P. 1
CAU-HOI-ON-THI-MON-TAI-CHINH-DOANH-NGHIEP

CAU-HOI-ON-THI-MON-TAI-CHINH-DOANH-NGHIEP

|Views: 517|Likes:
Được xuất bản bởiEm Gà

More info:

Published by: Em Gà on May 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Câu hỏi bình luận
Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1. Hãy bình luận ý kiến “Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao” Chương 2: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí 1. Một doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt trong kỳ thì luôn luôn có mức lợi nhuận cao trong kỳ đó. 2. Một doanh nghiệp có lợi nhuận trong kỳ cao sẽ luôn luôn đảm bảo tốt khả năng thanh toán trong kỳ đó 3. Có ý kiến cho rằng: Doanh thu của DN càng cao thì thu nhập của DN càng cao. Bình luận. 4. Có ý kiến cho rằng: VAT vừa là doanh thu, vừa là chi phí của DN. Bình luận 5. Có ý kiến cho rằng: Thuế gián thu là doanh thu của DN. Bình luận 6. Trình bày nguyên tắc giá trị thời gian của tiền, nguyên tắc đánh đổi rủi ro, lợi nhuận. Bình luận ý kiến “Mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận”. Chương 3: Phân tích tài chính 1. Có ý kiến cho rằng: Lợi nhuận càng cao thì khả năng chi trả của DN càng tốt. Bình luận 2. Bình luận ý kiến: Ngân hang sẽ cho doanh nghiệp vay khi doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt. 3. Hãy bình luận ý kiến: Một doanh nghiệp có lợi nhuận cao vẫn có thể bị phá sản Chương 4: Nguồn vốn của doanh nghiệp 1. Một doanh nghiệp khi sử dụng nợ sẽ có lợi hơn là bất lợi. Bình luận 2. Có ý kiến cho rằng: Sử dụng VCSH luôn luôn có lơi cho DN. Bình luận 3. Trong cơ cấu vốn của DN, nợ càng nhiều thì DN càng có lợi. Bình luận 4. Một DN chỉ có thể đầu tư dài hạn bằng vốn dài hạn. Bình luận

vừa là chi phí 2. Bình luận 2. Mục tiêu hoạt động cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Sử dụng VCSH có chi phí = 0 11. 5. Bình luận Chương 6: Đầu tư dài hạn của DN 1. Ngân hang sẽ cho DN vay khi dự án của DN có NPV>0. Câu hỏi đúng sai. Một DN có lợi nhuận cao vẫn có thể bị phá sản 7. Để xác định chi phí của lợi nhuận giữ lại. Lợi nhuận càng cao thì khả năng chi trả của DN càng tốt. NH sẽ cho DN vay khi DN có tình hình tài chính tốt. So sánh bảng CĐKT của DN và NHTM . kinh doanh và điểm hòa vốn trong dự án đầu tư. Để xác định chi phí của lợi nhuận giữ lại. Phân biệt điểm hòa vốn trong sản xuất. DN chỉ có thể sử dụng phương pháp CAPM. Bình luận 4. Trong cơ cấu vốn. Thuế gián thu (TTĐB và VAT) là doanh thu của doanh nghiệp 3. 6. 4. Một DN chỉ có thể đầu tư dài hạn bằng vốn dài hạn 10. Một dự án có NPV=0 nghĩa là dự án hòa vốn. 12. tỷ trọng nợ càng cao thì thu nhập trên một cổ phiếu càng lớn. Một DN khi sử dụng nợ sẽ có lợi hơn là bất lợi 8. Bình luận Chương 5: Chi phí vốn của DN 1. Sử dụng VCSH có chi phí bằng không. Sử dụng VCSH luôn luôn có lợi cho DN 9. Bình luận 3. Tất cả các phương án đầu tư độc lập có NPV>0 đều được chọn. DN chỉ có thể sử dụng phương pháp CAPM 13. Một dự án có NPV=0 nghĩa là dự án không tạo ra lợi nhuận. giải thích 1.5. VAT vừa là doanh thu. Bình luận 2. Phát hành cổ phiếu thường mới có thể mất quyền kiểm soát.

