P. 1
Bài tập Hình Học phẳng

Bài tập Hình Học phẳng

|Views: 317|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Anh Khoa

More info:

Published by: Nguyễn Anh Khoa on May 08, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2015

pdf

text

original

BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ 1.

Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Người ta vẽ đường tròn tâm A bán kính nhỏ hơn AB, nó cắt đường tròn (O) tại C và D, cắt AB tại E. Trên cung nhỏ CE của (A), ta lấy điểm M. Tia BM cắt tiếp (O) tại N. a) Chứng minh BC, BD là các tiếp tuyến của đường tròn (A). b) Chứng minh NB là phân giác của góc CND. c) Chứng minh tam giác CNM đồng dạng với tam giác MND. d) Giả sử CN = a; DN = b. Tính MN theo a và b. Cho tam giác DEF có ∠ D = 600, các góc E, F là góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O. Các đường cao EI, FK, I thuộc DF, K thuộc DE. a) Tính số đo cung EF không chứa điểm D. b) Chứng minh EFIK nội tiếp được. c) Chứng minh tam giác DEF đồng dạng với tam giác DIK và tìm tỉ số đồn Cho tam giác ABC vuông cân tại A, AD là trung tuyến. Lấy điểm M bất kỳ trên đoạn AD (M ≠ A; M ≠ D). Gọi I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên AB, AC; H là hình chiếu vuông góc của I trên đường thẳng DK. a) Tứ giác AIMK là hình gì? b) Chứng minh 5 điểm A, I, M, H, K cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó. c) Chứng minh ba điểm B, M, H thẳng hàng. Cho (O) đường kính AB = 2R, C là trung điểm của OA và dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM, H là giao điểm của AK và MN. a) Chứng minh tứ giác BCHK nội tiếp được. b) Tính tích AH.AK theo R. c) Xác định vị trí của K để tổng (KM + KN + KB) đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó. Cho (O; R), AB là đường kính cố định. Đường thẳng (d) là tiếp tuyến của (O) tại B. MN là đường kính thay đổi của (O) sao cho MN không vuông góc với AB và M ≠ A, M ≠ B. Các đường thẳng AM, AN cắt đường thẳng (d) tương ứng tại C và D. Gọi I là trung điểm của CD, H là giao điểm của AI và MN. Khi MN thay đổi, chứng minh rằng: a) Tích AM.AC không đổi. b) Bốn điểm C, M, N, D cùng thuộc một đường tròn. c) Điểm H luôn thuộc một đường tròn cố định. d) Tâm J của đường tròn ngoại tiếp tam giác HIB luôn thuộc một đường thẳng cố định. Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B lớn hơn góc C. Kẻ đường cao AH. Trên đoạn HC đặt HD = HB. Từ C kẻ CE vuông góc với AD tại E. a) Chứng minh các tam giác AHB và AHD bằng nhau. b) Chứng minh tứ giác AHCE nội tiếp và hai góc HCE và HAE bằng nhau. c) Chứng minh tam giác AHE cân tại H. d) Chứng minh DE.CA = DA.CE e) Tính góc BCA nếu HE//CA. Cho (O;R), đường kính AB cố định, CD là đường kính di động. Gọi d là tiếp tuyến của (O) tại B; các đường thẳng AC, AD cắt d lần lượt tại P và Q. a) Chứng minh góc PAQ vuông. b) Chứng minh tứ giác CPQD nội tiếp được. c) Chứng minh trung tuyến AI của tam giác APQ vuông góc với đường thẳng CD. d) Xác định vị trí của CD để diện tích tứ giác CPQD bằng 3 lần diện tích tam giác ABC. Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O, đường kính AD. Đường cao AH, đường phân giác AN của tam giác cắt (O) tương ứng tại các điểm Q và P. a) Chứng minh: DQ//BC và OP vuông góc với QD.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

b) Tính diện tích tam giác AQD biết bán kính đường tròn là R và tgQAD =

3 . 4

_______________________________________________________________________________________ Trang - 1 -

d) Chứng minh NH. BD = m. b. Tam giác ABC là tam giác gì thì tứ giác AFEK là hình bình hành. M.KE. a) Hai tam giác AFC và BEC qua hệ với nhau như thế nào? Tại sao? α . H. L. E là hình chiếu của B trên AC. b) Đường tròn (O) cắt AB. Cho tam giác ABC (AC > AB) có AM là trung tuyến.BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ 9. c) Tia DE cắt tiếp tuyến Ax tại K. a) Tìm tâm của đường tròn đi qua 4 điểm A. M nằm trên một đường thẳng. d) AT là tiếp tuyến (T là tiếp điểm) của (O). thì BD = 2a. N là điểm bất kì trên đoạn AM. b) Chứng minh rằng nếu AB = a. Cho hình thoi ABCD có góc nhọn ∠BAD = α . AD cắt (O) tại F. Trên dây BF lấy điểm E sao cho BE = AF. Đoạn KH cắt AD tại I.KD = KI. Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2r. Chứng minh góc DHA và góc DEA bằng nhau. C. Tứ giác AMOH là hình gì? d) Cho góc ACB bằng 300 và AH = a. b) Chứng minh BD. Chứng minh ba điểm D. đường kính DE vuông góc với BC tại K.DP.CD = NK. a) Chứng minh ∠BAM = ∠PQM. 11. b) Chứng minh ∠MAE = ∠DAE. Vẽ tam giác đều CDM về phía ngoài hình thoi và tam giác đều AKD sao cho đỉnh K thuộc mặt phẳng chứa đỉnh B (nửa mặt phẳng bờ AC). Đường tròn tâm H bán kính HA cắt đường thẳng AB ở D và đường thẳng AC ở E. Cho ba điểm A. C thẳng hàng (điểm B thuộc đoạn AC). Vẽ trung tuyến AM.2 - . AC lần lượt tại K. Chứng minh A. Chứng minh FE là đường kính của (O). AH là đường cao. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp (O). b) Góc DFE (D thuộc cạnh BC) nhận tia FC làm phân giác trong và H là giao điểm của BE với CF.AC. Cho tam giác ABC vuông ở a và góc B lớn hơn góc C. EF cắt AC tại I. a) Chứng minh tứ giác DFIK nội tiếp được. K. d) Chứng minh 3 điểm K. c) Chứng minh bốn điểm B. b) Gọi H là điểm đối xứng với I qua K. ∠BPD = ∠BMA . H. c) Chứng minh AI. phân giác AD của góc BAC. C. là hình thoi? Giải thích. 10. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADM cắt AB tại P và cắt AC tại Q.AB. d) Gọi E là điểm chính giữa cung PAQ và K là trung điểm đoạn PQ. c) Chứng minh FK2 = FI. e) BP BM theo a. 2 _______________________________________________________________________________________ Trang . K.BD. Chứng minh hai tam giác AKF và KIF đồng dạng. Đường thẳng qua E song song với tiếp tuyến Ax của (O) cắt AB tại F. 12. 15. B. Tính diện tích tam giác HEC. cắt phân giác ngoài góc A tại E. m. E nằm trên đường tròn tâm O. Trên cung AC lấy điểm F bất kì. a) Đường tròn (O) cắt phân giác trong AD của góc A tại F. a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp.FA. E thẳng hàng. AM là trung tuyến. H. Điểm T chạy trên đường nào khi (O) thay đổi nhưng luôn đi qua hai điểm B. Tính tỉ số 14. 13. C. AC = b. D. C là trung điểm của cung AB. D thẳng hàng.sin c) Tính góc ABK theo α . MA ⊥ DE . c) Giả sử BC = a. a) Chứng minh D. E thẳng hàng. Đường tròn (O) đường kính AN. Đường tròn (O) đi qua B và C.AM = BA. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn.

vẽ dây AF của (O2) tiếp xúc với (O1) tại A.AC = AD. Hãy xác định cung tròn và bán kính của cung tròn đó. Chứng minh rằng khi đó E di chuyển trên một cung tròn. a) Tính độ dài đoạn thẳng DE? b) Chứng minh đẳng thức AE. Đường cao AH chia cạnh huyền thành hai đoạn: BH = 4cm. Các cạnh AB. 17. a) Chứng minh ∠ABP = ∠AMB . c) Vẽ hai đường tròn (B.BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ b) Chứng minh tam giác EFC vuông cân. = BF AF2 b) Từ A hạ đường cao AH. BC. (N) và (O)? _______________________________________________________________________________________ Trang . CA tiếp xúc với (O) tại các điểm tương ứng D. Tứ giác ANBS là hình gì? d) Xác định vị trí của M để tứ giác ANBS có diện tích lớn nhất. Có nhận xét gì về độ lớn của góc ANB khi M di động. AB. d) Giả sử F di động trên cung AC. AB) và (C. Gọi giao điểm của BI với Cx là D. AB = 2AC a) Tính AC BE AE 2 . Gọi D. 18. Gọi giao điểm khác A của hai đường tròn này là E. 19. 21. trên AH lấy một điểm I sao cho AI = AH. a) Nêu cách dựng (O1) qua M và tiếp xúc với AB tại A. Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại A và B. F. Cho (O) và một dây ABM tùy ý trên cung lớn AB. AC). a) Chứng minh DF//BC và ba điểm A. b) Chứng minh AB2 = AP. Cho tam giác ABC có AB = AC.AM. e) Gọi MT là tiếp tuyến của đường tròn tại T. Từ C kẻ Cx // AH. N là trung điểm của BE. E. AC là các tiếp tuyến của (O’). Chứng minh CE là tiếp tuyến của đườn tròn (B).BM. MT là ba cạnh của một tam giác vuông. O. Xác định vị trí tương đối giữa các đường tròn: (M) và (N).AB? c) Gọi các đường tròn (O). Chứng minh ∠AMB + ∠ANB = 1800 . Chứng minh AM. Tiếp tuyến tại A của (O) cắt đường thẳng BC và BD tại hai điểm tương ứng là E. F. P là một điểm trên cung nhỏ AC ( P khác A và C). 20. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong đường tròn. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của EA và AF. C. AP kéo dài cắt đường thẳng BC tại M. E thẳng hàng.MP = AB. (M). Tính diện tích của tứ giác AHCD. b) Hai đường kính AB và Cd có vị trí tương đối như thế nào thì tam giác BPQ có diện tích nhỏ nhất? Hãy tính diện tích đó theo r. a) Chứng minh rằng b) Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. DHB. O. đường tròn (O2) qua M và tiếp xúc với AB tại B. c) Chứng minh tứ giác AECF nội tiếp được. c) Gọi D là giao điểm của AC với tiếp tuyến tại B của nửa đường tròn. Cho tam giác ABC vuông tại A. chứng minh AM. r) và hai đường kính bất kì AB và CD. c) Tia MN cắt (O) tại S. Cho tam giác ABC vuông tại A. b) Gọi giao điểm thứ hai của BF với (O) là M và giao điểm của DM với BC là N. (N) theo thứ tự ngoại tiếp các tam giác ABC. 16. Chứng minh hai tam giác BFC và DNB đồng dạng. Vẽ dây AE của (O1) tiếp xúc với (O2) tại A. CH = 9cm. c) Gọi (O’) là đường tròn đi qua ba điểm B. b) Gọi N là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (O1) và (O2). BC = 5. Cho (O. Có nhận xét gì về hai tam giác EBC và FBC. a) Chứng minh rằng trực tâm H của tam giác BPQ là trung điểm của đoạn OA. d) Tìm vị trí của M trên tia BC sao cho AP = MP. (M) và (O). Chứng minh tứ giác BECD nội tiếp được. c) Giả sử hai cung AP và CP bằng nhau. EHC. Chứng minh AB.3 - . 22. E theo thứ tự đó là chân đường vuông góc hạ từ H xuống AB và AC.

27. Đường phân giác trong của góc DAB cắt đường tròn tại E và cắt CH tại F. Gọi x. b. Trên đường kính AB lấy điểm C và kẻ CH AD. E thẳng hàng? 24. a) Tứ giác AMIN là hình gì? Vì sao? b) Chứng minh hệ thức IM. Gọi giao điểm của BI với 3 c) Vẽ hai đường tròn (B. 26.IO = IN. AB = c. Trên đường tròn lấy điểm D khác A và B. cắt DE tại I. 28. Gọi M là giao điểm của OI và AD. a) Chứng minh KMHN là tứ giác nội tiếp.AC = AD.BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ d) Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (M) và (N) và là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MN? 23. Các đường phân giác trong của các góc M và N cắt nhau tại K. AB) và (C. Xác định vị trí tương đối giữa các đường tròn: (M) và (N). Cho đường tròn tâm O đường kính AB. (N) theo thứ tự ngoại tiếp các tam giác ABC.     1 AH. AC = b. đường thẳng DF cắt đường tròn tại N. AB = 2AC a) Tính AC b) Từ A hạ đường cao AH. a) Chứng minh tứ giác AFCN nội tiếp được? b) Chứng minh ba điểm N. Cho tam giác PMN có PM = MN.2cm · 25. Gọi D. tiếp xúc ngoài tại A. M là giao điểm của O’I và AE. b) Biết đường cao MH của tam giác PMN bằng 2cm. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài DE. E Î (O’). Tính diện tích tam giác PMN.IO’ c) Chứng minh OO’ là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính DE d) Tính DE biết OA = 5cm. (M) và (O).4 - . Kẻ tiếp tuyến chung trong tại A. Gọi D và C lần lượt là hình chiếu vuông góc của A và B lên trục hoành. z lần lượt là khoảng cách từ G tới các cạnh a. DHB. G là trọng tâm. C. QMP = 250 a) Chứng minh tứ giác PQMN nội tiếp được. Cho tam giác PNM. CH = 9cm. các đường phân giác ngoài của các góc M và N cắt nhau tại H. (N) và (O)? _______________________________________________________________________________________ Trang . O’A = 3. D Î (O). Trên nửa mặt phẳng bờ PM không chứa điểm N lấy điểm Q sao cho » ¼ · QP = QM . BC = 5. b) Biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác KMHN bằng 10cm và đoạn KM bằng 6cm. E theo thứ tự đó là chân đường vuông góc hạ từ H xuống AB và AC. 30. Thực hiện: a) Cho tam giác ABC có BC = a. Chứng minh CE là tiếp tuyến của đườn tròn (B). Tính diện tích của tứ giác AHCD. Cho tam giác ABC vuông tại A . Từ C kẻ Cx // AH. Chứng minh x y z = = bc ac ab b) Giải phương trình:  25 4 2025 x + 1 + y − 3 + z + 24 = 104 −  + +  x +1 y −3 z + 24  29. c. Tính diện tích tứ giác ABCD.AB? c) Gọi các đường tròn (O). Tìm tọa độ giao điểm A và B của hai đồ thị các hàm số y = 2x + 3 và y = x 2. Cho hai đường tròn (O) và (O’). Cho tam giác ABC vuông tại A. y. trên AH lấy một điểm I sao cho AI = Cx là D. hãy tính diện tích tam giác KMH. AC). EHC. (M). PMN = 800 . Gọi giao điểm khác A của hai đường tròn này là E. a) Tính độ dài đoạn thẳng DE? b) Chứng minh đẳng thức AE. Đường cao AH chia cạnh huyền thành hai đoạn: BH = 4cm.

Cho tam giác ABC nhọn . Cho đường tròn (O.BC S AKL = S ABC . Gọi M là giao điểm của OI và AD. Kẻ tiếp tuyến chung trong tại A.IO = IN. R) tiếp xúc với đường thẳng d tại A. Cho tam giác PNM.cos 2 A b) S HLK = 1 − cos 2 A − cos2 B − cos2 C c) S ABC 38. Trên đường tròn lấy điểm D khác A và B. 34. Các đường phân giác trong của các góc M và N cắt nhau tại K. 35.IO’ c) Chứng minh OO’ là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính DE d) Tính DE biết OA = 5cm. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài DE. 36. đường thẳng CE cắt AB tại K.2cm 33. b) Chứng minh AE. Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với d. Cho tam giác PMN có PM = MN.AB = AF. c) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và K là trung điểm của BC. a) Chứng minh tứ giác AFCN nội tiếp được? b) Chứng minh ba điểm N. . Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC). Cho đường tròn tâm O đường kính AB.5 - . các đường phân giác ngoài của các góc M và N cắt nhau tại H. c) Xác định vị trí điểm H để AB= R .BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ d) Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (M) và (N) và là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MN? 31. Tính diện tích tam giác PMN. d) Tính tỉ số OK khi tứ giác BHOC nội tiếp. 37. C. cắt DE tại I.AC.Chứng minh rằng: AK 2 AL. hãy tính diện tích tam giác KMH. E thẳng hàng? 32. Trên đường kính AB lấy điểm C và kẻ CH AD. Cho ∆ABC vuông tại A. đường cao AH. b) Lấy điểm C trên d sao cho H là trung điểm của đoạn AC. CE = 8 cm và HC > HE. BC e) Cho HF = 3 cm. O’A = 3. b) Biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác KMHN bằng 10cm và đoạn KM bằng 6cm. BK. D ∈ (O). HB = 4 cm. Dựng ở miền ngoài tam giác các hình vuông ABHK và ACDE _______________________________________________________________________________________ Trang . Đường tròn đường kính BC cắt AB. Trên d lấy điểm H không trùng với điểm A và AH <R. Chứng minh AHEK là tứ giác nội tiếp. Tính HC. AC theo thứ tự tại E và F. đường thẳng DF cắt đường tròn tại N. E ∈ (O’). a) Tứ giác AMIN là hình gì? Vì sao? b) Chứng minh hệ thức IM. Trên nửa mặt phẳng bờ PM không chứa điểm N lấy điểm Q sao cho a) Chứng minh tứ giác PQMN nội tiếp được b) Biết đường cao MH của tam giác PMN bằng 2cm. a) Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp và AH vuông góc với BC. M là giao điểm của O’I và AE. Đường phân giác trong của góc DAB cắt đường tròn tại E và cắt CH tại F. a) Chứng minh KMHN là tứ giác nội tiếp. tiếp xúc ngoài tại A. đường thẳng này cắt đường tròn tại hai điểm E và B ( E nằm giữa B và H) a) Chứng minh góc ABE bằng góc EAH và tam giác ABH đồng dạng với tam giác EAH. CL. Biết BF cắt CE tại H và AH cắt BC tại D. Cho hai đường tròn (O) và (O’).LK ) = a) ( AB AC.

c) d) MN = EC = AC. M. EB với các nửa đường tròn (I). A. 39. B). BFC = 900 . Trên đường thẳng vuông góc với OB tại H. (K) c) Tính độ dài MN E d) Tính diện tích hình được giới hạn bởi ba nửa đường tròn N HD: S 3 a) Chứng minh CMEN là hình chữ nhật ⇒ EC = MN M 2 1 2 µ 1 + M 2 = C1 + C 2 = 900 ⇒ MN ⊥ MI µ µ µ b) Gọi S ≡ MN ∩ EC: M 1 3 c) µ µ µ µ Tương tự: N1 + N 2 = C3 + C 4 = 900 ⇒ MN ⊥ NK ⇒ MN là tiếp tuyến chung A I của hai đường tròn. H 0 · d) Chứng minh ∆FCM vuông cân. FCM = 45 . chứng minh rằng KCOH nội 4 3 D I tiếp HD: A B · · a) MCI = MDI = 900 ⇒ MCID nội tiếp. chứng minh: 0 0 . Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = 10cm. K · · b) Chứng minh FBC = 450 . D thẳng hàng b) Đường thẳng HD cắt đường tròn ngoại tiếp ∆ABC tại F. đường kính AB. C cùng thuộc một đường tròn d) Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (ABC) · · a) Từ gt chứng minh: HAB = DAC = 450 rồi chứng minh: · · · HAB + BAC + DAC = 1800 ⇒ H.MH đi qua I c) Xét hai tam giác cân OCA và KCM. BC. CB và có tâm theo thứ tự là O. Từ đó ta có: B C · · MCF + FCB = 900 hay: MC ⊥ BC ⇒ MC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. Gọi I là giao M điểm của AD và BC a) Chứng minh rằng tứ giác MCID nội tiếp K b) Chứng minh các đường thẳng AD. N theo thứ tự là giao điểm của EA. G.40 = 20(cm) . C cùng thuộc một đường tròn. chứng minh rằng năm điểm B. Chứng minh: D _______________________________________________________________________________________ Trang . E.6 B 2 1 1 G 1 E C . Cho đường tròn tâm O. K. O H b) Chứng minh I là trực tâm của ∆MAB rồi suy ra đường cao. K. Suy ra ∆BFC vuông cân A 0 HD: E M D F · · · Chứng minh BKC = BEC = BMC = 45 . E. Chú ý: đến FMDC là tứ giác nội tiếp. A. I. Đường tròn đường kính BD cắt BC tại E. MH đồng qui tại I 1 C 2 c) Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác MCID. M. d) S = 1 2 4 1  1πAB  2 4 2 πAC − 4 2 πBC − 4 1 C S2 K B  2  = 100π(cm )  F A 41. Gọi M.BC = 10. Gọi M là giao điểm của BP và ED. MB theo thứ tự cắt đường tròn (O) tại C và D. MA. (K) a) Chứng minh rằng EC = MN b) CmR: MN là tiếp tuyến chung của các nửa đường tròn (I). Trên đoạn thẳng OB lấy một điểm H bất kì (H ≠ O. lấy một điểm M ở ngoài đường tròn. AC. từ đó suy ra KCOH nội tiếp. µ µ µ µ C1 + C 4 = 90 ⇒ C 2 + C 3 = 90 40. D thẳng hàng. từ đó suy ra B. Các đường thẳng CD. Đường vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn (O) ở E. AE lần lượt cắt đường tròn tại cá điểm thứ hai F. chứng minh rằng ∆FBC vuông cân · c) Cho biết ABC > 450 .BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ a) Chứng minh ba điểm H. Cho ∆ABC vuông ở A và một điểm D nằm giữa A và B. CB = 40cm. K. Vẽ về một phía AB các nửa đường tròn có đường kính theo thứ tự là AB.

Suy ra: ΔBQD ΔAPB ⇒ BQD = APB · · c) Do BQD = APB suy ra: APBQ nội tiếp. Chứng minh: a) ΔABD ΔCBA a) b) c) d) ⇒ µ ∆ABC ∆EBD (Hai tam giác vuông có B1 chung) Học sinh tự chứng minh. Cho hình bình hành ABCD có đỉnh D nằm trên đường tròn đường kính AB. µ $ µ C1 = F1 ( = E1 ) ⇒ AC // FG · · b) BQD = APB c) Tứ giác APBQ nội tiếp HD: A O Q B C n' n · · ¼ a) Ta có: DAB = ACB (Cùng chắn An ' B ) · · ¼ Lại có: ADB = BAC (Cùng chắn AnB ) Suy ra: ΔABD ΔCBA P O' D AD BD DQ = = b) ΔABD ΔCBA ⇒ (Do P. Tương tự: EF là tiếp _______________________________________________________________________________________ A B O Trang . Chứng minh: a) Tứ giác CBMD nội tiếp được trong đường tròn · · b) Khi điểm D di động trên đường tròn thì BMD + BCD không đổi D c) DB.7 - . E thẳng hàng rồi ⇒ BF. vẽ nửa đường tròn đường A E 2 1 1 1 2 F O1 H O2 C d) tuyến của (O2) 44. Q là trung điểm của AC.AC d) Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn HD: a) AEHF có ba góc vuông ⇒ AEHF là hình chữ nhật B µ µ $ b) B = E1 = F1 ⇒ BEFC nội tiếp c) ∆AEF ∆ACB (g.DC = DN.AC 43. AD) CA BA AP · · · · Và: BDQ = BAP . Cho ∆ABC vuông ở A (AB > AC).g) ⇒ AE. CA. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A. Hạ BN và DM cùng vuông góc với đường chéo AC.AB = AF.AB = AF. ED đồng qui tại S. đường cao AH. D. kính BH cắt AB tại E. DE. gọi P và Q lần lượt là trung điểm của các dây AC và AD. Các tiếp tuyến tại A của các đường tròn (O) và (O’) cắt đường tròn (O’) và (O) theo thứ tự tại C và D. nửa đường tròn đường kính HC cắt AC tại F a) Chứng minh tứ giác AFHE là hình chữ nhật b) Chứng minh BEFC là tứ giác nội tiếp c) Chứng minh AE. S. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. µ µ µ µ E1 + E 2 = H1 + H 2 = 900 ⇒ EF là tiếp tuyến của (O1).AC C N HD: M a) CBMD nội tiếp trong đường tròn đường kính CD. BF đồng qui Gọi S ≡ BF ∩ CA ⇒ ∆BSC có D là trực tâm. 42.BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ a) b) c) d) HD: ∆ABC ∆EBD Tứ giác ADEC và AFBC nội tiếp AC // FG Các đường thẳng AC.

IB (2).g) ⇒ AM2 = AI2 = AM2 − c) Ta có: MI2 = AI. Điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = tại D ⇒ HD = HC.AC (1) ∆ACM (g.AC c) Chứng minh AE. Kẻ dây MN ⊥ AB tại I.AC − AI. · c) Ta có: ANB = 900 (gt) ⇒ N ∈ (O) · · » Mặt khác: BDN = BAN (Cùng chắn BN ) · · BAN = ACD (So le trong) · · Suy ra: BDN = ACD . Nối AC cắt MN tại E. ta có BAx = BCA · · · · · mà BCA = AED (cùng bù với DEB ) ⇒ BAx = AED ⇒ DE // Ax ⇒ OA ⊥ DE. CM: OA ⊥ DE. E HD: 0 · · a) Ta có: AEH + ADH = 180 ⇒ đpcm x H µ = 450 ⇒ACD = 450 ⇒∆DCH vuông cân · b) ∆v. ¼ » · · Ta có AM = AN ⇒ AME = ABM ⇒ ∆AME 2 C B A I O b) AE.g) ⇒ . A = 450 . D C 2 AO . tứ giác CBMD luôn là tứ giác nội tiếp ⇒ · · BMD + BCD = 1800 .IB N _______________________________________________________________________________________ Trang . Theo (1) và (2) và ĐL Pitago: MI = AE. 46. Gọi 3 C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M. BC AC AE. Vẽ các đường cao BD và CE của ∆ABC.AEC có A O A DE AE AE 2 = = = c) ∆ADE ∆ABC (g.IB = AI2 HD: M O' E · · a) Dễ thấy BIE + ECB = 1800 ⇒ IECB nội tiếp. Gọi H là giao điểm cảu BD và CE.8 - . 2 2 · · d) Dựng tia tiếp tuyến Ax với đường tròn (O).AC − AI. a) Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp b) Chứng minh ∆AME ∆ACM và AM2 = AE. · · · » Lại có: DAC = DAN = DBN (Cùng chắn DN ) Vậy: ΔACD ΔBDN (g. a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp b) Chứng minh HD = DC B c) Tính tỉ số DE : BC d) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. Cho ∆ABC có các góc đều nhọn. Cho đường tròn (O) đường kính AB cố định.g) ⇒ đpcm µ 45.BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ b) Khi điểm D thay đổi. N và B.

9 - . Vì M ∈ [AB] nên P ∈ [EF] 49. kẻ tiếp tuyến thứ ba. cắt tiếp tuyến Ax và By lần lượt ở E và F.CD = Const CD CN · d) ∆ONP = ∆ODP (c. Q lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng AB và CD. Cho đường tròn (O. Hai tiếp tuyến tại C và D với đường tròn (O) cắt nhau tại E. Tứ giác MPOQ là hình gì? tại sao? c) Kẻ MH ⊥ AB (H ∈ AB). Vì: (Talet) HK HB MF HB EM EA = ⇒ .BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ 47.g) Suy ra: d) Suy ra: P chạy trên đường thẳng cố định. R) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. AD và CE a) Chứng minh BC // DE b) Chứng minh các tứ giác CODE và APQC nội tiếp A c) Tứ giác BCQP là hình gì? HD: a) BC và DE cùng vuông góc với OD ⇒ BC // DE CM CO = ⇒ CM. Cho ΔABC nội tiếp đường tròn (O). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. a) Chứng minh AEMO là tứ giác nội tiếp b) AM ∩ OE ≡ P. Vì: · · Ta có: QPC = CAQ (Cùng chắn cung QC của (APQC) B D P Q E C · · · · » Lại có: QAC = QAP và QAP = BCP (cùng chắn BD ) ⇒ BC // PQ _______________________________________________________________________________________ Trang . x M E P A H O K Q y F EM EF EM EF = = c) ∆EMK ∆EFB: do MF = BF ⇒ . E P D F b) · · · · ODE + OCE = 1800 ⇒ CODE nội tiếp Ta có: PAQ = PCQ » » (Do BD = CD O ) ⇒ APQC nội tiếp. Gọi D là điểm chính giữa của cung nhỏ BC. Gọi K ≡ MH ∩ EB. Gọi P. MP = OD = OC 1 Suy ra: CMPO là hình bình hành N c) ∆COM ∆CND (g. Trên đoạn thẳng AB lấy một điểm M (khác O). MK KH B 48. Đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến tại N của đường tròn ở điểm P. BM ∩ OF ≡ Q. So sánh MK với KH HD: · · a) EOA + OME = 1800 ⇒ AEMO nội tiếp b) MPOQ là hình chữ nhật vì có ba góc vuông. Đường thẳng CM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai N. Vì: EM = AE ⇒ MK = KH. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn. MK BF MK MF EA AB EF AB = = Mặt khác: ∆ABE ∆HBK: .CN không phụ thuộc vị trí điểm M 1 Khi M di động trên đoạn thẳng AB thì P chạy trên một đoạn thẳng cố định HD: M O · · A B a) OMP = ONP = 900 ⇒ ONMP nội tiếp 1 1 b) OC // MP (cùng vuông góc với AB).c) ⇒ ODP = 900 .g. Từ A kẻ hai tiếp tuyến Ax và By. Chứng minh rằng: a) Tứ giác OMNP nội tiếp C b) Tứ giác CMPO là hình bình hành c) Tích CM. c) BCQP là hình thang.CN = CO.

KD = KH.r) thì điểm H di động trên 2 _______________________________________________________________________________________ Trang .KB D C K · » d) BHD = 900 ⇒ Khi E chuyển động trên đoạn BC thì H chuyển động trên BC µ 51. a) Chứng minh EB2 +EC2 + EA2 không phụ thuộc vị trí điểm A .BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ 50. Cho ∆c. R) ở B và C . Cho hai đường tròn đồng tâm (O. BC = 24cm HD: · · a) KBI + KCI = 1800 (Tính chất phân giác) ⇒ BICK nội tiếp (O) A I B 1 2 1 µ · µ b) C1 + OCI = C 2 + $ = 900 ⇒ OC ⊥ AC ⇒ AC là tiếp tuyến của (O) I1 c) AH = AC2 − HC 2 = 20 2 − 12 2 = 16 (cm). I. Cho đường tròn tâm O có 2 đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = CB. E cố định ( với A ≠ E) . K cùng thuộc một đường tròn tâm O b) Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (O) c) Tính bán kính của đường tròn (O).CN = 2R2 d) Khi M di chuyển trên đoạn AB thì P di chuyển ở đâu ? 53. Khi A di động trên đường tròn (O. đường kính AB. Qua E vẽ một đường thẳng vuông góc với AE cắt đường tròn (O. Lấy A và E là hai điểm thuộc đường tròn (O. Cho hình vuông ABCD. Đường thẳng CN cắt (O) tại I. P cùng nằm trên một đường tròn. Cho đường tròn (O. R). O là trung điểm của IK a) Chứng minh rằng bốn điểm B. đường thẳng này cắt các đường thẳng DE và DC theo thứ tự ở H và K a) Chứng minh rằng BHCD là tứ giác nội tiếp A · b) Tính góc CHK c) Chứng minh KC. N. Đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến với đường tròn (O) tại N ở điểm P. I là tâm đường tròn nội tiếp. Khi C chuyển động trên đường tròn (O. C là điểm trên đường tròn (O. biết AB = AC = 20cm. K là tâm đường tròn bàng tiếp A . Cho đường tròn tâm (O. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB . M. b) Tứ giác CMPO là hình bình hành. điểm E thuộc cạnh BC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. c) CM. b) Chứng minh rằng khi điểm A di động trên đường tròn (O. 55.10 - . Chứng minh · CMI 〈 900 . OH = CH 2 122 = = 9 (cm) AH 16 OH 2 + HC 2 = 9 2 + 12 2 = 225 = 15 (cm) H O C Vậy: OC = K 52. r) và A≠ E thì đường thẳng CM luôn đi qua một điểm cố định ( gọi tên điểm cố định là K ) .KB Khi điểm E chuyển động trên cạnh BC thì điểm H chuyển động trên đường nào? HD: · · a) BHD = BCD = 900 ⇒ BHCD nội tiếp B d) E H · · · b) DHC = DBC = 450 ⇒ CHK = 450 c) ∆KCH ∆KDC (g. R) đường kính AB và CD vuông góc với nhau.g) ⇒ KC. Trong đoạn AB lấy điểm M khác 0. r) với R > r. R) thì D chuyển động trên đường nào? 54.KD = KH. C. trong đó A di động . Chứng minh rằng: a) Các điểm O.ABC (AB = AC). r) . c) Trên tia AK đặt một điểm H sao cho AH = đường nào ? Chứng minh nhận xét đó ? 3 AK . Đường thẳng CM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai N. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DE. R) và (O. R).

a) Chứng minh tứ giác DHEF nội tiếp được. t > 0 . G. 70. (2 điểm) d) Tính diện tích tam giác ABC theo a. HG cắt BC tại K. MJ lần lượt tại D và K. Cho x > 0 . 72. xy + 1 y = yt + 1 t = xt + 1 th×x=y=t hoÆ x. 27 56. c) Chứng minh ∆AOH cân và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC theo a. Gọi H là trung điểm của FG. Đường thẳng đi qua F song song AB cắt MO. a) Chứng minh rằng GH đi qua trung điểm M của BC. y > 0 . 66. 67. MJ thứ tự cắt (O) tại E. Tam giác ABC có ba góc nhọn. BE. 68. 65. MI. u Chứng minh rằng : NÕ 58. FG cắt AB tại C. các đường cao AD. Cho đoạn thẳng AB = a . 59. vẽ đường kính AG. b) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC. b) ∆ABC ~ ∆AEF ˆ ˆ c) BDF = CDE 61. F. 69. 64. Đường thẳng vuông góc với AB tại B và đường thẳng vuông góc với AC tại C cắt nhau tại G. các đường thẳng MO. M là một điểm (khác A và B) trên (O). 60.y. Cho x = 3 3+ 9+ 3 −3+ 9+ 57. Trên đường kính AB lấy hai điểm I và J đối xứng nhau qua O.11 - . CF gặp nhau tại H.Chứng minh rằng x là một số nguyên . Chứng minh OK ⊥ BC. d) H cách đều các cạnh của tam giác ∆DEF a aa a a a a a a a a _______________________________________________________________________________________ Trang . Cho đường tròn tâm O đường kính AB. 62.t = c 1 x · a) Nêu cách dựng và dựng ∆ ABC sao cho BAC = 600 và trực tâm H của ∆ ABC là trung điểm của đường cao BD. b) Chứng minh CE là tiếp tuyến của đường tròn (O).BÀI TẬP HÌNH HỌC _______________________________________________________________________________________ 125 − 27 125 . 63. 71.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->