P. 1
bài tập kinh tế lượng cq (1) (1)

bài tập kinh tế lượng cq (1) (1)

|Views: 792|Likes:
Được xuất bản bởiPhuong Hoa

More info:

Published by: Phuong Hoa on May 24, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS

BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Tất cả các bài tập đều lấy mức ý nghĩa là 5%)

Phần I: Bài tập xây dựng mô hình: Câu 1: Cho số liệu thống kê về giá thuê phòng bình quân và tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn tại một thành phố du lịch. a) Hãy tìm một lý lẽ từ lý thuyết vi mô xác định mối quan hệ giữa giá thuê bình quân và tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn, đâu là biến phụ thuộc và đâu là biến độc lập? b) Hãy viết hàm hồi qui tổng thể (PRF) và hồi qui mẫu (SRF) cho mối quan hệ ở câu a bằng ký hiệu thích hợp và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy? c) Đề xuất cách kiểm định xem mô hình các anh chị có phù hợp hay không? Câu 2: Dữ liệu khảo sát lao động tại 50 tỉnh của một quốc gia vào năm 2005 như sau: WLFP: tỉ lệ lao động là nữ (%) YF : thu nhập trung bình của lao động nữ (1000$/người) YM : thu nhập trung bình của lao động nam (1000$/người) EDUC: tỉ lệ nữ tốt nghiệp từ trung học trở lên (%) a. Hãy đề xuất mô hình và phương pháp kiểm định để nghiên cứu những yếu tố nào tác động đến tỷ lệ lao động là nữ tại các tỉnh b. Giải thích mối quan hệ kỳ vọng của từng nhân tố ảnh hưởng đến WLFP. c. Có ý chuyên gia cho rằng nên đưa thêm vào mô hình biến EDUC 2, anh(chị) hãy giải thích tại sao chuyên gia này lại gợi ý như vậy? Phần II: Bài tập tổng hợp VÍ DỤ 1: Cho số liệu về năng suất và lượng phân bón sử dụng ở bảng sau đây:

Để nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất lúa như thế nào, người ta hồi quy mô hình sau bằng phần mềm Eviews và thu được kết quả:

Hưỡng dẫn cách đọc các thống kê trong bảng báo cáo Eviews:

và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng. Viết hàm hồi quy tổng thể.VÍ DỤ 2: Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít). PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A. . Tìm một ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít. hồi quy mẫu. và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. 2. thời gian từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2006.

Giảm giá có làm tăng lượng bán không? 5. Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên. Nếu như phát hiện ra ở mô hình ban đầu tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi và ước lượng được mô hình sau: . Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của lượng bán khi giá bán là 18 nghìn/lít.134. Hãy cho biết kết quả hồi quy sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? ei = α 1 + α 2 PAi + α 3 ei −1 + α 4 ei − 2 + Vi ⇒ R 2 = 0. Dự báo sản lượng trung bình khi lượng lao động là 150 đơn vị? 7. dấu các ước lượng hệ số có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? 2. Có thể cho rằng giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm nhiều hơn 50 nghìn lít hay không? 8. Theo kết quả này. L là lượng lao động. Viết hàm hồi quy tổng thể. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình trên. Biến Sản lượng có phụ thuộc vào biến Lao động không? Nếu có thì mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của biến sản lượng? 4. Giá giảm một nghìn thì lượng bán thay đổi trong khoảng nào? 6. khi thêm một đơn vị lao động thì sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu? 5. Hãy cho biết kết quả hồi quy sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? ei2 = α 1 + α 2 QAi2 + Vi ⇒ α 2 = 0. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Nếu mức ý nghĩa còn 1% thì kết luận thế nào? 3. ESS. VÍ DỤ 3: Cho Y là sản lượng.3. Giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm tối đa bao nhiêu? 7. Se(α 2 ) = 1.2 ∧ ∧ ∧ 13. 9. Lượng bán có thực sự phụ thuộc vào giá bán không? 4.786 ∧ 12. Vì nghi ngờ mô hình thiếu biến thích hợp. và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. người ta đã hồi quy mô hình sau: Yi = α 1 + α 2 Li + α 3 K i + Vi ⇒ R 2 = 0. hồi quy mẫu. Tính các đại lượng TSS.8975 14. đại lượng đó có ý nghĩa thế nào? 10. Hệ số xác định của mô hình bằng bao nhiêu. Hãy cho biết kết quả hồi quy sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? 2 ei = α 1 + α 2 PAi + α 3 QAi2 + Vi thu được R = 0. Có thể cho rằng khi giảm một đơn vị lao động thì sản lượng giảm chưa đến 7 đơn vị không? 6.8957 Bạn có nhận xét gì về nghi ngờ này? 8. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình trên. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình trên. 11.

23) Dựa trên giả thuyết nào người ta đã ước lượng mô hình(*).34) Hãy cho biết kết quả trên trả lời cho điều gì? 10.5. Khi giá hãng B tăng 1 nghìn. PA 2. hãy nêu các cách để có thể kiểm định xem có nên bỏ biến PB ra khỏi mô hình hay không? 7. Hãy đề xuất mô hình minh họa cho ý kiến trên và nhận xét gì về mối quan hệ giữa lao động và sản lượng ở mô hình này? Mô hình có thể mắc phải những khuyết tật nào? Tại sao? VÍ DỤ 4: Cho QA là lượng bán của hãng nước giải khát A (đơn vị: nghìn lít). giá hãng A không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào? 4.13) (0. 6. PB và PB2 thu được χ2qs = 7.(Y / K ) = 1. Có ý kiến cho rằng khi lao động tăng thì sản lượng tăng những không có nghĩa lao động cứ tăng lên mãi thì sản lượng cứ tăng lên mãi. hãy nêu các cách để tính được kết quả đó từ các thông tin khác trong bảng.23(1 / K ) + 5. Biết rằng khi hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0.5.345ei −1 + Vi (t) (1. Bạn có nhận xét gì? Hãy đề xuất một cách khắc phục nếu có? 8.342 + ei ⇒ R 2 = 0.9888 (*) (Se) (0. và hãng A giảm giá 1 nghìn. bạn thấy được điều gì? Hãy đề xuất một cách khắc phục nếu có? . thì lượng bán của hãng A tăng tối đa bao nhiêu? 5.68 và Se tương ứng bằng 1. giá hãng B không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào? 3.999 từ kết quả trên. 2. PA là giá bán của hãng nước giải khát A. Nếu hồi quy mô hình PAi = α1+α2PBi + Vi thu được ước lượng của α2 bằng 4. Khi giá hãng A tăng 1 nghìn.557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438. Kết quả ước lượng có tốt hơn mô hình ban đầu? Vì sao? 9. Giải thích ước lượng các hệ số góc. Giả sử chưa có kết quả về hệ số R2. Khi hồi quy bình phương phần dư phụ thuộc vào PA. PB là giá bán của hãng nước giải khát B cạnh tranh với hãng A (đơn vị: nghìn đồng/lít) và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình ban đầu người ta hồi quy mô hình sau: ei = 0. Nếu giá của hãng B tăng 1 nghìn.

với QA là lượng bán (nghìn lít). Khi lao động tăng thêm 1%. Hồi quy mô hình sau đây: E = α 1 + α 2 LOG ( K ) + α 3 LOG ( L) + V ⇒ R 2 = 0. L và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số hồi quy 2.07486. . Khi bỏ biến logarit của lao động khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0. Vậy có nên bỏ biến đó không? 8. Mô hình có tự tương quan không? VÍ DỤ 5: Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng. Phải chăng cả hai biến độc lập đều giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc? 3. và bằng 0 nếu vào mùa nóng. hồi quy mẫu với các biến Y. lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? 4.6098 (**) Hồi quy mô hình (**) dựa trên giả thuyết nào? Kêt quả đó cho biết được điều gì? VÍ DỤ 6: Cho kết quả hồi quy. Gọi E là phân dư ước lượng được từ mô hình ban đầu. Tăng vốn 1% đồng thời giảm lao động 1% thì sản lượng có thay đổi không? 6.9. Có thể cho rằng quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô hay không? 7. Viết hàm hồi quy tổng thể. Khi vốn tăng thêm 1%.7652 LOG (Y ) = γ 1 + γ 2 LOG ( L) + V ⇒ R 2 = 0. Hồi quy mô hình sau đây: LOG (Y ) = α 1 + α 2 LOG ( K ) + α 3 LOG ( L) + α 4 LOG (Y ) 2 + V ⇒ R 2 = 0. K. Hãy cho biết kết quả hồi quy các mô hình sau được dùng để làm gì và có kết luận như thế nào? LOG (Y ) = α 1 + α 2 LOG ( K ) + V ⇒ R 2 = 0. H nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa lạnh. L là lao động.3421 9.8794 và tổng bình phương phần dư bằng 0. vốn không đổi thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu? 5. LOG là logarit tự nhiên của các biến tương ứng.9662 (*) ∧ Hãy cho biết tại sao lại hồi quy mô hình (*) và có kết luận gì? 10. 1. PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A. K là vốn.

1. do bị cạnh tranh mạnh. VÍ DỤ 7: Cho kết quả hồi quy sau. Viết hàm hồi quy mẫu. PB là giá của hãng B. hãy cho biết hai kết quả đó dùng để làm gì. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn vào hai mùa nóng và lạnh. và có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó? .lạnh vào mô hình.5. So sánh với kết quả bảng 3. Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ có tác động đến lượng bán nhiều hơn? 6. Viết hàm hồi quy tổng thể. so sánh với bảng 3.5 ở trên. Nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến. QB là lượng bán của hãng B 1. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A. Hãy nêu xây dựng mô hình để có thể kiểm tra và đánh giá về ý kiến đó. khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào? 7. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu. Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào? 5. 3. 8. Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB. Vào mùa lạnh. hồi quy mẫu cho hai mùa nóng và lạnh. 2. hãy nêu một cách để kiểm tra điều đó. Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng . Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không? 4. Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau. biết rằng hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0.557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438. nên yếu tố giá cả có tác động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. nhận xét gì về dấu và giá trị của các ước lượng hệ số hồi quy? 2. 3. PA là giá của hãng A. 4.5.

8. Qua hồi quy phụ này. Khi hồi quy PB theo PA và hệ số chặn. có thể kết luận gì về mô hình QB phụ thuộc PA. Khi bỏ biến QB khỏi mô hình. Với phần dư thu được của mô hình ban đầu ký hiệu là RESID. hãy viết mô hình hồi quy phụ trong bảng 6.131 và sai số chuẩn tương ứng là 0. PB và hệ số chặn (bảng 3. Mô hình QA phụ thuộc PA. hãy nêu một cách kiểm định có thể sử dụng. QB và hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến không? Đa cộng tuyến này là hoàn hảo hay không hoàn hảo? 6. PB. hồi quy QA theo PA. PB? VÍ DỤ 8: Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng. thì thu được ước lượng hệ số góc bằng 0.5) thì mô hình này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến không? Nếu không.086.5. K là lượng vốn 1.6 và cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Kết luận gì thu được? . L là lượng lao động. Hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong câu trên 7.

Cho kết quả sau đây. hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. và đã đạt mục đích chưa? .2. hãy viết mô hình và thực hiện kiểm định để có kết luận? 3. có kết luận gì về mô hình gốc ban đầu. và ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối 4. biết RESID là phần dư. thì hệ số xác định của mô hình này bằng 0. có kết luận gì? Qua đó hãy nêu một cách để khắc phục hiện tượng phát hiện được? 8. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. có hệ số chặn. thì hệ số xác định bằng 0. Kết quả đó dùng để làm gì. Hồi quy bình phương phần dư E theo bình phương giá trị ước lượng biến phụ thuộc trong mô hình gốc. Khi hồi quy ln của bình phương E theo ln của biến K. Với kết quả tại bảng sau. có kết luận gì thu được? 5.852 và sai số chuẩn tương ứng bằng 0. có hệ số chặn. Hồi quy bình phương của E theo bình phương của L.722. dựa trên giả thiết nào. hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được? 7. Dựa trên kết luận ở câu trên.126. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì.105. có hệ số chặn. thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0. có kết luận gì thu được về mô hình gốc? 6.

viết lại mô hình với các biến Y. Với bảng kết quả dưới đây. 11.11. kết luận gì về mô hình bảng 6. thực hiện kiểm định và kết luận về ước lượng thu được. QB là lượng bán của hãng B 1. Cho kết quả kiểm định tự tương quan bậc nhất . PA là giá của hãng A. Hãy viết mô hình hồi quy phụ để kiểm định.dưới đây. viết hồi quy phụ của kiểm định. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. được kết quả hồi quy trong bảng 6. L. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A. và số quan sát thực tế là bao nhiêu? Thực hiện kiểm định và kết luận.10 ? VÍ DỤ 9: Cho kết quả hồi quy sau.10. PB là giá của hãng B. Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình? 2.9. Khi đó nếu lao động tăng một đơn vị thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? 10. K.AR(1) .Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6. Với bảng kết quả trên. cho biết số quan sát trên lý thuyết là bao nhiêu. .

đã đạt mục đích chưa? 6. Với kết quả ước lượng trên. cho biết phương pháp hội tụ sau bao nhiêu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc 1 được ước lượng bằng bao nhiêu? . Cho kết quả sau. hãy cho biết mô hình có tự tương quan ở bậc hai không? 4. Với các kết quả kiểm định trên.9. hệ số góc trong mô hình hồi quy QA theo PA. Với kết quả ước lượng bằng phương pháp Cochrane-Orcutt trong bảng 7. viết hàm hồi quy mẫu? Từ đó ước lượng mức thay đổi của lượng bán khi giá tăng 1 đơn vị? 7. hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình gốc dựa trên thống kê Durbin-Watson? 5. cho biết kết quả này dùng để làm gì.3. cho biết ước lượng điểm hệ số chặn. Cho kết quả ước lượng sau.

thực hiện kiểm định để cho kết luận về định dạng của mô hình? . với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A. có kết quả sau. Cho kết quả kiểm định Ramsey RESET dưới đây. QB là lượng bán của hãng B 1. Khi thêm trễ bậc 1 của biến QA vào mô hình gốc. viết lại hồi quy phụ.8. hãy kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình này? Cho biết kiểm định B-G được thực hiện như thế nào? VÍ DỤ 10: Cho kết quả hồi quy sau. PA là giá của hãng A. PB là giá của hãng B.

PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác định bằng 0. được kết quả dưới đây. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng.088. Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8. Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8. Hồi quy phần dư theo PA. có kết luận gì về mô hình gốc? 3. PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác định bằng 0. và có kết luận gì thu được? 5. và có kết luận gì thu được? Ví dụ 11: .088. hãy viết các hồi quy phụ ứng với các kiểm định Ramsey.2. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. Khi thêm biến PB vào mô hình. với RESID là phần dư từ mô hình gốc. và thực hiện kiểm định để cho kết luận? 4. Cho kết quả dưới đây. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. Hồi quy phần dư theo PA.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng.

và nhận xét về tính chất của các ước lượng? . cho biết mô hình có khuyết tật nào trong số các hiện tượng: phương sai sai số thay đổi. định dạng hàm sai. thực hiện các kiểm định về các khuyết tật có thể có. tự tương quan. đa cộng tuyến? Nếu mức α = 10% thì có kết luận nào thay đổi không? 7. Cho kết quả sau đây.6. Với các bảng kết quả sau đây.

.

8. Vốn. Lao động? . Với các kiểm định. hãy viết phương trình hồi quy phụ của các kiểm định đó? 9. Hãy so sánh 3 bảng kết quả hồi quy sau và nêu ra nhận xét về mối quan hệ giữa các biến Sản lượng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->