1. Bể UASB: nguyên ý hoạt động bể UASB? Ưu và nhược điểm?

Làm thế nào biết được bể đang hoạt động tốt? Nguyên lý hoạt động: bể UASB gồm 2 phần, phần phân hủy và phần lắng. Nước thải phân phối vào từ đáy bể và đi ngược lên qua lớp bùn sinh học có mật đọ vi khuẩn cao. Khí sinh ra trong quá trình phân hủy kị khí được thu vòa phễu tách khí lắp đặt phía trên. Để thu khí tập trung vào phễu không vào ngăn lắng cần thiết có tấm hướng dòng. Trong bộ phận tách khí diện tích bề mặt nước phải đủ lớn để các hạt bùn nổi do dính bám vào các bọt khí biogas tách khỏi bọt khí. Để biết được bể UASB hoạt động tốt ta cần thường xuyên kiểm tra các chỉ tiêu sau: - Đo bùn - Đánh giá màu sắc của bùn (màu đen là tốt, đậu đen) - Đo biogas, nếu không có biogas có nghĩa hệ thống không hoạt động