TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

(Wave propagation and Antenna) 1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Truyền sóng và anten Mã môn học: Số đvht: VTVT1202 4

Loại môn học: Chuyên ngành; bắt buộc Các môn học tiên quyết: Lý thuyết trường điện từ, Kỹ thuật siêu cao tần Phân bổ giờ đối với các hoạt động:
  

Giảng lý thuyết Hướng dẫn bài tập trên lớp Thực hành, thí nghiệm

: 50 tiết : 4 tiết : 6 tiết

-

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Vô tuyến, khoa Viễn thông

2. Mục tiêu của môn học Kiến thức: Nắm được các nội dung cơ bản của học phần, ứng dụng vào các môn chuyên ngành vô tuyến. Kỹ năng: Phân tích các biểu thức truyền sóng, thông số anten, đo các tham số cơ bản

3. Tóm tắt nội dung môn học Học phần Truyền sóng và Anten là học phần cơ sở của chuyên ngành vô tuyến, cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình truyền lan sóng điện từ trong không gian đồng thời môn học cũng đề cập đến phần tử quan trọng hàng đầu trong việc phát và thu sóng điện từ đó là anten. Với cấu trúc gồm 8 chương, nội dung học phần được phân tách khá rõ hai phần: Truyền sóng (chương 1-3) và Anten (chương 4-8). Trong phần truyền sóng, các kiến thức tổng quan được trình bày trong chương 1, chương 2 đề cập quá trình truyền lan của sóng cực ngắn, là băng sóng sử dụng phổ biến cho truyền dẫn vô tuyến. Chương 3 dành đề cập đến đặc tính truyền lan sóng trong thông tin di động – một lĩnh vực phát triển mạnh nhất của truyền dẫn vô tuyến hiện nay. Phần anten được trình bày với các kiến thức căn bản nằm trong chương 4. Các chương 5 và 6 giới thiệu về hai loại anten được ứng dụng phổ biến là anten chấn tử và anten góc mở. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật anten được dành cho chương 7. Nội dung chương 8 đề cập về anten sử dụng cho hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến như anten thông minh, đa anten. Vì đây là học phần dành cho sinh viên ngành điện tử viễn thông nên các nội dung trình bày ngoài các kiến thức tổng quan, phần lớn đều tập chung cho ứng dụng truyền dẫn vô tuyến trong viễn thông đảm bảo tính thực tiễn và hỗ trợ tốt cho các môn học chuyên ngành vô tuyến sau này. Để học tốt học

7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.2. 4.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động 3. giải các bài tập ở cuối mỗi chương. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực 1.4 Mô hình kênh vô tuyến di động LT6/KT1(C1.1 Mở đầu 3. Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến 1.4 Ảnh hưởng của địa hình 2.3 Phân cực của sóng điện từ 1.4 Phân loại sóng điện từ 1. nghiên cứu các vấn đề lý thuyết được trình bày trong từng chương và tự trả lời các câu hỏi.2.3) LT8/BT1 LT5/BT1/TH2 .2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1. Phần thực hành của môn học được thực hiện trên các hệ thống anten thực tế với các phép đo cơ bản và chương trình mô phỏng bằng Matlab sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học trên lớp.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất 2.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất 2. sinh viên phải có kiến thức về lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần.phần này.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2.

4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4.4 Anten nhiều chấn tử 5.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6.1 Giới thiệu 7.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7.3 Các tham số cơ bản của anten 4.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 7.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng 7.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten 4.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7.6 Tạp âm anten 7.3 Anten chấn tử đối xứng 5.5 Anten vi dải 6.3 Anten loa 6.1 Giới thiệu 6.1 Giới thiệu 5.1 Giới thiệu chung 4.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.5 Nguyên lý anten thu 4.5.7) LT7/BT1/TH2 LT7 LT5/TH2 .3.2 Anten chấn tử đơn 5.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5.4 Anten gương 6.6.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7.7 Câu hỏi và bài tập LT6/BT1/KT1(C4.

Robert E. Trường điện từ và truyền sóng. Phan Anh. NXB đại học quốc gia Hà nội. Radio propagation in cellular network.2 Anten thông minh 8. Hình thức tổ chức dạy học: Học trên lớp: 48 tiết lý thuyết. 4 tiết bài tập Thực hành: 6 tiết. giáo trình chính LT4 1. Artech House. 1998 6. 2000 8. McGraw-Hill. John Wiley and Son.Collin. Carr. tại phòng thực hành vô tuyến Lịch trình dạy-học: Môn học được tổ chức trong 18 tuần.3 Kỹ thuật đa anten 8. 1998 7. Boston Học liệu bổ trợ 9. 2004 5. Practical Antenna Handbook. William Gosling. Boston. Artech House. Học liệu Học liệu bắt buộc: o Sách. Antennas and Radiowave Propagation. Học viện công nghệ BCVT 2. 2 tiết kiểm tra Yêu cầu sinh viên Ghi chú . McGraw Hill 1986 Học liệu tham khảo 3.4 Anten cho hệ thống UWB 8. Lý thuyết và kỹ thuật anten. 2004 6. LTD. Joseph J. NXB Khoa học và kỹ thuật.Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8. Kazimierz Siwiak. Phan Anh. Nathan Blaunstein. Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications.1 Giới thiệu 8. UWB Theory and Application. Radio antenna and propgation.5 Câu hỏi và bài tập 5. mỗi tuần 3 tiết. 4. Thời gian Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Giờ lên lớp Thực Tự học. Bài giảng môn học Truyền sóng và anten.

chương 2.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.2. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3. chương 2.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 3: 2. chương 2.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.4 Ảnh hưởng của địa hình 2.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2.2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1. tr 444-451 Đọc Quyển 1. chương 1.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến Tuần 1: 1.3 Phân cực của sóng điện từ 1.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng Tuần 2: 1. tr 13-19 Đọc Quyển 1.Lý thuyết Hướng dẫn bài tập Thảo luận hành. tr 339-369 Đọc Quyển 1. tr 1-10 3 2 1 2 3 3 Tuần 5: 2 1 . Quyển 2. Quyển 2. chương 3 Đọc Quyển 1.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 4: 2.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 6: 3.1 Mở đầu 3. thí nghiệm (đã quy đổi) tự nghiên cứu (Giờ) chuẩn bị trước khi lên lớp Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2. tr 401-427 Đọc Quyển 1.4 Phân loại sóng điện từ 1.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2. Quyển 2. Quyển 2. Quyển 2. chương 1.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3 Đọc Quyển 1.

6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 3 2 1 2 3 3 chương 6. tr 46-75 Đọc Quyển 1.4 Mô hình kênh vô tuyến di động 3. Quyển 2.Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 7: 3. chương 6. chương 5 Quyển 2. chương 5. chương 5. Tuần 14: Tuần .5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6. Quyển 2.2 Anten chấn tử đơn 3 3 2 3 Đọc Quyển 1.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4. chương 4.1 Giới thiệu 5. chương 6. Quyển 2.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 8: 4. tr 28-38 Đọc Quyển 1.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3. chương 3 KT Tuần 10: Tuần 11: Chương 5: Anten chấn tử 5.4 Anten nhiều chấn tử 5. tr 199-225 Đọc Quyển 1. tr 164-190 Đọc Quyển 1. tr 87-104 Đọc Quyển 1. tr 19-27 Đọc Quyển 1. chương 4.3 Anten loa 6.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4. Quyển 2.3 Các tham số cơ bản của anten Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 9: 4.5 Nguyên lý anten thu 4. tr 107-121 Đọc Quyển 1.3 Anten chấn tử đối xứng 3 Chương 5: Anten chấn tử Tuần 12: 5.5 Anten vi dải 6. Quyển 2.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5. Quyển 2.4 Anten gương Chương 6: Anten góc mở 6.1 Giới thiệu chung 4. 3 Đọc Quyển 1.1 Giới thiệu Chương 6: Anten góc mở Tuần 13: 6.

tham gia thảo luận trong giờ học.5 Câu hỏi và bài tập 2 1 Đọc Quyển 1.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7. tr 312-318 Tuần 16: 7.đánh giá giữa kì: Có đầy đủ bài kiểm tra.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng Chương 7: Kỹ thuật anten chương 7.đánh giá cuối kì: Thi viết. Phần tự học. chuẩn bị tốt bài theo yêu cầu. Kiểm tra .3 Kỹ thuật đa anten Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8.1 Các loại điểm kiểm tra và hình thức đánh giá: Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ.4 Anten cho hệ thống UWB 8. đánh giá theo bài làm Kiểm tra . hình thức kiểm tra .1 Giới thiệu 7.đánh giá kết quả học tập môn học: Bao gồm các phần sau: 8. chương 7.15: 7. chấp hành tốt nội quy phòng thực hành.2 Trọng số các loại điểm kiểm tra: Tham gia học tập trên lớp: Thực hành/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận: Kiểm tra giữa kỳ: 15 % 15 % 10 % . chương 8 KT Tuần 18: 3 Đọc Quyển 1.6 Tạp âm anten 7. Phương pháp.7 Câu hỏi và bài tập Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 3 Đọc Quyển 1. đánh giá theo bài làm 8. chương 8 Ghi chú: Kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 8 và 17 7. Quyển 2.2 Anten thông minh 8. tự nghiên cứu có hướng dẫn của giảng viên: Đi đủ các buổi thực hành.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7.1 Giới thiệu 8. Quyển 2. hoàn thành các bài thực hành theo yêu cầu. Thang điểm đánh giá: 10 8.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7. tr 319-332 Tuần 17: 8.

- Kiểm tra cuối kỳ: 60 % .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful