CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Các đơn vị thành viên Vinachem Các đơn vị trực thuộc công ty mẹ 1. Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất 2. Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất Các đơn vị sự nghiệp 3. Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam 4. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất VINACHEM nắm giữ 100% vốn điều lệ 5. Công ty TNHH một thành viên Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam
7. Công ty TNHH một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn 8. Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 9. Công ty TNHH một thành viên DAP - VINACHEM 10. Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào 11. Công ty TNHH một thành viên Hoá chất cơ bản miền Nam

VINACHEM nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 12. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền 13. Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam
14.Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển 15. Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 16. Công ty Cổ phần Bột giặt NET 17. Công ty Cổ phần Bột giặt LIX 18. Công ty Cổ phần Pin - Acquy miền Nam 19. Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình 20. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương Mại Phương Đông 21. Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất & Vi sinh 22. Công ty Cổ phần Ắcquy Tia Sáng 23. Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội 24. Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ 25. Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì 26. Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam 27. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 28. Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam 29. Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 30. Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng 31. Công ty Cổ phần Sơn - Chất dẻo

32. Công ty cổ phần DAP số 2 - VINACHEM VINACHEM nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ 33. Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội 34. Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 35. Công ty Cổ phần Pin - Ắcquy Vĩnh Phú 36. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ 37. Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 38. Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dẩu mỏ

39. Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 48. Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam 44. Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 42. Công ty TPC VINA 45. Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hóa chất miền Nam 43. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam . Công ty cổ phần Hoá chất Vĩnh Thịnh 40. Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức 41. Công ty TNHH Inoue Việt Nam 46. Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn 47.