Thời gian nộp bài thu hoạch từ 15h00-17h30 ngày 12/06/2012 tại văn phòng khoa điện

điện tử. Hình thức viết tay trên giấy A4, trình bày trên 1 mặt, đóng thành tập trang trọng. Đóng phí 2000VND/người khi nộp bài để hỗ trợ in ấn, phát hành giấy chứng nhận.

Các bạn (đặc biệt các bạn không đi học chú ý) làm bài trên giấy A4, viết tay (không đánh máy or photocopy) thời gian làm bài từ 14/05/2012 - 15/06/2012, nộp bài cho bí thư. Tài liệu "hỏi đáp lý luận chính trị" các bạn liên hệ bí thư và lớp trưởng để photo. Đề thi: Đề số 3.

xã hội và bảo vệ tổ quốc" của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chính Minh? Câu 6: Đảng cộng sảng Việt Nam.Câu 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh có những nội dung cơ bản nào? Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền và bảo vệ nền độc lập như thế nào? Câu 3: Đặc điểm của hệ thống chính trị của nước ta trong giai đoạn hiện nay? Câu 4: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có những tính chất cơ bản nào? Câu 5: Đoàn thanh niên phải làm gì để tham gia có hiệu quả phong trào " 5 xung kích phát triển kinh tế . vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc? Phần thực tiễn (Chọn 1 trong 2 chủ đề để làm. nếu làm hết cả 2 càng tốt!) . chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá như thế nào về vị trí.

Chủ đề 2: Anh chị cho biết việc "giáo dục lý tưởng Cách Mạng..) để chào mừng sự kiện này.Chủ đề 1: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM đang kỉ niệm 50 năm thành lập trường (5/10/1962-5/10/2012). Anh chị hãy viết một bài cảm nhận hoăc sáng tác tác phẩm (thơ.. văn. đạo đức lối sống đối với thanh niên" trong giai đoạn hiện nay như thế nào? . nhạc..