Mục tiêu quan trọng nhất của DN là gì? 4. Trình bày mối quan hệ và sự khác biệt giữa doanh thu. Chương 2: Doanh thu. Trình bày điểm giống nhau và khác nhau giữa báo cáo kết quả kinh doanh và ngân quỹ của DN. Trình bày các nguyên tắc quản lý tài chính của DN 2. chi phí. 3.Câu hỏi liên hệ Việt Nam Chương 1: Tổng quan Tài chính doanh nghiệp 1. phân phối lợi nhuận của các DN hiện nay. 3. Phân biệt doanh thu với thu của DN 3. nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận. . Trình bày mối liên hệ. lợi nhuận 1. Phân biệt doanh thu với thu nhập của DN 4. Trình bày các nguyên tắc giá trị thời gian của tiền. Cho biết một số khoản chi phí nhưng không được tính vào chi phí hợp lý của DN 6. Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 8. Phân biệt chi phí với chi của DN 5. Trình bày về doanh thu và các biện pháp tăng doanh thu của DN 2. Nhận xét về cơ chế quản lý tài chính đối với các DN Việt Nam hiện nay. Chương 3: Phân tích tài chính 1. Trình bày những vấn đề cơ bản về lợi nhuận. Trình bày những nội dung cơ bản của chế độ phân phối lợi nhuận của DN nhà nước Việt Nam theo nghị định 199. điểm giống nhau và khác nhau của Bảng cân đối kế toán của DN và của NHTM. 2. Trình bày tóm tắt các báo cáo tài chính của Việt Nam hiện nay và nêu vai trò của các báo cáo đó. chi phí với thu và chi của DN 7.

10. Với tư cách là người cho vay thì nhóm chỉ tiêu nào là quan trọng nhất. Trình bày mục tiêu và nội dung chủ yếu trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới ROE của DN. nhà đầu tư và nhà quản lý. Trình bày các hình thức huy động vốn ngắn hạn của DN 3. Trình bày các hình thức huy động vốn dài hạn của DN 5. Hãy phân tích những căn cứ để DN lựa chọn công cụ huy động vốn (cổ phiếu. 12. Trình bày các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp và cho nhận xét về vấn đề này ở Việt Nam. Hãy phân tích những điều kiện để doanh nghiệp vay vốn từ các NHTM 6. Chương 4: Nguồn vốn của doanh nghiệp 1. Trình bày ý nghĩa cảu các tỷ số tài chính khi phân tích tài chính doanh nghiệp. Trình bày khái quát các nguồn tài trọ cho DN và các căn cứ để lựa chọn các nguồn tài trợ đó trong nền kinh tế thị trường. 7. đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.4. Trình bày ưu. Là chủ doanh nghiệp. anh (chị) sẽ lựa chọn những chỉ tiêu tài chính chủ yếu nào để phân tích. 5. Trình bày các nhóm chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp. cổ phiếu. 6. trái phiếu)? 7. 9. Trình bày các điều kiện để nâng cao chất lượng phân tích tài chính DN ở nước ta. Trình bày các chỉ tiêuv ề khả năng sinh lãi của doanh nghiệp và ý nghĩa của các chỉ tiêu đó. Nêu mối liên hệ giữa ROA và ROE của DN 11. Trình bày các chỉ tiêu về khả năng hoạt động của doanh nghiệp và ý nghĩa của các chỉ tiêu đó. Hãy trình bày mục đích cảu phân tích tài chính doanh nghiệp đối với chủ DN. 2. Trình bày các hình thức huy động VCSH của DN 4. chủ nợ. 8. 13. nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu. .

Trình bày các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án đầu tư. Trình bày khái quát cách xác định dòng tiền của dự án đầu tư. Hãy nhận xét vấn đề này ở Việt Nam. 8. Phân tích các điều kiện để nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư ở Việt Nam hiện nay. dự án được tài trợ bằng VCSH và nợ vay dài hạn. Phân tích ảnh hưởng của việc trích khấu hao theo các phương pháp khác nhau tới dòng tiền của dự án. lợi nhuận giữ lại của DN 3.Chương 5: Chi phí vốn của doanh nghiệp 1. Trình bày chi phí vốn của DN. Phân biệt chi phí nợ vay và chi phí vốn cổ phần? 5. Hãy cho biết một dự án có NPV cao thì chắc chắn có IRR cao không? Tại sao? 5. Trình bày khái quát các phương pháp xác định chi phí. 7. 4. 2. Trình bày ưu điểm. Trình bày cách xác định dòng tiền của dự án tại doanh nghiệp trong các trường hợp dự án được tài trợ hoàn toàn bằng VCSH. 3. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư. Câu hỏi điền chỗ trống Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp . nhược điểm của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án. Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu chi phí vốn và cơ cấu vốn của DN 2. Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 1. IRR và MIRR? 4. NPV. Trình bày khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn của DN? 6. thời gian thu hồi vốn đầu tư. Trình bày nguyên tắc giá trị thời gian của tiền trong đánh giá dự án đầu tư. Nhận xét thực tế đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư ở Việt Nam hiện nay.

báo cáo nhìn chung là quan trọng nhất.hữu hạn. trách nhiệm hữu hạn. ………là một thực thể pháp lý có sự tách biệt giữa người sử hữu và người quản lý. Lý thuyết tài chính hiện đại vận hành dựa trên giả định rằng mục tiêu của nhà quản lý là……. Kỳ thu tiền bình quân là độ dài thời gian mà một doanh nghiệp phải đợi để thu….vô hạn và DN có ………. 2.. DN tư nhân dễ dàng được thành lập. tối đa hóa giá trị. vốn.cho cổ đông. Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh là một chỉ tiêu của nhóm hệ số than khoản. trách nhiệm. 6. ngắn hạn.. . 4. vốn chủ sở hữu. của doanh nghiệp được tối đa hóa.Sử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: cổ phiếu. trong khi các khoản nợ lại được sắp xếp theo thứ tự trong đó chúng phải được hoàn trả.. Kỳ thu tiền bình quân được xác định bằng cách lấy… chia cho doanh thu bình quân ngày. Trong các thông tin nội bộ của DN mà các cổ đông quan tâm. Mục tiêu này đạt được nếu giá.. công ty cổ phần. khả năng trả lãi vay. 5. Chương 3: Phân tích tài chính Sử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: phải thu. 1. Khái niệm……. 4. 3. 3.. tổng nợ. Hệ số đo lường…. Chúng đo lường năng lực của một doanh nghiệp trong việc thanh toán các khoản nợ.. thời gian hoạt động 1. chủ sở hữu DN tư nhân có ………. lợi nhuận sau thuế. thanh khoản. tổng tài sản. tiền. Hệ số nợ được xác định bằng cách lấy…chia cho…Nó đo lường tỷ lệ vốn được cung cấp bởi các chủ nợ. Thông thường các tài sản được sắp xếp theo thứ tự… của chúng.được xác định bằng cách lấy thu nhập trước thuế và lãi vay chia cho chi phí lãi vay.có nghĩa là các cổ đông của một DN không chịu trách nhiệm cá nhân đối với những khoản nợ của DN.. nhưng thường gặp khó khăn trong việc huy động……….sau khi bán hàng. tài chính.. 2.

ROE được xác định bằng cách lấy…. sự đơn giản hóa.của một dự án và….. Ưu điểm chính của thời gian hoàn vốn là…. chi phí cơ hội. Đường giá trị hiện tại ròng chỉ mối quan hệ giữa…. Chương: Đầu tư dài hạn Sử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: NPV. ……. ba. chi phí phát hành.. Trong phương pháp IRR.sau mốc hoàn vốn. lãi suất chiết khấu. 4. 7. 3. bình quân gia quyền. Chi phí vốn chủ sở hữu được xác định là…. 5. DN thường xác định chi phí vốn…của các nguồn vốn khác nhau mà DN sử dụng. 4. 2. IRR.được xác định là % thay đổi trong EPS trên % thay đổi trong doanh thu hay sản lượng tiêu thụ. các dòng tiền 1. …. Một nhược điểm của chủ yếu của phân tích thời gian hoàn vốn đó là không xem xét…. 3. Có…cách thức tiếp cận có thể được sử dụng để xác định chi phí của lợi nhuận giữ lại. Số năm cần thiết để hoàn lại vốn đầu tư ban đầu của một dự án được gọi là… 2.7. người ta đi tìm tỷ lệ chiết khấu làm cho NPV bằng…. Một dự án được chấp nhận nếu NPV của nó…. ……được xác định là % thay đổi trong EPS trên % thay đổi trong EBIT 7.được xác định là % thay đổ trong EBIT trên % thay đổi trong doanh thu hay sản lượng tiêu thụ 6. Chi phí cổ phiếu thường mới cao hơn chi phí của lợi nhuận giữ lại bởi vì…. . cao hơn. 5. loại trừ lẫn nhau. 6. đòn bẩy tổng hợp 1.được sử dụng để tính NPV.. dương. thời gian hoàn vốn. không. Nếu hai dự án là…thì dự án với giá trị hiện tại ròng dương…sẽ được lựa chọn.chia cho… Chương 5: Cơ cấu vốn và chi phí vốn Sử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: đòn bẩy hoạt động.

. thì dự án với …cao hơn sẽ được ưa thích hơn. Nếu…của một dự án độc lập lớn hơn chi phí vốncuar dự án đó thì nó sẽ được chấp thuận. Nếu hai dự án loại trừ nhau đang được xem xét và một dự án có NPV dương cao hơn. 9.8. trong khi dự án còn lại có IRR cao hơn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->