P. 1
bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng

bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng

|Views: 16,423|Likes:
Được xuất bản bởitrangthaihoa31

More info:

Published by: trangthaihoa31 on Jun 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng

Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-2-1930). Trả lời I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc Châu Á cùng với phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người hướng về một cuộc sống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu nước Việt Nam một sư lựa chọn mới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt. Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dân phong kiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác

chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). nhưng rồi cũng không thành công. chủ yếu là Nhật Bản. Tuy nhiên. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. Do những hạn chế về lịch sử. thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. ông về Xiêm nằm chờ thời. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Người nhà quê (Le Nhaque). Ông lập ra Hội Duy tân (1904). một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. càng về sau. có việc mở trường học. kéo dài đến năm 1913. về giai cấp. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Phan Châu Trinh. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926)..thuộc địa lần thứ hai (1924-1929). dân chủ. hô hào thay đổi phong tục. giải phóng dân tộc. Phục Việt (1925). Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng. phong kiến và tư sản. Năm 1919-1923. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. bóc lột của đế quốc. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. nước mạnh. Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. ở Bắc Kỳ. chiếm 1. nên Phan Bội Châu.2% số dân. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. nhưng với tinh thần dân tộc.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. Việc không thành. nếp sống. . thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. II. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). Hưng Nam). Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. nhỏ và số người vô sản. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. Cường học thư xã (Sài Gòn). làm cho dân giàu. mở mang dân trí. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. nửa phong kiến. ở Trung Kỳ. An Nam trẻ (La jeune Annam). Quan hải tùng thư (Huế). về thế lực kinh tế và chính trị. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. Thanh niên cao vọng (1926). Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã).. hạ chiếu Cần Vương. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. Hưng Nam. Đầu thế kỷ XX. phần lớn xuất thân từ nông dân. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. có cuộc vận động Duy tân. nâng cao dân khí.

Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. Hải Dương. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. đang đói mà có cơm ăn. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. thể hiện ý thức dân tộc. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Vì vậy quốc tế cử . Về tổ chức. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. ở một số địa phương như Thái Bình. sôi nổi. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. sôi nổi khắp cả nước.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. nhân sự. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. III. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. Ngày 9-2-1930. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Trong tình thế hết sức bị động. bác ái. xóa bỏ chế độ vua quan. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. Năm 1923. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Người sang Liên Xô gặp Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. Nhìn chung. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". cũng có những hoạt động phối hợp. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. thành lập dân quyền. xã hội chủ nghĩa. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. tiểu tư sản.Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927).. ngày 5 – 6 – 1911. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Phạm Tuấn Tài. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. cạnh tranh phạm vi hoạt động. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. rõ ràng. tập hợp các thành phần tư sản. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Về chính trị. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước..

người sáng lập. là tấm . Đông Kinh Nghĩa Thục. Sách lược vắn tắt. dân chủ văn minh". Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác . giải phóng con người. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. giải phóng giai cấp. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Đồng chí hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. đủ sức lãnh đạo cách mạng. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. tư tưởng. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. là kết quả của quá trình lựa chọn. thống nhất các tổ chức cộng sản. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. “Năm 1930. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. Người đã tự tu dưỡng. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”.Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. giải phóng xã hội. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. Câu 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng.Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Năm 1930 tại Hương Cảng. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Liên hệ bản thân? Trả lời: I. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. chương trình tóm tắt … IV. xã hội công bằng. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Trung Quốc. thông qua chánh cương vắn tắt.

coi nhẹ mặt tài. phát triển góp phần làm phong phú. văn hóa khu vực. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những bạn bè của ông. Người cách mạng phải có đạo đức. Tây. kim. tư tưởng từ bi bác ái.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. đấu tranh xã hội). vừa có chất Nho phong. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. đều do cán bộ tốt hay kém”. suy nghĩ và lựa chọn. đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. tình yêu thương con người. Cây phải có gốc. nhân quyền của văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. ông ngoại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. như lòng vị tha. đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. Hồ Chí Minh đã nâng đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đời khác. .gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. 2. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. khắc khổ trong sinh hoạt. kế thừa. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. là sự lo lắng nước mất nhà tan… lịch sử ta. không có nguồn thì sông cạn. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa. những hình ảnh đẹp của thời đại. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. dựng làng và giữ nước. vận dụng. triết lý hành đạo giúp đời. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. của chàng trai Nguyễn Tất Thành. Hà Văn Cận. tu thân dưỡng tính. Những vị quan có uy tín và thế lực lớn như Cao Xuân Dục. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đức. bình đẳng. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. phù hợp với thời đại. 1. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truyền thống đạo đức ấy. sang ở nước. văn hóa thế giới. là sống ở làng. Một bối cảnh văn hóa nữa. vừa thu hái. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. giữ nước. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. bao trùm: Làm người. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. Phan Bội Châu. Cho nên. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. cổ…. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. văn hóa dân tộc. cần cù.truyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. các con cháu của Nguyễn Thông. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. dân chủ và phong cách dân chủ. Để có phần sáng tạo của mình. trung kiên trong bản chất. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. bác ái. cứng cỏi trong giao lưu…đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị…Những đức tính như yêu nước. truyền thống hiếu học…Tư tưởng tự do. là gia đình nhà Nho. Vương Thúc Mậu. coi đó là cái gốc của cây. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. dựng làng. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. tạo nên tư tưởng của Người. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu thời là một môi trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều thiện cảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. không có gốc thì cây héo. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. Chính từ bối cảnh này. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. Trần Đình Nam ở Huế. vừa gạn lọc.

suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Từ khái niệm cũ "trung với vua. đạo đức lành mạnh ở mọi người. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. vàng càng luyện càng trong".3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người Một là: Nói đi đôi với làm. mà còn lâu dài về sau. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. . Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. dân ta được hoàn toàn tự do. khó khăn nào cũng vượt qua. Cổ vũ “người tốt. Nó do đấu tranh. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. đảng viên đi trước. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . lành mạnh về đạo đức. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. mọi người vì mình”. Nâng cao đạo đức cách mạng. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. ai cũng được học hành". cán bộ.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. khơi dậy ý thức tự giác. “Trung với nước hiếu với dân. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. phải nêu gương về đạo đức. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Hai là: Xây đi đôi với chống. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. việc tốt”. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. củng cố. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. trung với nước hiếu với dân. Ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. yêu thương con người. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Những người lao động bị áp bức bóc lột. Xây dựng nền đạo đức cách mạng. Hai là. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. các điển hình tiêu biểu. ham muốn tột bậc. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. làng nước theo sau. 4.

Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động.. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. với nhân dân lao động các nước. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. Với tấm lòng bao dung của một người cha. Đối với những người có thói hư tật xấu. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. cá nhân có thành tích xuất sắc. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. Theo Hồ Chí Minh. Không ham người tâng bốc mình. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. siêng năng. không liên hoan. Trong Di chúc. đứng đắn". con người. hiếu với dân. có năng suất cao. cho mỗi con người. sửa đổi điều dở của bản thân mình. đồng chí của Người. lên trước việc tư. vui sau thiên hạ". nguồn hạnh phúc của chúng ta". không dựa dẫm. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. phải "lo trước thiên hạ. bóc lột. Trung với nước. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. khiêm tốn. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". của bản thân mình. của nước. không xem khinh người dưới. "không xâm phạm một đồng xu. các dân tộc. chè chén lu bù. tinh thần quốc tế trong sáng. . không trừ một ai. là nguồn sống. Phải "trong sạch. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. thẳng thắn. tự đại. cần kiệm liêm chính. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. hiếu với dân. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. dân chủ và tiến bộ xã hội. hạnh phúc cho nhân dân. "nghĩa là không tà. đạo đức. công lý và tiến bộ xã hội. không bao giờ hủ hoá". Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. việc nhà. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. cần kiệm liêm chính. . chí công vô tư. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. chứ không phải đập cho tơi bời". nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. hạt thóc của Nhà nước. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. Đối với việc: để việc công lên trên. tiết kiệm tiền của của dân. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. sáng tạo. đoàn kết thật thà. Không tham sung sướng. không ỷ lại. thương người. là trẻ hay già. biểu dương các tập thể.Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. Trung với nước. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Chí công vô tư. của nhân dân". Ba là. độc lập dân tộc. trai hay gái. Bốn là. không phô trương hình thức. Đối với người: không nịnh hót người trên. Chính. luôn giữ thái độ chân thành. "Không tham địa vị. Đó là. Theo Hồ Chí Minh. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. Vì vậy mà quang minh chính đại. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. lao động có kế hoạch. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. không lười biếng. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. nhắc nhở mỗi cán bộ. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". không dối trá. không tham lam". với việc". luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Người căn dặn.. tiết kiệm thì giờ. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. không phân biệt một ai. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. Không tham tiền tài. đó là thái độ của người cách mạng. Đối với mình: không tự cao. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. "không xa xỉ. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. lừa lọc. không bừa bãi". lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. không hoang phí. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. chí công vô tư.

rèn luyện đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đó. bằng gươm còn dễ. Do vậy. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. nhân dân lao động và của cả dân tộc. chí công vô tư. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. mỗi một người dân khỏe mạnh. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. thật sự cần kiệm liêm chính. liêm. suốt đời phấn đấu vì một nước Việt Nam độc lập. kiệm. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. tức là cà nước khỏe mạnh”. kiệm. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. Người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần hiểu rõ các điều kiện được xét để kết nạp vào Đảng. II. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. việc giữ gìn dân chủ. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. xã hội công bằng. khoa học – kỹ thuật: Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. sống trong sạch.chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. liêm. theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. Hai mặt đó phải tiến hành song song. thế giới. nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. Ngay từ năm 1952. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. chí công vô tư. tức là cả nước yếu ớt. . không kiêu ngạo. là thứ “giặc nội xâm”. dân chủ. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. phê phán những thói hư tật xấu. tự giác và nỗ lực phấn đấu. Đảng viên của Đảng là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong đó. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . Vì vậy. dân chủ. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. giàu mạnh. Trong cuộc đấu tranh này. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. chính. trong nội bộ. chính. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. có chí tiến thủ và đoàn kết. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. là một khó khăn. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. mật thám". Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3 -Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. lãng phí quan liêu. theo đó. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng: Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. đau xót". xa hội . Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. phong kiến. là bạn đồng minh của thực dân. văn minh. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. việc kết nạp người vào Đảng. trong tinh thần. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. xây dựng nước nhà.

còn những người không có quốc tịch Việt Nam hoặc đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì không được thừa nhận là công dân Việt Nam. Điểm 1. . Vì quy định như vậy. Song hiện nay. . có lao động. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phục tùng tổ chức. lý tưởng của Đảng. nhiệm vụ và quyền của đảng viên. kiến thức và năng lực hành động … của người vào Đảng. 3. Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định: “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng không chỉ căn cứ vào những lời nói. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Điều lệ Đảng. bình quân tuổi đời của đảng viên khá cao. Đây là đòi hỏi về pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. Không thể coi là thừa nhận Điều lệ Đảng. bóc lột lao động của người khác.Đảng không thể xét tất cả mọi người. bởi vì bản chất của chủ nghĩa xã hội là vì lợi ích của giai cấp công nhân. “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” (Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992. bảo đảm sự phát triển và tương lai của Đảng.Điều lệ Đảng không quy định tuổi tối đa của người vào Đảng. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên. không dám đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ở ngay đơn vị mình … Không tự giác rèn luyện. tư tưởng và ý thức phấn đấu của người vào Đảng. Do đó. Điều 49). mà còn phải căn cứ vào việc làm thực tế hàng ngày để thấy được người xin vào Đảng có thật sự vì mục đích. Đây là đòi hỏi quan trọng nhất đối với người vào Đảng. Không thể coi là thừa nhận chủ nghĩa xã hội mà trong việc làm hàng ngày lại luôn luôn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hoặc lợi ích bộ phận. Là công dân cho nên đảng viên phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. đảng viên còn ý thức sâu sắc được trách nhiệm chính trị của mình là làm cách mạng. lý tưởng của Đảng. sức khoẻ. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. Thừa nhận mà không tự nguyện thực hiện thì chưa phải là thừa nhận thực sự. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Người vào Đảng phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính trị của Đảng. của nhân dân lao động và của cả dân tộc. kỷ luật của Đảng. chỉ những người có quốc tịch Việt Nam mới là công dân Việt Nam. đặt lợi ích của tổ quốc. có ý thức trách nhiệm về mọi hành động của mình. mà chỉ xét kết nạp những công dân Việt Nam.a) Tiêu chuẩn để kết nạp Đảng : 1. không bóc lột. suốt đời phấn đấu cho mục đích. giác ngộ mục đính. Tiêu chuẩn nói trên cũng là yêu cầu phấn đấu của những người muốn gia nhập Đảng. đặt mình trong sự quản lý. lý tưởng của Đảng mà phấn đấu hay không? Vào Đảng có tự giác chấp nhận phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng hay không? Đây là điều kiện được tổ chức đảng đặc biệt quan tâm khi xem xét để kết nạp người vào Đảng. Điều lệ Đảng. Nhưng khác với công dân bình thường. Tiêu chuẩn đảng viên. Điều lệ Đảng. Theo quy định này. . giáo dục của đơn vị. Là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. Đòi hỏi đối với người vào Đảng không chỉ thừa nhận mà còn phải tự nguyện thực hiện. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Hành động thực tế là thước đo nhận thức. phẩm chất chính trị. Nội dung điều kiện này yêu cầu người muốn được đứng vào đội ngũ của Đảng phải có quan điểm.Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ mười tám tuổi trở lên. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. . không đúng với yêu cầu về sự giác ngộ lý tưởng. được nhân dân tín nhiệm. lập trường chính trị đúng đắn. do đó Đảng ta hết sức quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên để trẻ hoá đội ngũ đảng viên. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. vì ở độ tuổi đó mới có trình độ nhận thức. trong thực tế công tác phát triển đảng viên sẽ nghiêng về tuổi tác. buông thả bản thân. 2. kết hợp hài hoà lợi ích chung của đất nước và lợi ích cá nhân. giữ gìn đòan kết thống nhất trong Đảng”. của đoàn thể ở cơ sở thì không đảm bảo về ý thức kỷ luật và không thật sự thừa nhận hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Là công dân Việt Nam được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nước ta. tiêu chuẩn. năng lực tư duy cần thiết. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. cục bộ. dù đó là những lời nói mạnh mẽ. không nghiêm túc tham gia sinh hoạt. đủ sức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. gắn bó mật thiết với nhân dân. tiêu chuẩn đảng viên mà lười lao động hoặc không lao động (lao động chân tay hoặc lao động trí óc). trước khi trở thành đảng viên phải là công dân Việt Nam. muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị.

đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. pháp luật của Nhà nước. Phân tích: Theo quan điểm của tôi: trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam hiện nay. nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. tham nhũng. vùng xa. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. đảng viên có bốn nhiệm vụ được xác định trong Điều 2. 2. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. chăm lo đời sống vật chất. dân chủ hóa. Hướng dẫn số 04 – HD/TCTW ngày 05 – 02 – 2002 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng có quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng: Căn cứ điều kiện. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. nâng cao trình độ kiến thức. Điều lệ Đảng hiện hành của Đảng Cộng Sản Việt Nam. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Trở thành một con người ưu tú la kết quả phấn đấu. quan liêu. Vì vậy. vì “lửa thử vàng. theo hướng như sau: a. tích cực tham gia công tác quần chúng. có lối sống lành mạnh. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. không đủ tư cách công dân. Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX chỉ rõ: “công tác phát triển đảng viên mới nhằm vào những người lao động giỏi. thành uỷ có thể xem xét. chiến đấu và học tập. là yêu cầu giữ vững. có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân và các tổ chức tự quản của dân”1 b)Nhiệm vụ của đảng viên: Nhiệm vụ của mỗi đảng viên thường được điều chỉnh. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Không ngừng học tập. làm công tác phát triển đảng viên. giới thiệu những người xứng đáng vào Đảng. bổ sung để phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. thường xuyên tự phê bình và phê bình.Một trong những phẩm chất cơ bản thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng phải tỏ ra xứng đáng là người lãnh đạo. chính sách và tổ chức của Đảng. pháp luật của Nhà nước. năng lực công tác. gian nan thử sức”. đẩy mạnh công nghiệp hóa. Muốn được nhân dân tín nhiệm thì phải là người ưu tú. pháp luật của Nhà nước. Nếu là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao. Sự đánh giá trung thực. bảo vệ đường lối. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định”.thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. khách quan của nhân dân giúp Đảng xem xét. không bảo đảm như quy định tại điều a nêu trên thì tỉnh ủy. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. Thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất con người. chưa đủ mười tám tuổi. chính sách của Đảng. có uy tín trong quần chúng. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. cơ hội. Trong thời kỳ phát triển mới . công tác. Tham gia xây dựng. vùng sâu. hiện đại hóa đất nước. giác ngộ chính trị cần thiết. Đảng không thể kết nạp những người không có nhân cách. nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực sáng tạo trong sản xuất. tích tực hoạt động trong hệ thống chính trị. Những người chưa đủ trình độ giác ngộ giai cấp. Điều lệ Đảng. Chỉ có thông qua thực tiễn mới biết được ai là người ưu tú. người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. phẩm chất chính trị. đạo đức cách mạng. kết nạp đảng viên một cách đúng đắn. Sau khi được kết nạp vào Đảng. Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (và tương đương) trở lên. cục bộ. coi Đảng là Đảng của mình. có đạo đức và lối sống lành mạnh. mọi đảng viên phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ học vấn. b. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. Đảng không có lợi ích nào khác. Ba điều kiện nói trên là những điều kiện cần thiết phải có đối với người được xét để kết nạp vào Đảng. hiện đại hóa đất nước. chỉ thị của Đảng. rèn luyện. trung thực với Đảng. hải đảo mà điều kiện học tập khó khăn. chính sách của Đảng. phục tùng kỷ luật. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. giải quyết từng trường hợp cụ thể. Người không được nhân dân tín nhiệm thì không thể là đảng viên. chưa được nhân dân tín nhiệm không thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 4. đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới. hoàn cảnh cụ thể. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tỉnh ủy và đảng uỷ trực thuộc Trung ương có thể quy định trình độ học vấn của người vào Đảng. 3. là người đầy tớ trung thành của nhân dân. xây dựng . nghị quyết. 1. Ngoài lợi ích của nhân dân. rèn luyện của một quá trình nhất định. những người có lý tưởng cách mạng.

bảo vệ sự thật. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa. trong quá trình phát huy dân chủ. Phê bình. cực đoan hay tư tưởng sai lệch. mất uy tín trước quần chúng. hội nhập quốc tế và khu vực. từng tập thể đến toàn xã hội. tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong. Điều lệ Đảng chỉ rõ đảng viên có những quyền sau: “1. độc đoán.Đương nhiên. thậm chí còn phạm những sai lầm. Điều lệ Đảng. Dũng khí đó phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. Ứng cử. pháp luật…Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão.Đảng viên cần có kiến thức. có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm chất. kiến nghị. với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. không ít trường hợp đảng viên không phát huy được tác dụng. dân chủ hình thức. còn biểu hiện trong đời sống chính trị. thử thách nào. Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. trung thành với lý tưởng cộng sản. tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của từng gia đình. mị dân. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. . Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. của xã hội. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên. chuyên quyền. Không phải ngẫu nhiên khi còn sống. Người thường nhắc nhở cán bộ. kỷ cương. đạo đức của đảng viên. Để làm được điều đó Đảng viên cần phải: . c)Quyền của đảng viên: Điều 3. chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng. dân chủ cực đoan. gương mẫu. thiếu kiến thức. báo cáo. coi việc tôn trọng quần chúng. phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân. đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng. học hỏi quần chúng. giữ gìn phẩm chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. Đạo đức hành động đòi hỏi ở họ dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn. trong tình hình đó. có chức có quyền. 3. phê phán những biểu hiện mơ hồ. pháp luật… thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. gia trưởng. thờ ơ và lảng tránh trước sự hoành hành của cái ác trong đời sống. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác. lẽ công bằng và các giá trị dân chủ xã hội vì lợi ích công dân và vì lợi ích chung của xã hội. đồng thời. trù dập ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. quản lý kinh tế. là do thiếu hiểu biết. sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. chân lý. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu. mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng bằng sự kiên định. Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối với quần chúng. Ngày nay. rơi vào tình trạng “trung bình”. khoa học kỹ thuật.Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. luân lý đạo đức. làm thất bại âm mưu. là cán bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. tư cách. chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện. mệnh lệnh. chủ trương. Rõ ràng. phải chống thái độ theo đuôi quần chúng.Mỗi đảng viên.xã hội. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. khoa học kỹ thuật. hằng ngày lượng thông tin ồ ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều. gắn liền mật thiết với các sinh hoạt của nhân dân. độc đoán. chủ trương. quyết định công tác hoắc thi hành kỷ luật đối với mình. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. quản lý kinh tế. tích cực bảo vệ pháp luật. chính sách của Đảng. ức hiếp quần chúng. vững vàng của Đảng. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đảng viên. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. uy tín của Đảng đối với xã hội. người đảng viên lúc này cần ủng hộ nhân tố mới. an ninh trật tự. . Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức. chính sách của Đảng. tư tưởng Hồ Chí Minh. thời đại tin học đạt nhiều thành tựu kỳ diệu. nếu cán bộ đảng viên không có kiến thức.Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. đặc quyền đặc lợi. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. 4. trí thông minh. không dao động trước bất kỳ khó khăn. biểu quyết công việc của Đảng. đòi hỏi phải có trình độ thu nhận. trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo. nhất là quyền thảo luận các vấn đề về đường lối. vững vàng. phân tích và xử lý đúng đắn. 2. nói nhiều về vấn đề này. . Những quyền đó phải được tôn trọng và bảo đảm thực hiện. đường lối. Vừa qua. vô chính phủ. -Đối với người đảng viên. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây trừ quyền biểu quyết ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng”.

kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. phục vụ nhân dân. Mỗi đoàn viên thanh niên cần học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. áo mặc. thống nhất trọn vẹn hôm nay. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. ai cũng được học hành”. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. lý tưởng cách mạng. to đẹp hơn”. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. làng nước theo sau”. hết sức phụng sự Tổ quốc. Tuy nhiên người vào Ðảng không phải ai cũng hoàn hảo. hết lòng. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. nhiệm vụ do Đảng đề ra. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. cống hiến của quần chúng. Những quy định về quyền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn. Trung với nước. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. mục đích của Đảng. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. dân ta được hưởng tự do. Phấn đấu vào Ðảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. đoàn kết trong Đảng. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. chia rẽ là làm hại cho đất nước. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trung với nước. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. "chỗ dựa" tiến thân. thống nhất đất nước. toàn tâm. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. đơn vị. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. Câu 5-Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên? Căn cứ vào tiêu chuẩn. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. chưa rèn luyện. của nhân loại và thời đại. Tổ quốc Việt Nam độc lập. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. chia rẽ Đảng với nhân dân. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. đã hiến dâng tất cả tình cảm. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. để trở thành Đảng viên đối với mỗi người cần phải xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn: phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. lạc hậu. mẫu mực. xây dựng chủ nghĩa xã hội. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. nhiệm vụ của Đảng viên. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. đi đôi với trách nhiệm. đã tìm thấy chân lý. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. tổ chức đảng. hai là. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. tự do. thỏa mãn tham vọng cá nhân. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Phân tích: “Đảng viên đi trước. chưa cống hiến. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. Một đoàn viên. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. lệch lạc. Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. độc lập”. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. Đoàn kết là yêu nước. gian khổ. Tất nhiên. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. trong cơ quan. cống hiến nhiều hơn cho . Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. Nâng cao tinh thần yêu nước.Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Khi mọi người đã phát biểu ý kiến. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. vui sau cái vui thiên hạ. thực dụng. những việc khó khăn. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. vụ lợi. lo trước nỗi lo thiên hạ. cao đẹp.

hoà đồng và có trách nhiệm. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. rồi cuộc sống sau năm 1945 có nhiều thay đổi to lớn: nông dân có dân cày. hiểu được nhiệm vụ to lớn của người Đảng viên trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Tham gia các phong trào chung của nhà trường. nghệ thuật… . nhân dân. Tôi thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. . vững vàng. con người Việt Nam. chấp hành tốt chính sách. thanh niên sống và học tập ở nước ngoài cần có: . chuyên môn ( đối với các nghiên cứu sinh)… Chính vì vậy...trở thành Đảng viên. hóa. tôi hiểu rằng để đạt được thành quả như ngày hôm nay Đảng.Nỗ lực. thôi thúc chúng ta sống. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. sinh viên. Qua thời gian tham gia lớp cảm tình Đảng. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nếu được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đảng. .. nghiên cứu sinh Việt Nam luôn được đánh giá cao trong khả năng học tập. tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua quá trình học tập ở đây tôi thấy để xây dựng được đơn vị vững mạnh cần phát huy hơn nữa các hoạt động sau: . cố gắng trong học tập để đạt được kết quả cao nhất. lành mạnh. Đối với trường đại học xây dựng Matcvova. làng xóm với bà con làng xóm. Từ nhỏ tôi luôn được nghe bà ngoại kể về thời gian trước Cách Mạng tháng 8. đặc biệt là các buổi giao lưu về văn hóa. Trong thời gian sinh sống và học tập trong nước bản thân tôi và gia đình luôn: gắn bó với tập thể. Sinh viên. . tôn trọng. . bố tôi tham gia bộ đội. hội thảo. Theo quan điểm của tôi với mỗi đoàn viên. hòa đồng. qui. sinh viên được học tập lịch sử Đảng. tìm hiểu chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước Việt Nam luôn là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi công dân. Tự bản thân mình. Câu 4 : Trình bày tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Vì vậy vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Nhu cầu cập nhật thông tin.1945. văn hóa. pháp luật của nhà nước Việt Nam. nghiên cứu. sống gương mẫu. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. văn hóa trong nước. thi Olympic… . phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? . có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. sinh viên giỏi.Tuân thủ nội. tuyên truyền giúp sinh viên các nước hiểu biết về đất nước.Tuân thủ pháp luật nước sở tại. một công dân tốt. tham gia tích cưc các hoạt động của làng xã. lối sống: trong sáng. tôi cũng biết mình còn nhiều nhược điểm.Tích cực tham gia các phong trào chung. nắm bắt kịp thời các vẫn đề thời sự trong nước.Quan hệ tốt với sinh viên Nga và sinh viên quốc tế khác.Đạo đức. Tham gia các hoạt động tập thể như: đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. cần tiếp tục rèn luyện. tìm hiểu. chia sẻ. . nhất là các môn tự nhiên như: toán lý. học nhóm. phấn đấu hơn nữa. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. với mọi người trong đơn vị. ôn lại truyền thống tự hào của Đảng ta. dân tộc. Khi được học tập. thời sự. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.Giới thiệu. Ngay từ khi còn là học sinh. khối phố. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn.. nhất là các du học sinh cần quan tâm. không còn cường hào địa chủ…. hội. sinh viên. tham gia các công tác từ thiện. hiểu biết về Đảng. nghiên cứu sinh trường xây dựng cần hăng hái tự tin tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. mua công trái…Bản thân tôi sinh ra trong ra đình có truyền thống Cách Mạng: bà ngoại tôi từng tham gia giúp đỡ cán bộ tiền khởi nghĩa 1945cuộc cách mạng ruộng đất bà được chia nhà của địa chủ nhưng bà tôi chỉ xin phần lại phần đất vườn của tổ tiên. em trai bà ngoại tôi là bộ đội đặc công sau này mất do nhiễm bệnh trong thời gian chiến đấu. tôi được một lần nữa ôn lại lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc ta. sau này khi xuất ngũ bố tôi tự thấy mình không đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ mới của Đảng viên mới nên xin ra khỏi Đảng. tư tưởng: phải kiên định. ký túc xá nơi mình cư trú. hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên. công tác tốt.Lập trường chính trị.tập thể. thế hệ cha anh đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ. qui chế của nhà trường. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Ðảng và cho chính mình. gương mẫu. . nhưng vẫn tham gia vào các đoàn thể hội cựu chiến binh. rồi về chuyện đánh đồn bốt tây của em trai bà ngoại tôi…Khi trở thành học sinh. triết học Mác-Lê Nin. đội… Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh.Tìm hiểu thông tin chính trị.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam . Đạo đức Hồ chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. quên mình. gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo. Cuộc đời của Người là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân. một người cộng sản vĩ đại. không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”. Hồ Chí Minh có tình thương yêu bao la với tất cả mọi kiếp người. không quản gian nguy. Người đã chấp nhận sự hy sinh. tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. bình tĩnh. giữ vững quan điểm. người công dân tốt trong xã hội. “người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”.là văn minh " 1. đời riêng trong sáng. vị tha. 5. hết sức phục vụ nhân dân. Sự kiên định mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân thế giới thừa nhận và kính phục. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Người luôn luôn tin ở con người. Trong bức điện chia buồn gửi Đảng ta khi Bác mất. Suốt cuộc đời Người sống trong sạch.vững mạnh" là đạo đức . Hồ Chí Minh đã lựa chọn một cách rõ ràng mục tiêu phấn đấu cho cả cuộc đời mình là vì nước. chia sẻ với mỗi người những nỗi đau. lấy dân làm gốc.tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch . vượt qua mọi thử thách. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. khoan dung. ai cũng có thể học theo. nguyện làm “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Người nói: “Mỗi người. giải phóng giai cấp. * Phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? 1) Ý nghĩa . 2. Đảng Cộng sản Cu Ba viết: “Hiếm có một nhà lãnh đạo nào. kiên định. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. để trở thành một người cách mạng. mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người. dựa vào dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. vì nước. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. 3. thách thức thực hiện bằng được mục tiêu đó. trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt. vì dân. khí phách. . khó khăn để đạt mục đích cách mạng. kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy”. bảo vệ chân lý. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái. 4. coi khinh sự xa hoa. dũng cảm và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn. Người kiên trì mục đích của cuộc sống. Hồ Chí Minh sống thật sự cần. Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời. kiệm. Vượt qua bao khó khăn. nhân hậu hết mực vì con người. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ. vì con người. không gợn chút riêng tư. Người tự răn mình: “Muốn nên sự nghiệp lớn. Với tình yêu thương bao la. chủ động vượt qua mọi thách thức. hết lòng. đảng viên phấn đấu và tự mình gương mẫu thực hiện. Người là tấm gương cụ thể. bình tĩnh. một lãnh tụ cách mạng vĩ đại. chí công vô tư. chính. vì dân. gan dạ. liêm. kính trọng nhân dân. kiệm. Người dành tình yêu thương cho tất cả. giải phóng con người và nhân loại. Tinh thần càng phải cao”. Trên con đường phục vụ mục tiêu đó. Nhưng cũng chính từ sự kết hợp của những đức tính đó. giản dị. nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường. Ngay từ thưở thiếu thời. Tấm gương đạo đức của Người thể hiện tập trung trong các điểm sau: 1.

2.từ công tác xây dựng Đảng trong sạch .Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân ..Mỗi Đảmg viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân .nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong nhận thức đánh giá đúng những thành tựu .con đường phát triển của đất nước xã hội với mục tiêu " Dân giàu .cá nhân phụ trách .nước mạnh . * Nội dung tư tưởng Hò Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch .Sự nghiệp cách mạng luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng với văn minh của giai cấp công nhân . . Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam .văn minh ".tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng .Nguyên tắc tập trung dân chủ . 4.nhân dân dân tộc Việt Nam Thắng lợi của cách mạng VN trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn xây dựng Đảng .Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân . -Nguyên tắc tập thể lãnh đạo . Trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản .vững mạnh thực sự là đạo đức là văn minh rất phong phú . .thực sự của mình . Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân .Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.quyết liệ nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng là trong sạch vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ ché độ chính trị .Kỷ luật nghiêm minh .xây dựng Đảng trong sạch .vững mạnh xã hội công bằng .đủ năng lực lãnh đạo .đảng viên có đức .Quan tâm xây dựng Đảng .ưu điểm cũng như những khuyết điểm .Tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh .Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam . 2) Quán triệt tầm quan trọng .hạn chế nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác .dân chủ văn minh ".sức chiến đấu .Cách mạng cần có Đảng và có chủ nghĩa làm nồng cốt ( Đảng cách mạng để lãnh đạo và chủ nghĩa Mác -Lênin làm cốt .có tài để Đảng xứng đáng " là đạo đức .đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng .vững mạnh là dịp để các tổ chức Đảng và các đảng viên ôn lại và nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng .sức chiến đấu .phải không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân . 3.hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân .tự giác .góp phần xây dựng sự trong sạch .là mhười đày tớ trung thành của nhân dân .nước mạnh xahội công bằng .là văn minh " .công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay phải trong sạch vững mạnh .dân chủ văn minh " Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành .có tầm cao trí tuệ .sự kiên định nền tảng tư tưởng la f chủ nghĩa Mác -Lênin.đủ năng lực lãnh đạo .có tần cao trí tuệ .Nguyên tắc tự phê bình và phê bình .góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng trong sạc vững mạnh . -Đoàn kết thống nhất trong Đảng .xứng đáng là người lãnh đạo . Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI cua rĐảng là sinh hoạt chính trị toàn diện và rộng lớn và sâu sắc và là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch .vững mạnh .rèn luyện đội ngủ cán bộ .xã hội công bằng dân chủ .đáp ứng tốt yêu cầu cách mạng . .Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân .lâu dài và thực tiển trước mắt của công tác xây dựng Đảng : -Xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng . Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiển sâu sắc . .con đường phát triển của đất nước lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu .vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ chính trị .ý nghĩa chiến lược cơ bản .Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyêntắc tổ chức và sinh hoạt Đảng .giữa cách mạng và phản cách mạng với khu vự diễn ra gay gắt .trong đó tập trung vào các điểm chủ yếu sau : 1.Sự nghiệp đấu tranh nền độc lập dân tộc trước đây .

theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng .tự chính đổn .5. .của dân tộc gắn với từng giai đoạn lịch sử .Phải thường xuyên đổi mới .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->