TRƯỜNG CĐN HÀNG HẢI TP.

HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o-----

ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MODULE
MÔN HỌC/MODULE: TIN HOC Hình thức: Trắc nghiệm
ĐỀ SỐ............

Thời gian: …… phút Lớp: ..............

Nghề: ..................

Hệ: ...................

1 Trong Windows, để chạy một chương trình ta chọn:

A B A B

Start / Programs... Các câu trả lời đều sai 25 0 hiện:

C D C D

Start / Search.. Start / Settings... 5 #NAME!

2 Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

3 Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), ta thực

A B A B

Format / Column Insert / Column Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record )

C D C D

View / Column Table / Column Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B

4 Bạn hiểu B-Virus là gì ?

5 Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A B A B

Mở một hồ sơ mới Đóng hồ sơ đang mở Bộ nhớ ngoài Tất cả đều sai

C D C D

Lưu hồ sơ vào đĩa Mở một hồ sơ đã có Ram Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng

6 Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:

7 Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:

A B A B

Ctrl + Y Ctrl + X Ctrl + A Ctrl + F =A2+B2 thì nhận được kết quả:

C D C D

Ctrl + Z Ctrl + V Alt + F Alt + A

8 Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:

9 Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc";ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức

A B A B

2008 Tin hoc Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục

C D C D

#!VALUE Tin hoc 2008 Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu

10 Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:

11 Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + H là :

1

A B A B A B A B A B A B

Định dạng chữ hoa Tạo tệp văn bản mới Shift+Ctrl+Home Alt+Home Chọn đối tượng, rồi chọn File / Open Chọn đối tượng, rồi chọn File / Move To Folder... Dấu bằng (= ) Dấu đô la ($) Shift + F4 Ctrl + F4 Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu

C D C D C D C D C D C D

Chức năng thay thế trong soạn thảo Lưu tệp văn bản vào đĩa Shift+Home Ctrl+Home Chọn đối tượng, rồi chọn File / Copy Chọn đối tượng, rồi chọn File / Restore Dấu chấm hỏi (?) Dấu hai chấm (: ) Alt + F4 Cả 3 câu đều sai Câu 3 câu trả lời đều đúng Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể

12 Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ?

13 Khi đang làm việc với Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:

14 Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

15 Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta dùng tổ hợp phím:

16 Phát biểu nào sau đây đúng?

17 Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

A B A B

Tools / Split Cells Table / Split Cells Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

C D C D

Table / Merge Cells Table / Cells Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

18 Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

19 Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

A B

Format / Bullets and Numbering Tools / Bullets and Numbering gộp, rồi chọn menu lệnh :

C D

File / Bullets and Numbering Edit / Bullets and Numbering

20 Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần

A B A B A B A B A B

Tools / Split Cells Table / Merge Cells My Computer hoặc Windows Explorer My Computer hoăc My Network Places Mạng toàn cầu Một ý nghĩa khác HOC TINHOC Lưu tệp văn bản vào đĩa Chèn kí hiệu đặc biệt

C D C D C D C D C D

Table / Split Cells Tools / Merge Cells My Computer hoặc Recycle Bin Windows Explorer hoặc Recycle Bin Mạng diện rộng Mạng cục bộ 3 TIN Tạo tệp văn bản mới Xóa tệp văn bản

21 Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :

22 Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

23 Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

24 Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + S là:

2

Click Drag and drop Đóng cửa sổ Thay đổi kích thước cửa sổ Sao chép một đoạn văn bản Cắt và sao chép một đoạn văn bản 3 4 View / Exit Edit / Exit Control Panel Control Windows Bấm phím mũi tên di chuyển Bấm phím Enter Control Panel Windows Explorer Tools / New. để thiết đặt lại hệ thống. ta thực hiện: 39 Trong windows. ta thực hiện 32 Trong Windows. đĩa vi tính. ấn và giữ Shift nhấp chuột ở mục cuối C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C Shift+Del Alt+Del Window / Save Tools / Save Point Double Click Di chuyển cửa sổ Cực tiểu cửa sổ Dán một đoạn văn bản từ Clipboard Cắt một đoạn văn bản 2 5 Window / Exit File / Exit Control Desktop Control System Bấm phím Space Bấm phím Tab Microsoft Office Accessories Edit / New. muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ? A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A Ctrl+Del Cả 3 câu đều sai Edit / Save File / Save Left . sau đó chọn Folder Windows / New..25 Trong Windows. Cáp mạng gồm mấy loại? 31 Khi làm việc với Word xong. ta thực hiện: 34 Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục? 35 Trong Windows. muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa. sau đó chọn Folder Thanh công cụ định dạng Thanh công cụ vẽ View / Header and Footer Format / Header and Footer Start / Search File / Search Giữ phím Tab và nhấp chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 26 Trong khi làm việc với Excel. ở cửa sổ Explore. muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen). ta thực hiện 27 Khi di chuyển cửa sổ ta dùng thao tác chuột gì trên thanh tiêu đề của cửa sổ: 28 Khi trỏ chuột tại viền hay góc cửa sổ Drag and Drop sẽ cho phép: 29 Trong khi đang soạn thảo văn bản Word. muốn tạo một thư mục mới.. sau đó chọn Folder Thanh công cụ chuẩn Thanh công cụ bảng và đường viền Insert / Header and Footer Tools / Header and Footer Windows / Search Tools / Search Nhấp chuột ở mục đầu. để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang). khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin. muốn tìm kiếm tệp hay thư mục. ta thực hiện : 36 Trên màn hình Word. sau đó chọn Folder File / New. tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để : 30 Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. được gọi là: 37 Trong soạn thảo Word. để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách ? 3 .. . muốn thoát khỏi. tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng. ta thực hiện: 38 Trong Windows. ta chọn chức năng: 33 Trong soạn thảo văn bản Word. máy in.

ta đánh dấu đoạn văn bản sau đó : 48 Trong WinWord. ta thực hiện : 53 Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng? 4 . . để tạo một bảng (Table). b. lề phải. ta thực hiện : 51 Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ : 52 Trong soạn thảo văn bản Word. khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính C D Thông qua môi trường không khí . ta có thể khai báo đơn vị đo : 49 Trong bảng tính Excel. Khi cần so sánh khác A B A B A B A B A & <> Insert / Insert Table Table / Insert Table Trong RAM Trong CPU Format / Drop Cap Insert / Drop Cap Làm việc trong nhà C D C D C D C D C # >< Tools / Insert Table Format / Insert Table Trên bộ nhớ ngoài Trong ROM View / Drop Cap Edit / Drop Cap Tiếp xúc với độc hại 50 Trong soạn thảo Winword. tại ô A2 có sẵn giá trị số 0 (không) .khi đặt những máy tính quá gần nhau Thông qua hệ thống điện ...B Giữ phím Alt và nhấp chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách D Giữ phím Ctrl và nhấp chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 40 Muốn thực hiện chạy chương trình trong Windows theo mặc định thì trỏ chuột đến Shortcut và: A B A B Left . muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn.. để soạn thảo một công thức toán học phức tạp. c đều sai Thông qua người sử dụng. để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải C D C D Drag Double Click Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải 41 Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì: 42 Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào? A B Các câu a. địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối? 45 Trong WinWord.khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc 43 Trong bảng tính Excel.Click Các câu trên đều đúng. để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard. ta thường dùng công cụ : 46 Hệ điều hành là : 47 Trong Winword. điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả: A B A B A B A B A B A B False 5 B$1:D$10 B$1$:D$10$ Word Art Microsoft Equation Tất cả đều đúng Phần mềm tiện ích Bấm tổ hợp phím Ctrl + C Chọn menu lệnh Edit / Copy Đơn vị đo bắt buộc là Picas Đơn vị đo bắt buộc là Points nhau thì sử dụng kí hiệu nào? C D C D C D C D C D C D #!DIV/0 0 $B1:$D10 $B$1:$D$10 Ogranization Chart Ogranization Art Phần mềm hệ thống Phần mềm ứng dụng Cả 2 câu đều đúng Cả 2 câu đều sai Đơn vị đo bắt buộc là Inches Centimeters 44 Trong các dạng địa chỉ sau đây.

Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học 54 Trong soạn thảo Winword.200. từ Shortcut có ý nghĩa gì? 5 . để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Winword : 68 Trong Windows. muốn định dạng lại trang giấy in. Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2. thì tệp đó ? 60 Trong bảng tính Excel. muốn lưu hồ sơ với một tên khác.IF(5<6. thì kết quả nhận được tại ô E2 là: C D C D C D tin hoc van phong Tin Hoc Van Phong Notepad WinWord 200 300 61 Trong Windows.100. tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5. ta thực hiện: 65 Phím Ctrl + F10 dùng để 66 Trong soạn thảo văn bản Word. E2. tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2".300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là: 63 Trong bảng tính Excel. có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi ? 62 Trong bảng tính Excel. thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là : 56 Trong soạn thảo Winword. tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" . A B A B A B A B A B 5Angiang6 5Angiang2 Câu a. nếu lưu tệp vào đĩa. muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè. theo bạn. tự sao chép để lây lan. b đều đúng Ctrl + F5 Trả về kích thước ban đầu của cửa sổ hiện hành Cả 3 câu trả lời đều sai Window / Save As File / Save Chọn menu lệnh File / Open Cả 2 câu đều đúng C D C D C D C D C D 1Angiang6 1Angiang2 Nhấp Double Click trên Title Bar Nhấp vào nút Restore Đóng cửa sổ hiện hành Phóng to cửa sổ hiện hành Window / Save File / Save As Cả 2 câu đều sai Chọn menu lệnh Edit / Open 64 Thu nhỏ cửa sổ chương trình ứng dụng về kích cỡ lúc chưa phóng to tối đa. ta bấm phím: A B A B Tab CapsLock Cả 3 câu trả lời đều sai Luôn luôn ở trong thư mục My Documents =LOWER(A2) thì nhận được kết quả? C D C D Del Insert Bắt buộc ở trong thư mục Winword (Excel ) Luôn luôn ở trong thư mục Office 59 Khi đang làm việc với WinWord (Excel). ta thực hiện 67 Trong Winword. ta thực hiện: 57 Bạn hiểu Virus tin học là gì ? 58 Trong soạn thảo Winword. D2. Tại ô B2 gõ vào công thức A B A B A B Tin hoc van phong TIN HOC VAN PHONG Calculator Excel 100 0 C2. công dụng của tổ hợp Ctrl + F là : 55 Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh .B A B A B A B A B Ảnh hưởng cột sống Lưu tệp văn bản vào đĩa Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo Cuối năm 1999 Cuối năm 1996 File / Print Preview File / Page Setup Là một chương trình máy tính do con người tạo ra Tất cả các câu trả lời đều đúng D C D C D C D C D Ảnh hưởng thị lực Định dạng trang in Tạo tệp văn bản mới Cuối năm 1997 Cuối năm 1998 File / Print File / Properties Có khả năng tự dấu kín.

muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục : 71 Trong Excel.A B A B A B A B A B Đóng các cửa sổ đang mở Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền Atl+Home Ctrl+Alt+Home Left Right 3 TINHOC Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không =PROPER(A2) thì nhận được kết quả? C D C D C D C D C D Tạo đường tắt để truy cập nhanh Tất cả đều sai Shift+Home Ctrl+Home Portrait Landscape HOC TIN Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải 69 Trong WinWord. rồi bấm phím F10 78 Trong máy tính RAM có nghĩa là gì ? 79 Trong WinWord để tăng cỡ chữ ta dùng tổ hợp phím nào sau đây. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là: 81 Trong soạn thảo văn bản Word. tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" .3) thì nhận được kết quả ? 72 Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ? 73 Trong bảng tính Excel. để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại. ô B2 có giá trị là số 3. rồi bấm phím F2 C D C D C D C D C D C 3 1 Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên Cả ba câu đều sai Ctrl+[ Ctrl+( E6*F6/100 B6*C6/100 File / Save File / Save as Nhấp chuột chọn ô tính cần sửa.1 thì nhận được kết quả 17 #NAME! quả : C D 8/17/2008 0 77 Trong Excel. tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2. tại ô A2 có giá trị là số 10 . giao của một hàng và một cột được gọi là? 76 Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2. 80 Trong bảng tính Excel.B2) thì nhận được kết A B A B A B A B A B A 10 #Value Là bộ xử lý thông tin Là bộ nhớ chỉ đọc Ctrl+) Ctrl+] E2*C2/100 E7*F7/100 File / Exit File / New Nhấp chuột chọn ô tính cần sửa. để đóng một hồ sơ đang mở. ta thực hiện: 6 . Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today() . tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản ? 70 Trong soạn thảo Word. Tại ô B2 gõ vào công thức A B A B A B là: A B Tin hoc van phong Tin Hoc Van Phong UPS USB Ô Trường C D C D C D tin hoc van phong TIN HOC VAN PHONG Hub Webcam Dữ liệu Công thức 74 Hãy chọn ra tên thiết bị mạng? 75 Trong bảng tính Excel. ta thực hiện : 82 Trong bảng tính Excel. tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC.

. muốn xóa hẳn một hàng . đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every View / Option.. tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC . Trong thẻ Save. kiểu lôgic. ta chọn: 95 Trong bảng tính Excel.. kiểu lôgic. không cần bấm phím # & Tools / Option. kiểu hàm. muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản. kiểu công thức 88 Trong soạn thảo Word. rồi bấm phím F4 Ctrl+C Ctrl+Ins Shift + Tab Alt + Tab 83 Khi đang sử dụng Windows. đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every 92 Trong khi soạn thảo văn bản. để khai báo thời gian tự động lưu văn bản. Bấm tổ hợp phím Shift / Enter Word tự động. tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 . ta chọn : A B A B A B A B View / AutoCorrect Options. Trong thẻ Save. để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard ta sử dụng các phím nào? 84 Để chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đang mở trong windows. đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every C D C D C D C D Window / AutoCorrect Options. kiểu văn bản. nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới : 93 Trong bảng tính Excel. Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được A B #!VALUE Tinhoc dụng chung? C D 6 TINHOC 87 Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị. kiểu ngày tháng. khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự: 94 Khi soạn thảo văn bản. kiểu số. rồi bấm phím F12 Print Screen ESC Ctrl + Tab Space + Tab quả: D C D C D Nhấp chuột chọn ô tính cần sửa.B A B A B Nhấp chuột chọn ô tính cần sửa. đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every Format / Option. kiểu ngày tháng Kiểu số.5) thì nhận được kết A B #!Value 2 kết quả : C D 50 10 86 Trong bảng tính Excel. theo em thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử A B A B A B Webcam Micro Format / Symbol Tools / Symbol Kiểu công thức. Tools / AutoCorrect Options.. Edit / AutoCorrect Options. kiểu ngày tháng C D C D C D Máy in Đĩa mềm View / Symbol Insert / Symbol Kiểu chuỗi.. ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện : A B Edit / Delete Nhấn phím Delete C D Table / Delete Rows Tools / Delete 7 .. Trong thẻ Save. muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt...... ta thực hiện: 89 Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là : 90 Trong Windows.... ta nhấn tổ hợp phím: 85 Trong bảng tính Excel. đành phải nhấn nút Power Off 91 Trong Winword. kiểu ngày tháng Kiểu chuỗi.. Bấm tổ hợp phím Ctrl / Enter Bấm phím Enter * $ File / Option.. kiểu số. Trong thẻ Save. Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2. phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy ? A B Ctrl+Alt+Esc Alt+Esc C D Ctrl+Esc Không có cách nào khác.

khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. A Cả 2 câu đều đúng C Nhấp đúp vào biểu tượng My Computer / Nhấp chuột phải vào tên ổ đĩa cần kiểm tra / Chọn Properties B Trong Windows không thể kiểm tra được không gian mà phải dùng phần mềm tiện ích khác D Cả 2 câu đều sai 104 Trong Excel. muốn cài đặt máy in. muốn đánh số trang cho văn bản. muốn xem tài nguyên trên mạng ta nháy đúp chuột chọn biểu tượng : 100 Trong bảng tính Excel. để kiểm tra không gian đĩa và chưa được sử dụng. Địa chỉ khối ô được thể hiện: 102 Trong Windows. muốn tạo một hồ sơ mới. chương trình thông báo lỗi? A B A B A B A B A B #!VALUE ##### Internet Explorer My Computer Format / Sort Tools / Sort B1. rồi chọn mục Add a printer 99 Khi làm việc trong mạng cục bộ. rồi chọn mục Add a printer Window / Printer and Faxes. muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm). ta thực hiện: 101 Trong bảng tính Excel.96 Bạn hiểu Macro Virus là gì ? A B Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record) C D Tất cả đều đúng Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel 97 Nếu kết nối Internet của bạn chậm. ta thực hiện : 108 Trong bảng tính Excel. theo bạn nguyên nhân chính là gì ? A B Do nhà cung cấp Internet can thiệp Do nhiều người cùng truy cập làm cho tốc độ đường truyền giảm. hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ? 8 .. rồi chọn mục Add a printer C D C D C D C D C D #NAME! #N/A! My Document My Network Places File / Sort Data / Sort B1-H15 B1:H15 Start /Settings/ Printer and Faxes. ta thực hiện 103 Trong Windows. rồi chọn mục Add a printer File / Printer and Faxes. thường bị nghẽn mạch C D Do chưa trả phí Internet Do người dùng chưa biết sử dụng Internet 98 Trong Excel. ta thực hiện: 107 Trong soạn thảo văn bản Word. muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta A B A B A B A B ESC Ctrl Insert / Page Numbers Format / Page Numbers File / New View / New Có đường lưới hay không Tiêu đề C D C D C D C D Tab CapsLock View / Page Numbers Tools / Page Numbers Edit / New Insert / New Chú giải cho các trục Cả 3 câu đều đúng 106 Trong soạn thảo Winword. tại ô A2 có giá trị là số 2008.H15 B1.H15 Tools / Printer and Faxes. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả ? A B 2008 0 bấm phím: C D #Value 4 105 Khi soạn thảo văn bản trong Winword.. khi viết sai tên hàm trong tính toán..

ta chọn : 116 Trong Excel. tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30. Tại ô B2 gõ vào công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả : 113 Trong bảng tính Excel. sau khi chọn khối cần lọc. ta thực hiện: 120 Trong bảng tính Excel. A B A B A B 5Angiang6 1Angiang2 SUM COUNT Format / Font Cả 2 câu đều sai C D C D C D 1Angiang6 5Angiang2 COUNTIF SUMIF Format / Paragraph Cả 2 câu đều đúng 121 Trong bảng tính Excel. tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". muốn định dạng ký tự. Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết A B A B A B A B A B A B A B #VALUE! #NAME! 4 2008 30 110 Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp View / Print Preview File / Print Preview TINHOC TinHoc Kích thước tệp Kiểu tệp =UPPER(A2) thì nhận được kết quả? C D C D C D C D C D C D C D Giá trị kiểu số 2008 Giá trị kiểu chuỗi 2008 1 0 65 5 Bắt buộc không được có phần mở rộng Bắt buộc phải có phần mở rộng Format / Print Preview Edit / Print Preview Tinhoc #Value Tên tệp Tần suất sử dụng 112 Trong bảng tính Excel. ta thực hiện: 123 Trong bảng tính Excel.10.65. để chèn thêm một cột vào trang tính. Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột A3. ta thực hiện : 9 . A5. tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" . Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2: 117 Trong Windows Explorer. Tại ô B2 gõ vào công thức A B A B TIN HOC VAN PHONG Tin Hoc Van Phong View / Filter / AutoFilter Data / Filter / AutoFilter A4. để hiển thị trang sẽ in lên màn hình. tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 .5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là: 114 Trong hệ điều hành Windows. theo bạn tiêu chí nào sau đây không thể dùng để sắp xếp các tệp và thư mục? 118 Trong bảng tính Excel.109 Khi đang soạn thảo văn bản Word. thuật ngữ Share có ý nghĩa gì? 111 Trong bảng tính Excel. muốn đánh dấu lựa chọn một từ. A6. để lọc dữ liệu tự động. tại ô A2 có giá trị là chuỗi Tinhoc . tại ô A2 có sẵn giá trị số 2008 . thì kết quả nhận được tại ô A6 là: C D C D Tin hoc van phong tin hoc van phong Insert / Filter / AutoFilter Format / Filter / AutoFilter 119 Trong bảng tính Excel. hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước? 122 Trong soạn thảo Winword. tên của thư mục được đặt : 115 Khi soạn thảo văn bản trong Winword. ta thực hiện : A B A B Nhấp đúp chuột vào từ cần chọn Bấm phím Enter Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ quả : C D C D Nhấp chuột vào từ cần chọn Bấm tổ hợp phím Ctrl + A Chia sẻ tài nguyên Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ 110 Trong mạng máy tính.

Điểm TB >=7 và không có môn nào dưới 5 xếp lọai “Kha”.A B A B A B A B A B A B Table / Insert Cells Format / Cells / Insert Columns Các 2 câu trả lời đều sai Chọn menu lệnh File / Print Tự nhân bản Phá hủy CMOS Cả 3 câu trả lời đều đúng Chọn nút Minimize Ctrl+End Alt+End Cả 3 câu trả lời đều đúng đúng Nhấn tổ hợp phím Start + D Môn 1 5 9 8 Môn 2 Điểm TB Xếp lọai C D C D C D C D C D C D Table / Insert Columns Insert / Columns Các 2 câu trả lời đều đúng Bấm tổ hợp phím Ctrl + P Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng Lây nhiễm vào boot record Nhắp chuột vào biểu tượng trên Taskbar Chọn Control box / Minimize Ctrl+Alt+End Shift+End Nhấn vào nút Minimize trên các cửa sổ ứng dụng Nhấp phải chuột trên thanh Taskbar/ Show the desktop 124 Khi soạn thảo văn bản xong. "TB". Ctrl+ Page Down Page Up .5 kha Tb Kha 7 10 7 Phát biểu xếp lọai: Điểm TB <5 xếp lọai “Yeu”."TB"))) =IF(D2<5. Điểm TB>=7 nhưng nếu có 1 môn dưới 5 thì xếp lọai “TB” Công thức xếp lọai nào đúng trong các công thức sau: A B =IF(D2<5. để in văn bản ra giấy : 125 Theo bạn."Kha"))) =IF(D2<5. có thể di chuyển từ sheet này sang Sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím: A B A B A B A B A B Ctrl+Page Up ."Yeu". tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản ? 128 Cho các cửa sổ ứng dụng cùng một lúc nằm dưới thanh Taskbar chúng ta thực hiện như sau: 129 Họ tên A B C D 4 8 4 6 4.IF(D2<7. điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện? 126 Trong windows. 5<=Điểm TB<7 xếp lọai “TB”.C2>= 5). Page Down CDROM và màn hình Đĩa cứng và đĩa mềm Đĩa cứng và đĩa mềm Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài Ctrl+ X Ctrl+ K Còn gọi là bộ xử lý trung tâm Tất cả các câu trên đều đúng C D C D C D C D C D Cả 2 câu đều sai Cả 2 câu đều đúng Bàn phím và máy Scanner CPU và RAM Thiết bị lưu trữ Thiết bị lưu trữ và bộ nhớ ngoài Ctrl + V Ctrl+ C Gồm 2 đơn vị chính là CU và ALU Giữ nhiệm vụ xử lý thông tin và điều khiển hệ thống 135 Khi muốn tắt máy tính đang chạy hệ điều hành Windows XP."Yeu". "TB". "TB"."Yeu".C2>=5).IF(AND(B2>=5.IF(D2<7. tiến hành thao tác nào sau đây là đúng? 131 Hai loại thiết bị nào hỗ trợ cho việc lưu trữ thông tin trong máy tính 132 Bộ nhớ của máy tính gồm hai phần chính là: 133 Tổ hợp phím nào sau đây có tác dụng copy file hoặc folder đang được chọn 134 CPU: 10 .IF(OR(B2>=5.5 yeu 8.IF(AND(B2>=5."Kha"."Kha".C2>=5).IF(D2<7.IF("Kha"))) D C =IF(D2<5."TB".IF(D2<7."TB")) 130 Khi đang làm việc với Excel. thu cửa sổ cực tiểu 127 Trong WinWord."Yeu".

Chọn tập tin hoặc thư mục \ Double click C D Chọn tập tin hoặc thư mục \ Right . card âm thanh Thiết bị xuất chuẩn Thiết bị ngoại vi Hardware. bộ nhớ RAM và CPU Tất cả các a. Chọn tập tin hoặc thư mục \ Right-Click \Properties 147 Xoá một Folder: A B Chọn Folder sau đó kích phải chuột chọn Delete rồi nhấp chọn Yes Chọn Folder sau đó nhấn Phím Delete trên bàn phím rồi nhấp chọn Yes C D Cả a và b đều đúng Cả a và b đều sai 148 Chọn Start \Settings\ Control panel chọn Regional and Language options để : A Xem thông tin hệ thống C Tất cả đều đúng 11 . Cả 2 câu a.Click. b đều đúng. Hardware và Software Chạy chương trình Tính toán xử lý Dùng để chứa dữ liệu khi máy tính họat động Dùng để xử lý các lệnh các chương trình mà người dùng nhập vào máy C D C D C D C D C D C D C D C D File có hình chương trình khởi động File dữ liệu Tất cả các câu đều đúng Tự nhân bản DH\NL DHNL Độ lớn ổ đĩa cứng. A B Chọn tập tin hoặc thư mục \ Left . C D C D 1GB = 1024KB 1 MB = 1024 KB Chọn Folder / nhấp chuột phải rồi chọn Rename / nhập tên mới Chọn Folder cần đổi tên rồi nhấn phóm F2 và nhập tên mới 145 Để đổi tên một Folder: 146 Để xem thuộc tính của thư mục hoặc tập tin. Software. Bấm tổ hợp phím Ctrl+F4 / chọn Logoff 136 Tạo Shortcut cần có: A B A B A B A B A B A B A B A B File khởi động File có đường dẫn Lây lan Phá hoại DH/NL DH+NL Mainboard. b. RAM và các thiết bị ngoại vi ổ đĩa cứng. đĩa CDROM. b đều sai. Intranet và Internet Tìm kiếm nhanh thông tin Lưu trữ thông tin Các linh kiện điện tử để xử lý các sự kiện xảy ra trong máy tính Dùng để sao chép dữ liệu giữa các máy tính 137 Đặc điểm chính của Virus máy tính là: 138 Tên folder nào sau đây là hợp lệ: 139 Các thông số nào sau đây thường quan tâm khi mua máy tính: 140 Bàn phím trong máy vi tính là: 141 Một hệ thống máy Vi tính gồm: 142 Bộ vi xử lý CPU của máy tính làm nhiệm vụ: 143 Bộ vi xử lý trung tâm CPU của máy tính là: 144 Chọn câu đúng trong các câu sau: A B A B 10 MB = 1 KB 1GB = 1000 KB Cả 2 câu a.A B Chọn menu Start\shutdown\Reset Nhấp Chuột phải trên My Computer / chọn Properties / chọn Shutdown C D Chọn menu Start/Turn off computer/Turn off.Click \Paste. c đều đúng Thiết bị nhập chuẩn Thiết bị xuất Hardware và Internet Hardware.

chữ tên riêng và ngược lại trong Microsoft Word: 156 Để tạo Shortcut trên Desktop: 157 Để thay đổi màn hình desktop trong Windows XP: A B Nhấp chuột phải vào khoảng trống trên Desktop \ chon Refresh Nhấp chuột trái vào khoảng trống trên Desktop \ chon Properties \ chọn Desktop C D Nhấp chuột phải vào khoảng trống trên desktop chọn Properties \ chọn Desktop Nhấp chuột trái vào khoảng trống trên Desktop \ chọn Refresh 158 RecycleBin dùng để : A B A B A B A Cả a và b đều sai Chứa các File bị xoá Nhấp chuột phải vào biểu tượng MyComputer trên Desktop rồi chọn Explorer Cả a và b trên đều sai Folder (thư mục) gốc có thể chứa các Folder con và các tập tin bên trong Tập tin có thể chứa các Folder Chọn File \ Open C D C D C D C Cả a và b đều đúng Chứa các Shortcut đã bị xoá Nhấp chuột phải vào nút trên Start rồi chọn Explorer Cả a và b đều đúng Tập tin không thể thay đổi tên Tập tin (file) có thể chứa nhiều tập tin bên trong Tất cả đều đúng 159 Để khởi động Windows Explorer: 160 Trong các câu sau. c đều đúng Chọn File \ Print Nhấn tổ hợp hợp phím Alt + F3 Nhấn tổ hợp hợp phím Shift + F3 Nhấp chuột phải vào khoảng trống trên Desktop chọn New \Folder Nhấp chuột phải vào khoảng trống trên Desktop chọn New \Short cut 153 Để thay đổi Font chữ trong Microsoft Word: 154 Để lưu văn bản trong Microsoft Word: 155 Để thay đổi chữ hoa thành chữ thường .b. b.c đều đúng Kích phải chuột trên chỗ trống chọn Arrange Icons by \ Name 150 Tên tập tin gồm: 151 Sắp xếp các Icon trên màn hình Desktop: 152 Trong một thư mục gốc có thể chứa: A B A B A B A B A B Các thư mục con Cả a và b đều sai Chọn Format \ Tabs Chọn Format \ Font Chọn File \ Save Chọn File \ Open Nhấn tổ hợp hợp phím Tab + F3 Nhấn tổ hợp hợp phím Ctrl + F3 Nhấp chuột trái vào khoảng trống trên Desktop chọn New \ Folder Nhấp chuột trái vào khoảng trống trên Desktop chọn New \Short cut C D C D C D C D C D Cả a và b đều đúng Các File (tập tin) Cả a và b đều sai Cả a và b đều đúng Cả a. câu nào đúng: 161 Để in văn bản trong Microsoft Word: 12 . dấu phân cách số thập phân 149 Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất trong máy tính là: A B A B A B KB Byte Phần tên Phần tên nằm trước phần mở rộng Kích phải chuột trên chỗ trống chọn Arrange Icons by \ Size Kích phải chuột trên chỗ trống chọn Arrange Icons by \ Type C D C D C D MB Bit Phần mở rộng Phần tên nằm sau phần mở rộng Cả a.B Thay đổi thuộc tính của thiết bị chuột D Thay đổi cách hiển thị ngày giờ.

lưu trữ Nhấp chuột phải vào Desktop và chọn Properties Nhấp chuột phải trên đồng hồ ở góc màn hình và chọn Properties 165 Hàm Round trong Microsoft Excel có chức năng: 166 Hàm COUNTIF trong Microsoft Excel có chức năng: 167 Hàm HLOOKUP trong Microsoft Excel có chức năng: 168 Các tập tin (file) nào là tập tin thực thi? 169 Tên file nào sau đây là không hợp lệ: 170 Làm tươi tất cả các tập tin. thư mục vừa mới sao chép.xls banban_vanban van ban.txt Setup.B A B A B Chọn File \ Save Cả a và b đều đúng Chọn Start \ Turn off computer \ Restart Nhấp vào Filter Cả a và b đều sai D C D C D Chọn File \ Print Chọn Start \ Turn off computer \ Turn off Cả a và b đều sai Cả a và b đều đúng Nhấp vào biểu tượng Data trên thanh công cụ rồi chọn Sort 162 Để khởi động lại máy tính trong hệ điều hành WindowsXP: 163 Để sắp xếp các dòng của danh sách tăng hoặc giảm dần dựa trên nội dung của một cột (Trong Excel 2003) : 164 Để chạy một chương trình ứng dụng trên Windows: A B A B A B A B A B A B A B A B A B Nhấp đúp vào biểu tượng của ứng dụng đó Cả a và b đều sai Tính tổng Lấy phần dư Tính tổng Tính tổng có điều kiện Dò tìm theo cột Cho kết quả là số lớn nhất Setup.doc vanban Nhấn phải chuột. ẩn.doc Tất cả các câu trên đều đúng Nhấp phải chuột. hệ thống. lưu trữ. Refresh Chỉ đọc. lưu trữ.doc Setup. nén hay không nén. Chỉ đọc. che dấu. ẩn. ẩn. windows 2000 cho phép tối đa bao nhiêu ký tự A B A B A B 255 32 3 4 Cả a và c đều đúng File hình ảnh C D C D C D 128 8 10 0 Nối với internet để lấy hình File văn bản chứa hình 174 Phần mở rộng tên file có bao nhiêu ký tự là phổ biến nhất? 175 Khi thay đổi màn hình nền Desktop cần phải có: 176 ROM là viết tắt của : 13 . ta thực hiện : 171 Thuộc tính của một tập tin gồm: 172 Muốn xuất hiện hộp thoại DisPlay Properties ta thực hiện: 173 Tên file trong windows xp. Arrange Icon By Refresh Chỉ đọc. hệ thống Chỉ ghi. hệ thống.exe vanban/. cấm xoá Nhấp chuột phải vào MyComputer và chọn Properties Nhấp đúp chuột vào My Computer C D C D C D C D C D C D C D C D C D Nhấp chuột phải vào ứng dụng đó. rồi chọn Open Cả a và b đều đúng Làm tròn biểu thức số đến số chữ số chỉ thị Cả 3 câu trên đều đúng Làm tròn biểu thức số đến số chữ số chỉ thị Đếm có điều kiện Cả 3 câu trên đều đúng Dò tìm theo hàng Setup.

8 3.C4) Average(C1+C2+C3+C4) Đầu dòng mới bị lùi đầu dòng Tiếp tục ra một dấu chấm đầu dòng mới Bấm tổ hợp phím Ctrl + S Bấm chuột vào công cụ Save 3 đối số 2 đối số Xoá file Mở file C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D Chọn menu Format/Fonts/All Caps Chọn menu Format/All Caps Hlookup Match 4 3 Shift Alt Phần mềm hệ thống Tất cả các câu trên đều đúng Tools -> Options -> Security Tools -> Options -> Save Bấm tổ hợp phím Alt + F4 Tất cả các câu trên đều đúng 15x21 cm 210x297 mm Average(C1:C4) Average(C1.746).0)? 181 Chọn nhóm ô không liền nhau ta chọn bằng chuột kết hợp với phím: 182 Microsoft Word được xếp vào nhóm: 183 Để đặt chế độ bảo mật cho tập tin trong Excel 2003 ta chọn: 184 Để thoát khỏi Word.A B A B Ready Operating Memory Random Operating Memory Thực hiện đầu tiên khi máy tính khởi động Điều khiển. khi nhấn Enter xuống dòng thì: 188 Để thực hiện việc lưu văn bản ra File khác trong Word.C3.7 Tab Ctrl Phần mềm ứng dụng Phần mềm tiện ích Format -> Cells Tất cả các câu trên đều sai Chọn menu File/Exit (hoặc File/Close) Bấm nút Close trên thanh tiêu đề 20x29 cm 20x30 cm Average(C1. có thể thực hiện như sau: 189 Hàm SUM là hàm có 190 Hộp thoại trên xuất hiện khi: 191 Lập công thức đếm chiều dài chuỗi tại ô A1 là: 14 .C2.C4)/4 Đầu dòng mới phải bấm lại nút bullet Đầu dòng mới xuất hiện số thứ tự Bấm chuột vào Menu File/ chọn Save As Bấm chuột vào Menu File/ Save Không giới hạn đối số 1 đối số Đóng file Lưu file 179 Muốn trả về giá trị dò tìm trên dòng ta dùng hàm? 180 Hãy cho biết kết quả của công thức Round(Int(3. có thể thực hiện như sau: 185 Giấy A4 có kích thước chiều ngang và chiều cao là: 186 Để tính giá trị trung bình cộng từ ô C1 đến C4 ta dùng công thức: 187 Khi đang soạn thảo văn bản có dấu chấm đầu dòng Bullet. phối hợp các hoạt động của máy tính C D C D Read Only Memory Random Access Memory Tất cả các câu trên đều đúng Thực hiện nhiều chương trình ứng dụng cùng một lúc 177 Vai trò Hệ điều hành Windows : 178 Khi muốn định dạng khối văn bản được chọn thành chữ hoa toàn bộ chúng ta tiến hành như sau: A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B Chỉ nhấn nút Caps Lock Chọn menu Format/Fonts/Caplock Lookup Vlookup 3.

1.32368 256 . thực hiện như sau: 201 Trong màn hình soạn thảo MS word chúng ta có thể đánh số đầu dòng kiểu 202 Điều chỉnh lề một đoạn văn bản (paragraph) bạn cần phải: 203 Kết quả của hàm DAY("24/12/2008") là: 204 D4=98..57 800 Có nhiều đối số 2 đối số Mở menu File/ Chọn Symbol Mở menu Insert / Chọn Field I.A B =LEN(A1) =VALUE(A1) A 1 2 3 4 STT 1 2 C02 B C D E F G H I J K L C D =MID(A1..57.65536 256 .1.16284 Value Cut 700 780 3 đối số 1 đối số Mở menu Insert / Chọn Symbol Mở menu Edit / Chọn Symbol 1. Cho biết kết quả hàm Min(D4. D6=8. (d)=(E3+F3+G3/C3) Không xác định Phải Chọn menu Format/Paragraph Chọn menu Format/Font Nhân (*) hoặc chia (/) Dấu bằng (=) 256 . công thức sau: =ROUND(A1. Tất cả các câu trên đều đúng Đặt con trỏ trong đoạn đó Cả a và c đều đúng 10 2004 12 23 BẢNG PHỤ 1 A01 25 342 (a) (b) (c) (d) (e) MÃ THUẾ CPVC A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B (d)=SUM(E$3.1...G$3)/C3. 2003 có số cột .số hàng như sau : 197 Cắt bỏ khoảng trắng đầu cuối chuỗi ta dùng hàm 198 Trong ô A1 chứa số 782. 1.1. 12. mặc định sẽ canh lề ở: 194 Để định dạng các thuộc tính cho các đoạn văn bản được chọn ta thực hiện: 195 Trong Excel.III. Chọn tất cả văn bản Chọn khối đoạn văn bản đó 24/10/2004 24 8 98 193 Nhập dữ liệu dạng chuỗi. Kiểu dữ liệu công thức được bắt đầu với dấu: 196 Trong một Worksheet của Excel 2000.2.. 89..65536 Proper Trim 782.. D6.. Khi đó biểu thức (d) sẽ là: BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ THÀNH MÃ SL ĐG TT THUẾ 32 345 CPVC GIÁ VỐN A 10% GIÁ BÁN 4% C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D (d)=SUM(E3:G3/C3) (d)=SUM(E3:G3)/C3 Giữa Trái Chọn menu Format/Tabs Chọn menu Format/Styles Cộng hoặc Trừ (-) Tất cả các câu trong câu này đều đúng 512 .-2) sẽ cho giá trị là: 199 Hàm MAX là hàm có: 200 Để chèn ký tự đặc biệt trong Word.23): 205 Hàm SUMIF có: 15 .3.2.4) =ROUND(A1) 192 GIÁ VỐN = (TT+CPVC+THUẾ)/SL.2.II..1. 2002.2.

"AB". bạn chọn khối văn bản và chọn lại Font chữ A B VNI-Times Unicode chữ nào sau đây để có thể hiển thị dấu tiếng Việt? C D VNTime Times New Roman 212 Khi bạn đang soạn thảo văn bản trên màn hình Word dùng font chữ . tháng.5 Print/View File/Print preview 206 Hàm DATE: 207 Lập công thức lấy các chữ số La mã tại ô A1 = I-23 là: 208 Tính tổng của nhóm ô thoả mãn điều kiện nào đó ta dùng hàm: 209 Cho giá trị trong các ô A1=5.A B A B A B A B A B A B Hai đối số Ba đối số nhưng đối số thứ ba không bắt buộc Trả về ngày từ 1-31 Trả về ngày trong năm =RIGHT(A1.2) =LEFT(A1. chọn: 211 Khi bạn đang soạn thảo văn bản trên màn hình Word dùng font chữ Arial. cho biết kết quả của hàm Average(A1:A3) 210 Muốn xem trang in (MS Word) trước khi in.7) : 217 Trên Menu Bar của Cửa sổ Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Word đó là: 218 Hàm YEAR trả về : 219 Xem dung lượng của ổ đĩa cứng: 16 . A2= rỗng. năm Trả về ngày trong tháng =RIGHT(A1. bạn chọn khối văn bản và chọn lại font A B A B Times New Roman . C D C D Unicode VNI-Times Nhấp chuột trái vào tên cột nằm bên phải cột cần chèn rồi chọn Delete Nhấp chuột trái vào tên cột nằm bên phải cột cần chèn rồi chọn Insert 213 Để chèn thêm một cột trong bảng tính Excel ta chọn: 214 Các hệ thống số dùng để tính toán trong máy tính? A B A B A B A B A B A Hệ 10 Hệ 16 =(Các đối số TENHAM) =(Các đối số TENHAM các đối số kế tiếp) 3 2 Data Add-Ins Đối tượng ngày gồm ngày tháng năm Năm hiện hành theo giờ máy tính Chọn ổ đĩa / Click chuột trái/ chọn View/ Capacity C D C D C D C D C D C Tất cả đều đúng Hệ 2 =TENHAM =TENHAM(các đối số) 4 0 Filter Edit Năm bốn chữ số Năm hai chữ số Chọn ổ đĩa / Click chuột phải/ chọn Properties 215 Một hàm trong Excel có dạng : 216 Hãy cho biết kết quả của công thức =COUNTA(3. A3=4.2) Sumif Countif 5 4.LEN(A1)-3) =LEFT(A1.LEN(A1)-3) Sum Valueif 3 4 View/Print File /print nào sau đây để có thể hiển thị dấu tiếng Việt? C D C D C D C D C D C D Chỉ một đối số Bốn đối số Các đối số bên trong là ngày.VNHelve Nhấp chuột phải vào tên cột nằm bên phải cột cần chèn rồi chọn Insert Nhấp chuột phải vào tên cột nằm bên phải cột cần chèn rồi chọn Delete.VNTime.

Nhấp nút New. Được tách biệt bằng các dấu phẩy. D C D Chọn ổ đĩa / Click chuột trái/ chọn Properties Mở My Computer/ nhấp vào đĩa cần định dạng/ chọn Edit/Format. C D C D C D C D C D C D Vào menu Insert / chọn Show Toolbars. muốn cắt một khối ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? 231 Trong WinWord. Tự động xuất hiện trước khi bạn in một văn bản. Chọn Edit /Date and Time. muốn chèn hình ảnh ta dùng lệnh gì? 233 Trong WinWord. Chọn Insert / Date and Time. ta có 232 Trong WinWord. sau khi quét khối và đưa chuột vào trong khối và kéo đi. muối xoá định dạng này của khối. Có thể thu phóng sang các độ phóng đại khác nhau 222 Chèn nội dung ngày tháng năm vào trong văn bản: 223 Làm thế nào để truy cập một template? 224 Trong WinWord để ghi chỉ số dưới ta dùng tổ hợp phím nào sau đây. Chọn File / Open Ctrl+Alt+”=” Ctrl+”=” Được tách biệt bằng các khoảng trắng. 17 . 225 Để in các trang không liên tục. Được tách biệt bằng các dấu nối. dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? 229 Trong WinWord. Chỉ có thể hiển thị mỗi lần một trang Có thể hiển thị đến 52 trang cùng một lúc. muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng thì phải giữ phím gì trước khi kéo chuột. Vào menu Edit/ chọn Show ToolBars Chọn File / Date and Time. nhập số trang: 226 Chế độ Print Preview. trong MS word: 227 Bạn vô ý nhấn một phím vốn làm cho các điều nào đó đột ngột xảy ra đối với định dạng của văn bản.C đều sai Cả hai câu trả lời đều sai Ctrl+X 228 Trong WinWord.B A B Chọn ổ đĩa / Click chuột phải/ chọn View/ Capacity Mở My Computer/ nhấp vào đĩa cần định dạng/ chọn Tools/Format Mở My Computer/ nhấp chuột vào đĩa cần định dạng/ chọn File/Format. Chọn File /New Chọn Tools / Template and Add-in Ctrl+”-” Alt+”-” Mỗi lần một. Nhấp nút Undo. Kết qủa là: 230 Trong WinWord. Mở My Computer/ nhấp vào đĩa cần định dạng/ chọn View/Format 220 Định dạng một đĩa: 221 Hiển thị các thanh công cụ trên màn hình soạn thảo: A B A B A B A B A B A B Vào menu View / chọn ToolBars Vào menu Insert / chọn Toolbars Chọn View /Date and Time. Ctrl+U Crtl+A Di chuyển khối đó Cả A. Hoạt động nào tốt nhất nên thực hiện để xử lý vấn đề này nếu bạn không chắc chắn những gì bạn đã thực hiện? A B A B A B A B Nhấp nút Redo. sau khi lỡ xoá nhầm một đoạn văn bản hoặc một thao tác nào đó làm mất đi một đoạn văn bản. Đóng file mà không cần lưu Ctrl+B Ctrl+I Xoá khối đó Sao chép khối đó Menu Edit/Cut Cả hai câu trả lời đều đúng thể phục hồi lại văn bản như trước đó? A B A B A Dùng lệnh Edit / Undo Các câu trả lời đều đúng Insert / Table Insert/ Break Shift C D C D C Đóng tập tin đó nhưng không lưu Các câu trả lời đều sai Insert / Picture Insert / Symbol Tab C D C D C D C D Chọn Tools / AutoCorrect. sau khi in đậm cho một khối.B.

Câu. để xoá một cột trong bảng ta dùng lệnh gì hay tổ hợp phím gì? 243 Với một bảng biểu trong Word. D Mở tệp văn bản. 18 . câu. muốn tách một ô trong bảng thành nhiều ô ta dùng lệnh gì? 241 Trong WinWord. c đều đúng Các câu đều sai Click biểu tượng Send To Back Format / Change Case Format / Bullet and Numbering Format / Columns Format / Change case Format / Paragraph Table / Insert Table Format / Border and Shading Table / Auto Format Table / Split Cells Click biểu tượng Font Color Table / AutoFormat Table / Insert All Các câu a và b đều đúng Các câu a và b đều sai Table / Formular Không thể thực hiện được Ngữ pháp. muốn đem một đối tượng ví dụ Textbox ra sau một dòng chữ ta dùng thao tác gì? 236 Trong WinWord. C D Văn bản được ghi vào bộ nhớ của máy. Đoạn văn bản. từ. muốn trộn các ô của một bảng sau khi quét khối ô trong bảng. chủ ngữ. muốn kẻ khung cho bảng sau khi quét khối cho bảng (table) ta dùng lệnh gì? 240 Trong WinWord. vị ngữ. đoạn văn. Mở thư mục lưu tệp văn bản và nhấp chuột trên tên tệp văn bản và nhấn phím Delete hoặc nhấp chuột phải lên tên tệp văn bản và chọn Delete 234 Trong WinWord. ký tự. muốn tạo bảng ta dùng lệnh gì? 239 Trong WinWord. Văn bản bị xoá khỏi màn hình. 247 Những tính năng nào dưới đây không phải là tính năng chung của các chương trình soạn thảo văn bản. C D Căn giữa đoạn văn bản. từ ngữ. Phân nội dung văn bản trang in. b. D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C Alt Nhấp chuột vào biểu tượng line color Cả a. ta dùng lệnh gì? 242 Trong WinWord. chọn tất cả nội dung văn bản và nhấn phím Delete. Mở tệp văn bản. muốn chọn màu cho đường biên Textbox ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? 235 Trong WinWord. Văn bản được ghi vào thiết bị lưu trữ dưới dạng một tệp. câu.B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A Ctrl Nhấp chuột vào biểu tượng Fill Color Dùng lệnh Format / Font Click biểu tượng Send Behind Text Click biểu tượng Send Infront of Text Format / Dropcaps Format / Paragraph Format / Border and Shading Format / Paragraph Insert / Table Format / Table Các câu trả lời đều đúng Các câu trả lời đều sai Click biểu tượng Fill Color Click biểu tượng Shadow Table / Split Cell Table / Merge Cells Chọn khối cột và nhấn phím Delete Chọn khối cột và dùng lệnh Edit / cut Data / Sort Table / Sort Tất cả các câu trả lời đều đúng. Thực hiện tính toán với các chữ số.nháy chuột lên tệp văn bản và nháy Close. 246 Lưu văn bản có nghĩa là: A B Văn bản bị xoá khỏi thiết bị lưu trữ. muốn đánh dấu tròn hay số đầu đoạn ta dùng lệnh gì? 237 Trong WinWord. muốn tạo các mốc dừng ta dùng lệnh hay tổ hợp phím nào sau đây? 238 Trong WinWord. ta có thể sắp xếp thứ tự bằng lệnh? 244 Văn bản soạn trên máy tính có một số thành phần cơ bản là: 245 Thực hiện thao tác nào dưới đây để xoá tệp văn bản? B Tất cả các câu trả lời đều đúng. A B Định dạng dưới dạng các phông chữ khác nhau. dòng.

Nhấp chuột phải và chọn Font. A B A B Câu a. Nhấp Edit. Chọn màu sắc. Chọn lệnh Copy. kiểu chữ. Tất cả đều sai. căn giữa hoặc căn thẳng lề phải. Chế độ chèn (Insert). Nhấp chuột ở biểu tượng Font trên thanh công cụ Tất cả câu trả lời đều đúng Tạo thêm phần văn bản giống phần văn bản đó. Tất cả đều sai. Xoá phần văn bản cần di chuyển và gõ lại vị trí cần di chuyển tới. Vùng trống phía bên trái và phía bên phải trang văn bản. đặt lề trái cho dòng đầu tiên của các đoạn văn bản Đặt lề trái. Khi đó đang gõ văn bản ở chế độ nào? C D Chọn lệnh Cut. sao chép. Chọn Format / Font Nối các phần văn bản lại với nhau. 252 Các thao tác phổ biến để định dạng đoạn văn bản là: 253 Các thao tác phổ biến để định dạng ký tự là: 254 Thao tác nào dưới đây là thao tác định dạng văn bản? A B A B A B Thay đổi phông chữ và kiểu chữ. C D C D Chế độ gõ đè (OverType). Máy sẽ tự động chỉnh sửa. Tạo bảng trong văn bản. Sao chép phần văn bản ở vị trí khác trong văn bản vá xoá phần văn đó ở vị trí gốc. in gạch chân. 249 Tính năng của chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Word cho phép xem cách trình bày của các trang văn bản A B A B Biên tập văn bản In văn bản Vùng trống giữa các đoạn văn bản. 250 Lề trang văn bản là: 251 Để thiết lập đặt khoảng cách thụt lề dòng đầu của đoạn văn bản nên thực hiện: A B A B A B Nhấn nhiều lần phím cách( Space). in đậm. C D C D Xem trước khi in. c đều sai. 258 Khi gõ văn bản. thấy nội dung gõ được chèn vào văn bản nhưng một số nội dung ở vị trí con trỏ soạn thảo bị xoá đi.248 Có thể sử dụng lệnh Find trong bảng chọn Edit để tìm đối tượng nào trong văn bản: A B Tất cả các câu trả lời đều đúng Mọi từ đươc định dạng theo kiểu chữ nghiêng. sau đó nhấp Insert và chọn Indent. Chế độ thay thế. Gõ lại toàn bộ văn bản khi bị sai vài chỗ. Tât cả câu trả lời đều đúng Tất cả câu trả lời đều đúng Chọn các kiểu chữ in nghiêng. lề phải của đoạn văn bản. di chuyển con trỏ soạn thảo xuống cuối trang văn bản dùng lệnh Paste. cỡ chữ.đặt khoảng cách giữa các đoạn văn bản. di chuyển con trỏ soạn thảo đến cuối trang văn bản và dùng lệnh Paste. Xem văn bản trước khi in. 259 Cách tốt nhất để chỉnh sửa văn bản trên máy tính là: 260 Để xoá một nội dung của văn bản cần thực hiện thao tác nào dưới đây? 19 . giống như in ra trên giấy được gọi là tính năng gì? C D Các dấu cách. di chuyển con trỏ soạn thảo đến cuối trang văn bản dùng lệnh Insert. b. Nhấp Format/ Paragraph chọn thẻ Indentatio Căn thẳng lề trái. Chèn thêm. C D C D C D Tăng lề trái của trang văn bản. C D C D C D Nhấn phím Shift. Chọn phông chữ. Đặt khoảng cách giữa các dòng. Định dạng trang in Tất cả các câu trả lời đều đúng Vùng trống phía trên và phía dưới trang văn bản. xoá. một từ hay một cụm từ bất kỳ. di chuyển các phân nội dung của văn bản. Một ký tự. 255 Để thay đổi phông chữ trong văn bản Word ta có thể thực hiện những bước nào sau đây? 256 Di chuyển phần văn bản có tác dụng: 257 Muốn di chuyển đoạn văn bản ở đầu trang xuống cuối trang nên sử dụng các thao tác nào dưới đây? A B Chọn lệnh Cut.

C D C Tất cả câu trả lời đều sai Tin họcvăn phòng Mở thư mục lưu tệp văn bản và nhấp chuột trên tên tệp văn bản rồi nhấn phím Delete hoặc nhấp chuột phải lên tên tệp văn bản và chọn Delete. Phím Enter. nhấp chuột lên tệp văn bản và nháy Close D Mở tệp văn bản. B Đặt con trỏ sau phần văn bản cần xoá và nhấn phím Delete. Chương trình gõ chữ Tiếng Việt được khởi động và tính năng gõ chữ Việt được bật. ở ô B2 “văn phòng”. chọn phần văn bản cần xoá nhấn phím Delete. Phím Tab. tại ô B2 gõ công thức Len(A2) cho kết qủa là: 20 . D Chọn phần văn bản cần xoá và nhấn phím Ctrl. chọn tất cả nội dung văn bản và nhấn phím delete. C D C D Ngay trước chữ E. Chương trình hỗ trợ gõ Tiếng Việt bằng phím Các phông chữ Tiếng Việt để hiển thị văn bản trên màn hình và in trên máy in. 272 Trong Excel. Phím Caps lock. Phím Enter. Ngay cuối từ ONE. b. một tệp của Excel được mặc định là bao nhiêu Sheet. 262 Muốn soạn thảo văn bản bằng Tiếng Việt chúng ta phải có thêm các công cụ gì? 263 Nếu đèn Caps Lock không được bật nhấn và giữ phím nào để khi gõ một phím chữ để được một chữ hoa? A B A B Phím Caps Lock. Phím Tab. tại ô A2 là “ BÀN ” và ô B2 là “GỖ ” ta sử dụng toán tử nào sau đây để lấy kết quả là “ BÀN GỖ” 273 Trong Excel. 269 Trong Excel. c đều đúng. Ngay trước chữ N. cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu? A B A B Ngay trước chữ O. C Đặt con trỏ trước phần văn bản cần xoá và nhấn phím Delete. 261 Sử dụng phím BackSpace để xoá từ ONE.A Tất cả đều sai. A B A B A B A B A B A B Ctrl+Shift+”=” Ctrl+Alt+”-” Alt+D Ctrl+D 75536 dòng 65536 dòng 258 cột 256 cột 16 Sheet 14 Sheet & + C D C D C D C D C D C D Alt+”=” Ctrl+Shift+”-” Ctrl+N Alt+N 65676 dòng 65636 dòng 255 cột 257 cột 15 Sheet 13 Sheet = - 268 Trong WinWord để mở nhanh bảng font chữ ta dùng tổ hợp phím nào. Tại ô C2 ta nhập công thức =SUM(A2:B2) ta A B A 0 Tin học văn phòng Câu a. 264 Nhấn (nhưng không giữ) phím nào để gỏ được tất cả những chữ cái là chữ hoa? 265 Trong bảng tính Excel ta nhập ở ô A2 “ Tin học”. Tất cả câu trả lời đều đúng. C D C D Phím Shift. 267 Trong WinWord để ghi chỉ số trên ta dùng tổ hợp phím nào sau đây. tại ô A2 có chuỗi là “Nhóm Chuyên Môn”. 266 Thực hiện thao tác nào dưới đây để xoá tệp văn bản? B Mở tệp văn bản. bảng tính gồm có bao nhiêu dòng 270 Trong Excel. Phím Shift. được kết quả. bảng tính gồm có bao nhiêu cột 271 Trong Excel.

282 Trong WinWord ta dùng tổ hợp phím nào sau đây để căn giữa trang cho một đoạn văn bản hoặc một hàng: 283 Trong WinWord ta dùng tổ hợp phím nào sau đây để căn đều hai bên cho một hàng hay một đoạn văn bản: 284 Trong WinWord ta dùng tổ hợp phím nào sau đây để tìm một hay một nhóm ký tự trong văn bản: 285 Trong WinWord ta dùng cách nào để làm một hay một nhóm ký tự in đậm: 286 Trong WinWord ta dùng tổ hợp phím nào để lưu nhanh văn bản: 287 Trong WinWord ta bôi đen để chọn đoạn văn bản “ Lớp Qtkdvtb1a”. tại ô A2 có chuỗi “ Nguyễn Thị Minh Khai ”.A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 17 18 3 15 25 25/10/2008 Thị Minh Nguyễn Thị Value(Mid (A2. 10) trả về chuỗi nào sau đây: 277 Trong Excel. Tất cả câu trả lời đều đúng Ctrl+A Alt+S 274 Trong Excel. Muốn lấy kí tự số ra thì công thức nào sau đây là đúng? 278 Trong Excel.3. Hlookup thì thấy thông báo lỗi # N/A!.3)) Value(Mid (A2. c đều sai Thiếu bảng tham chiếu 6 if 5 if Sum Min Ctrl+J Ctrl+Z Ctrl+E Ctrl+F Ctrl+Z Ctrl+J Nhấp chuột chọn biểu tượng Bold trên thanh công cụ. b.3)) Counta Countblank Sai cú pháp tên hàm Sai giá trị tham chiếu 7 if 8 if Max Average Ctrl+E Ctrl+F Ctrl+J Ctrl+Z Ctrl+E Ctrl+F Ctrl+B Từ menu Format/Font và chọn Bold. tại ô A2 là TV200N. hàm số nào sau đây là hàm dùng để đếm số ô chứa giá trị số? 279 Trong Excel. 3. dùng tổ hợp phím nào sau đây để được kết quả A B Shift+F2 Shift+F3 C D Alt+F2 Alt+F3 21 .3) Countif Count Câu a. 8. khi sử dụng hàm Vlookup. số hàm if được sử dụng lồng với nhau tối đa là : 281 Trong Excel. Điều đó có nghĩa là: 280 Trong Excel. hàm nào sau đây dùng để lấy giá trị lớn nhất. B2.3)) Mid( A2. Ctrl+S Alt+A “LỚP QTKDVTB1A”: C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D 15 16 4 8 10 2008 Minh Khai Minh Value(Mid (A2. tại ô B2 gõ công thức: Left (A2.2. B3 là 4. tại ô B4 gõ công thức = Sum(B1:B3) sẽ cho kết quả 275 Trong Excel. tại ô B2 là 25/10/2008. dữ liệu trong các ô B1. tại ô C2 gõ công thức = Month(B2) cho kết qủa là: 276 Trong Excel.3.

Trường hợp còn lại thì ưu tiên = UT3.0 UT1 3.0 UT1 10.5 8 3.H3) Để tính tổng điểm biết rằng đối với thí sinh khối B thì điểm Môn 3 đặc biệt được tính hệ số 2 Công thức này trả về N/A D C Để tính trung bình cộng của môn 1."UT1".5 F Môn 2 Đậu Rớt Đậu Đậu 16 Đậu Rớt Đậu G Môn 3 H Tổng điểm I J Kết quả Phạm Thiên A Thu Khuyến A Nguyễn Tư A Phan Nam Hoàng Chi Văn Quốc B A B 5.5 20 Rớt 2.5 7 E Ưu tiên Môn 1 23.5 11.0 UT3 UT3 4 2 6 5 D 10 5.5 7 E Ưu tiên Môn 1 23.5 4 8 6 6.5 10 8 A Cột ưu tiên có thể được suy diễn từ: Phát biểu: ưu tiên = UT1 nếu đốï tượng từ 1 đến 5.0 UT3 8. môn 2 và môn 3 22 .5 10 8 A B Công thức tại ô I3 là =F3+G3+IF(C3="B".0 UT2 9.0 UT2 9.288 Trong WinWord để mở nhanh một văn bản đã có sẵn ta dùng tổ hợp phím nào sau đây: A B Alt+O Alt+P A 2 3 4 5 6 7 8 9 STT 1 2 3 4 5 6 7 Họ tên Tôn Huy Trần Thu B Khối A B C Đối tượng 9."UT3")) 290 Cho bảng sau."UT2".0 UT3 UT3 4 2 6 5 D 10 5. môn 2 và môn 3 Để tính tổng điểm của môn 1.0 UT1 8.0 UT1 10.5 14.5 24. Môn 2 Đậu Rớt Đậu Đậu Môn 3 Phạm Thiên A Thu Khuyến A Nguyễn Tư A Phan Nam Hoàng Chi Văn Quốc B A B 5.0 4.5 24.0 4.0 UT1 3.0 UT2 5.0 UT1 8. C Phát biểu (a) không thể suy diễn thành công thức (b) A 2 3 4 5 6 7 8 9 STT 1 2 3 4 5 6 7 Họ tên Tôn Huy Trần Thu B Khối A B C Đối tượng 9.5 12.5 4.5 5 2 6 4 13.5 12. B (a) hoặc (b) D Công thức =IF(D3<=5.5 4 8 6 6.5 F C D G Ctrl+O Ctrl+ H Tổng điểm I J Kết quả 289 Cho bảng sau.5 11. ưu tiên = UT2 nếu thí sinh thuộc đối tượng từ 6 đến 8.5 4.H3*2.IF(D3<=8.5 14.5 20 Rớt 16 Đậu Rớt Đậu 2.5 5 2 6 4 13.0 UT3 8.5 8 3.5 2 3 7 5.0 UT2 5.5 2 3 7 5.

Dựa vào các kí tự giữa của Mã Hàng để lấy số lượng và chuyển thành số .5 8 3.0 UT3 UT2 13.5 5 2 6 4 13.HLOOKUP(E3.5 10 8 Cột kết quả được tính từ công thức: =IF(I3>=HLOOKUP(E3.B2>20).2.B2*C2) 23 .0).5 4.B2*C2*90%.3.0 UT2 9. A 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 A B KHỐI A B 11.0))>I3.B2*C2*90%.3) .vd:AH480XT số lượng C (a) hoặc (b) đều cho ra kết quả đúng là 480.1)=”B”).0 UT1 8.3.0 UT3 8.1) =”B”.0).5 7 E Ưu tiên Môn 1 23. HLOOKUP(E3.5 14.5 11.5 21.0 UT3 UT3 4 2 6 5 D 10 5.$C$12:$E$14.3.5 20 Rớt 2.$C$12:$E$14.LEN(A2)-4)) =MID(A2.Công thức nào sau đây đúng: A 1 2 3 4 5 A B B SỐ LƯỢNG MÃ HÀNG AH480XT AM1000XH QT17NM OA120XH =VALUE(MID(A2.1) =”B”.B2>20).0 UT2 5.0 STT 1 2 3 4 5 6 7 Họ tên Tôn Huy Trần Thu B Khối A B C Đối tượng 9.5 4 8 6 6.3.5 12.B2>20). MÃ HÀNG B001 B002 A001 A002 27 10 10 57 12 40 25 20 C D =IF(OR(RIGHT(A2.LEN(A2)-4) A 1 2 3 4 5 A B B C D SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN C D =VALUE(LEFT(A2.1)=”B”.IF(C3="A".0 UT1 10.2.B2*C2) =IF(AND(MID(A2.B2*C2) Công thức nào sau đây đúng: =IF(AND(LEFT(A2.B2*C2*90%.0 14.291 Cho bảng sau.5 15.4)) 293 Thành tiền = Số lượng* Đơn giá.5 18.0 UT1 3.3.5 24."Rớt") (a) và (b) đều không đúng D =IF(IF(C3="A"."Đậu".B2*C2) =IF(AND(LEFT(A2.Nếu MÃ HÀNG bắt đầu bằng B và SỐ LƯỢNG lớn hơn 20 thì giảm thành tiền 10%.B2*C2*90%."Rớt".5 F Môn 2 Đậu Rớt Đậu Đậu 16 Đậu Rớt Đậu G Môn 3 H Tổng điểm I Kết quả J Phạm Thiên A Thu Khuyến A Nguyễn Tư A Phan Nam Hoàng Chi Văn Quốc UT1 B A B 5.LEN(A2)-4)) =VALUE(MID(A2. "Đậu") 292 Trong bảng tính sau.5 2 3 7 5.$C$12:$E$14.0 4.

MAX (H3+G3. IF(AND(D3>=1972.0.10)) =IF((H3+G3)>10.0. 0) 295 Cho bảng tính: A 2 3 4 A B STT 1 2 B C D E F Phái X G Năm sinh 1970 1975 12 18 9 15 MS-Word MS-Excel Điểm thêm Họ và tên Nhan Hồng Ân Cao Thị Quý Tính Điểm thêm: Nếu thí sinh nào sinh sau năm 1972 thì Điểm thêm là 0.3.C3=”X”).3.0)) 296 Cho bảng tính: Hỏi công thức ở ô G3 sẽ là: C D =IF(D3>1972.4).C3=”X”).75.0. IF(OR(D3<=1972.0.75.10.4).4).IF(C2=1.75.$A$9:$D$11.4. IF(AND(D3<=1972.0) =VLOOKUP(LEFT(A2).0)) =IF(D3<1972. MIN((H3+G3). nhưng nếu KQ sau khi cộng >10 thì chỉ lấy 10 =IF(H3>10.10).3.H3)) Hãy chọn công thức đúng ở ô I3 là: 24 .IF(C2=1.5 Ngoài ra không có Điêm thêm =IF(D3>1972.IF(C2=1.0.bảng giá và loại(nếu loại 1thì giá loại 1.0))) =IF(H3<10.3. $A$9:$D$11. IF((H3+G3)>10.0) C D =HLOOKUP(LEFT(A2).H3) C D =IF(H3>10.H3.294 Tính cột bảng giá dựa vào kí tự đầu của mã hàng. IF(D3<=1972 AND C3=”X”).$A$9:$D$11. IF(H3<10.5.ngược lại giá loại 2) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B C D TÊN HÀNG LOẠI 1 2 1 1 ĐƠN GIÁ MÃ HÀNG B01 BẮP G02 D01 G01 B02 BĂP BẢNG PHỤ MÃ HÀNG B BẮP ĐẬU GẠO GẠO ĐẬU GẠO 2 TÊN HÀNG GIÁ LOAI1 200 180 100 80 150 140 GIÁ LOẠI2 10 D 11 G A B Công thức nào sau đây đúng: =VLOOKUP(LEFT(A2).10.5.IF(C2=1.0)) =IF(D3>1972.C3=”X”).H3.5.0)) =VLOOKUP(RIGHT$A$9:$D$11.0.5.75.0.75 Nếu thí sinh không sinh sau năm 1972 nhưng là nữ thì Điểm thêm là 0.0)) E 12 18 9 15 F MS-Word G H I Điểm thêm TB Điểm KQ A STT 1 2 A B B Họ và tên Nhan Hồng Ân C Phái X D 1970 1975 Năm sinh MS-Excel Cao Thị Quý Tính Điểm KQ: Nếu TB>10 thì Điểm KQ giữ nguyên Nếu TB<10 thì lấy TB+Điểm thêm.0.

D2*C2.000 25 Lê Bảo 420.$E$8:$G$9.000 27 Tính Lương = Mức lương * N.000 27 Tính Tạm ứng = 70% * Lương và làm tròn đến hàng ngàn Xác định công thức ở ô F2: A B =70%*E2 =ROUND(70%*E2.IF((RIGHT(B3) =”1”. Công Lương Tạm ứng Họ tên Hồ Hùng Mức lương 370. đi 06/12/08 16/03/09 Số tuần Số ngày lẻ C D =ROUND(70%*E2.0)*F3 =VLOOKUP(LEFT(B3).N. Công Lương Tạm ứng Họ tên Hồ Hùng Mức lương 370.0) 300 Cho bảng tính: Tên Loại phòng Hồ Hùng Lê Bảo TRB L2A 05/10/08 23/02/09 Tính Số tuần = (N. .5% 6% 5% Tính Thuế = Hệ số * Thành tiền với Hệ số thuế (%) được cho ở bảng: Hãy chọn công thức đúng cho ô G3: A B =VLOOKUP(LEFT(B3).-3) A 1 2 3 STT 1 2 B C D E E G N.D2*2*C2.2.3) =ROUND(70%*E2.IF((RIGHT(B3) =1. RIGHT(B3) =2.297 Cho bảng tính: A 2 3 4 STT 1 2 E 6 7 8 9 A B B C D E F G SL Đơn giá Thành tiền Thuế Mã Tên hàng A1 Giấy 100 5 B2 Vải hoa 120 15 F 1 G 2 1.3.0) =VLOOKUP(LEFT(B3).D2*C2) =IF(D2<=26.26+(D2-26)*2) 299 Cho bảng tính: A 1 2 3 STT 1 2 B C D E F N.2.7) C D =MOD((E2-D2). đi .(26+(D2-26)*2)*C2.3.7) =INT((E2-D2)/7) 25 . Công nhưng nếu ngày làm việc > 26 thì mỗi ngày dư được tính gấp đôi Hãy viết công thức ở ô E2: A B =IF(D2>26.$E$8:$G$9.000 25 Lê Bảo 420.$E$8:$G$9.D2*C2) =IF(D2<=26.0)*F3 A 1 2 3 STT 1 2 B C D E F N.3).26*C2+(D2-26)*2) C D =IF(D2>26.0)*F3 298 Cho bảng tính: C D =VLOOKUP(LEFT(B3).$E$8:$G$9.D2*C2. đến N. đến) / 7 chỉ lấy phần nguyên Hãy chọn công thức đúng cho ô E2: A B =MOD((E2-D2)/7) =INT((E2-D2).2.0% Mã đầu Mã thứ 2 1.

(D2-$F$1)*20%*$B$1.0)) 303 Ô C1 chứa dữ liệu dạng chuỗi A115.-10%*B1.7) A 1 2 3 STT 1 B C D E F Đ.2)*RIGHT(C1.(D2-F1)*20%*B1. mỗi SP dư được thưởng 20% Đ.N.301 Cho bảng tính: A 1 2 3 STT 1 2 B C D E E G N. Cho biết công thức cụ A B Cả hai công thức đều không thể =AND(LEFT(B5.-10%*$B$1) = IF(D2>=F1.2) =LEFT(C1. IF(D2<$F$1. Nhập công thức =VALUE(RIGHT(C1. giá Nếu Số SP < Đ.2)&RIGHT(C1. Ô C5 chứa giá trị số 156.2)$RIGHT(C1. mức.389.RIGHT(C1.000 C D =MOD((E2-D2).4) A Số TT 1 2 3 4 5 6 7 Họ và tên Nguyễn Tuân Phạm Thị Tâm Nguyễn Văn Ban Phạm Mạnh Nam Đỗ Xuân Tuyền B BJCHEB PGĐ DBCV PPCQD NVEAK BVEFJS TPCCBD C 50000 40000 35000 45000 28000 30000 48000 23 25 24 23 26 D 28 27 C D E Cả hai công thức đều có thể =OR(VALUE(RIGHT(B5.20%*A1.2). đi . đến N.(D2-$F$1)*20%*B1. Kết qủa trong ô này sẽ là: Xác định công thức tính cho ô F2: A B True False thể cuả ô D5 C D 115 0 304 Ô B5 chứa dữ liệu dạng chuỗi “A0018”.2) ĐV Công Tác được tính dựa vào 2 ký tự đầu và 2 ký tự cuối của Mã CV: A B C D =LEFT(C1. đến) / 7 chỉ lấy phần lẻ Hãy chọn công thức đúng cho ô E2: A B =INT((E2-D2)/7) =INT((E2-D2). ô D5 xuất hiện FALSE.1)>156. giá 3.2))>20.-10%*B1) = IF(D2>$F$1.-10%*$B$1) C D =IF(D2>F1. Giá = IF(D2>=$F$1.INT(C5/100)>1) F 305 Bảng tính lương nhân viên Mã CV Tiền 1 ngày Số ngày LV ĐV Công Tác Phan Thanh Giang Thạch Bằng PGĐDJS =LEFT(C1. mức. mỗi SP còn thiếu bị phạt 10% Đ.ROUND(C5.3))>0 vào C2.7) =MOD((E2-D2)/7) 302 Cho bảng tính: Đ. đi 06/12/08 16/03/09 Số tuần Số ngày lẻ Tên Loại phòng Hồ Hùng Lê Bảo TRB L2A 05/10/08 23/02/09 Tính Số ngày lẻ = (N.2) 26 .1)=”A”.000 Mã NV Họ tên A01 Lê Tuấn Tính Thưởng phạt theo điều kiện sau: A B Nếu Số SP > Đ. mức 200 Số SP Lương SP Thưởng 220 660.2) =LEFT(C1.

1) F 307 Bảng tính lương nhân viên Mã CV Tiền 1 ngày Số ngày LV Tính L ương Phan Thanh Giang PP 45000 NV 28000 BV 30000 48000 26 23 Tính lương = Tiền 1 ngày*Số ngày LV.(E1-25)*2*D1*25*E1.0) =VLOOKUP(C1.D1*E1) Ngày Trưởng khoa tháng năm 2012 Giáo viên ra đề 27 .(E1-25)*2*D1+25*D1.(E1-25)*2*D1*E1+25*D1.2.$A$8:$B$13.3.$A$8:$B$13.0) A Số TT 1 2 3 4 5 6 7 Họ và tên Nguyễn Tuân Phạm Thị Tâm Nguyễn Văn Ban Phạm Mạnh Nam Đỗ Xuân Tuyền Thạch Bằng PGĐ B GĐ 50000 PGĐ TP 35000 C 28 40000 25 24 23 27 D E C D =VLOOOKKUP(C1.D1*25+(E1-25)*E1*2.$A$8:$B$13.D1*E1) = IF(E1>25.D1*E1) = IF(E1>25. giáo viên coi thi không giải thích gì thêm) C D = IF(E1>25.306 Bảng tính lương nhân viên A Số TT 1 2 3 4 5 6 7 Họ và tên Nguyễn Tuân Phạm Thị Tâm Nguyễn Văn Ban Phạm Mạnh Nam Đỗ Xuân Tuyền Thạch Bằng PGĐ A GĐ 200000 PGĐ 150000 TP 100000 PP 80000 NV 0 BV 30000 A B B GĐ 50000 PGĐ TP 35000 28 C D E F Mã CV Tiền 1 ngày Số ngày LV Phụ cấp CV 40000 25 24 23 27 Phan Thanh Giang PP 45000 NV 28000 BV 30000 48000 B 26 23 Tính phụ cấp CV được tra trong bảng sau: =VLOOKUP(C1.2.3.D1*E1) Hết (Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Nếu số ngày LV cao hơn ngày công chuẩn (25ngày) thì mỗi ngày v ượt trội tính bằng 2 ngày làm việc: A B = IF(E1>25.$A$8:$B$13.0) =VLOOKUP(C1.