ho

.HCM
ho h

thu t

DẪ SỬ DỤ

y t nh

Y W

VÀ E L

SE

MỤC LỤC ....................................................................................................................................... 1
I.

Cygwin ................................................................................................................................ 2
1.

Cài đặt Cygwin ................................................................................................................ 2

2.

Cấu hình Cygwin ............................................................................................................. 4

3.

Chạy Console và sao chép mã nguồn vào Cygwin .......................................................... 5

4.

Biên dịch với g++ ............................................................................................................ 6

5.

Một số lệnh trong Linux .................................................................................................. 6

II.

Eclipse ................................................................................................................................. 7
1.

Cài đặt JDK ..................................................................................................................... 7

2.

Cài đặt Eclipse ................................................................................................................. 7

3.

Tạo C++ Project .............................................................................................................. 8

4.

Các thành phần của một file *.cpp .................................................................................. 9

PHỤ LỤC ...................................................................................................................................... 11

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

1

mediafire. chọn Next. Sau khi download về và giải nén ta sẽ được một thư mục có tên là Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 2 . ài đặt ygwin Sinh viên download file setup. Sau đó chọn Install from Local Directory và chọn Next.exe trong Modules hoặc cũng có thể download file này từ trang http://cygwin. Cygwin 1. ta thường dùng GCC (GNU Compiler Collection) để biên dịch chưong trình C/C++.exe.html. Tiếp theo.com/install.HCM ho h thu t y t nh Trong môi trường unix-like.com/?x4r6svhub97wxrv hoặc tham khảo thêm một số mirrors khác trong Modules. môi trường giả lập Linux chạy trong hệ điều hành Windows.Ờ ho . Tiếp theo chọn đường dẫn để cài đặt Cygwin và chọn Next. I. ta download source của Cygwin về từ địa chỉ http://www. Chạy file setup. Phần này sinh viên sẽ làm quen với biên dịch chương trình C++ trong môi trường Cygwin.

chọn những gói cần thiết để cài đặt.4-999 Devel gcc-core gcc-core: C compiler 3. Lập lại thao tác này cho 8 gói rồi chọn Next để bắt đầu cài đặt chương trình. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 3 .4.20.51-2 linker and binary utilities Trong Category gcc gcc: C compiler upgrade helper 3. ta nhập từ khóa vào khung search. ta sẽ tìm đúng gói cần cài đặt.4. Và ở cột thứ 3 (New).Ờ ho . ta click chuột vào từ Skip để chọn đúng phiên bản.8-2 Devel Muốn chọn một gói để cài đặt. Sau đó. Trở lại với việc cài đặt Cygwin.4. Danh sách các gói cần cài đặt: Từ khóa Tên gói Phiên bản Ghi chú binutils: The GNU assembler.HCM ho h thu t y t nh CygwinSources.4-999 gcc-mingw-core: Mingw32 20050522gcc-mingw-core support headers and libraries for 1 GCC gcc-mingw-g++: Mingw32 20050522gcc-mingw-g++ support headers and libraries for 1 GCC C++ make: The GNU version of the Trong Category make 3. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo.81-2 „make‟ utility Devel Trong Category gdb gdb: The GNU debugger 6. binutils 2.4-999 gcc-g++ gcc-g++: C++ compiler 3. ta sẽ chọn Browse… để chỉ đến đường dẫn thư mục này.

chọn New. chọn New.  Windows 7: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System. chọn Advanced => Environment Variables. Sau đó.HCM ho h thu t y t nh ấu hình ygwin Sau khi cài đặt Cygwin xong:  Windows XP: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 4 . chọn Advanced system settings => Environment Variables… Trong khung System variables. Sau đó. . Trong khung System variables.Ờ ho 2.

Trong khung Variable value. Chọn OK Tìm trong Variable biến Path => Edit. Để chuyển vể thư mục làm việc của user. Ta sẽ thấy một cửa sổ console giả lập môi trường linux.%CYGWIN_HOME%\usr\bin.%CYGWIN_HOME%\lib. gõ lệnh: pwd Giả sử ta gõ hai lệnh trên và username đăng nhập windows là "Administrator" thì kết quả thu được như sau: /home/Administrator Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 5 . chạy biểu tượng Cygwin Bash Shell trong Start Menu của Windows. Ta có thể sử dụng các lệnh của linux trong console này.Ờ ho .HCM ho h thu t y t nh Nhập vào khung Variable name: CYGWIN_HOME và khung Variable value: C:\cygwin (nếu cài đặt cygwin ở nơi khác thì cần cập nhật lại đường dẫn này). 3.%CYGWIN_HOME%\usr\lib Sau đó chọn OK ba lần để thoát ra. di chuyển dấu nháy xuống cuối và nhập vào . gõ lệnh: cd ~ Để in ra thư mục làm việc hiện hành.%CYGWIN_HOME%\bin.%CYGWIN_HOME %\usr\local\bin. hạy onsole và s o hép mã nguồn vào ygwin Sau khi chương trình cài đặt xong.

cpp.cpp –o bai1 Nếu project có nhiều file (vd: a. iên dị h với g++ a.exe bằng lệnh: .Ờ ho . b. Sau khi chép file. để trong cygwin thấy được một tập tin nào đó ta phải chép chúng vào thư mục làm việc. kể cả lệnh và tên tập tin.cpp –o bai b./bai1. Biên dị h Để biên dịch Main.exe (lưu ý: khi gõ tên file phải lưu ý chữ hoa và chữ thường). hự thi Chạy chương trình bai1. Do đó.cpp c. trong cygwin.cpp cần biên dịch vào thư mục "C:\cygwin\home\Administrator". Thư mục làm việc này sẽ tương ứng với thư mục "C:\cygwin\home\Administrator".HCM ho h thu t y t nh Thư mục làm việc sẽ là /home/Administrator (lưu ý: Linux phân biệt chữ hoa và thường.exe c. c. gõ lệnh: ls để liệt kê các tập tin thì sẽ thấy file Main. ột số lệnh trong Linux  cd path-to-folder chuyển đổi thư mục  cd ~ chuyển về thư mục làm việc của người dùng  mkdir path tạo thư mục Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 6 . Giả sử chép tập tin Main. Ta gõ lệnh: g++ Main.pp) thì ta vẫn dùng cú pháp trên g++ a. ết thú Gõ lệnh exit để thoát Cygwin 5. thư mục).cpp b.cpp.cpp 4.cpp và sau đó là liên kết để tạo file thực thi bai1.

exe Tiếp theo. ài đặt E lipse Sinh viên thống nhất sử dụng phiên bản Eclipse CPP Helios SR2 Win32. Sau đó. sinh viên cần cài đặt JDK trước.net/eclipse/technology/epp/downloads/release/helios/SR2/eclipse-cpp-heliosSR2-win32.Ờ ho . Phiên bản download là JDK 6 Update 24.zip và giải nén file này ta được thư mục eclipse.zip Sau khi download xong. Sinh viên có thể download Eclipse trong Modules hoặc download Eclipse từ địa chỉ http://mirror-fpttelecom. chọn thư mục để chứa source code. chọn Workbench để bắt đầu. Eclipse 1.HCM ho h thu t y t nh  cp sourcr dest sao chép file  man command-name xem trợ giúp của một lệnh  exit thoát II. sinh viên cài đặt theo các cấu hình mặc định của JDK. được file eclipse-cpp-helios-SR2-win32. Sinh viên có thể download file này trong Modules. ài đặt JD Để chạy được Eclipse. chọn Window => Preferences => C/C++ => Build => Environment => Sele t… Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 7 . Chạy file eclipse. Trên thanh công cụ.fpt. 2. Sau khi download về.

Sau đó chọn Next. 3. Trong phần Project name đặt tên là HelloWorld.HCM ho h thu t y t nh Trong cửa sổ tiếp theo. Trong Toolchains chọn Cygwin GCC. ạo ++ roje t Chọn File => New => C++ Project. ta tìm biến Path và chọn OK hai lần để thoát ra. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 8 .Ờ ho . Trong Executable chọn Hello World C++ Project.

cpp nằm trong project mẫu được tạo từ Eclipse. Kết quả sẽ hiển thị trong khung Console. 4. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 9 . thành phần ủ một file *.Ờ ho .HCM ho h thu t y t nh Tiếp theo nhập tên sinh viên vào mục Author và chọn Next rồi chọn Finish. click phải vào thư mục HelloWorld (bên tay trái) => Run As => 1 Local C/C++ Application. ta sẽ thấy có 3 thành phần như hình bên dưới. Để chạy chương trình.cpp Mở một file *.

ta kiểm tra như hình dưới đây: Để sử dụng thư viện “iostream”. ta dùng cú pháp #include <iostream> Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 10 .HCM ho h thu t y t nh Phần 1: Sử dụng thư viện.Ờ ho  .h hoặc có . Khi sử dụng các thư viện.h hay không. ta sử dụng cú pháp sau: #in lude <tên thư viện> (không có . Để biết chính xác có .h).

cpp biên dịch bằng g++ nên có một dòng trống ở cuối file. nếu có sai sót gì xảy ra sẽ không được giải quyết. dòng using namespace std. Tuy nhiên. ta dùng cú pháp #include <accctrl. Ụ LỤ Ngoài Eclipse ra. Một số IDE sinh viên có thể tham khảo: Visual studio 6. C free.Ờ ho . sinh viên bắt buộ phải biên dịch bài làm của mình chạy được trên Cygwin để đảm bảo bài làm là hợp lệ. không được bỏ.h”. Dev-C++. Mọi trường hợp không biên dịch bài trên Cygwin để kiểm tra trước khi submit. Do đó. IDE này sẽ tự động thêm dòng trống vào cuối file.HCM ho h thu t y t nh Để sử dụng thư viện “accctrl. toán tử new và toán tử delete) phải được định nghĩa bên trong namespace std hoặc namespace lồng bên trong namespace std.h>   Phần 2: Tất cả các thư viện (ngoại trừ các macros. -Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse Ế -11 . Phần 3: Một file *. sinh viên cũng có thể chọn cho mình một IDE khác để lập trình C++. Nếu sử dụng Eclipse.