CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

I. PHẦN MỞ ĐẦU Thực tế nhiều năm, trong lý thuyết cũng như trong thực tiễn đã có quan điểm cho rằng hiệu quả giáo dục phụ thuộc vào việc xác định và lựa chọn mục tiêu, chương trình nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cùng với những điều kiện, phương tiện giáo dục. Như chúng ta đã biết, việc giáo dục phát triển nhân cách học sinh là một nhu cầu cần thiết, bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức toàn bộ cuộc sống, học tập, hoạt động của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi tối ưu để tiềm năng của học sinh được phát triển dưới sự giáo dục của giáo viên chủ nhiệm. Thực chất vai trò của giáo viên chủ nhiệm cũng như người làm vườn, trồng cây, tuy không đúng hoàn toàn nhưng hoạt động của giáo viên chủ nhiệm gần như người trồng cây, chăm sóc, vun trồng cây giống. Người làm vườn không thể cầm ngọn cây kéo lên mà phải chăm sóc tạo điều kiện cho hạt giống nẩy mầm. Cho nên, bản thân tôi là một giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn tâm niệm dạy dỗ giáo dục cho các em trở thành những con người hữu ích cho xã hội để xứng đáng với những hình ảnh đẹp mà xã hội ban tặng như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quí nhất trong tất cả các nghề cao quí vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Trong thời đại mở cửa của nền kinh tế hiện nay, học sinh luôn có xu hướng đua đòi chưng diện luôn bị những cám bẫy trong xã hội lôi cuốn. Nó ảnh hưỡng không ít đến việc học tập của học sinh. Vì vậy, xuất phát từ tình hình thực tế ấy tôi quyết tâm thực hiện tốt “Công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT DTNT Quú Hîp ”. Cố gắng giáo dục tốt những học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm góp phần đưa phong trào nhà trường vững mạnh và xã hội có những công đân tốt, là những đứa con ngoan trong gia đình. II. NỘI DUNG Không thể phủ nhận vai trò của giáo viên chủ nhiệm ở trường Trung Học Phổ Thông nếu như xác định đúng vị trí, nhiệm vụ, biết tổ chức giáo dục. Những đặc điểm tâm lý, trình độ hiểu biết, vốn sống của học sinh phổ thông còn nhiều hạn chế, vì vậy không thể không cần có một người thường xuyên hướng dẫn giúp đỡ, chỉ bảo cho các em. Để làm tốt điều này, giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt những nhiệm vụ của một thầy cô giáo phải nắm được đường lối quan điểm lí luận giáo dục đồng thời giáo dục những phẩm chất đạo đức rèn luyện năng lực để trở thành công dân tốt mai sau. Người giáo viên chủ nhiệm phải tham gia các hoạt động chính trị xã hội tốt hơn, phải rèn luyện ở mức cao hơn. Đó là trách nhiệm nghĩa vụ và cũng là vinh dự vì học sinh. Vâng, khi tôi được phân công chủ nhiệm lớp, trong tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì mình được cống hiến một phần công sức phục vụ cho mái trường rất đỗi thân yêu của mình đó là trường Công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT DTNT Quỳ Hợp. Tôi lo vì đối tượng học sinh học yếu là nhiều, thích đua đòi, không có tính cần cù chăm chỉ, lòng đam mê học tập. Tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 12I, sau đó tôi tìm hiểu lớp gần khoảng hai tuần thì thực trạng của lớp cũng dần dần hiện ra. 1. Đánh giá thực trạng Ngày đầu tiên tôi nhận lớp và sau một tiết làm quen tôi nắm được sĩ số trong lớp là 36 em. Ấn tượng không phai mờ là các em nhìn cô rất chăm chú lắng nghe bao điều cô dặn dò với lớp. Sau đó, tôi tiếp tục dạy các em hai tiết ho¸ học, không khí lớp trầm, hầu như các em không tập trung. Trước những khó khăn ấy tôi tự hứa với lòng mình cố gắng thực hiện thật tốt “Công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT DTNT Quỳ Hợp”. 2. Kế hoạch thực hiện Giáo viên chủ nhiệm là người thay thế Hiệu trưởng quản lý toàn diện tập thể học sinh một lớp học. Người hiệu trưởng không thể quản lý, nắm chắc diễn biến của quá trình phát triển nhân cách từng học sinh trong một trường, đó là lẽ đương nhiên. Nếu không hiểu được đặc điểm, trình độ, diễn biến trong quá trình giáo dục, tự rèn luyện của học sinh thì không thể giáo dục được các em, không thể có sự định hướng kịp thời quá trình tự rèn luyện của học sinh. Vì lẽ

mặt khác đại diện cho tập thể học sinh.đó. thể dục thể thao. tự nguyện. năng khiếu. trước hết phải quản lý toàn diện lớp học. giáo viên chủ nhiệm có khả năng biến những chủ trương. tính trung thực của dư luận. để mục tiêu giáo dục được học sinh chấp nhận một cách tự giác. kế hoạch đào tạo của nhà trường thành chương trình hành động của tập thể lớp và của mỗi học sinh. năng lực hoạt động. ý kiến của một tập thể học sinh. cảm hóa. giữa các tổ chức trong trường. văn nghệ và các hoạt động khác…). đạo đức không tốt thì chúng ta sẽ làm gì. Ai là người giúp các em giải tỏa những băn khoăn vướng mắc trong những quan hệ như vậy. tôi ghi chép cẩn thận số lượng học lực và hạnh kiểm của các em năm học 20062007 Học lực: Giỏi: 1 Khá: 5 TB: 30 Yếu: 6 (thi lại được lên lớp). Hạnh kiểm: Tốt: 30 Khá: 6 TB: 0 Đứng trước một tình trạng tập thể lớp có số lượng học sinh yếu nhiều. nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp . suy nghĩ của học sinh chỉ có thể tâm sự với giáo viên chủ nhiệm.Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa hiệu trưởng (Ban giám hiệu). kế hoạch giáo dục của nhà trường tới tập thể và từng học sinh của lớp chủ nhiệm không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thuyết phục. nắm vững mục tiêu đào tạo. Mặt khác. Có ý kiến cho rằng: để làm điều đó thì đội ngũ tự quản của học sinh có thể làm được không cần đến giáo viên chủ nhiệm. với các tổ chức trong nhà trường và với các giáo viên bộ môn. + Hiểu biết những đặc điểm của từng em học sinh (về sức khỏe. nguyện vọng của từng học sinh của lớp phản ánh với hiệu trưởng. Có không ít thông tin. quản lý học sinh lớp học và cần nắm nắm vững: + Hoàn cảnh và những thay đổi. rèn luyện đạo đức. Chức năng. sự hiểu lầm của thầy. . đồng thời nắm vững hoàn cảnh của từng em để kết hợp giáo dục. tôi suy nghĩ và đề ra một số biện pháp. vị trí của giáo viên chủ nhiệm là người thường xuyên tiếp nhận được thông tin từ học sinh để đảm bảo tính khách quan. một trường học bao giờ học sinh cũng được chia thành các khối nhỏ (lớp học) căn cứ vào trình độ. một mặt đại diện cho các lực lượng giáo dục của nhà trường. người giáo viên chủ nhiệm lớp xử lí kịp thời ngay thông tin với tư cách là nhà sư phạm. 3. điều đó có tác dụng rất lớn. giữa các giáo viên bộ môn với tập thể học sinh lớp chủ nhiệm. Biện pháp a. kết quả của lớp phụ trách so với mục tiêu giáo dục về mọi mặt (học tập. đó là một thực tế. trình độ nhận thức. đặc điểm nhận thức ở mỗi lớp phải có một giáo viên phụ trách chung. song chưa đủ.giáo viên chủ nhiệm lớp. sinh lý. cô giáo vì một lẽ nào đó. giáo viên chủ nhiệm lớp là người tập hợp ý kiến. Tất nhiên ý kiến đó có phần đúng. giáo viên chủ nhiệm là người đại diện hai phía. bạn bè…. giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt tới học sinh của lớp chủ nhiệm tất cả yêu cầu. chương trình. giáo dục cả về mặt nhân cách và kết quả học tập của học sinh. nguyện vọng. + Quản lý toàn diện đặc điểm học sinh của lớp.) + Nắm vững mục tiêu. nội dung giáo dục cấp học. Ví dụ: những oan ức. sở thích. Với tư cách là sư phạm (đại diện cho tập thể các nhà sư phạm). Phải thấy được quan hệ. . tôi đến văn phòng mượn hồ sơ học bạ để tiện cho việc liên hệ với gia đình. bằng sự gương mẫu của người giáo viên chủ nhiệm. những tác động của gia đình đến học sinh của lớp chủ nhiệm. Sau khi nhận lớp. Với kinh nghiệm sư phạm và uy tín của mình. quan hệ xã hội. không ai tốt hơn là giáo viên chủ nhiệm. Nói một cách khác. Khi tiếp nhận thông tin. lớp học và khả năng thực hiện.Giáo viên chủ nhiệm lớp.

tình cảm. + Cố vấn còn là quá trình điều khiển. hoạt động của học sinh. định hướng nghề nghiệp. Đồng thời. định hướng của giáo viên chủ nhiệm đối với hoạt động tự quản của tập thể học sinh lớp chủ nhiệm. phát triển tiềm năng trí tuệ vốn có của từng em trong học tập. + Vai trò cố vấn đối với học sinh phải quán triệt được toàn diện nội dung giáo dục. thời gian tác động đến học sinh của lớp chủ nhiệm. + Cố vấn là sự điều chỉnh. cộng đồng. không làm thay các em trong mọi hoạt động. khép kín quá trình hoạt động. giáo viên chủ nhiệm giáo dục những phẩm . phát triển trí tuệ của học sinh. các giải pháp. hành vi.Giáo viên chủ nhiệm là cố vấn tổ chức hoạt động tự quản của tập thể học sinh. gia đình. sinh hoạt tập thể.Nhiệm vụ chủ yếu của người giáo viên chủ nhiệm bao gồm: + Người giáo viên chủ nhiệm. Nhiệm vụ. quan hệ giao tiếp… diễn ra trong nhà trường và ngoài xã hội. phát huy vai trò chủ thể tích cực của học sinh trong giáo dục. gương mẫu trong việc chấp hành luật pháp và những qui định của nhà nước.Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với các lực lượng xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của lớp chủ nhiệm do: + Hiệu quả của tổ chức giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm phụ thuộc không nhỏ vào khả năng liên kết các lực lượng xã hội. có khả năng tự quản. vẫn là lứa tuổi mong muốn lớn hơn khả năng. ngược lại gặp những thất bại đầu tiên dễ dao động. bởi vì: + Học sinh trung học phổ thông là những em ở lứa tuổi cuối thiếu niên và đầu thanh niên. + Căn cứ vào đặc điểm. vai trò định hướng. tri thức. hay của một học sinh thì đã diễn ra quá trình vừa điều chỉnh vừa điều khiển. cách thức tổ chức hoạt động thực hiện các mục tiêu giáo dục của nhà trường. nội dung công tác chủ nhiệm . nói chung đó là mẫu mực về đạo đức. giáo viên chủ nhiệm không trực tiếp tham gia điều khiển công việc của lớp. đề xuất các nội dung. b. bước đầu có kinh nghiệm sống. phát huy tiềm năng của xã hội về mọi mặt đối với công tác giáo dục. + Chức năng cố vấn có ý nghĩa giáo dục quan trọng nhất đối với giáo viên chủ nhiệm vì chức năng cố vấn về bản chất là sự điều chỉnh. có tác dụng đặc biệt quan trọng. muốn khẳng định nhưng chưa đủ về mọi mặt kinh nghiệm. Lứa tuổi đang khẳng định mình. biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục thế hệ trẻ. điều khiển tư duy thái độ. tổ chức hoạt động tập thể… Tuy nhiên. Giáo viên chủ nhiệm cần tư vấn trong quan hệ ứng xử xã hội. điều kiện của lớp. tình yêu. mà quan trọng hơn cả là xây dựng được chương trình kế hoạch hoạt động nhằm thống nhất. của nhà trường. + Chức năng cố vấn thể hiện trước hết ở chỗ giáo viên chủ nhiệm bằng nghệ thuật sư phạm kích thích tư duy sáng tạo ở học sinh. điều khiển quá trình tự giáo dục của từng học sinh và tập thể học sinh. để thực hiện tốt chức năng phối hợp lực lượng xã hội không ai thực hiện bằng giáo viên chủ nhiệm. lòng tự tin bị giảm sút… Xuất phát từ những đặc điểm đó về tâm lý lứa tuổi. kế hoạch hoạt động của cá nhân và tập thể lớp chủ nhiệm bao gồm từ việc học tập. bênh vực quyền lợi mọi mặt học sinh của lớp. giàu ước mơ.Giáo viên chủ nhiệm với tư cách là đại diện cho lớp còn có trách nhiệm bảo vệ. trước hết phải thực hiện tốt những nhiệm vụ của một thầy cô giáo. cộng đồng và trong tình bạn. gia đình học sinh… giáo viên chủ nhiệm tổ chức phối hợp với các lực lượng xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất. vũ trang tri thức khoa học. thể dục thể thao. việc định hướng giáo dục đối với học sinh trung học là rất cần thiết. không gian. Khi có thành công thì dễ tự tin quá mức. nắm vững đường lối quan điểm lý luận giáo dục. . Phối hợp các lực lượng xã hội không chỉ dừng ở nhận thức. việc làm của học sinh. + Liên kết các lực lượng xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ là một nguyên tắc nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục. làm tốt công tác giáo dục. hoạt động chính trị xã hội. + Giáo viên chủ nhiệm phối hợp các lực lượng xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của lớp chủ nhiệm . rèn luyện đạo đức. Ví dụ: góp ý kiến một chương trình hoạt động của lớp. đặc biệt đối với các lớp cuối cấp. văn hóa.

báo cáo cho hiệu trưởng và ban giám hiệu biết theo định kỳ hoặc đột xuất nếu có vấn đề cần giải quyết. đó là trách nhiệm. những yếu tố tích cực hoặc tiêu . động viên giúp đỡ từng học sinh nâng cao chất lượng học tập. tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước văn minh hiện đại… + Sự khác nhau trong việc thực hiện những nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp với thầy cô giáo bình thường khác ở chỗ: người giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt hơn. tận dụng. khách quan quá trình rèn luyện. Đặc biệt cần nắm vững phương pháp. tìm hiểu cơ cấu tổ chức. lôi cuốn mọi người vào hoạt động giáo dục của lớp chủ nhiệm. vai trò của giáo dục. giải quyết kiểm tra. mặt khác hiểu thêm nguyên nhân. nghệ thuật sư phạm. phân công phụ trách của các tổ chức trong nhà trường (Ban giám hiệu. kịp thời chỉ đạo. rèn luyện phát triển trí tuệ. Đòi hỏi giáo viên phải nghiên cứu hiểu những yêu cầu giáo dục của nhà trường. trên cơ sở ấy mới biết vận dụng cụ thể hóa vào tình hình của lớp chủ nhiệm. cộng đồng các tổ chức trong và ngoài nhà trường để cùng phối hợp giáo dục. Nghiên cứu đặc điểm gia đình học sinh và đặc điiểm tâm sinh lý của học sinh lớp học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác của người chủ nhiiệm lớp. Thông qua tổ chức tự quản hoạt động của tập thể mà rèn luyện nhân cách. rèn luyện của học sinh. kế hoạch. khả năng ứng xử. là nghĩa vụ và cũng là vinh dự vì học sinh. được phụ huynh tin yêu. Được sự ủy quyền của hiệu trưởng trực tiếp. khả năng vận dụng tri thức lý luận vào thực tiễn cuộc sống. năng lực tổ chức sáng tạo. tình cảm. + Có kế hoạch tổ chức hoạt động của tập thể học sinh thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường cùng với các tập thể lớp học khác làm cho lớp chủ nhiệm trở thành thành viên tích cực của cộng đồng nhà trường. Đồng thời cần tìm hiểu tiềm năng cơ sở vật chất. biết phân loại học sinh theo các đặc điểm để có giải pháp tác động phù hợp. + Nắm vững mục tiêu giáo dục nói chung. gửi gắm trách nhiệm giáo dục con em vào tay mình. phối hợp với các lực lượng xã hội khác tổ chức cho học sinh có điều kiện tham gia vào các hoạt động của cộng đồng địa phương và hoạt động xã hội. sáng tạo nhiệm vụ của lớp vào phong trào chung của nhà trường. phương pháp giáo dục của cha mẹ đối với con của họ trong gia đình. Hiểu biết đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học để thường xuyên liên hệ năm tình hình học tập. tự đòi hỏi rèn luyện ở mức cao hơn. mục tiêu lớp học. + Thường xuyên liên hệ với gia đình. xây dựng quê hương đất nước theo mục tiêu của Đảng và nhà nước trong từng giai đoạn.Nội dung công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp + Nghiên cứu nắm vững đường lối quan điểm. . giác ngộ học sinh từ bỏ những thói hư tật xấu. năng lực. phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. + Hiểu sâu sắc chức năng nhiệm vụ của các tổ chức trong nhà trường. Mối quan hệ giữa thầy giáo và học sinh. + Cùng với các giáo viên bộ môn. Việc hiểu toàn bộ kế hoạch của nhà trường trong từng năm học có ý nghĩa rất lớn đối với người giáo viên chủ nhiệm thì giáo viên chủ nhiệm mới chủ động định hướng cho học sinh lớp chủ nhiệm thực hiện chủ động. Nghiên cứu để hiểu gia đình là tìm hiểu về đặc điểm trình độ. góp phần vào sự nghiệp đổi mới. trang thiết bị sẵn có của nhà trường. nâng cao nhận thức. rèn luyện của từng học sinh trong lớp.chất đạo đức. Đoàn thanh niên…). Ví dụ: các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành nhân cách. trước hết để kết hợp trong giáo dục học sinh của lớp. tâm lý của cha mẹ học sinh. thường xuyên hơn. dạy học của năm học. rèn luyện năng lực để học sinh trở thành những công dân tốt mai sau. bùng nổ sư phạm… Đó là những lí luận giáo viên chủ nhiệm cần phải hiểu. đánh giá công bằng. các phương pháp tác động song song. Tất cả việc nghiên cứu gia cảnh của học sinh nhằm hai mục đích. + Có kế hoạch nghiên cứu đặc điểm gia đình và đặc điểm của từng học sinh của lớp chủ nhiệm. sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái. hoạt động. + Giáo viên chủ nhiệm còn có trách nhiệm nắm vững tình hình học sinh của lớp về mọi mặt. tác động tay đôi. Thông qua đó mà phát huy tác dụng của nhà trường trong xã hội. tổ chức việc học tập của tập thể lớp để có phương pháp ứng xử phù hợp. phấn đấu tu dưỡng. giáo dục. lí luận giáo dục để vận dụng vào công tác chủ nhiệm lớp. Người giáo viên chủ nhiệm phải tham gia các hoạt động chính trị xã hội với tư cách là lực lượng tri thức trong công cuộc đổi mới. hiểu cán bộ phụ trách các mặt hoạt động và đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học ở lớp chủ nhiệm. nhiệm vụ.

bạn bè và những người có quan hệ với các em. cộng đồng. những hiện tượng của học sinh. những kỉ niệm. tri thức. động cơ học tập. + Điều đặc biệt quan trọng đối với giáo viên chủ nhiệm là bằng các phương pháp nghiên cứu phân tích được nguyên nhân của các hiện trạng. + Để nghiên cứu hiểu học sinh. Lưu ý tới tính cách. đặc điểm của từng học sinh. “vì các em hôm nay là vì tương lai của dân tộc. Trao đổi kinh nghiệm. cần nghiên cứu để hiểu từng học sinh về sự tập trung chú ý. + Giáo viên chủ nhiệm phải dạy tốt môn học được phân công dạy ở lớp chủ nhiệm và các lớp khác. tình cảm của giáo viên chủ nhiệm đối với các em. Kế hoạch chủ nhiệm lớp cần thể hiện một số nội dung sau: Khái quát chung về đặc điểm học sinh lớp chủ nhiệm. nắm vững sở thích. điều kiện. năm học. năng lưc. đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá. Nhật kí chủ nhiệm giúp giáo viên có tư liệu về từng em một cách hệ thống. có em do chi phối bởi các yếu tố khác. Muốn giảng dạy tốt.cực. phương pháp giảng dạy. học kì. + Để làm tốt công tác chủ nhiệm. Nhật kí chủ nhiệm để ghi về từng học sinh. Nếu làm chủ nhiệm của lớp học. phẩm chất đạo đức. Do đó. ở trường. Song. không chỉ có tri thức. tính cách. sự tiến bộ. xu hướng nghề nghiệp. nhất là năng lực hoạt động xã hội. quan hệ. phát triển giáo dục nhân cách học sinh. tâm huyết trong khi giảng dạy. năng lực phát triển trí tuệ. Người giáo viên chủ nhiệm phải có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục thì việc ghi nhật kí chủ nhiệm và sổ chủ nhiệm được coi là một nội dụng. những thuận lợi hoặc khó khăn tác động đến học sinh để có giải pháp giáo dục. Xây dựng chương trình hoạt động toàn diện của lớp chủ nhiệm theo từng tháng. là tư liệu nghiên cứu về tâm lí học… Còn sổ công tác chủ nhiệm chỉ có tính chất kế hoạch công việc của giáo viên chủ nhiệm. hoàn cảnh…. Rèn luyện đạo đức tác phong. hoạt động. phương pháp mà phải truyền đạt bằng cả nhiệt huyết của người giáo viên chủ nhiệm với khẩu hiệu “tất cả vì học sinh thân yêu”. phân tán tư tưởng. cách ứng xử của học sinh trong gia đình. . Nâng cao không ngừng trình độ học vấn. + Giáo viên chủ nhiệm lớp phải củng cố bằng cả cuộc sống của bản thân. tính cách năng lực…Nội dung nghiên cứu về học sinh bao gồm: sức khỏe. lý luận sư phạm. nguyện vọng. + Lập kế hoạch chủ nhiệm cho từng tháng. văn hóa chung Trình độ chuyuên môn phương pháp. nhiều năng lực chưa được bộc lộ. giỏi. giáo viên chủ nhiệm phải biết tổ chức hoạt động cho học sinh lớp chủ nhiệm có mục đích giáo dục. Ví dụ: đều là hiện tượng học kém nhưng có em do trí tuệ chậm phát triển. giáo viên chủ nhiệm phải đặt kế hoạch tự hoàn thiện bản thân về mọi mặt. suy nghĩ. Nghiên cứu đặc điểm học sinh là một trong những nội dung quan trọng đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm lớp vì chỉ trên cơ sở hiểu biết từng em mới có khả năng phân loại nhóm học sinh theo các đặc điểm học lực. nhật kí giáo viên chủ nhiệm là nguồn tư liệu đánh giá khoa học về học sinh. cho năm học của lớp chủ nhiệm để đảm bảo tính hệ thống. đây là nội dung chủ yếu được giáo viên chủ nhiệm quan tâm. Nhật kí giáo viên chủ nhiệm khác với “sổ công tác chủ nhiệm”. một nhu cầu của người giáo viên chủ nhiệm. tính cách. + Ở tuổi học sinh phổ thông. giáo viên chủ nhiệm nhất thiết phải có “nhật kí giáo viên chủ nhiệm”. gia đình… Cần trao đổi với gia đình. ở cộng đồng với bạn bè của các em. Có kế hoạch phụ đạo học sinh học kém các môn. trong đó có trình độ chuyên môn. Cùng một hiện tượng học sinh hư (như ăn cắp) có thể do hàng loạt nguyên nhân khác nhau. nhận thức. có em do hoàn cảnh. hiểu biết các em ở cộng đồng. + Muốn hiểu biết tâm lí học sinh lớp chủ nhiệm. quan trọng hơn cả là hiểu được đặc điểm của mỗi học sinh về các mặt tâm sinh lý. đất nước”. Chỉ trên cơ sở hiểu đặc điểm và nguyên nhân dẫn tới các đặc điểm thì giáo viên chủ nhiệm mới có giải pháp tác động giáo dục phù hợp hiệu quả. ưu nhược điểm. giáo viên cần quan sát vào hoạt động thực tế của học sinh ở lớp học. sự mẫu mực.

nắm vững đối tượng. động viên. nghĩa vụ chung của từng thành viên của lớp. ngoan) như quan niệm thường thấy ở một số người. sáng tạo thì giáo viên chủ nhiệm có thể nhắc nhở. phương pháp giáo dục tập thể và biết kết hợp chúng trong hoàn cảnh cụ thể. văn minh.Người giáo viên chủ nhiệm nắm vững vận dụng mọi phương pháp giáo dục cá biệt. cụ thể học lực và hạnh kiểm đạt được như sau: Học kì I Cả năm: Học lực: Học lực: Giỏi: 0 Giỏi: 0 Khá: 1 Khá: 4 TB: 11 TB: 15 Yếu: 20 Yếu: 17 Hạnh kiểm: Tốt: 12 Khá:20 TB:3 Hạnh kiểm: Tốt: 19 Khá:17 TB:0 Kết quả thi tốt nghiệp: Đợt một: 14 học sinh đậu Đợt hai : 10 học sinh đậu . ví dụ: học sinh nói chuyện trong giờ học. có trách nhiệm. Tôi đã áp dụng đúng các biện pháp mà mình đề ra thì kết quả của năm học 2007-2008 học lực và hạnh kiểm của các em có sự tiến bộ rất rõ. đồng nghiệp. nhiệm vụ. có năng lực. sử dụng không tương ứng. hăng say với nghề nghiệp. .Muốn phát huy hiệu qủa của phương pháp giáo dục trong tập thể.Mẫu mực trong giao tiếp xã hội. dẫn tới phản tác dụng giáo dục. xây dựng được tập thể học sinh thành một tập thể vững mạnh: + Đảm bảo quyền lợi. gia đình tập thể… . có em thì nhắc nhẹ. vai trò. tuyên dương. bản lĩnh. KẾT QUẢ Phương pháp tiến hành công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT. cho điểm tốt… . giáo viên chủ nhiệm trước hết phải là người có uy tính. có qui định. Phương pháp tác động cá biệt và giáo dục tập thể . Xây dựng gia đình hạnh phúc. nhưng có em phải phê bình nghiêm khắc. không làm bài đầy đủ hoặc có nhiều biểu hiện hành vi tốt như làm bài hay. thầy trò. được mọi người tôn trọng và tự giác chấp hành. khen thưởng bằng lời. nội dung cách thức tổ chức lớp học của giáo viên chủ nhiệm. nội qui phải rõ ràng. Phương pháp giáo dục cá biệt ở đây không nên hiểu là giáo dục học sinh đặc biệt (hư. là bản lĩnh của mỗi thành viên. Giáo viên chủ nhiệm phải nhiệt tình. phương pháp tác động trực tiếp đem lại hiệu quả giáo dục tức thời. ở nội dung này nhằm trang bị cho học sinh về vị trí. . + Tổ chức những hoạt động chung để thực hiện mục tiêu. + Có kỉ luật chặt chẽ. Ví dụ: cùng một biểu hiện hư như nhau. có khi thông qua bạn bè. chỉ đáng nhắc nhở mà vì lẽ gì giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo phê bình sẽ dễ làm cho học sinh hậm hực. công tác chủ nhiệm coi cá thể học sinh là đối tượng đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm.Nếu giáo viên chủ nhiệm không đo được mức độ của hành vi. không đáng khen mà khen quá lời cũng không tốt. III.Cần hiểu phương pháp giáo dục cá biệt là sự tác động tới từng cá nhân một cách chuyên biệt để đảm bảo tính phù hợp với đối tượng. mất lòng tin. dư luận của tập thể là phản ánh sức mạnh. có trách nhiệm. có khi chỉ nhắc chung hoặc có khi phải trực tiếp. + Lớp có đội ngũ tự quản có uy tín. c. + Có dư luận tập thể lành mạnh. bi quan.Bằng uy tín và vị thế của giáo viên chủ nhiệm. yêu thích học sinh và phải có những biện pháp tối ưu nhất thì kết qủa bao giờ cũng mỹ mãn.

7% với kết quả toàn trường cả hai đợt thi là 49. tháng………năm……… Kí duyệt của Tổ trưởng Kí duyệt của BGH Rất mong quý đồng nghiệp góp ý! cho SKKN thêm hay hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cảm tạ: Sáng kiến kinh nghiệm “Công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT DTNT Quỳ Hợp” của tôi còn nhiều thiếu sót rất mong sự chỉ dẫn của Ban giám khảo. Sau thời gian chuyên cần chăm chỉ tận tụy hướng dẫn học sinh và đề ra nhiều biện pháp giáo dục kịp thời phù hợp với tập thể lớp chủ nhiệm nên khi chủ nhiệm lớp tôi luôn đạt những thành tích cao nhất. của quý thầy cô. tôi cũng mong rằng tất cả những thầy cô giáo chủ nhiệm cũng phát huy hết chức năng.85% Riêng tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp. nhiệm vụ của mình cùng nhau đưa tập thể lớp mình quản lý ngày càng vững mạnh. Vì bản thân tôi là một giáo viên trẻ nên kinh nghiệm của tôi còn chưa nhiều và kinh nghiệm của tôi cũng là kinh nghiệm trẻ. tôi luôn luôn thực hiện đúng “Công tác chủ nhiệm ở trường THPT DTNT Quú Hîp”. Ngày ……….Kết quả đậu tốt nghiệp của học sinh lớp 12I gần 66. . Qua đó. rất mong sự thông cảm chỉ dạy của Ban giám khảo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful