TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

(Wave propagation and Antenna) 1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Truyền sóng và anten Mã môn học: Số đvht: VTVT1202 4

Loại môn học: Chuyên ngành; bắt buộc Các môn học tiên quyết: Lý thuyết trường điện từ, Kỹ thuật siêu cao tần Phân bổ giờ đối với các hoạt động:
  

Giảng lý thuyết Hướng dẫn bài tập trên lớp Thực hành, thí nghiệm

: 50 tiết : 4 tiết : 6 tiết

-

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Vô tuyến, khoa Viễn thông

2. Mục tiêu của môn học Kiến thức: Nắm được các nội dung cơ bản của học phần, ứng dụng vào các môn chuyên ngành vô tuyến. Kỹ năng: Phân tích các biểu thức truyền sóng, thông số anten, đo các tham số cơ bản

3. Tóm tắt nội dung môn học Học phần Truyền sóng và Anten là học phần cơ sở của chuyên ngành vô tuyến, cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình truyền lan sóng điện từ trong không gian đồng thời môn học cũng đề cập đến phần tử quan trọng hàng đầu trong việc phát và thu sóng điện từ đó là anten. Với cấu trúc gồm 8 chương, nội dung học phần được phân tách khá rõ hai phần: Truyền sóng (chương 1-3) và Anten (chương 4-8). Trong phần truyền sóng, các kiến thức tổng quan được trình bày trong chương 1, chương 2 đề cập quá trình truyền lan của sóng cực ngắn, là băng sóng sử dụng phổ biến cho truyền dẫn vô tuyến. Chương 3 dành đề cập đến đặc tính truyền lan sóng trong thông tin di động – một lĩnh vực phát triển mạnh nhất của truyền dẫn vô tuyến hiện nay. Phần anten được trình bày với các kiến thức căn bản nằm trong chương 4. Các chương 5 và 6 giới thiệu về hai loại anten được ứng dụng phổ biến là anten chấn tử và anten góc mở. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật anten được dành cho chương 7. Nội dung chương 8 đề cập về anten sử dụng cho hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến như anten thông minh, đa anten. Vì đây là học phần dành cho sinh viên ngành điện tử viễn thông nên các nội dung trình bày ngoài các kiến thức tổng quan, phần lớn đều tập chung cho ứng dụng truyền dẫn vô tuyến trong viễn thông đảm bảo tính thực tiễn và hỗ trợ tốt cho các môn học chuyên ngành vô tuyến sau này. Để học tốt học

3) LT8/BT1 LT5/BT1/TH2 .4 Ảnh hưởng của địa hình 2.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1. nghiên cứu các vấn đề lý thuyết được trình bày trong từng chương và tự trả lời các câu hỏi.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2. Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2. sinh viên phải có kiến thức về lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần. Phần thực hành của môn học được thực hiện trên các hệ thống anten thực tế với các phép đo cơ bản và chương trình mô phỏng bằng Matlab sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học trên lớp.2.4 Mô hình kênh vô tuyến di động LT6/KT1(C1.1 Mở đầu 3.4 Phân loại sóng điện từ 1.2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1.phần này.2.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động 3.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực 1.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất 2. giải các bài tập ở cuối mỗi chương.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất 2. 4.3 Phân cực của sóng điện từ 1.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến 1.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.

5 Nguyên lý anten thu 4.6.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.4 Anten gương 6.1 Giới thiệu chung 4.3 Các tham số cơ bản của anten 4.6 Tạp âm anten 7.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5.3 Anten chấn tử đối xứng 5.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7.7 Câu hỏi và bài tập LT6/BT1/KT1(C4.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng 7.1 Giới thiệu 5.1 Giới thiệu 6.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7.3 Anten loa 6.1 Giới thiệu 7.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.2 Anten chấn tử đơn 5.3.7) LT7/BT1/TH2 LT7 LT5/TH2 .6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten 4.5.4 Anten nhiều chấn tử 5.5 Anten vi dải 6.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 7.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7.

NXB đại học quốc gia Hà nội. Robert E. tại phòng thực hành vô tuyến Lịch trình dạy-học: Môn học được tổ chức trong 18 tuần. Joseph J. Trường điện từ và truyền sóng. Kazimierz Siwiak. McGraw-Hill. Artech House. giáo trình chính LT4 1. 1998 6. Phan Anh. Học liệu Học liệu bắt buộc: o Sách. 2004 6. Radio antenna and propgation. Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications.4 Anten cho hệ thống UWB 8.Collin.3 Kỹ thuật đa anten 8. Thời gian Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Giờ lên lớp Thực Tự học. 2004 5. 2 tiết kiểm tra Yêu cầu sinh viên Ghi chú . 2000 8. Nathan Blaunstein. John Wiley and Son. Boston. Lý thuyết và kỹ thuật anten.Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8. Bài giảng môn học Truyền sóng và anten. 4 tiết bài tập Thực hành: 6 tiết. UWB Theory and Application. McGraw Hill 1986 Học liệu tham khảo 3. Phan Anh. William Gosling. LTD. Boston Học liệu bổ trợ 9. Radio propagation in cellular network. Carr. NXB Khoa học và kỹ thuật. Học viện công nghệ BCVT 2. Antennas and Radiowave Propagation.5 Câu hỏi và bài tập 5. 1998 7.1 Giới thiệu 8. Practical Antenna Handbook. 4. mỗi tuần 3 tiết. Artech House.2 Anten thông minh 8. Hình thức tổ chức dạy học: Học trên lớp: 48 tiết lý thuyết.

tr 1-10 3 2 1 2 3 3 Tuần 5: 2 1 .4 Ảnh hưởng của địa hình 2.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2. tr 444-451 Đọc Quyển 1.2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 3: 2.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng Tuần 2: 1. Quyển 2. Quyển 2. tr 339-369 Đọc Quyển 1. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3. Quyển 2.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến Tuần 1: 1.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 4: 2. chương 1.1 Mở đầu 3. chương 2.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1. chương 2. Quyển 2.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2. chương 3 Đọc Quyển 1.2. thí nghiệm (đã quy đổi) tự nghiên cứu (Giờ) chuẩn bị trước khi lên lớp Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1.Lý thuyết Hướng dẫn bài tập Thảo luận hành.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.4 Phân loại sóng điện từ 1. chương 2.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 6: 3.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.3 Phân cực của sóng điện từ 1. chương 1.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3 Đọc Quyển 1. tr 13-19 Đọc Quyển 1. Quyển 2. tr 401-427 Đọc Quyển 1.

2 Nguyên lý bức xạ mặt 6. Quyển 2. tr 46-75 Đọc Quyển 1.1 Giới thiệu chung 4. Quyển 2.2 Anten chấn tử đơn 3 3 2 3 Đọc Quyển 1. Quyển 2. Quyển 2.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4.4 Anten nhiều chấn tử 5. chương 3 KT Tuần 10: Tuần 11: Chương 5: Anten chấn tử 5. chương 5 Quyển 2.Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 7: 3.1 Giới thiệu Chương 6: Anten góc mở Tuần 13: 6.5 Nguyên lý anten thu 4. chương 6.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6. tr 87-104 Đọc Quyển 1.5 Anten vi dải 6.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5. Quyển 2. chương 5.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 8: 4. tr 107-121 Đọc Quyển 1.4 Mô hình kênh vô tuyến di động 3.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.3 Các tham số cơ bản của anten Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 9: 4.3 Anten loa 6.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.4 Anten gương Chương 6: Anten góc mở 6.1 Giới thiệu 5. chương 6. chương 4.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 3 2 1 2 3 3 chương 6. chương 4. Quyển 2.3 Anten chấn tử đối xứng 3 Chương 5: Anten chấn tử Tuần 12: 5. tr 199-225 Đọc Quyển 1. Tuần 14: Tuần . chương 5. tr 164-190 Đọc Quyển 1. 3 Đọc Quyển 1. tr 19-27 Đọc Quyển 1. tr 28-38 Đọc Quyển 1.

1 Giới thiệu 8.đánh giá giữa kì: Có đầy đủ bài kiểm tra.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7. hoàn thành các bài thực hành theo yêu cầu. tham gia thảo luận trong giờ học. Thang điểm đánh giá: 10 8.1 Các loại điểm kiểm tra và hình thức đánh giá: Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ.1 Giới thiệu 7. Phương pháp.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7.4 Anten cho hệ thống UWB 8. Quyển 2.2 Anten thông minh 8. Kiểm tra . Phần tự học.6 Tạp âm anten 7. chuẩn bị tốt bài theo yêu cầu.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7.5 Câu hỏi và bài tập 2 1 Đọc Quyển 1. đánh giá theo bài làm 8. chương 8 KT Tuần 18: 3 Đọc Quyển 1. tự nghiên cứu có hướng dẫn của giảng viên: Đi đủ các buổi thực hành. chương 7. Quyển 2.đánh giá cuối kì: Thi viết. hình thức kiểm tra . tr 312-318 Tuần 16: 7. chương 8 Ghi chú: Kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 8 và 17 7.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng Chương 7: Kỹ thuật anten chương 7.đánh giá kết quả học tập môn học: Bao gồm các phần sau: 8.3 Kỹ thuật đa anten Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8.15: 7.7 Câu hỏi và bài tập Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 3 Đọc Quyển 1. tr 319-332 Tuần 17: 8. chấp hành tốt nội quy phòng thực hành. đánh giá theo bài làm Kiểm tra .2 Trọng số các loại điểm kiểm tra: Tham gia học tập trên lớp: Thực hành/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận: Kiểm tra giữa kỳ: 15 % 15 % 10 % .

- Kiểm tra cuối kỳ: 60 % .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful