Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn

Khóa học LTĐH môn Hóa –Cô Hà

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1A 2B 3D
12B 13B 14A
thiếu)23B 24B
37B 38D 39B
50A 51C 52B
62b)C 63D 64C
73A 74B 75B
85C 86B 87D
98B 99D 100D

4C
15A
25C
40A
53C
65B
76C
88C
101C

5D 6D 7A 8D (cả A,B và C )
16 A (1s 2 2s 2 2 p 5 ) 17C 18C 19A
26D 27A 28B 29C 31C 32D
41D 42D 43B 44C 45B 46C
53C 55B 56A 57A 58D 59D
66C 67a).C 67b).D 68D 69D
77a)B 77b)C 78B 79C 80C 81A
89B 90B 91B 92B 93B 94C
102C 103B 104B

9B
20D
33B
47A
60C
70D
82B
95C

10B
21A
34B
48B
61D
71C
83D
96C

11B
22(đề
35B
49B
62a)A
72C
84C
97B

Giáo viên: Nguyễn Bích Hà
Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

Hocmai.vn

- Trang | 1 -