TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

(Wave propagation and Antenna) 1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Truyền sóng và anten Mã môn học: Số đvht: VTVT1202 4

Loại môn học: Chuyên ngành; bắt buộc Các môn học tiên quyết: Lý thuyết trường điện từ, Kỹ thuật siêu cao tần Phân bổ giờ đối với các hoạt động:
  

Giảng lý thuyết Hướng dẫn bài tập trên lớp Thực hành, thí nghiệm

: 50 tiết : 4 tiết : 6 tiết

-

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Vô tuyến, khoa Viễn thông

2. Mục tiêu của môn học Kiến thức: Nắm được các nội dung cơ bản của học phần, ứng dụng vào các môn chuyên ngành vô tuyến. Kỹ năng: Phân tích các biểu thức truyền sóng, thông số anten, đo các tham số cơ bản

3. Tóm tắt nội dung môn học Học phần Truyền sóng và Anten là học phần cơ sở của chuyên ngành vô tuyến, cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình truyền lan sóng điện từ trong không gian đồng thời môn học cũng đề cập đến phần tử quan trọng hàng đầu trong việc phát và thu sóng điện từ đó là anten. Với cấu trúc gồm 8 chương, nội dung học phần được phân tách khá rõ hai phần: Truyền sóng (chương 1-3) và Anten (chương 4-8). Trong phần truyền sóng, các kiến thức tổng quan được trình bày trong chương 1, chương 2 đề cập quá trình truyền lan của sóng cực ngắn, là băng sóng sử dụng phổ biến cho truyền dẫn vô tuyến. Chương 3 dành đề cập đến đặc tính truyền lan sóng trong thông tin di động – một lĩnh vực phát triển mạnh nhất của truyền dẫn vô tuyến hiện nay. Phần anten được trình bày với các kiến thức căn bản nằm trong chương 4. Các chương 5 và 6 giới thiệu về hai loại anten được ứng dụng phổ biến là anten chấn tử và anten góc mở. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật anten được dành cho chương 7. Nội dung chương 8 đề cập về anten sử dụng cho hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến như anten thông minh, đa anten. Vì đây là học phần dành cho sinh viên ngành điện tử viễn thông nên các nội dung trình bày ngoài các kiến thức tổng quan, phần lớn đều tập chung cho ứng dụng truyền dẫn vô tuyến trong viễn thông đảm bảo tính thực tiễn và hỗ trợ tốt cho các môn học chuyên ngành vô tuyến sau này. Để học tốt học

1 Giới thiệu thông tin vô tuyến 1.1 Mở đầu 3.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2.3 Phân cực của sóng điện từ 1. nghiên cứu các vấn đề lý thuyết được trình bày trong từng chương và tự trả lời các câu hỏi.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động 3.phần này.2.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2. 4.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất 2.4 Ảnh hưởng của địa hình 2. Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1. Phần thực hành của môn học được thực hiện trên các hệ thống anten thực tế với các phép đo cơ bản và chương trình mô phỏng bằng Matlab sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học trên lớp.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3.3) LT8/BT1 LT5/BT1/TH2 .2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3. sinh viên phải có kiến thức về lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2.4 Mô hình kênh vô tuyến di động LT6/KT1(C1.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.4 Phân loại sóng điện từ 1.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.2.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực 1.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất 2. giải các bài tập ở cuối mỗi chương.

2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.5.6.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.3 Anten loa 6.5 Anten vi dải 6.1 Giới thiệu 7.2 Anten chấn tử đơn 5.4 Anten nhiều chấn tử 5.1 Giới thiệu chung 4.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7.7) LT7/BT1/TH2 LT7 LT5/TH2 .3 Các tham số cơ bản của anten 4.7 Câu hỏi và bài tập LT6/BT1/KT1(C4.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng 7.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6.3.3 Anten chấn tử đối xứng 5.1 Giới thiệu 5.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten 4.6 Tạp âm anten 7.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 7.5 Nguyên lý anten thu 4.4 Anten gương 6.1 Giới thiệu 6.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.

Joseph J. Bài giảng môn học Truyền sóng và anten.5 Câu hỏi và bài tập 5. Lý thuyết và kỹ thuật anten. giáo trình chính LT4 1.Collin. Trường điện từ và truyền sóng. Nathan Blaunstein. 2000 8. Artech House. 2004 6. McGraw Hill 1986 Học liệu tham khảo 3. Thời gian Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Giờ lên lớp Thực Tự học. LTD. Phan Anh. Hình thức tổ chức dạy học: Học trên lớp: 48 tiết lý thuyết. Carr. Radio antenna and propgation. John Wiley and Son. McGraw-Hill. Kazimierz Siwiak. tại phòng thực hành vô tuyến Lịch trình dạy-học: Môn học được tổ chức trong 18 tuần. 2004 5. UWB Theory and Application.Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8. Phan Anh.3 Kỹ thuật đa anten 8. NXB Khoa học và kỹ thuật. William Gosling. Boston Học liệu bổ trợ 9. 2 tiết kiểm tra Yêu cầu sinh viên Ghi chú . Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications. Boston.1 Giới thiệu 8. 1998 6. Antennas and Radiowave Propagation. Robert E. 1998 7. Học viện công nghệ BCVT 2.2 Anten thông minh 8. Practical Antenna Handbook. NXB đại học quốc gia Hà nội. Học liệu Học liệu bắt buộc: o Sách. Radio propagation in cellular network. 4. mỗi tuần 3 tiết. 4 tiết bài tập Thực hành: 6 tiết. Artech House.4 Anten cho hệ thống UWB 8.

6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2. chương 1. chương 2. tr 401-427 Đọc Quyển 1.3 Phân cực của sóng điện từ 1.4 Phân loại sóng điện từ 1. tr 339-369 Đọc Quyển 1.Lý thuyết Hướng dẫn bài tập Thảo luận hành. Quyển 2. Quyển 2. Quyển 2.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2. thí nghiệm (đã quy đổi) tự nghiên cứu (Giờ) chuẩn bị trước khi lên lớp Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1. Quyển 2.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3.4 Ảnh hưởng của địa hình 2.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 3: 2.1 Mở đầu 3.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 4: 2.2.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1. Quyển 2.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng Tuần 2: 1.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3 Đọc Quyển 1. chương 3 Đọc Quyển 1.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 6: 3. tr 13-19 Đọc Quyển 1. chương 2. tr 1-10 3 2 1 2 3 3 Tuần 5: 2 1 .2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1. tr 444-451 Đọc Quyển 1. chương 1.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến Tuần 1: 1. chương 2.

tr 46-75 Đọc Quyển 1.5 Nguyên lý anten thu 4.4 Anten nhiều chấn tử 5. chương 5. chương 5.Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 7: 3. tr 19-27 Đọc Quyển 1.3 Anten chấn tử đối xứng 3 Chương 5: Anten chấn tử Tuần 12: 5.3 Anten loa 6.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 3 2 1 2 3 3 chương 6. chương 6.3 Các tham số cơ bản của anten Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 9: 4.5 Anten vi dải 6.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4. chương 4.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5. Quyển 2. chương 6.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4. tr 164-190 Đọc Quyển 1. Tuần 14: Tuần .1 Giới thiệu chung 4. chương 4.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6. tr 199-225 Đọc Quyển 1. Quyển 2. Quyển 2. Quyển 2. Quyển 2. chương 5 Quyển 2. tr 87-104 Đọc Quyển 1. tr 107-121 Đọc Quyển 1. Quyển 2. 3 Đọc Quyển 1.1 Giới thiệu 5. chương 3 KT Tuần 10: Tuần 11: Chương 5: Anten chấn tử 5.4 Mô hình kênh vô tuyến di động 3.4 Anten gương Chương 6: Anten góc mở 6.1 Giới thiệu Chương 6: Anten góc mở Tuần 13: 6.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 8: 4.2 Anten chấn tử đơn 3 3 2 3 Đọc Quyển 1. tr 28-38 Đọc Quyển 1.

4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7. Phần tự học. tự nghiên cứu có hướng dẫn của giảng viên: Đi đủ các buổi thực hành. Kiểm tra .1 Giới thiệu 7. hoàn thành các bài thực hành theo yêu cầu. chuẩn bị tốt bài theo yêu cầu. chương 8 KT Tuần 18: 3 Đọc Quyển 1. hình thức kiểm tra .2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7. đánh giá theo bài làm 8.1 Các loại điểm kiểm tra và hình thức đánh giá: Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ.1 Giới thiệu 8. tr 312-318 Tuần 16: 7. Quyển 2. chương 7.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng Chương 7: Kỹ thuật anten chương 7.5 Câu hỏi và bài tập 2 1 Đọc Quyển 1. tham gia thảo luận trong giờ học.15: 7.2 Anten thông minh 8.2 Trọng số các loại điểm kiểm tra: Tham gia học tập trên lớp: Thực hành/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận: Kiểm tra giữa kỳ: 15 % 15 % 10 % .3 Kỹ thuật đa anten Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8.6 Tạp âm anten 7. chương 8 Ghi chú: Kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 8 và 17 7.đánh giá cuối kì: Thi viết. Phương pháp.4 Anten cho hệ thống UWB 8. Thang điểm đánh giá: 10 8. tr 319-332 Tuần 17: 8. đánh giá theo bài làm Kiểm tra .đánh giá giữa kì: Có đầy đủ bài kiểm tra.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7.7 Câu hỏi và bài tập Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 3 Đọc Quyển 1. chấp hành tốt nội quy phòng thực hành.đánh giá kết quả học tập môn học: Bao gồm các phần sau: 8. Quyển 2.

- Kiểm tra cuối kỳ: 60 % .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful