P. 1
bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng

bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng

|Views: 16,495|Likes:
Được xuất bản bởitrangthaihoa31

More info:

Published by: trangthaihoa31 on Jun 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng

Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-2-1930). Trả lời I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc Châu Á cùng với phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người hướng về một cuộc sống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu nước Việt Nam một sư lựa chọn mới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt. Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dân phong kiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác

ở Bắc Kỳ. phong kiến và tư sản. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng. Hưng Nam.2% số dân. Phan Châu Trinh. ở Trung Kỳ. mở mang dân trí. về thế lực kinh tế và chính trị. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. kéo dài đến năm 1913. giải phóng dân tộc. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. nhưng rồi cũng không thành công. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. Hưng Nam). chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). càng về sau. có việc mở trường học. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau.thuộc địa lần thứ hai (1924-1929). nên Phan Bội Châu. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. An Nam trẻ (La jeune Annam). Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa. chủ yếu là Nhật Bản. Năm 1919-1923. Đầu thế kỷ XX. hạ chiếu Cần Vương. chiếm 1. Cường học thư xã (Sài Gòn). phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. về giai cấp. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. nhỏ và số người vô sản. dân chủ. Tuy nhiên. Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. phần lớn xuất thân từ nông dân. số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. nước mạnh. cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Phục Việt (1925).. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). nâng cao dân khí. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). bóc lột của đế quốc. nửa phong kiến. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. nhưng với tinh thần dân tộc. hô hào thay đổi phong tục. nếp sống. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. Thanh niên cao vọng (1926). Quan hải tùng thư (Huế). đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). Người nhà quê (Le Nhaque). có cuộc vận động Duy tân. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. Việc không thành. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). ông về Xiêm nằm chờ thời. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. II. làm cho dân giàu.. . Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Do những hạn chế về lịch sử.

mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. xã hội chủ nghĩa. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. Nhìn chung. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. nhân sự. sôi nổi khắp cả nước. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. tập hợp các thành phần tư sản. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Về chính trị. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. Ngày 9-2-1930. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. rõ ràng. ngày 5 – 6 – 1911. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. cũng có những hoạt động phối hợp. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. ở một số địa phương như Thái Bình. tiểu tư sản. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Vì vậy quốc tế cử . Năm 1923. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . Về tổ chức. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ.. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng.Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Phạm Tuấn Tài. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. Trong tình thế hết sức bị động. sôi nổi. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. bác ái. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Người sang Liên Xô gặp Lênin. xóa bỏ chế độ vua quan. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở.. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. đang đói mà có cơm ăn. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. cạnh tranh phạm vi hoạt động. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. thể hiện ý thức dân tộc. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. thành lập dân quyền. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. Hải Dương. III. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội.

Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. xã hội công bằng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác . đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. Câu 2. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. thông qua chánh cương vắn tắt. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Đồng chí hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. tư tưởng. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1930 tại Hương Cảng. Sách lược vắn tắt. dân chủ văn minh". Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. đủ sức lãnh đạo cách mạng. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. thống nhất các tổ chức cộng sản. là kết quả của quá trình lựa chọn. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng.Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. giải phóng con người. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . “Năm 1930. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . người sáng lập. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. chương trình tóm tắt … IV. Đông Kinh Nghĩa Thục. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Trung Quốc. giải phóng giai cấp. Liên hệ bản thân? Trả lời: I. là tấm . giải phóng xã hội. Người đã tự tu dưỡng. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp.

cần cù.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. trung kiên trong bản chất. giữ nước. Phan Bội Châu. Tây. là gia đình nhà Nho. Một bối cảnh văn hóa nữa. tình yêu thương con người. Cây phải có gốc. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu thời là một môi trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. kim. coi đó là cái gốc của cây. bao trùm: Làm người. không có nguồn thì sông cạn. cứng cỏi trong giao lưu…đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. coi nhẹ mặt tài. đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Người cách mạng phải có đạo đức. tu thân dưỡng tính. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. không có gốc thì cây héo. sang ở nước. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. đều do cán bộ tốt hay kém”. vừa có chất Nho phong. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. văn hóa khu vực. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. nhân quyền của văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. văn hóa dân tộc. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. 1. cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. vận dụng. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đức. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. văn hóa thế giới. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. Hà Văn Cận. tạo nên tư tưởng của Người. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. Những bạn bè của ông. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. là sự lo lắng nước mất nhà tan… lịch sử ta. Chính từ bối cảnh này. . nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. bình đẳng. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đời khác. vừa gạn lọc. khắc khổ trong sinh hoạt. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. là sống ở làng. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. triết lý hành đạo giúp đời. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. ông ngoại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị…Những đức tính như yêu nước. đấu tranh xã hội). của chàng trai Nguyễn Tất Thành. Để có phần sáng tạo của mình. truyền thống hiếu học…Tư tưởng tự do. các con cháu của Nguyễn Thông. cổ….gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. như lòng vị tha. dân chủ và phong cách dân chủ. kế thừa. dựng làng. là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. vừa thu hái. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. tư tưởng từ bi bác ái. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. phát triển góp phần làm phong phú. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều thiện cảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. Những vị quan có uy tín và thế lực lớn như Cao Xuân Dục. những hình ảnh đẹp của thời đại. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truyền thống đạo đức ấy. bác ái. Vương Thúc Mậu. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. dựng làng và giữ nước. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. Hồ Chí Minh đã nâng đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. Trần Đình Nam ở Huế. phù hợp với thời đại. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh.truyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. suy nghĩ và lựa chọn. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. 2. Cho nên. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo.

phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. làng nước theo sau. ai cũng được học hành". Hai là. mà còn lâu dài về sau. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. Những người lao động bị áp bức bóc lột. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. đạo đức lành mạnh ở mọi người. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. trung với nước hiếu với dân. Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. đảng viên đi trước. mọi người vì mình”. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. cán bộ. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. củng cố. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. Từ khái niệm cũ "trung với vua. Hai là: Xây đi đôi với chống. 4. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Nâng cao đạo đức cách mạng. .3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người Một là: Nói đi đôi với làm. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. vàng càng luyện càng trong". Nó do đấu tranh. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. “Trung với nước hiếu với dân. ham muốn tột bậc. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. dân ta được hoàn toàn tự do. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. các điển hình tiêu biểu. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. lành mạnh về đạo đức. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. khó khăn nào cũng vượt qua. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. Xây dựng nền đạo đức cách mạng. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. phải nêu gương về đạo đức. việc tốt”. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. khơi dậy ý thức tự giác. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. yêu thương con người. Cổ vũ “người tốt. Ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

tinh thần quốc tế trong sáng. cá nhân có thành tích xuất sắc.Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. Người căn dặn. không ỷ lại. sửa đổi điều dở của bản thân mình. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. không liên hoan. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". tiết kiệm tiền của của dân. hạnh phúc cho nhân dân. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. hiếu với dân. cho mỗi con người. . không tham lam". Chính. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. Theo Hồ Chí Minh. siêng năng. không xem khinh người dưới. đó là thái độ của người cách mạng. Đối với việc: để việc công lên trên. Trung với nước. khiêm tốn. là trẻ hay già. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. không lười biếng. trai hay gái. cần kiệm liêm chính. Theo Hồ Chí Minh. đứng đắn". lao động có kế hoạch. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. thương người. bóc lột. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. với nhân dân lao động các nước. nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. Không tham sung sướng. đoàn kết thật thà. công lý và tiến bộ xã hội. việc nhà. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. đồng chí của Người. luôn giữ thái độ chân thành. thẳng thắn. độc lập dân tộc. tự đại. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. Trung với nước. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. của nhân dân". luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. sáng tạo. "không xa xỉ. dân chủ và tiến bộ xã hội. Phải "trong sạch. Đối với mình: không tự cao. không bừa bãi". không phô trương hình thức. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. Trong Di chúc. Đối với người: không nịnh hót người trên. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. "không xâm phạm một đồng xu. Chí công vô tư. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. chứ không phải đập cho tơi bời". có năng suất cao. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. vui sau thiên hạ". hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. nguồn hạnh phúc của chúng ta". dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". cần kiệm liêm chính. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. Bốn là. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. không bao giờ hủ hoá". nhắc nhở mỗi cán bộ. các dân tộc. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. phải "lo trước thiên hạ. con người. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Đó là. Không ham người tâng bốc mình. .. chè chén lu bù. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Với tấm lòng bao dung của một người cha. với việc". không dối trá. Vì vậy mà quang minh chính đại. của bản thân mình. biểu dương các tập thể.. hiếu với dân. Không tham tiền tài. Ba là. chí công vô tư. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. không dựa dẫm. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". đạo đức. chí công vô tư. hạt thóc của Nhà nước. của nước. "nghĩa là không tà. tiết kiệm thì giờ. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. lên trước việc tư. không trừ một ai. không phân biệt một ai. không hoang phí. "Không tham địa vị. là nguồn sống. Đối với những người có thói hư tật xấu. lừa lọc.

nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. xã hội công bằng. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. dân chủ. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. không kiêu ngạo. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. chính. mỗi một người dân khỏe mạnh. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. tức là cả nước yếu ớt. chính. giàu mạnh. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. II. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. bằng gươm còn dễ. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. có chí tiến thủ và đoàn kết. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. nhân dân lao động và của cả dân tộc. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần.chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. tự giác và nỗ lực phấn đấu. đau xót". trong tinh thần. việc kết nạp người vào Đảng. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. rèn luyện đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đó. Ngay từ năm 1952. Người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần hiểu rõ các điều kiện được xét để kết nạp vào Đảng. kiệm. trong nội bộ. tức là cà nước khỏe mạnh”. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. dân chủ. lãng phí quan liêu. Do vậy. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. chí công vô tư. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. là một khó khăn. . xa hội . là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. liêm. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. là thứ “giặc nội xâm”. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. Vì vậy. sống trong sạch. theo đó. phê phán những thói hư tật xấu. Hai mặt đó phải tiến hành song song. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". thật sự cần kiệm liêm chính. văn minh. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. phong kiến. chí công vô tư. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. liêm. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3 -Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. là bạn đồng minh của thực dân. việc giữ gìn dân chủ. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. khoa học – kỹ thuật: Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. mật thám". nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. kiệm. suốt đời phấn đấu vì một nước Việt Nam độc lập. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. xây dựng nước nhà. Trong cuộc đấu tranh này. thế giới. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. Đảng viên của Đảng là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong đó. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng: Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần.

của nhân dân lao động và của cả dân tộc. có lao động. có ý thức trách nhiệm về mọi hành động của mình. đặt mình trong sự quản lý. năng lực tư duy cần thiết. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Điều lệ Đảng. Là công dân Việt Nam được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nước ta. . kỷ luật của Đảng. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. kiến thức và năng lực hành động … của người vào Đảng. muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. của đoàn thể ở cơ sở thì không đảm bảo về ý thức kỷ luật và không thật sự thừa nhận hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. vì ở độ tuổi đó mới có trình độ nhận thức. phẩm chất chính trị. nhiệm vụ và quyền của đảng viên. kết hợp hài hoà lợi ích chung của đất nước và lợi ích cá nhân. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Là công dân cho nên đảng viên phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. không dám đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ở ngay đơn vị mình … Không tự giác rèn luyện. Do đó. Đòi hỏi đối với người vào Đảng không chỉ thừa nhận mà còn phải tự nguyện thực hiện. suốt đời phấn đấu cho mục đích. 2. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên. không bóc lột. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.Đảng không thể xét tất cả mọi người. Tiêu chuẩn nói trên cũng là yêu cầu phấn đấu của những người muốn gia nhập Đảng. Điều lệ Đảng. lý tưởng của Đảng mà phấn đấu hay không? Vào Đảng có tự giác chấp nhận phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng hay không? Đây là điều kiện được tổ chức đảng đặc biệt quan tâm khi xem xét để kết nạp người vào Đảng. gắn bó mật thiết với nhân dân. trước khi trở thành đảng viên phải là công dân Việt Nam. Không thể coi là thừa nhận chủ nghĩa xã hội mà trong việc làm hàng ngày lại luôn luôn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hoặc lợi ích bộ phận. . Tiêu chuẩn đảng viên. giáo dục của đơn vị. Nội dung điều kiện này yêu cầu người muốn được đứng vào đội ngũ của Đảng phải có quan điểm. Đảng không chỉ căn cứ vào những lời nói. cục bộ. . giác ngộ mục đính. bóc lột lao động của người khác. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. bởi vì bản chất của chủ nghĩa xã hội là vì lợi ích của giai cấp công nhân. Đây là đòi hỏi về pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. Song hiện nay. buông thả bản thân. Hành động thực tế là thước đo nhận thức. “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” (Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992. Đây là đòi hỏi quan trọng nhất đối với người vào Đảng. mà còn phải căn cứ vào việc làm thực tế hàng ngày để thấy được người xin vào Đảng có thật sự vì mục đích. Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định: “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. sức khoẻ. Không thể coi là thừa nhận Điều lệ Đảng. đủ sức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. bình quân tuổi đời của đảng viên khá cao. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. chỉ những người có quốc tịch Việt Nam mới là công dân Việt Nam. Theo quy định này. lý tưởng của Đảng. Vì quy định như vậy. tư tưởng và ý thức phấn đấu của người vào Đảng. giữ gìn đòan kết thống nhất trong Đảng”.Điều lệ Đảng không quy định tuổi tối đa của người vào Đảng. được nhân dân tín nhiệm. dù đó là những lời nói mạnh mẽ. tiêu chuẩn đảng viên mà lười lao động hoặc không lao động (lao động chân tay hoặc lao động trí óc). phục tùng tổ chức. .Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ mười tám tuổi trở lên. đảng viên còn ý thức sâu sắc được trách nhiệm chính trị của mình là làm cách mạng. đặt lợi ích của tổ quốc. 3. không nghiêm túc tham gia sinh hoạt. Người vào Đảng phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. có đạo đức và lối sống lành mạnh. còn những người không có quốc tịch Việt Nam hoặc đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì không được thừa nhận là công dân Việt Nam. Điều lệ Đảng. lý tưởng của Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. mà chỉ xét kết nạp những công dân Việt Nam. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị. Nhưng khác với công dân bình thường. Điều 49). bảo đảm sự phát triển và tương lai của Đảng. Điểm 1. do đó Đảng ta hết sức quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên để trẻ hoá đội ngũ đảng viên.a) Tiêu chuẩn để kết nạp Đảng : 1. không đúng với yêu cầu về sự giác ngộ lý tưởng. lập trường chính trị đúng đắn. trong thực tế công tác phát triển đảng viên sẽ nghiêng về tuổi tác. Thừa nhận mà không tự nguyện thực hiện thì chưa phải là thừa nhận thực sự. tiêu chuẩn.

pháp luật của Nhà nước. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Người không được nhân dân tín nhiệm thì không thể là đảng viên. chính sách và tổ chức của Đảng. hải đảo mà điều kiện học tập khó khăn. làm công tác phát triển đảng viên. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. cục bộ. Trong thời kỳ phát triển mới . đảng viên có bốn nhiệm vụ được xác định trong Điều 2. Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (và tương đương) trở lên. rèn luyện. Sự đánh giá trung thực. b. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất con người. mọi đảng viên phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ học vấn. thành uỷ có thể xem xét. đẩy mạnh công nghiệp hóa. bổ sung để phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. 3. Điều lệ Đảng hiện hành của Đảng Cộng Sản Việt Nam. là người đầy tớ trung thành của nhân dân. nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. hiện đại hóa đất nước. chưa được nhân dân tín nhiệm không thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. pháp luật của Nhà nước. có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân và các tổ chức tự quản của dân”1 b)Nhiệm vụ của đảng viên: Nhiệm vụ của mỗi đảng viên thường được điều chỉnh. tích cực tham gia công tác quần chúng. phục tùng kỷ luật. Nếu là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. trung thực với Đảng. coi Đảng là Đảng của mình. nâng cao trình độ kiến thức. thường xuyên tự phê bình và phê bình. có đạo đức và lối sống lành mạnh.thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực sáng tạo trong sản xuất. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. khách quan của nhân dân giúp Đảng xem xét. chính sách của Đảng. công tác. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. giác ngộ chính trị cần thiết. rèn luyện của một quá trình nhất định. chăm lo đời sống vật chất. theo hướng như sau: a. Chỉ có thông qua thực tiễn mới biết được ai là người ưu tú. phẩm chất chính trị. Không ngừng học tập. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. chiến đấu và học tập. không bảo đảm như quy định tại điều a nêu trên thì tỉnh ủy. giải quyết từng trường hợp cụ thể. là yêu cầu giữ vững. vùng xa. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX chỉ rõ: “công tác phát triển đảng viên mới nhằm vào những người lao động giỏi. hiện đại hóa đất nước. không đủ tư cách công dân. Ba điều kiện nói trên là những điều kiện cần thiết phải có đối với người được xét để kết nạp vào Đảng. những người có lý tưởng cách mạng. pháp luật của Nhà nước. có lối sống lành mạnh. Đảng không thể kết nạp những người không có nhân cách. nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. năng lực công tác. Phân tích: Theo quan điểm của tôi: trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam hiện nay. nghị quyết. 1. Tham gia xây dựng. dân chủ hóa. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Vì vậy. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. chỉ thị của Đảng. vùng sâu. tích tực hoạt động trong hệ thống chính trị. Ngoài lợi ích của nhân dân. chính sách của Đảng. Hướng dẫn số 04 – HD/TCTW ngày 05 – 02 – 2002 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng có quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng: Căn cứ điều kiện. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tham nhũng. 4. Muốn được nhân dân tín nhiệm thì phải là người ưu tú. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Những người chưa đủ trình độ giác ngộ giai cấp. xây dựng . công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Điều lệ Đảng. tỉnh ủy và đảng uỷ trực thuộc Trung ương có thể quy định trình độ học vấn của người vào Đảng. người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. có uy tín trong quần chúng. bảo vệ đường lối. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. vì “lửa thử vàng. Sau khi được kết nạp vào Đảng. quan liêu. Đảng không có lợi ích nào khác. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định”. Trở thành một con người ưu tú la kết quả phấn đấu. chưa đủ mười tám tuổi. Đảng phải tỏ ra xứng đáng là người lãnh đạo. đạo đức cách mạng. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. hoàn cảnh cụ thể. 2. kết nạp đảng viên một cách đúng đắn.Một trong những phẩm chất cơ bản thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. giới thiệu những người xứng đáng vào Đảng. cơ hội. đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới. gian nan thử sức”.

Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức. đạo đức của đảng viên.Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. độc đoán. độc đoán. Dũng khí đó phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch. là cán bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. 4. là do thiếu hiểu biết. tư cách. trong tình hình đó. biểu quyết công việc của Đảng. chủ trương. mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng bằng sự kiên định. gia trưởng. kiến nghị. Để làm được điều đó Đảng viên cần phải: . phân tích và xử lý đúng đắn. trong quá trình phát huy dân chủ. bảo vệ sự thật. thờ ơ và lảng tránh trước sự hoành hành của cái ác trong đời sống. nếu cán bộ đảng viên không có kiến thức. tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. thậm chí còn phạm những sai lầm. không ít trường hợp đảng viên không phát huy được tác dụng. pháp luật… thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu. văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của từng gia đình. ức hiếp quần chúng. Điều lệ Đảng chỉ rõ đảng viên có những quyền sau: “1. Đạo đức hành động đòi hỏi ở họ dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. hội nhập quốc tế và khu vực. chính sách của Đảng. của xã hội. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. chủ trương. trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo. khoa học kỹ thuật. đòi hỏi phải có trình độ thu nhận. phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân. Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. mất uy tín trước quần chúng.Mỗi đảng viên. thiếu kiến thức. học hỏi quần chúng. tích cực bảo vệ pháp luật. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên.Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đảng viên. quản lý kinh tế. từng tập thể đến toàn xã hội. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. báo cáo. chính sách của Đảng. Ứng cử. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong. còn biểu hiện trong đời sống chính trị. sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. mị dân. hằng ngày lượng thông tin ồ ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều. 2. đường lối. đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng. tư tưởng Hồ Chí Minh. Người thường nhắc nhở cán bộ. rơi vào tình trạng “trung bình”. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. có chức có quyền. nhất là quyền thảo luận các vấn đề về đường lối. Rõ ràng. uy tín của Đảng đối với xã hội. chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn. trù dập ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. luân lý đạo đức. phải chống thái độ theo đuôi quần chúng. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. pháp luật…Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây trừ quyền biểu quyết ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng”. quản lý kinh tế. cực đoan hay tư tưởng sai lệch. vô chính phủ. mệnh lệnh. -Đối với người đảng viên. vững vàng. thử thách nào. với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. an ninh trật tự. nói nhiều về vấn đề này. Ngày nay.Đảng viên cần có kiến thức. coi việc tôn trọng quần chúng. không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. trung thành với lý tưởng cộng sản. gương mẫu. khoa học kỹ thuật. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. c)Quyền của đảng viên: Điều 3. Không phải ngẫu nhiên khi còn sống. vững vàng của Đảng. chuyên quyền. Phê bình. thời đại tin học đạt nhiều thành tựu kỳ diệu. giữ gìn phẩm chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. Điều lệ Đảng. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng.xã hội. có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm chất. dân chủ cực đoan. bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa. lẽ công bằng và các giá trị dân chủ xã hội vì lợi ích công dân và vì lợi ích chung của xã hội. tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng. chân lý.Đương nhiên. . phê phán những biểu hiện mơ hồ. 3. dân chủ hình thức. đồng thời. . có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. Vừa qua. trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối với quần chúng. làm thất bại âm mưu. gắn liền mật thiết với các sinh hoạt của nhân dân. . người đảng viên lúc này cần ủng hộ nhân tố mới. không dao động trước bất kỳ khó khăn. trí thông minh. đặc quyền đặc lợi. Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. kỷ cương. quyết định công tác hoắc thi hành kỷ luật đối với mình. Những quyền đó phải được tôn trọng và bảo đảm thực hiện.

cao đẹp. Nâng cao tinh thần yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. trong cơ quan. đi đôi với trách nhiệm. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tổ quốc Việt Nam độc lập. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. dân ta được hưởng tự do. cống hiến nhiều hơn cho . thỏa mãn tham vọng cá nhân. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. xây dựng chủ nghĩa xã hội. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. ai cũng được học hành”. Trung với nước. hai là. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc. chia rẽ Đảng với nhân dân. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. vụ lợi. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. thực dụng. chia rẽ là làm hại cho đất nước.Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Khi mọi người đã phát biểu ý kiến. Một đoàn viên. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. nhiệm vụ do Đảng đề ra. cống hiến của quần chúng. Đoàn kết là yêu nước. tự do. những việc khó khăn. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. lo trước nỗi lo thiên hạ. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. Trung với nước. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. nhiệm vụ của Đảng viên. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. chưa rèn luyện. đã hiến dâng tất cả tình cảm. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. Tất nhiên. đơn vị. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn. áo mặc. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. thống nhất đất nước. đã tìm thấy chân lý. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh. lạc hậu. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. Câu 5-Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên? Căn cứ vào tiêu chuẩn. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. toàn tâm. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. Phân tích: “Đảng viên đi trước. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. gian khổ. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. thống nhất trọn vẹn hôm nay. tổ chức đảng. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. làng nước theo sau”. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. to đẹp hơn”. mục đích của Đảng. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. của nhân loại và thời đại. lý tưởng cách mạng. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. Tuy nhiên người vào Ðảng không phải ai cũng hoàn hảo. vui sau cái vui thiên hạ. đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. hết lòng. chưa cống hiến. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. phục vụ nhân dân. Những quy định về quyền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Phấn đấu vào Ðảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. "chỗ dựa" tiến thân. Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. lệch lạc. Mỗi đoàn viên thanh niên cần học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. độc lập”. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. để trở thành Đảng viên đối với mỗi người cần phải xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn: phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. đoàn kết trong Đảng. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng. mẫu mực. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. hết sức phụng sự Tổ quốc. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng.

phấn đấu hơn nữa. Vì vậy vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. văn hóa.. pháp luật của nhà nước Việt Nam. tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với trường đại học xây dựng Matcvova. thời sự. học nhóm. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. nghệ thuật… . triết học Mác-Lê Nin. làng xóm với bà con làng xóm.1945. cần tiếp tục rèn luyện. công tác tốt. con người Việt Nam. hội thảo. sinh viên được học tập lịch sử Đảng.Lập trường chính trị. lành mạnh. đặc biệt là các buổi giao lưu về văn hóa. tìm hiểu. Tham gia các hoạt động tập thể như: đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. Nếu được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đảng.. hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên.tập thể. phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? . Theo quan điểm của tôi với mỗi đoàn viên. cố gắng trong học tập để đạt được kết quả cao nhất. . dân tộc. rồi cuộc sống sau năm 1945 có nhiều thay đổi to lớn: nông dân có dân cày. gương mẫu. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. mua công trái…Bản thân tôi sinh ra trong ra đình có truyền thống Cách Mạng: bà ngoại tôi từng tham gia giúp đỡ cán bộ tiền khởi nghĩa 1945cuộc cách mạng ruộng đất bà được chia nhà của địa chủ nhưng bà tôi chỉ xin phần lại phần đất vườn của tổ tiên. tuyên truyền giúp sinh viên các nước hiểu biết về đất nước. hiểu được nhiệm vụ to lớn của người Đảng viên trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua quá trình học tập ở đây tôi thấy để xây dựng được đơn vị vững mạnh cần phát huy hơn nữa các hoạt động sau: . thanh niên sống và học tập ở nước ngoài cần có: . . Khi được học tập. nhân dân. . Ngay từ khi còn là học sinh. . một công dân tốt. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. nghiên cứu.. văn hóa trong nước. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Ðảng và cho chính mình. . nhất là các du học sinh cần quan tâm. sau này khi xuất ngũ bố tôi tự thấy mình không đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ mới của Đảng viên mới nên xin ra khỏi Đảng. vững vàng. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. thế hệ cha anh đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ. . chuyên môn ( đối với các nghiên cứu sinh)… Chính vì vậy. qui chế của nhà trường. ôn lại truyền thống tự hào của Đảng ta. sinh viên. không còn cường hào địa chủ…. tham gia tích cưc các hoạt động của làng xã. thôi thúc chúng ta sống. nghiên cứu sinh Việt Nam luôn được đánh giá cao trong khả năng học tập. thi Olympic… . bố tôi tham gia bộ đội. Trong thời gian sinh sống và học tập trong nước bản thân tôi và gia đình luôn: gắn bó với tập thể. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. nắm bắt kịp thời các vẫn đề thời sự trong nước. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. tư tưởng: phải kiên định. Tôi thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. nhưng vẫn tham gia vào các đoàn thể hội cựu chiến binh. hiểu biết về Đảng. chia sẻ.Tích cực tham gia các phong trào chung. sinh viên giỏi.Tuân thủ nội. Sinh viên. sống gương mẫu.Tìm hiểu thông tin chính trị. nhất là các môn tự nhiên như: toán lý.Tham gia các phong trào chung của nhà trường.Giới thiệu. tôi hiểu rằng để đạt được thành quả như ngày hôm nay Đảng.Tuân thủ pháp luật nước sở tại. hòa đồng. hội. tham gia các công tác từ thiện. khối phố.trở thành Đảng viên. tôi được một lần nữa ôn lại lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc ta. rồi về chuyện đánh đồn bốt tây của em trai bà ngoại tôi…Khi trở thành học sinh. lối sống: trong sáng. hoà đồng và có trách nhiệm. sinh viên. Qua thời gian tham gia lớp cảm tình Đảng. ký túc xá nơi mình cư trú. chấp hành tốt chính sách. em trai bà ngoại tôi là bộ đội đặc công sau này mất do nhiễm bệnh trong thời gian chiến đấu. tôn trọng. Câu 4 : Trình bày tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.. nghiên cứu sinh trường xây dựng cần hăng hái tự tin tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.Đạo đức. hóa. Tự bản thân mình. Nhu cầu cập nhật thông tin. đội… Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh.Quan hệ tốt với sinh viên Nga và sinh viên quốc tế khác. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Từ nhỏ tôi luôn được nghe bà ngoại kể về thời gian trước Cách Mạng tháng 8. tôi cũng biết mình còn nhiều nhược điểm. với mọi người trong đơn vị. tìm hiểu chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước Việt Nam luôn là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi công dân.Nỗ lực. qui.

Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. Tấm gương đạo đức của Người thể hiện tập trung trong các điểm sau: 1. giải phóng giai cấp. bình tĩnh. ai cũng có thể học theo. không quản gian nguy. đảng viên phấn đấu và tự mình gương mẫu thực hiện. mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người. Người kiên trì mục đích của cuộc sống. bảo vệ chân lý. Tinh thần càng phải cao”. Người luôn luôn tin ở con người. Vượt qua bao khó khăn. Suốt cuộc đời Người sống trong sạch. Người là tấm gương cụ thể. nhân hậu hết mực vì con người. bình tĩnh. kiên định. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. người công dân tốt trong xã hội.là văn minh " 1. vì nước.vững mạnh" là đạo đức .Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam . tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. chia sẻ với mỗi người những nỗi đau. dựa vào dân. Nhưng cũng chính từ sự kết hợp của những đức tính đó. hết lòng. nguyện làm “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Trên con đường phục vụ mục tiêu đó.tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch . Người dành tình yêu thương cho tất cả. để trở thành một người cách mạng. mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”. nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường. lấy dân làm gốc. Trong bức điện chia buồn gửi Đảng ta khi Bác mất. 2. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. chí công vô tư. Hồ Chí Minh sống thật sự cần. liêm. . hết sức phục vụ nhân dân. khó khăn để đạt mục đích cách mạng.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân. quên mình. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái. Với tình yêu thương bao la. Đảng Cộng sản Cu Ba viết: “Hiếm có một nhà lãnh đạo nào. 3. Ngay từ thưở thiếu thời. vì dân. vì dân. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ. một người cộng sản vĩ đại. Đạo đức Hồ chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. vượt qua mọi thử thách. gan dạ. Người tự răn mình: “Muốn nên sự nghiệp lớn. Người nói: “Mỗi người. một lãnh tụ cách mạng vĩ đại. kiệm. Hồ Chí Minh có tình thương yêu bao la với tất cả mọi kiếp người. vì con người. giữ vững quan điểm. Cuộc đời của Người là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ. trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt. chính. vị tha. Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời. 5. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. khí phách. khoan dung. kiệm. chủ động vượt qua mọi thách thức. gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo. thách thức thực hiện bằng được mục tiêu đó. Hồ Chí Minh đã lựa chọn một cách rõ ràng mục tiêu phấn đấu cho cả cuộc đời mình là vì nước. không gợn chút riêng tư. 4. kính trọng nhân dân. * Phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? 1) Ý nghĩa . “người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”. Sự kiên định mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân thế giới thừa nhận và kính phục. Người đã chấp nhận sự hy sinh. kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy”. giải phóng con người và nhân loại. coi khinh sự xa hoa. dũng cảm và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn. đời riêng trong sáng. giản dị.

vững mạnh thực sự là đạo đức là văn minh rất phong phú . Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI cua rĐảng là sinh hoạt chính trị toàn diện và rộng lớn và sâu sắc và là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch .Nguyên tắc tự phê bình và phê bình .hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân . -Nguyên tắc tập thể lãnh đạo .sức chiến đấu .nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong nhận thức đánh giá đúng những thành tựu .xã hội công bằng dân chủ .Sự nghiệp cách mạng luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng với văn minh của giai cấp công nhân .Quan tâm xây dựng Đảng .xứng đáng là người lãnh đạo .tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng . 4.có tầm cao trí tuệ .Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.đáp ứng tốt yêu cầu cách mạng .lâu dài và thực tiển trước mắt của công tác xây dựng Đảng : -Xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng . .góp phần xây dựng sự trong sạch .Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân .nước mạnh xahội công bằng .văn minh ".vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ chính trị . 2.nước mạnh .góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng trong sạc vững mạnh .Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân . .Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân .con đường phát triển của đất nước xã hội với mục tiêu " Dân giàu .Mỗi Đảmg viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân .dân chủ văn minh ".Nguyên tắc tập trung dân chủ . .Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyêntắc tổ chức và sinh hoạt Đảng . Trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản .cá nhân phụ trách .là văn minh " .Tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh .đủ năng lực lãnh đạo .là mhười đày tớ trung thành của nhân dân . .hạn chế nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác .ưu điểm cũng như những khuyết điểm .sức chiến đấu .con đường phát triển của đất nước lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu .Sự nghiệp đấu tranh nền độc lập dân tộc trước đây .Kỷ luật nghiêm minh .đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng .đủ năng lực lãnh đạo .công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay phải trong sạch vững mạnh . 2) Quán triệt tầm quan trọng .nhân dân dân tộc Việt Nam Thắng lợi của cách mạng VN trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn xây dựng Đảng .Cách mạng cần có Đảng và có chủ nghĩa làm nồng cốt ( Đảng cách mạng để lãnh đạo và chủ nghĩa Mác -Lênin làm cốt .quyết liệ nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng là trong sạch vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ ché độ chính trị . Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân .tự giác .trong đó tập trung vào các điểm chủ yếu sau : 1.có tài để Đảng xứng đáng " là đạo đức .dân chủ văn minh " Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành .sự kiên định nền tảng tư tưởng la f chủ nghĩa Mác -Lênin.xây dựng Đảng trong sạch .có tần cao trí tuệ .Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam . -Đoàn kết thống nhất trong Đảng . * Nội dung tư tưởng Hò Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch .từ công tác xây dựng Đảng trong sạch .đảng viên có đức . Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam .ý nghĩa chiến lược cơ bản ..vững mạnh . Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiển sâu sắc .giữa cách mạng và phản cách mạng với khu vự diễn ra gay gắt . 3.thực sự của mình .vững mạnh là dịp để các tổ chức Đảng và các đảng viên ôn lại và nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng .rèn luyện đội ngủ cán bộ .vững mạnh xã hội công bằng .phải không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân .

5. .tự chính đổn .của dân tộc gắn với từng giai đoạn lịch sử .theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng .Phải thường xuyên đổi mới .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->