TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

(Wave propagation and Antenna) 1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Truyền sóng và anten Mã môn học: Số đvht: VTVT1202 4

Loại môn học: Chuyên ngành; bắt buộc Các môn học tiên quyết: Lý thuyết trường điện từ, Kỹ thuật siêu cao tần Phân bổ giờ đối với các hoạt động:
  

Giảng lý thuyết Hướng dẫn bài tập trên lớp Thực hành, thí nghiệm

: 50 tiết : 4 tiết : 6 tiết

-

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Vô tuyến, khoa Viễn thông

2. Mục tiêu của môn học Kiến thức: Nắm được các nội dung cơ bản của học phần, ứng dụng vào các môn chuyên ngành vô tuyến. Kỹ năng: Phân tích các biểu thức truyền sóng, thông số anten, đo các tham số cơ bản

3. Tóm tắt nội dung môn học Học phần Truyền sóng và Anten là học phần cơ sở của chuyên ngành vô tuyến, cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình truyền lan sóng điện từ trong không gian đồng thời môn học cũng đề cập đến phần tử quan trọng hàng đầu trong việc phát và thu sóng điện từ đó là anten. Với cấu trúc gồm 8 chương, nội dung học phần được phân tách khá rõ hai phần: Truyền sóng (chương 1-3) và Anten (chương 4-8). Trong phần truyền sóng, các kiến thức tổng quan được trình bày trong chương 1, chương 2 đề cập quá trình truyền lan của sóng cực ngắn, là băng sóng sử dụng phổ biến cho truyền dẫn vô tuyến. Chương 3 dành đề cập đến đặc tính truyền lan sóng trong thông tin di động – một lĩnh vực phát triển mạnh nhất của truyền dẫn vô tuyến hiện nay. Phần anten được trình bày với các kiến thức căn bản nằm trong chương 4. Các chương 5 và 6 giới thiệu về hai loại anten được ứng dụng phổ biến là anten chấn tử và anten góc mở. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật anten được dành cho chương 7. Nội dung chương 8 đề cập về anten sử dụng cho hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến như anten thông minh, đa anten. Vì đây là học phần dành cho sinh viên ngành điện tử viễn thông nên các nội dung trình bày ngoài các kiến thức tổng quan, phần lớn đều tập chung cho ứng dụng truyền dẫn vô tuyến trong viễn thông đảm bảo tính thực tiễn và hỗ trợ tốt cho các môn học chuyên ngành vô tuyến sau này. Để học tốt học

Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực 1.4 Ảnh hưởng của địa hình 2.2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất 2.1 Mở đầu 3.2.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.4 Phân loại sóng điện từ 1.3 Phân cực của sóng điện từ 1.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2. Phần thực hành của môn học được thực hiện trên các hệ thống anten thực tế với các phép đo cơ bản và chương trình mô phỏng bằng Matlab sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học trên lớp.2.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2.3) LT8/BT1 LT5/BT1/TH2 .7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động 3.phần này. nghiên cứu các vấn đề lý thuyết được trình bày trong từng chương và tự trả lời các câu hỏi.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất 2.4 Mô hình kênh vô tuyến di động LT6/KT1(C1. 4.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến 1. giải các bài tập ở cuối mỗi chương.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3. sinh viên phải có kiến thức về lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần.

1 Giới thiệu 5.1 Giới thiệu 6.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7.3 Anten loa 6.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 7.1 Giới thiệu 7.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6.6.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.5.4 Anten nhiều chấn tử 5.2 Anten chấn tử đơn 5.7) LT7/BT1/TH2 LT7 LT5/TH2 .7 Câu hỏi và bài tập LT6/BT1/KT1(C4.6 Tạp âm anten 7.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.4 Anten gương 6.3.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4.5 Nguyên lý anten thu 4.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5.5 Anten vi dải 6.3 Các tham số cơ bản của anten 4.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten 4.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng 7.3 Anten chấn tử đối xứng 5.1 Giới thiệu chung 4.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7.

Collin. UWB Theory and Application. Carr. LTD. 1998 7. Phan Anh. Joseph J. tại phòng thực hành vô tuyến Lịch trình dạy-học: Môn học được tổ chức trong 18 tuần. Kazimierz Siwiak. NXB Khoa học và kỹ thuật. Bài giảng môn học Truyền sóng và anten.4 Anten cho hệ thống UWB 8. Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications. giáo trình chính LT4 1. Nathan Blaunstein. Robert E. McGraw Hill 1986 Học liệu tham khảo 3. Học liệu Học liệu bắt buộc: o Sách. Radio antenna and propgation. NXB đại học quốc gia Hà nội. Artech House. Lý thuyết và kỹ thuật anten. McGraw-Hill. 2004 6. 2004 5. 2 tiết kiểm tra Yêu cầu sinh viên Ghi chú . Antennas and Radiowave Propagation. 1998 6. Radio propagation in cellular network. William Gosling.1 Giới thiệu 8.Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8. mỗi tuần 3 tiết. 4 tiết bài tập Thực hành: 6 tiết. John Wiley and Son. Thời gian Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Giờ lên lớp Thực Tự học. Phan Anh. Học viện công nghệ BCVT 2. Boston. Artech House.3 Kỹ thuật đa anten 8.2 Anten thông minh 8. 2000 8. Practical Antenna Handbook. Hình thức tổ chức dạy học: Học trên lớp: 48 tiết lý thuyết. 4. Boston Học liệu bổ trợ 9. Trường điện từ và truyền sóng.5 Câu hỏi và bài tập 5.

6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2. Quyển 2.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 6: 3. Quyển 2.3 Phân cực của sóng điện từ 1.2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1. tr 1-10 3 2 1 2 3 3 Tuần 5: 2 1 .1 Mở đầu 3. Quyển 2. chương 3 Đọc Quyển 1. thí nghiệm (đã quy đổi) tự nghiên cứu (Giờ) chuẩn bị trước khi lên lớp Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1. Quyển 2. tr 13-19 Đọc Quyển 1. tr 444-451 Đọc Quyển 1. tr 339-369 Đọc Quyển 1.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2.4 Ảnh hưởng của địa hình 2. chương 2.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 3: 2. chương 2. Quyển 2.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2.2.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 4: 2. chương 2.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3 Đọc Quyển 1. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2. chương 1.Lý thuyết Hướng dẫn bài tập Thảo luận hành.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến Tuần 1: 1.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng Tuần 2: 1. chương 1.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.4 Phân loại sóng điện từ 1. tr 401-427 Đọc Quyển 1.

5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6.Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 7: 3. Quyển 2. tr 199-225 Đọc Quyển 1.5 Anten vi dải 6.3 Anten loa 6.4 Mô hình kênh vô tuyến di động 3. Quyển 2.2 Anten chấn tử đơn 3 3 2 3 Đọc Quyển 1.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5. Quyển 2.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 3 2 1 2 3 3 chương 6. tr 46-75 Đọc Quyển 1. chương 4. chương 3 KT Tuần 10: Tuần 11: Chương 5: Anten chấn tử 5. chương 5 Quyển 2. Tuần 14: Tuần . chương 6. chương 6. tr 107-121 Đọc Quyển 1.4 Anten nhiều chấn tử 5.1 Giới thiệu chung 4.1 Giới thiệu 5. tr 164-190 Đọc Quyển 1. chương 4.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4. tr 28-38 Đọc Quyển 1. Quyển 2. tr 87-104 Đọc Quyển 1.5 Nguyên lý anten thu 4.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4. 3 Đọc Quyển 1.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 8: 4. Quyển 2.3 Các tham số cơ bản của anten Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 9: 4. chương 5.3 Anten chấn tử đối xứng 3 Chương 5: Anten chấn tử Tuần 12: 5. Quyển 2.4 Anten gương Chương 6: Anten góc mở 6.1 Giới thiệu Chương 6: Anten góc mở Tuần 13: 6. tr 19-27 Đọc Quyển 1. chương 5.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.

3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng Chương 7: Kỹ thuật anten chương 7. tr 319-332 Tuần 17: 8.3 Kỹ thuật đa anten Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8.đánh giá giữa kì: Có đầy đủ bài kiểm tra.đánh giá kết quả học tập môn học: Bao gồm các phần sau: 8.15: 7. hoàn thành các bài thực hành theo yêu cầu.2 Trọng số các loại điểm kiểm tra: Tham gia học tập trên lớp: Thực hành/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận: Kiểm tra giữa kỳ: 15 % 15 % 10 % . đánh giá theo bài làm 8. Quyển 2. chương 8 Ghi chú: Kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 8 và 17 7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7.1 Các loại điểm kiểm tra và hình thức đánh giá: Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ.5 Câu hỏi và bài tập 2 1 Đọc Quyển 1. chương 8 KT Tuần 18: 3 Đọc Quyển 1.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7. chấp hành tốt nội quy phòng thực hành. chương 7. tr 312-318 Tuần 16: 7.2 Anten thông minh 8. chuẩn bị tốt bài theo yêu cầu.4 Anten cho hệ thống UWB 8.đánh giá cuối kì: Thi viết. hình thức kiểm tra . Phần tự học. đánh giá theo bài làm Kiểm tra .6 Tạp âm anten 7.1 Giới thiệu 8. Quyển 2.7 Câu hỏi và bài tập Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 3 Đọc Quyển 1.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7. tham gia thảo luận trong giờ học.1 Giới thiệu 7. tự nghiên cứu có hướng dẫn của giảng viên: Đi đủ các buổi thực hành. Phương pháp. Kiểm tra . Thang điểm đánh giá: 10 8.

- Kiểm tra cuối kỳ: 60 % .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful