TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

(Wave propagation and Antenna) 1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Truyền sóng và anten Mã môn học: Số đvht: VTVT1202 4

Loại môn học: Chuyên ngành; bắt buộc Các môn học tiên quyết: Lý thuyết trường điện từ, Kỹ thuật siêu cao tần Phân bổ giờ đối với các hoạt động:
  

Giảng lý thuyết Hướng dẫn bài tập trên lớp Thực hành, thí nghiệm

: 50 tiết : 4 tiết : 6 tiết

-

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Vô tuyến, khoa Viễn thông

2. Mục tiêu của môn học Kiến thức: Nắm được các nội dung cơ bản của học phần, ứng dụng vào các môn chuyên ngành vô tuyến. Kỹ năng: Phân tích các biểu thức truyền sóng, thông số anten, đo các tham số cơ bản

3. Tóm tắt nội dung môn học Học phần Truyền sóng và Anten là học phần cơ sở của chuyên ngành vô tuyến, cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình truyền lan sóng điện từ trong không gian đồng thời môn học cũng đề cập đến phần tử quan trọng hàng đầu trong việc phát và thu sóng điện từ đó là anten. Với cấu trúc gồm 8 chương, nội dung học phần được phân tách khá rõ hai phần: Truyền sóng (chương 1-3) và Anten (chương 4-8). Trong phần truyền sóng, các kiến thức tổng quan được trình bày trong chương 1, chương 2 đề cập quá trình truyền lan của sóng cực ngắn, là băng sóng sử dụng phổ biến cho truyền dẫn vô tuyến. Chương 3 dành đề cập đến đặc tính truyền lan sóng trong thông tin di động – một lĩnh vực phát triển mạnh nhất của truyền dẫn vô tuyến hiện nay. Phần anten được trình bày với các kiến thức căn bản nằm trong chương 4. Các chương 5 và 6 giới thiệu về hai loại anten được ứng dụng phổ biến là anten chấn tử và anten góc mở. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật anten được dành cho chương 7. Nội dung chương 8 đề cập về anten sử dụng cho hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến như anten thông minh, đa anten. Vì đây là học phần dành cho sinh viên ngành điện tử viễn thông nên các nội dung trình bày ngoài các kiến thức tổng quan, phần lớn đều tập chung cho ứng dụng truyền dẫn vô tuyến trong viễn thông đảm bảo tính thực tiễn và hỗ trợ tốt cho các môn học chuyên ngành vô tuyến sau này. Để học tốt học

3) LT8/BT1 LT5/BT1/TH2 .1 Giới thiệu thông tin vô tuyến 1.2. giải các bài tập ở cuối mỗi chương.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất 2. Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực 1.3 Phân cực của sóng điện từ 1.4 Phân loại sóng điện từ 1. sinh viên phải có kiến thức về lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần.phần này. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3.4 Ảnh hưởng của địa hình 2.1 Mở đầu 3.4 Mô hình kênh vô tuyến di động LT6/KT1(C1. 4.2.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất 2.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2. Phần thực hành của môn học được thực hiện trên các hệ thống anten thực tế với các phép đo cơ bản và chương trình mô phỏng bằng Matlab sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học trên lớp.2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3. nghiên cứu các vấn đề lý thuyết được trình bày trong từng chương và tự trả lời các câu hỏi.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động 3.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2.

4 Anten nhiều chấn tử 5.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7.6.5 Anten vi dải 6.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 7.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten 4.2 Anten chấn tử đơn 5.1 Giới thiệu 5.4 Anten gương 6.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.1 Giới thiệu 7.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng 7.3.1 Giới thiệu 6.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6.1 Giới thiệu chung 4.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4.3 Anten chấn tử đối xứng 5.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5.6 Tạp âm anten 7.7) LT7/BT1/TH2 LT7 LT5/TH2 .5 Nguyên lý anten thu 4.3 Anten loa 6.5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7.3 Các tham số cơ bản của anten 4.5.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.7 Câu hỏi và bài tập LT6/BT1/KT1(C4.

2 Anten thông minh 8. 2004 5.1 Giới thiệu 8. Kazimierz Siwiak. William Gosling. giáo trình chính LT4 1. Carr. UWB Theory and Application.3 Kỹ thuật đa anten 8. Thời gian Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Giờ lên lớp Thực Tự học. 2 tiết kiểm tra Yêu cầu sinh viên Ghi chú . Practical Antenna Handbook. 2004 6. Hình thức tổ chức dạy học: Học trên lớp: 48 tiết lý thuyết. John Wiley and Son. Lý thuyết và kỹ thuật anten. Robert E. Trường điện từ và truyền sóng. Boston Học liệu bổ trợ 9. 4. NXB đại học quốc gia Hà nội. Radio antenna and propgation. McGraw-Hill. LTD. 1998 7. Bài giảng môn học Truyền sóng và anten. Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications. 4 tiết bài tập Thực hành: 6 tiết. mỗi tuần 3 tiết. Antennas and Radiowave Propagation. Joseph J. Nathan Blaunstein. NXB Khoa học và kỹ thuật. Radio propagation in cellular network. Phan Anh. tại phòng thực hành vô tuyến Lịch trình dạy-học: Môn học được tổ chức trong 18 tuần. Học viện công nghệ BCVT 2.4 Anten cho hệ thống UWB 8. Artech House. McGraw Hill 1986 Học liệu tham khảo 3.Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8.Collin. 1998 6. Học liệu Học liệu bắt buộc: o Sách. Boston. Artech House. 2000 8. Phan Anh.5 Câu hỏi và bài tập 5.

chương 1. Quyển 2.6 Các dạng pha đinh và biện pháp chống 2. Quyển 2. chương 2.6 Biểu thức truyền sóng trong không gian tự do 1.Lý thuyết Hướng dẫn bài tập Thảo luận hành.7 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel 1.2 Các tính chất cơ bản của sóng điện từ 1.1 Mở đầu 3.7 Câu hỏi và bài tập Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 6: 3.3 Ảnh hưởng của độ cong trái đất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 4: 2.1 Các phương pháp truyền lan sóng cực ngắn 2.5 Phương pháp truyền lan sóng trong môi trường thực Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng Tuần 2: 1. Quyển 2.4 Ảnh hưởng của địa hình 2. tr 1-10 3 2 1 2 3 3 Tuần 5: 2 1 . Quyển 2.3 Phân cực của sóng điện từ 1. Quyển 2. tr 401-427 Đọc Quyển 1.8 Câu hỏi và bài tập Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn Tuần 3: 2. tr 13-19 Đọc Quyển 1. tr 339-369 Đọc Quyển 1.3 Băng thông nhất quán và lý lịch trễ công suất 3 Đọc Quyển 1. tr 444-451 Đọc Quyển 1. chương 1.2 Truyền sóng trong giới hạn nhìn thấy trực tiếp với điều kiện lý tưởng 2. Đặc tính thay đổi của kênh vô tuyến di động 3. chương 2. thí nghiệm (đã quy đổi) tự nghiên cứu (Giờ) chuẩn bị trước khi lên lớp Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng 1.1 Giới thiệu thông tin vô tuyến Tuần 1: 1.5 Ảnh hưởng của tầng đối lưu không đồng nhất Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn 2.4 Phân loại sóng điện từ 1. chương 3 Đọc Quyển 1. chương 2.2.

4 Mô hình kênh vô tuyến di động 3. chương 4. Tuần 14: Tuần .1 Giới thiệu chung 4. Quyển 2.3 Anten loa 6. tr 46-75 Đọc Quyển 1. Quyển 2. chương 3 KT Tuần 10: Tuần 11: Chương 5: Anten chấn tử 5.4 Anten gương Chương 6: Anten góc mở 6. 3 Đọc Quyển 1.4 Các nguồn bức xạ nguyên tố 4.1 Giới thiệu 5. tr 28-38 Đọc Quyển 1.5 Câu hỏi và bài tập Chương 6: Anten góc mở 6. chương 5. chương 4. chương 5.Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động Tuần 7: 3.5 Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3. chương 6. tr 107-121 Đọc Quyển 1.6 Câu hỏi và bài tập Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 8: 4.2 Anten chấn tử đơn 3 3 2 3 Đọc Quyển 1.3 Các tham số cơ bản của anten Chương 4: Lý thuyết chung về anten Tuần 9: 4. tr 199-225 Đọc Quyển 1.2 Nguyên lý bức xạ điện từ 4.3 Anten chấn tử đối xứng 3 Chương 5: Anten chấn tử Tuần 12: 5. chương 6. Quyển 2.6 Câu hỏi và bài tập Chương 7: Kỹ thuật anten 3 2 1 2 3 3 chương 6.2 Nguyên lý bức xạ mặt 6. Quyển 2.5 Anten vi dải 6.4 Anten nhiều chấn tử 5. tr 19-27 Đọc Quyển 1.5 Nguyên lý anten thu 4. Quyển 2. chương 5 Quyển 2. tr 87-104 Đọc Quyển 1.1 Giới thiệu Chương 6: Anten góc mở Tuần 13: 6. Quyển 2. tr 164-190 Đọc Quyển 1.6 Câu hỏi và bài tập Chương 5: Anten chấn tử 5.

đánh giá theo bài làm Kiểm tra .5 Cấp điện và phối hợp trở kháng anten 7. chương 7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng anten 7. tr 319-332 Tuần 17: 8.3 Mở rộng dải tần và thiết lập anten dải rộng Chương 7: Kỹ thuật anten chương 7.4 Anten cho hệ thống UWB 8. tr 312-318 Tuần 16: 7. chấp hành tốt nội quy phòng thực hành. chương 8 KT Tuần 18: 3 Đọc Quyển 1. hoàn thành các bài thực hành theo yêu cầu.1 Giới thiệu 7. chuẩn bị tốt bài theo yêu cầu.2 Trọng số các loại điểm kiểm tra: Tham gia học tập trên lớp: Thực hành/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận: Kiểm tra giữa kỳ: 15 % 15 % 10 % .1 Giới thiệu 8.6 Tạp âm anten 7. tham gia thảo luận trong giờ học.3 Kỹ thuật đa anten Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 8. đánh giá theo bài làm 8. Phần tự học.đánh giá kết quả học tập môn học: Bao gồm các phần sau: 8. Quyển 2. Kiểm tra .1 Các loại điểm kiểm tra và hình thức đánh giá: Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ. tự nghiên cứu có hướng dẫn của giảng viên: Đi đủ các buổi thực hành.4 Phương pháp giảm nhỏ kích thước anten 7.đánh giá cuối kì: Thi viết. Thang điểm đánh giá: 10 8. chương 8 Ghi chú: Kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 8 và 17 7. Quyển 2.2 Anten thông minh 8.15: 7.7 Câu hỏi và bài tập Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến 3 Đọc Quyển 1.5 Câu hỏi và bài tập 2 1 Đọc Quyển 1.đánh giá giữa kì: Có đầy đủ bài kiểm tra. hình thức kiểm tra . Phương pháp.

- Kiểm tra cuối kỳ: 60 % .