ho

.HCM
ho h

thu t

DẪ SỬ DỤ

y t nh

Y W

VÀ E L

SE

MỤC LỤC ....................................................................................................................................... 1
I.

Cygwin ................................................................................................................................ 2
1.

Cài đặt Cygwin ................................................................................................................ 2

2.

Cấu hình Cygwin ............................................................................................................. 4

3.

Chạy Console và sao chép mã nguồn vào Cygwin .......................................................... 5

4.

Biên dịch với g++ ............................................................................................................ 6

5.

Một số lệnh trong Linux .................................................................................................. 6

II.

Eclipse ................................................................................................................................. 7
1.

Cài đặt JDK ..................................................................................................................... 7

2.

Cài đặt Eclipse ................................................................................................................. 7

3.

Tạo C++ Project .............................................................................................................. 8

4.

Các thành phần của một file *.cpp .................................................................................. 9

PHỤ LỤC ...................................................................................................................................... 11

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

1

Sau đó chọn Install from Local Directory và chọn Next.mediafire. Phần này sinh viên sẽ làm quen với biên dịch chương trình C++ trong môi trường Cygwin. ta download source của Cygwin về từ địa chỉ http://www.com/install. ta thường dùng GCC (GNU Compiler Collection) để biên dịch chưong trình C/C++. I. Cygwin 1. ài đặt ygwin Sinh viên download file setup. Tiếp theo chọn đường dẫn để cài đặt Cygwin và chọn Next.html.com/?x4r6svhub97wxrv hoặc tham khảo thêm một số mirrors khác trong Modules. chọn Next.exe trong Modules hoặc cũng có thể download file này từ trang http://cygwin.HCM ho h thu t y t nh Trong môi trường unix-like.exe. môi trường giả lập Linux chạy trong hệ điều hành Windows.Ờ ho . Chạy file setup. Sau khi download về và giải nén ta sẽ được một thư mục có tên là Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 2 . Tiếp theo.

81-2 „make‟ utility Devel Trong Category gdb gdb: The GNU debugger 6. ta nhập từ khóa vào khung search.4.4. Trở lại với việc cài đặt Cygwin. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo.8-2 Devel Muốn chọn một gói để cài đặt. chọn những gói cần thiết để cài đặt. ta sẽ tìm đúng gói cần cài đặt. binutils 2.4-999 gcc-mingw-core: Mingw32 20050522gcc-mingw-core support headers and libraries for 1 GCC gcc-mingw-g++: Mingw32 20050522gcc-mingw-g++ support headers and libraries for 1 GCC C++ make: The GNU version of the Trong Category make 3. Danh sách các gói cần cài đặt: Từ khóa Tên gói Phiên bản Ghi chú binutils: The GNU assembler.Ờ ho . ta click chuột vào từ Skip để chọn đúng phiên bản. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 3 .51-2 linker and binary utilities Trong Category gcc gcc: C compiler upgrade helper 3.20. Sau đó. ta sẽ chọn Browse… để chỉ đến đường dẫn thư mục này.4-999 Devel gcc-core gcc-core: C compiler 3.HCM ho h thu t y t nh CygwinSources. Lập lại thao tác này cho 8 gói rồi chọn Next để bắt đầu cài đặt chương trình.4-999 gcc-g++ gcc-g++: C++ compiler 3. Và ở cột thứ 3 (New).4.

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 4 .Ờ ho 2. Sau đó. chọn Advanced => Environment Variables. chọn New.HCM ho h thu t y t nh ấu hình ygwin Sau khi cài đặt Cygwin xong:  Windows XP: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System.  Windows 7: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start => Control Panel => System. Trong khung System variables. chọn Advanced system settings => Environment Variables… Trong khung System variables. . chọn New. Sau đó.

Để chuyển vể thư mục làm việc của user. Trong khung Variable value. hạy onsole và s o hép mã nguồn vào ygwin Sau khi chương trình cài đặt xong.%CYGWIN_HOME%\lib.HCM ho h thu t y t nh Nhập vào khung Variable name: CYGWIN_HOME và khung Variable value: C:\cygwin (nếu cài đặt cygwin ở nơi khác thì cần cập nhật lại đường dẫn này).%CYGWIN_HOME %\usr\local\bin. chạy biểu tượng Cygwin Bash Shell trong Start Menu của Windows.%CYGWIN_HOME%\bin.%CYGWIN_HOME%\usr\bin. 3. gõ lệnh: pwd Giả sử ta gõ hai lệnh trên và username đăng nhập windows là "Administrator" thì kết quả thu được như sau: /home/Administrator Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 5 .Ờ ho . gõ lệnh: cd ~ Để in ra thư mục làm việc hiện hành. di chuyển dấu nháy xuống cuối và nhập vào . Ta sẽ thấy một cửa sổ console giả lập môi trường linux. Chọn OK Tìm trong Variable biến Path => Edit.%CYGWIN_HOME%\usr\lib Sau đó chọn OK ba lần để thoát ra. Ta có thể sử dụng các lệnh của linux trong console này.

thư mục).exe (lưu ý: khi gõ tên file phải lưu ý chữ hoa và chữ thường).cpp.cpp và sau đó là liên kết để tạo file thực thi bai1. Do đó.cpp 4.cpp c.cpp b.HCM ho h thu t y t nh Thư mục làm việc sẽ là /home/Administrator (lưu ý: Linux phân biệt chữ hoa và thường. iên dị h với g++ a. để trong cygwin thấy được một tập tin nào đó ta phải chép chúng vào thư mục làm việc. trong cygwin. Sau khi chép file. c. gõ lệnh: ls để liệt kê các tập tin thì sẽ thấy file Main.pp) thì ta vẫn dùng cú pháp trên g++ a. b. hự thi Chạy chương trình bai1.cpp.Ờ ho . Thư mục làm việc này sẽ tương ứng với thư mục "C:\cygwin\home\Administrator".cpp cần biên dịch vào thư mục "C:\cygwin\home\Administrator"./bai1. Giả sử chép tập tin Main. ết thú Gõ lệnh exit để thoát Cygwin 5.exe c.cpp –o bai1 Nếu project có nhiều file (vd: a. ột số lệnh trong Linux  cd path-to-folder chuyển đổi thư mục  cd ~ chuyển về thư mục làm việc của người dùng  mkdir path tạo thư mục Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 6 . Ta gõ lệnh: g++ Main. kể cả lệnh và tên tập tin.cpp –o bai b.exe bằng lệnh: . Biên dị h Để biên dịch Main.

Sau đó. Phiên bản download là JDK 6 Update 24. Eclipse 1. sinh viên cần cài đặt JDK trước. 2. Chạy file eclipse. sinh viên cài đặt theo các cấu hình mặc định của JDK.fpt.net/eclipse/technology/epp/downloads/release/helios/SR2/eclipse-cpp-heliosSR2-win32. Sau khi download về.Ờ ho .zip và giải nén file này ta được thư mục eclipse. Sinh viên có thể download file này trong Modules. Trên thanh công cụ. chọn Workbench để bắt đầu. ài đặt E lipse Sinh viên thống nhất sử dụng phiên bản Eclipse CPP Helios SR2 Win32.HCM ho h thu t y t nh  cp sourcr dest sao chép file  man command-name xem trợ giúp của một lệnh  exit thoát II. Sinh viên có thể download Eclipse trong Modules hoặc download Eclipse từ địa chỉ http://mirror-fpttelecom. ài đặt JD Để chạy được Eclipse. được file eclipse-cpp-helios-SR2-win32. chọn thư mục để chứa source code. chọn Window => Preferences => C/C++ => Build => Environment => Sele t… Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 7 .exe Tiếp theo.zip Sau khi download xong.

Trong Toolchains chọn Cygwin GCC. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 8 .Ờ ho . 3. Trong phần Project name đặt tên là HelloWorld. Trong Executable chọn Hello World C++ Project. ta tìm biến Path và chọn OK hai lần để thoát ra. ạo ++ roje t Chọn File => New => C++ Project. Sau đó chọn Next.HCM ho h thu t y t nh Trong cửa sổ tiếp theo.

thành phần ủ một file *. 4.Ờ ho .HCM ho h thu t y t nh Tiếp theo nhập tên sinh viên vào mục Author và chọn Next rồi chọn Finish.cpp nằm trong project mẫu được tạo từ Eclipse. click phải vào thư mục HelloWorld (bên tay trái) => Run As => 1 Local C/C++ Application. ta sẽ thấy có 3 thành phần như hình bên dưới. Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 9 . Để chạy chương trình. Kết quả sẽ hiển thị trong khung Console.cpp Mở một file *.

ta sử dụng cú pháp sau: #in lude <tên thư viện> (không có . Để biết chính xác có .h hoặc có .HCM ho h thu t y t nh Phần 1: Sử dụng thư viện. Khi sử dụng các thư viện. ta kiểm tra như hình dưới đây: Để sử dụng thư viện “iostream”.h hay không.Ờ ho  . ta dùng cú pháp #include <iostream> Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 10 .h).

ta dùng cú pháp #include <accctrl. Phần 3: Một file *. -Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse Ế -11 . nếu có sai sót gì xảy ra sẽ không được giải quyết. Nếu sử dụng Eclipse. Ụ LỤ Ngoài Eclipse ra. sinh viên cũng có thể chọn cho mình một IDE khác để lập trình C++. sinh viên bắt buộ phải biên dịch bài làm của mình chạy được trên Cygwin để đảm bảo bài làm là hợp lệ. Dev-C++. toán tử new và toán tử delete) phải được định nghĩa bên trong namespace std hoặc namespace lồng bên trong namespace std. Do đó. không được bỏ.HCM ho h thu t y t nh Để sử dụng thư viện “accctrl. IDE này sẽ tự động thêm dòng trống vào cuối file.Ờ ho . Mọi trường hợp không biên dịch bài trên Cygwin để kiểm tra trước khi submit. dòng using namespace std. Tuy nhiên.cpp biên dịch bằng g++ nên có một dòng trống ở cuối file. Một số IDE sinh viên có thể tham khảo: Visual studio 6.h”. C free.h>   Phần 2: Tất cả các thư viện (ngoại trừ các macros.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful