P. 1
TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

|Views: 251|Likes:
Được xuất bản bởiNắng Vàng

More info:

Published by: Nắng Vàng on May 29, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

(Wave propagation and Antenna) 1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Truyền sóng và anten Mã môn học: Số đvht: VTVT1202 4

Loại môn học: Chuyên ngành; bắt buộc Các môn học tiên quyết: Lý thuyết trường điện từ, Kỹ thuật siêu cao tần Phân bổ giờ đối với các hoạt động:
  

Giảng lý thuyết Hướng dẫn bài tập trên lớp Thực hành, thí nghiệm

: 50 tiết : 4 tiết : 6 tiết

-

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Vô tuyến, khoa Viễn thông

2. Mục tiêu của môn học Kiến thức: Nắm được các nội dung cơ bản của học phần, ứng dụng vào các môn chuyên ngành vô tuyến. Kỹ năng: Phân tích các biểu thức truyền sóng, thông số anten, đo các tham số cơ bản

3. Tóm tắt nội dung môn học Học phần Truyền sóng và Anten là học phần cơ sở của chuyên ngành vô tuyến, cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình truyền lan sóng điện từ trong không gian đồng thời môn học cũng đề cập đến phần tử quan trọng hàng đầu trong việc phát và thu sóng điện từ đó là anten. Với cấu trúc gồm 8 chương, nội dung học phần được phân tách khá rõ hai phần: Truyền sóng (chương 1-3) và Anten (chương 4-8). Trong phần truyền sóng, các kiến thức tổng quan được trình bày trong chương 1, chương 2 đề cập quá trình truyền lan của sóng cực ngắn, là băng sóng sử dụng phổ biến cho truyền dẫn vô tuyến. Chương 3 dành đề cập đến đặc tính truyền lan sóng trong thông tin di động – một lĩnh vực phát triển mạnh nhất của truyền dẫn vô tuyến hiện nay. Phần anten được trình bày với các kiến thức căn bản nằm trong chương 4. Các chương 5 và 6 giới thiệu về hai loại anten được ứng dụng phổ biến là anten chấn tử và anten góc mở. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật anten được dành cho chương 7. Nội dung chương 8 đề cập về anten sử dụng cho hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến như anten thông minh, đa anten. Vì đây là học phần dành cho sinh viên ngành điện tử viễn thông nên các nội dung trình bày ngoài các kiến thức tổng quan, phần lớn đều tập chung cho ứng dụng truyền dẫn vô tuyến trong viễn thông đảm bảo tính thực tiễn và hỗ trợ tốt cho các môn học chuyên ngành vô tuyến sau này. Để học tốt học

4 Ảnh hưởng của địa hình 2.4 Phân loại sóng điện từ 1.3) LT8/BT1 LT5/BT1/TH2 .6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2.2.phần này.3 Phân cực của sóng điện từ 1. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất 2.4 Mô hình kênh vô tuyến di động LT6/KT1(C1. Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1. giải các bài tập ở cuối mỗi chương.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động 3.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3.2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1. sinh viên phải có kiến thức về lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến 1. nghiên cứu các vấn đề lý thuyết được trình bày trong từng chương và tự trả lời các câu hỏi.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực 1.2. 4.1 Mở đầu 3.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất 2.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2. Phần thực hành của môn học được thực hiện trên các hệ thống anten thực tế với các phép đo cơ bản và chương trình mô phỏng bằng Matlab sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học trên lớp.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.

2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.4 Anten gương 6.1 Giới thiệu chung 4.1 Giới thiệu 7.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7.6.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.6 Tạp âm anten 7.2 Anten chấn tử đơn 5.5 Nguyên lý anten thu 4.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 7.1 Giới thiệu 6.7 Câu hỏi và bài tập LT6/BT1/KT1(C4.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7.3 Anten chấn tử đối xứng 5.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten 4.3.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5.5 Anten vi dải 6.7) LT7/BT1/TH2 LT7 LT5/TH2 .1 Giới thiệu 5.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.5.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7.3 Anten loa 6.4 Anten nhiều chấn tử 5.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng 7.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4.3 Các tham số cơ bản của anten 4.

Bài giảng môn học Truyền sóng và anten.2 Anten thông minh 8. Practical Antenna Handbook.Collin. Học liệu Học liệu bắt buộc: o Sách. Học viện công nghệ BCVT 2. Kazimierz Siwiak. NXB Khoa học và kỹ thuật. Robert E. 4. Phan Anh. McGraw-Hill. Joseph J. 2 tiết kiểm tra Yêu cầu sinh viên Ghi chú . 1998 6. NXB đại học quốc gia Hà nội. 2000 8. Boston. Phan Anh. Thời gian Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Giờ lên lớp Thực Tự học.5 Câu hỏi và bài tập 5.Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8. Radio antenna and propgation. Artech House. LTD. John Wiley and Son.1 Giới thiệu 8. Radio propagation in cellular network. 1998 7. McGraw Hill 1986 Học liệu tham khảo 3. 4 tiết bài tập Thực hành: 6 tiết.4 Anten cho hệ thống UWB 8. Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications. Boston Học liệu bổ trợ 9. mỗi tuần 3 tiết. Nathan Blaunstein. 2004 5. Carr. Artech House. UWB Theory and Application. giáo trình chính LT4 1. Trường điện từ và truyền sóng. Hình thức tổ chức dạy học: Học trên lớp: 48 tiết lý thuyết. Antennas and Radiowave Propagation. tại phòng thực hành vô tuyến Lịch trình dạy-học: Môn học được tổ chức trong 18 tuần. 2004 6. William Gosling. Lý thuyết và kỹ thuật anten.3 Kỹ thuật đa anten 8.

4 Phân loại sóng điện từ 1. tr 339-369 Đọc Quyển 1. tr 1-10 3 2 1 2 3 3 Tuần 5: 2 1 . tr 444-451 Đọc Quyển 1. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2. Quyển 2. chương 1. chương 3 Đọc Quyển 1.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 6: 3. Quyển 2.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 3: 2.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3 Đọc Quyển 1.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 4: 2.Lý thuyết Hướng dẫn bài tập Thảo luận hành. chương 2.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1. tr 13-19 Đọc Quyển 1. Quyển 2. Quyển 2.4 Ảnh hưởng của địa hình 2.3 Phân cực của sóng điện từ 1.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.1 Mở đầu 3.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng Tuần 2: 1. chương 2. chương 2. chương 1. Quyển 2. tr 401-427 Đọc Quyển 1.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến Tuần 1: 1.2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1.2.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2. thí nghiệm (đã quy đổi) tự nghiên cứu (Giờ) chuẩn bị trước khi lên lớp Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1.

3 Anten loa 6. chương 4.Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 7: 3. 3 Đọc Quyển 1. tr 46-75 Đọc Quyển 1.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6. Tuần 14: Tuần .5 Anten vi dải 6.4 Mô hình kênh vô tuyến di động 3. tr 107-121 Đọc Quyển 1. tr 164-190 Đọc Quyển 1. chương 5 Quyển 2. chương 6.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4. Quyển 2. chương 6.1 Giới thiệu chung 4. chương 4. chương 5. Quyển 2.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6. tr 199-225 Đọc Quyển 1.1 Giới thiệu 5. Quyển 2. Quyển 2.3 Anten chấn tử đối xứng 3 Chương 5: Anten chấn tử Tuần 12: 5.4 Anten nhiều chấn tử 5. Quyển 2.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 3 2 1 2 3 3 chương 6. tr 28-38 Đọc Quyển 1.1 Giới thiệu Chương 6: Anten góc mở Tuần 13: 6. Quyển 2.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 8: 4. chương 3 KT Tuần 10: Tuần 11: Chương 5: Anten chấn tử 5. tr 87-104 Đọc Quyển 1.2 Anten chấn tử đơn 3 3 2 3 Đọc Quyển 1.5 Nguyên lý anten thu 4.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5. chương 5. tr 19-27 Đọc Quyển 1.4 Anten gương Chương 6: Anten góc mở 6.3 Các tham số cơ bản của anten Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 9: 4.

5 Câu hỏi và bài tập 2 1 Đọc Quyển 1.đánh giá giữa kì: Có đầy đủ bài kiểm tra. chương 7.1 Các loại điểm kiểm tra và hình thức đánh giá: Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ. tr 319-332 Tuần 17: 8. tr 312-318 Tuần 16: 7. Kiểm tra .đánh giá kết quả học tập môn học: Bao gồm các phần sau: 8.4 Anten cho hệ thống UWB 8.1 Giới thiệu 8.2 Anten thông minh 8. chuẩn bị tốt bài theo yêu cầu.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7. Quyển 2. hình thức kiểm tra .đánh giá cuối kì: Thi viết. chương 8 KT Tuần 18: 3 Đọc Quyển 1. Thang điểm đánh giá: 10 8. chấp hành tốt nội quy phòng thực hành. tham gia thảo luận trong giờ học.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7. hoàn thành các bài thực hành theo yêu cầu.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7. Phần tự học.3 Kỹ thuật đa anten Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8.7 Câu hỏi và bài tập Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 3 Đọc Quyển 1. đánh giá theo bài làm Kiểm tra .6 Tạp âm anten 7. Phương pháp.1 Giới thiệu 7.15: 7.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng Chương 7: Kỹ thuật anten chương 7. Quyển 2. đánh giá theo bài làm 8.2 Trọng số các loại điểm kiểm tra: Tham gia học tập trên lớp: Thực hành/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận: Kiểm tra giữa kỳ: 15 % 15 % 10 % . chương 8 Ghi chú: Kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 8 và 17 7. tự nghiên cứu có hướng dẫn của giảng viên: Đi đủ các buổi thực hành.

- Kiểm tra cuối kỳ: 60 % .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->