip để chọn đúng phiên bản.4. ta nhập từ khóa vào khung search. Danh sách các gói cần cài đặt: Từ khóa Tên gói Phiên bản Ghi chú binutils: The GNU assembler. Lập lại thao tác này cho 8 gói rồi chọn Next để bắt đầu cài đặt chương trình. Trở lại với việc cài đặt Cygwin.

HCM ho h thu t y t nh ấu hình ygwin Sau khi cài đặt Cygwin xong:  Windows XP: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System. chọn Advanced system settings => Environment Variables… Trong khung System variables. chọn Advanced => Environment Variables. Trong khung System variables. Sau đó. chọn New.Ờ ho 2. chọn New. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 4 .  Windows 7: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System. Sau đó. .

%CYGWIN_HOME%\bin.HCM ho h thu t y t nh Nhập vào khung Variable name: CYGWIN_HOME và khung Variable value: C:\cygwin (nếu cài đặt cygwin ở nơi khác thì cần cập nhật lại đường dẫn này). gõ lệnh: cd ~ Để in ra thư mục làm việc hiện hành. gõ lệnh: pwd Giả sử ta gõ hai lệnh trên và username đăng nhập windows là "Administrator" thì kết quả thu được như sau: /home/Administrator Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 5 .Ờ ho .%CYGWIN_HOME %\usr\local\bin.%CYGWIN_HOME%\usr\lib Sau đó chọn OK ba lần để thoát ra. Ta có thể sử dụng các lệnh của linux trong console này. di chuyển dấu nháy xuống cuối và nhập vào . hạy onsole và s o hép mã nguồn vào ygwin Sau khi chương trình cài đặt xong. Để chuyển vể thư mục làm việc của user. Chọn OK Tìm trong Variable biến Path => Edit. chạy biểu tượng Cygwin Bash Shell trong Start Menu của Windows. 3. Ta sẽ thấy một cửa sổ console giả lập môi trường linux.%CYGWIN_HOME%\lib. Trong khung Variable value.%CYGWIN_HOME%\usr\bin.

hự thi Chạy chương trình bai1. để trong cygwin thấy được một tập tin nào đó ta phải chép chúng vào thư mục làm việc.cpp 4.cpp c.exe c.exe (lưu ý: khi gõ tên file phải lưu ý chữ hoa và chữ thường).cpp –o bai b. ột số lệnh trong Linux  cd path-to-folder chuyển đổi thư mục  cd ~ chuyển về thư mục làm việc của người dùng  mkdir path tạo thư mục Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 6 . b. Ta gõ lệnh: g++ Main./bai1.cpp. ết thú Gõ lệnh exit để thoát Cygwin 5. Thư mục làm việc này sẽ tương ứng với thư mục "C:\cygwin\home\Administrator".cpp –o bai1 Nếu project có nhiều file (vd: a.cpp b. c. Biên dị h Để biên dịch Main.cpp cần biên dịch vào thư mục "C:\cygwin\home\Administrator". Do đó.pp) thì ta vẫn dùng cú pháp trên g++ a. kể cả lệnh và tên tập tin. Giả sử chép tập tin Main. iên dị h với g++ a. gõ lệnh: ls để liệt kê các tập tin thì sẽ thấy file Main.cpp. trong cygwin. Sau khi chép file.cpp và sau đó là liên kết để tạo file thực thi bai1.Ờ ho .HCM ho h thu t y t nh Thư mục làm việc sẽ là /home/Administrator (lưu ý: Linux phân biệt chữ hoa và thường.exe bằng lệnh: . thư mục).

được file eclipse-cpp-helios-SR2-win32. 2. Trên thanh công cụ. chọn thư mục để chứa source code.Ờ ho . Sinh viên có thể download file này trong Modules. sinh viên cần cài đặt JDK trước. Sau đó.zip và giải nén file này ta được thư mục eclipse. Chạy file eclipse. ài đặt JD Để chạy được Eclipse. Sau khi download về.exe Tiếp theo. chọn Workbench để bắt đầu.net/eclipse/technology/epp/downloads/release/helios/SR2/eclipse-cpp-heliosSR2-win32. chọn Window => Preferences => C/C++ => Build => Environment => Sele t… Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 7 .HCM ho h thu t y t nh  cp sourcr dest sao chép file  man command-name xem trợ giúp của một lệnh  exit thoát II. sinh viên cài đặt theo các cấu hình mặc định của JDK.zip Sau khi download xong. ài đặt E lipse Sinh viên thống nhất sử dụng phiên bản Eclipse CPP Helios SR2 Win32. Eclipse 1. Phiên bản download là JDK 6 Update 24. Sinh viên có thể download Eclipse trong Modules hoặc download Eclipse từ địa chỉ http://mirror-fpttelecom.fpt.

HCM ho h thu t y t nh Trong cửa sổ tiếp theo. Trong phần Project name đặt tên là HelloWorld. ạo ++ roje t Chọn File => New => C++ Project. Trong Executable chọn Hello World C++ Project. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 8 . Trong Toolchains chọn Cygwin GCC. Sau đó chọn Next.Ờ ho . ta tìm biến Path và chọn OK hai lần để thoát ra. 3.

4. Để chạy chương trình. click phải vào thư mục HelloWorld (bên tay trái) => Run As => 1 Local C/C++ Application.HCM ho h thu t y t nh Tiếp theo nhập tên sinh viên vào mục Author và chọn Next rồi chọn Finish. ta sẽ thấy có 3 thành phần như hình bên dưới. thành phần ủ một file *.cpp nằm trong project mẫu được tạo từ Eclipse. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 9 . Kết quả sẽ hiển thị trong khung Console.Ờ ho .cpp Mở một file *.

Khi sử dụng các thư viện.Ờ ho  . Để biết chính xác có . ta kiểm tra như hình dưới đây: Để sử dụng thư viện “iostream”. ta sử dụng cú pháp sau: #in lude <tên thư viện> (không có .h hoặc có . ta dùng cú pháp #include <iostream> Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 10 .h).HCM ho h thu t y t nh Phần 1: Sử dụng thư viện.h hay không.

Tuy nhiên. IDE này sẽ tự động thêm dòng trống vào cuối file.Ờ ho . Ụ LỤ Ngoài Eclipse ra. Nếu sử dụng Eclipse. Mọi trường hợp không biên dịch bài trên Cygwin để kiểm tra trước khi submit. toán tử new và toán tử delete) phải được định nghĩa bên trong namespace std hoặc namespace lồng bên trong namespace std. ta dùng cú pháp #include <accctrl.h>   Phần 2: Tất cả các thư viện (ngoại trừ các macros. C free. dòng using namespace std.h”. sinh viên cũng có thể chọn cho mình một IDE khác để lập trình C++. Do đó. Phần 3: Một file *. nếu có sai sót gì xảy ra sẽ không được giải quyết. sinh viên bắt buộ phải biên dịch bài làm của mình chạy được trên Cygwin để đảm bảo bài làm là hợp lệ. Dev-C++. -Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse Ế -11 .HCM ho h thu t y t nh Để sử dụng thư viện “accctrl.cpp biên dịch bằng g++ nên có một dòng trống ở cuối file. không được bỏ. Một số IDE sinh viên có thể tham khảo: Visual studio 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful