BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN ********** Số: 46/TC-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1997

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Ngành Văn hóa - Thông tin - Căn cứ Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7/7/1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm. - Căn cứ Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. - Căn cứ công văn số 262/TCCP-BCTL ngày 7/6/1997 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ thỏa thuận chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của ngành Văn hóa Thông tin; Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện như sau: I. ĐỐI TƯỢNG: Công chức, viên chức hưởng lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và theo bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ thừa hành, phục vụ ở các doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, nay đang làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của ngành Văn hóa Thông tin. II. CÁC MỨC PHỤ CẤP: Mức 1: Hệ số 0,2 so với lương tối thiểu áp dụng đối với những người trực tiếp làm các nghề, công việc sau: 1. Vận hành máy in opsét, typô, máy xén, kẻ giấy. 2. Sửa chữa cơ điện, các máy công cụ, máy in, xén. 3. Tráng mạ, phơi và sửa chữa bản kẽm. 4. Chụp ảnh, truyền phim sang kẽm. 5. Sắp chữ điện tử.

Dựng nhà bạt. tài liệu. 6. nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc nặng nhọc. 17.6. Pha chế bảo quản các loại hóa chất. Hướng dẫn khách thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. tạc tượng và điêu khắc. 11. Nhạc hơi. điện ảnh và ca sĩ chuyên nghiệp. cải lương. . . phim. viện lưu trữ và bảo tàng. nuôi dưỡng thú xiếc 12. Múa ballet. NGUY HIỂM 1. Kiểm kê. phục chế tài liệu. đội nhạc. nhào lộn và xiếc biểu diễn trên cao. Phụ cấp nặng nhọc. Vận hành. 18. hiện vật của thư viện. 13. rửa ảnh.Đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách do ngân sách Nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành. Mức 2: Hệ số 0. nhạc trưởng (chỉ huy) 3. Nhạc công trong các dàn nhạc. 14. 9.Đối với các doanh nghiệp được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông. độc hại. sửa chữa. Thông tin lưu động của các tỉnh miền núi và hải đảo. Dựng cảnh. . Dạy thú xiếc. Vận hành. xử lý kỹ thuật và hiện vật. Làm con rối. sách báo. 2. bảo quản. đế trụ. ĐỘC HẠI. ảnh trong kho lưu trữ của bảo tàng. sửa chữa. Diễn viên chèo. độc hại và nguy hiểm nếu làm việc từ 4 tiếng trở lên được tính cả ngày. Chăm sóc. CÁCH TÍNH VÀ TRẢ PHỤ CẤP NẶNG NHỌC. múa cổ truyền và diễn viên tuồng. dưới 4 tiếng được tính nửa ngày và được trả cùng kỳ lương hàng tháng. kịch. Mức 3: Hệ số 0. thư viện và viện lưu trữ. Tráng phim. nhà trưng bày triển lãm. công việc sau: 1. 4. 15. Tu sửa. bảo dưỡng thiết bị sản xuất phim 8. Diễn viên xiếc (trừ đối tượng hưởng mức 3) 5.3 so với lương tối thiểu áp dụng đối với những người trực tiếp làm các nghề. dân ca. 16. Mộc chạm các công trình di tích lịch sử. Diễn viên rối nước. III.4 so với lương tối thiểu áp dụng đối với diễn viên xiếc uốn dẻo. 10. 7. 7. 19. rạp xiếc lưu động. khai quật khảo cổ. làm khói lửa trong phim. bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật trong nhà hầm của bảo tàng. Khảo sát.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin NGUYỄN KHOA ĐIỀM .2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/1997 và thay thế cho thông tư số 56/TC-CV ngày 16/9/1995 và công văn số 3300/TC-CV ngày 10/11/1995 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc. thư viện. độc hại nguy hiểm cho các ngành xiếc. lưu trữ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful