P. 1
BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

|Views: 379|Likes:
Được xuất bản bởiTươi Nguyễn

More info:

Published by: Tươi Nguyễn on Jun 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

đăng 06:33 01-12-2011 bởi Thuong Vo [ đã cập nhật 07:33 01-12-2011 ] II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT HOÁN VỊ GEN (Mỗi gen quy
định một tính trạng thường)

Dạng 3A: BIỆN LUẬN VÀ VIẾT SƠ ĐỒ LAI F1 ĐẾN F2. Dự kiện bài cho: - Cho KH của P. - Tỉ lệ phân tính kiểu hình ở thế hệ lai. A. Cách giải chung: Bước 1. Biện luận xác định tính trạng trội lặn, và qui luật di truyền chi phối sự di truyền của hai cặp tính trạng - Dựa vào định luật đồng tính, phân tính của G. Mendel để xác định tính trạng trội lặn - Nếu ở thế hệ lai xuất hiện 4 loại KH phân tính ≠ 9:3:3:1 (hay ≠ 1:1:1:1 trong lai phân tích) thì sự di truyền chi phối tuân theo qui luật di truyền hoán vị gen Bước 2. Xác định tần số hoán vị gen từ đó suy ra KG của P và tần số hoán vị gen: Dùng phương pháp phân tích giao tử để xác định tần số HVG (p) - Từ tỉ lệ phân tính ở thế hệ lai (thường căn cứ vào tỉ lệ % KH mang hai tính trạng lặn) ⇒ tỉ lệ giao tử liên kết (hoặc tỉ lệ giao tử hoán vị) ⇒ KG của cá thể đem lai Bước 3: Lập sơ đồ lai B. Bài tập minh họa: 1.Trường hợp HVG xảy ra một bên bố hoặc mẹ Bài 1: Khi cho giao phấn giữa hai cây cùng loài, người ta thu được F1 có tỉ lệ phân ly sau: 70% cây cao, quả tròn; 20% cây thấp, quả bầu dục; 5% cây cao, quả bầu dục; 5% cây thấp, quả tròn. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1 2.Trường hợp HVG xảy ra hai bên bố và mẹ Bài 2: Cho những cây cà chua F1 có cùng KG với KH cây cao, quả đỏ tự thụ phấn. F2 thu được tỉ lệ phân tính kiểu hình: 50,16% cao, đỏ : 24,84% cao, vàng : 24,84% thấp, đỏ : 0,16% thấp, vàng. Biện luận và viết sơ

bầu dục (ab / ab) = 20% = 40% ab x 50% ab ⇒ + 1 cây P cho giao tử AB = ab = 40% ⇒ Ab = aB = 10% < 25% là giao tử HVG⇒ KG của P (AB / ab) xảy ra hoán vị gen với tần số p = 20% + 1 cây P AB = ab = 50% ⇒ KG P: (AB / ab) => DT liên kết gen Bước 3: Lập sơ đồ lai Bài 2: Bước1: .Bb) * Phân tích tỉ lệ phân tính KH của đồng thời hai cặp tính trạng: cao. a qui định cây thấp B qui định quả đỏ . Từ (1) và (2) ⇒ P (Aa.Biện luận: + F2 xuất hiện tính trạng cây thấp. b qui định quả vàng ⇒ F1 (Aa.đồ lai từ F1 đến F2 C.Bb) x (Aa.Biện luận: + Phân tích tỉ lệ phân tính KH của từng cặp tính trạng riêng rẽ + Tính trạng chiều cao: cây cao : cây thấp = 3 cao : 1 thấp (phù hợp với ĐL phân tính Menđen) ⇒ cây cao (A) trội hoàn toàn so với cây thấp (a) và P: Aa x Aa (1) + Tính trạng dạng quả: quả tròn : quả bầu dục = 3 quả tròn : 1 quả bầu dục (phù hợp ĐL phân tính Menđen) ⇒ quả tròn (B) trội hoàn toàn so với quả bầu dục (b) và P: Bb x Bb (2) . tròn : thấp.84% : 0. bầu dục : thấp. Bb) x F1 (Aa.16% ≠ 9 : 3: 3:1 ≠ 1: 2: 1 nên . quả đỏ biểu hiện trong kiểu gen dị hợp là tính trạng trội Qui ước: A qui định cây cao . quả vàng ⇒ F1 không thuần chủng có kiểu gen dị hợp hai cặp gen. . Vậy cây cao. bầu dục = 70%: 5%: 5%: 20% ≠ 9:3:3:1 ⇒ hai cặp tính trạng di truyền theo qui luật hoán vị gen Bước 2: F1 cây thấp.84% : 28. tròn : cao. Bb) + Tỉ lệ phân tính kiểu hình ở F2: 50. Hướng dẫn giải: Bài 1: Bước 1.16% : 28.

Cách giải chung: Bước 1.Xác định tần số HVG ⇒ KG của F1 ⇒ KG của P: Dùng phương pháp lập phương trình để xác định tần số HVG (p) Gọi tỉ lệ giao tử của F1 AB = ab = x Ab = aB = y x + y = 0. 1 tính trạng lặn (A-bb. vàng (ab / ab) = 0.Trường hợp 1: Đề cho biết KH của P và đã biết trước KG của F1 . aaB-) = a% để lập phương trình y2 + 2xy = a% (2) rồi giải hệ phương trình (1) & (2) chọn ẩn phù hợp từ đó suy ra tần số HVG và kiểu gen của P và F1 Bước 3.5 (1) + Dựa vào tỉ lệ KH mang 1 tính trạng trội.F2 cây thấp.AB = ab = 4% < 25% là giao tử HVG . .Tỉ lệ % 1 loại KH ở thế hệ con lai F2 nhưng không phải là mang cả hai tính trạng lặn (aabb).Lập sơ đồ lai: B. Bài tập minh họa: 1. lặn và xác định qui luật di truyền chi phối hai cặp tính trạng (thực hiện tương tự như bước 1 của dạng 3A) Bước 2. .sự di truyền của hai cặp tính trạng tuân theo qui luật di truyền hoán vị gen Bước 2: .16% = 4% ab x 4% ab ⇒ Hoán vị gen xảy ra cả hai bên bố mẹ F1 đem lai .KH của P và cho biết trước KG của F1 hoặc không cho biết trước KH của P và kiểu gen cuả F1 . mà thường mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn (A-bb hoặc aaB-) A. -Biện luận xác định tính trạng trội.Ab = aB = 46% > 25% là giao tử bình thường ⇒ KG của F1 là (Ab / aB) và tần số HVG: p = 2 x 4% = 8% Bước 3: Lập sơ đồ lai Dạng 3B: BIỆN LUẬN VÀ VIẾT SƠ ĐỒ LAI TỪ P ĐẾN F2 Dự kiện bài cho: .

trong đó có 3744 cây thân cao.Bài 1: Khi lai thứ lúa thân cao. y = 0.P thuần chủng hai cặp tính trạng đem lai F1 đồng tính trạng thân cao. F1 đồng loạt cây cao. Lập sơ đồ lai từ P đến F2. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2 C.Biện luận: .4 ⇒ tần số HVG: p = 2x = 0. chín sớm ⇒ cao.75%. F1 thu được toàn cây thân cao. hạt gạo trong với thứ lúa thân thấp.1 . Bài 2: Bước 1: .24 (1) x + y = 1/2 (2) Giải hệ phương trình (1) & (2) ta có x = 0. (Biết rằng mỗi tính trạng do một gen tác động riêng rẽ quy định). . sớm trội so với thấp muộn (theo quy luật phân li của Melđen) + Quy ước A: cao a: thấp . hạt gạo đục (phù hợp với quy luật phân li của Menđen) ⇒ tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn so với thân thấp (a). hạt trong. chín muộn chiếm 12. Cho các cây F1 tự thụ với nhau ở F2 thu được 15600 cây bao gồm 4 kiểu hình.2 Bước 3. F2 có 4 kiểu hình trong đó kiểu hình cây cao. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2 2. hạt gạo đục.P thuần chủng hai cặp tính trạng tương phản đem lai. Hướng dẫn giải: Bài 1: Bước 1. hạt đục.75% ≠ 25% ⇒ qui luật di truyền chi phối hai cặp tính trạng là qui luật di truyền hoán vị gen ⇒ KG P: (Ab / Ab) x (aB / aB) ⇒ KG F1 : (Ab / aB) Bước 2 : Gọi tỉ lệ giao tử của F1 AB = ab = x Ab = aB = y Ta có : y2 + 2xy = 0. chín sớm. hạt gạo đục (B) là trội hoàn toàn so với hạt gạo trong (b) và kiểu gen F1 (Aa. Bb) . hạt trong (A-bb) ở F2 = (3744/1560) x 100% = 24% ≠ 18.Tỉ lệ cây cao.Trường hợp 2:Đề chưa cho biết KH của P và chưa biết được KG của F1 Bài 2: Đem giao phối giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản thu được F1 đồng loạt cây cao.

A quy định cây cao. tỉ lệ phân li kiểu hình các phép lai sau: 1.Trong quá trình di truyền . a quy định cây thấp.3 + Kiểu gen của P : (AB / AB) x (ab / ab) Bước 3: Lập sơ đồ lai từ P đến F2. D quy định chím sớm.15 < 0. 2. b quy định qủa bầu.15 x 2 = 0.35 > 0.B: chín sớm b: chín muộn + F1 có kiểu gen dị hợp hai cặp gen (Aa. BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN đăng 18:56 29-11-2010 bởi Nguyễn Minh Tuấn THPT Lê Quý Đôn HP [ cập nhật 22:46 09-12-2011 bởi Thuong Vo ] Bài tập 1: Ở cà chua.Gọi tỉ lệ giao tử của F1 AB = ab = x Ab = aB = y Ta có : y2 + 2xy = 0.Tỉ lệ phân tính kiểu hình ở F2 : cây cao.75% ≠ 3/16 ≠ ¼ → sự di truyền hai cặp tính trạng theo quy luật hoán vị gen Bước 2: . d quy định chím muộn .25 (giao tử hoán vị gen) + Suy ra kiểu gen F1 là (AB / ab) và tần số HVG (p) = 0. các gen nằm trên cùng một cặp NST. liên kết gen hoàn toàn. Xác định tỉ lệ phân li kiểu gen.1275 (1) x + y = 1/2 (2) giải hệ phương trình (1) & (2) ta có + x = 0. + y = 0. P1 : P2 : ♀ ♀ (AB / ab) (AbD / aBd) x x ♂ (AB / ab) ♂ (AbD / aBd) .Bb) . B quy định quá tròn.25 (giao tử liên kết) . chín muộn (A-bb) = 12.

Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2 Bài tập 6: Đem giao phối giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản thu được F1 đồng loạt cây cao.84% thấp. quả bầu dục. P3 : ♀ (Aa. B quả dài . P2: (Ab / aB) 3. Xác đinh kết quả các phép lai: 1. A Cây cao. 20% cây thấp. F1 thu được toàn cây thân cao. (ab / ab) 2. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2 . hạt gạo đục. F2 thu được tỉ lệ phân tính kiểu hình: 50. người ta thu được F1 có tỉ lệ phân ly sau: 70% cây cao.84% cao. quả đỏ tự thụ phấn. BD / bd) Bài tập 2: Ở ngô .d quả hạt vàng. vàng. đỏ : 0. quả tròn. trong đó có 3744 cây thân cao. đỏ : 24. Biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2 Bài tập 5: Khi lai thứ lúa thân cao. Bb) Bài tập 3: Khi cho giao phấn giữa hai cây cùng loài. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị với tần số 20%.3. F2 có 4 kiểu hình trong đó kiểu hình cây cao. 5% cây cao.75%. a cây thấp . b quả ngắn . D quả hạt trắng. quả bầu dục. chín sớm. chín muộn chiếm 12.16% cao. vàng : 24. BD / bd) x ♂ (Aa. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1 Bài tập 4: Cho những cây cà chua F1 có cùng KG với KH cây cao.16% thấp. P1: (AB / ab) x x x x (ab / ab) (Ab / ab) (AB / ab)3. hạt gạo trong với thứ lúa thân thấp. hạt đục. hạt trong. (Biết rằng mỗi tính trạng do một gen tác động riêng rẽ quy định). P3: (AB / ab) P4: (Ad /aD . 5% cây thấp. quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ với nhau ở F2 thu được 15600 cây bao gồm 4 kiểu hình. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->