TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

(Wave propagation and Antenna) 1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Truyền sóng và anten Mã môn học: Số đvht: VTVT1202 4

Loại môn học: Chuyên ngành; bắt buộc Các môn học tiên quyết: Lý thuyết trường điện từ, Kỹ thuật siêu cao tần Phân bổ giờ đối với các hoạt động:
  

Giảng lý thuyết Hướng dẫn bài tập trên lớp Thực hành, thí nghiệm

: 50 tiết : 4 tiết : 6 tiết

-

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Vô tuyến, khoa Viễn thông

2. Mục tiêu của môn học Kiến thức: Nắm được các nội dung cơ bản của học phần, ứng dụng vào các môn chuyên ngành vô tuyến. Kỹ năng: Phân tích các biểu thức truyền sóng, thông số anten, đo các tham số cơ bản

3. Tóm tắt nội dung môn học Học phần Truyền sóng và Anten là học phần cơ sở của chuyên ngành vô tuyến, cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình truyền lan sóng điện từ trong không gian đồng thời môn học cũng đề cập đến phần tử quan trọng hàng đầu trong việc phát và thu sóng điện từ đó là anten. Với cấu trúc gồm 8 chương, nội dung học phần được phân tách khá rõ hai phần: Truyền sóng (chương 1-3) và Anten (chương 4-8). Trong phần truyền sóng, các kiến thức tổng quan được trình bày trong chương 1, chương 2 đề cập quá trình truyền lan của sóng cực ngắn, là băng sóng sử dụng phổ biến cho truyền dẫn vô tuyến. Chương 3 dành đề cập đến đặc tính truyền lan sóng trong thông tin di động – một lĩnh vực phát triển mạnh nhất của truyền dẫn vô tuyến hiện nay. Phần anten được trình bày với các kiến thức căn bản nằm trong chương 4. Các chương 5 và 6 giới thiệu về hai loại anten được ứng dụng phổ biến là anten chấn tử và anten góc mở. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật anten được dành cho chương 7. Nội dung chương 8 đề cập về anten sử dụng cho hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến như anten thông minh, đa anten. Vì đây là học phần dành cho sinh viên ngành điện tử viễn thông nên các nội dung trình bày ngoài các kiến thức tổng quan, phần lớn đều tập chung cho ứng dụng truyền dẫn vô tuyến trong viễn thông đảm bảo tính thực tiễn và hỗ trợ tốt cho các môn học chuyên ngành vô tuyến sau này. Để học tốt học

giải các bài tập ở cuối mỗi chương. Phần thực hành của môn học được thực hiện trên các hệ thống anten thực tế với các phép đo cơ bản và chương trình mô phỏng bằng Matlab sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học trên lớp.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.3 Phân cực của sóng điện từ 1.1 Mở đầu 3. Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến 1.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất 2.2.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2.2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1. sinh viên phải có kiến thức về lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.3) LT8/BT1 LT5/BT1/TH2 .2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3.phần này.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất 2. 4.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2.2.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực 1. nghiên cứu các vấn đề lý thuyết được trình bày trong từng chương và tự trả lời các câu hỏi.4 Ảnh hưởng của địa hình 2.4 Mô hình kênh vô tuyến di động LT6/KT1(C1.4 Phân loại sóng điện từ 1.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động 3.

6.1 Giới thiệu chung 4.4 Anten nhiều chấn tử 5.1 Giới thiệu 6.5 Anten vi dải 6.2 Anten chấn tử đơn 5.6 Tạp âm anten 7.7 Câu hỏi và bài tập LT6/BT1/KT1(C4.1 Giới thiệu 7.3.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 7.3 Các tham số cơ bản của anten 4.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6.1 Giới thiệu 5.5.4 Anten gương 6.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.3 Anten chấn tử đối xứng 5.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7.3 Anten loa 6.5 Nguyên lý anten thu 4.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten 4.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng 7.7) LT7/BT1/TH2 LT7 LT5/TH2 .5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.

Trường điện từ và truyền sóng. John Wiley and Son. NXB đại học quốc gia Hà nội. NXB Khoa học và kỹ thuật.2 Anten thông minh 8. tại phòng thực hành vô tuyến Lịch trình dạy-học: Môn học được tổ chức trong 18 tuần. McGraw Hill 1986 Học liệu tham khảo 3.Collin. mỗi tuần 3 tiết. giáo trình chính LT4 1. Học liệu Học liệu bắt buộc: o Sách. Thời gian Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Giờ lên lớp Thực Tự học. McGraw-Hill. Artech House.4 Anten cho hệ thống UWB 8.1 Giới thiệu 8. 4 tiết bài tập Thực hành: 6 tiết.Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8. 1998 7. Practical Antenna Handbook. 2000 8. William Gosling. Radio antenna and propgation. Hình thức tổ chức dạy học: Học trên lớp: 48 tiết lý thuyết. Boston Học liệu bổ trợ 9. Phan Anh. Boston. Robert E. Kazimierz Siwiak. Radio propagation in cellular network. Phan Anh. 4. Antennas and Radiowave Propagation. Joseph J. 2 tiết kiểm tra Yêu cầu sinh viên Ghi chú . Học viện công nghệ BCVT 2. Artech House. Carr.5 Câu hỏi và bài tập 5. 2004 6.3 Kỹ thuật đa anten 8. Bài giảng môn học Truyền sóng và anten. 2004 5. LTD. Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications. UWB Theory and Application. Nathan Blaunstein. 1998 6. Lý thuyết và kỹ thuật anten.

2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 3: 2.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 4: 2. chương 2.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến Tuần 1: 1.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2. tr 339-369 Đọc Quyển 1.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3 Đọc Quyển 1.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.1 Mở đầu 3. chương 1.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2. chương 2. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3. thí nghiệm (đã quy đổi) tự nghiên cứu (Giờ) chuẩn bị trước khi lên lớp Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1. Quyển 2.3 Phân cực của sóng điện từ 1. chương 1. tr 1-10 3 2 1 2 3 3 Tuần 5: 2 1 . Quyển 2.4 Phân loại sóng điện từ 1.Lý thuyết Hướng dẫn bài tập Thảo luận hành. Quyển 2. chương 2.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 6: 3. Quyển 2.2.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2. Quyển 2.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2. tr 444-451 Đọc Quyển 1. chương 3 Đọc Quyển 1. tr 401-427 Đọc Quyển 1.4 Ảnh hưởng của địa hình 2.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng Tuần 2: 1. tr 13-19 Đọc Quyển 1.

Quyển 2.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.4 Mô hình kênh vô tuyến di động 3.2 Anten chấn tử đơn 3 3 2 3 Đọc Quyển 1.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 8: 4.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.3 Anten chấn tử đối xứng 3 Chương 5: Anten chấn tử Tuần 12: 5.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4. Quyển 2. tr 46-75 Đọc Quyển 1. Tuần 14: Tuần . tr 28-38 Đọc Quyển 1. Quyển 2. chương 5 Quyển 2. chương 4. chương 5. chương 5.5 Anten vi dải 6.1 Giới thiệu 5. tr 107-121 Đọc Quyển 1.3 Các tham số cơ bản của anten Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 9: 4. chương 6.5 Nguyên lý anten thu 4. chương 3 KT Tuần 10: Tuần 11: Chương 5: Anten chấn tử 5. tr 199-225 Đọc Quyển 1.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 3 2 1 2 3 3 chương 6.Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 7: 3. Quyển 2. tr 19-27 Đọc Quyển 1.3 Anten loa 6. Quyển 2. chương 6. Quyển 2. chương 4. 3 Đọc Quyển 1.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5.1 Giới thiệu chung 4.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6. tr 87-104 Đọc Quyển 1. tr 164-190 Đọc Quyển 1.1 Giới thiệu Chương 6: Anten góc mở Tuần 13: 6.4 Anten nhiều chấn tử 5.4 Anten gương Chương 6: Anten góc mở 6.

Phương pháp.1 Giới thiệu 8.5 Câu hỏi và bài tập 2 1 Đọc Quyển 1.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng Chương 7: Kỹ thuật anten chương 7.15: 7. hoàn thành các bài thực hành theo yêu cầu.đánh giá kết quả học tập môn học: Bao gồm các phần sau: 8.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7. tr 312-318 Tuần 16: 7. hình thức kiểm tra . tr 319-332 Tuần 17: 8.1 Các loại điểm kiểm tra và hình thức đánh giá: Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ. chuẩn bị tốt bài theo yêu cầu. chương 8 Ghi chú: Kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 8 và 17 7. Quyển 2.1 Giới thiệu 7. tự nghiên cứu có hướng dẫn của giảng viên: Đi đủ các buổi thực hành.đánh giá cuối kì: Thi viết.7 Câu hỏi và bài tập Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 3 Đọc Quyển 1.đánh giá giữa kì: Có đầy đủ bài kiểm tra. Phần tự học.6 Tạp âm anten 7. chương 7. đánh giá theo bài làm Kiểm tra . đánh giá theo bài làm 8.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7.2 Anten thông minh 8.3 Kỹ thuật đa anten Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8.2 Trọng số các loại điểm kiểm tra: Tham gia học tập trên lớp: Thực hành/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận: Kiểm tra giữa kỳ: 15 % 15 % 10 % .4 Anten cho hệ thống UWB 8.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7. tham gia thảo luận trong giờ học. chấp hành tốt nội quy phòng thực hành. Thang điểm đánh giá: 10 8. chương 8 KT Tuần 18: 3 Đọc Quyển 1. Kiểm tra . Quyển 2.

- Kiểm tra cuối kỳ: 60 % .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful