Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm

LỜI CẢM ƠN
Sau đợt thực tập bổ ích và hiệu quả tại Hội nông dân xã ÊaYông, tôi xin
gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban thường trực Hội nông dân xã, chi hội
trưởng các thôn buôn trên địa bàn xã đã giúp đỡ tận tình để tôi hoàn thành
đợt thực tập.
Cảm ơn cô Phạm Thị Kim Anh đã hướng dẫn tận tình để tôi hoàn thành
bài báo cáo thực tập này .
Trong quá trình thực tập cũng như làm báo cáo không tránh khỏi những
thiếu sót. rất mong đồng chí trong Ban thường trực Hội Nông dân xã
ÊaYông và thầy, cô góp ý để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
ÊaYông, ngày 25 tháng 3 năm 2012
Học viên
Lê Thanh Tuấn

1
Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B

Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN KRÔNG PẮK
BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ ÊAYÔNG
ÊaYông , ngày 25 tháng 3 năm 2012

NHẬN XÉT HỌC VIÊN THỰC TẬP
Hội nông dân xã ÊaYông, huyện Krông pắk, tỉnh Đắk Lắk ,đã tiếp nhận
học viên Lê Thanh Tuấn, lớp 01K1B, thực tập môn học thực hành công tác xã
hội cá nhân và nhóm theo kế hoạch của Hiệu trưởng trường Cán bộ Hội nông
dân Việt Nam. Thường trực Hội nông dân xã nhận xét về học viên thực tập
như sau:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................

ÊaYông, ngày 28 tháng 3 năm 2012
TM.CBH HỘI NÔNG DÂN XÃ

( Kí tên, đóng dấu)

2
Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B

.......................................... Công tác xây dựng tổ chức Hội.....14 4.1 LỜI NÓI ĐẦU................................Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN......14 5............... ..9 3..................................................... ............................. Công tác kiểm tra................................................9 1..................................11 1........................................................................................................................... Lập kế hoạch can thiệp........................................................................... Mục tiêu.. Công tác Hội nông dân tham gia phối hợp thực hiện chương trình... Kết quả nghiên cứu của quá trình thành lập nhóm...........................Tình hình đặc điểm....................................................19 II........................................19 5................................................................................................................. Giới thiệu về nhóm............................................... Kết quả công tác xã hội của cơ sở...........................................................................7 II.........................................5 PHẦN I KẾT QUẢ TÌM HIỂU CƠ SỞ THỰC TẬP....................................................12 3... Nhiệm vụ của Hội nông dân Việt Nam.16 1.......16 2............................ Thu thập thông tin.......................................... nhiệm vụ.............................11 2.20 3 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B .......15 PHẦN II KẾT QUẢ THỰC TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM.............. Thực tập công tác xã hội cá nhân........................ I........................................... chức năng............. Chức năng của Hội nông dân Việt Nam................. Kết thúc( lượng giá).............................................................................................................................................................. Thực tập công tác xã hội nhóm..........10 III........................ I................................ Bài học kinh nghiệm trong hoạt động phong trào...........................20 1.................9 2..................17 3 Đánh giá xác định vấn đề..................................18 4.Hoạt động các phong trào của Hội...................Giới thiệu về đối tượng thực tập.................20 2....................Mục tiêu của Hội nông dân Việt Nam.......

..25 III........................................ Những thay đổi bản thân....................chuẩn mực bảo mật.........................................................................................Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm 3.....mục tiêu. Những quy định về mục đích................... Dự sinh hoạt nhóm.................... I....................................... Những bài học và kinh nghiệm..................25 4 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B ......23 II...................21 4..................... Đề nghị.........22 PHẦN III LƯỢNG GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP..............................................................cách thức hoạt động của nhóm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.......................................

đồng thời có sự tự tin về khả năng làm việc với cá nhân. đồng thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp cá nhân. giúp đối tượng hiểu rõ bản thân. là quá trình nghiệp vụ mà đòi hỏi nhân viên xã hội có kĩ năng chuyên môn cao. Qua vấn đề đó để học viên nắm bắt được một số quan điểm triết lí cơ bản. Công tác xã hội cá nhân có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt về những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của cá nhân. nguyên tắc hoạt động. gia đình. về môi trường tác động đối với mỗi cá nhân. giúp đối tượng tăng khả năng huy động vận dụng các nguồn lực của bản thân kết hợp nguồn lực bên ngoài. để làm được điều đó nhân viên làm công tác xã hội phải thu thập thông tin về đối tượng mà mình cần tiếp cận. một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp cá nhân. gia đình và cộng đồng nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu và tăng cường chức năng xã hội. gia đình và nhóm. phát triển sự nhận thức về bản thân trong mối quan hệ với đối tượng và người khác. nhóm và đưa ra các biện Pháp phương hướng giải quyết vấn đề và tự rền luyện tác phong nghề nghiệp 5 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Khi tiếp cận một vấn đề hay một đối tượng nào đó chúng ta phải có những biện pháp tiếp cận nhất định. Mục đích của ngành công tác xã hội là nhằm thiết lập mối quan hệ tốt giữa nhân viên xã hội với đối tượng. góp phần đảm bảo an sinh xã hội.Công tác xã hội cá nhân là một phương pháp. đồng thời hiểu được tâm tư nguyện vọng. cộng đồng xã hội.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm LỜI NÓI ĐẦU Công tác xã hội là một nghề. hoàn cảnh của đối tượng. nhu cầu của đối tượng để tiến hành các hoạt động giúp đỡ. Trên cơ sở có sự hỗ trợ của nhân viên xã hội tạo sự thay đổi cho bản thân. quy chuẩn đạo đức của nghề công tác xã hội và hiểu được các phẩm chất năng lực cần có của nhân viên công tác xã hội. gia đình và cộng đồng giải quyết. phòng ngừa các vấn đề xã hộ. đồng thời củng cố và phát triển các chức năng xã hội của cá nhân và gia đình thông qua sự tham gia tích cực của cá nhân và xã hội vào quá trình giải quyết vấn đề.

Huyện Krông Păk. trong quá trình thực tập tại cơ sở được sự giúp đỡ của các đồng chí Chủ tịch. ngày 26 tháng 3 năm 2012 Học viên thực tập Lê Thanh Tuấn 6 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . tự rèn luyện đạo đức để trở thành nhân viên xã hội tốt trong tương lai. Sau đây là kế hoạch thực tập tại xã ÊaYông tìm hiểu về cơ sở và tạo lập mối quan hệ với cơ sở. Tuy nhiên bản thân em là học viên lớp 01K1B của Trường Cán Bộ Hội Nông Dân Việt Nam đi thực tập tại UBND xã Êayông. cách ứng xử đúng đắn trong khi làm việc không ngừng học hỏi và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Êayông. Nhà trường có kế hoạch thực tập tại cơ sở để học viên đi vào thực tế giữa lí thuyết và thực hành để nắm bắt đầy đủ những kiến thức đã học vào thực tế. Có thái độ.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm của nhân viên xã hội. Phó Chủ tịch Hội nông dân xã nhưng do thời gian có hạn nên bản báo cáo thực tập còn nhiều thiếu sót mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô. tỉnh Đăk lăk nên có những khó khăn nhất định. bản thân là học viên chưa từng tham gia vào tổ chức hội nông dân nên việc tiếp cận đối tượng còn gặp nhiều khó khăn mà còn phụ thuộc vào sự hướng dẫn của cán bộ Hội nông dân xã. có trách nhiệm với thân chủ có lòng tin và yêu nghề.

. các doanh nghiệp. có 5 dân tộc anh em cùng làm ăn sinh sống trong đó có 55% là đồng bào dân tộc thiểu số. . gồm có 18 thôn buôn. 05 đ/c thường vụ. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM Hội Nông Dân xã Êayông thành lập từ năm 1977. . Hướng dẫn cho nhân dân áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế từng bước xoá đói giảm nghèo. Có 54 ủy viên BCH ở các chi hội. HĐND-UBND hội đã kết hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương. mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho nhân theo đề án 1956 của chính phủ. bảo vệ thực vật huyện.Phía tây giáp xã ÊaKênh. . Xã Êayông có diện tích tự nhiên là 5750ha.Phía đông giáp thị trấn Phước An. cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 28 km .Điều kiện tự nhiên: ÊaYông là một xã nằm ở phía tây Huyện Krông Pắk có quốc lộ 26 chạy qua. đến năm 2007 công ty cà phê phước an chuyển đổi mô hình doanh nghiệp nên hội nông dân xã đã thành lập thêm 9 chi hội nâng tổng số chi hội lên 18 chi hội và có 2050 hội viên tham gia sinh hoạt. quan hệ với các ngành chức năng như khuyến nông. trong đó nữ 550. 02 đ/c thường trực là chủ tịch và phó chủ tịch hội. Trong quá trình hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng. là một xã thuần nông có đến 85% 7 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Gồm có 9 chi hội có 1050 hội viên. Thực hiện đường lối chính sách của Đảng.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm PHẦN I KẾT QUẢ TÌM HIỂU CƠ SỞ THỰC TẬP I.Phía Nam giáp xã Hoà tiến và núi chư Quynh. dân số 3611 hộ/18200 nhân khẩu. dân tộc thiểu số 1200.Phía bắc giáp xã Cư Bao Thị Xã Buôn Hồ. thú y. Có 21 đ/c trong BCH.

văn hóa đã được Hội quan tâm phối hợp với chính quyền.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm dân số sống bằng nghề nông nghiệp. Nùng. Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy. Hệ thống thủy lợi từng bước được kiên cố hóa. buôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa. sửa chữa nâng cấp đường giao thông nông thôn. sản xuất chủ yếu là cây cà phê và lúa nước. cần cù lao động. * Khó Khăn : Êayông là một xã bao gồm 5 thành phần dân tộc: Kinh. mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho hội viên. có tính kế cận. buôn. nông nghiệp. từ đó hội viên đã nắm bắt được những khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất thực tiễn ở địa phương. lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của nông dân. đời 8 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . nhất là cây công nghiệp dài ngày như cà phê. sản xuất. sự tận tình hướng đẫn giúp đỡ của hội cấp trên và các ban ngành đoàn thể của huyện. Phong trào nông dân tham gia xây dựng thôn. Tày. Gia rai. đảm bảo trình độ công tác. có tinh thần đoàn kết. trình độ dân trí không đồng đều. Hội đã vận động nông dân đóng góp xây dựng. trên 99% số hộ dân được sử dụng điện sinh họat. Đã tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tích cực cho xã. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo huyện Krông Păk. trên 75% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Mặt trận và các đoàn thể chính trị. trạm y tế. đã tạo điều kiện cho hội nông dân xã tổ chức triển khai. học tập các mô hình sản xuất chăn nuôi. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 55%.Từ đó tạo thuận lợi cho đời sống. đội ngũ cán bộ xã thường xuyên được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Đến nay toàn xã đã có 15/18 thôn buôn văn hóa. trong đó có 6 thôn. * Thuận lợi: Là một xã có địa hình tương đối bằng phẳng đát đai màu mỡ có quốc lộ 26 chạy qua thuận lợi cho việc phát trển thương mại dịch vụ công nghiệp. trường học được nâng cấp xây dựng kiên cố. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Êđê.

Tập hợp. Nền kinh tế chậm phát triển. nâng cao vai trò đại diện.xã hội phát triển chậm. phương thức hoạt động. . nông dân. xây dựng văn hóa. xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt. hệ thống hồ đập kênh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp còn thiếu thốn. là một xã dân cư chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp nhưng diện tích xản xuất bình quân theo đầu người đạt thấp. bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNHHĐH nông nghiệp. dân chủ văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. năng lực về mọi mặt. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. phát huy quyền làm chủ. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên. giáo dục hội viên. tự cường.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm sống kinh tế . giữ vững quốc phòng an ninh. tinh thần cách mạng. xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị. 2. . trình độ mặt bằng dân trí không đồng đều. tự lực. CHỨC NĂNG. đoàn kết của nhân dân. 9 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B .Phát huy truyền thống yêu nước. nước mạnh xã hội công bằng. vận động. xứng đáng là lực lượng đồng minh tin cậy trong khối liên minh vững chắc công. tích cực học tập nâng cao trình độ. II. lao động sáng tạo. nông. Hệ thống giao thông nông thôn tuy đã được đầu tư song vẫn còn một số tuyến đường hư hỏng nhất là vào mùa mưa. góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu. việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế. yêu chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu của Hội nông dân Việt Nam: Là tập hợp đoàn kết nhân dân. nông dân phát huy quyền làm chủ. MỤC TIÊU. tổ chức và hoạt động. đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. nông thôn.Hội nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung. tư tưởng. Chức năng của Hội nông dân Việt Nam: . trí. cần kiệm. NHIỆM VỤ 1. tích cực và chủ động hội nhâp kinh tế quốc tế. trình độ dân trí còn thấp.

văn hóa xã hội. hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống. chính sách pháp luật của Nhà nước. hợp pháp của hội viên. nhân dân. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước. Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Vận động. nâng cao đời sống. Nhiệm Vụ Hội nông dân việt nam: . bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. quốc phòng.Tuyên truyền. nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. trật tự an toàn xã hội. lao động sáng tạo của nhân dân .Các cấp hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách. . giữ gìn đoàn kết trong nội bộ. tham 10 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . phát triển và nâng cao chất lượng Hội viên. các chương trình phát triển kinh tế -xã hội của Nhà nước ở nông thôn. giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. 3. hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất. ý chí cách mạng. đào tạo. tinh thần tự lực tự cường. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt. pháp luật.tư vấn.Chăm lo. hội viên nông dân hiểu biết đường lối của Đảng. nghị quyết.Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng. góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tâp thể trong nông nghiệp. . bảo vệ môi trường. . giáo dục cho cán bộ. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm . . chỉ thị của hội.Đoàn kết. vững mạnh. Tổ chức các hoạt động dịch vụ. an ninh. tập hợp đông đảo nhân dân vào tổ chức Hội. tư vấn. bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng. chống quan liêu. giữ vững an ninh chính trị.Tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Đảng và Nhà nước. bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu. . nông dân. tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế. Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở. Tổ chức các hoạt động dịch vụ.

công tác bình xét và phân loại chất lượng chi hội cuối năm được quan tâm duy trì thường xuyên. đến thời điểm hiện nay chân quỹ của các chi hội là 300. Trong năm qua có 13 chi hội vững mạnh. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận đủ năng lực công tác đáp ứng với thời kỳ đổi mới. Tổng số hội viên 2050. được phân nhiệm vụ cho từng đ/c trong ban chấp hành phụ trách từng chi hội.000 000đ. tăng cường hợp tác.Công tác xây dựng quỹ hội: Hội nông dân xã có phong trào xây dựng quỹ hội. phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA CƠ SỞ Qua thời gian thực tập ở địa phương xã Êayông bản thân tôi thấy những hoạt động của hội nông dân ở cơ sở đã có nhiều thuận lợi song bên cạnh cũng gặp không ít khó khăn đối với hoạt động của hội. hàng năm các đồng chí trong ban chấp hành được tập huấn công tác hội theo sự chỉ đạo của Hội nông dân huyện. để giúp đỡ nhau trong công tác xoá đói giảm nghèo. khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân và tập thể xuất sắc. đường lối của Đảng. tổ chức quốc tế. chi hội được tổ chức sinh hoạt hàng quý đóng hội phí đầy đủ. 1 Công tác xây dựng tổ chức hội: Đây là một vấn đề quan trọng mang tính quyết định đối với công tác hội phải thường xuyên chăm lo tăng cường cũng cố xây dựng cơ sở hội. chi hội trong sạch vững mạnh. trao đổi học tập kinh nghiệm. Hội nông dân xã Êayông có 18 chi hội.văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân. .Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội. các tổ chức chính phủ. . quảng bá hàng hóa nông sản. hàng năm tạo điều kiện cho 11 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Tổ chức hội nghị sơ kết. dân tộc thiểu số 1200. III. tổng kết đánh giá công tác hoạt động của hội đúng thời gian. tiến bộ khoa học kỹ thuật. nữ 550.Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm. Hoạt động theo điều lệ quy chế của tổ chức hội.

năng suất chất lượng sản phẩm vượt. nhà văn hoá cộng đồng để sinh hoạt. Kế hoạch xây dựng xã văn hoá. chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật cho hội viên nông dân áp dụng vào sản xuất và chăn nuôi. trường học được quy hoạch xây dựng ngày một khang trang .Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm các hội viên khó khăn vay vốn để giải quyết khó khăn. xã hội dân chủ. hội đã tích cực vận động cán bộ hội viên tham gia xây dựng đảng. thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.Phong trào nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. nước mạnh. xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh về mọi mặt.Đây là một phong trào thi đua của Hội nông dân trong thời kì đổi mới. . Thực hiện Nghị quyết của Đảng “ vì mục tiêu dân giàu. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Hoạt động các phong trào của hội : . thực hiện quan điểm của của Đảng và chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế.các ngành chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi. chính quyền. . người dân được sử dụng điện thắp sáng 100%. 18 thôn buôn có hội trường. tạo nguồn cán bộ cho đảng. chú trọng nâng cấp xây dựng hệ thống giao thông với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.đủ trang thiết bị dạy và học. công bằng văn minh”. chính quyền. Trạm y tế xã được xây mới đạt tiêu chuẩn. đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng là một trong ba phong trào lớn của Hội. 2.xã hội nông thôn. gắn với chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.đa cây. 12 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . được trung ương hội nông dân Việt Nam và Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp từ năm 1998. đa con. Nghị quyết của Đảng uỷ xã xây dựng nông thôn mới.Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.Công tác tham gia xây dựng Đảng và chính quyền: Thực hiện chỉ thị số 59 CT/TW ngày 15/12/2000 của bộ chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo đảng đối với công tác hội nông dân. Được sự quan tâm của Đảng. Hàng năm đường giao thông nông thôn được nâng cấp và tu sửa.

. lực lượng dự bị động viên.. Hội thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho cán bộ. tiến tới xây dựng nông thôn mới.. nó có ý nghĩa chính trị to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. . tàn tật. ngăn chặn làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.đơn vị thôn đạt văn hoá cấp huyện. tư pháp và Hội nông dân. Thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ.. bảo vệ Đảng. kế hoạch của chính quyền đến nay đã có. hàng năm thanh niên nhập ngũ đạt 100%.Phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh nông thôn: Thực hiện chương trình phối hợp giữa công an. gắn liền với quy ước thôn buôn. Phát hiện. hội viên nêu cao tinh thần cảnh giác... Nghị quyết liên tịch tổ chức cuộc vận động hội viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2012. thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách. xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ. không tin. bảo vệ nhân dân. Hàng năm Hội phát động phong trào đăng kí gia đình văn hoá cho các chi hội.tạo mối quan hệ tốt đẹp tình làng nghĩa xóm .vận động con em đến độ tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ. Phải giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Hội phối hợp với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Quy chế dân chủ. xã văn hoá được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. cô đơn..Phong trào nông dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. không làm theo lời kẻ xấu. bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 13 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Đoàn kết xây dựng thôn buôn văn hoá. thôn buôn văn hoá. kế hoạchsố 22KH/ HND. Tuyên truyền luật quân sự. . lực lượng tại chỗ đủ về số lượng và chất lượng. phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. nhân các ngày lễ tết . xã văn hoá. không nghe.Phong trào nông dân tham gia phát triển văn hoá: Phong trào gia đình văn hoá.. Phối hợp với xã đội củng cố lực lượng dân quân tự vệ.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm . Hội đã làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa.giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn: Thực hiện theo sự lãnh đạo của Đảng.

.. mại dâm. cờ bạc hạn chế. rượu chè.. trực tiếp giải quyết đơn thư của nhân dân. trên địa bàn. trộm cắp.Việc thực hiện chỉ thị 26/CP của Chính phủ và công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể đạt hiệu quả cao. Công tác hội nông dân tham gia phối hợp thực hiện các chương trình. tư pháp giải quyết các vụ việc xảy ra như: tranh chấp đất đai. Mỗi chi hội có một tổ hoà giải hoạt động tại cơ sở có hiệu quả nên không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. hướng dẫn các chi hội hoạt động tốt hơn. ít xảy ra. uốn nắn nhưng sai phạm của hội viên cũng như của BCH hội. Về vấn đề giải quyết hòa giải mâu thuẫn tranh chấp và những vấn đề khác tại địa phương.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm Hội đã phối hợp với công an. thực hiện tốt vai trò của hội nông dân trong việc bảo 14 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Hội thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên tố giác. . vụ việc đúng người . Đã giải quyết kịp thời các đơn thư.. ban kiểm tra cùng thừơng trực hội đã tổ chức kiểm công tác hội xã và 18/18 chi hội qua đó nắm bắt kịp thời chấn chỉnh.. đúng tội nhằm giáo dục. giải thích việc đúng sai. Tuyên truyền sâu rộng cho các hội viên về các Chỉ thị. phòng chống ma tuý HIV/AIDS. Thông qua phối kết hợp hội nông dân từ xã xuống các chi hội làm tốt chức năng tham mưu cho các cơ quan chức năng.Thường trực xã đã chỉ đạo ban kiêm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra 6 tháng và 1 năm. trong những năm qua không có tệ nạn xã hội xảy ra trong hội viên. Công tác kiểm tra: . ly hôn. Hội nông dân xã thực hiện tốt các thông tư liên tịch giữa hội nông dân và các đoàn thể Về các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. phát hiện ngăn chặn các tệ nạn xã hội.Trong quá trình thực hiện kiểm tra tuân thủ đúng theo quy định của hội cấp trên và nghị quyết của hội . 4.. công văn và phổ biến pháp luật nên trên địa bàn không có các tệ nạn như: ma tuý. 3. cam kết.

Công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn thực sự đi vào chiều sâu. không lùi bước trước những khó khăn. đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo do hội nông dân làm nòng cốt đã làm đổi thay bộ mặt nông nghiệp. mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. hạn hán. song còn tiềm ẩn một số hạn chế đó là: . . . Mặc dù trong những năm qua do nhiều yếu tố khách quan đem lại như: Khủng hoảng về kinh tế toàn cầu. gần gũi và thông cảm với nhân dân. xin ý kiến chỉ đạo của cấp Ủy Đảng thường xuyên. phát hiện được những dấu hiệu sai và kịp thời uốn nắn.Đội ngũ cán bộ làm công tác hội phải năng động. nông thôn và nông dân trên địa bàn xã một cách đáng kể về kinh tế .xã hội.Nhận thức của một số ít cán bộ. Trong những năm qua phong trào của hội nông dân xã Êayông đã đạt được những thành tích nhất định. ban tự quản thôn chưa thực sự sâu sát. . Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể.Công tác kiểm tra đôn đốc phải được thường xuyên và kịp thời. sát thực với tình hình thực tế của địa phương. Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. .Hội luôn đổi mới hình thức hoạt động .Sự quan tâm của một số chi bộ. bão lụt. 5. dịch 15 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Bài học kinh nghiệm trong hoạt động phong trào : . nông dân trong những năm qua thành động lực thúc đẩy thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào ngày càng có hiệu quả hơn. tham mưu.Tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân hiểu được các chủ trương chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cho lĩnh vực nông thôn. . hội viên về phong trào còn hạn chế. phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. cá nhân có thành tích trong hoạt động phong trào của hội. nhiệt tình với công việc được giao.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của nông dân cũng như của hội viên nông dân.

Câu chuyện về đối tượng bắt đầu như sau: Chiều ngày 2 tháng 3 năm 2012. khi tôi mới đi từ Uỷ ban xã về. Chị lo lắm. lứa tuổi của cháu còn bồng bột lắm nên phải từ từ giải quyết. Giới thiệu về đối tượng thực tập: Đối tượng thực tập là cháu Hồ Quang Viên. im lặng và đáp lại “ Con không muốn học nữa”.Nhưng hôm nay khác với những ngày bình thường khác. tình đoàn kết thôn xóm. huyện Krông Pắk. thì mẹ cháu Viên sang nhà tôi chơi.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm bệnh xảy ra liên tiếp. vì là hàng xóm nên chị thường xuyên qua lại. Chị ngẩn người ra và bảo cả tuần nay cháu vần đi học đều và đúng giờ. lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Gia đình cháu gồm 4 thành viên. Krông Pắk. mắng nó và bảo “ không đi học thì đi đâu thì đi”. tỉnh Đắk Lắk.Rồi nó bỏ đi luôn đến giờ này chưa thấy về. Tôi chia sẽ với chị và động viên chị “ Không sao đâu. sinh ngày 20 tháng 4 năm 1996. Cái quan trọng nhất bây giờ là phải 16 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Bây giờ chị hỏi chú “ Chị phải làm gì để cháu tiếp tục đi học”. Chị giận quá nên tưa nay cháu về chị quát tháo. qua trao đổi với cô thì cháu Viên nhà chị đã nghỉ học cả tuần nay mà không có giấy xin phép gì. tôi thấy chị buồn nên tôi mới hỏi: “Chị hôm nay sao lại buồn vậy? Hay vợ chồng có chuyện gì?” Chị khóc và phàn nàn với vợ chồng tôi về chuyện thằng Viên con đầu của chị. hiện đang cư trú tại thôn Tân Tiến. Đắk Lắk. Thế là nó lầm lì. nhưng tốc độ phát triển kinh tế của xã nhà ngày được nâng lên đời sống của nhân dân đã được cải thiện và nâng cao. Chị kể: Chú thấy đó từ trước tới giờ cháu rất ngoan và học cũng khá. Sáng hôm nay tôi nhận được giấy mời của cô chủ nhiệm và chị xuống gặp cô. đoàn kêt dân tộc được củng cố tạo thành khối vững chắc. PHẦN II KẾT QUẢ THỰC TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM I.Hiện đang học lớp 10A6 trường THPT Nguyễn Công Trứ. Thực tập công tác xã hội cá nhân: 1. xã ÊaYông.

Bước vào câu chuyện. Thế là cháu kể: Gần đây cháu có chơi với nhóm bạn lười học và hay đi chơi điện tử.May mà giữa cháu và tôi quá quen nhau nên tôi bảo cháu : Ra về với chú không sợ đâu. tôi lại động viên. Cháu sợ bố đánh nên trốn không ra. thế là mấy đưa bạn bảo cháu mày kiếm tiền đi tụi tao sẽ bày cho mày chơi. Bây giờ cháu hãy kể thật đầu đuôi câu chuyện của cháu chú mới có cách để giải quyết. cháu đừng lo. hỏi thăm mấy đứa bạn thường hay chơi với cháu nhưng không thấy. nhưng sai mà biết sửa mới là tốt. Tôi bảo chồng về trước còn để em đưa cháu về sau. lứa tuổi như các cháu bồng bột.và tôi đã đưa chuyện của cháu áp dụng vào bản thân tôi hồi còn tuổi như cháu. lúc đầu mẹ cho tiền ăn sáng nhưng 17 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Thấy chồng chị ngày càng sốt ruột. chưa làm chủ được bản thân và rất dễ mắc sai lầm. tôi chở cháu đi chơi và ghé vào quán nước để nói chuyện cho tiện để cháu đỡ mắc cỡ. ai cũng có lúc sai cả. tôi nói với cháu: Chú đã biết hết chuyện của cháu rồi. tôi cùng chồng chị đi tìm. Qua sàng lọc một số bạn của cháu. tôi nhận lời ngay. suy nghĩ chưa chín chắn. may mà gặp cháu ở đó. Chị bảo “ Chú giúp chị với”. Tôi bảo cháu cùng ăn cơm với vợ chồng tôi.Thu thập thông tin: Việc bây giờ là phải tìm cháu về để cho gia đình yên tâm. tôi thấy cháu rất tập trung và nghe tôi kể về quá khứ của tôi. thích lắm.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm tìm hiểu nguyên nhân tại sao cháu lại nghỉ học”. vì tôi đang học về ngành này và đây là cơ hội để tôi thực tập.nghĩ sao làm vậy. cùng vợ chồng chị bàn bạc xem đi tìm cháu ở những điểm nào. Nghe xong cháu hỏi tôi : vậy bây giờ cháu muốn đi học lại có được không chú. ăn xong. Cuối cùng đi đến nhà bạn Bi học cùng lớp với cháu ở xã khác cách chỗ tôi ở khoảng 7km. Ngay lúc đó tôi cùng chị về nhà chị. Tôi trả lời : Được nhưng bản thân cháu có thực sự muốn học và làm người tốt hay không mới là điều quan trọng. Lúc đầu cháu chưa biết chơi. Hai chú cháu ra về nhưng không về nhà cháu mà dẫn về nhà tôi và báo cho bố mẹ cháu biết để yên tâm. 2.

Tôi nhận thấy cháu kể chuyện rất thành thật và hình cháu đang hối hận và nhận ra lỗi lầm của mình.dần bỏ luôn cả ngày học. 3. thật ra gia đình mới thoát nghèo được hơn một năm. Anh làm nghề bốc vác đi cả ngày có khi cả đêm. * Nhược điểm của đối tượng: . * Nguyên nhân chính của đối tượng :Vì theo nhóm bạn bè xấu nên nghỉ học. Tôi hỏi cháu “ Nếu bây giờ cháu đi học cháu có còn tiếp tục con đường cũ nữa không ?”Dạ thưa không.Lần đầu thì bỏ tiết. Một phần lỗi cũng là do anh chịít kiểm tra việc học hành và sinh hoạt của cháu.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm cháu nhịn ăn để lấy tiền chơi. . dễ nghe lời bạn bè xấu.Không làm chủ được bản thân. rất may là cháu đã nhận ra sớm vẫn còn kịp chứ chậm một thời gian nữa là cháu mất luôn cả một năm học thì thiệt thòi và hối hận không kịp đâu cháu ạ. còn chị làm nông nên thời gian chăm sóc con cái cũng ít.nhưng rồi càng chơi càng nghiện. 4. * Ưu điểm của đối tượng: . Không biết thế nào nhưng vợ chồng anh chị ấy có vẽ hài lòng và đồng ý với ý kiến của tôi.Nhận ra được việc làm sai trái của mình. - Được đi học. Thế là tôi đưa cháu về nhà và bảo cháu vào xin lỗi bố mẹ rồi đi ngủ đi để chú nói chuyện với bố mẹ cháu. Đánh giá xác định vấn đề: Hoàn cảnh gia đình anh chị bình thường. Hai đưa con anh chị chủ yếu là tự lực. Lập kế hoạch can thiệp: 18 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Từ khi chơi điện tử cháu trở nên nhác học và nhiều lần không thuộc bài bị cô giáo phê bình và cũng từ đó cháu chán học.không như gia đình khác nên việc xảy ra với cháu cũng không thể đổ lỗi cho cháu được. nên khi gặp bạn xấu lôi kéo thì khó tránh khỏi việc cháu đi theo.Không vâng lời bố mẹ và thầy cô. được bố mẹ thương yêu và vẫn muốn tiếp tục được đi học. không có tiền chơi cháu đã lừa bố mẹ lấy tiền học thêm để chơi.tôi nói tiếp: Cháu à.

Tôi chủ động vào câu chuyện. Tôi chào cô và tự giới thiệu về mình luôn vì cô và mẹ của cháu Viên đã biết nhau rồi. mẹ của cháu Viên xuống gặp cô. Vậy là chiều chủ nhật tôi chở chị. Cô bảo: thôi bây giờ gia đình đã quan tâm đến cháu như vậy em cũng yên tâm rồi. em rất buồn định báo cáo lên ban giám hiệu nhưng cũng may là em chưa báo. Công việc giải quyết đến đây chưa biết kết quả có bền vững không nhưng quá trình can thiệp đã giải quyết xong vấn đề của đối tượng. Cô giáo nói: em cũng bất ngờ với em Viên vì học kì I em học rất tốt nhưng từ học kì Ii đến giờ em học sa sút dần và mấy ngày gần đây em bỏ tiết liên tục làm ảnh hưởng chung đến thành tích cả lớp. địa điểm thích hợp. Để tìm hiểu.Việc của cháu xảy ra cũng một phần là lỗi của gia đình mong cô thông cảm. cô nhận lời và hẹn đúng 3giờ 30 phút chiều ngày 04 – 3. tôi đã áp dụng công tác xã hội cá nhân và nhóm mà tôi đã được học vào thực tiễn . Thôi sáng mai chị bảo cháu tiếp tục đi học.cô yên tâm.Hai tuần nay lớp của em đứng vị trí áp chót nên đã bị nhà trường nhắc nhở. Cháu đã nhận ra lỗi của mình.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm Sáng ngày 03 – 3 – 2012 tôi sang gặp vợ chồng anh chị để bàn kế hoạch gặp cô giáo chủ nhiệm của cháu để xin cho cháu tiếp tục được đi học. Việc thứ ba là.Cuối cùng việc hẹn gặp cô giáo đã thành công. tiếp cận và thiết lập được mối quan hệ với đối tượng mà tôi thực tập. Kết thúc( lượng giá): Trong thời gian một tháng thực tập tại cơ sở. tạo điều kiện để cháu tiếp tục được đến trường. Thưa cô cũng vì chuyện của cháu Viên nên hôm nay chị em tôi muốn gặp cô để trao đổi một số vấn đề về học tập của cháu để cô hiểu và mông cô giúp đỡ. khi gặp cô giáo phải chọn thời gian.Tôi tin là cháu sẽ thay đổi.Tôi và chị cảm ơn cô và cô cũng đứng dậy chào về luôn. Việc thứ hai là làm công tác tư tưởng với cháu để cháu nhận ra vấn đề và khuyên cháu phải tách ra khỏi nhóm bạn xấu đó thì cháu mới học tốt được. lên kế hoạch và 19 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . 5. Tôi và chị ngồi được 5 phút thì thấy cô giáo vào.Thưa cô việc của cháu Viên gia đình đã làm công tác tư tưởng với cháu rồi.

trình độ học vấn nhưng đều có một mục tiêu chung là muốn phát triển kinh tế và hiểu biết về pháp luật hơn. . 2.suy nghĩ khác nhau. Đây là một mắt xích rất thành công trong sinh hoạt nhóm. họ chưa hiểu nhóm là gì? Thành lập để làm gì Và được cái gì? Nhưng qua những lần gặp gỡ trò chuyện với họ và giải thích cho họ. mẹ. Nhưng dần dần nhóm đã phát huy được tính cộng đồng. những lợi ích kiến thức về pháp luật cho tất cả các thành viên trong nhóm. Giới thiệu về nhóm: Nhóm này có tên là nhóm tìm hiểu pháp luật và phát triển kinh tế. mỗi người có một tính cách. Kết quả nghiên cứu của quá trình thành lập nhóm: Khi mới thành lập nhóm gặp rất nhiều khó khăn. Thực tập công tác xã hội nhóm: 1. đưa ra những sự kiện nóng hổi trong xã hội để các thành viên say mê bàn tán và đưa ra quan điểm riêng của mình.Qua quá trình can thiệp đã được kết quả khả quan là cháu đã tiếp tục đi học.Qua hai tuần đầu thì đối tượng đi học đều đặn. nhận ra khuyết điểm và ý thức được bản thân. Các thành viên tuy có khác nhau về hoàn cảnh kinh tế. Vậy là các thành viên đã tham gia. Theo quy định của nhòm một tháng sinh hoạt một lần vào thời gian cuối tháng. . .Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm giải quyết được vấn đề. thế là họ hiểu được mục đích của nhóm. Nhóm này cũng được gọi là nhóm phát triển. thầy cô thì sự phản hồi lại về đối tượng đều tốt và đạt kết quả như sự mong đợi. 20 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . bạn bè. Nhóm gồm có 10 thành viên tham gia.Qua quá trình tìm hiểu các đối tác có liên quan với đối tượng như: bố. Buổi đầu mới sinh hoạt vẫn còn nhiều bỡ ngỡ trong nội dung cũng như sự e ngại của các thành viên. II. vì vừa được nâng cao kiến thức về pháp luật của mình và vừa học hỏi giúp đỡ nhau để phát triển kinh tế.

có thể hoà đồng với các thành viên khác mặc dù có một số khác biệt về quan điểm hay vị trí trong xã hội. có khả năng chấp nhận hành vi của người khác. hiệu quả và sáng tạo hơn. Học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các thành viên trong 21 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . kinh nghiệm từ các thành viên khác trong nhóm.Mục đích của nhóm: + Giúp các thành viên phát triển thông qua sự tương tác với các thành viên trong nhóm. những thành viên của nhóm cần có sự đa dạng về những kĩ năng ứng phó.Thứ hai là. tính đồng nhất của nhóm. mục tiêu.trải nghiệm và kiến thức về cuộc sống để hoạt động nhóm phong phú. Có nghĩa là cả trong giao tiếp và trao đổi tiếp nhận kiến thức.Thứ ba là.Nhóm vừa đủ để có thể đạt được mục đích nhưng cũng đảm bảo cho các thành viên tương tác và học hỏi sự đa dạng từ các thành viên khác Nhóm quy mô lớn thường có nhiều ý kiến kỹ năng và nguồn lực cho các thành viên hơn là nhóm quy mô nhỏ. Còn nhóm quy mô nhỏ lợi thế là sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến với các cá nhân các thành viên trong nhóm. + Giúp các thành viên trong nhóm nâng cao kiến thức về hiến pháp.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm Trước khi thành lập nhóm cần nắm vững 3 nguyên tắc cơ bản sau: -Thứ nhất là. nguyên tắc này có nghĩa là các thành viên của nhóm cần có mục tiêu tương đối nhất quán khi tham gia hoạt động nhóm. . 3. có nguy cơ dễ bị chia bè phái hơn. chuẩn mực bảo mật. pháp luật của Nhà nước. tính đa dạng về cơ cấu những kĩ năng. Nhóm lớn dễ thực hiện những nhiệm vụ khó khăn phức tạp hơn nhưng khó có sự quan tâm chú ý đến cá nhân các thành viên trong nhomsẽ ít hơn. Những quy định về mục đích. hiểu biết và hoàn cảnh của thành viên có khả năng và mong muốn giao tiếp với các thành viên khác trong nhóm. . . đây là điều kiện rất cần thiết. cách thức hoạt động của nhóm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên: .

không vi phạm pháp luật.Nguyên tắc bảo mật thông tin của nhóm Bảo mật thông tin là nguyên tác làm việc tối quan trọng trong quá trình tác nghiệp của người nhân viên xã hội. để các thành viên trong nhóm thực hiện công việc sẽ tốt hơn. . 4. Phấn đấu đạt 100/% gia đình văn hoá. Nguyên tắc và những quy định của nhóm về bảo mật thông tin không chỉ được đề cập đến trong giai đoạn bắt đầu mà còn phải được nhắc nhở và thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của nhóm và trong nhiều trường hơp[j ngay cả sau khi nhóm đã kết thúc.Phân công nhiệm vụ cho các thành viên: Khi đã nắm bắt được những điểm mạnh điểm yếu của từng thành viên. không sinh con thứ 3. Dự sinh hoạt nhóm: 22 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . để tạo cảm giác thoải mái bàn luận cho các thành viên trong nhóm. kinh tề phát triển bền vững. . Khi sinh hoạt nhóm cần sắp xếp địa điểm vị trí chỗ ngồi có thể ngồi theo bàn chữ u hay bàn tròn mang đến sự ấm cúng cho các thành viên. Khi sinh hoạt hay họp nhóm cần phải sắp xếp các bước sinh hoạt cho phù hợp sau đó lồng Ghép những vấn đề mà xã hội đang quan tâm. trưởng nhóm phân công nhiệm vụ cho phù hợp với từng thành viên. pháp luật của Nhà nước. luôn chấp hành làm theo hiến pháp. Đưa khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn trong trồng trọt và chăn nuôi.Mục tiêu của nhóm: + Phấn đấu trong các gia đình thành viên của nhóm trong nănm tới không có con cái bỏ học. .Cách thức hoạt động của nhóm: Trưởng nhóm cần chú ý tạo niềm tin với các thành viên trong nhóm để thành viên có cảm giác an toàn thoải mái. + Phấn đấu trong năm tới các thành viên trong nhóm không còn hộ nghèo.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm nhóm để phát triển kinh tế gia đình năm nay cao hơn năm trước. .

người thì bảo thu hoạch khó.. Những bài học và kinh nghiệm : Thông qua đợt thực tập công tác xã hội với cá nhân tôi đã rút ra cho bản thân mình nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích: . vượt qua những rào cản.. mang lại kết quả tốt nhất.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm Sinh hoạt nhóm lần này với chủ đề chính “đưa giống cây trồng có chất lương và năng suất cao vào thực tiễn” vào buổi sinh hoạt các thành viên rất hăng say đưa ra nhiêỳ ý kiến trái ngược nhau để bàn luận. phân tích để đi đến một kết quả tốt đẹp. Nhưng đối với một nhóm có ý thức chấp hành tốt những quy định của nhóm đó cũng là một thành công và đã mang lại những hiệu quả nhất định cho các thành viên của nhóm. PHẦN III LƯỢNG GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP I. động viên tinh thần các thành viên trong nhóm. rồi các thành viên đưa cả phân bón để bàn luận.Rồi đến giống lúa lai này có nhược điểm như thế này như thế kia. để làm cách nào vừa giảm được chi phí nhưng thu nhập vẫn cao. Trong những lần sinh hoạt tôi đã lấy những kiến thức học được của mình cùng chia sẻ. Cuối cùng các thành viên trong nhóm cũng phân tích được loại nào có ưu thế nhất.. * Lời nhận xét: Qua quá trình dự sinh hoạt nhóm phát triển và tìm hiểu pháp luật so sánh với những kiến thức được học tôi thất nhóm này hoạt động khá tốt tuy vẫn còn một số mặt hạn chế.Tập cho bản thân làm việc có tính chuyên nghiệp. Người thì sợ cây cà phê ghép không bền vững. khoa học hơn cụ thể là phải có kế hoạch đề ra trước khi làm một việc gì đó ví dụ như trước khi đi gặp đối tượng thì ta phải lên kế hoạch cụ thể như: phỏng vấn điều gì? Ngôn 23 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Để vượt qua những rào cản và cách thức vượt qua những khó khăn này đồng thời tìm cách làm tăng thêm động cơ hành động.

Nhân viên xã hội là người biết lắng nghe. Tuy nhiên vấn đề đó cũng phải phù hợp với năng lực của mình.Đợt thực tập này tạo điều kiện cho tôi vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. . trong quá trình tiếp cận tạo mối quan hệ với đối tượng chúng ta nên giới thiệu về bản thân mình. Hiểu về tâm lý đối tượng có cách tiếp xúc. làm hộ cho đối tượng . Nên động viên khuyến khích đối tượng và đồng tình với suy nghĩ mà đối tượng đưa ra.Không nên vồ vập mà phải thiết lập mối quan hệ tạo dựng niềm tin từ đối tượng để từ đó có thể tìm hiểu sâu hơn về nội tâm của đối tượng . tâm sự một số thông tin về mình cho đối tượng biết khi đối tượng đã tin tưởng vào mình thì đối tượng sẽ bộc bạch hết tâm tư. sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của họ để từ đó lập kế hoạch và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. chúng ta là người hỗ trợ giúp đỡ cho đối tượng đó chính là khả năng 24 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . không được chê bai. Điều khó nhất là ta cần phải chọn ra một vấn đề khó khăn nhất mà họ đang gặp phải. người xung quanh đối tượng sau đó đối chiếu và khẳng định lại vấn đề.Xây dựng mối quan hệ giữa nhân viên xã hội và đối tượng. nguyện vọng của chính đối tượng để ta có thể hiểu được về đối tượng.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm từ dùng sao cho phù hợp? . rèn luyện cho mình cách làm việc có tổ chức để sau này có thể trở thành một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp. hòa đồng. nói chuyện cởi mở. . cảm thông và chia sẻ. chứ mình không làm thay. - Tuy nhiên cũng cần phải khéo léo để họ hiểu được rằng chúng ta là những người muốn giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn mà họ đang gặp phải. chúng ta đến với họ bằng tình cảm và lòng nhiệt huyết. - Khi khai thác thông tin để có được thông tin chính xác về đối tượng thì ngoài những thông tin đối tượng cung cấp chúng ta cần phải tìm hiểu những người thân. Nhân viên công tác xã hội tạo mọi điều kiện cho đối tượng của mình có một suy nghĩ và định hướng đúng đắn.

biết cách lập kế hoạch cụ thể. Khả năng đánh giá và phân tích vấn đề được nâng cao không chỉ nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh. Uỷ ban nhân dân sát với tình hình và nhiệm vụ của Hội. biến chuyển trong bản thân mình về cách suy nghĩ và chấp nhận đối tượng . trợ giúp. II. III. tổ chức và các đoàn thể tạo niềm tin ở chính bản thân mình và có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp của mình. được hỗ trợ. Tôi hiểu hơn thế nào là tình yêu thương giữa con người với con người mà không nhất thiết phải là anh em ruột thịt. một tấm lòng nhân hậu không chỉ yêu nghề mà phải có cách nhìn bao dung.Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dụcnâng cao nhận thức. trách nhiệm quyền và lợi ích nghĩa vụ của cán bộ và hội viên trong tình hình hội 25 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Các kỹ năng và cách làm việc trực tiếp với một người được nâng cao. đổi mới phương thức và nội dung hoạt động phù hợp và phong phú. Đề nghị : Cần thể chế hoá nghị quyết của thường vụ Đảng uỷ. những lời tham vấn hoặc vấn đàm với đối tượng sau đó loại dần những giả thuyết không phù hợp. . Hội đồng nhân dân. biết cảm thông với mọi người. khả năng thiết lập mối quan hệ với cơ quan. Những thay đổi bản thân Qua đợt thực tập công tác xã hội cá nhân với thời gian 01 tháng không phải là dài nhưng tôi nhận thấy rằng tôi đã có những thay đổi.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm nhận diện vấn đề mà học viên đã rút ra được trong cả quá trình thực tập vừa qua. Phải kiềm chế cảm xúc khi nghe đối tượng trình bày về những ước ao nguyện vọng của bản thân như được quan tâm. tự mình đưa ra những giả thiết. Đồng thời qua đợt thực tập này cũng đã giúp tôi hiểu thêm rằng muốn trở thành một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp thì cần phải có một cái tâm.

Thực hiện đúng Điều lệ Hội nông dân Việt Nam. hội viên phải nhiệt tình. năng động. sơ kết. giao ban báo cáo. .Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm nhập và đổi mới.Cán bộ.Tăng cường công tác kiểm tra. nêu gương người tốt việc tốt. . . cập nhật thông tin kịp thời. 26 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . tổng kết. biểu dương khen thưởng.Triển khai tập huấn các chuyên đề khoa học kĩ thuật mới để hội viên tiếp cận áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản suất và chăn nuôi.

Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình công tác xã hội cá nhân và nhóm. 3. Điều lệ Hội nông dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành ( năm 2009). 27 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Những quy định mới nhất về chức năng. nông dân Việt Nam ( Nhà xuất bản văn hoá thông tin năm 2009). 2. quyền và trách nhiệm của Hội nông dân các cấp và nông nghiệp. 4. Báo cáo tổng kết Hội nông dân xã ÊaYông. nông thôn. nhiệm vụ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful