Ngày soạn..............................Ngày dạy......................................................................................................

Tiết

BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI VÀ CHẤT ĐIỆN PHÂN
A.Mục tiêu
1.Kiến thức
- Nắm vững các kiến thức liên quan tới định luật Ôm.
- Vận dụng hệ thức ρt = ρ0(1+α (t-t0) ) hay Rt=R0(1+α (t-t0) ) để giải các bài tập về sự phụ thuộc của điện trở
vào nhiệt độ.
-Vận dụng các định luật Fa-ra-đây để giải các bài tập về hiện tượng điện phân.
2.Kĩ năng
- Rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm và tự luận dòng điện trong kim loại và hiện tượng điện phân.
- Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm và trình bày bảng.
3.Thái độ : Nghiêm túc
B.Chuẩn bị
1.Giáo viên: Đề bài tập trắc nghiệm và tự luận
2. Học sinh: Ôn các kiến thức liên quan tới định luật Ôm dòng điện trong kim loại và hiện tượng điện phân.
C. Tổ chức hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung trình bày bảng
Hoạt động 1:
Ổn định lớp. Kiểm tra bài cũ
GV kiểm tra việc làm bài tập về nhà
của HS.
Hoạt động 2: Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm về dòng điện trong kim loại và chất điện phân
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng:
a. Hạt tải điện trong kim loại là electron.
b. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi.
c. Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là do sự va chạm của các ion dương ở các nút mạng với nhau.
d. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.

Câu 2: Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng là do:
a. Chuyển động nhiệt của các electron tăng lên.
b. Chuyển động định hướng của các electron tăng lên.
c. Biên độ dao động của các ion quanh nút mạng tăng lên.
d. Biên độ dao động của các ion quanh nút mạng giảm đi.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?
a. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các ion âm, electron đi về anot và ion dương
về catot.
b. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các electron đi về anot và ion dương về
catot.
c. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các ion âm đi về anot và ion dương về catot.
d. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các electron đi từ catot về anot khi catot bị
nung nóng.

Câu 4: Yếu tố nào nào sau đây ảnh hưởng đến độ dẫn điện của chất điện phân:
a. Nhiệt độ

b. Nồng độ chất điện phân

Câu 5: Hãy điền vào chỗ trống

c. Dung môi

d. Tất cả yếu tố trên

Công thức của định luật Faraday: ………………………………………………………………………………… Câu 6: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3. 36490C c. Khi sáng bình thường.97 g d.16. Lượng Ag bám vào catot trong thời gian 16 phút 5 giây là: a.5 V.94 g Câu 8: Khi hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn này là U1 =20mA thì cường độ dòng điện chảy qua đèn là I1 = 8mA.5 g c.54 g d. 3.92g/cm3. Khi các ion di chuyển tới điện cực thì có thể xảy ra phản ứng phụ như: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b. cường độ dòng điện chảy qua bình điện phân là I=1A. R1=3 ôm. b. điện trở của bình điện phân R=8ôm.08 g c. Tính a. Biết sau 16 phút 5 giây điện phân. 0. 2644 K GV phát đề bài cho HS . R2 là bình điện phân dung dịch CuSO4 có các điện cực bằng Cu. hiệu điện thế bóng đèn là U2 = 240V thì cường độ dòng điện chảy qua đèn là I2 =8A. 2917 K Cho mạch điện như hình vẽ E=13.d d. Nhiệt độ t2 của dây tóc đèn khi sáng bình thường là: a. Cho AAg=108đvc.18 D. SBT 3. c. điện trở trong r=1 ôm. RA=0.a. 1. 1. biết diện tích của bề mặt kim loại 40cm2. nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t1 =250C.1. + Thể tích của lớp Cu liên hệ với diện tích và bề dày bởi công thức nào? + V=S. Hoạt động 4 : Củng cố và bài tập về nhà GV nhận xét về giờ BT GV yêu cầu HS phải thuộc các công thức về dòng điện trong kim loại và định luật Ôm ** Bài tập về nhà Học lý thuyết. Rút kinh nghiệm giờ dạy .13. 5g b. 26000C b. 3. khối lượng riêng của Cu là 8. khối lượng Cu được giải phóng ở catot là 0. Khối lượng Cu bám vào Catot trong thời gian 5h có giá trị là: a. Cường độ dòng điện chảy qua bình điện phân. r=1 ôm. HS làm bài trong khoảng thời gian 15 phút HS nêu các phương án. 10.2. 5.10-3K-1. một thiết bị gì của mạch điện. Điện trở của bình điện phân.48 g. Tính chiều dày của lớp Cu trên tấm kim loại sau 16 phút 5 giây điện phân.08 mg b. lý do chọn các câu lý thuyết Bài tập cho một số học sinh chữa đồng thời trên bảng GV chốt và kết luận các kết quả cuối cùng Hoạt động 3: Bài tập tự luận về điện trường GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài HS tóm tắt đề bài Câu hỏi định hướng của GV + Bình điện phân đóng vai trò như + HS trả lời: đóng vai trò là điện trở. Biết hệ số nhiệt điện trở 4. nAg=1. 11.08 kg Câu 7: Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anot làm bằng Cu. 3.17. R3=R4=4 ôm. được mắc với hai cực của nguồn điện E=9V.

.... Tìm điện tích mỗi quả cầu lúc đầu.Rèn luyện kỹ năng giải bài tập tự luận về chương tĩnh điện..... BM = 6cm c/ N sao cho AN = BN = 4√2cm d/ P sao cho AP = 6cm .1µC... được treo vào 1 sợi chỉ cách điện........ dòng điện không đổi và dòng điện trong chất điện phân.. GV sẽ HS ghi nhận bổ xung kiến thức những phần mà HS còn yếu.. Xác định lực tác dụng lên điện tích điểm q = 2... năng lượng điện trường). + Định luật Faraday để giải bài tập về hiện tượng điện phân...6. dòng điện không đổi và dòng điện trong chất điện phân... Một quả cầu khối lượng 10g.. C. Cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa ra vị trí cũ thì thấy chúng đẩy nhau với lực F2 = 9..... đặt tại A và B cách nhau 8cm trong không khí.. Đầu tiên hai quả cầu này tích điện trái dấu. Giao nhiệm vụ về nhà Thông qua tiết bài tập.. số bài tập bị vướng mắc...Ngày dạy..... chúng hút nhau với lực F1 = 1...Ngày soạn...q2 = 4....Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm và trình bày bảng. Yêu cầu HS chọn một vướng mắc......Giáo viên: Đề bài tập tự luận 2..10-3N.... + Chương dòng điện không đổi: định luật Ôm đối với toàn mạch và đoạn mạch..10-9C khi q đặt tại : a/ Trung điểm O của AB b/ M sao cho AM = 8cm . dây treo hợp với đường thẳng đứng góc = 30o... Đưa quả cầu thứ 2 mang điện tích q2lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí ban đầu.. Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung trình bày bảng Hoạt động 1: Ổn định lớp Hoạt động 2: Rèn luyện kỹ năng giải bài tập tự luận GV phát bài tập ôn tập từ tiết HS nêu một số bài tập còn trước.... . Khi đó 2 quả cầu ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang và cách nhau 3cm. BP = 10cm Câu 2...... Hoạt động 3: Ôn tập củng cố kiến thức.Kĩ năng ...... ** Yêu cầu HS chia nhóm soạn bài dòng điện trong chất khí bằng powerpoint... Chương 1... 2. điện trường đều (hiệu điện thế...Thái độ : Nghiêm túc B....... .....Tiết BÀI TẬP A. Học sinh: Ôn các kiến thức liên quan về chương tĩnh điện. Hỏi độ lớn điện tích q2 và lực căng sợi dây? Lấy g = 10m/s2 Câu 3... đặt cách nhau 1 đọan r = 10cm trong không khí... các công thức liên quan đến tụ điện.. Quả cầu mang điện tích q1 = 0...10-2N.Mục tiêu 1.10-8C...Nắm vững các kiến thức liên quan tới: + Chương tĩnh điện: định luật Comlomb.... công của lực điện..Chuẩn bị 1. **Yêu cầu HS hoàn thành bài HS ghi nhận nhiệm vụ tập đã được phát.......... Cho 2 quả cầu nhỏ giống hệt nhau... 3.....Kiến thức .... Cho 2 điện tích điểm q1 = .. TĨNH ĐIỆN Dạng 1: Xác định lực điện và cường độ điện trường tạo bởi điện tích điểm Câu 1..... sau đó GV gợi ý cho HS giải........

Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm A và H.4.10-8C và q3 đặt tại ba điểm ABC. C3= 4 µF . Coi khối lượng của electron bằng 9. Năng lượng này có thể làm bao nhiêu kilôgam nước ở 100°C bốc thành hơi ở 100°C ? Cho biết nhiệt hóa hơi của nước bằng 2. C. Câu 4.3. B. Cho 1 tụ điện phẳng mà 2 bản có dạng hình tròn bán kính 2cm và đặt trong không khí. Quả cầu nằm giữa 2 tấm kim loại song song. hệ thống nằm cân bằng trong không khí. a.10-3kg treo vào 1 sợi dây dài ℓ = 1 m. Điện tích của electron bằng – 1. Hai tấm cách nhau 4cm. Tại các đỉnh A. Tại 3 đỉnh của tam giác đều.106 J/kg. Dạng 2: điều kiện cân bằng của điện tích Câu 1. Xác định cường độ điện trường tại các điểm A. Câu 2. Tính điện thế và hiệu điện thế Câu 3.1. Tụ điện Câu 1. Bản tích điện dương nối với cực dương. điện tích của tụ là 10 µC . Câu 2. AC.103 V/m. b/ Có thể đặt 1 hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu vào 2 bản tụ điện đó? Cho biết điện trường đánh thủng đối với không khí là 3. Câu 2.106 V/m. Xác định điện tích q3 và khoảng cách BC. AB. Cường độ điện trường E= 100V/m. a/ Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm BC. Một tụ điện có điện dung C= 2 µF được tích điện. Câu 5.4. Một e di chuyển một đoạn 0. Hỏi electron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng 0? Cho biết khối lượng electron m= 9. Cho 1 điện trường đều có cường độ 4. b/ tâm của tam giác.10-31kg và không phụ thuộa vào vận tốc.B. Lấy g= 10m/s2. Nối tụ điện đó vào bộ ác qui có SĐĐ E=50V. Biết vận tốc của e tại M bằng không Dạng 5. Vectơ cường độ điện trường song song với cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC và có chiều từ B đến C. a/ Tính điện dung của tụ điện.10-19 C.C của 1 hình vuông ABCD cạnh a=1. C2= 1 µF .6. q3 (ĐS: q1=q3=-1. Giả thiết rằng trong 1 tia sét có điện tích q = 25 C được phóng từ đám mây dông xuống mặt đất và khi đó hiệu điện thế giữa đám mây và mặt đất U = 1. q2= 4. b. cạnh 10cm có 3 điện tích điểm bằng nhau và bằng 10nC.q2. Đặt 1 hiệu điện thế 750V vào 2 tấm đó thì quả cầu lệch ra khỏi vị trí ban đầu 1cm. các electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế 25000V.5 cm lần lượt đặt cố định q1. C1 C2 A B C1 C5 C4 B C5 C3 A C5 C2 C3 C4 Câu 3. Một quả cầu khối lượng 4. Biết AB = 1cm. Một electron chuyển động dọc theo đường sức của 1 điện trường đều. Hỏi khi electron đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu? Vận tốc ban đầu của electron nhỏ. thẳng đứng như hình vẽ. AC= 8cm. Tính điện dung của bộ tụ điện.10-6C và CĐĐT tổng hợp tại D bằng không.Câu 4.5.1. Hai bản cách nhau 2mm.6 cm từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công 9. b/Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh huyền. Vận tốc ban đầu của electron bằng 300km/s.6. Dạng 4: electron chuyển động trong điện trường đều Câu 1. Trong đèn hình của máy thu hình. + + + Câu 3. Tính năng lượng của tia sét đó.4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương và chiều nói trên? 2) Tính vận tốc của e khi nó tới P.10-31kg. Ba điện tích điểm q1= 2. Hỏi khi đó năng lượng của bộ ác qui tăng lên hay giảm đi? Tăng hay giảm bao nhiêu? 3 . Trong các hình dưới đây C1= C4= C5=2 µF .q3 1) Biết q2=4.10-8C .10 8 V. a. Tính q1. Hãy xác định cường độ điện trường tại: a/ trung điểm của mỗi cạnh tam giác. Tính điện tích của quả cầu.10-6C) 2) Tìm CĐĐT tổng hợp tại tâm O của hình vuông Dạng 3. Cho biết AB= 6cm.10-18J 1) Tính công mà lực điện sinh ra khi e di chuyển tiếp 0.

21a .5).nguồn có suất điện động ξ =20V.điện trở trong r=1 Ω 1.Hãy cho biết đèn sẽ sáng như thế nào? 2.7).các nguồn giống nhau mỗi nguồn có suất điện động ξ =3 V. Tính nhiệt lượng toả ra ở điện môi.hãy xác định số chỉ của vôn kế khi đó là bao nhiêu? Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ(HII.cho biết R1=10 Ω.điện trở trong r=0.điện trở trong r=1 Ω.giới hạn của tụ Câu 4.điện tích của tụ điện phóng qua lớp điện môi giữa 2 bản tụ đến lúc điện tích của tụ bằng không.Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và cường độ 2. 500V.5 .R2=15 Ω. 1. 1.Hãy cho biết chiều của dòng điện qua ampe kế và số chỉ của ampe kế là bao nhiêu 2. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG HII. Câu 5.R4=4 Ω.200V.ampe kế có điện trở không đáng kể. Dạng 6: Năng lượng hoạt động của tụ .2.Dòng điện qua mỗi điện trở 3. Sau khi ngắt tụ ra khỏi nguồn.b.5 R3 R1 X R2 R3 H× nh4. Ba tụ điện có điện dung lần lượt là: C1=1 µ F. Các bài tập trong SGK Chương III.Thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trở vô cùng lớn.Hiệu điện thế UAB và UMN 4.R3=6 ΩR4=3 Ω.r HII.r HII. C2=2 µ F. Một bộ tụ gồm 5 tụ điện giống hệt nhau nối tiếp mỗi tụ có C=10 µF được nối vào hđt 100 V a) Hỏi năng lượng của bộ thay đổi ra sao nếu 1 tụ bị đánh thủng b) Khi tụ trên bị đánh thủng thì năng lượng của bộ tụ bị tiêu hao do phóng điện.cho biết R1=3 Ω.6 Dạng bài tập kết hợp giữa tụ điện và điện trở.Để đèn sáng bình thường thì ta cần phải thay điên trở R1 bằng một điện trở R’ có giá trị là bao nhiêu? R1 A + R2 C A D R1 R3 B R4 A + M R2 R3 N B A B R4 Đ X R2 R4 R1 R1 X R2 R3 H× nh4.R2=7 Ω. nguồn có suất điện động ξ =14V. giống bài kiểm tra 1 tiết.5 H.R3=6 ΩR4=9 Ω. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ( HII. điện trở R1=4 Ω.7 Q .6).25 Ω.Hiệu suất của nguồn điện Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ(HII.trên đèn có ghi 6V-6W. Đem các tụ điện này mắc thành bộ 1) Với cách mắc nào thì bộ tụ điện có thể chịu được hiệu điện thế lớn nhất 2) Tính điện dung và hiệu điện thế của bộ tụ điện đó CHƯƠNG II.Công suất tỏa nhiệt trên các điện trở 5. Tìm năng lượng tiêu hao đó.R3=5 Ω.R2=5 Ω. C3 =3 µ F có thể chịu được các hiệu điện thế lớn nhất tương ứng là: 1000V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful