P. 1
De Thi Mon Toan Hoc Ki 2 Lop2

De Thi Mon Toan Hoc Ki 2 Lop2

|Views: 154|Likes:
Được xuất bản bởiDhk Dinh

More info:

Published by: Dhk Dinh on May 04, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2012

pdf

text

original

KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN : TOÁN - LỚP 2

1. Tính nhẩm :
5
´
4 = ..................... 27 : 3 = ...................
2
´
9 = ................... 0 : 4 = ....................
2. Đồn hồ !h" m#$ %& :
…………………………., ………………………….,
'. Tính : (2)*

345
422
.............

674
353
.............
+. Tính :
a/ 5
´
7 + 25 = …………………. b/ 30 : 5 : 2 = ………………….
= …………………. = ………………….
b/ Một đàn gà đang ăn thóc, Lan đế đ!"c #2 ch$n gà. %&' đàn gà đó có () c*n +
………………………………………………………………………………
c/ Một h,nh ta g'-c có độ .à' /' c0nh đ12 3à 4 c. %&' ch2 4' h,nh ta g'-c đó b5ng ba* nh'62
c+
………………………………………………………………………………
,. Đ%-n ./ :
…………
´
………….= #7
0. 12% 345n : (2)*
8ộ' Một t9:ng đ!"c 995 c$), độ' %a' t9:ng đ!"c ;t h<n độ' Một 75 c$). %&' độ' %a' t9:ng đ!"c ba*
nh'62 c$)+
+ =
........................................
........................................
........................................
12% %6%
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

....................................................................... ......Bài giải ....................... ........................................... ................................................................................................ ............................................................................ ............................................ ...............................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->