ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

A – LOẠI CÂU HỎI 1ĐIỂM

Câu hỏi 1.1: trình bày khái niệm văn phòng? Khái niệm quản trị hành chính văn phòng
a. Khái niệm văn phòng -Nghĩa rộng: Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp trợ giúp cho việc điều hành của ban lãnh đạo một cơ quan, đơn vị. Theo quan niệm này thì ở các cơ quan thẩm quyền chung, cơ quan đơn vị có quy mô lớn thì thành lập văn phòng (ví dụ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tổng công ty…) còn ở các cơ quan, đơn vị có quy mô nhỏ thì văn phòng là phòng hành chính tổng hợp. -Nghĩa hẹp: Văn phòng là trụ sở làm việc của một cơ quan, đơn vị, là địa điểm giao tiếp đối nội và đối ngoại của cơ quan đơn vị đó -Ngoài ra văn phòng còn được hiểu là phòng làm việc của thủ trưởng có tầm cỡ cao như: Nghị sỹ, kiến trúc sư trưởng. b . khái niệm quản trị hành chính văn phòng Quản trị hành chính văn phòng là việc hoạch định, tổ chức phối hợp tiêu chuẩn hóa và kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin

Câu hỏi 1.2: trình bày xu hướng hiện đại hóa công tác văn phòng hiện nay
Hoạt động của văn phòng rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Tổ chức khoa học công tác văn phòng có ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành tốt mục tiêu để tồn tại và phát triển. Hiện đại hóa công tác văn phòng là một đòi hỏi bức xúc của thời đại. Theo hướng: -“ Văn phòng điện tử” -“ Văn phòng không giấy” -“ Văn phòng tự động hóa” -“ Văn phòng của thế kỷ 21”

Câu hỏi 1.3: khái niệm quản trị thời gian? Nêu những nguyên nhân làm mất thời gian
 Khái niệm quản trị thời gian: Quản trị thời gian là một tiến trình hoạch định, tổ chức và kiểm soát việc sử dụng quỹ thời gian vô giá của mình một cách có hiệu quả.  Nguyên nhân làm mất thời gian : Trong quá trình làm việc, mất thời gian do các nguyên nhân sau: + Các cuộc gọi điện thoại. + Các cuộc thăm viếng xã giao, tiếp khách + Các câu hỏi của nhân viên.

+ Đọc và trả lời thư tín. + Các cuộc họp kéo dài. + Bàn giấy ngổn ngang, bừa bộn. + Đọc tài liệu quá chậm, không biết phương pháp đọc nhanh. + Khung cảnh văn phòng làm việc gây sự chia trí lo ra. + Tính theo hiệu quả thì: 1 giờ của thời gian làm việc không bị gián đoạn có giá trị bằng 3 giờ của thời gian làm việc bị gián đoạn.

Câu hỏi 1.4: hãy cho biết khái niệm lễ tân và vai trò của công tác lễ tân? Lấy ví dụ minh họa?
 Khái niệm lễ tân: Lễ tân được hiểu một cách cung nhất là tổng hợp các hoạt động được diễn ra trong quá trình tiếp xúc, trao đổi, làm việc giữa các đối tác, tổ chức, cá nhân trong nội bộ một nước hoặc giữa các nước. Lễ tân là hoạt động diễn ra ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội của các quốc gia như chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa xã hội…  Vai trò của lễ tân Lễ tân là công việc không thể thiếu được trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của cơ quan, giao dịch với khách hàng. Tổ chức tốt công tác lễ tân sẽ tạo ra ấn tượng tốt đẹp, gây cảm tình với khách. Lễ tân là công cụ rất quan trọng cần thiết không thể thiếu được trong bất kỳ một hoạt động đối ngoại nào. Công tác lễ tân tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của hoạt động đối ngoại, thậm chí ảnh hưởng tới quan hệ giữa các quốc gia. Hoạt động lễ tân, nhất là lễ tân ngoại giao vừa là công cụ chính trị của hoạt động đối ngoại của một nhà nước, vừa là phương tiện thực hiện và cụ thể hóa các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế của từng quốc gia. Thông qua hoạt động lễ tân, các quyền tự do bình đẳng của các quốc gia, các đối tác được bảo đảm không phân biệt kẻ mạnh hay yếu, nước lớn hay nước nhỏ…

Câu hỏi 1.5: trình bày khái niệm văn bản và phân loại văn bản
 Khái niệm văn bản - Theo nghĩa rộng: văn bản được hiểu là một phương tiện để ghi tin và truyền đạt các thông tin từ chủ thể này đến chủ thể khác bằng một ký hiệu hoặc ngôn ngữ nhất định. Theo cách định nghĩa này từ các loại giấy tờ, tài liệu sách vở đến các loại bia, hoành phi, câu đối, khẩu hiệu, áp phích, băng ghi âm, bản vẽ…đều được coi là văn bản. - Theo nghĩa hẹp văn bản được hiểu là các tài liệu, giấy tờ được sử dụng trong hoạt động của các cơ quan, các đoàn thể, các tổ chức xã hội. Trên thực tế văn bản được hiểu theo nghĩa này là phổ biến. Tóm lại văn bản nói chung là một phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ (hay ký hiệu) nhất định. Tuy theo từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội và quản lý nhà nước mà văn bản có những hình thức và nội dung khác nhau  phân loại văn bản : Văn bản có các loại phổ biến như sau:

- Văn bản quản lý: - Văn bản pháp luật. Căn cứ vào nội dung, phạm vi tác động và tính chất pháp lý văn bản pháp luật được chia thành hai loại : Văn bản quy phạm pháp luật và Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật - Văn bản hành chính thông thường:

Câu hỏi 1.6: khái niệm báo cáo và trình bày phương pháp viết báo cáo?
 Khái niệm báo cáo:
Báo cáo là một hình thức văn bản nhằm phản ánh hoạt động quản lý trên các lĩnh vực cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, dùng để đánh giá kết quả hoạt động của một phong trào, một vấn đề, vụ việc… từ dó rút ra những bài học kinh nghiệm, vấn đề cần kiến nghị, bổ sung cho một chủ trương, chính sách nào đó.  Phương pháp viết báo cáo Ngoài các phần như tiêu đề, tên cơ quan, tên báo cáo…phần nội dung của báo cáo thường gồm.: + Phần mở đầu: Có thể nêu ra nhiệm vụ chức năng của cơ quan đơn vị. Đồng thời nêu những diều kiện, hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ đó. + Phần nội dung thường gồm: Đánh giá tình hình hoặc mô tả sự việc hiện tượng xảy ra. + Phần kết luận: nêu những phương hướng, nhiệm vụ chính để tiếp tục giải quyết, các biện pháp tổ chức thực hiện, kiến nghị với cấp trên về các vấn đề có liên quan.

Câu hỏi 1.7: khái niệm công văn và trinh bày phương pháp soạn thảo công văn
 Khái niệm công văn: Công văn là hình thức văn bản hành chính được dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đây là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân.  Phương pháp viết công văn : kết cấu gồm 3 phần Phần I . Viện dẫn vấn đề Phần này cần nêu rõ lý do tại sao viết công văn, có thể giới thiệu tổng quát nội dung, làm rõ mục đích, yêu cầu của vấn đề nêu ra Phần II. Nội dung chính của công văn Phần này nhằm giải quyết vấn đề đã nêu. Tùy theo từng loại công văn mà lựa chọn cách viết. Văn phong phải phù hợp với từng thể loại công văn, có lập luận chặt chẽ cho các quan điểm dựa ra theo nguyên tắc: + Công văn đề nghị thì phải nêu lý do xác đáng, lời văn chặt chẽ, cầu thị. + Công văn từ chối thì cần phải sử dụng từ ngữ lịch sự, có sự động viên an ủi. + Công văn đôn đốc thì phải dùng lời lẽ nghiêm khắc, nêu lý do kích thích sự nhiệt tình, có thể nêu khả năng xảy ra hậu quả nếu công việc không hoàn thành kịp thời. + Công văn tiếp thu ý kiến phê bình dù đúng sai cũng phải mềm dẻo, kiêm tốn, nếu cần thanh minh phải có dẫn chứng vằng sự kiện thật khách quan có sự đề nghị xác minh kiểm tra… Phần III. Kết thúc:

không tùy tiện thay đổi từ ngữ. Nếu là công văn đề nghị thì cần viết thêm lời cảm ơn chân thành để tỏ rõ lịch sự. không tùy tiện dùng chữ: v.Chức năng giúp việc điều hành Văn phòng là đơn vị trực tiếp giúp cho việc điều hành quản lý của ban lãnh đạo cơ quan đơn vị thông qua các công việc cụ thể như: Xây dựng chương trình kế hoạch công tác quý.. + Chọn ngôn ngữ của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. ghép tiếng. ngắn gọn và đủ ý. dịch vụ. + Văn phạm trong văn bản hợp đồng phải nghiêm túc.Hình thức của hợp đồng kinh tế: được ký kết bằng văn bản và tài liệu giao dịch . tuần. chi phí thấp nhất với hiệu quả cao nhất là phương châm hoạt động của công tác văn phòng. + Định nghĩa các khái niệm trong hợp đồng B – LOẠI CÂU HỎI 2 ĐIỂM Câu hỏi 2. tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất. +Trong văn bản hợp đồng không dùng thừa từ.Ngôn ngữ dùng trong hợp đồng: + Trong văn bản hợp đồng không được tùy tiện ghép chữ. đơn vị.  Ví dụ minh họa : . tháng.v. ngày và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đó.1: hãy cho biết các chức năng của quản trị văn phòng? Lấy ví dụ minh họa?  Các chức năng của quản trị văn phòng: a. xác định trách nhiệm thực hiện các yêu cầu (nếu có). + Văn phạm trong hợp đồng phải rõ ràng.. trao đổi hàng hóa.Phần này chủ yếu nhấn mạnh chủ đề. nghiên cứu. pháp lý..8: hãy trình bày khái niệm hợp đồng kinh tế? khj trình bày hợp đồng kinh tế cần chú ý những gì?  Khái niệm hợp đồng kinh tế: Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản.Chức năng hậu cần Quy mô và đặc điểm của các phương tiện vật chất nêu trên sẽ phụ thuộc vào đặc điểm và quy mô hoạt động của các cơ quan. c. hoặc dấu.. Câu hỏi 1. b. ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế họach của mình.Chức năng tham mưu tổng hợp Tham mưu là một hoạt động cần thiết cho công tác quản lý nhằm góp phần tìm kiếm những quyết định tối ưu cho quá trình quản lý để đạt kết quả cao nhất.  Những chú ý khi trình bày hợp đồng kinh tế . dứt khóat.

Tùy từng điều kiện cụ thể về đặc điểm. -Tổ chức các chuyến đi công tác của lãnh đạo. công việc thiếu chính xác do thiếu quan tâm đến tầm quan trọng của từng loại công việc. cấp phát. . xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng quý. đúng thẩm quyền. Nhược điểm: Khó chuyên môn hoá. phát triển mối quan hệ với cơ quan ngành và địa phương. Thông tin là căn cứ để lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời. đề xuất các biện pháp phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. văn thư đều phải tập trung vào một địa điểm duy nhất đó là phòng hành chính. dự trù kinh phí. bố trí nơi ăn chốn ở. dễ kiểm tra. tháng.Văn phòng tập trung theo địa bàn: Các hoạt động hồ sơ. tổ chức các cuộc họp. Dự kiến phân phối hạn mức kinh phí năm. -Thu thập xử lý. tổ chức mua sắm. -Truyền đạt các quyết định quản lý của lãnh đạo. theo dõi sử dụng nhằm quản lý chặt chẽ các chi phí văn phòng. Phối hợp với công đoàn. theo chức năng là gì? Hãy trình bày ưu nhược điểm của mỗi hình thức trên? . quản lý sử dụng thông tin : Hoạt động của bất kỳ cơ quan đơn vị nào cũng cần phải có thông tin. dễ trung trang thiết bị và đơn giản thủ tục. tổng hợp tình hình hoạt động của các đơn vị để báo cáo lãnh đạo. Câu hỏi 2. trợ giúp thủ trưởng về kỹ thuật soạn thảo văn bản để đảm bảo các văn bản có nội dung đầy đủ. Ưu điểm: Dễ bố trí và sắp xếp nhân sự. -Bảo đảm các yếu tố vật chất cho hoạt động của cơ quan thông qua công việc: Lập kế hoạch nhu cầu. lưu trữ hồ sơ tài liệu theo các quy định hiện hành. tuần của lãnh đạo. quý theo chế độ nhà nước và theo quyết định của thủ trưởng cơ quan. quý (nếu cơ quan không có bộ phận tài chính chuyên trách).Câu hỏi 2. văn hóa tinh thần cho cán bộ nhân viên cơ quan. -Tư vấn về văn bản cho thủ trưởng. Trì trệ do chuyển giao công việc. chính xác. -Thực hiện công tác văn thư. văn phòng phải thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau: -Tổng hợp chương trình kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị. -Lập kế hoạch dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Thông tin bao gồm nhiều loại và từ nhiều nguồn khác nhau. dưới quyền quản lý của nhà quản trị hành chính. giúp lãnh đạo duy trì. đôn đốc việc giải quyết các văn bản ở các bộ phận. đơn vị nói chung. lễ nghi khánh tiết của cơ quan. đúng quy định của nhà nước -Tổ chức công tác lễ tân: đón tiếp khách. đơn vị mà văn phòng có thể thêm. theo dõi việc triển khai thực hiện các quyết định. tính chất hoạt động của từng cơ quan.2: trình bày nhiệm vụ của văn phòng? Từ những chức năng trên. Trên đây là những nhiệm vụ chủ yếu của văn phòng trong một cơ quan.3: hành chính văn phòng tập trung theo địa bàn. Theo dõi. -Tổ chức công tác bảo vệ trật tự an toàn trong cơ quan. lịch làm việc với khách. bớt một số nhiệm vụ cho phù hợp. tổ chức công tác chăm lo sức khỏe đời sống vật chất.

Theo Peter Drucker. không biết phương pháp đọc nhanh. Hơn nữa.Các cuộc gọi điện thoại. Các Mác nhìn nhận vấn đề này như sau: “ Tất cả mọi vấn đề suy ra cho cùng là vấn đề tiết kiệm thời gian:.  nguyên nhân làm mất thời gian Trong quá trình làm việc.Đọc tài liệu quá chậm. . mất thời gian do các nguyên nhân sau: . Các chuyên viên này sẽ tham mưu ( cố vấn) cho nhà quản trị hành chính về các hoạt động hành chính văn phòng cho từng bộ phận chuyên môn. Nhược điểm: Dễ vi phạm chế độ một thủ trưởng nghĩa là lấn quyền các cấp quản trị chuyên môn. . . Xí nghiệp nào biết giao cho nhân viên của mình trách nhiệm giúp đỡ các giám đốc thì đó là xí nghiệp biết sử dụng thời gian một cách tốt nhất. Dù muốn hay không thì chúng ta vẫn cứ phải tiêu dùng nó. Chaphin Tyler có nói: “Thời gian là nhân tố không suy suyển và không co giãn nhất trong cuộc sống chúng ta”. và Lê Nin cũng nói: “ Tranh thủ được thời gian là tranh thủ được tất cả”. Cũng như mọi tài sản.Văn phòng tập trung theo chức năng: Các hoạt động hành chính vẫn đặt tại địa điểm của các bộ phận chuyên môn của nó nhưng phải được đặt dưới quyền phối hợp. tổ chức và kiểm soát việc sử dụng quỹ thời gian vô giá của mình một cách có hiệu quả. .. Người ta không thể tích lũy nó như tích trữ nhiên liệu.Các cuộc họp kéo dài. .Các câu hỏi của nhân viên.Khung cảnh văn phòng làm việc gây sự chia trí lo ra.Bàn giấy ngổn ngang. đó là thứ tài sản có một không hai.Các cuộc thăm viếng xã giao. với tốc độ sáu mươi giây trong một phút. Ưu điểm: Thu hút được nhiều chuyên viên vào công tác quản lý. Câu hỏi 2. một tác giả về quản trị và một cố vấn về kinh doanh đã nhận xét: “ Thời gian là thứ hiếm có nhất trong các loại tài sản và nếu không kiểm soát được nó thì chúng ta sẽ không kiểm soát được gì cả”. Và người ta cũng không thể thu hồi nó lại được. tiêu chuẩn hoá và giám sát của nhà quản trị hành chính. Tính theo hiệu quả thì: 1 giờ của thời gian làm việc không bị gián đoạn có giá trị bằng 3 giờ của thời gian làm việc bị gián đoạn. tiếp khách . bừa bộn. . Phần lớn những nhà quản trị coi thời gian là một thứ tài sản.Đọc và trả lời thư tín.4: sự cần thiết phải quản trị thời gian? Cho biets nguyên nhân làm mất thời gian? Nêu các biện pháp quản trị thời gian?  Sự cần thiết phải quản trị thời gian: Quản trị thời gian là một tiến trình hoạch định. cũng không thể thay thế nó như thay thế con người. Nhưng chính chúng ta lại có thể quyết định phương thức sử dụng nó. thời gian có thể được kiểm soát có hiệu quả hoặc không được kiểm soát gì cả. Còn theo tạp chí Tuần kinh doanh ( Mỹ) thì cho rằng: “ Chính là thời gian chứ không phải là tiền bạc mới là tài sản quí nhất của một xí nghiệp. . Người ta không bắt nó chạy hay bắt nó nghỉ như một cái máy được.

