Phiếu điều tra

“ Tình hình sử dụng rau an toàn (RAT)”
Họ & tên: ………………………………………………………………………...............................
Tuổi:………………………………………………………………………………………………..
Giới tính:……………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………….....
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Câu 1: Mức thu nhập hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
A. <2 triệu đồng
B. 4 – 6 triệu đồng
C. 2 – 4 triệu đồng
D. > 6 triệu đồng
Câu 2: Bạn đánh giá mức độ quan trọng của rau sạch trong bữa an hàng ngày như thế nào?
A. Quan trọng nhất
B. Quan trọng
C. Bình thường
D. Không quan trọng
Câu 3: Rau trong các bữa ăn hàng ngày của gia đình bạn thường được mua ở đâu?
A. Siêu thị
B. Cửa hàng bán rau
C. Tại chợ
D. Đáp án khác:………………..
Câu 4: Bạn thấy rau mình sử dụng hàng ngày có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không?
A. Rất đảm bảo
B. Đảm bảo
C. Ở mức trung bình
D. Không đảm bảo
Câu 5: Bạn có biết nguồn gốc xuất xứ rau mà mình sử dụng hàng ngày không?
A. Có
B. Không
C. Không quan tâm
Câu 6: Khi mua rau, bạn thường lựa chọn rau như thế nào?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………
Câu 7:
a) Bạn biết đến RAT ở mức độ nào?
A. Biết rõ
B. Biết ở mức bình thường
C. Không biết gì
b) Bạn được biết về RAT thông qua nguồn nào?
A. Phương tiện thông tin đại chúng
B. internet
C. Sách, báo…
D. Qua người quen
E. Nguồn khác:……………..
c) Bạn có thể nêu hiểu biết cơ bản về RAT (nếu biết)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Có nhiều B. Cao hơn 10-20% B. Bạn đã từng sử dụng RAT trong các bữa ăn hàng ngày chưa? A. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông (bà)! . Cao hơn 30-40% D. Địa điểm khác:……………… Câu 9: Bạn có biết cách phân biệt RAT và rau thường không? Nếu có hãy nêu 1 số đặc điểm để phân biệt A. Có ít C. Nếu đã từng sử dụng thì bạn mua RAT ở đâu? A. Siêu thị B.. Có rất ít D. Có B. Cửa hàng bán RAT C. Có B. Có ……………………………………………………….. Cao hơn 20-30% C. Chưa b. B. có nhiều các địa điểm bán RAT không? A. Không biết Câu 13: Bạn có ý kiến đóng góp gì để sản phẩm RAT được người tiêu dùng biết đến và sử dụng nhiều hơn không? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Cao hơn 50% Câu 12: Tại khu vực bạn sống. không Câu 10: Bạn có muốn sử dụng sản phẩm rau được chứng nhận nguồn gốc. không C.………………………………………………………………………………………………… …………………………………… Câu 8: a. xuất xứ và cam kết từ nhà cung cấp không? A.. ở chợ D. Không quan tâm Câu 11: Mức giá RAT cao nhất so với giá rau thường bạn có thể chấp nhận được để sử dụng RAT trong các bữa ăn hàng ngày là bao nhiêu? A..