P. 1
CAU-HOI-ON-THI-MON-TAI-CHINH-DOANH-NGHIEP

CAU-HOI-ON-THI-MON-TAI-CHINH-DOANH-NGHIEP

|Views: 520|Likes:
Được xuất bản bởiEm Gà

More info:

Published by: Em Gà on May 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Câu hỏi bình luận
Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1. Hãy bình luận ý kiến “Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao” Chương 2: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí 1. Một doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt trong kỳ thì luôn luôn có mức lợi nhuận cao trong kỳ đó. 2. Một doanh nghiệp có lợi nhuận trong kỳ cao sẽ luôn luôn đảm bảo tốt khả năng thanh toán trong kỳ đó 3. Có ý kiến cho rằng: Doanh thu của DN càng cao thì thu nhập của DN càng cao. Bình luận. 4. Có ý kiến cho rằng: VAT vừa là doanh thu, vừa là chi phí của DN. Bình luận 5. Có ý kiến cho rằng: Thuế gián thu là doanh thu của DN. Bình luận 6. Trình bày nguyên tắc giá trị thời gian của tiền, nguyên tắc đánh đổi rủi ro, lợi nhuận. Bình luận ý kiến “Mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận”. Chương 3: Phân tích tài chính 1. Có ý kiến cho rằng: Lợi nhuận càng cao thì khả năng chi trả của DN càng tốt. Bình luận 2. Bình luận ý kiến: Ngân hang sẽ cho doanh nghiệp vay khi doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt. 3. Hãy bình luận ý kiến: Một doanh nghiệp có lợi nhuận cao vẫn có thể bị phá sản Chương 4: Nguồn vốn của doanh nghiệp 1. Một doanh nghiệp khi sử dụng nợ sẽ có lợi hơn là bất lợi. Bình luận 2. Có ý kiến cho rằng: Sử dụng VCSH luôn luôn có lơi cho DN. Bình luận 3. Trong cơ cấu vốn của DN, nợ càng nhiều thì DN càng có lợi. Bình luận 4. Một DN chỉ có thể đầu tư dài hạn bằng vốn dài hạn. Bình luận

Một DN chỉ có thể đầu tư dài hạn bằng vốn dài hạn 10. Bình luận 2. Bình luận 4. DN chỉ có thể sử dụng phương pháp CAPM. Phân biệt điểm hòa vốn trong sản xuất. Một dự án có NPV=0 nghĩa là dự án không tạo ra lợi nhuận. 4. Để xác định chi phí của lợi nhuận giữ lại. So sánh bảng CĐKT của DN và NHTM . Bình luận 2. Một dự án có NPV=0 nghĩa là dự án hòa vốn. Mục tiêu hoạt động cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. 6. Sử dụng VCSH có chi phí = 0 11. Một DN có lợi nhuận cao vẫn có thể bị phá sản 7. Bình luận Chương 5: Chi phí vốn của DN 1. Bình luận 3. vừa là chi phí 2.5. giải thích 1. Để xác định chi phí của lợi nhuận giữ lại. DN chỉ có thể sử dụng phương pháp CAPM 13. Sử dụng VCSH có chi phí bằng không. Bình luận Chương 6: Đầu tư dài hạn của DN 1. Ngân hang sẽ cho DN vay khi dự án của DN có NPV>0. Sử dụng VCSH luôn luôn có lợi cho DN 9. Phát hành cổ phiếu thường mới có thể mất quyền kiểm soát. tỷ trọng nợ càng cao thì thu nhập trên một cổ phiếu càng lớn. kinh doanh và điểm hòa vốn trong dự án đầu tư. Tất cả các phương án đầu tư độc lập có NPV>0 đều được chọn. VAT vừa là doanh thu. Thuế gián thu (TTĐB và VAT) là doanh thu của doanh nghiệp 3. Câu hỏi đúng sai. 5. 12. Trong cơ cấu vốn. NH sẽ cho DN vay khi DN có tình hình tài chính tốt. Lợi nhuận càng cao thì khả năng chi trả của DN càng tốt. Một DN khi sử dụng nợ sẽ có lợi hơn là bất lợi 8.

Phân biệt chi phí với chi của DN 5. Trình bày về doanh thu và các biện pháp tăng doanh thu của DN 2. Trình bày các nguyên tắc quản lý tài chính của DN 2. chi phí. Liên hệ thực tiễn Việt Nam. Chương 3: Phân tích tài chính 1. nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận. lợi nhuận 1. Phân biệt doanh thu với thu của DN 3. Mục tiêu quan trọng nhất của DN là gì? 4. Cho biết một số khoản chi phí nhưng không được tính vào chi phí hợp lý của DN 6. . 3. chi phí với thu và chi của DN 7.Câu hỏi liên hệ Việt Nam Chương 1: Tổng quan Tài chính doanh nghiệp 1. Nhận xét về cơ chế quản lý tài chính đối với các DN Việt Nam hiện nay. Trình bày điểm giống nhau và khác nhau giữa báo cáo kết quả kinh doanh và ngân quỹ của DN. phân phối lợi nhuận của các DN hiện nay. 8. Trình bày tóm tắt các báo cáo tài chính của Việt Nam hiện nay và nêu vai trò của các báo cáo đó. 2. điểm giống nhau và khác nhau của Bảng cân đối kế toán của DN và của NHTM. Phân biệt doanh thu với thu nhập của DN 4. Trình bày mối liên hệ. Trình bày những vấn đề cơ bản về lợi nhuận. 3. Trình bày những nội dung cơ bản của chế độ phân phối lợi nhuận của DN nhà nước Việt Nam theo nghị định 199. Chương 2: Doanh thu. Trình bày mối quan hệ và sự khác biệt giữa doanh thu. Trình bày các nguyên tắc giá trị thời gian của tiền.

Trình bày các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp và cho nhận xét về vấn đề này ở Việt Nam. Trình bày ưu. 6. Trình bày các hình thức huy động vốn dài hạn của DN 5. 2. Hãy phân tích những điều kiện để doanh nghiệp vay vốn từ các NHTM 6. trái phiếu)? 7. 7. chủ nợ. 10. 8. nhà đầu tư và nhà quản lý. Trình bày các chỉ tiêu về khả năng hoạt động của doanh nghiệp và ý nghĩa của các chỉ tiêu đó. nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu. Với tư cách là người cho vay thì nhóm chỉ tiêu nào là quan trọng nhất. Trình bày ý nghĩa cảu các tỷ số tài chính khi phân tích tài chính doanh nghiệp. 12. Là chủ doanh nghiệp. cổ phiếu. Trình bày các điều kiện để nâng cao chất lượng phân tích tài chính DN ở nước ta. Trình bày các nhóm chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp. Hãy trình bày mục đích cảu phân tích tài chính doanh nghiệp đối với chủ DN. Chương 4: Nguồn vốn của doanh nghiệp 1. Trình bày khái quát các nguồn tài trọ cho DN và các căn cứ để lựa chọn các nguồn tài trợ đó trong nền kinh tế thị trường. . Trình bày các chỉ tiêuv ề khả năng sinh lãi của doanh nghiệp và ý nghĩa của các chỉ tiêu đó. 13. Nêu mối liên hệ giữa ROA và ROE của DN 11. Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới ROE của DN. Hãy phân tích những căn cứ để DN lựa chọn công cụ huy động vốn (cổ phiếu.4. 9. 5. Trình bày mục tiêu và nội dung chủ yếu trong phân tích tài chính doanh nghiệp. đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Trình bày các hình thức huy động VCSH của DN 4. Trình bày các hình thức huy động vốn ngắn hạn của DN 3. anh (chị) sẽ lựa chọn những chỉ tiêu tài chính chủ yếu nào để phân tích.

dự án được tài trợ bằng VCSH và nợ vay dài hạn. Câu hỏi điền chỗ trống Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp . Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu chi phí vốn và cơ cấu vốn của DN 2. Trình bày khái quát cách xác định dòng tiền của dự án đầu tư. Phân tích ảnh hưởng của việc trích khấu hao theo các phương pháp khác nhau tới dòng tiền của dự án. 2. Phân tích các điều kiện để nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư ở Việt Nam hiện nay. thời gian thu hồi vốn đầu tư. 3. nhược điểm của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án. Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 1. 8. 4. Trình bày cách xác định dòng tiền của dự án tại doanh nghiệp trong các trường hợp dự án được tài trợ hoàn toàn bằng VCSH. Trình bày chi phí vốn của DN. NPV.Chương 5: Chi phí vốn của doanh nghiệp 1. Trình bày nguyên tắc giá trị thời gian của tiền trong đánh giá dự án đầu tư. 7. Trình bày các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án đầu tư. Trình bày khái quát các phương pháp xác định chi phí. lợi nhuận giữ lại của DN 3. Hãy cho biết một dự án có NPV cao thì chắc chắn có IRR cao không? Tại sao? 5. Phân biệt chi phí nợ vay và chi phí vốn cổ phần? 5. Nhận xét thực tế đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư ở Việt Nam hiện nay. Hãy nhận xét vấn đề này ở Việt Nam. IRR và MIRR? 4. Trình bày khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn của DN? 6. Trình bày ưu điểm. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư.

DN tư nhân dễ dàng được thành lập. 2. 5. Khái niệm……. Chúng đo lường năng lực của một doanh nghiệp trong việc thanh toán các khoản nợ. tối đa hóa giá trị.vô hạn và DN có ………. trách nhiệm.. ngắn hạn.. nhưng thường gặp khó khăn trong việc huy động………. công ty cổ phần. vốn. tổng tài sản.. khả năng trả lãi vay.cho cổ đông.. tổng nợ.Sử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: cổ phiếu. Kỳ thu tiền bình quân được xác định bằng cách lấy… chia cho doanh thu bình quân ngày.có nghĩa là các cổ đông của một DN không chịu trách nhiệm cá nhân đối với những khoản nợ của DN. Trong các thông tin nội bộ của DN mà các cổ đông quan tâm. 1. vốn chủ sở hữu. Lý thuyết tài chính hiện đại vận hành dựa trên giả định rằng mục tiêu của nhà quản lý là……. của doanh nghiệp được tối đa hóa. Kỳ thu tiền bình quân là độ dài thời gian mà một doanh nghiệp phải đợi để thu…. Thông thường các tài sản được sắp xếp theo thứ tự… của chúng. Hệ số nợ được xác định bằng cách lấy…chia cho…Nó đo lường tỷ lệ vốn được cung cấp bởi các chủ nợ. tiền. báo cáo nhìn chung là quan trọng nhất. Chương 3: Phân tích tài chính Sử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: phải thu. Mục tiêu này đạt được nếu giá. tài chính.. 4. 2. Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh là một chỉ tiêu của nhóm hệ số than khoản.. thanh khoản.hữu hạn.được xác định bằng cách lấy thu nhập trước thuế và lãi vay chia cho chi phí lãi vay. Hệ số đo lường…. chủ sở hữu DN tư nhân có ………. 3. trong khi các khoản nợ lại được sắp xếp theo thứ tự trong đó chúng phải được hoàn trả. 6. 4. lợi nhuận sau thuế. 3. thời gian hoạt động 1. ………là một thực thể pháp lý có sự tách biệt giữa người sử hữu và người quản lý. .sau khi bán hàng... trách nhiệm hữu hạn.

của một dự án và…. ba. Số năm cần thiết để hoàn lại vốn đầu tư ban đầu của một dự án được gọi là… 2. Chi phí cổ phiếu thường mới cao hơn chi phí của lợi nhuận giữ lại bởi vì…. Chương: Đầu tư dài hạn Sử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: NPV.. Trong phương pháp IRR. chi phí cơ hội. 2. không. 7. Nếu hai dự án là…thì dự án với giá trị hiện tại ròng dương…sẽ được lựa chọn. chi phí phát hành. thời gian hoàn vốn.7. IRR. Ưu điểm chính của thời gian hoàn vốn là…. người ta đi tìm tỷ lệ chiết khấu làm cho NPV bằng…. loại trừ lẫn nhau. các dòng tiền 1. . Một nhược điểm của chủ yếu của phân tích thời gian hoàn vốn đó là không xem xét…. DN thường xác định chi phí vốn…của các nguồn vốn khác nhau mà DN sử dụng. Một dự án được chấp nhận nếu NPV của nó…. đòn bẩy tổng hợp 1.được sử dụng để tính NPV. …. sự đơn giản hóa. cao hơn. lãi suất chiết khấu. ……được xác định là % thay đổi trong EPS trên % thay đổi trong EBIT 7. 4. 6. bình quân gia quyền. ……... 5. ROE được xác định bằng cách lấy….được xác định là % thay đổi trong EPS trên % thay đổi trong doanh thu hay sản lượng tiêu thụ. dương.chia cho… Chương 5: Cơ cấu vốn và chi phí vốn Sử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: đòn bẩy hoạt động. Đường giá trị hiện tại ròng chỉ mối quan hệ giữa…. 4. Chi phí vốn chủ sở hữu được xác định là…. 5.được xác định là % thay đổ trong EBIT trên % thay đổi trong doanh thu hay sản lượng tiêu thụ 6. Có…cách thức tiếp cận có thể được sử dụng để xác định chi phí của lợi nhuận giữ lại. 3. 3.sau mốc hoàn vốn.

thì dự án với …cao hơn sẽ được ưa thích hơn. Nếu hai dự án loại trừ nhau đang được xem xét và một dự án có NPV dương cao hơn. 9. trong khi dự án còn lại có IRR cao hơn. .8. Nếu…của một dự án độc lập lớn hơn chi phí vốncuar dự án đó thì nó sẽ được chấp thuận.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->