Câu hỏi ôn tập môn Luật Thương mại quốc tế

Câu 1: Phân tích thương nhân theo quan điểm của Luật thương mại 2005 và so sánh với các nước trên giới cũng như trong Luật thương mại 1997? Câu 2: Xung đột pháp luật là gì? Trong thương mại quốc tế, xung đột pháp luật thường biểu hiện như thế nào và cách giải quyết ra sao ? Câu 3: Phân tích khái niệm thương mại trong Luật thương mại 2005 và kinh doanh trong Luật doanh nghiệp 2005. Câu 4: Phân tích mối quan hệ biện chứng của Nhà nước và doanh nghiệp trong pháp luật thương mại quốc tế? Câu 5: Phân tích yếu tố quốc tế trong hợp đồng thương mại quốc tế? Câu 6: Giá trị pháp lý của các loại giấy chứng nhận phẩm chất trong hợp đồng thương mại quốc tế? Câu 7: Phân tích mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán hàng hóa và các loại hợp đồng hỗ trợ nó? Câu 8: Hãy nêu cách áp dụng Luật quốc gia trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế? Câu 9: So sánh hậu quả pháp lý của các chế tài trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế? Câu 10: Phân tích các điều kiện hiệu lực trong hợp đồng thương mại quốc tế? Câu 11: Tại sao nói hợp đồng thương mại quốc tế là hợp đồng mang tính chất phức tạp về nguồn luật và giải quyết tranh chấp? Câu 12: Sử dụng hợp đồng mẫu có những ưu và nhược điểm gì? Câu 13: Chế tài nào được coi là nặng nề nhất đối với các bên khi xảy ra vi phạm hợp đồng? điều kiện để áp dụng chế tài này là gì? Câu 14: Phân biệt lỗi thương mại và lỗi hàng vận trong hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển? Câu 15: Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có điều khoản về bất khả kháng quy định như sau: “Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng có thể chấm dứt nghĩa vụ của mình theo hợp đồng”. Anh (chị) hãy dự liệu những rủi ro có thể có từ điều khoản trên? Câu 16: Anh (chị) có nhận xét gì về trường hợp hợp đồng bị hủy do có sự vi phạm cơ bản hợp đồng? Nhận định những khó khăn có thể có khi xác định vi phạm nào là vi phạm cơ bản (theo Công ước Viên và theo Luật Thương mại Việt Nam năm 2005)? Câu 17: Nội dung các điều kiện loại E,F,C,D trong incorterm 2010? Câu 18: Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế là loại hợp đồng như thế nào theo quan điểm của Việt Nam và WTO? Câu 19: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa: chủ thể, khách thể là gì? Hợp đồng vận chuyển tàu chuyến; Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ? Câu 20: Phân biệt các phương thức giải quyết tranh chấp tiền khởi kiện và khởi kiện ?Câu 21: Tại sao nói giải quyết tranh chấp bằng tòa án không phải là phương thức giải quyết tranh chấp truyền thống tại Việt Nam? Câu 22: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, phân loại trọng tài thương mại? Câu 23: Giá trị pháp lý của bản án, quyết định do tòa án thương mại và trọng tài thương mại trong kinh doanh quốc tế ? Vấn đề thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài và của trọng tài nước ngoài ?