Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập –Tự do –Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ COI THI
Kính gửi : Ban giám hiệu Trường THPT Võ Thị Sáu Tôi tên là : Đinh Doãn Nam Anh Sinh ngày : 22/07/1988 Hiện đang là giáo viên dạy hóa tại trường THPT Võ Thị Sáu Tôi làm đơn này kính mong BGH Trường THPT Võ Thị Sáu tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân được nghỉ phép không tham gia coi thi kỳ thi nghề khóa ngày 16/6/2012 Lý do xin nghỉ coi thi: Về quê giải quyết chuyện gia đình Kính mong BGH chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tp Hồ Chí Minh, ngày 01/06/2012

Ý kiến của Ban Giám Hiệu

Người viết đơn

Đinh Doãn Nam Anh