Nguyên tắc Có vài tác nhân được sử dụng để định lượng đường nhờ các đặc tính khử

của đường. 3,5- Dinitrosalicylic acid (DNS) có màu vàng trong dung dịch kiềm sẽ bị khử thành acid 3-amino-5-nitrosalicylic có màu đỏ cam. Hóa chất và dụng cụ - Dung dịch thuốc thử Dinitrosalicylic dùng cho phản ứng - Hòa tan 10g DNS vào 400 ml nước cất. Khuấy trên bếp khuấy từ. - Hòa tan 16g NaOH với 150 ml nước cất. - Thêm dung dịch NaOH vừa pha từ từ vào dung dịch DNS ở trên. - Sử dụng máy khuấy từ để hòa tan, nhiệt độ không quá 500. - Tiếp tục thêm 300g Potassium sodium tartrate. - Để nguội về nhiệt độ phòng, định mức đủ 1lít, sau đó trữ trong chai tối,tránh ánh sáng. Dung dịch đường chuẩn: Pha 0.1g glucose vào nước cất. Sau đó thêm nước đến 20ml. Dung dịch có nồng độ 5mg/ml. Phương pháp Chỉ pha chế dung dịch thuốc thử DNS dùng cho phản ứng trước khi sử dụng, dung dịch này cần phải được giữ trong chai nâu và tránh CO2. - Hút 3ml dung dịch mẫu có chứa đường vào một ống nghiệm. - Thêm vào 1 ml thuốc thử DNS. - Chuẩn bị ống thử không bằng cách thêm 1 ml thuốc thử DNS vào 3 ml nước cất. - Dùng một miếng nilon sạch bịt kín đầu ống nghiệm, đặt vào nồi nước sôi đang sôi trong 5 phút. - Làm lạnh về nhiệt độ phòng và đo độ hấp thu OD ở bước sóng 540 nm. Dùng ống thử không để chuẩn độ truyền suốt về 100%. Chú ý là tất cả các ống nghiệm cần phải được làm lạnh về nhiệt độ phòng trước khi đo bởi vì độ hấp thu rất nhạy với nhiệt độ. - Dựa vào đường chuẩn suy ra nồng độ đường có trong dung dịch. Dựng đồ thị chuẩn a. Phương pháp tiến hành - Dung dịch đường chuẩn thí nghiệm: dung dịch đường có nồng độ 5 mg/ml. Sử dụng bình định mức. - Hút lần lượt 1, 2, 3, 4 và 5 ml dung dịch đường này vào 5 bình định mức 50 ml. Thêm nước cho đến vạch định mức. - Các dung dịch đường mới pha này có nồng độ glucose lần lượt là 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 và 0.50 mg/ml. - Thực hiện phản ứng như trên. - Vẽ đồ thị biểu diễn sự biến thiên giữa nồng độ đường và độ hấp thu OD ở bước sóng 540nm. b. Kết quả