Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm

LỜI CẢM ƠN
Sau đợt thực tập bổ ích và hiệu quả tại Hội nông dân xã ÊaYông, tôi xin
gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban thường trực Hội nông dân xã, chi hội
trưởng các thôn buôn trên địa bàn xã đã giúp đỡ tận tình để tôi hoàn thành
đợt thực tập.
Cảm ơn cô Phạm Thị Kim Anh đã hướng dẫn tận tình để tôi hoàn thành
bài báo cáo thực tập này .
Trong quá trình thực tập cũng như làm báo cáo không tránh khỏi những
thiếu sót. rất mong đồng chí trong Ban thường trực Hội Nông dân xã
ÊaYông và thầy, cô góp ý để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
ÊaYông, ngày 25 tháng 3 năm 2012
Học viên
Lê Thanh Tuấn

1
Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B

Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN KRÔNG PẮK
BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ ÊAYÔNG
ÊaYông , ngày 25 tháng 3 năm 2012

NHẬN XÉT HỌC VIÊN THỰC TẬP
Hội nông dân xã ÊaYông, huyện Krông pắk, tỉnh Đắk Lắk ,đã tiếp nhận
học viên Lê Thanh Tuấn, lớp 01K1B, thực tập môn học thực hành công tác xã
hội cá nhân và nhóm theo kế hoạch của Hiệu trưởng trường Cán bộ Hội nông
dân Việt Nam. Thường trực Hội nông dân xã nhận xét về học viên thực tập
như sau:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................

ÊaYông, ngày 28 tháng 3 năm 2012
TM.CBH HỘI NÔNG DÂN XÃ

( Kí tên, đóng dấu)

2
Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B

..11 1........................................................Tình hình đặc điểm.................................12 3........................... Kết thúc( lượng giá)...................................................19 5...... Chức năng của Hội nông dân Việt Nam..... nhiệm vụ.......Giới thiệu về đối tượng thực tập....... I............9 2.... Thực tập công tác xã hội nhóm......................... chức năng........................................................... Thực tập công tác xã hội cá nhân....................................................14 5...............Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN........................11 2.....................................16 2.................................................... Công tác xây dựng tổ chức Hội........ ..................................... Kết quả công tác xã hội của cơ sở.................................................20 1...... Kết quả nghiên cứu của quá trình thành lập nhóm........................................20 3 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B ........................................1 LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................15 PHẦN II KẾT QUẢ THỰC TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM..16 1..................Mục tiêu của Hội nông dân Việt Nam...........7 II....18 4......................................14 4..............................Hoạt động các phong trào của Hội........................................................ Bài học kinh nghiệm trong hoạt động phong trào................................................17 3 Đánh giá xác định vấn đề.... Công tác Hội nông dân tham gia phối hợp thực hiện chương trình....19 II.......... Giới thiệu về nhóm............................. ............................................................................................. Nhiệm vụ của Hội nông dân Việt Nam............................ I............ Lập kế hoạch can thiệp................................................................................................................................................ Thu thập thông tin.................................... Mục tiêu......9 1................................... Công tác kiểm tra.......10 III.................................9 3......................................................................................................5 PHẦN I KẾT QUẢ TÌM HIỂU CƠ SỞ THỰC TẬP.....................................20 2...............

.....................................................................................................21 4.....mục tiêu.......................... Những bài học và kinh nghiệm.................... Những quy định về mục đích............22 PHẦN III LƯỢNG GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP................... Những thay đổi bản thân...25 III.cách thức hoạt động của nhóm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.............. Đề nghị.................................................................chuẩn mực bảo mật.... Dự sinh hoạt nhóm....................Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm 3....................... I..........................23 II..........................25 4 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B ............................................

đồng thời củng cố và phát triển các chức năng xã hội của cá nhân và gia đình thông qua sự tham gia tích cực của cá nhân và xã hội vào quá trình giải quyết vấn đề. đồng thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp cá nhân.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm LỜI NÓI ĐẦU Công tác xã hội là một nghề. gia đình và nhóm. gia đình và cộng đồng nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu và tăng cường chức năng xã hội. góp phần đảm bảo an sinh xã hội. phát triển sự nhận thức về bản thân trong mối quan hệ với đối tượng và người khác. giúp đối tượng tăng khả năng huy động vận dụng các nguồn lực của bản thân kết hợp nguồn lực bên ngoài. cộng đồng xã hội. nhóm và đưa ra các biện Pháp phương hướng giải quyết vấn đề và tự rền luyện tác phong nghề nghiệp 5 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . gia đình và cộng đồng giải quyết. đồng thời hiểu được tâm tư nguyện vọng. gia đình. đồng thời có sự tự tin về khả năng làm việc với cá nhân. một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp cá nhân. Mục đích của ngành công tác xã hội là nhằm thiết lập mối quan hệ tốt giữa nhân viên xã hội với đối tượng. Khi tiếp cận một vấn đề hay một đối tượng nào đó chúng ta phải có những biện pháp tiếp cận nhất định. nhu cầu của đối tượng để tiến hành các hoạt động giúp đỡ. Qua vấn đề đó để học viên nắm bắt được một số quan điểm triết lí cơ bản. quy chuẩn đạo đức của nghề công tác xã hội và hiểu được các phẩm chất năng lực cần có của nhân viên công tác xã hội.Công tác xã hội cá nhân là một phương pháp. phòng ngừa các vấn đề xã hộ. là quá trình nghiệp vụ mà đòi hỏi nhân viên xã hội có kĩ năng chuyên môn cao. Công tác xã hội cá nhân có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt về những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của cá nhân. Trên cơ sở có sự hỗ trợ của nhân viên xã hội tạo sự thay đổi cho bản thân. hoàn cảnh của đối tượng. nguyên tắc hoạt động. về môi trường tác động đối với mỗi cá nhân. giúp đối tượng hiểu rõ bản thân. để làm được điều đó nhân viên làm công tác xã hội phải thu thập thông tin về đối tượng mà mình cần tiếp cận.

Huyện Krông Păk. có trách nhiệm với thân chủ có lòng tin và yêu nghề. tỉnh Đăk lăk nên có những khó khăn nhất định. cách ứng xử đúng đắn trong khi làm việc không ngừng học hỏi và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. tự rèn luyện đạo đức để trở thành nhân viên xã hội tốt trong tương lai. Nhà trường có kế hoạch thực tập tại cơ sở để học viên đi vào thực tế giữa lí thuyết và thực hành để nắm bắt đầy đủ những kiến thức đã học vào thực tế. trong quá trình thực tập tại cơ sở được sự giúp đỡ của các đồng chí Chủ tịch. Có thái độ. Sau đây là kế hoạch thực tập tại xã ÊaYông tìm hiểu về cơ sở và tạo lập mối quan hệ với cơ sở. Êayông.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm của nhân viên xã hội. ngày 26 tháng 3 năm 2012 Học viên thực tập Lê Thanh Tuấn 6 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Phó Chủ tịch Hội nông dân xã nhưng do thời gian có hạn nên bản báo cáo thực tập còn nhiều thiếu sót mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô. Tuy nhiên bản thân em là học viên lớp 01K1B của Trường Cán Bộ Hội Nông Dân Việt Nam đi thực tập tại UBND xã Êayông. bản thân là học viên chưa từng tham gia vào tổ chức hội nông dân nên việc tiếp cận đối tượng còn gặp nhiều khó khăn mà còn phụ thuộc vào sự hướng dẫn của cán bộ Hội nông dân xã.

quan hệ với các ngành chức năng như khuyến nông. bảo vệ thực vật huyện. thú y.Phía đông giáp thị trấn Phước An. Trong quá trình hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có 54 ủy viên BCH ở các chi hội. trong đó nữ 550.Điều kiện tự nhiên: ÊaYông là một xã nằm ở phía tây Huyện Krông Pắk có quốc lộ 26 chạy qua. . dân số 3611 hộ/18200 nhân khẩu. mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho nhân theo đề án 1956 của chính phủ. các doanh nghiệp. HĐND-UBND hội đã kết hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương. . có 5 dân tộc anh em cùng làm ăn sinh sống trong đó có 55% là đồng bào dân tộc thiểu số. là một xã thuần nông có đến 85% 7 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B .Phía tây giáp xã ÊaKênh.Phía bắc giáp xã Cư Bao Thị Xã Buôn Hồ. Có 21 đ/c trong BCH. . . dân tộc thiểu số 1200. 02 đ/c thường trực là chủ tịch và phó chủ tịch hội.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm PHẦN I KẾT QUẢ TÌM HIỂU CƠ SỞ THỰC TẬP I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM Hội Nông Dân xã Êayông thành lập từ năm 1977. gồm có 18 thôn buôn. cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 28 km . Xã Êayông có diện tích tự nhiên là 5750ha. Gồm có 9 chi hội có 1050 hội viên.Phía Nam giáp xã Hoà tiến và núi chư Quynh. đến năm 2007 công ty cà phê phước an chuyển đổi mô hình doanh nghiệp nên hội nông dân xã đã thành lập thêm 9 chi hội nâng tổng số chi hội lên 18 chi hội và có 2050 hội viên tham gia sinh hoạt. Hướng dẫn cho nhân dân áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế từng bước xoá đói giảm nghèo. Thực hiện đường lối chính sách của Đảng. 05 đ/c thường vụ.

Tày. Hệ thống thủy lợi từng bước được kiên cố hóa. Êđê. có tinh thần đoàn kết. lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của nông dân. buôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo huyện Krông Păk. Đến nay toàn xã đã có 15/18 thôn buôn văn hóa. Gia rai. buôn. Hội đã vận động nông dân đóng góp xây dựng. * Khó Khăn : Êayông là một xã bao gồm 5 thành phần dân tộc: Kinh. sửa chữa nâng cấp đường giao thông nông thôn. trên 99% số hộ dân được sử dụng điện sinh họat. đảm bảo trình độ công tác. trường học được nâng cấp xây dựng kiên cố. từ đó hội viên đã nắm bắt được những khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất thực tiễn ở địa phương. đời 8 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B .Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm dân số sống bằng nghề nông nghiệp. trong đó có 6 thôn. nhất là cây công nghiệp dài ngày như cà phê. mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho hội viên. Mặt trận và các đoàn thể chính trị. trên 75% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. đội ngũ cán bộ xã thường xuyên được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Đã tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tích cực cho xã. Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy. sản xuất. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 55%. trình độ dân trí không đồng đều. nông nghiệp. văn hóa đã được Hội quan tâm phối hợp với chính quyền. đã tạo điều kiện cho hội nông dân xã tổ chức triển khai. * Thuận lợi: Là một xã có địa hình tương đối bằng phẳng đát đai màu mỡ có quốc lộ 26 chạy qua thuận lợi cho việc phát trển thương mại dịch vụ công nghiệp. sự tận tình hướng đẫn giúp đỡ của hội cấp trên và các ban ngành đoàn thể của huyện. học tập các mô hình sản xuất chăn nuôi.Từ đó tạo thuận lợi cho đời sống. Nùng. trạm y tế. Phong trào nông dân tham gia xây dựng thôn. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. có tính kế cận. sản xuất chủ yếu là cây cà phê và lúa nước. cần cù lao động.

Hội nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung. . đoàn kết của nhân dân. . phương thức hoạt động. năng lực về mọi mặt. việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế. hệ thống hồ đập kênh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp còn thiếu thốn. CHỨC NĂNG. trí. Nền kinh tế chậm phát triển. xứng đáng là lực lượng đồng minh tin cậy trong khối liên minh vững chắc công. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. tích cực học tập nâng cao trình độ. giữ vững quốc phòng an ninh. tư tưởng. phát huy quyền làm chủ. vận động. xây dựng văn hóa. tự lực. nông dân phát huy quyền làm chủ.Phát huy truyền thống yêu nước.Tập hợp. MỤC TIÊU. xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt. trình độ mặt bằng dân trí không đồng đều. nông. giáo dục hội viên. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên. xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị. II. tinh thần cách mạng. NHIỆM VỤ 1. dân chủ văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.xã hội phát triển chậm. 9 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . nông dân. bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNHHĐH nông nghiệp. tích cực và chủ động hội nhâp kinh tế quốc tế.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm sống kinh tế . Mục tiêu của Hội nông dân Việt Nam: Là tập hợp đoàn kết nhân dân. đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. tổ chức và hoạt động. nước mạnh xã hội công bằng. trình độ dân trí còn thấp. góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu. nông thôn. là một xã dân cư chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp nhưng diện tích xản xuất bình quân theo đầu người đạt thấp. Chức năng của Hội nông dân Việt Nam: . lao động sáng tạo. tự cường. Hệ thống giao thông nông thôn tuy đã được đầu tư song vẫn còn một số tuyến đường hư hỏng nhất là vào mùa mưa. yêu chủ nghĩa xã hội. nâng cao vai trò đại diện. cần kiệm. 2.

Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tâp thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ. . tập hợp đông đảo nhân dân vào tổ chức Hội. quốc phòng. văn hóa xã hội. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. tinh thần tự lực tự cường. an ninh. . chính sách pháp luật của Nhà nước. phát triển và nâng cao chất lượng Hội viên. Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở. ý chí cách mạng. góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.Vận động.Các cấp hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách. nghị quyết. nâng cao đời sống. bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng. Tổ chức các hoạt động dịch vụ. giữ gìn đoàn kết trong nội bộ. 3. hợp pháp của hội viên. giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước. nông dân. vững mạnh. . hội viên nông dân hiểu biết đường lối của Đảng.Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng.tư vấn. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt. bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu. hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất. . lao động sáng tạo của nhân dân . Nhiệm Vụ Hội nông dân việt nam: . Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Đảng và Nhà nước. nhân dân. chỉ thị của hội. pháp luật. đào tạo. tham 10 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.Chăm lo. . Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm . các chương trình phát triển kinh tế -xã hội của Nhà nước ở nông thôn. giáo dục cho cán bộ. bảo vệ môi trường. giữ vững an ninh chính trị. trật tự an toàn xã hội. tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế.Tuyên truyền.Đoàn kết. tư vấn. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên. chống quan liêu.Tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch. hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

quảng bá hàng hóa nông sản.Công tác xây dựng quỹ hội: Hội nông dân xã có phong trào xây dựng quỹ hội. đến thời điểm hiện nay chân quỹ của các chi hội là 300.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội. tổ chức quốc tế. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận đủ năng lực công tác đáp ứng với thời kỳ đổi mới. tăng cường hợp tác. 1 Công tác xây dựng tổ chức hội: Đây là một vấn đề quan trọng mang tính quyết định đối với công tác hội phải thường xuyên chăm lo tăng cường cũng cố xây dựng cơ sở hội. . được phân nhiệm vụ cho từng đ/c trong ban chấp hành phụ trách từng chi hội. Trong năm qua có 13 chi hội vững mạnh. để giúp đỡ nhau trong công tác xoá đói giảm nghèo. các tổ chức chính phủ. chi hội được tổ chức sinh hoạt hàng quý đóng hội phí đầy đủ. dân tộc thiểu số 1200. Hoạt động theo điều lệ quy chế của tổ chức hội. trao đổi học tập kinh nghiệm. hàng năm các đồng chí trong ban chấp hành được tập huấn công tác hội theo sự chỉ đạo của Hội nông dân huyện. Hội nông dân xã Êayông có 18 chi hội. phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới. nữ 550.Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm. Tổ chức hội nghị sơ kết. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA CƠ SỞ Qua thời gian thực tập ở địa phương xã Êayông bản thân tôi thấy những hoạt động của hội nông dân ở cơ sở đã có nhiều thuận lợi song bên cạnh cũng gặp không ít khó khăn đối với hoạt động của hội. . III. Tổng số hội viên 2050. đường lối của Đảng.văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân. chi hội trong sạch vững mạnh. công tác bình xét và phân loại chất lượng chi hội cuối năm được quan tâm duy trì thường xuyên. tiến bộ khoa học kỹ thuật. hàng năm tạo điều kiện cho 11 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . tổng kết đánh giá công tác hoạt động của hội đúng thời gian.000 000đ. khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân và tập thể xuất sắc.

12 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . chính quyền. người dân được sử dụng điện thắp sáng 100%. đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng là một trong ba phong trào lớn của Hội. công bằng văn minh”. . xã hội dân chủ. thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. trường học được quy hoạch xây dựng ngày một khang trang . thực hiện quan điểm của của Đảng và chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế. tạo nguồn cán bộ cho đảng. xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Hoạt động các phong trào của hội : . chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật cho hội viên nông dân áp dụng vào sản xuất và chăn nuôi. nhà văn hoá cộng đồng để sinh hoạt. Nghị quyết của Đảng uỷ xã xây dựng nông thôn mới. được trung ương hội nông dân Việt Nam và Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp từ năm 1998. chính quyền. Thực hiện Nghị quyết của Đảng “ vì mục tiêu dân giàu.Công tác tham gia xây dựng Đảng và chính quyền: Thực hiện chỉ thị số 59 CT/TW ngày 15/12/2000 của bộ chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo đảng đối với công tác hội nông dân. đa con. nước mạnh. chú trọng nâng cấp xây dựng hệ thống giao thông với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.xã hội nông thôn.đa cây.năng suất chất lượng sản phẩm vượt. Hàng năm đường giao thông nông thôn được nâng cấp và tu sửa. Kế hoạch xây dựng xã văn hoá. gắn với chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm các hội viên khó khăn vay vốn để giải quyết khó khăn.đủ trang thiết bị dạy và học.Đây là một phong trào thi đua của Hội nông dân trong thời kì đổi mới. Được sự quan tâm của Đảng. 18 thôn buôn có hội trường.các ngành chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi. 2.Phong trào nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trạm y tế xã được xây mới đạt tiêu chuẩn. hội đã tích cực vận động cán bộ hội viên tham gia xây dựng đảng. .

đơn vị thôn đạt văn hoá cấp huyện. Phối hợp với xã đội củng cố lực lượng dân quân tự vệ. cô đơn. nó có ý nghĩa chính trị to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Hàng năm Hội phát động phong trào đăng kí gia đình văn hoá cho các chi hội. Đoàn kết xây dựng thôn buôn văn hoá. . nhân các ngày lễ tết .Phong trào nông dân tham gia phát triển văn hoá: Phong trào gia đình văn hoá.. không nghe.Phong trào nông dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Quy chế dân chủ. xã văn hoá.. tiến tới xây dựng nông thôn mới. hàng năm thanh niên nhập ngũ đạt 100%. Phải giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. xã văn hoá được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân..vận động con em đến độ tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ. bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. tư pháp và Hội nông dân. Nghị quyết liên tịch tổ chức cuộc vận động hội viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2012. hội viên nêu cao tinh thần cảnh giác. không tin. Phát hiện. kế hoạch của chính quyền đến nay đã có..Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm . thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách.. 13 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . gắn liền với quy ước thôn buôn. thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ. Hội thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho cán bộ. kế hoạchsố 22KH/ HND. ngăn chặn làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.. . lực lượng tại chỗ đủ về số lượng và chất lượng. bảo vệ Đảng.tạo mối quan hệ tốt đẹp tình làng nghĩa xóm .. Thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ. tàn tật. bảo vệ nhân dân. Hội phối hợp với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.Phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh nông thôn: Thực hiện chương trình phối hợp giữa công an. Hội đã làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tuyên truyền luật quân sự.giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn: Thực hiện theo sự lãnh đạo của Đảng.. thôn buôn văn hoá. lực lượng dự bị động viên. không làm theo lời kẻ xấu.

Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm Hội đã phối hợp với công an. cờ bạc hạn chế. . trên địa bàn. Mỗi chi hội có một tổ hoà giải hoạt động tại cơ sở có hiệu quả nên không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.. vụ việc đúng người . ly hôn. phát hiện ngăn chặn các tệ nạn xã hội. trộm cắp.. Hội nông dân xã thực hiện tốt các thông tư liên tịch giữa hội nông dân và các đoàn thể Về các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. 4. Tuyên truyền sâu rộng cho các hội viên về các Chỉ thị.Thường trực xã đã chỉ đạo ban kiêm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra 6 tháng và 1 năm. Công tác kiểm tra: . rượu chè. trong những năm qua không có tệ nạn xã hội xảy ra trong hội viên. Công tác hội nông dân tham gia phối hợp thực hiện các chương trình.Trong quá trình thực hiện kiểm tra tuân thủ đúng theo quy định của hội cấp trên và nghị quyết của hội . thực hiện tốt vai trò của hội nông dân trong việc bảo 14 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . đúng tội nhằm giáo dục. công văn và phổ biến pháp luật nên trên địa bàn không có các tệ nạn như: ma tuý. tư pháp giải quyết các vụ việc xảy ra như: tranh chấp đất đai. Về vấn đề giải quyết hòa giải mâu thuẫn tranh chấp và những vấn đề khác tại địa phương. Hội thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên tố giác. phòng chống ma tuý HIV/AIDS. giải thích việc đúng sai. ít xảy ra. mại dâm. hướng dẫn các chi hội hoạt động tốt hơn. cam kết. ban kiểm tra cùng thừơng trực hội đã tổ chức kiểm công tác hội xã và 18/18 chi hội qua đó nắm bắt kịp thời chấn chỉnh. 3. Đã giải quyết kịp thời các đơn thư. uốn nắn nhưng sai phạm của hội viên cũng như của BCH hội.. Thông qua phối kết hợp hội nông dân từ xã xuống các chi hội làm tốt chức năng tham mưu cho các cơ quan chức năng... trực tiếp giải quyết đơn thư của nhân dân.Việc thực hiện chỉ thị 26/CP của Chính phủ và công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể đạt hiệu quả cao..

Nhận thức của một số ít cán bộ.xã hội. bão lụt. Mặc dù trong những năm qua do nhiều yếu tố khách quan đem lại như: Khủng hoảng về kinh tế toàn cầu. ban tự quản thôn chưa thực sự sâu sát. Trong những năm qua phong trào của hội nông dân xã Êayông đã đạt được những thành tích nhất định. dịch 15 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . . nhiệt tình với công việc được giao. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể. . nông dân trong những năm qua thành động lực thúc đẩy thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào ngày càng có hiệu quả hơn. Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. sát thực với tình hình thực tế của địa phương. nông thôn và nông dân trên địa bàn xã một cách đáng kể về kinh tế . cá nhân có thành tích trong hoạt động phong trào của hội. . hội viên về phong trào còn hạn chế.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của nông dân cũng như của hội viên nông dân. . tham mưu.Hội luôn đổi mới hình thức hoạt động .Sự quan tâm của một số chi bộ. mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. gần gũi và thông cảm với nhân dân.Công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn thực sự đi vào chiều sâu. đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo do hội nông dân làm nòng cốt đã làm đổi thay bộ mặt nông nghiệp. song còn tiềm ẩn một số hạn chế đó là: . .Đội ngũ cán bộ làm công tác hội phải năng động. hạn hán. xin ý kiến chỉ đạo của cấp Ủy Đảng thường xuyên. không lùi bước trước những khó khăn.Tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân hiểu được các chủ trương chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cho lĩnh vực nông thôn. 5. phát hiện được những dấu hiệu sai và kịp thời uốn nắn. Bài học kinh nghiệm trong hoạt động phong trào : . phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.Công tác kiểm tra đôn đốc phải được thường xuyên và kịp thời.

khi tôi mới đi từ Uỷ ban xã về. Krông Pắk.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm bệnh xảy ra liên tiếp. qua trao đổi với cô thì cháu Viên nhà chị đã nghỉ học cả tuần nay mà không có giấy xin phép gì. hiện đang cư trú tại thôn Tân Tiến. Câu chuyện về đối tượng bắt đầu như sau: Chiều ngày 2 tháng 3 năm 2012. lứa tuổi của cháu còn bồng bột lắm nên phải từ từ giải quyết. sinh ngày 20 tháng 4 năm 1996. Chị giận quá nên tưa nay cháu về chị quát tháo. Cái quan trọng nhất bây giờ là phải 16 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . xã ÊaYông. vì là hàng xóm nên chị thường xuyên qua lại. Giới thiệu về đối tượng thực tập: Đối tượng thực tập là cháu Hồ Quang Viên. Chị ngẩn người ra và bảo cả tuần nay cháu vần đi học đều và đúng giờ. huyện Krông Pắk. im lặng và đáp lại “ Con không muốn học nữa”.Hiện đang học lớp 10A6 trường THPT Nguyễn Công Trứ. tôi thấy chị buồn nên tôi mới hỏi: “Chị hôm nay sao lại buồn vậy? Hay vợ chồng có chuyện gì?” Chị khóc và phàn nàn với vợ chồng tôi về chuyện thằng Viên con đầu của chị. đoàn kêt dân tộc được củng cố tạo thành khối vững chắc. tỉnh Đắk Lắk. mắng nó và bảo “ không đi học thì đi đâu thì đi”. thì mẹ cháu Viên sang nhà tôi chơi. nhưng tốc độ phát triển kinh tế của xã nhà ngày được nâng lên đời sống của nhân dân đã được cải thiện và nâng cao. Chị lo lắm.Rồi nó bỏ đi luôn đến giờ này chưa thấy về. Chị kể: Chú thấy đó từ trước tới giờ cháu rất ngoan và học cũng khá. Gia đình cháu gồm 4 thành viên. Sáng hôm nay tôi nhận được giấy mời của cô chủ nhiệm và chị xuống gặp cô. Thực tập công tác xã hội cá nhân: 1. tình đoàn kết thôn xóm. PHẦN II KẾT QUẢ THỰC TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM I.Nhưng hôm nay khác với những ngày bình thường khác. Tôi chia sẽ với chị và động viên chị “ Không sao đâu. Đắk Lắk. lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Bây giờ chị hỏi chú “ Chị phải làm gì để cháu tiếp tục đi học”. Thế là nó lầm lì.

Thấy chồng chị ngày càng sốt ruột. Chị bảo “ Chú giúp chị với”.Bước vào câu chuyện. tôi chở cháu đi chơi và ghé vào quán nước để nói chuyện cho tiện để cháu đỡ mắc cỡ. ai cũng có lúc sai cả. Qua sàng lọc một số bạn của cháu. Nghe xong cháu hỏi tôi : vậy bây giờ cháu muốn đi học lại có được không chú. lúc đầu mẹ cho tiền ăn sáng nhưng 17 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B .May mà giữa cháu và tôi quá quen nhau nên tôi bảo cháu : Ra về với chú không sợ đâu. tôi lại động viên. chưa làm chủ được bản thân và rất dễ mắc sai lầm. Tôi trả lời : Được nhưng bản thân cháu có thực sự muốn học và làm người tốt hay không mới là điều quan trọng. tôi nói với cháu: Chú đã biết hết chuyện của cháu rồi. lứa tuổi như các cháu bồng bột. Hai chú cháu ra về nhưng không về nhà cháu mà dẫn về nhà tôi và báo cho bố mẹ cháu biết để yên tâm. Tôi bảo cháu cùng ăn cơm với vợ chồng tôi. Lúc đầu cháu chưa biết chơi. suy nghĩ chưa chín chắn.nghĩ sao làm vậy.và tôi đã đưa chuyện của cháu áp dụng vào bản thân tôi hồi còn tuổi như cháu. Cuối cùng đi đến nhà bạn Bi học cùng lớp với cháu ở xã khác cách chỗ tôi ở khoảng 7km.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm tìm hiểu nguyên nhân tại sao cháu lại nghỉ học”. Tôi bảo chồng về trước còn để em đưa cháu về sau. cùng vợ chồng chị bàn bạc xem đi tìm cháu ở những điểm nào. Bây giờ cháu hãy kể thật đầu đuôi câu chuyện của cháu chú mới có cách để giải quyết. tôi thấy cháu rất tập trung và nghe tôi kể về quá khứ của tôi. may mà gặp cháu ở đó.Thu thập thông tin: Việc bây giờ là phải tìm cháu về để cho gia đình yên tâm. vì tôi đang học về ngành này và đây là cơ hội để tôi thực tập. thích lắm. cháu đừng lo. thế là mấy đưa bạn bảo cháu mày kiếm tiền đi tụi tao sẽ bày cho mày chơi. tôi nhận lời ngay. Thế là cháu kể: Gần đây cháu có chơi với nhóm bạn lười học và hay đi chơi điện tử. Ngay lúc đó tôi cùng chị về nhà chị. tôi cùng chồng chị đi tìm. hỏi thăm mấy đứa bạn thường hay chơi với cháu nhưng không thấy. 2. Cháu sợ bố đánh nên trốn không ra. nhưng sai mà biết sửa mới là tốt. ăn xong.

còn chị làm nông nên thời gian chăm sóc con cái cũng ít. - Được đi học. Anh làm nghề bốc vác đi cả ngày có khi cả đêm. rất may là cháu đã nhận ra sớm vẫn còn kịp chứ chậm một thời gian nữa là cháu mất luôn cả một năm học thì thiệt thòi và hối hận không kịp đâu cháu ạ. Tôi hỏi cháu “ Nếu bây giờ cháu đi học cháu có còn tiếp tục con đường cũ nữa không ?”Dạ thưa không. Lập kế hoạch can thiệp: 18 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Tôi nhận thấy cháu kể chuyện rất thành thật và hình cháu đang hối hận và nhận ra lỗi lầm của mình.Không làm chủ được bản thân.dần bỏ luôn cả ngày học. 3. * Ưu điểm của đối tượng: .Nhận ra được việc làm sai trái của mình. được bố mẹ thương yêu và vẫn muốn tiếp tục được đi học. .Lần đầu thì bỏ tiết.tôi nói tiếp: Cháu à. Hai đưa con anh chị chủ yếu là tự lực. thật ra gia đình mới thoát nghèo được hơn một năm. Đánh giá xác định vấn đề: Hoàn cảnh gia đình anh chị bình thường. Từ khi chơi điện tử cháu trở nên nhác học và nhiều lần không thuộc bài bị cô giáo phê bình và cũng từ đó cháu chán học. dễ nghe lời bạn bè xấu.Không vâng lời bố mẹ và thầy cô.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm cháu nhịn ăn để lấy tiền chơi. không có tiền chơi cháu đã lừa bố mẹ lấy tiền học thêm để chơi. nên khi gặp bạn xấu lôi kéo thì khó tránh khỏi việc cháu đi theo. * Nhược điểm của đối tượng: . * Nguyên nhân chính của đối tượng :Vì theo nhóm bạn bè xấu nên nghỉ học. 4. Một phần lỗi cũng là do anh chịít kiểm tra việc học hành và sinh hoạt của cháu.nhưng rồi càng chơi càng nghiện. Thế là tôi đưa cháu về nhà và bảo cháu vào xin lỗi bố mẹ rồi đi ngủ đi để chú nói chuyện với bố mẹ cháu. Không biết thế nào nhưng vợ chồng anh chị ấy có vẽ hài lòng và đồng ý với ý kiến của tôi.không như gia đình khác nên việc xảy ra với cháu cũng không thể đổ lỗi cho cháu được.

mẹ của cháu Viên xuống gặp cô. tạo điều kiện để cháu tiếp tục được đến trường.Cuối cùng việc hẹn gặp cô giáo đã thành công. Tôi và chị ngồi được 5 phút thì thấy cô giáo vào. Để tìm hiểu. Việc thứ hai là làm công tác tư tưởng với cháu để cháu nhận ra vấn đề và khuyên cháu phải tách ra khỏi nhóm bạn xấu đó thì cháu mới học tốt được.Tôi và chị cảm ơn cô và cô cũng đứng dậy chào về luôn. Cháu đã nhận ra lỗi của mình. cô nhận lời và hẹn đúng 3giờ 30 phút chiều ngày 04 – 3. địa điểm thích hợp. tôi đã áp dụng công tác xã hội cá nhân và nhóm mà tôi đã được học vào thực tiễn . 5.Hai tuần nay lớp của em đứng vị trí áp chót nên đã bị nhà trường nhắc nhở.cô yên tâm.Tôi tin là cháu sẽ thay đổi. lên kế hoạch và 19 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Cô bảo: thôi bây giờ gia đình đã quan tâm đến cháu như vậy em cũng yên tâm rồi. Tôi chủ động vào câu chuyện. Tôi chào cô và tự giới thiệu về mình luôn vì cô và mẹ của cháu Viên đã biết nhau rồi. Việc thứ ba là. Vậy là chiều chủ nhật tôi chở chị. Công việc giải quyết đến đây chưa biết kết quả có bền vững không nhưng quá trình can thiệp đã giải quyết xong vấn đề của đối tượng.Thưa cô việc của cháu Viên gia đình đã làm công tác tư tưởng với cháu rồi. khi gặp cô giáo phải chọn thời gian. em rất buồn định báo cáo lên ban giám hiệu nhưng cũng may là em chưa báo. tiếp cận và thiết lập được mối quan hệ với đối tượng mà tôi thực tập. Kết thúc( lượng giá): Trong thời gian một tháng thực tập tại cơ sở. Thưa cô cũng vì chuyện của cháu Viên nên hôm nay chị em tôi muốn gặp cô để trao đổi một số vấn đề về học tập của cháu để cô hiểu và mông cô giúp đỡ. Cô giáo nói: em cũng bất ngờ với em Viên vì học kì I em học rất tốt nhưng từ học kì Ii đến giờ em học sa sút dần và mấy ngày gần đây em bỏ tiết liên tục làm ảnh hưởng chung đến thành tích cả lớp. Thôi sáng mai chị bảo cháu tiếp tục đi học.Việc của cháu xảy ra cũng một phần là lỗi của gia đình mong cô thông cảm.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm Sáng ngày 03 – 3 – 2012 tôi sang gặp vợ chồng anh chị để bàn kế hoạch gặp cô giáo chủ nhiệm của cháu để xin cho cháu tiếp tục được đi học.

Qua quá trình can thiệp đã được kết quả khả quan là cháu đã tiếp tục đi học. bạn bè. trình độ học vấn nhưng đều có một mục tiêu chung là muốn phát triển kinh tế và hiểu biết về pháp luật hơn. 2. Thực tập công tác xã hội nhóm: 1. mẹ. đưa ra những sự kiện nóng hổi trong xã hội để các thành viên say mê bàn tán và đưa ra quan điểm riêng của mình.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm giải quyết được vấn đề. Vậy là các thành viên đã tham gia. Đây là một mắt xích rất thành công trong sinh hoạt nhóm.suy nghĩ khác nhau. Nhưng dần dần nhóm đã phát huy được tính cộng đồng. . nhận ra khuyết điểm và ý thức được bản thân.Qua hai tuần đầu thì đối tượng đi học đều đặn. họ chưa hiểu nhóm là gì? Thành lập để làm gì Và được cái gì? Nhưng qua những lần gặp gỡ trò chuyện với họ và giải thích cho họ. vì vừa được nâng cao kiến thức về pháp luật của mình và vừa học hỏi giúp đỡ nhau để phát triển kinh tế. mỗi người có một tính cách. Nhóm này cũng được gọi là nhóm phát triển. II. 20 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . thế là họ hiểu được mục đích của nhóm. Các thành viên tuy có khác nhau về hoàn cảnh kinh tế. Giới thiệu về nhóm: Nhóm này có tên là nhóm tìm hiểu pháp luật và phát triển kinh tế.Qua quá trình tìm hiểu các đối tác có liên quan với đối tượng như: bố. Kết quả nghiên cứu của quá trình thành lập nhóm: Khi mới thành lập nhóm gặp rất nhiều khó khăn. Theo quy định của nhòm một tháng sinh hoạt một lần vào thời gian cuối tháng. . Nhóm gồm có 10 thành viên tham gia. . thầy cô thì sự phản hồi lại về đối tượng đều tốt và đạt kết quả như sự mong đợi. Buổi đầu mới sinh hoạt vẫn còn nhiều bỡ ngỡ trong nội dung cũng như sự e ngại của các thành viên. những lợi ích kiến thức về pháp luật cho tất cả các thành viên trong nhóm.

. có khả năng chấp nhận hành vi của người khác. Còn nhóm quy mô nhỏ lợi thế là sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến với các cá nhân các thành viên trong nhóm. đây là điều kiện rất cần thiết. Nhóm lớn dễ thực hiện những nhiệm vụ khó khăn phức tạp hơn nhưng khó có sự quan tâm chú ý đến cá nhân các thành viên trong nhomsẽ ít hơn. Có nghĩa là cả trong giao tiếp và trao đổi tiếp nhận kiến thức.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm Trước khi thành lập nhóm cần nắm vững 3 nguyên tắc cơ bản sau: -Thứ nhất là. 3.Nhóm vừa đủ để có thể đạt được mục đích nhưng cũng đảm bảo cho các thành viên tương tác và học hỏi sự đa dạng từ các thành viên khác Nhóm quy mô lớn thường có nhiều ý kiến kỹ năng và nguồn lực cho các thành viên hơn là nhóm quy mô nhỏ. hiểu biết và hoàn cảnh của thành viên có khả năng và mong muốn giao tiếp với các thành viên khác trong nhóm. chuẩn mực bảo mật.Mục đích của nhóm: + Giúp các thành viên phát triển thông qua sự tương tác với các thành viên trong nhóm. có thể hoà đồng với các thành viên khác mặc dù có một số khác biệt về quan điểm hay vị trí trong xã hội. . cách thức hoạt động của nhóm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên: . pháp luật của Nhà nước. những thành viên của nhóm cần có sự đa dạng về những kĩ năng ứng phó. nguyên tắc này có nghĩa là các thành viên của nhóm cần có mục tiêu tương đối nhất quán khi tham gia hoạt động nhóm. hiệu quả và sáng tạo hơn. . tính đa dạng về cơ cấu những kĩ năng. có nguy cơ dễ bị chia bè phái hơn.trải nghiệm và kiến thức về cuộc sống để hoạt động nhóm phong phú. mục tiêu.Thứ hai là. tính đồng nhất của nhóm. + Giúp các thành viên trong nhóm nâng cao kiến thức về hiến pháp. Học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các thành viên trong 21 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . kinh nghiệm từ các thành viên khác trong nhóm.Thứ ba là. Những quy định về mục đích.

không sinh con thứ 3. . . để tạo cảm giác thoải mái bàn luận cho các thành viên trong nhóm. Phấn đấu đạt 100/% gia đình văn hoá. Dự sinh hoạt nhóm: 22 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . không vi phạm pháp luật. kinh tề phát triển bền vững. luôn chấp hành làm theo hiến pháp. trưởng nhóm phân công nhiệm vụ cho phù hợp với từng thành viên. Khi sinh hoạt nhóm cần sắp xếp địa điểm vị trí chỗ ngồi có thể ngồi theo bàn chữ u hay bàn tròn mang đến sự ấm cúng cho các thành viên.Phân công nhiệm vụ cho các thành viên: Khi đã nắm bắt được những điểm mạnh điểm yếu của từng thành viên.Cách thức hoạt động của nhóm: Trưởng nhóm cần chú ý tạo niềm tin với các thành viên trong nhóm để thành viên có cảm giác an toàn thoải mái. để các thành viên trong nhóm thực hiện công việc sẽ tốt hơn. pháp luật của Nhà nước.Nguyên tắc bảo mật thông tin của nhóm Bảo mật thông tin là nguyên tác làm việc tối quan trọng trong quá trình tác nghiệp của người nhân viên xã hội.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm nhóm để phát triển kinh tế gia đình năm nay cao hơn năm trước. Khi sinh hoạt hay họp nhóm cần phải sắp xếp các bước sinh hoạt cho phù hợp sau đó lồng Ghép những vấn đề mà xã hội đang quan tâm. . Đưa khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn trong trồng trọt và chăn nuôi. + Phấn đấu trong năm tới các thành viên trong nhóm không còn hộ nghèo. 4. .Mục tiêu của nhóm: + Phấn đấu trong các gia đình thành viên của nhóm trong nănm tới không có con cái bỏ học. Nguyên tắc và những quy định của nhóm về bảo mật thông tin không chỉ được đề cập đến trong giai đoạn bắt đầu mà còn phải được nhắc nhở và thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của nhóm và trong nhiều trường hơp[j ngay cả sau khi nhóm đã kết thúc.

.. Để vượt qua những rào cản và cách thức vượt qua những khó khăn này đồng thời tìm cách làm tăng thêm động cơ hành động. mang lại kết quả tốt nhất. vượt qua những rào cản. Người thì sợ cây cà phê ghép không bền vững. động viên tinh thần các thành viên trong nhóm. để làm cách nào vừa giảm được chi phí nhưng thu nhập vẫn cao. Những bài học và kinh nghiệm : Thông qua đợt thực tập công tác xã hội với cá nhân tôi đã rút ra cho bản thân mình nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích: . PHẦN III LƯỢNG GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP I.. Trong những lần sinh hoạt tôi đã lấy những kiến thức học được của mình cùng chia sẻ. Cuối cùng các thành viên trong nhóm cũng phân tích được loại nào có ưu thế nhất. khoa học hơn cụ thể là phải có kế hoạch đề ra trước khi làm một việc gì đó ví dụ như trước khi đi gặp đối tượng thì ta phải lên kế hoạch cụ thể như: phỏng vấn điều gì? Ngôn 23 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . phân tích để đi đến một kết quả tốt đẹp. rồi các thành viên đưa cả phân bón để bàn luận. Nhưng đối với một nhóm có ý thức chấp hành tốt những quy định của nhóm đó cũng là một thành công và đã mang lại những hiệu quả nhất định cho các thành viên của nhóm.Rồi đến giống lúa lai này có nhược điểm như thế này như thế kia. người thì bảo thu hoạch khó.Tập cho bản thân làm việc có tính chuyên nghiệp.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm Sinh hoạt nhóm lần này với chủ đề chính “đưa giống cây trồng có chất lương và năng suất cao vào thực tiễn” vào buổi sinh hoạt các thành viên rất hăng say đưa ra nhiêỳ ý kiến trái ngược nhau để bàn luận. * Lời nhận xét: Qua quá trình dự sinh hoạt nhóm phát triển và tìm hiểu pháp luật so sánh với những kiến thức được học tôi thất nhóm này hoạt động khá tốt tuy vẫn còn một số mặt hạn chế.

Xây dựng mối quan hệ giữa nhân viên xã hội và đối tượng. rèn luyện cho mình cách làm việc có tổ chức để sau này có thể trở thành một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp. chúng ta là người hỗ trợ giúp đỡ cho đối tượng đó chính là khả năng 24 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . người xung quanh đối tượng sau đó đối chiếu và khẳng định lại vấn đề. nguyện vọng của chính đối tượng để ta có thể hiểu được về đối tượng. Hiểu về tâm lý đối tượng có cách tiếp xúc. chứ mình không làm thay. - Tuy nhiên cũng cần phải khéo léo để họ hiểu được rằng chúng ta là những người muốn giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn mà họ đang gặp phải. hòa đồng. trong quá trình tiếp cận tạo mối quan hệ với đối tượng chúng ta nên giới thiệu về bản thân mình. Điều khó nhất là ta cần phải chọn ra một vấn đề khó khăn nhất mà họ đang gặp phải. làm hộ cho đối tượng . . . Nên động viên khuyến khích đối tượng và đồng tình với suy nghĩ mà đối tượng đưa ra. - Khi khai thác thông tin để có được thông tin chính xác về đối tượng thì ngoài những thông tin đối tượng cung cấp chúng ta cần phải tìm hiểu những người thân. tâm sự một số thông tin về mình cho đối tượng biết khi đối tượng đã tin tưởng vào mình thì đối tượng sẽ bộc bạch hết tâm tư.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm từ dùng sao cho phù hợp? . chúng ta đến với họ bằng tình cảm và lòng nhiệt huyết. Tuy nhiên vấn đề đó cũng phải phù hợp với năng lực của mình.Không nên vồ vập mà phải thiết lập mối quan hệ tạo dựng niềm tin từ đối tượng để từ đó có thể tìm hiểu sâu hơn về nội tâm của đối tượng . nói chuyện cởi mở. Nhân viên xã hội là người biết lắng nghe. sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của họ để từ đó lập kế hoạch và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.Đợt thực tập này tạo điều kiện cho tôi vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Nhân viên công tác xã hội tạo mọi điều kiện cho đối tượng của mình có một suy nghĩ và định hướng đúng đắn. cảm thông và chia sẻ. không được chê bai.

Phải kiềm chế cảm xúc khi nghe đối tượng trình bày về những ước ao nguyện vọng của bản thân như được quan tâm. III. biến chuyển trong bản thân mình về cách suy nghĩ và chấp nhận đối tượng . biết cách lập kế hoạch cụ thể. những lời tham vấn hoặc vấn đàm với đối tượng sau đó loại dần những giả thuyết không phù hợp. Các kỹ năng và cách làm việc trực tiếp với một người được nâng cao. Đồng thời qua đợt thực tập này cũng đã giúp tôi hiểu thêm rằng muốn trở thành một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp thì cần phải có một cái tâm. khả năng thiết lập mối quan hệ với cơ quan. tự mình đưa ra những giả thiết. một tấm lòng nhân hậu không chỉ yêu nghề mà phải có cách nhìn bao dung. đổi mới phương thức và nội dung hoạt động phù hợp và phong phú. tổ chức và các đoàn thể tạo niềm tin ở chính bản thân mình và có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp của mình. .Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dụcnâng cao nhận thức. trách nhiệm quyền và lợi ích nghĩa vụ của cán bộ và hội viên trong tình hình hội 25 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Hội đồng nhân dân. trợ giúp. Uỷ ban nhân dân sát với tình hình và nhiệm vụ của Hội. Khả năng đánh giá và phân tích vấn đề được nâng cao không chỉ nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh. được hỗ trợ.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm nhận diện vấn đề mà học viên đã rút ra được trong cả quá trình thực tập vừa qua. biết cảm thông với mọi người. II. Những thay đổi bản thân Qua đợt thực tập công tác xã hội cá nhân với thời gian 01 tháng không phải là dài nhưng tôi nhận thấy rằng tôi đã có những thay đổi. Tôi hiểu hơn thế nào là tình yêu thương giữa con người với con người mà không nhất thiết phải là anh em ruột thịt. Đề nghị : Cần thể chế hoá nghị quyết của thường vụ Đảng uỷ.

Thực hiện đúng Điều lệ Hội nông dân Việt Nam. 26 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . nêu gương người tốt việc tốt. cập nhật thông tin kịp thời.Triển khai tập huấn các chuyên đề khoa học kĩ thuật mới để hội viên tiếp cận áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản suất và chăn nuôi. . giao ban báo cáo. sơ kết. biểu dương khen thưởng. tổng kết. năng động. . hội viên phải nhiệt tình. .Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm nhập và đổi mới.Tăng cường công tác kiểm tra.Cán bộ.

4. quyền và trách nhiệm của Hội nông dân các cấp và nông nghiệp. 3. Điều lệ Hội nông dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành ( năm 2009). nhiệm vụ. Giáo trình công tác xã hội cá nhân và nhóm. nông thôn. nông dân Việt Nam ( Nhà xuất bản văn hoá thông tin năm 2009). 27 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B . Báo cáo tổng kết Hội nông dân xã ÊaYông. 2.Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Những quy định mới nhất về chức năng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful