P. 1
44221286 de Cuong on Tap Huu Co

44221286 de Cuong on Tap Huu Co

|Views: 59|Likes:
Được xuất bản bởiSở Thú

More info:

Published by: Sở Thú on Jun 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2012

pdf

text

original

Phần 1

HÓA HỮU CƠ
Ban Cơ bản

Cần Thơ, năm 2010 – 2011 Lưu hành nội bộ

HÓA HỮU CƠ 2010

CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN
1) Số đồng phân ankan Công thức:
Cn H 2n + 2 = 2n − 4 + 1( 3 < n < 7 )

2) Số đồng phân Hiđrocacbon thơm là đồng đẳng benzen Công thức:
Cn H 2 n − 6 = ( n − 6 )
2

( 6 < n < 10 )

3) Số đồng phân phenol đơn chức Công thức:
Cn H 2n −6O = 3n −6 ( 5 < n < 9 )

4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O Công thức:
Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n<6)

5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO Công thức:
Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n<7)

6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2 Công thức:
Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n<7)

7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2 Công thức:
Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n<5)

8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N Công thức:
Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n<5)

9) Số đồng phân amin bậc 1 đơn chức no CnH2n+3N Công thức:
Số amin CnH2n+3N = 2n-2 (1<n<5)

10) Số đồng phân amino axit, no (có 1nhóm NH2 và 1 nhóm COOH) Công thức: Cn H 2 n +1O2 N = ( n − 1) !( n < 5 )
Trường PT Thái Bình Dương

Page 18

HÓA HỮU CƠ 2010
11) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo Công thức:
n2(n+1) Số trieste =

2 12) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O Công thức:
(n-1)(n-2) Số ete CnH2n+2O =

(2<n<5) 2

13) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO Công thức:
Số Xeton CnH2nO = (n-2)(n-3)

(3<n<7) 2

Chương 1 Trường PT Thái Bình Dương Page 18

2. Phản ứng thuỷ phân: H2SO4.HÓA HỮU CƠ 2010 ESTE – LIPIT ESTE I.to RCO OH + H OR’ RCOOR’ + H2O Thay thế nhóm – OH ở nhóm – COOH của axit bằng OR’ được este. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Tên gốc R + tên gốc axit có đuôi at HCOOCH3: Metyl focmiat C2H3COOCH3: Metyl acrylat C2H5COOCH3: Metyl propionat II. to CH3COOCH=CH2 LIPIT Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . to RCOOH + R’OH RCOOR’ + H2O + Đ/c Vinyl axetat CH3COOH + HC≡ CH xt. KHÁI NIỆM. ĐIỀU CHẾ + Phương pháp chung: H2SO4. DANH PHÁP H2SO4 đ. Phản ứng xà phòng hóa (mt bazơ) RCOOR’ + NaOH to RCOONa + R’OH Bản chất: Pư xảy ra một chiều III.to CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O H2SO4 đ. to RCOOR’ + H2O RCOOH + R’OH Bản chất: Phản ứng thuận nghịch (hai chiều).

H+ 3CH3[CH2]16COOH + C3H5(OH)3 axit stearit glixerol (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH tristearin to 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3 natri stearat glixerol c. B. HCOOC3H7 B. R1COO R2COO 3 CH2 CH CH 2 Công thức cấu tạo chung: R COO R1. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. 2 B. Công thức cấu tạo của X là: A. Cộng hiđro vào chất béo lỏng (gốc HC chưa no) CÂU 1. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Khái niệm Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo. 3 C. R2.HÓA HỮU CƠ 2010 I. Chất béo không tan trong nước. Metyl propionat D. nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Các axit béo tiêu biểu: C17H35COOH: axit stearic C17H33COOH: axit oleic C15H31COOH: axit panmitic 3. 4 D. Tên của X là: A. etyl axetat B. R3 là các gốc của các axit béo có thể giống hoặc khác nhau. HCOOC3H5 CÂU 3. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3H2O tristearin b. 5 CÂU 2. Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Propyl fomat CÂU 4. Tính chất hóa học a. metyl axetat C. CHẤT BÉO 1. C2H5COOCH3 C. gọi chung là triglixerit (triaxylglixerol). Chất béo không tan trong nước. Phản ứng xà phòng hóa (mt bazơ) to. CH3COOC2H5 D. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau? A.

CH3COOCH3. Thuỷ phân metyl fomat tạo thành ancol metylic và axit fomic. Axit axetic với etilen CÂU 10. C. C6H5COOCH2CH=CH2. B. D. 4. C17H35COOH và glixerol. CH3COCH3. 3 D. C15H31COONa và etanol. B. Metyl fomat có thể tham gia phản ứng tráng bạc. C. CH3COOC2H5 C. Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A. B. D. CÂU 12. HCOOCH2CH=CH2. CH3COOC2H5. CÂU 11. CH3CH2OH B.D. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . B. CH3CHO. CH3CH2OH. CÂU 5. CH3CH2OH. CH3CHO. CH3COOCH3 B. Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là A. Số phản ứng xảy ra là A. Axit axetic và ancol vinylic. Mệnh đề nào sau đây không đúng? A. C6H5CH2COOCH=CH2. B. C2H3COOC2H5 CÂU 9. CH3COOCH=CH2. HCOOCH=CH-CH3. 4 CÂU 8. Axit axetic với ancol etylic D. D. CH3COOH. CÂU 14. đun nóng. CH3CH2Cl. Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc? A. D. CÂU 13. 3. C. 1 B. C2H5COOCH3 D. HCOOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2 C. CÂU 6. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài. thu được natri axetat và ancol etylic. Metyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa: A. Metyl fomat là este của axit etanoic. CH3COOH tác dụng với dd NaOH. 2 C. CH3COOH. CH3CHO C. HCOOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. CH3COONa. C. Axit axetic với ancol metylic C. C15H31COOH và glixerol. CH3CHO D. CH3COOCH=CHC6H5. D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. CH3COOCH=CH2. C2H5COOCH3. không phân nhánh. Metyl fomat có CTPT là C2H4O2. CH3CH2OH. 2. Cho các dãy chất CH3Cl. CH3CH2OH. CH3COOH. Cho lần lượt các chất: C6H5OH. C17H35COONa và glixerol. C.HÓA HỮU CƠ 2010 C. CH2=CHCH2COOC6H5. CH3CHO. 5. B. Thủy phân este X trong môi trường kiềm. Số chất trong dãy khi thủy phân sinh ra ancol metylic là: A. Phát biểu không đúng là: A. CH3COOH CÂU 7. B. Công thức của X là: A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẵng với CH2=CHCOOCH3 D. Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ? A.

B. C. D. CÂU 22. HCOOCH=CHCH3. 4. D. C2H3COOH và CH3OH. B. Không thể điều chế trực tiếp từ axit hữu cơ và ancol. Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng: A. CÂU 17. 2 muối và 1 ancol. mệnh đề nào sau đây không đúng? A. 1 muối và 2 ancol. CH3COOH và C2H5OH. B. D. AgNO3/NH3. B. C. C. CH3COOH và C2H2. Chúng tạo kết tủa với ion canxi. Rẻ tiền hơn xà phòng. C. CÂU 16. CnH2n-2O2 (n ≥ 4). CÂU 21.HÓA HỮU CƠ 2010 CÂU 15. Lâu tan. C2H3COOCH3. B. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm: A. Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế vinylaxetat bằng một phản ứng trực tiếp? A. B. B. B. Thủy phân este X có CTPT C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C. CÂU 18. C. Khi nói về este vinyl axetat. số loại trieste được tạo ra tối đa là A. 1 muối và 1 ancol. Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn mạch hở và ancol no đơn mạch hở có dạng A. Xà phòng hóa cho ra 1 muối và 1 anđehit. Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là A. Chúng không bị các vi sinh vật phân huỷ. D. OXH Z thu được Y. CÂU 19. Khi thủy phân X thu được 1 axit Y và 1 anđehit Z. CH2=CHCOOCH3. CnH2n+2O2 (n ≥ 2). CaCO3. C3H5COOH. CnH2nO2 (n ≥ 3). CnH2nO2 (n ≥ 2). C. 5. CTCT của X là A. 2 muối và 2 ancol. 6. D. Na. Dễ kiếm. B. D. Trùng hợp X cho ra 1 polime. Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng. C. HCOOCH2CH=CH2. Có khả năng hòa tan tốt trong nước. CÂU 25. D. KCl. C. CH3COOC2H3. B. axit axetic. CÂU 20. Có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng. Hợp chất X có CTPT C4H6O2. D. HCOOC3H5. D. axit propionic. CÂU 23. CH3COOH và C2H3OH. axit oxalic. C. 3. Chất giặt rửa tổng hợp gây ô nhiễm môi trường vì A. C. Thuỷ phân este trên thu được axit axetic và axetilen. sau phản ứng ta thu được A. D. Dùng được tất cả các loại nước. B. CTCT của X là A. CH3COOCH=CH2. Vinyl axetat là một este không no. axit butiric. CÂU 24. Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH. D. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .

HÓA HỮU CƠ 2010
CÂU 26. Cho este CH3COOC6H5 tác dụng với dd NaOH dư. Sau phản ứng thu được A. CH3COONa và C6H5OH. B. CH3COONa và C6H5ONa. C. CH3COOH và C6H5OH. D. CH3COOH và C6H5ONa. CÂU 27. Trieste của glyxerol với các axit cacboxylic đơn chức có mạch cacbon dài, thẳng gọi là A. lipit. B. Protein. C. Gluxit. D. polieste. CÂU 28. Dầu mỡ (thực phẩm) để lâu bị ôi thiu là do A. chất béo bị vữa ra. B. chất béo bị thủy phân với nước trong không khí. C. chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí. D. bị vi khuẩn tấn công. CÂU 29. Trong các công thức sau đây công thức nào là của chất béo? A. C3H5(OCOC4H9)3. B. C3H5 (OCOC13H31)3. C. C3H5 (COOC17H35)3. D. C3H5 (OCOC17H33)3. CÂU 30. Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là A. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH. B. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH. C. CH3OH < CH3CH2OH < NH3 < HCl. D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F. CÂU 31. Tên gọi của este có mạch cacbon thẳng, có thể tham gia phản ứng tráng bạc, có CTPT C4H8O2 là A. n-propyl fomat. B. isopropyl fomat. C. etyl axetat. D. metyl propionat. CÂU 32. Có bao nhiêu trieste của glyxerol chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. CÂU 33. Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân este? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. CÂU 34. Chọn cách sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất sau: (1) C4H9OH ; (2) C3H7OH ; (3) CH3COOC2H5 ; (4) CH3COOCH3 A. (3) > (4) > (2) > (1) B. (4) > (3) > (2) > (1) C. (1) > (2) > (3) > (4) D. (3) > (4) > (1) > (2) CÂU 35. Hai chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H6O2. Cả X và Y đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y là: A. HCOOC2H5 và C2H5COOH B. CH3COOCH3 và HOCH2CH2CHO C. CH3COOCH3 và C2H5COOH D. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 CÂU 36. Thủy tinh hữu cơ là sản phẩm trùng hợp của chất nào sau đây? A. Metyl acrylat B. Vinyl axetat C. Metyl metacrylat D. Vinyl acrylat Trường PT Thái Bình Dương Page 18

HÓA HỮU CƠ 2010
CÂU 37. Xà phòng được tạo ra bằng cách đun nóng chất béo với: A. NaOH B. H+, H2O C. H2 ( Ni, t0) D. H2SO4 đậm đặc CÂU 38. Chất nào sau đây có tên gọi là vinyl axetat? A. CH2=CH–COOCH3 B. CH3COO–CH=CH2 C. CH3COOC2H5 D. CH2=C(CH3)–COOCH3 CÂU 39. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. A. Este có nhiệt độ sôi thấp vì giữa các phân tử este không có liên kết hidro. B. Khi thay nguyên tử H ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng một gốc hidrocacbon thì được este. C. Dẫn xuất của axit cacboxylic là este. D. Các este thường là những chất lỏng, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước, có khả năng hòa tan nhiều chất hữu cơ. CÂU 40. Số đồng phân cấu tạo đơn chức ứng với CTPT C3H6O2 là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 CÂU 41. Có bao nhiêu chất có CTPT là C2H4O2 có thể cho phản ứng tráng bạc? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 CÂU 42. Sản phẩm của phản ứng thủy phân chất nào sau đây không cho phản ứng tráng bạc? A. CH2=CH–COOCH3 B. CH3COO–CH=CH2 C. HCOOC2H5 D. HCOO–CH=CH2 CÂU 43. Chọn thuốc thử có thể phân biệt được ba chất lỏng sau: axit axetic, phenol, etyl acrylat. A. Quì tím B. CaCO3 C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch Br2 CÂU 44. Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp hai axit RCOOH và R’COOH thì thu được tối đa bao nhiêu triglixerit ? A. 2 B. 3 C. 6 D. 9 CÂU 45. Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Dầu ăn là este của glixerol B. Dầu ăn là este của glixerol và axit béo không no C. Dầu ăn là este của axit axetic với glixerol D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo không no CÂU 46. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là: A. ancol metylic B. etyl axetat C. axit fomic D. ancol etylic CÂU 47. Một chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H8O2. Với xúc tác axit, X bị thủy phân cho Y và Z. Z có thể điều chế từ Y bằng cách oxi hóa hữu hạn. X có công thức cấu tạo là: A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. không xác định được CÂU 48. Trong dầu mỡ động vật, thực vật có : A. axit acrylic. B. axit metacrylic. C. axit oleic. D. axit axetic. CÂU 49. Axit béo no thường gặp là : Trường PT Thái Bình Dương Page 18

HÓA HỮU CƠ 2010
A. Axit stearic. B. Axit oleic. C. Axit butiric. D. Axit linoleic. CÂU 50. Khi thuỷ phân bất kì chất béo nào cũng thu được : A. glixerol. B. axit oleic. C. axit panmitic. D. axit stearic. CÂU 51. Bơ nhân tạo được sản xuất từ : A. lipit. B. gluxit. C. protein. D. đường CÂU 52. Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp có tính chất : A. Oxi hoá các vết bẩn. B. Tạo ra dung dịch hoà tan chất bẩn. C. Hoạt động bề mặt cao. D. Hoạt động hoá học mạnh. CÂU 53. Để điều chế xà phòng, người ta đun nóng chất béo với dung dịch kiềm trong thùng lớn. Muốn tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp nước và glixerol, người ta cho thêm vào dung dịch : A. NaCl B. CaCl2 C. MgCl2 D. MgSO4 CÂU 54. Khi hiđro hoá hoàn toàn một mol olein (glixerol trioleat) nhờ Ni xúc tác thu được một mol stearin (glixerol tristearat) phải cần bao nhiêu mol H2 ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 CÂU 55. Cho các chất : nước Gia-ven, nước clo, khí sunfurơ, xà phòng, bột giặt. Có bao nhiêu chất làm sạch các vết bẩn không phải nhờ những phản ứng hoá học ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 CÂU 56. Mùi ôi của dầu mỡ động, thực vật là mùi của : A. este. B. ancol. C. anđehit. D. hiđrocacbon thơm. CÂU 57. Cho este có công thức cấu tạo: CH2 = C(CH3) – COOCH3. Tên gọi của este đó là: A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat C. Metyl metacrylic. D. Metyl acrylic CÂU 58. CÂU 59. Đốt cháy hỗn hợp các este no đơn chức mạch hở, cho kết quả nào sau đây: A. nCO 2 = nH2O C. nCO2 > nH2 O B. nCO2 < nH2O D. Không đủ dữ kiện để xác định.

CÂU 60. Câu nào sau đây là chính xác: A. Chất béo là sản phẩm của phản ứng este hoá. B. Chất béo có chứa một gốc hidrocacbon no. C. Axit béo là một axit hữu cơ đơn chức. D. Chất béo là este của glixerin với các axit béo. CÂU 61. Để chuyển lipit ở thể lỏng sang thể rắn, người ta tiến hành: A. Đun lipit với dd NaOH. B. Đun lipit với dd H2SO4 loãng. C. Đun lipit với H2 (có xúc tác thích hợp) D. Cả A, B, C đều đúng. CÂU 62. Chất X chứa C, H, O có M = 74. X tác dụng với dung dịch NaOH và có phản ứng tráng gương. CTPT của X là Trường PT Thái Bình Dương Page 18

CÂU 64. axit axetic và anđehit axetic C. 3. CH3COOH. CH3CH2CH2OH. CH3COOC2H5 D. axit axetic và ancol vinylic B. CH3 CH2COOH C. Công thức của X là A. X được điều chế từ phản ứng giữa ancol và axit tương ứng. C. natri axetat và anđehit axetic D. C. CH3COONa D. (CH3CO)2O CÂU 66. Đặc điểm của phản ứng thủy phân lipit trong môi trường axit là: Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . B. X có tên gọi là: A. CÂU 67. HCOOC3H7 B. axit exetic và ancol etylic D. C2H5COOCH3. CH3COOH. CH3CH2CH2OH. CH3COOC2H5. CÂU 65. B. CH3COOCH3 B. CH3COOCH3. D. C2H3COOC2H5. Phenyl axetat CÂU 71. 4. C. CH3COOC2H5 C. thu được natri axetat và ancol metylic. X là este chưa no B. Thủy phân este X trong môi trường kiềm. HCOOH CÂU 63. CH3CHO C. Cho este X có CTCT CH3COOCH=CH2. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5. C2H5COOH CÂU 68. CH3COOH. metyl acrylat B. Benzyl fomat C. CH3CH2CH2OH B. HCOOCH3. Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được: A. Khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được A. C2H5OH. CH3COOH CÂU 69. C2H5COOCH3 C. Dãy các chất nào sau đây được sắp sếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần? A. 5. Câu nào sau đây sai? A. axit axetic và anđehit axetic CÂU 73. Tên gọi của este đó là: A. Metyl benzoat B. C3H7COOH D. CH3CH2CH2OH. X có thể làm mất màu nước brom D. D. metyl metacrylat C. CH3COOH. CH3COOC2H5. natri axetat và ancol vinylic C. metyl propionat D. Cho dãy các chất: HCHO. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. đun nóng tạo ra este có công thức phân tử C4H6O2. Xà phòng hoá cho sản phẩm là muối và anđehit. CH3COOC2H5. Phenyl fomat D. axit exetic và axetilen CÂU 70. HCOOH. axit axetic và ancol vinylic B. Cho este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 2 muối hữu cơ và H2O. Cho axit cacboxylic tác dụng với ancol có xúc tác H2SO4 đặc. 6. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo: A. vinyl axetat CÂU 72.HÓA HỮU CƠ 2010 A. Để điều chế este phenylaxetat người ta cho phenol tác dụng với chất nào sau đây? A. CH3COOH B.

HCOOC2H5 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Xeton và anđehit hai chức. D.16g CO2 và 2. người ta thực hiện quá trình: A. Là este của axit béo và ancol đa chức D. O. Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat có chứa: A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C.4 gam D. Cho 45 gam axit axetic tác dụng với 60 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc. 44 gam. Để biến một số loại dầu thành mỡ rắn. CÂU 81.2g một este đơn chức (E) thu được 6. chủ yếu là các axit béo no C. 70. xà phòng hóa CÂU 75. 29. Công thức cấu tạo có thể có của (X) là: A. Hợp chất hữu cơ chứa C. 11 gam B. cô cạn ở nhiệt độ cao C. Dung dịch AgNO3 trong amoniac D. CH3COOCH3 C. hoặc bơ nhân tạo. Tên gọi của B là: A. Etyl fomiat CÂU 78. 12.6 gam CÂU 79. Hiệu suất của phản ứng là 80%. Khối lượng NaOH cần dùng là: A.0g CÂU 85. 7.0g D. hiđro hóa (có xúc tác Ni) B. Etyl axetat C. CH2=CHOH D. chủ yếu là các axit béo chưa no B. Cả (A) và (C) đều đúng CÂU 84. B.0g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH. 52. D. Ancol hai chức không no có một nối đôi. axit axetic B. C2H2 C. Khối lượng etyl axetat tạo thành là: A. đơn chức. Phản ứng không thuận nghịch D.0g B. Metyl fomiat có thể cho được phản ứng với chất nào sau đây? A. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no D. CH3CHO Đốt cháy hoàn toàn 4. Lipít là: A. 8. Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C3H6O2. Ancol và xeton no.5g một este B thì thu được 33g CO2 và 13. Xà phòng hoá hoàn toàn 37. H. 9. Este có công thức phân tử C3H6O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là: A. Trieste của axit béo và glixerol C. C.2 gam ancol metylic. 88 gam CÂU 77. HCOOCH3 B. làm lạnh D. Sản phẩm của phản ứng thủy phân metyl axetat có 3. 5. Etyl propionat D.91 gam. Đun nóng 60 gam CH3COOH với 60 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác. B. Phản ứng cho-nhận electron CÂU 74.0g C.8 gam B. hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50 %). Không xác định được CÂU 80. Chất béo lỏng có thành phần axit béo: A.4 gam D. 16.5g H2O. 54. Đốt cháy hoàn toàn 18.92 gam CÂU 76. Axit fomic CÂU 83. Khối lượng của metyl axetat đem thủy phân là bao nhiêu? A. 66 gam C. H2O. Phản ứng xà phòng hóa C. Vinyl axetat B. Trieste của axit hữu cơ và glixerol CÂU 82. 88 gam.25 gam C. CH3COOC2H5 D. Axit cacboxylic hoặc este đều no.52g CÂU 86. (E) là: A. Axit propanoic C. CH2=CHCl B. đun nóng.HÓA HỮU CƠ 2010 A. 20. Axit propionic D. Biết rằng hiệu suất của phản ứng này là 80 %. C. Khối lượng este tạo thành là A. Phản ứng thuận nghịch B. N B.

C3H7COOH C. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động. Lipit bao gồm chất béo. CÂU 96. Quỳ tím. C4H9OH B.72 CÂU 92. 2. cần đun nóng.0g D. Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây? A. Giá trị của V là: A. . có H2SO4 đậm đặc xúc tác. Hãy chọn nhận định đúng: A. HCOOCH3 B. n-propyl fomiat C. photpholipit.HÓA HỮU CƠ 2010 CÂU 87. thực vật.. Có thể dùng dãy hóa chất nào để nhận biết các hóa chất sau: Axit axetic. D. có H2SO4 đậm đặc xúc tác. 4. 8.36 C.. Natri kim loại C. cần đun nóng. Phản ứng thuận nghịch. Lipit là chất béo. 6.0g B. Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì? A. muối và nước D. AgNO3/NH3 B. Isopropyl fomiat D. Dung dịch NaOH B. Dung dịch Na2CO3 CÂU 88. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống.4g este CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH. 16. NaOH CÂU 93. 3. HCHO Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . CH3COOC2H5 D. AgNO3/NH3 C. 4. andehit axetic. C đều đúng CÂU 95. B. Phản ứng hoàn toàn. Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng và có xúc tác bất kì. D. ancol etylic.0g C. C6H5OH CÂU 97. sáp. ancol và muối C. dd NaOH D. Este C4H8O2 tham gia phản ứng tráng bạc có thể có tên sau: A. B. CH3COOCH3 D. HCOOC6H5 CÂU 94. Xà phòng hoá 7. ancol và axit B. Đặc điểm của phản ứng este hóa là: A. Chất nào dưới đây không phải là este? A. có H2SO4 loãng xúc tác. cần đun nóng.24 B.CH3COOH C. C2H5COOH.48 D. CÂU 89. Khối lượng NaOH đã dùng là: A. Cu(OH)2. Quỳ tím. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2.0g CÂU 90. Dung dịch AgNO3 trong nước amoniac D.7gam nước và V lít CO2 (đkc). axit và nước CÂU 91. Na. C. Etyl fomiat B. B. Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. CH2=CH-OH B. nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Phản ứng hoàn toàn. metyl fomiat? A. sterit. Sản phẩm thủy phân este trong dung dịch kiềm thường là hỗn hợp: A. 32. Lipit là este của glixerol với các axit béo. không hoà tan trong nước. C2H5COOH. C.

mỹ phẩm. Natri. Este X có CTCP C4H6O2. Một muối và một anđehit C. Thuốc thử cần dùng để nhận biết 3 dung dịch: CH3COOH. Một axit cacboxylic và một xeton CÂU 106. chưa no. Làm bay hơi 3. E là este. Natri. Đơn chức. Là chất lỏng dễ bay hơi B.7 gam este nó chiếm thể tích bằng thể tích của 1. CH3COOCH= CH2 B. Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Công thức phân tử của este có thể là: A. C2H4O2 CÂU 101. Đốt cháy một mol este E thu được số mol khí CO2 bằng số mol nước. C4H6O2 D.3 g muối. Quỳ tím. HCOOCH2. Một axit cacboxylic và một ancol D. 2 C. Một este đơn chức no có 54. Công thức cấu tạo của X là. Sản phẩm thu được khi thuỷ phân vinylaxetat trong dung dịch kiềm là: A. Cho 13. đá vôi CÂU 105. etyl axetat B. CH3CH2OH CÂU 98. No. CÂU 102. đá vôi D. đa chức D. C. C4H8O2 C. Metyl acrylat C. Đa chức.6 gam O2 trong cùng điều kiện. CH3COOCH2CH3 CÂU 104. Nếu X đơn chức thì X có công thức phân tử là: A. Một số este được dùng trong hương liệu. CH3CHO D. Vinyl axetat CÂU 108. HCOOCH2. quỳ tím B. Một muối và một ancol B. HCOOCH3 B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. D. A. dd AgNO3/NH3 C.5 gam H2O. đơn chức B. C3H4O2 CÂU 100. CH3-COOC2H5 C. B. no CÂU 107. Quỳ tím. C2H5OH. Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. C5H10O2 D. Allyl axetat D. 1 B. Xác định E: A. Phát biểu đúng là: A. 3 D. Có mùi thơm.55 % C trong phân tử. C2H5COOH. CH3CHO lần lượt là: A. Este nào sau đây không thu được bằng phản ứng giữa axit và ancol A. A. CH3COOCH3 CÂU 103. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2. Este trên có số đồng phân là: A. C2H5COOH. bột giặt là nhờ các este A.2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12. C3H6O2 B.5 gam este X ta thu được 11 gam CO2 và 4. HCOOC2H5 D. Có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D. C4H8O2 C.CH= CH2 D. C3H6O2 B. No.Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và anđêhit.HÓA HỮU CƠ 2010 C. Đốt cháy hoàn toàn 7.CH= CH2 C. 4 CÂU 99. C. an toàn với người C.

C. 3. C. Glixerol và muối natri của axit béo C. Cả A. Axit panmitic. axit propionic. Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái sang phải) là A. Chất nào sau đây không phải là este? A. 1 D. B. CÂU 120. 2. axit oleic. CÂU 115. Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được A. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được các axit và rượu. 1. C. Etanoic. Glucozơ. Phản ứng Este hóa. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng A. Phản ứng của axít với kim loại D. 1. Dãy các axit béo là A. Etanol. Xà phòng CÂU 118. Xà phòng hóa B. axit oleic. axit axetic. D. 3. D. B. 4. Crackinh D. CÂU 117. Đề hiđrô hóa mỡ tự nhiên CÂU 113. Chất có mùi thơm dễ chịu. C2H5COOH (4). Phản ứng thủy phân este được thực hiện trong: A. Muối hữu cơ B. Xà phòng được điều chế bằng cách nào sau đây? A. 2. C. giống mùi quả chín. Phản ứng tương tác của axit với rượu tạo thành este được gọi là A. Dung dịch axit. D. Hydrat hóa C. B. . Axit fomic. 3. 4 CÂU 114. Cả A. Glixerol và axit béo B. Mỡ D. axit stearic. Sự lên men CÂU 111. 2. Amyl propionat. D. C. Các este đều nặng hơn nước. Cho các chất sau: CH3COOH (1). C2H5OH (3). axit acrylic. axit axetic. Phân hủy mỡ B. C. CH3 – O – CH3 C. D. C2H5ONO2 CÂU 112. B. Khi thuỷ phân chất béo trong môi truờng kiềm sẽ thu được glixerol và xà phòng. Glixerol và axit cacboxylic D. Đặc điểm của este là: Sôi ở nhiệt độ cao hơn các axit cacboxylic tạo nên este đó. Glixerol và muối natri của axit cacboxylic CÂU 110. Thủy phân mỡ trong kiềm C. axit stearic. Khi hidro hóa chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn. Có mùi dễ chịu. Phản ứng kết hợp. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 A. Este C. B.HÓA HỮU CƠ 2010 CÂU 109. CH3COOC2H5 D. Dung dịch kiềm. Phản ứng ngưng tụ. Nước/H+. 1. B. 4 B. Axit panmitic. Phản ứng trung hoà. Axit axetic. D. 2. giống mùi quả chín là: A. C. Khi thuỷ phân chất béo trong mt axit sẽ thu được glixerol và các axit béo. 3. CÂU 116. B. Phát biểu nào sau đây không chính xác? A. CH3COOCH3 (2). C2H5Cl B. CÂU 119. B. 4 C. Muối của axit béo được gọi là A. C.

điều chế từ: A. CH3COOH. HCOONa và C2H5OH. B. HCOOCH3<H2O<CH3COOH<C2H5OH. Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit CÂU 122. Axit axetic với ancol metylic C. CH3COOC2H5 C.7 gam este no. CÂU 129. D. Hãy chọn câu đúng nhất: A. Cho 3. Xà phòng là muối natri. B. CH3COOH. Propyl axetat CÂU 123. D. CH3COOH C. HCOOCH3<C2H5OH<CH3COOH<C2H5COOH. etyl axetat. CH3CH2OH. Xà phòng là muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCOOC2H5. Etyl propionat C. metyl axetat. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOH B. D. Etyl fomat B. C2H5COOCH3 D. C. CH3CHO. Axit axetic và ancol vinylic. C2H5COOC2H5 CÂU 128.HÓA HỮU CƠ 2010 CÂU 121. D. Tên gọi của X là: A. B. Chất béo có tính chất chung nào với este? A. Xà phòng là muối canxi của axit béo. kali của axit béo C. C2H5OH D.6 gam một ancol Y. (CH3)2CH –CH2 –CH2OH CÂU 124. thu được muối và 2. CH3COONa và CH3OH. Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Tên gọi của X là A. HO-C2H4-CHO. CÂU 126. metyl propionat. Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường bazơ D. Dãy được sắp xếp theo chiều tăng của nhiệt độ sôi là A. Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. B. Tham gia phản ứng xà phòng hóa B. Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường bazơ C. Axit axetic với ancol etylic D. mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH. là este của axit axetic. đơn chức. C. CÂU 130. Thủy phân hoàn toàn 8. C.8 gam este đơn chức mạch hở X với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4. Metyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa: A. C2H5COOH. HCOOC2H5 B. Este etyl axetat có công thức là A. Xà phòng là muối natri hoặc kali của axit axetic. (CH3)2CH –CH2OH. CÂU 125. sản phẩm thu được là A. CH3COOCH3. CH3OH. Chất X có công thức phân tử C3H6O2. Axit axetic với etilen CÂU 127. D. C2H5OH<CH3COOH<H2O<HCOOCH3. HCOONa và CH3OH. CH3COONa và C2H5OH. HCOOCH3<C2H5OH <C2H5COOH<CH3COOH. B. D. propyl axetat. C2H5COOH. Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat. CÂU 131. B.3 gam ancol etylic. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Công thức của este là: A. Etyl axetat D. C.

C. D. Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. CÂU 141. axit propionic và ancol metylic. C3H6O2 CÂU 143. B. este đơn chức. HCOOCH3. D. CÂU 140. Este etyl fomat có công thức là A. D. tripanmitin D. CH2=CHCOOCH3. C2H4O2 D. C. CH3COONa và C2H5OH. C17H35COONa và glixerol.HÓA HỮU CƠ 2010 CÂU 132. CÂU 139. B. HCOOC2H5. Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. CH3COONa và CH2=CHOH. CH2=CHCOONa và CH3OH. CÂU 135. C17H35COONa và glixerol. C. D. CÂU 142.68 gam H2O. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C17H35COOH và glixerol. B. D. C2H5COONa và CH3OH. sản phẩm thu được là A. B. stearic CÂU 145. sản phẩm thu được là A. CH2=CHCOOCH3. B. phenol. D. C15H31COOH và glixerol. C. C. C15H31COONa và etanol. C15H31COONa và glixerol. Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là A. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và A. tristearin C. C2H5COONa và CH3OH. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. C. CH3COOCH3. D. Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là A. B. C4H8O4 B. C17H35COOH và glixerol. CÂU 133. C17H35COOH và glixerol.8 gam este X thu được 11. ancol đơn chức. CÂU 138. CÂU 144. B. D. B. D. triolein B. Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là A. C. CH3COOCH3. Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Propyl fomiat được điều chế từ A. C. CH2=CHCOONa và CH3OH. CÂU 137. HCOOCH3. Công thức cấu tạo của Y là Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . C. C2H5COONa và CH3OH. CÂU 134. CH3COOCH=CH2. Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Có thể gọi tên chất béo (C17H33COO)3C3H5 là A. CH3COONa và CH3CHO. HCOONa và C2H5OH. C15H31COONa và etanol. C15H31COONa và glixerol. HCOOCH3. C17H33COONa và glixerol. C. C15H31COONa và etanol. CH3COONa và CH3CHO. axit axetic và ancol propylic. sản phẩm thu được là A. axit fomic và ancol metylic. D. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COOCH=CH2. glixerol. Este metyl acrilat có công thức là A. HCOOCH=CH2. CH3COOCH3. Đốt cháy hoàn toàn 7.44 gam CO 2 và 4. Este vinyl axetat có công thức là A. C4H8O2 C. CÂU 136. axit fomic và ancol propylic. B. C. B. Công thức phân tử của este là A.

2 g hỗn hợp 2 este HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 cần dùng 150 ml dung dịch NaOH xM . CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. C. CÂU 154.8 g B.24 lít B. C2H5COOCH3. HCOOCH3 B. CH2=CH-COO-CH2-CH3. 18.1 mol este X thu được 0. D. 1. C. thu được 11 gam este. B. 4. Xà phòng hóa 13. D.12 lít CÂU 148. (HCOO)3C3H5. B. Nếu cho 0. đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn 0. 55%. C3H5(COOCH3)3. CH3CHO. C2H5OH. HCOOC2H5 CÂU 147. Xà phòng hoá a gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ. C2H5COOC2H5. Đun 12 gam axit axetic với 13. B.36 lít D.25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng).6 g muối khan. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 1M C. C.2 g muối. D. C2H5OH. Kết quả khác CÂU 151. H.HÓA HỮU CƠ 2010 A. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1. CH2=CH-CH2-COO-CH3. etyl axetat. CH3COOH.2 g D. 0. Este nào sau đây tác dụng với xút dư cho 2 muối. D. CTPT của X là : A.5M D. CH3 -COO-CH=CH-CH3.1 mol X tác dụng hết với NaOH thì được 8. C. CÂU 146. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A. C. CH3-CH2-COO-CH=CH2. etylmetyloxalat B. B. C2H6. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan.8 g một chất hữu cơ X (chứa C. C. n-propyl axetat. 3. 50%. 75%. 14. 62. Công thức cấu tạo của X là A. CH3CHO. Cả A.8 g H2O. Tên gọi của este là A.5 g C. CÂU 155. Đốt cháy một este no đơn chức thu được 1. C = 12. 1. A. B. CH3COOC2H5. CH3COOH. Giá trị của a là : A.5%. C2H6. O = 16) A. C.5M B. (CH3COO)3C3H5. C2H5OH. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no. 2.48 lít C. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. 22. Kết quả khác. CH3CHO. CÂU 153. D. metyl fomiat.8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng. Mệnh đề không đúng là: A. metyl axetat. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối. CH3COOCH3 C. CÂU 156. CH3COOH. vinylbenzoat D. C CÂU 150. O) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 24. Giá trị của x là : A.6 g CÂU 149. Xà phòng hóa hoàn toàn 21. CÂU 152. C2H6. D.3 mol CO 2 và 0. Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6. CH3COOC2H5 D. B. HCOOC3H7.3 mol H2O. phenylaxetat C. B. 29. cần 300ml dung dịch NaOH nồng độ 1M. B. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3. CTCT của A là : A. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là : A.

Các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hoáchất béo. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A. nhẹ hơn nước.28 gam. B.68 gam. CH3CHO. CH3CHO. cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1. 8.06 mol NaOH. không phân nhánh. C. CÂU 157. t/vật.38 gam. HCOOH.HÓA HỮU CƠ 2010 D. HCOOH. CH3COOH. t/vật. CÂU 164.80 gam. CH3COOH. D. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. mỡ động.2 gam CÂU 161. B.56 gam. 200 ml. Không tan trong nước. CÂU 162. C2H5OH. C2H5OH. D. 17. HCOOCH D. C. nặng hơn nước. Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây? A. CH3COOCH3. 3. Chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn. Xà phòng hoá hoàn toàn 17.8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0. C = 12. không tan trong nước. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 300 ml. Na = 23) A. 8. D. C. C2H6. CÂU 160. CH3COOH. HCOOH. 18. B. có trong thành phần chính của dầu.2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC 2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. B. C. 400 ml. 16.24 gam chất béo cần vừa đủ 0. CH3COOH. Xà phòng hoá hoàn toàn 22. Chất béo là trieste của glixerol với các axit môncacboxylic có mạch C dài. X tác dụng với dd NaOH nhưng không tác dụng với Natri. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A. không tan trong nước. nhẹ hơn nước.24 gam. C. t/vật. B. CÂU 163. Xà phòng hóa 8. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. B. có trong thành phần chính của dầu. CÂU 158. O = 16. mỡ động. B. 10. 18. D. D. CH3CHO. OHCCH2OH. C2H5OH. Xà phòng và chất giặt rửa có đặc điểm chung là: A. t/vật. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: A. B. CH3CH2COOH. C. C. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. CÂU 159. Công thức cấu tạo của X là: A. Là chất rắn. mỡ động. mỡ động. C2H5OH. C. Không tan trong nước. Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu. HCOOH. có trong thành phần chính của dầu.4 gam. nhẹ hơn nước.2M. C2H5OH. CH3COOH. CH3CHO. Sản phẩm của công nghệ hoá dầu. 150 ml. CH3CHO. D. có trong thành phần chính của dầu. Là chất lỏng. Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

65%.57.6g một ancol Y. D. C. CH3COOCH=CH2. Trong thành phần của xà phòng và chất giặt rửa thường có một số este.6 g bạc.e. HCOOCH=CHCH3. mạch hở X với 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4. Trong phân tử este X no. C. D.88%.Tạo hương thơm mát. CÂU 170.etyl propionat. Z phản ứng với dd AgNO 3/ NH3 dư thu được 21. B.67%. Vai trò của các este này là: A.C5H8O3.Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước c) Các este không tan trong nước và nổi trên nước do chúng không tạo được liên kết hidro với nước và nhẹ hơn nước. a. Cho Y.e.d. Hiệu suất phản ứng este hoá là: A.4g muối. D. a. mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn tòan thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z. d) Khi đun chất béo lỏng trong nồi hấp rồi sục dòng khí hidro vào( có xúc tác niken) thì chúng chuyển thành chất béo rắn.7 gam một este đơn chức X thu được 3. Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 g axit axetic và 11.C2H4O2. Tên gọi của X là: A. Cho các phát biểu sau: a) Chất béo thuộc loại hợp chất este. B. Thuỷ phân hoàn toàn 8.3. B.4.4 gam hỗn hợp gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dd NaOH 4%.36 lít khí CO2(đktc) và 2. CÂU 165.8 gam este đơn chức. CÂU 173.36% khối lượng. C. đơn chức. CÂU 168.c.4.e.d. Thuỷ phân 8.66. C. B. Những phát biẻu đúng là: A. C.Làm tăng khả năng giặt rửa.Tạo màu sắc hấp dẫn. etyl axetat. dễ chịu. Số công thức cấu tạo thoả mãn công thức phân tử của X là: A. D. Công thức phân tử của X là: A. Đốt cháy hoàn toàn 3.7%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là : A.C4H8O2. CÂU 172. C.52%. oxi chiếm 36. D. D. Công thức cấu tạo của X là : A. B. CÂU 167.C3H6O2. B.42.2 g muối. D.Làm giảm giá thành của xà phòng và chất giặt rửa. C.b.5 g ancol etylic với axit H 2SO4 làm xúc tác đến khi kết thúc phản ứng thu được 11. 4. a. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .d. B. e) Chất béo lỏng là các triglixẻit chứa gốc axit không no trong phân tử.d.7 g nước. CÂU 169. B.50%.3 g este X đơn chức.1 g muối. D. mạch hở.22%.2 g muối. a.44 g este.6 g ancol Y và: A. Có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật.2. CÂU 171.etyl fomat.HÓA HỮU CƠ 2010 D.propyl axetat. 3.5. 10.8 g este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dd NaOH vừa đủ thu được 4.3%.b. C.c. B. b).8. Thuỷ phân 4. CÂU 166.

41. D.150g. D.8 g ancol etylic (có H2SO4 xúc tác).CH3CH2CH2OH. Một este có công thức phân tử là C4H8O2. CH3COOH CÂU 178. CH3COOC2H5 C. 62. có thể chỉ cần dùng: A. B. 60 %. D. Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng tráng gương. B. C. CÂU 181. C. Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào? A. CH2=CHCOOCH3. HCOOC(CH3)=CH2. Đun một lượng dư axit axetic với 13. Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215g axit metacrylic với 100 g ancol metylic.125g. Để phân biệt các chất lỏng trên. B. C2H5COOCH3.67 %. 75 %. 5. Vậy công thức cấu tạo của este đó là: A. B.. CH3COOC2H5 D. C. CH3COOH. nước brôm. CÂU 180.HÓA HỮU CƠ 2010 C. CÂU 176. CÂU 174.CH3COOH. khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. triolein. Hiệu suất phản ứng este hóa là: A. dd NaOH. Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11 g este. glixerol.CH3COOH. C3H7COOH. 4. D. CÂU 175. Nước và quì tím. HCOOCH2CH=CH2. ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . B. CH3COOCH3. 6. HCOOC3H7. 200g. CH3CH2CH2OH B. có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3. D. C. C. Một este có công thức phân tử là C3H6O2. A. Giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 60 %. C2H5COOCH3.175g. D. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi các chất tăng dần? A. HCOOC3H7. CÂU 177. Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C 4H8O2 đều tác dụng với NaOH? A. CH3COOCH=CH2. D.CH3COOC2H5. Cho các chất lỏng sau: axit axetic. 8. B. C. Công thức cấu tạo của C4H8O2 là: A. CH3CH2CH2OH.5 %. CH3CH2CH2OH. HCOOCH2CH =CH2. CH3COOC2H5. HCOOC2H5. C. CH3COOC2H5. B. HCOOCH=CHCH3. CÂU 179. Nước và dd NaOH. D.

-Nhiềunhóm C6H12O5 Không -Mạch thẳng . Hóa tính của Glucozơ a. -Không có nhóm CHO Có (do chuyển hóa glucozơ) +Cu(OH)2 Không Không Lên men rượu. CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t 0 → CH2OH[CHOH]4COONa + 2Cu2O ↓ + H2O.Mạchxoắn. Chuyển hóa glucozơ Có Có p/ư màu với I2 Có + HNO3. Tính chất anđehit đơn chức CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + NH4NO3.HÓA HỮU CƠ 2010 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Chương 2 CACBOHIĐRAT Hợp chất Cacbohiđrat Công thức phân tử CTCT thu gọn Đặc điểm cấu tạo MONOSACCARIT Glucozơ Fructozơ C6H12O6 C6H12O6 CH2OH(CHOH)4 CHO -Có nhiều nhóm OH kề nhau -Có nhóm CHO CH2OH[CHOH]3 COCH2OH -Có nhiều nhóm OH kề nhau. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .Nhiều nhóm C6H12O5.Hai nhóm C6H12O5 Không POLISACCARIT Tinh bột Xenlunozơ (C6H10O5)n (C6H10O5)n [C6H7O2(OH)3]n .Có nhiều nhóm OH kề nhau.Có 3 nhóm OH kề nhau . . ĐISACCARIT Saccarozơ C12H22O11 C6H11O5 – O – C6H11O5 . Không Hóa tính 1/Tínhchất anđehit 2/Tính chất ancol đa chức 3/ Phản ứng thủy phân 4/ Tính chất khác AgNO3/ NH3 +Cu(OH)2 +Cu(OH)2 - - 1.

C. CÂU 7. 1. → C12H22O11 + H2O H → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ). + 0 + 0 0 0 Hồ tinh bột + dd I2  hợp chất màu xanh tím (dấu hiệu nhận biết hồ tinh bột). B. D. 80%. D.5%. C.HÓA HỮU CƠ 2010 . glixerol.to D.t 3. 1. 62. t0). D. 2.   −35  2. Hóa tính của saccarozơ Dung dịch saccarozơ + Cu(OH)2  dung dịch đồng saccarat màu xanh lam. tinh bột và xenlulozơ. Phân tử glucozơ có một nhóm anđehit. Nước Brom. Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng? Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Cu(OH)2. Na kim loại.30 → 2 C2H5OH + 2CO2. CÂU 3. dd AgNO3/NH3. 0 b. Phản ứng lên men C6H12O6 enzim. Để phân biệt glucozơ. 4 D. Phân tử glucozơ có nhóm xeton. Dung dịch Br2. B. Tính chất ancol đa chức 2CH2OH[CHOH]4CHO + Cu(OH)2  → (C6H11O6)2Cu + H2O pridin CH2OH[CHOH]4CHO + (CH3CO)2O  → Este chứa 5 gốc CH3COO  (p/ư chứng tỏ glucozơ có 5 nhóm –OH). 2. 75%. Dung dịch saccarozơ không phản ứng với: A. C.t CH2OH[CHOH]4CHO + H2 Ni→ CH2OH[CHOH]4CH2OH (sobitol). C. Hóa tính của tinh bột và xenlulozơ H . CÂU 1. A. etanol. H2O (H+. B. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO 2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư được 318 gam muối. t0). 3 C. c. 3. 4 CÂU 4.t  (C6H10O5)n (tinh bột hoặc xenlulozơ) + n H2O  → n C6H12O6 ( glucozơ). CÂU 5. 3. 2. Dung dịch AgNO3/NH3. Phân tử glucozơ có 4 nhóm OH. Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. H2 (Ni. Cấu tạo mạch hở của phân tử glucozơ khác cấu tạo mạch hở của phân tử fructozơ là: A. 50%. Dung dịch AgNO3/NH3. A. → [C6H7O2(OH)3]n ( Xenlulozơ) + 3n HNO3  → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O. C. 4 B. Hiệu suất phản ứng lên men là. B. Cu(OH)2. Có 4 dung dịch mất nhãn: Glucozơ. Phân tử glucozơ có cấu tạo mạch nhánh. . có thể dùng chất nào trong các thuốc thử sau: 1) Nước 2) Dung dịch AgNO3/NH3 3) Dung dịch I2 4) Giấy quỳ. Vôi sữa Ca(OH)2. CÂU 6. CÂU 2. B. Cu(OH)2/OH-. 1. Thuốc thử để nhận biết được 4 dung dịch trên là: A. fomanđehit. saccarozơ. D.

Dung dịch AgNO3/NH3. Lên men tạo ancol etylic. Thành phần chính trong nguyên liệu bông. CÂU 12. 2b. C. gương người ta chỉ dùng chất nào trong các chất trên? A. Dung dịch Na2SO4. b. CH3OH/HCl. e. 1a. C. B. d.6. Tơ capron.02M. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là. Công thức của T là: → → → → H+ . Dùng để sản xuất một số tơ nhân tạo.t0 A. C. c. 24.01M. đay. D. B. Cột 1 1. C. 2. 48. C. 4e. B. CÂU 13. Tìm một hoá chất thích hợp nhất ở cột 2 làm thuốc thử để nhận ra từng chất ở cột 1. t0). 3. Tơ nilon . D. 27. C6H12O6. A. C. 3d. D. 3a. Tơ visco. 0. B. C. 3e. B. A. C. 0. Dung dịch I2. gai là. đồ dùng gia đình. B. Các chất: glucozơ (C6H12O6). Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Glucozơ không có tính chất nào dưới đây? A. HCHO. Khí CO2. Tham gia phản ứng thủy phân. sản xuất giấy. 1c. Mantozơ. 2d. Dùng làm vật liệu xây dựng. Fructozơ. anđehit axetic (CH3CHO) đều tham gia phản ứng tráng gương nhưng trong thực tế để tráng gương. Cột 2 a. HCOOH. 36. CÂU 11. Ca(OH)2 dạng vôi sữa. CH3COOCH=CH2. 0. Thứ tự ghép đúng là. Tơ tằm. axit fomic (HCOOH). D. A. 2d.HÓA HỮU CƠ 2010 A.20M. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. 1a. CH3COOC2H5. Glucozơ. Canxi saccarat. 1e. 3b. CÂU 8. D. D. Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2.16 gam bạc kết tủa. 4e. Tinh bột. CH3CHO. 4. Saccarozơ.6. CÂU 14. Là nguyên liệu sản xuất ancol etylic. Xenlulozơ. D. B. 4b. CH2 = CHCOOCH3. B. Phản ứng của glucozơ với chất nào sau đây chứng minh nó có tính oxi hóa? A. Tính chất của nhóm anđehit. Hồ tinh bột. B. Cho sơ đồ sau: + 2O H +2 H C 2 m r­ î en m giÊ en Xenluloz¬  X u Y  m Z  T . Tính chất của ancol đa chức. ruột phích.10M. CÂU 15. H2 (Ni. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. CÂU 16. B. C. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là. 4e. D. anđehit fomic (HCHO). CH2 = CHCOOC2H5. A. 2b. 0. D. Giá trị của m là: A. Làm thực phẩm cho con người. CÂU 10. CÂU 9.

C. Glucozơ. Từ 1 tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozơ điều chế được bao nhiêu kg etanol.HÓA HỮU CƠ 2010 C. CÂU 24. Hợp chất đa chức. tinh bột. glixerol. H2 (Ni. D. Saccarit) là. B. Cho dung dịch AgNO 3/NH3 vào X và đun nhẹ được m gam Ag. D. Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3. t0).8. 270 gam. CÂU 20. xenlulozơ. Hai chất đồng phân của nhau là A. ancol etylic. C.13. A. 283. đun nóng. D. saccarozơ.94. C. to CÂU 19. CÂU 18.1 % trong môi trường axit (vừa đủ) được dung dịch X. Thuốc thử để phân biệt chúng là. glucozơ. t0 D. t0). C. 360 gam. C. Hợp chất chứa nhiều nhóm -OH và nhóm cacboxyl. B. Fructozơ. Glucozơ.76. Có ba dung dịch mất nhãn: Hồ tinh bột. C. 7. anđehit fomic. Phản ứng với H2 (Ni. CÂU 23. dd AgNO3/NH3.75. D. Biết hiệu suất của mỗi quá trình thủy phân xenlulozơ và lên men glucozơ đều đạt 70%. B. natri axetat. Glucozơ và mantozơ. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với Cu(OH)2 là. C. D. B. A. Phản ứng với Cu(OH)2. Fructozơ và glucozơ. A. Giá trị của m là: A. B. Cu(OH)2. Fructozơ và mantozơ. 6. Cu(OH)2/OH-. mantozơ. D. khối lượng glucozơ thu được là: A.5.5. Cacbohiđrat (Gluxit. I2. C. C.5. 300 gam. dd AgNO3/NH3. CÂU 22. dd AgNO3/NH3. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75 %. Cu(OH)2. A. 240. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. Phản ứng với dung dịch Br2. B. đa số có công thức chung là Cn(H2O)m. axit axetic. 198. có công thức chung là Cn(H2O)m. B. D. 139. Cu(OH)2. t0 CÂU 25. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . CÂU 27. B. 250 gam. Glucozơ. Hợp chất tạp chức. B. Thuỷ phân hoàn toàn 62. saccarozơ. glixerol.5 gam dung dịch saccarozơ 17. glixerol. Saccarozơ và glucozơ. Vôi sữa. D. đun nóng. CÂU 17. 13. Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất? A. Saccarozơ và glucozơ đều có A. natri axetat. CÂU 26. Hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật. CÂU 21. D. Phản ứng của glucozơ với chất nào sau đây không chứng minh được glucozơ chứa nhóm anđehit? A. 10.

2. Hòa tan Cu(OH)2. saccarozơ. mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. C. B. Cho dãy các chất: glucozơ. Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là. C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.8 gam. D. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là. Giá trị của m là: Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 22. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. CÂU 35. CÂU 34. C. Từ 16.2 gam. xenlulozơ. xenlulozơ. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là: A.25 D. fructozơ. B. glucozơ. D. D.20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). thu được sản phẩm là A. D. CÂU 37. X và Y lần lượt là A. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. đun nóng. Tinh bột. D. Glucozơ. Fructozơ. D. B. CH3CH2OH và CH2=CH2. AgNO3 trong dung dịch NH3. CÂU 29. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. CÂU 30. CÂU 28. D. B. tinh bột. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit. C. 14. 16. CÂU 39. saccarozơ. axit axetic. ancol etylic. Xenlulozơ. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH.4 B. CÂU 31. glixerol. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. glixerol. B. đun nóng không tạo ra glucozơ. người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với. CÂU 38. B. Chất đó là A. A. B. 11. D. CH3CHO và CH3CH2OH. natri axetat. 5. đun nóng. C. Glucozơ. C. 4. CÂU 36. Glucozơ. Glucozơ. andehit fomic. natri axetat. Cu(OH)2 trong NaOH. Chất tham gia phản ứng tráng gương là: A. glucozơ. Y lần lượt là A.6 gam. Saccarozơ. mantozơ. 45. A. glucozơ. 21.HÓA HỮU CƠ 2010 B. etyl axetat. 10. saccarozơ. 3. protit. fructozơ. Thủy phân.5 CÂU 33. Kim loại Na. Phản ứng với dung dịch NaCl. glixerol. D. ancol etylic. D. 32.4 gam. C. B. C. Trùng ngưng. Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ. C. Tinh bột. xenlulozơ. anđehit axetic. tinh bột. C. D. Tráng gương. B. CH3CH2OH và CH3CHO. C. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl. A. anđehit axetic. B. ancol etylic. CÂU 32. glucozơ. Hai chất X. Giá trị của m là A. C. saccarozơ.

saccarozơ CÂU 52. Giá trị của m là: A. Chất X có thể là chất nào trong các chất dưới đây? A. 80g. CÂU 46. 10000 B.4 gam Ag. Na CÂU 42. 112. xenlulozơ. B. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000. xenlulozơ. axit axetic B. ancol etylic. 2. 20g. 29. Cho các dung dịch sau: saccarozơ. 96 CÂU 51. D. C. C. fructozơ. fructozơ. 7000 CÂU 43. xenlulozơ. fomandehit CÂU 50. C. 4 CÂU 45. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là. Tinh bột. Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là: A. axetilen. 5 C. glixerol. D. glucozơ. fructozơ CÂU 49.HÓA HỮU CƠ 2010 A. C. Tinh bột. Tinh bột. 1 D. CÂU 44.00. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là: A. 225 gam. 120 gam. ancol etylic. đimetyl ete và axit fomic. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là: A. 108 D. B. A. A. D. CÂU 41. glucozơ. axit fomic C. B. Cho chất X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75 %. D. B. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là. 26. 60g. biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60 %. glixerol. CÂU 40. Giá trị m là: A. 3. C. Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86. glixerol. 4. 3. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. 2. D. không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. [Ag(NH3)2] NO3 D. tinh bột CÂU 53. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. CÂU 48. 9000 D. anđehit axetic. 25. D. glucozơ. B. 3 B. A. 180 gam. saccarozơ B. fructozơ C. C. 40g. 72 B. Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng ) giải phóng Ag là A. B.70. fructozơ D. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư). xenlulozơ. Tinh bột. axetandehit D.73. C. CÂU 47. 33. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là.46. xenlulozơ C. 1.5 gam. saccarozơ. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa. saccarozơ. glucozơ D. dung dịch brom. 4. Chất lỏng hòa tan được xenlulozơ là: Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Chất không tham gia phản ứng thủy phân là: A. 5. 54 C. Cu(OH)2 B. glucozơ B. 8000 C. Trong các chất sau: axit axetic. Cho các chất: ancol etylic. glucozơ. tạo ra 80 gam kết tủa.

Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. CÂU 56. Với hiệu suất phản ứng 85%. etanol D.1kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %). Fructozơ. Để có 29. Vậy Z không thể là: → 0 A. Glucozơ và saccarozơ.4M C. C2H2. B. glucozơ.5 g. CH3CHO D. D. Chọn câu nói đúng: A. Thể tích dung dịch HNO3 67. CH3CHO CÂU 65.5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89. C.3M B. Cho các dd sau: CH3COOH. 3 CÂU 60. Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. 49 lít. 30 B. Lượng glucozơ thu được là: A. 513 gam B. C2H2. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . ete C. C3H5(OH)3. 0.2M D. C2H4. Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa: Cu(OH) /NaOH Z  2   → t dd xanh lam  kết tủa đỏ gạch. Saccarozơ. Xenlulozơ và tinh bột có khối lượng phân tử nhỏ.8 g. 10 CÂU 58. C2H5OH.1M CÂU 57. B. C2H6 B.16 g bạc kết tủa.5 gam D. CÂU 59. Số lượng dung dịch có thể hoà tan được Cu(OH)2 là: A. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là: A.5 % (khối lượng riêng là 1. A. 70 lít. Tất cả đều sai. C2H5OH. 55 lít. C. D. B. CÂU 64.89 g. 288 gam C. 188. benzen B. Khi thủy phân saccarozơ. cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất 90 %). 81 lít. C. CÂU 61. 0. glucozơ C. thu được 270 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ. CÂU 62. 5 C. saccarozơ.HÓA HỮU CƠ 2010 A. 192. nước Svayde CÂU 54. C. CÂU 63.43 g. nóng. C2H4(OH)2. 0. 42 D. B. Glucozơ. B. 6 D. 4 B. Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với dd AgNO3/NH3 là: A. 21 C. Khối lượng saccarozơ đã thủy phân là: A. Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2. Thực hiện phản ứng tráng bạc có thể phân biệt được từng cặp dung dịch nào sau đây? A. glucozơ. Giá trị của m là: A. C3H5(OH)3. 261. Glucozơ. D. D. 0. 200. 256. Xenlulozơ có PTK lớn hơn nhiều so với tinh bột. 270 gam CÂU 55. Axit fomic và ancol etylic. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột. C2H2. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc.7 kg xenlulozơ trinitrat.

B. B. D. C2H4. D. C6H12O6 (glucozơ). B. D. Có 5 nhóm – OH ở 5 nguyên tử cacbon kế cận. C6H12O6 (glucozơ). 11. CH3COOH. CÂU 68. tinh bột.HÓA HỮU CƠ 2010 C. CÂU 69.5. (2). B. B. Có mạch cacbon phân nhánh. CÂU 71. Saccarozơ. CÂU 70. (3). CH4.25.1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dd X. 14. D. C.1 lít ancol êtylic (khối lượng riêng 0. D. Bằng phương pháp lên men ancol từ glucozơ ta thu được 0. Giá trị của m là A. Cho dd AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ được m g Ag. CH3CHO. CÂU 76. CH3COOH. (1). B. CH3COOH. benzen. Có khả năng tạo este có chứa 5 gốc axit.40. C2H5OH.8. (2). t0. A. Saccarozơ có thể tác dụng được với chất nào sau đây? (1) H2/Ni. C. Cho biến hóa sau: Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna. CÂU 72. (2) Cu(OH)2. B. (3) [Ag(NH3)2]OH.60 g. C2H4.50 g. Giá trị của m là: A. 22. C lần lượt là: A. CH3CHO. điều kiện thích hợp) A. CÂU 74. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 190. Nhóm chức anđehit. C.00. D. Tất cả đều được. C2H5OH. D. 7. Biết hiệu suất lên men 80%. Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H2O (xúc tác. (2). CH3COOCH3. C.50. Đặc điểm nào sau đây không phải của glucozơ: A. Saccarozơ và fructozơ. C2H2. C. B. B. Nhóm chức ancol. Thủy phân hoàn toàn 62.50 g. HCOOH. CÂU 66. 45. Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: A. 185.75. 13. D. CH2=CH−CH=CH2. 6.5.195. (4). Cho m g glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80 %. Nhóm chức xeton. 10.8g/ml). Tinh bột. Khối lượng glucozơ đã dùng là A. C. C. C2H5OH. (4) CH3COOH (H2SO4 đặc).5 g dung dịch saccarozơ 17. C. C2H2. CÂU 73. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 20g kết tủa.65 g. Trong phân tử của các gluxit luôn có: CÂU 67. (4). CÂU 75. (1). A. 198. C2H6. CH3COOCH3. Nhóm chức axit.

10. 48g D. Khi nhỏ dung dịch iot vào miếng chuối xanh mới cắt. 6. 2. 50g CÂU 81. Trong miếng chuối xanh có sự hiện diện của một bazơ. CÂU 79. Trong miếng chuối xanh có sự hiện diện tinh bột.1 D. saccarozơ. D. 4. 1 chất B. Có thể nhân biết glucozơ và glixerol bằng phản ứng với: A. C. Thủy phân hoàn toàn 62. Tính hiệu suất của quá trình sản xuất là: A.8. 2 chất C. D. CÂU 90. 6. CÂU 87. Cho 10 kg glucozơ chứa 10 % tạp chất lên men thành rượu etylic.41 %. D. Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là bao nhiêu phần trăm? A. B. 150g. Giá trị của m là: A.60 %.4g B.5 tấn rượu etylic. etanal. Toàn bộ khí cacbonic sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. 166. 13. CÂU 83. 0. 0. Có bao nhiêu chất không tham gia phản ứng tráng gương? A. 26.11 kg glucozơ. D. C12H22O11 B. B.0001 B. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ.1 % trong môi trường axit (vừa đủ) được dd X. Trong miếng chuối xanh chứa glucozơ. CÂU 77. C. 200g. C11H22O12 CÂU 86. CÂU 85.56kg CÂU 80. Cu(OH)2 D. Cho glucozơ lên men thành rượu etylic. C. 3 chất D. CÂU 91.HÓA HỮU CƠ 2010 D. cứ 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được 1. Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ được mg Ag. Ag2O/dd NH3 B.5 g dung dịch saccarozơ 17. 17. Tại một nhà máy rượu. 4.81 %. Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. CÂU 82. (C6H10O5)n C. rượu bị hao hụt 5 %. 7. tạo ra 40 g kết tủa. Na kim loại C. CÂU 89. tinh bột. Biết hiệu suất lên men đạt 75 % khối lượng glucozơ cần dùng là: A. 24g C. 1. 1. glyxerol.18 kg glucozơ. Trong quá trình chế biến. 15 %. C.65kg B. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là: A.75. 52.67g. Saccarozơ là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử: A. 4 chất CÂU 84. C. Có phản ứng tráng gương do có nhóm – CHO. 0. Cho các hợp chất hữu cơ sau: glucozơ.01 C. B. 1 CÂU 78. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Hỏi khối lượng rượu etylic thu được bằng bao nhiêu? A. 1000g. 1 kg glucozơ. B. C6H12O6 D. cho màu xanh lam vì: A.37kg C. 5. CÂU 88. Thuỷ phân hoàn toàn 1 kg tinh bột thu được: A.5.5. Cả A và B.84kg D. B.

Hòa tan vào nước. nhất là trong quả chín. đun nóng. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COOD. Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ. Thuỷ phân B. 4 nhóm hyđroxyl D. Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan B. Khi có xúc tác enzim. Phản ứng màu với iốt D. B. [C6H7O2(OH)3]n C. Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh được cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở ? A. CÂU 99. [C6H7O3(OH)3]n D. xenlulozơ. Xenlulozơ D. CÂU 97. fructozo B. [C6H8O2(OH)3]n CÂU 94. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . CÂU 103. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây. dùng vài giọt dd H2SO4. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit: A. Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ? A. CÂU 100. CÂU 102. ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: A. dung dịch glucozo lên men tạo ancol etylic CÂU 105. saccarozo B mantozo C. CÂU 106. Saccarozơ C. 3 nhóm hyđroxyl C.HÓA HỮU CƠ 2010 D. CÂU 92. [C6H5O2(OH)3]n B. Cả A. Dùng vài giọt H2SO4 đun nóng. có vị ngọt. xenlulozo D. NH3 B. Hòa tan vào nước. màu trắng. saccarozo D. Glucozơ C. người ta dùng phản ứng: A. saccarozo. dùng dd AgNO3 trong NH3 D. Đồng phân của glucozơ là : A. Glucozơ B. Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) của xenlulozơ có: A. Chất rắn. 2 nhóm hyđroxyl CÂU 104. B. dùng dd AgNO3 trong NH3 CÂU 93. C đều sai CÂU 96. Fructozơ CÂU 95. dùng dd AgNO3. 5 nhóm hyđroxyl B. CÂU 98. Glucozơ có phản ứng tráng bạc C. Tráng gương C. Dùng iôt. Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A. Để nhận biết 3 chất bột màu trắng: Tinh bột. tan trong nước. Mantozo CÂU 108. Fructozo CÂU 107. dùng iôt C. Khi thủy phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là : A. Tất cả đều đúng. CÂU 101.

C. C. Amilozơ được tạo thành từ các gốc : A. etylen. D. Cu(OH)2/OH-/to D. H2/Ni. B.HÓA HỮU CƠ 2010 C. D. andehit axetic. Có 4 chất: Glucozơ. glixerol. Phản ứng thủy phân CÂU 115. saccarozơ B. fructozơ. H2/Ni . dd AgNO3/NH3. Khi hidro hóa glucozơ hoặc fructozơ đều thu được sản phẩm là A. saccarzơ chất thuộc loại polisaccarit là: A. α-fructozơ B. Chất thuộc loại đisaccarit là Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc? A. B. còn có tên gọi là đường nho D. glucozơ C. anđehit axetic. Cấu trúc phân tử D. Dd AgNO3/NH3 CÂU 112. Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây : A. Đều được sử dụng trong y học làm « huyết thanh ngọt » CÂU 114. fructozơ. fructozơ D. Saccarozơ B. mantozơ. đều có trong củ cải đường B. T/c của nhóm anđehit B. C. Tính tan trong nước lạnh C. T/c của nhóm poliol C. Tinh bột. D. t° C. tham gia phản ứng thủy phân D. CÂU 118. CH3COOH/H2SO4 đặc. glucozơ. Glucozơ D. tác dụng với CH3OH/HCl CÂU 116. etanol. Công thức phân tử B. Y là A. Thuốc thử có thể dùng nhận biết từng chất riêng biệt trong bốn chất trên là: A. D. Glucozơ. t° . Cho sơ đồ chuyển hóa: CO2 → X → Y → ancol etylic. t° CÂU 113. Đặc điểm giống nhau giữa glucozơ và saccarozơ là: A. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về : A. CÂU 109. Saccarozơ. Chất béo. D. fructozơ D. Cu(OH)2 . glucozơ. CÂU 121. Xenlulozơ CÂU 111. Na kim loại B. Glucozơ CÂU 110. α-glucozơ C. Trong các chất sau: tinh bột. B. xenlulozơ. Cu(OH)2 B. sorbitol. tinh bột CÂU 120. đều tham gia phản ứng tráng bạc C. CÂU 117. Cu(OH)2 . CÂU 119.1 % trong máu người. tinh bột. Có 0. Nước Brom C.(CH3CO)2O/H2SO4 đặc. đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh. Dung dịch nào dưới đây hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng và tạo kết tủa đỏ với Cu(OH)2 khi đun nóng? A. Saccarozơ có thể tác dụng với các chất: A. Tinh bột C.

đun nóng tạo thành Ag là A. D.4 % CÂU 130. 1. Đun nóng 37. 14. CÂU 122. C. B.44 gam. 276 gam. B. Lên men 41. 92 gam. CH3COOH. 28. CÂU 124. 138 gam. 4595 gam. 23g. B. C.4 % D.4 % C.82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A. D. 184 gam. 11. CH3COOH. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 91 121 151 181 231 92 122 152 182 232 93 123 153 183 233 94 124 154 184 234 95 125 155 185 235 96 126 156 186 236 97 127 157 187 237 98 128 158 188 238 99 129 159 189 239 100 130 160 190 240 101 131 161 191 241 102 132 162 192 242 103 133 163 193 243 104 134 164 194 244 105 135 165 195 245 106 136 166 196 246 107 137 167 197 247 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . khối lượng glucozơ thu được là A. CÂU 123. 13.4 % B.82 gam. 36.4 B. HCOOH.80 gam. 4995 gam.48 gam bạc. 360 gam.75g C. CÂU 125. Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A. C. 250 gam. B. 300 gam. CÂU 129. khối lượng ancol etylic thu được là A. glucozơ. fructozơ. B. B. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là A.8g D. C. D. 270 gam. Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%. 18. D. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%. CÂU 128. HCOOH. C. C.4 gam glucozơ với hiệu suất 80%. C6H12O6 (glucozơ). 2. thu được 6. 1. lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A.HÓA HỮU CƠ 2010 A. B. HCHO. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A. D. CÂU 126. 12.25 gam. D. C. D. C2H5OH. CÂU 127.5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư. 4468 gam. 4959 gam. CH3CHO. Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3. 1. saccarozơ. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1. xenlulozơ.

p/ư màu biure. TQ: H2N – R – COOH VD: H2N – CH2 – COOH (glyxin) CH3 – C H – COOH | (alanin) NH2 Lưỡng tính p/ư hóa este p/ư tráng gương Peptit và Protein Peptit là hợp chất chứa từ 2 → 50 gốc α amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit – CO – NH – Protein là loại polipeptit cao phân tử có PTK từ vài chục nghìn đến vài triệu.HÓA HỮU CƠ 2010 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 230 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Chương 3 AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN Khái niệm Amin Amin là hợp chất hữu cơ coi như được tạo nên khi thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon TQ: RNH2( Bậc 1) VD: CH3 – NH2 CH3 – NH – CH3 CH3 –N– CH3 | CH3 Tính bazơ: CH3 – NH2 +H2O [CH3NH3]+OH Tạo muối R – NH2 + HCl → [R – NH3]+Cl C6H5 – NH2 ( anilin ) Aminoaxit Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức.COOH + HCl → ClH3N – R – COOH Tạo muối H2N – R – COOH + NaOH → H2N –R–COONa + H2O Tạo este Tạo muối hoặc thủy phân khi đun nóng Thủy phân khi đun nóng ↓ trắng Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . p/ư thủy phân.R. CTPT Hóa tính không tan → HCl Tạo muối [C6H5 – NH3]+Cl - Kiềm NaOH Ancol Br2/H2 Tạo muối H2N . phân tử chứa đồng thời nhóm amino -NH2 và nhóm cacboxyl -COOH.

Câu 7. 3. Trong các chất sau. 3. 5. 8. 5 amin. Câu 2. 4.HÓA HỮU CƠ 2010 Cu(OH)2 Trùng ngưng ε và ω . C. D. Câu 6. 2. 5. B.COOH | NH2 3/ CH3 – C H – C H– COOH | | CH3 NH2 B. Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là A. B. C. 2. D. Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N? A. A.aminoaxit tham dự p/ư trùng ngưng Tạo hợp chất màu tím CÔNG THỨC A. CH3–NH–CH3 D. C6H5OH. D. 7 amin. Anilin có công thức là A. Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là A. Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ? A. 6 amin. H2N-[CH2]6–NH2 B. C. CH3–CH(CH3)–NH2 C. Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là A. 3. C. 7. 4. Axit monoaminođicacboxylic 5/ HOOC – CH2 – CH2 – C H – COOH | Glu NH2 Câu 1. Câu 5. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . chất nào là amin bậc 2? A. C. 5. B. D. Etylmetylamin. tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2? A. Trong các tên gọi dưới đây. 5. Axit monoaminomonocacboxylic 1/ C H2 – COOH | TÊN GỌI Glyxin M= 75 Alanin M= 89 Valin M= 117 Lysin M= 146 Axit glutamic M= 147 VIẾT TẮT Gly Ala Val NH2 2/ CH3 – C H . 4. B. 5. D. 7 amin. 3 amin. Isopropanamin. C. C. 2. Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là A. Isopropylamin. 2. D. 4. CH3OH. Câu 8. Câu 3. B. C. B. Câu 4. C6H5NH2 Câu 9. 6. D. D. 6 amin. 5 amin. Câu 10. D. 3. Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là B. 4 amin. Metyletylamin. Axit điaminomonocacboxylic 4/ C H2 – CH2 – CH2 – CH2 – C H – COOH | | Lys NH2 NH2 C. CH3COOH. C6H5NH2. B. C. B.

ancol etylic. B. D. Trong các tên gọi dưới đây. Natri axetat. khí CO2. D. Trong các chất dưới đây. C. B. NaOH. C6H5NH2 D. Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào A. C6H5NH2.điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. metyl amin. Có 3 chất lỏng benzen. anilin. Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là A. B. natri axetat. dung dịch NaOH. chất nào có lực bazơ yếu nhất? A. B. C. C6H5NH2 B. nước Br2. C. Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A. Trong các chất dưới đây. Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A. anilin. D. dung dịch Br2. khí CO2. (C6H5)2NH D. dung dịch HCl. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. Câu 20. Câu 19. anilin. Trong các tên gọi dưới đây. C.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 11. nước brom. Phenylmetylamin. CH3NH2. axit axetic. C6H5CH2OH. B. p-CH3C6H4OH. amoniac. NH3 B. natri hiđroxit. dung dịch HCl. Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen. dung dịch phenolphtalein. dung dịch NaOH. dung dịch NaOH. Anilin. (CH3)2NH Câu 12. C6H5-CH2-NH2 Câu 15. D. p-CH3-C6H4-NH2. Câu 21. dung dịch NaCl. khí CO2. Natri hiđroxit. HCl. NaCl. chất nào có tính bazơ mạnh nhất? A. B. D. Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A. anilin. đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. (C6H5)2NH C. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . B. dung dịch HCl. giấy quì tím. benzen. B. phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ. Câu 17. Phenylamin. amoniac. natri hiđroxit. C. C. metyl amin. Amoniac. C2H5OH. tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2? A. B. C. Câu 22. D. amoni clorua. C6H5CH2NH2 C. Benzylamin. NH3 Câu 13. dung dịch NaCl. C6H5NH3Cl. C. D. khí CO2. D. amoniac. anilin. C6H5NH2. stiren. C. D. Câu 16. chất nào có lực bazơ mạnh nhất? A. D. NaCl. Na2CO3. Anilin B. Câu 14. D. Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là A. Câu 18. Câu 23. C6H5CH2NH2 C. dung dịch NaOH. C. dung dịch NaOH. dung dịch Br2. Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. C6H5OH. metyl amin. B.

8. Khối lượng muối thu được là A. C. 16. Thể tích nước brom 3% (d = 1. Chất có tính bazơ là A. 5.9 gam etylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. B. B.55 gam. Câu 26.3g/ml) cần dùng để điều chế 4. C.85 gam. C.6g B. 28. N = 14) A. Câu 28. D. Câu 36.65 gam. 3.48. N = 14) A.24. 4. C.6 – tribrom anilin là A. 2.4g. C = 12. Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22. D. 8. quì tím hóa xanh. 8. D. C 146. C.41ml.15 gam. Số đồng phân cấu tạo của X là A. Công thức phân tử của X là A. Khối lượng muối thu được là A. 12. Câu 35. 12. Câu 30. Giá trị của V là A. D.2 gam. C3H7N Câu 33.95 gam.15 gam. Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin (CH3NH2). Câu 27.24 lít khí N2 (ở đktc). 8. 11. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là (Cho H = 1. Giá trị của m là A.10 gam.9g. D. B. Cho 4.05 mol H2SO4 loãng. D. 14.12.2g D. C. C. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1.5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. 19. 8. C3H5N D. 3.1ml. 49. thu được 15 gam muối. 2.85 gam muối. 9. Câu 29. 27. CH5N C.23ml. 7. B. CH3CHO.3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl.1g. sinh ra 2. C3H7N Câu 31.1g. 1.85 gam. CH3COOH.8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. C. 6. phenolphtalein hoá xanh. Câu 25.59 gam. C6H5OH. D.5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư). CH5N C.95 gam.6 gam. Dung dịch metylamin trong nước làm A. B. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 18.65 gam.36. D. 7. C. CH3NH2.4. Đốt cháy hoàn toàn 0.10 gam. C2H7N B. Khối lượng anilin đã phản ứng là A. Câu 34. phenolphtalein không đổi màu.2 mol metylamin (CH3NH2). Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam? A. B. 5.3g C. B. 0. Cho 9. Trung hòa 11. Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38. 9. C2H5N B.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 24. Câu 32. B. Cho 5. 11.4 gam kết tủa 2.2g. 7. 4. B. D.1ml. C3H9N D. 164. 9. B.4 gam. quì tím không đổi màu. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0. 37. D. sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). C = 12.1 gam.

1. C2H7N. D. 1 đồng phân. C6H5NH2. 1. C. C. C6H5NH2. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon. C4H9N D. Câu 38. Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử A. Câu 47. etanol. Câu 43. 4 đồng phân. 5 chất. C3H7N B.8 lít CO2 . dung dịch Br2.36M D. CH3NH2. C. 1. B. Axit 2-aminopropanoic.3M B. Đốt cháy hoàn toàn một amin no. D. B. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22. 5. CH3NH2. Anilin. D. B.79 gam C. 6 chất. Công thức phân tử và số đồng phân của amin tương ứng là A. 2. Câu 49. C4H11N. tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)– COOH ? A. 3. 2. D. Alanin. 1. D. Câu 44. C6H5NH2. thu được 16. 3 chất. Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X. B. B. B. B.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 37.111%N về khối lượng. natri phenolat. 4. C4H11N Câu 41. D. Câu 48.8 lít N2 (đktc) và 20. dung dịch NaOH. C2H7N. mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27. C3H9N. 2 chất. anilin. CH3NH2. 2 đồng phân. Câu 39. 1 chất. Ba chất lỏng: C2H5OH.9 gam kết tủa. C.5M Câu 40.72 gam Câu 42. 2. CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. D. C4H9N. C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α? A. 3 chất. C3H9N. C6H5NH2. Công thức phân tử của amin đó là A.25M C. C. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino. Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br 2 thu được 9. C. Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N? A.93 gam B. CH5N. Câu 46. phenylamoni clorua. Cho 11. NH3. CH3NH2. B. D. Câu 45. NH3. Công thức phân tử của X là A. 4 chất. kim loại Na. 1. Giá trị m đã dùng là A. C3H7N. đơn chức. Cho dãy các chất: phenol. 8 đồng phân. Giá trị của x là A. 1. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Một amin đơn chức có chứa 31. chỉ chứa nhóm cacboxyl. 2. 3. 4 chất. NH3. D. quỳ tím. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là A. C. 3. chỉ chứa nhóm amino. CH3COOH. 0. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là A. B.2 gam chất tan. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là A. 4. D. Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N? A.25 g H2O.86 gam D. C. C. Axit α -aminopropionic. C3H9N C. C.25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). Trong các tên gọi dưới đây. B. NH3.

NH2CH2COOH C. 5. Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. Câu 51. H2NCH2COOH. D. H2NCH2COOH. H2N-CH2-COOH B. CH3NH2. C2H5OH. Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin). dung dịch NaOH. Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch A. D. C. Chất rắn không màu. C. Valin. 3. 2. dung dịch HCl. H2N–CH2-CH2–COOH Câu 52. natri kim loại. vừa tác dụng được với bazơ. HCl. Câu 54. D. tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(CH3)CH(NH2)-COOH? A. CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là A. HCl là A. Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ? A. CH3NH2. vừa tác dụng được với CH3NH2? A. dung dịch KOH và dung dịch HCl. CH3–CH(NH2)–COOH C. Câu 56. C6H5OH (phenol). Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là A. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH) C. D. dễ tan trong nước. B. B. Câu 61. Chất X là A. CH3COONa. D. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. H2N-CH2-COOH. CH3COOH. CH3OH. C6H5NH2. NaOH. D. Na2SO4. Câu 59. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH) D. B. Câu 60. CH3COOH. CH3COOH. Axit 2-amino-3-metylbutanoic. Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH. C2H6. B. Axit α-aminoisovaleric. NaCl. D. quỳ tím. Câu 55. C. B. 4. D. CH2 = CHCOOH. D. CH3CH2COOH. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. Natriphenolat (C6H5ONa) Câu 53. NaOH. B. Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím : A. C2H5OH. chất nào là glixin? A. Câu 57. Glixin (CH2NH2-COOH) B. C. Axit 3-metyl-2-aminobutanoic. Câu 62. Trong các chất dưới đây. CH3NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là A. C. C2H5OH. NaCl. B. C. NaNO3. kết tinh ở điều kiện thường là A. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . H2NCH2COOH. H2NCH2COOH. B. C. CH3CH2CH2NH2. Trong các tên gọi dưới đây. C. CH3CHO. B. B.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 50. B. C. D. dung dịch KOH và CuO. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . Chất X vừa tác dụng được với axit. D. Câu 58. C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH D. Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH. Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH.

9 gam. H2N-CH2-COOH D. C.5. H2N-CH2-CH2-COOH C.9 gam. Cho 15. H2NCH2-COONa. Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua). 11. 7. C = 12. D.9 gam. ClH3N-CH2-COOH. 5. HOOC–CH2CH2CH2–CH(NH2)–COOH C. 44.15 gam. B. Công thức cấu tạo của A là: A. Na = 23) A. 3. A là một α–aminoaxit. Câu 67. O = 16. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19. NaCl.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 63. Câu 69. O = 16. B. 9. CH3-CH(NH2)–COOH B. H2NC4H8COOH. Este A được điều chế từ α -amino axit và ancol metylic. B. alanin. axit glutamic. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. Cho 10.346%. 11. 9. C. Na = 23) A. B. Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. H2SO4 loãng. 1 mol α . C.287% Công thức cấu tạo của X là A. 4. CH3CH2–CH(NH2)–COOH D.amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28.7 gam. D. 9. D. H2N-CH2CH2-CH(NH2)-COOH. 8. Giá trị m đã dùng là (Cho H = 1. glixin Câu 71. 2. Tripeptit là hợp chất A. D.1 gam. C. Tên gọi của X là A. Công thức của A là : A. B. C2H5OH. C. B. C. Cl = 35. H2NC3H6COOH.00 gam. Một α. D.06 gam muối. B.amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl.9 gam.8 gam. D. B. Cho 7.5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl.4 gam muối khan. Câu 66. Tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 44. H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH Câu 70. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Cho biết 1 mol A phản ứng vừa đủ với 1 mol HCl. CH3CH(NH2)COOH Câu 73. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. valin. D. H2N–CH2–COOCH3. Sau phản ứng. H2N–CH2–CH(NH2)–COOCH3. khối lượng muối thu được 11. Sau phản ứng. Câu 72. C = 12. H2N-CH2CH2-COOH C. 9. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. H2NC2H4COOH. Sau phản ứng.68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15. khối lượng muối thu được là (Cho H = 1. Cho 7.00 gam.0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH.8 gam. O = 16. Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. khối lượng muối thu được là (Cho H = 1. C. hàm lượng clo trong muối thu được là 19.5 gam. 43. 5) A. D.05 gam. CH3–CH(NH2)–COOCH3. 7. HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH B. CaCO3. C = 12. Câu 65. Câu 64. H2NCH2COOH. Công thức của X là A. Glixin không tác dụng với A. 9. Câu 68.

C. là đồng đẳng liên tiếp thu được 2. B. 2 chất. Câu 81. CH3NH2 B. Công thức phân tử của 2 amin là: A. 1 chất. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. C2H5NH2 C. CH3NH2 và C2H5NH2 B.2g CO 2 . H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH. B. Trung hòa 13.125 gam H2O và 8. CH3NH2 và C2H5NH2 B. este. 2. C. Câu 86. C2H7N B. Câu 79.2 lít N2 (ĐKC). C3H5NH2 D.2g H2O. B. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. C2H5N C. Trong các chất dưới đây. NH3 < (CH3)2 NH < CH3NH2 D. 3. X có CTPT là: A. 4. D. 6. 3 chất.6 gam H2O. có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit. người ta thu được 10. B. axit cacboxylic. CH3NH2 < (CH3)2 NH < NH3 B. Câu 77. (CH3)2 NH. Câu 80. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau. D.4 lit N2 (đktc). Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau? A. C4H9NH2 Câu 82.1g H2O và 11.5M. CTPT của 2 amin lần lượt là: A. D. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là A. Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit ? A. Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là A.48 lít khí CO2 và 7. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 76. 8. Câu 74. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X. Tất cả đều sai. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức. Câu 75. D. D. chất nào là đipeptit ? A. C. Tìm CTPT của amin A. 8 chất. So sánh tính bazơ của các chất sau: CH3NH2. α-aminoaxit. B. C. (CH3)2 NH < CH3NH2 < NH3 Câu 85. D. Số đồng phân đipeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 1 phân tử alanin là A. Công thức phân tử của amin đó là: Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 5.6g một amin đơn chức cần vừa đủ 200ml dd HCl 1. 3. 3 chất. β-aminoaxit. 4. C2H5NH2 và C3H7NH2 C. 4. 2. Câu 78. B. 3. D. NH3 A. 1. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH. B.4 lit khí CO2 và 1. C2H5NH2 và C3H7NH2 C. 4 chất. C. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin đơn chức no đồng đẳng kế tiếp thu được 4. Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là A. C2H5NH2 và C4H9NH2 Câu 84.24 lit khí CO2 (đktc) và 3.HÓA HỮU CƠ 2010 B. C3H9N Câu 83. CH5N D. NH3 < CH3NH2 < (CH3)2 NH C. C. 5 chất. D. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 13. 5. C. 6 chất. C.

9 B. CnH2n +1 N (n ≥ 1) D. Khi cho 13. C2H7N C. CxHyN (x ≥ 1) B. NH3 CH3NH2 D. Ctpt của amin là A. Nhận xét nào sau đây không đúng? A.15 Câu 88. Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức thu được VH2O = 1. Anilin là chất lỏng khó tan trong nước. Độ tan trong nước của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng Câu 96. C5H13N Câu 87. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng? A. Nhận xét nào dưới đây không đúng? A Anilin có tính bazơ. Amin nào dưới đây là amin bậc 2? A. C2H7N B.25 C.5 VCO2. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd etyl amin thấy xuất hiện màu xanh Câu 91. Nhỏ vài giọt dd Br2 và dd anilin thấy xuát hiện kết tủa trắng D. Các amin đều có tính bazơ B. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím? A. C2H2n . 19. Amin tác dụng được với axit tạo ra muối D. Dd anilin làm xanh quỳ tím. Nhúng quỳ tím vào metyl amin thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh B. CH3NHCH3 D. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. Amin no. Phản ứng giữa khí metyl amin và khí HCl xuất hiện khói trắng C. 27.5N Câu 89.95 gam anilin tác dụng hoàn toàn với 0. đơn chức. CxHyN (x ≥ 1) B. C5H13N Câu 93. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. CH3-CHNH2CH3 C. Anilin và phenol đều tham gia phản ứng cộng H2 vào nhân thơm Câu 97. CnH2n +1 N (n ≥ 1) D.425 D. CnH2n + 3N (n ≥ 1) C. CH3NH2 B. 20.5N Câu 95. đơn chức. Nhận xét nào sau đây không đúng? A. mạch hở có công thức chung là A. Anilin và phenol đều dễ tham gia phản ứng thế với dd Br2 tạo kết tủa trắng D. (CH3)2NCH2CH3 Câu 94. etyl amin là chất khí. 25. B. Amin no. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính Câu 90. Các amin khí có mùi tương tự aminiac. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .HÓA HỮU CƠ 2010 A. Hiện tượng nào sau đây không đúng? A. CnH2n + 3N (n ≥ 1) C. C3H9N D. đimetyl amin. C4H11N B. C4H11N D. Metyl amin. Amin tác dụng được với axit tạo ra muối D. Các amin đều có tính bazơ B. CH3NHCH3 B. màu đen D. độc C. C2H2n . C6H5NH2 Câu 92. dd phenol làm đỏ quỳ tím C. mạch hở có công thức chung là A. dễ tan trong nước B.2 lit dung dịch HCl 1M thì khối lượng của muối phenylamoniclorua thu được là A. phenol có tính axit B. C3H9N C.

Quỳ tím. benzen. dd nước đường Câu 102. (CH3)3COH & (CH3)3CNH2 C. styren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. NaOH (4) A. NH3 (3) A. Trật tự tăng dần lực bazơ của dãy nào sau đây là không đúng? A. So sánh tính bazơ của các chất sau: CH3NH2 (1). nên sử dụng dd nào sau đây? A. Xếp các chất sau theo chiều giảm dần tính bazơ: C2H5NH2 (1). dd NaOH B. CH3CH2NH2 < (CH3)3NH D. dd muối ăn D. 4 Câu 110. Thứ tự nhóm thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 4 chất trên? A. C6H5NH2 < NH3 B. dd Br2. B. Nước đường B. Quỳ tím và dd Br2 C. anđhyt axetic (axetanđhyt). Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. Nhỏ vài giọt dd Br2 và dd anilin thấy xuát hiện kết tủa trắng D. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím? Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . (4) > (2) > (1) > (3). C6H5CHOHCH3 & C6H5NHCH3 D. dd HCl và quỳ tím B. C6H5OH. Nước muối C. Để nhận biết các chất: CH3NH2. anilin. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd etyl amin thấy xuất hiện màu xanh Câu 99.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 98. Số các chất pư được với dd NaOH là A. anilin. Tất cả đúng Câu 108. (2) < (1) < (3) Câu 103. 2 C. Quỳ tím. NH3 (3). Dd phenolphtalein D. etanol. (CH3)2CHOH & (CH3)2CHNH2 B. dd AgNO3/NH3. B. dd Rượu Câu 101. p – CH3C6H4NH2 < p – O2NC6H4NH2 Câu 105. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? A. C Câu 106. Thứ tự thuốc thử nào sau đây nhận biết được 4 dd trên? A. Anilin thường bám vào ống nghiệm. (1) < (2) < (3) B. 1 B. styren. dd Br2. Quỳ tím. C6H5NH2. Quỳ tím C. dd bazơ mạnh C. CH3COOH trong các bình mất nhãn riêng biệt. dd HCl D. Có 4 dd riêng biệt mất nhãn: anilin. Nước Br2 Câu 109.toC C. Để rữa sạch anilin người ta thường dùng dung dịch nào sau đây trước khi rữa lại bằng nước? A. Phản ứng giữa khí metyl amin và khí HCl xuất hiện khói trắng C. C6H5CH2OH & (C6H5)2NH Câu 100. Hiện tượng nào sau đây không đúng? A. dd NaOH và dd Br2 D. dd HCl. dd Br2 B. (3) < (2) < (1) D. anilin. Cho dãy các chất: Phenol. dd axit mạnh B. Có 4 chất đựng trong 4 lọ mất nhãn: phenol. dd NaOH C. metyl amin. dd Br2 D. Câu 104. axit axetic. 3 D. người ta dùng A. (CH3)2NH (2). dd giấm D. (3) > (1) > (2) > (4) D. (4) > (1) > (2) > (3) B. (2) > (4) > (1) > (3) C. CH3NH2 (2). Nhúng quỳ tím vào metyl amin thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh B. C Câu 107. NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2 C. phenylamoni clorua. dd Br2 B. Để khử mùi tanh của cá. Có 3 chất lỏng bezen. natriphenolat. (3) < (1) < (2) C.

Khối lượng muối thu được là A.6g H2O. CH5N C. CH3NHCH3 B. thu được 16. natri axetat Câu 113. 0. C4H9NH2 D. C3H7N Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . C4H9N B. 2. H2SO4 loãng. X là A. amoniac. anilin. Khi cho 13. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. C3H9N Câu 114.25g C. 0. 14. CH3NH2 và C2H5NH2 B.9g B.HÓA HỮU CƠ 2010 A.2g một amin no. Etyl amin và propyl amin C. 19.2 lit dd HCl 1M.4g CO2 và 3. khối lượng muối thu được là A. 0. benzenamin Câu 121. FeCl3. FeCl3. quỳ tím B. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X. 27.05 mol H2SO4 loãng.08 lit khí oxi (đktc). CH3COOH.95g anilin tác dụng hoàn toàn với 0.25g H2O.1g một amin đơn chức X cấn 100 ml dd HCl 1M. propyl amin và butyl amin D. Dãy gồm các chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. propanamin D. NH3 CH3NH2 D. C2H5NH2 và C3H7NH2 C. NH3 B. metyl amin. quỳ tím A. 28. Na2CO3. mạch hở đồng đẳng kế tiếp thu được 4.2M thu được a gam muối. CH3NH2 C. amoniac. CH3COOH. 25.425g D. natrihyđroxit B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no.6g H2O. C2H5NH2 B. FeCl3.896 lit Câu 118. Ctpt của 2 amin là A. 20. C3H9N D. đơn chức. natri hyđroxit D.4g Câu 120. Ctpt của amin là A.1g D. etanamin C.672 lit D. metyl amin. đơn chức phải dùng hết 10.80 lit CO 2.224 lit B.80 lit N2 ( các khí đo đktc) và 20. đơn chức. C6H5ONa C. Đốt cháy hoàn toàn 6.04g hỗn hợp A gồm 2 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 400 ml dd HCl 0. Ctpt của 2 amin là A. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no. Cho lượng dư anilin pư hoàn toàn với 0. C6H5oNa. Na2CO3.1g B. 7. Cho 3. Etyl metyl amin và đimetyl amin Câu 115. H2SO4loãng. C6H5NH2 Câu 111. anilin. 19. quỳ tím D. Ctpt của X là A. Amin đơn chức bậc 1 X tác dụng vừa đủ với lượng HCl có trong 120 ml dd HCl 0.1M thu được 0. amoniclorua. Ctpt của X là A. FeCl3. C3H7N C. Tìm thể tích N2 (đktc) sinh ra khi đốt cháy hết hỗn hợp A ở trên A. đồng đẳng kế tiếp thu được 2. metyl amin. H2SO4 loãng. C2H7N D. Dung dịch metyl amin có thể tác dụng với chất nào sau đây: Na2CO3.2g C. C2H5N B.24 lit CO2 (đktc) và 3. 0. quỳ tím Câu 112. Tất cả đều sai Câu 117. C3H7NH2 Câu 116. Trung hoà 3. H2SO4 loãng.448 lit C. Metyl amin và etyl amin B.81g muối. mêtanamin B.15g Câu 119.

C2H5NH2 B. valin Câu 129. CH3NH3Cl Câu 127. Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là: A. Anilin Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . CH3NH2. Sắp xếp tính bazơ các chất sau theo thứ tự tăng dần. Tên gọi của C6H5NH2 là A. Do amin tan nhiều trong H2O B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. anilin C. C3H5N Câu 123. A. (CH3)3C – NH2 B. NaOH B. metyletylamin B. Hexyl amoni D. Do phân tử amin bị phân cực mạnh C. chỉ dạng phân tử D. chỉ dạng ion lưỡng cực B. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 C. C3H9N và C4H11N D. Chất hữu cơ C3H9N có số đồng phân amin là : A. 4 D. Công thức của amin chứa 15. Amin có công thức CH3 – CH(NH2) – CH3 tên là: A. Ctpt của X là A. Br2 D. isopropylamin D. C6H5NH2 < C2H5NH2 < NH3 Câu 124. thu được 22 g CO2 và 14. lysin Câu 130. Alanin C. Công thức phân tử của hai amin là: A. C2H7N và C3H9N C. C6H5NH2 D. NaOH C. axit –aminopropionic D. HNO2 Câu 126. Cho amin có cấu tạo :CH3. Prop-1. CH3COOH. C3H7N D. CH5N B. Trong các tên gọi sau đây. dạng ion lưỡng cực và một phần nhỏ dạng phân tử Câu 133. Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm hóa xanh? A.05% khối lượng nitơ là A. 3 C. (NH3)3C6H3 D. HCl C. C2H5NH2 < NH3 < C6H5NH2 C.Đimetylamin D. (CH3)3N C.4% cần dùng 100 ml dd HCl 1M. Benzyl amoni C. propylamin Câu 128. (CH3)2NH C. CH3NH2 và C2H7N B. Trong dung dịch các amino axit thường tồn tại: A. Anilin không phản ứng với chất nào sau đây? A.4 g H2O.ylamin B. Do nguyên tử N còn cặp eletron tự do nên phân tử amin có thể nhận proton Câu 132.ylamin Câu 136. Etylamin C. Chất nào sau đây là amin bậc 3? A. Cho các chất H2NCH2COOH. Prop -2. Quỳ tím Câu 125. tên gọi nào không đúng với chất CH3 – CH(NH2) – COOH? A.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 122. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên? A. vừa dạng ion lưỡng cực vừa dạng phân tử với số mol như nhau C. glyxin B. etylmetylamin C. phenol D. Để trung hoà 25g dd một amin đơn chức (X) 12.CH(CH3) –NH2 Tên gọi đúng của amin là trường hợp nào sau đây? A. NH3 < C2H5NH2 < C6H5NH2 B. (CH3)3N Câu 135. C2H7N C. HCl B. 2 B. CH3OH/HCl D. C4H11N và C5H13 N Câu 134. Benzil amoni B. Do nguyên tử N có độ âm điện lớn nên cặp electron chung của nguyên tử N và H bị hút về phía N D. axit 2 –aminopropanoic B. 5 Câu 131.

Hãy chỉ ra điều sai trong các nhận xét sau A. Câu 141. D. CH3 – CH2 -NH2 B. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của amoiac bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon B. Các amin đều có tính bazơ B. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân. CH3 – N . Amin nào dưới đây là amin bậc hai ? A. Tên gọi của amin nào sau đây không đúng ? A. CH3 – NH –CH3 D. nhóm NH2 có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N C. nhóm NH2 còn một cặp electron chưa liên kết B. khó tan trong nước. Tuỳ thuộc cấu trúc của gốc hidrocacbon. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng với hidro Câu 142. Anilin là chất lỏng . gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N D. độc. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cac bon trong phân tử tăng.. Phenol là axit còn anilin là bazơ B. Dung dịch phenol làm quỳ tím hoá đỏ còn dung dịch anilin làm quỳ tím hoá xanh C. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. C. Câu 143. màu đen. có thể phân biệt amin thành amin no. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 137. B. Câu 138. Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lí của amin là không đúng ? A. D. etyl .. NH2 anilin Câu 140. chưa no và thơm. CH3 – CH -CH3 NH2 C. C. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dung dịch brom D. CH3 – CH -CH3 propylamin NH2 D. phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3. Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do A.amin C. CH3 – CH 2–CH2 NH2 poropan -1.dễ tan trong nước.CH2 – CH3 CH3 Câu 139. Nhận xét nào dưới đây không đúng ? A. Các amin khí có mùi tương tự amoniac. trimetylamin là những chất khí . đimetyl. CH3 – NH –CH3 đimetylamin B. Metyl -.

6> 4 > 3 > 5 >1 > 2 C. nước brom D. (CH3)2 NH B. Đimetylamin Câu 145. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm –NH2 bằng hiệu ứng liên hợp B. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự: A. Amoniac D. Dung dịch chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ? A. axit HCl B.NH3.Cu(OH)2 Câu 152. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính Câu 144. Trật tự tăng dần độ mạnh tính bazơ của dãy nào dưới đây là không đúng ? A. CH3 NH CH2CH3 Câu 151. Anilin và xiclohexylamin (C6H11NH2) Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . CH3NH2 Câu 148. C6H5NH2. anilin tác dụng được với dung dịch brom Câu 153. CH3NH2. NH3 < C6H5NH2 B. Nhờ tính bazơ. Phát biểu nào sai: A. NH3. Dùng nước brom không phân biệt được hai chất trong cặp nào sau đây? A. Anilin không làm đổi màu quỳ tím C. CH3 NH2. Metylamin C. C6H5NH2 B. NH3. (CH3)2 NH. Sắp xếp các hợp chất theo thứ tự giảm dần tính bazơ : (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 Dãy nào sau đây có thứ tự sắp xếp đúng ? A. Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất ? A. NH3 C. 1 > 3 > 5 > 4 >2 > 6 B. NH3. C6H5NH2 D. Anilin B. Dung dịch anilin và dung dịch amoniac B. (CH3)2 NH . NH3 < CH3NH2 < CH3CH2NH2 C. p – O2NC6H4NH2 < p – CH3C6H4NH2 Câu 150. CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 D. CH3CH2NH2 Câu 146.HÓA HỮU CƠ 2010 C. 5 >4 > 2 > 1 > 3 > 6 D.CH3CONH2 C. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2 NH2 Câu 149. NH3 B. (CH3)2 NH. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 < CH3NHCH3 D. NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 < C6H5NH2 C. Dung dịch etylamin không tác dụng với A. Amin tác dụng với axit cho muối D. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự: A. C6H5NH2. C6H5NH2 C. 5 > 4 >2 > 6 > 1 > 3 Câu 147. Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất ? A. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5 – kị nước D. CH3NH2. CH3CH2CH2OH D. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < C2 H5 NH2 B. CH3CH2NH2 D. dung dịch FeCl3 C.

(5) Khi cho amino axit tác dụng với hỗn hợp NaNO2 và CH3COOH khí thoát ra là N2. C3H9N D. Công thức của 2 amin là A. C5H11NH2 Câu 160. Cho các câu sau đây: (1) Khi cho axit Glutamic tác dụng với NaOH dư thì tạo sản phẩm là bột ngọt. (2) Phân tử các amino axit chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Anilin và benzen Câu 154. Đốt cháy hoàn toàn 6. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng D. C2H5N B. dung dịch brom D. C3H7NH2 B. Số nhận định đúng là: A. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẵng liên tiếp. C3H7N Câu 159. Anilin và phenol D. C2H5NH2 B. C2H5NH2 . Dung dịch NaOH. (4) Axit ε-amino caporic là nguyên liệu để sản xuất nilon–6. Công thức phân tử của X là A. C3H7NH2 . Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh Câu 155. Dung dịch NaOH. Trung hoà 3. Để phân biệt phenol . ta thu được tỉ lệ thể tích CO2 : H2O = 8 :17 ( ở cùng điều kiện). Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . dung dịch brom Câu 156.1 g một amin đơn chức X cần 100 ml dung dịch HCl 1M. stiren người ta lần lượt sử dụng các thuốc thử: A. dung dịch brom C. 1 B. CH3NH2 . C4H9NH2 C.2 g một amin no . quỳ tím Câu 157. anilin .08 lít khí oxi (đktc) . mì chính. dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl.HÓA HỮU CƠ 2010 C. (4) Các mino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường. Dung dịch brom B. Quỳ tím . Dung dịch HCl. C4H9NH2 D. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy quỳ chuyển màu xanh B. CH3NH2 C. C4H9NH2 . Phản ứng giữa khí metylamin và khí hidro clorua làm xuất hiện “khói trắng” C. 2 C. CH5N C. Dung dịch HCl . dung dịch brom B. (3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh.đơn chức phải dùng hết 10. (2) Axit Glutamic làm quỳ tím hóa đỏ. (3) Dung dịch của các amino axit đều có khả năng làm quỳ tím chuyển màu. Cho các nhận định sau: (1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh. Các hiện tượng nào sau đây được mô tả không chính xác? A. anilin và benzen: A. 4 Câu 161. C2H5NH2 D. benzen. quỳ tím D. Dung dịch brom . Công thức của amin đó là A. 3 D. Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt các chất lỏng phenol. C3H7NH2 Câu 158.

(4) Có 3 α-amino axit khác nhau. CH 3 − CH − COOH NH 2 C. H2N – CH2 – COOH D. Ala-Gly-Gly-Gly-Val B. sản phẩm sẽ có phản ứng màu biure. 3 D. 2 C. axit propionic. 3 D. 3 D.amino axit là n -1. 4 Câu 165. Peptit có công thức cấu tạo như sau: H 2 N − CH − CO − NH − CH 2 − CO − NH − CH − COOH CH3 CH(CH3 )2 Tên gọi đúng của peptit trên là: A. C. 4 chất hữu cơ: axit aminoaxetic. H2N–CH2–CH2–COOH C.HÓA HỮU CƠ 2010 Số nhận định đúng là: A. Gly – Ala – Gly Câu 166. 4 Câu 167. Ala− Ala− Val C. Số nhận định đúng là: A. A. Gly. + Thủy phân không hoàn toàn A. Công thức nào sau đây của pentapeptit (A) thỏa điều kiện sau: + Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được các α. Gly− Val− Ala (3) Số liên kết peptit trong ptử peptit mạch hở có n gốc α. (3) Từ 3 α. Cho các phát biểu sau: (1) Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit. (2) Phân tử tripeptit có 3 liên kết peptit. Gly-Ala-Val-Phe D. Cho các câu sau: (1) Peptit là hợp chất được hình thành từ 2 đến 50 gốc α amino axit. HCl Câu 163. Val-Phe-Gly-Ala B. Cấu tạo nào là đúng của X. 1 mol Alanin. CH 2 − CH − CH 2 OH OH OH D. A.Ala và 1 tripeptit Gly-Gly-Val. 1 thuốc thử có thể nhận biết 3 etylamin là A. Công thức cấu tạo của glyxin là: A. Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X). (2) Tất cả các peptit đều phản ứng màu biure. 2 Câu 162. ngoài thu được các amino axit thì còn thu được 2 đi peptit: Ala-Gly. B. Gly-Gly-Ala-Gly-Val C. 1 B.amino axit chỉ có thể tạo ra 3 tripeptit khác nhau. Gly-Ala-Gly-Gly-Val D. 1 B. 1 mol Valin. Số nhận xét đúng là: A. Gly-Ala-Phe-Val Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Ala− Gly− Val D.amino axit là: 3 mol Glyxin. CH3OH/HCl Câu 164. Ala-Phe. (4) Khi đun nóng dung dịch peptit với dung dịch kiềm. Quì tím B. 1 B. ngoài các α-amino axit còn thu được các đipetit: Gly-Ala. NaOH B. Ala-Val-Phe-Gly C. Gly-Ala-Gly-Val-Gly Câu 168. có thể tạo ra 6 peptit khác nhau có đầy đủ các gốc αamino axit đó. 2 C. Phe-Val.

(2) đúng C. (1) đúng. lòng trắng trứng (anbumin). Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. A. Là do protein tại vùng da đó bị đông tụ màu vàng dưới tác dụng của axit HNO3 D. (2) sai Câu 170. Đun nóng nhẹ B. Cho các câu sau: (1) Amin là loại hợp chất có chứa nhóm –NH2 trong phân tử. Kết hợp I2 và AgNO3/NH3 Câu 171. Poli Amit là tên gọi chung của Oligo peptit và poli peptit D. (2) sai B. tìm nhận định không đúng. lòng trắng trứng ta sẽ dùng thuốc thử nào sau đây: A. (2) Do axit.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 169. (3) Poli peptit là polime mà phân tử gồm 11 đến 50 mắc xích α-amino axit nối với nhau bởi các liên kết peptit. Cho các dung dịch sau đây: CH3NH2. CH3COONH4. Kết hợp I2 và Cu(OH)2 C. 3 D. (1) đúng. HNO3 D. Có 2 lí do ở trên Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . (2) đúng D. Chỉ dùng I2 B. 5 D. 2 C. (1) sai. Khi bị dây axit HNO3 lên da thì chỗ da đó màu vàng: Điều giải thích nào sau đây đúng. (2) Hai nhóm chức –COOH và –NH2 trong amino axit tương tác với nhau thành ion lưỡng cực. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối lớn Câu 172. Là do protein ở vùng da đó có phản ứng màu biurê tạo màu vàng B. nhiệt tỏa ra làm đông tụ protein tại vùng da đó Câu 176. hồ tinh bột. Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định trên: A. Cho các nhận định sau. Cho các nhận định sau: (1) Peptit là những hợp chất chứa các gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng những liên kết peptit. đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tri peptit mà thành phần có chứa phenyl alanin (phe). (2) Protein đơn giản được tạo thành chỉ từ các α-amino axit. 3 B. A. (4) Protein là polime mà phân tử chỉ gồm các polipeptit nối với nhau bằng liên kết peptit. (1) sai. Là do sự tỏa nhiệt của axit. 1 B. A. A. NaOH Câu 174. Protein phức tạp tạo thành từ các protein đơn giản cộng với thành phần phiprotein. 4 C. Để nhận biết ra abumin ta không thể dùng cách nào sau đây: A. protein là những poli peptit cao phân tử. Poli peptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α-amino axit C. Cu(OH)2 C. 4 Câu 173. Để phân biệt xà phòng. (4) Do Muối của KL nặng. Chỉ dùng Cu(OH)2 D. Là do phản ứng của protein ở vùng da đó có chứa gốc hidrocacbon thơm với axit tạo ra sản phẩm thế màu vàng C. Oligo peptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit B. (3) Do Bazơ. NH2-CH2-COOH. A. 6 Câu 175. Lý do nào sau đây làm cho protein bị đông tụ (1) Do nhiệt. Có 1 lí do ở trên B.

1 B. 7 B. CH3 − NH −CH2 − COOH C. 2 C. glucozơ. Dd Iot Câu 186. H2SO4.3) C. H2N − CH2 − COOH. A. A. dùng dung dịch HNO3 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .3) Câu 181. phản ứng với bazơ. 3 D. glyxin C.3) D. 2 C. phản ứng với ancol. (1. CH3OH. Có 3 lí do ở trên D. 4 C. CH3-CH(NH3Cl)COOH D. 5 D. Cho các công thức sau: Số CTCT ứng với tên gọi đúng (1) H2N – CH2-COOH : Glyxin (2) CH3 −CHNH2 −COOH (3) HOOC. Cho sơ đồ biến hóa sau: + NaOH + HCl Alanin → X  Y → C. 2 Câu 182. alanin : Alanin. CH3NH2. Polipeptit (−NH − CH2 −CO − n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng: ) A. phản ứng trùng hợp. Để nhận biết dung dịch các chất: Glixin. H2N −CH2 − COOH B. Na2SO4. 4 Câu 183. (1. Cu. Dd HNO3 đặc D. (2. Glixerol và hồ tinh bột. (1. 1 B. Amino axit có bao nhiêu phản ứng cho sau đây: phản ứng với axit. CH3-CH(NH3Cl)COONa Câu 184. Có 4 lí do ở trên Câu 177. : Axit Glutamic. 4 Câu 185.HÓA HỮU CƠ 2010 C. 3 Câu 180. phản ứng tráng bạc. 6 Chất Y là chất nào sau đây: A. C2H5OH.2) B. lòng trắng trứng ta thể thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: A. Cho các nhận định sau: (1) Thủy phân protein bằng axit hoặc kiềm khi đun nóng sẽ cho hỗn hợp các aminoaxit. Dd AgNO3/NH3 C.2. Alanin có thể phản ứng được với bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây: Ba(OH)2. CH3-CH(NH2)-COONa B. HCl. phản ứng trùng ngưng. 5 D. hồ tinh bột. (2) CH3COOH (3) C2H5OH A. phản ứng với kim loại kiềm. A. 4 Câu 179. Có bao nhiêu nhận định không đúng: A. CH3 – CH2 −CO −NH2 D. Dùng quỳ tím. HOOC − CH2(NH2) −CH2 − COOH Câu 178. Thuốc thử nào dưới đây để nhận biết được tất cả các dung dịch các chất trong dãy sau: Lòng trắng trứng. 3 D. A. Cu(OH)2/OH. H2N − CH2 −COOH phản ứng được với: D. (2) Phân tử khối của một aminoaxit (gồm một chức NH2 và một chức COOH) luôn luôn là số lẻ. Hợp chất nào không phải là amino axit.CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (4) H2N – (CH2)4 −CH(NH2)COOH : lizin. Dung dịch Iot. 3 B. axit glutamic B. (1)NaOH. A. (3) Các aminoaxit đều tan được trong nước. (4) Dung dịch aminoaxit không làm quỳ tím đổi màu.đun nóng B. dung dịch Iot B. H2N-CH2-CH2-COOH C.

chỉ có tính axit B. có 3 gốc aminoaxit giống nhau C. Dùng Cu(OH)2. Protein luôn có chứa nguyên tử nitơ C. có tính oxi hóa và tính khử Câu 188. 3 chất B. có 3 gốc aminoaxit Câu 190. Dùng quỳ tím. có tính chất lưỡng tính C. Điểm khác nhau giữa protein với cabohiđrat và lipit là A. 4 chất C. dung dịch HNO3 Câu 187. H2N – CH2CH2CONH – CH2COOH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 Page 18 Trường PT Thái Bình Dương . có 3 gốc aminoaxit khác nhau D. H2N – CH2CONH – CH2CONH – CH2COOH B. Có bao nhiêu peptit mà phân tử có 3 gốc aminoaxit khác nhau? A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit B. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit? A. 6 chất Câu 191. H2N – CH2CH2CONH – CH2CH2COOH D. chỉ có tính bazơ D. H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O. Protein luôn có nhóm chức OH D. Protein có khối lượng phân tử lớn B. Câu 189. H2N – CH2CONH – CH(CH3) – COOH C. Cho các phản ứng: D. Protein luôn là chất hữu cơ no. Tripeptit là hợp chất A. A. Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic. 5 chất D. dùng dung dịch HNO3 H2N–CH2–COOH + HCl → Cl–H3N+–CH2–COOH.HÓA HỮU CƠ 2010 C.

Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là phải có từ hai nhóm chức (có thể giống nhau hoặc khác nhau) trở lên.Phản ứng trùng ngưng: là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (ví dụ H2O).Phản ứng trùng hợp: là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime). II.HÓA HỮU CƠ 2010 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 230 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Chương 4 POLIME & VẬT LIỆU POLIME I. 2. Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phải có liên kết bội hoặc vòng. Điều chế: . Tính chất hóa học: Có phản ứng cắt mạch. tăng mạch. với n: hệ số polime hóa (độ polime hóa).CH2 – CH = CH – CH2 -)n. VẬT LIỆU POLIME Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . POLIME 1. giữ nguyên mạch. Ví dụ: (. Khái niệm: Polime hay hợp chất cao phân tử là những hợp chất có PTK lớn do nhiều đơn vị cơ sở gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên. . 3.

B.CH2 – C –) n  | | COOCH3 COOCH3 4/ Nhựa phenolfomanđehit ( PPF ). D. Polivinyl clorua có công thức là A.CH2 – C(CH3) = CH – CH2 .rezit. BÀI TẬP Câu 1. Tơ tổng hợp được sản xuất từ những polime tổng hợp.  0 3.)n. chất độn. B. (-CH2-CHCl-)2.CH2 – CH(CN) .3.Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi. Vật liệu compozit gồm: Polime dẻo (thành phần cơ bản). (-CH2-CHBr-)n. polibuta – 1. D.t Tơ nilon – 6. chất hóa dẻo. rezol. (-CH2-CH2-)n.)n.)n poliisopren Cao su tổng hợp: ( . C.CH2 – CH2 .HÓA HỮU CƠ 2010 1. Có hai loại tơ: Tơ thiên nhiên (có sẵn trong thiên nhiên như tơ tằm. Tơ nhân tạo được sản xuất từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con đường hóa học. tơ polieste . bông) và tơ hóa học (tơ nhân tạo và tơ tổng hợp). toluen. Keo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn. Cao su thiên nhiên: ( . len.)n.CH2 – CH . Câu 2. Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. keo dán epoxi và keo dán ure – fomanđehit. C. Page 18 Trường PT Thái Bình Dương . Ví dụ:  1/ polietilen (PE): n CH2 = CH2  → ( .CH2 – CH = CH – CH2 . ví dụ: tơ poliamit.HN – (CH2)6 – NH – C – (CH2)4 – C . .đien 4.t Tơ nilon tổng hợp: n CH2 = CH( CN) xt→ ( . Có 3 dạng: novolac.6: n H2N-(CH2)6 – NH2 + n HCOOC – (CH2)4 – COOH XT→  0 ( .Tơ là những polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. isopren. tơ đồng – ammoniac. ví dụ: tơ visco. || || O O .t 2/ Polivinyl clorua ( PVC ): n CH2 = CH XT→ ( . propen.)n. (-CH2-CHF-)n. chất phụ.t 0 | Cl 3/ Polimetyl metacrylat: CH3 | n CH2 = C 0 | Cl CH3 | . tơ axetat.t XT→ ( . stiren.  0 XT . 2. VD: Nhựa vá xăm.)n + 2n H2O.

toluen. CH2=CH-CH=CH2.NH-CH2 -CO-)n Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. D. CH2=CH-CH=CH2. CH2=CH-COOC2H5. C. CH≡CH. B. CH2=CH-CH3. B. D. Câu 4. CH3COOH trong môi trường axit. HCOOH trong môi trường axit.CH2. C6H5CH=CH2. (1). NH2. trùng ngưng. CH2=CH2. lưu huỳnh. D.COOH. C. Câu 10. (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ nilon-6. D. (. C. B. nhiệt phân. (. CH3-CH2-Cl. C. CH2=CH-CH2OH. CH2=CH-CH=CH2. Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n . CH2=CH-CH=CH2. B.COOH. B. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. (3).6 là A. propen. propan. polistiren. (2). CH2=CH-CH3. Monome được dùng để điều chế polietilen là A. B.CH2. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . B. CH2=CHCl. C.CH(NH2). D. Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là A. CH3-CH=CH2.CH2. (3). (2). CH2=CH-COOCH3. C.CH2-)n . trao đổi. Câu 6. B. B. C. polimetyl metacrylat. polietilen. CH2=CH-OCOCH3. CH2=CH2. CH3-CH3. Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là A. Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. D. (1).CH=C= CH2.CH=CH-CH3. D. etan. CH2=CH2.COOH. NH2. C. Câu 11. C. CH3-CH2-CH3. trùng hợp. CH3CHO trong môi trường axit. D. Câu 8. CH3-CH=CH-CH3. CH2=CH2.CH2. CH2=C(CH3)-CH=CH2. CH3. D. Câu 5. Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)? A.CH=CH. polivinyl clorua.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 3. CH2=CH-CH= CH2.COOH. Câu 9. CH3. Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng A. Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n . Câu 7. B. C6H5CH=CH2. Câu 12. D. C. NH2. HCHO trong môi trường axit.CH2. CH3. Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A.

Câu 15. Tơ lapsan thuộc loại A. CH2=CH-CH=CH2. tơ visco. tơ axetat. D. Câu 17. D. Câu 18. polieste. Công thức cấu tạo của polibutađien là A. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. tơ capron. trùng ngưng C. C. C. B. B. D. CH3CH2OH và CH2=CH2. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. B. D. H2N-(CH2)5-COOH. CH2=CH-COO-C2H5. tơ tằm. CH2=C(CH3)COOCH3. tơ visco. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2. C. CH≡CH. Câu 21. D. Hai chất X. (-CH2-CH2-)n.6. Công thức phân tử của cao su thiên nhiên Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . trùng hợp B. C2H5COO-CH=CH2. Tơ nilon . D. tơ polieste. C. CH3COO-CH=CH2. C. tơ poliamit. trao đổi. tơ nilon-6. D. Câu 23. tơ axetat. C. (-CF2-CF2-)n.6 là một loại A. C. D. Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. D. trùng hợp. B. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → Cao su Buna.6. C. tơ tằm. tơ visco.khử. C. CH2=CH-COO-CH3. CH2 =CHCOOCH3. C. B. Monome được dùng để điều chế polipropilen là A. B. Câu 25. tơ nilon-6. (-CH2-CHCl-)n. B. CH3CH2OH và CH3CHO. CH2=CH-CH3. C6H5CH=CH2. Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng A. tơ visco. Câu 16. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. C. tơ visco. CH3COOCH=CH2. B. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3. D. tơ poliamit. Y lần lượt là A. Câu 14. B. Câu 24. CH2=CH2. Câu 20. C.3-đien bằng phản ứng A. D. B. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. tơ polieste. tơ axetat. tơ poliamit. D. tơ capron. Cao su buna được tạo thành từ buta-1. phản ứng thế Câu 26. B. Câu 19.6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 13. trùng ngưng. B. Tơ capron thuộc loại A.6. oxi hoá . Nilon–6. Câu 22. (-CH2-CH=CHCH2-)n. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. cộng hợp D.

Tơ visco không thuộc loại A.000 D. Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%) A. C.000 Câu 35. axit terephtaric. D. D. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. ( C4H6)n D. CH3-CH3. B. tơ nhân tạo là A. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A. B.52 D. Câu 28. B. CH2=CH-OCOCH 3. C. C. D. lưu huỳnh. B. Câu 30. tơ hóa học. D.3. C. 17. B. Tơ nilon-6. CH3-CH2-CH3. B. B. C6H5CH=CH2. C. 24. CH2=CH-COOC2H5. axit axetic. tơ nhân tạo. ( C5H8)n B. CH2=CH-CH3. trùng hợp từ caprolactan C. ( C4H8)n C. PE. etylen glycol. C. C. D. Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. keo dán. Câu 39. chất dẻo. CH2=CH-CH=CH2. D. Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)? A. CH2=CH-CH2OH. cao su tổng hợp. tơ tổng hợp.6. C.000 Câu 36. 12. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là : A. Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000.55 B. CH3-CH2-Cl. CH2=CH-CH=CH2. B. CH2=CH2. PVC. Câu 31. tơ visco. trùng ngưng từ caprolactan Câu 33. tơ bán tổng hợp. tơ capron. 2. 2. CH≡CH.6 Câu 34. glyxin. amilopectin. tơ tằm.6 được tổng hợp từ phản ứng A. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 12. ( C2H4)n Câu 27. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin B. 15. CH2=CH-COOCH3.000 C. tơ nilon -6. Câu 37. tơ tổng hợp. CH2=CH-CH=CH2. Hệ số polime hoá của PE là A. 13. Câu 32.000 C. Hệ số polime hoá của PVC là A.000 D. 2. 15. Câu 38. C6H5CH=CH2. D.8 C. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin D. Teflon là tên của một polime được dùng làm A. CH2=C(CH3)-CH=CH2. Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là A. 25. Monome được dùng để điều chế polietilen là A.000 B. CH2=CH-CH3.000 B. Trong các loại tơ dưới đây. nhựa bakelit.HÓA HỮU CƠ 2010 A. Câu 29. C. B. D.

CH3COOH trong môi trường axit. B. C. CH2=CH-CH=CH2. CH2=CHCl.6. B.COOH. trùng hợp B. CH3.CH2. Y lần lượt là A. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. CH3-CH=CH-CH3. Hai chất X. D. C. C. D. Câu 46. phản ứng thế Câu 49. tơ nhân tạo là A. CH3COO-CH=CH2. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3. tơ capron. C. Câu 40. tơ visco. Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. Monome được dùng để điều chế polipropilen là A. CH2=CH2. C6H5CH=CH2. D. C. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. tơ visco. CH3CH2OH và CH2=CH2. ( C4H8)n C.CH2. HCOOH trong môi trường axit. C. CH3. CH3CHO trong môi trường axit.CH2. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. CH3COOCH=CH2. Cao su buna được tạo thành từ buta-1. Câu 44. CH2=CH-CH= CH2. CH2=CH2. CH2=CH-CH3. Câu 41. tơ tằm. B. Công thức phân tử của cao su thiên nhiên A. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. C. B. Trong các loại tơ dưới đây. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .HÓA HỮU CƠ 2010 D. Câu 43. tơ nilon-6. D. NH2. CH2=CH-CH=CH2. ( C2H4)n Câu 50. B. Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là A. D. cộng hợp D.CH=C= CH2. CH3CH2OH và CH3CHO. NH2.CH=CH.CH2-)n .COOH. ( C5H8)n B. Câu 42. CH2=C(CH3)COOCH3. D. NH2. Câu 45. D. Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. C. B. D.CH(NH2).COOH. B.CH=CH-CH3.CH2. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → Cao su Buna. CH2=CH2. CH2 =CHCOOCH3. trùng ngưng C. HCHO trong môi trường axit. CH≡CH. Câu 48.3-đien bằng phản ứng A. CH2=CH-COO-C2H5. Câu 47. B. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2. tơ capron.CH2.CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. ( C4H6)n D. CH2=CH2. (. CH3-CH=CH2.COOH. C2H5COO-CH=CH2. (.NH-CH2 -CO-)n Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n . CH2=CH-COO-CH3. B. CH3. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

Monome được dùng để điều chế polietilen là A. B. trùng ngưng từ caprolactan Câu 54. CH3-CH2-Cl. C. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin B. B. D. Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng A. Tơ nilon-6. C6H5CH=CH2. toluen. B. D. B. Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là A. D. CH2=CH2. CH3-CH3. D. C. Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)? A. propen. trùng ngưng. nhựa bakelit. chất dẻo. Câu 63. CH2=CH-CH3. isopren. CH2=CH-CH3. polietilen. Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng A. PVC. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A. B. D. D. polimetyl metacrylat. Polivinyl clorua có công thức là A. C6H5CH=CH2. toluen.HÓA HỮU CƠ 2010 C. Câu 56.6 được tổng hợp từ phản ứng A. Câu 60. CH≡CH. C. Câu 61. CH2=CH-CH=CH2. Câu 59. Câu 51. B. trao đổi. Câu 57. CH2=CH-OCOCH3. nhiệt phân. (-CH2-CH2-)n. etan. amilopectin. trùng hợp. CH2=C(CH3)-CH=CH2. (-CH2-CHCl-)n B. PE. CH2=CH-CH=CH2. D. B. CH2=CH-COOCH3. propan. (-CH2-CHBr-)n. tơ tổng hợp. C. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. D. Câu 55. polistiren. C. propen. polivinyl clorua. CH3-CH2-CH3. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin D.6. B. Câu 52. cao su tổng hợp. Câu 53. C. Câu 62. D. B. D. trùng hợp. Câu 58. CH3-CH=CH2. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. D. D. trao đổi. C. Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là A. C. B. nhiệt phân. tơ nilon -6. keo dán. D. C. B. CH2=CH-CH=CH2. stiren. CH2=CH-COOC2H5. CH2=CH-CH2OH. C. Teflon là tên của một polime được dùng làm A. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . lưu huỳnh. trùng hợp từ caprolactan C. C. (-CH2-CHF-)n. trùng ngưng. tơ tằm. Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. C. CH2=CH-CH=CH2.

CH2=CH-COO-CH3. CH3COO-CH=CH2. D. B. poli(vinyl clorua) + Cl2 t 0 → B. CH2=CH2. B.CH2. Tơ nilon-6. B. Tơ nilon .t 0 Câu 71.CH2-)n . Câu 66. CH3COOCH=CH2. Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n . CH2=CH2.6 được tổng hợp từ phản ứng A. H2N-(CH2)5-COOH. (.CH2. HCOOH trong môi trường axit. CH2=CH-COO-C2H5. C. CH3.CH=C= CH2. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. trùng hợp từ caprolactan C.CH=CH-CH3.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 64. (3) Trong sè c¸c lo¹i t¬ sau:(1)[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n [C6H7O2(O-CO-CH3)3]n . C6H5CH=CH2. CH3CHO trong môi trường axit. CH3. phản ứng nào làm giảm mạch polime A. Câu 69. C. poli(vinyl axetat) + H2O OH −→  . B. CH2 =CHCOOCH3. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin B. D. CH2=CH2.CH2.CH2.t 0 D.COOH.6. Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. D. Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau. C2H5COO-CH=CH2. D. C. NH2. C. D. trùng ngưng từ caprolactan Câu 70. Câu 68. B. amilozơ + H2O H +→ . C. HCHO trong môi trường axit. CH2=CHCl.6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A.COOH. NH2. CH3COOH trong môi trường axit. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A.COOH. CH2=CH-CH= CH2. Câu 65. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin D. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. Câu 67. cao su thiên nhiên + HCl t 0 → C. NH2. Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. T¬ thuéc lo¹i sîi poliamit lµ: Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .NH-CH2 -CO-)n Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH3-CH=CH-CH3. CH2=C(CH3)COOCH3.CH(NH2).CH=CH.COOH. (. CH3.CH2.

Phản ứng trùng ngưng. Nhựa bakelit. Phản ứng đồng trùng hợp hay phản ứng đồng trùng ngưng. Nhựa PE B. Etylen glycol. Đa số polime khó hòa tan trong các dung môi thông thường. A. C. Trong các polime sau. Poli(vinyl axetat). Polime có công thức [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào? B. Tất cả đều đúng. D. B. Chất dẻo C. Tơ nilon Câu 74. do chóng cã tÝnh chÊt hãa häc kh¸c nhau. Câu 75. Toluen. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . polime có thể dùng làm chất dẻo: A. Polietilen Câu 76. Câu 73. Câu 78. B. D. Axit axetic. Poli acrilonitrin. Poli(metyl metacrylat). D. Cao su D. do chóng cã khèi lîng qóa lín B. B. Các polime không bay hơi. A. me có tên là: n A. Các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit. Phản ứng trùng hợp. (2) vµ (3) C. Polime nào có cấu tạo mạng không gian: A. D. Poliisopren. (2) vµ (3). do chóng lµ hçn hîp cña nhiÒu ph©n tö cã khèi lîng kh¸c nhau D. Tất cả đều đúng Câu 77. C. C. (1) vµ (2) D. người ta có thể sử dụng: A.HÓA HỮU CƠ 2010 A. C. Axit terephtalic. Stiren. do chóng cã cÊu tróc kh«ng x¸c ®Þnh. Các polime không có nhiệt nóng chảy xác định. D. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. Poli (ure-fomanđehit) có công thức cấu tạo là: OCOCH3 Poli CH2 CH B. Isopren. B. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là: A. Câu 72. Câu 79. C. B. D. Poli(metyl acrylat). T¹i sao c¸c polime kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. 3. Thuỷ tinh hữu cơ D. Trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào không đúng? A. B. (1) vµ (3) (1). Glyxin. Tơ capron Để tổng hợp polime. Cao su Buna-S. Câu 81. C. C. Câu 80. Nhựa PVC C. Propen.

HÓA HỮU CƠ 2010 A. D. A. Cao su chưa lưu hóa. Câu 85. NH CO NH CH2 CH2 CH CN n n n NH [CH2]6 NH [CH2]4 CO OH D. D. n CH2 CH2 CH CH2 CH CH3 n n C. CH2 n Câu 82. Trong các hợp chất sau đây. Cao su tổng hợp. C. C. Cao su ống (hay cao su thô) là: A. Teflon. D. C. Sản phẩm trùng hợp propen CH3-CH=CH2 là: CH3 CH CH2 n B. B. Cao su thiên nhiên. Một số vật liệu composite chỉ là polime. Cao su lưu hóa. Trùng ngưng etylen glicon CH2OH-CH2OH. Một số chất dẻo là polime nguyên chất. chất nào khi được thủy phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin? A. Trùng hợp ancol vinylic CH2=CH-OH. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là: A. C. ngoài thành phần cô bản là polime còn có các thành phần khác. C. Đa số chất dẻo. B. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . nhận xét nào không đúng? A. Trong các nhận xét dưới đây. B. Xà phòng hóa poli(vinyl axetat) CH2 n bằng cách CH n H3COO D. Vật liệu composite chứa polime và các thành phần khác. NH2 CH CH3 CO n n n n NH2 CH2 CH2 CO CH2 CH Câu 84. B. CH3 CH CH2 Câu 83. Có thể điều chế poli(vinyl OH ancol) A. Poli(ure-fomanđehit). Câu 86. NH CH2 CH2 CO NH CH(CH3) CO B. B. D. Câu 87. Dùng một trong ba cách trên.

Polipeptit. Câu 89. S D. NH [CH2]5 CO C. CH2=C(CH3)-CH=CH2. Nilon-6. Tơ enang. Poliacrilonitrin. Câu 88. Nilon-6. CH2=CH-CH=CH2. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là: A. B. Tơ capron. Hợp chất có công thức cấu tạo A. B.C6H5-CH=CH2 C. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là : A. [CH2] 4 CO n C. C6H5-CH=CH2 B. CH3-CH=CH2 NH [CH2]6 NHCO Câu 90. Polistiren. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 91 121 151 181 231 92 122 152 182 232 93 123 153 183 233 94 124 154 184 234 95 125 155 185 235 96 126 156 186 236 97 127 157 187 237 98 128 158 188 238 99 129 159 189 239 100 130 160 190 240 101 131 161 191 241 102 132 162 192 242 103 133 163 193 243 104 134 164 194 244 105 135 165 195 245 106 136 166 196 246 107 137 167 197 247 108 138 168 198 248 109 139 169 199 249 110 140 170 200 250 111 141 171 201 251 112 142 172 202 252 113 143 173 203 253 114 144 174 204 254 115 145 175 205 255 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Poli(etylen terephtalat). D.6. Tơ enang. Poli(phenol-fomanđehit). C. B. D. CH2=CH-CH=CH2. CH2=CH-CH=CH2. Tơ capron. Hợp chất có công thức cấu tạo có tên là: A. Tơ dacron. Tơ dacron. Poli(metyl metacrylat). n có tên là: D. Câu 91.HÓA HỮU CƠ 2010 C.6. D.

HÓA HỮU CƠ 2010 26 27 28 29 30 56 57 58 59 60 86 87 88 89 90 116 117 118 119 120 146 147 148 149 150 176 177 178 179 180 206 207 208 209 230 256 257 258 259 260 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->