P. 1
Danh Muc Bien Ban Nghiem Thu

Danh Muc Bien Ban Nghiem Thu

1.0

|Views: 416|Likes:
Được xuất bản bởiCường Phạm

More info:

Published by: Cường Phạm on Jun 04, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2014

pdf

text

original

Stt Tên văn bản

1
Quyết định số: 397/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010 Của Giám đốc Sở kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây
dựng công trình Trường THCS Lang Thíp( Hạng mục: Xây mới 05 phòng ở,
công trình vệ sinh, nước sạch), xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;
2
Quyết định số: 199/QĐ-SGD&ĐT ngày 15/06/2011 của Giám đốc sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây
lắp gói thấu số 02: Thi công xây dựng công trình Trường THCS Lang Thíp(
Hạng mục: Xây mới 05 phòng ở, công trình vệ sinh, nước sạch), xã Lang
Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;
3
Hợp đồng thi công số: 01/HĐ-XD ngày 30/06/2011 giữa Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Yên Bái với Doanh nghiệp TNXD Tân Hiếu về việc thi công
xây dựng công trình: Trường THCS Lang Thíp( Hạng mục: Xây mới 05
phòng ở, công trình vệ sinh, nước sạch), xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh
Yên Bái;
4
Quyết định thành lập ban chỉ huy công trình của giám đốc doanh nghiệp
TNXDTân Hiếu vê việc thành lập ban chỉ huy công trình: Trường THCS Lang Thíp( Hạng
mục: Xây mới 05 phòng ở, công trình vệ sinh, nước sạch), xã Lang Thíp, huyện Văn Yên,
tỉnh Yên Bái;
DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHẦN I: HỒ SƠ PHÁP LÝ
1 Các chứng chỉ vật liệu xây dựng: Xi măng, thép xây dựng, gạch đặc, gạch rỗng,
2 Kết quả thí nghiệm thiết kế thành phần cấp phối bê tông và kéo nén thép cốt bê tông
3 Biên bản trích mẫu bê tông móng M1, MT1, MT2 hạng mục nhà nội trú
4 Kết quả ép đối chứng mẫu bê tông móng M1, MT1, MT2 hạng mục nhà nội trú
5 Biên bản trích mẫu bê tông cột trụ T1, T2 hạng mục nhà nội trú
6 Kết quả ép đối chứng mẫu bê tông cột trụ T1, T2 hạng mục nhà nội trú
7 Biên bản trích mẫu bê tông dầm sàn mái hạng mục nhà nội trú
8 Kết quả ép đối chứng mẫu bê tông dầm sàn mái hạng mục nhà nội trú
9 Biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng
10 Biên bản nghiệm thu lán trại tại hiện trường thi công
11
Biên bản lấy mẫu vật liệu thiết kế thành phần cấp phối bê tông M200 và kéo nén thép cốt
bê tông .
12 Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào số 01
13 Biên bản nghiệm thu hố móng hạng mục nhà nội trú
14 Biên bản nghiệm thu bê tông lót+ cốt thép, ván khuôn móng nhà nội trú
15 Ván khuôn cổ móng trụ MT1, MT2 hạng mục nhà nội trú
16 Biên bản nghiệm thu bê tông móng hạng mục nhà nội trú
17 Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào số 02
18
Biên bản nghiệm thu xây móng M1+ Cốt thép, ván khuôn giằng móng M1 hạng mục nhà
nội trú
19 Biên bản nghiệm thu hố móng + Cát lót đáy móng nhà vệ sinh
20 Biên bản nghiệm thu đát tôn nền + xây móng Mb, Mv hạng mục nhà nội trú
21 Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công phần móng hạng mục nhà nội trú.
22 Biên bản nghiệm thu xây móng nhà vệ sinh
23
Biên bản nghiệm thu cốt thép, ván khuôn côtu trụ T1, T2 + Bê tông giằng móng hạng mục
nhà nội trú.
24
Biên bản nghiệm thu xây tường (+) 2,2m + Cốt thép, ván khuôn giằng tuờng, lanh tô, chớp
trên cửa + Bê tông cột trụ T1,2 hạng mục nhà nội trú + Bê tông giằng móng nhà vệ sinh
25 Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công phần móng hạng mụcnhà vệ sinh.
26
Biên bản nghiệm thu xây tường cốt (+) 3,6m + Bê tông giằng tường, lanh tô, chớp cửa,
đệm dầm hạng mục nhà nội trú.
27 Biên bản nghiệm thu cốt thép ván khuôn máng tiểu + Lanh tô nhà vệ sinh
28 Biên bản nghiệm thu xây tường + Cốt thép, ván khuôn giằng tường nhà vệ sinh
29 Biên bản nghiệm thu ván khuôn, cốt thép dầm sàn mais hạng mục nhà nội trú
30 Bê tông dầm sàn mái hạng mục nhà nội trú
31
32
DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHẦN II: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Ngày, tháng, năm
29/10/2010
15/06/2011
30/06/2011
1/7/2011
DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHẦN I: HỒ SƠ PHÁP LÝ
20/07/2011
6/8/2011
9/9/2011
12/7/2011
15/07/2011
15/07/2011
20/07/2011
23/07/2011
24/07/2011
24/07/2011
29/07/2011
3/8/2011
4/8/2011
4/8/2011
5/8/2011
6/8/2011
13.08.2011
16/08/2011
20/08/2011
23/08/2011
6/9/2011
8/9/2011
DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHẦN II: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào số 01 Biên bản nghiệm thu hố móng hạng mục nhà nội trú Biên bản nghiệm thu bê tông lót+ cốt thép. ván khuôn móng nhà nội trú Ván khuôn cổ móng trụ MT1. chớp cửa. Kết quả thí nghiệm thiết kế thành phần cấp phối bê tông và kéo nén thép cốt bê tông Biên bản trích mẫu bê tông móng M1. Biên bản nghiệm thu xây tường cốt (+) 3. MT1. gạch đặc. ván khuôn giằng tuờng. thép xây dựng. gạch rỗng.6m + Bê tông giằng tường. Biên bản nghiệm thu xây tường (+) 2. đệm dầm hạng mục nhà nội trú. MT1. Biên bản nghiệm thu xây móng nhà vệ sinh Biên bản nghiệm thu cốt thép.DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHẦN II: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Các chứng chỉ vật liệu xây dựng: Xi măng. chớp trên cửa + Bê tông cột trụ T1. ván khuôn côtu trụ T1. ván khuôn giằng tường nhà vệ sinh Biên bản nghiệm thu ván khuôn. ván khuôn giằng móng M1 hạng mục nhà nội trú Biên bản nghiệm thu hố móng + Cát lót đáy móng nhà vệ sinh Biên bản nghiệm thu đát tôn nền + xây móng Mb.2m + Cốt thép. MT2 hạng mục nhà nội trú Biên bản nghiệm thu bê tông móng hạng mục nhà nội trú Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào số 02 Biên bản nghiệm thu xây móng M1+ Cốt thép. T2 + Bê tông giằng móng hạng mục nhà nội trú.2 hạng mục nhà nội trú + Bê tông giằng móng nhà vệ sinh Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công phần móng hạng mụcnhà vệ sinh. Biên bản nghiệm thu cốt thép ván khuôn máng tiểu + Lanh tô nhà vệ sinh Biên bản nghiệm thu xây tường + Cốt thép. MT2 hạng mục nhà nội trú Kết quả ép đối chứng mẫu bê tông móng M1. Mv hạng mục nhà nội trú Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công phần móng hạng mục nhà nội trú. T2 hạng mục nhà nội trú Biên bản trích mẫu bê tông dầm sàn mái hạng mục nhà nội trú Kết quả ép đối chứng mẫu bê tông dầm sàn mái hạng mục nhà nội trú Biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng Biên bản nghiệm thu lán trại tại hiện trường thi công Biên bản lấy mẫu vật liệu thiết kế thành phần cấp phối bê tông M200 và kéo nén thép cốt bê tông . MT2 hạng mục nhà nội trú Biên bản trích mẫu bê tông cột trụ T1. lanh tô. cốt thép dầm sàn mais hạng mục nhà nội trú Bê tông dầm sàn mái hạng mục nhà nội trú . T2 hạng mục nhà nội trú Kết quả ép đối chứng mẫu bê tông cột trụ T1. lanh tô.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->