nhật ký và lịch để bàn :Sổ tay.Loại khỏi kế hoạch của bạn tất cả mọi việc có thể phân công cho người khác .Tiết kiệm thời gian gọi và trả lời điện thoại. Có 4 lời khuyên: .Thông tin phải chính xác: sẽ giúp nhà quản lý ra quyết định có lợi cho tổ chức .Đừng lúc nào để bị lôi cuốn theo ý muốn giải quyết những việc nhỏ trước.Tiết kiệm thời gian trong thư tín.Tiết kiệm thời gian tiếp khách.Thông tin phải phù hợp: đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu thu thập.6: hãy cho biết yêu cầu và quy trình tổ chức công tác thông tin trong nghiệp vụ văn phòng? a. Câu hỏi 2. Các biện pháp quản trị thời gian . . đó là con đường đã dọn sẵn để đi đến thất vọng. nhật ký và lịch để bàn là công cụ giúp ích cho chúng ta ghi nhớ các công việc phải làm. hiện tượng.Thông tin phải kịp thời: nếu thong tin hok kịp thời sẽ hok có giá trị . .Bìa hồ sơ và thẻ hồ sơ nhật ký: là các công cụ rất hữu ích cho các nhà quản trị và thư ký ghi chép những việc cần phải làm từng ngày trong tháng. Những việc này được ghi chép một cách vắn tắt trên một phiếu nhỏ  Phương pháp tiết kiệm thời gian Câu hỏi 2. . .Xếp những vấn đề quan trọng nhất lên hàng đầu và đánh số nó không phải theo thứ tự quan trọng hay ưu tiên mà theo lúc nào thực hiện nó tốt nhất. Các công cụ hoạch định thời gian biểu .Phải cập nhật hóa kế hoạch làm việc của mình.Các công cụ hoạch định thời gian biểu. . . .Sổ tay. . phục vụ cho công tác quản lý từng tổ chức. .Thông tin phải đầy đủ: mới mô tỏ trọn vẹn sự vật.Tiết kiệm thời gian bằng phương pháp đọc nhanh. quá trình .5: cho biết các công cụ hoạch định thời gian biểu? cho biết biện pháp tiết kiệm thời gian a.Tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng máy đọc hay máy ghi âm.Lịch thời gian biểu công tác hàng ngày: Lịch thời gian biểu công tác (time schedule) là những phương tiện để lập kế hoạch và do đó giúp cho việc quản trị thời gian một cách có hiệu quả. .Sắp xếp chỗ làm việc khoa học. . yêu cầu: .Tiết kiệm thời gian hội họp. .

giấy phép xuất cảnh.Thông tin phải có tính hệ thống và tổng hợp: giúp cho nhân viên văn phòng tiết kiệm thời gian và chi phí.  Chuẩn bị tài liệu chuyên môn và phương tiện nghe nhìn: các tài liệu liên quan đến lĩnh vực chuyên môn  Chuẩn bị kinh phí: dự trù tiền ăn ở. Câu hỏi 2. xử lý thông tin Bước 5: Lưu trữ. thẻ tín dụng. tàu xe. nội dung chuyến đi.. Quy trình tổ chức công tác thông tin Công tác thông tin trong nghiệp vụ văn phòng được thực hiện thông qua các bước sau đây: Bước 1: Xác định nhu cầu thông tin trong cơ quan doanh nghiệp.. các địa điểm đến.. xác nhận đk khách sạn và các bên đặt chỗ. : Bước 2: Xây dựng và tổ chức nguồn thông tin..7: trình bày nội dung công việc sắp xếp chuẩn bị cho các chuyến đi công tác? Kế họach chuyến đi bao gồm các họat động sau đây:  Xây dựng chương trình cho chuyến đi công tác: xđ mục đích chuyến đi. phương tiện đi lại.8: thế nào là hoạt động lễ tân? Các cách phân loại lễ tân? Vai trò cua hoạt động lễ tân . các giấy tờ khác về chức danh khoa học. dễ hiểu: . .. chính trị..  Chuẩn bị phương tiện đi lại cho đòan : tùy theo địa điểm và thời gian công tác mà lựa chọn phương tiện cho phù hợp và tiết kiệm  Liên hệ với các nơi đòan đến để chuẩn bị điều kiện ăn nghĩ và làm việc cho đòan: thứ ký phải thông báo cho đoàn đến công tác để thông báo nội dung. gặp gỡ trao đổi tọa đàm. visa. giấy đi đường. ngân quỹ du lịch.Thông tin đảm bảo hiệu quả b. bảo quản thông tin Câu hỏi 2. số lượng người tham gia. tàu thủy.Thông tin đơn giản. lịch trình công tác.Thông tin đảm bảo yêu cầu bí mật: đối với những tài liệu theo quy định của Nhà nc .  Giải quyết các thủ tục giấy tờ: các giấy tờ cần thiết là giấy giới thiệu công tác. Bước 3: Thu thập thông tin Bước 4: Phân tích. máy bay  Lên kế họach đảm nhận trách nhiệm ở nhà : lên lịch lại các cuộc hẹn cho phù hợp với thời gian đi công tác  Kiểm tra chuyến đi phút chót: vé máy bay. CMTND. hẹn ngày làm việc và đăng ký nơi ăn ở.

các quyền tự do bình đẳng của các quốc gia. doanh nghiệp • • • • • • • b. giao dịch với khách hàng. đơn vị kinh doanh trong và ngoài nước. doanh nghiệp . nơi làm việc. Chào hỏi khách Bày tỏ sự quan tâm Phải biết tên. Thông qua hoạt động lễ tân. tổ chức. văn hóa xã hội 2 Phân loại lễ tân Lễ tân ngoại giao: Là một bộ phận của lễ tân nhà nước. nước lớn hay nước nhỏ… C – LOẠI CÂU HỎI 3 ĐIỂM Câu hỏi 3. làm việc giữa các đối tác. kinh tế. thậm chí ảnh hưởng tới quan hệ giữa các quốc gia.1 : a. Trình bày trình tự công việc đón khách tại cơ quan. vừa là phương tiện thực hiện và cụ thể hóa các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế của từng quốc gia. mục đích đến thăm của khách Không nên ngắt quãng hay kết thúc sớm cuộc đàm thoại của cấp trên Phòng đợi Thường trực tại nơi làm việc Ghi biên bản các buổi bàn bạc Trình bày nội dung công việc tổ chức tiếp khách tại cơ quan.1 Khái niệm lễ tân Lễ tân được hiểu một cách cung nhất là tổng hợp các hoạt động được diễn ra trong quá trình tiếp xúc. Tổ chức tốt công tác lễ tân sẽ tạo ra ấn tượng tốt đẹp. Lễ tân là hoạt động diễn ra ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội của các quốc gia như chính trị. điều hành hoạt động của cơ quan. 3 Vai trò của lễ tân Lễ tân là công việc không thể thiếu được trong công tác lãnh đạo. nhất là lễ tân ngoại giao vừa là công cụ chính trị của hoạt động đối ngoại của một nhà nước. Lễ tân là công cụ rất quan trọng cần thiết không thể thiếu được trong bất kỳ một hoạt động đối ngoại nào. trao đổi giữa các tổ chức. gây cảm tình với khách. cá nhân trrong nội bộ từng quốc gia. Lễ tân nội bộ đất nước: Là tổng hợp các hoạt động diễn ra trong quá trình tiếp xúc. các đối tác được bảo đảm không phân biệt kẻ mạnh hay yếu. trao đổi. là các hoạt động đối ngoại giữa các quốc gia được thực hiện trên cơ sở tôn trọng các tập quán của từng quốc gia và những quy định thông lệ quốc tế. quốc phòng. cá nhân trong nội bộ một nước hoặc giữa các nước. Hoạt động lễ tân. Công tác lễ tân tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của hoạt động đối ngoại. Lễ tân kinh doanh: Là những hoạt động diễn rap trong quá trình tiếp xúc trao đổi giữa các tổ chức.

bạn phải tiếp kiệm thời gian cho cấp trên bằng cách cung cấp thông tin cho khách trong phạm vi quyền hạn của mình.  Huỷ bỏ các cuộc hẹn Trong một số trường hợp. Thư ký phải tuỳ từng hoàn cảnh mà ứng xử khéo léo.2 a. bạn đề nghị khách viết lại thư xin hẹn và nêu lý do cụ thể. tên người mà khách cần gặp.  Phương cách từ chối các cuộc xin hẹn Khi cần phải từ chối. tế nhị và trình bày một cachs ngắn gọn lý do từ chối cuộc hẹn để nhận được sự thông cảm. ngày giờ cho buổi hẹn. tuyệt đối tránh gây không khi căng thẳng hay hiều lầm của khách Tiết kiệm thời gian của cơ quan. hoặc các bộ phận phòng ban khác có thể giải quyết được. vì lý do đặc biệt. số điện thoại. người thư ký phải khéo léo. hay tiếp tân. bạn phải trình bày đều đủ các thông tin của buổi hẹn. Đặt chương trình cho các buổi xin hẹn Khi khách hàng xin tiếp kiến hoặc xin cuộc hẹn. Ở một vài doanh nghiệp.  Cách thức ghi các buổi xin hẹn Phải ghi chép đầy đủ họ. Nếu khách xin hẹn bằng điện thoại. thư ký và giám đốc phải thông nhất quỹ thời gian dành cho việc tiếp khách. Trường hợp khách nhất định xin hẹn. chúng ta phải sắp cếp một cách khoa học. thủ trưởng cơ quan không thể (hoặc không kịp) thực hiện buổi tiếp khách như đã hẹn thì người thư ký phải giúp thủ trưởng huỷ bỏ các cuộc hẹn đó. có người xin hẹn qua điện thoại và có người gửi thư xin hẹn… Nếu khách đến tận văn phòng xin hẹn. đừng để cho cấp trên phải tiếp khách chỉ để cung cấp thông tin mà bạn. đơn vị Là thư ký.mail… khách phải cho bạn biết đầy đủ chi tiếp về buổi hẹn. Trường hợp khách nhất định xin gặp thủ trưởng thì người thư ký phải thu xếp buổi hẹn khác. Câu hỏi 3. hoặc trợ lý.  Thu xếp các buổi hẹn Khách dùng nhiều phương tiện khác nhau để xin hẹn. tế nhị xin lỗi khách. địa chỉ. phiền hà cho khách. tên. Có người đến tận nơi để xin hẹn. chức vụ. Về nguyên tắc. giám đốc không tiếp khách nếu không xin hẹn trước. trình bày để khách hiểu và thông cảm lý do cuộc hẹn bị huỷ bỏ. bạn sẽ ghi vào sổ tiếp khách ngày và giờ của buổi tiếp kiến để khách an tâm. tránh gây khó khăn. Trường hợp đến phút chót khi khách đã đến cơ quan rồi mới biết là phải huỷ bỏ cuộc hẹn. Nhiệm vụ của bạn là thu xếp các cuộc hẹn và trả lời thư xin hẹn. e. Như vậy. Trình bày cách thức lập giấy mời và lập danh sách khách mời trong hoạt động lễ tân hội nghị  Cách thức lập giấy mời . bạn nên khéo léo. người thư ký phải báo sớm để cho khách biết.

bãi đỗ xe… • • Lưu ý gửi giấy mời sớm thể hiện sự quan tâm tới khách. Chuyển giấy mời muộn sẽ làm cho người mời mất uy tín vì không có lý do đặc biệt nào biện hộ cho cách xử sự như vậy. Bố trí chỗ ngồi thích hợp cho mỗi người theo ngôi thứ và cấp bậc là những việc tế nhị nhất trong công tác lễ tân  Ngôi thứ . Giấy mời có thể ghi chức danh của người mời hoặc cả chức danh và tên của người mời. Hãy cho bết trong công tác lễ tân việc bố trí ngôi thứ và xếp chỗ khách được thực hiện như thế nào. Tiêu chí bảo đảm nhất là lựa chọn khách mời ở từng hội nghị theo cơ cấu tổ chức đã được thừa nhận. Cũng có thể xác định giới hạn thời gian trong giấy mời.Giấy mời là công cụ khiến những khách có trách nhiệm có mặt sẽ tới dự.  Lập danh sách khách mời trong hoạt động lễ tân hội nghị Trong cuộc sống đời tư. Các mẫu câu thường được sử dụng là: Chào mừng….. Thông tin này có tính chất quyết định cho việc tổ chức hoạt động và cho việc khách có nhận lời tới dự hay không. Giấy mời có thể do nhiều người đứng tên. đây là vấn đề rất tế nhị. cá nhân. Các tiêu chí để xếp loại khách mời có thể rất đa dạng. việc lựa chọn khách mời rất dễ dàng vì chỉ dựa vào mối quan hệ thân thiết. chứng tỏ việc thực thi quyền hành và là công cụ thể hiện quyền hành đó.. Việc soạn thao giấy mời là một giai đoạn có tính chất quyết định trong việc lập kế hoạch tổ chức hội nghị. Nhân dịp…. Việc gửi giấy mời muộn vào giờ chót làm cho mọi người không có thời gian chuẩn bị hoặc có trường hợp quan khách cần có mặt rất có thể không đến dự vì đã bố trí lịch làm việc khác. tuỳ theo cách trình bày có thể cho các chỉ dẫn khác để tạo điều kiện thuận lợi cho khách tới dự như: Cách ăn mặc. vì sao lại gửi giấy mời. Người ta cảm thấy rất vinh dự khi được mời tới dự một bữa tiệc chính thức nhưng lại rất dễ cảm thấy mình bị xúc phạm khi thấy tên mình bị gạt ra khỏi danh sách khách mời. phương tiện đi lại. Để tránh phiền phức cách tốt nhất là xác định rõ các loại khách mời và dựa vào đó mà lập danh sách. Việc ghi thêm tên của mỗi người vào dưới chức danh là không bắt buộc mà tuỳ theo tập quán riêng của từng địa phương. b. Tuy nhiên trong cuộc sống xã hội. Lý do mời: Nội dung chính cần thông báo là gì. nó phân biệt giữa người dudocj mời và không được mời. Tới dự… Thời gian ghi trên giấy mời: Khi xác định thời gian tổ chức phải tính đến thời gian các thành viên có đến dự được không? Địa điểm tổ chức có gì trở ngại không? Các công việc chuẩn bị đã sẵn sàng chưa? Cách ghi thời gian trên giấy mời: Trước hết ghi giờ rồi đến ngày tháng năm. • Các chỉ dẫn khác: Ở góc trái dưới của giấy mời. Việc soạn thảo giấy mời xoay quanh một số chủ đề để trả lời cho các câu hỏi mà người mời được nêu ra như: ai mời. theo thể thức ntn? Ai được mời? lý do mời là gì? Dự kiến tổ chức hoạt động vào thời gian nào? Địa điểm ở đâu ? trả lời bằng cách nào? Trang phục ra sao? Đi tới bằng cách nào? • Ai mời: Chức danh của người mời là căn cứ khẳng định tính chính thức của giấy mời. mời tới để làm gì? nhân dịp gì?.

bổ sung tài liệu lưu trữ. Các quy tắc về ngôi thứ không phải là bất biến và đồng nhất. bổ sung tài liệu lưu trữ là việc sưu tầm. . lưu trữ nhà nước theo chế độ nộp lưu trữ của Nhà nước.Sưu tầm những tài liệu còn thiếu để bổ sung cho các phòng lưu trữ đang bảo quản trong các lưu trữ cơ quan hoặc lưu trữ nhà nước. Khái niệm của công tác thu thập. * Bố trí chỗ ngồi tại hội nghị Sắp xếp một phòng hội nghị sẽ có ảnh hưởng đến tiến trình hội nghị. làm phong phú thêm tài liệu cho các kho lưu trữ cơ quan.Thu thập những tài liệu lưu trữ cho lưu trữ cơ quan. Công tác thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ bao gồm: . lưu trữ nhà nước ở Trung ương và địa phương theo những nguyên tắc và phương pháp thống nhất. chính chức hay không chính thức. Thu thập. Sau đây sẽ xem xét đến một số yêếutố chính khi xác định ngôi thứ: • • • • • • • • • • • • Thứ tự chính thức của ngôi thứ Sự bình đẳng giữa các Nhà nước Nguyên tắc tôn ti trật tự: Người trên ngồi trước người dưới. công hay tư thì bao giờ người được công nhận là quan trọng nhất cũng được xếp vào vị trí được coi là hàng đầu. Tuy nhiên nếu chủ và khách vì lý do thể chất nào đó (ví dụ thuận tay trái hay nặng tai…) thì người ta có thể bố trí ngồi đối diện nhau hoặc thay đổi vị trí và kín đáo thông báo cho các vị khách kkhác. Tên và chức danh của các khách mời đại biểu được ghi ở cả hai mặt của tấm các đặt ở trên bàn để mỗi đại biểu tìm được chỗ của mình và mọi người biết đại biểu đó là ai  Cách xếp chỗ Câu hỏi 3. .3 a. Ngôi thứ không uỷ quyền Nguyên tắc "nhường chỗ" Dân biểu Tuổi tác và thâm niên Khách nước ngoài Lịch sự với phụ nữ Các cặp vợ chồng Các nhân vật tôn giáo Những người có huân huy chương và các nhân vật khác * Vị trí khách ngồi Theo thông lệ người ta xếp người quan trọng nhất ở bên phải chủ nhân rồi người quan trọng th ứ hai ở bên trái và cứ như thế xen kẽ tiếp theo. Phòng họp phải đủ rộng để có cự ly thuận tiện cho các đại biểu và những người tháp tùng đi lại dễ dàng.Bất kể chế độ chính trị nào (chuyên chế hay dân chủ). môi trường nào (đơn giản hay phức tạp).

lưu trữ tại các lưu trữ nhà nước.. 2. Đây là nguồn tài liệu quan trọng nhất được bổ sung thường xuyên vào các lưu trữ nhà nước. biếu tặng hoặc nhượng lại cho lưu trữ Nhà nước.b. tài liệu còn thiếu. . bổ sung tài liệu còn thiếu qua các thời kỳ lịch sử Các lưu trữ nhà nước phải thống kê nắm tình hình tài liệu bảo quản trong kho để xác định những phông. cán bộ Các tài liệu này được thu thập bằng 2 cách: . bổ sung tàu liệu lưu trữ nhà nước. hệ thống hoá hồ sơ và lập mục lục hồ sơ.4 . Lưu trữ cơ quan phải căn cứ vào danh mục hồ sơ để nắm tình hình tài liệu ở các đơn vị.Cách 1: Lưu trữ cơ quan hướng dẫn cho các đơn vị. gia đình dòng họ nộp vào lưu trữ Đây là các tài liệu lưu trữ quốc gia mà cá nhân. tập thể ký gửi. ngừng hoạt động : Những tài liệu này phải tiến hành đánh giá phân loại lựa chọn cụ thể từng trường hợp tránh tình trạng lưu trữ cả những tài liệu không cần thiết. dòng họ.  Tài liệu của các cơ quan giải thể. tổ chức. yêu cầu cụ thể của lưu trữ nhà nước để chuẩn bị tài liệu nộp lưu chuyển. bổ sung những tài liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan hay của lưu trữ nhà nước Các lưu trữ cơ quan phải căn cứ vào chế độ nộp lưu chuyển của Nhà nước và kế hoạch. cá nhân trong cơ quan cách lập hồ sơ. Nội dung công tác thu thập tài liệu.  Tài liệu do các lưu trữ cơ quan nộp theo chế độ nộp lưu trữ nhà nước Theo quy định của Nhà nước. sau 10 năm lưu trữ tại cơ quan phải đem nộp vào lưu trữ nhà nước. trên cơ sở đó lập kế hoạch sưu tầm. nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. 1. Nội dung công tác thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ tại cơ quan  Các tài liệu văn thư hiện hành đã được giải quyết xong Các tài liệu này sau một năm giữ lại ở các đơn vị để tiếp tục giải quyết theo dõi công việc phải nộp vào lưu trữ cơ quan. Câu hỏi 3. các hồ sơ tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn. tổ chức.Cách 2: Lưu trữ cơ quan trực tiếp nhận tài liệu từ các đơn vị. gia đình dòng họ tập thể đó phải giao lại cho lưu trữ cơ quan hay lưu trữ nhà nước theo chế độ quy định  Sưu tầm. thu thập thông tin để xác định các tài liệu đó đang được cơ quan nào nắm giữ.  Các tài liệu cũ còn để lại ở các đơn vị. đôn đốc kiểm tra việc lập hồ sơ. tổ chức.  Tiếp nhận tài liệu do các cá nhân. Trình bày nội dung công tác thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ cơ quan? Nội dung công tác thu thập. bộ phận văn thư đồng thời hướng dẫn. lựa chọn tài liệu và tiếp nhận tài liệu hồ sơ lưu trữ.  Tài liệu của các cá nhân. gia đình. cá nhân về để tiến hành chỉnh lý có sự phối hợp với những cán bộ của các đơn vị. tổ chức.  Tổ chức sưu tầm. cá nhân.

Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan về điều hành và kết quả hoạt động của văn phòng. Tuy nhiên. đặc điểm cụ thể của từng cơ quan mà cơ cấu tổ chức văn phòng sẽ khác nhau.  Các yêu cầu của tổ chức văn phòng: phải đảm bảo tính khoa học. khóa khi cần thiết. Tùy theo nội dung. Cho biết các phương pháp bố trí văn phòng. bộ phận với tường xây ngăn cách có cửa ra vào có thể đóng kín. -Tạo điều kiện thuận lợi nhất của công tác thu thập. . -Giảm thiểu thời gian và chi phí cho việc di chuyển giữa các bộ phận của văn phòng.a. b.Văn phòng bố trí kín (Văn phòng chia nhỏ): Đây là cách bố trí truyền thống theo kiểu tách bạch từng phòng. -Tạo môi trường thích hợp cho công việc của nhân viên văn phòng nhằm giúp nhân viên hoàn thành công việc với năng suất lao động cao nhất. Mỗi bộ phận của văn phòng sẽ có một người phụ trách ( Trưởng phòng hoặc tổ trưởng) chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về điều hành và kết quả thực hiện các hoạt động của bộ phận đó. các bộ phận chủ yếu trong cơ cấu tổ chức văn phòng của một cơ quan thường bao gồm:  Bộ phận hành chính văn thư:  Bộ phận tổng hợp:  Bộ phận quản trị:  Bộ phận lưu trữ:  Bộ phận tài vụ:  Bộ phận tổ chức nhân sự  Bộ phận bảo vệ: Phụ trách văn phòng là Chánh văn phòng. Trình bày cơ cấu tổ chức văn phòng? Công tác tổ chức văn phòng cần phải đảm bảo những yêu cầu nào?  Cơ cấu tổ chức văn phòng: Cơ cấu tổ chức văn phòng là tổng hợp các bộ phận khác nhau của văn phòng được bố trí để đảm nhận những nhiệm vụ của công tác văn phòng. -Tuân thủ các quy tắc về an toàn kỹ thuật và an toàn lao động. *Căn cứ vào sự liên kết về không gian giữa các bộ phận: . -Tiết kiệm chi phí lắp đặt. xử lý thông tin. Giúp việc cho chánh văn phòng là phó văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về những việc được phấn công và giải quyết một số công việc khi được sự ủy nhiệm của Chánh văn phòng. tiết kiệm và sử dụng cơ động diện tích văn phòng. đơn vị mà cách bố trí các bộ phận văn phòng có thể khác nhau song phải quán triệt đầy đủ các yêu cầu sau đây: -Tận dụng tối ưu mặt bằng. Tùy theo lĩnh vực hoạt động. tính chất công việc và hoàn cảnh cụ thể của mỗi cơ quan.

tiêu chuẩn hoá và giám sát của nhà quản trị hành chính. phát biểu có vị trí quan trọng mang tính chất trọng thể thu hút sự chú ý của các đại biểu. giảm sự tập trung cho công việc.5 : hãy cho biết trong quá trình tổ chức hội nghị: a. không gây ồn ào. mất trật tự. hiểu được quan hệ của người khác và điều chỉnh chính sách của cơ quan hay doanh nghiệp mà họ đại diện. xử lý văn bản. từng khoang bằng các vật liệu.mặt khác. khó bảo đảm bí mật thông tin khi cần thiết. Ưu điểm như: Tận dụng được diện tích mặt bằng tối đa vì không có tường ngăn. Căn cứ vào lời phát biểu đó họ sẽ phản ứng cùng các khách mời khác. vào lúc nào. Nhược điểm như gây ồn ào ảnh hưởng đến xung quanh. diện tích được điều chỉnh theo số lượng người nhằm tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhất. -Văn phòng mở: Toàn văn phòng là một khoảng không gian rộng lớn được ngăn thành từng ô. dưới quyền quản lý của nhà quản trị hành chính. trang thiết bị để thực hiện các dịch vụ như: đánh máy.Bố trí văn phòng theo hướng: hướng phân tán và hướng tập trung  Văn phòng bố trí theo hướng phân tán: Tất cả các bộ phận của văn phòng đều bố trí nhân viên. phát biểu vấn đề gì. tốn thời gian di chuyển giữa các bộ phận văn phòng. Nhược điểm là tốn diện tích sử dụng mặt bằng. Phát biểu đô khi còn bao hàm ý nghĩa tôn trọng hay vinh dự. đáp ứng được yêu cầu bí mật thông tin khi cần thiết. b. . Câu 3.  Văn phòng bố trí theo hướng tập trung: Có hai hình thức tập trung: + Văn phòng tập trung theo địa bàn: Các hoạt động hồ sơ. Trình bày tầm quan trọng của các bài phát biểu sẽ được diễn giả trình bày Trong các hoạt động chính thức. lưu trữ văn bản. cam kết tham gia hoặc tổng kết một hoạt động như nhân dịp trao huân chương. thiếu năng động. người phụ trách rất khó kiểm soát được hoạt động của nhân viên. dụng cụ thích hợp. phô tô tài liệu. *Căn cứ vào trình độ tập trung hóa công tác văn phòng: . + Văn phòng tập trung theo chức năng: Các hoạt động hành chính vẫn đặt tại địa điểm của các bộ phận chuyên môn của nó nhưng phải được đặt dưới quyền phối hợp. theo trình tự ra sao. văn thư đều phải tập trung vào một địa điểm duy nhất đó là phòng hành chính.Ưu điểm là bảo đảm sự độc lập giữa các bộ phận. chi phí lắp đặt lớn. cắt băng khánh thành… Như vậy sẽ tôn thêm phần quan trọng của sự kiện. Có những hội nghị diễn giả và bài thuyết trình đã được xác định trong chương trình từ trước khi mọi công việc phải được tập trung cho sự kiện đó. Nêu cách thức yêu cầu khj chọn người phát biểu và trình tự sắp xếp các bài phát biểu. Vì vậy trong các hội nghị các buổi chiêu đãi ai sẽ phát biểu. người chủ trì và ban tổ chức phải quyết định toàn bộ các vấn đề đó được khi diễn ra hoạt động.

Một văn bản chỉ đề cập đến những vấn đề có liên quan với nhau. tổ chức chỉ cần một người đại diện đứng lên phát biểu. tiếp theo là lời đáp lễ của vị khách mời. Câu hỏi 3. 1.Nguyên tắc 2: Vị chủ lễ là người tiếp đón nên sẽ là người phát biểu đầu tiên. . . Do đó lựa chọn ai phát biểu và phát biểu như thế nào phải bảo đảm quán triệt tư tưởng đó.Phát biểu và nội dung của bài phát biểu thể hiện quyền lực.  Văn bản phải được trình bay bằng phong các ngôn ngữ hành chính công vụ Đây là phong cách ngôn ngữ dùng trong lĩnh vực luật pháp và quản lý nhà nước.  Văn bản phải được soạn thảo đúng thể thức Văn bản phải đảm bảo đúng thể thức nhà nước quy định.6: cho biết những quy định chung soạn thảo văn bản và quy định về thể thức văn bản? lấy ví dụ minh họa. Văn bản của cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp và không trái với quy định trong văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên.Nguyên tắc 1: Người được coi là nắm giữ vị trí ít quan trọng hơn cả trong quan hệ thứ bậc sẽ phát biểu đầu tiên trong khi phần kết thúc sẽ do người giữ trọng trách cao nhất đảm nhận. nếu văn bản không đúng thể thức. Việc có tới hai ba người phát biểu nhân dân một cơ quan cho thấy dấu hiệu phân tán quyền lực hoặc lơi lỏng việc thực thi quyền lực. . Những quy định soạn thảo văn bản  Nội dung văn bản phải hợp hiến. liên kết chặt chẽ với nhau và cùng phục vụ cho nội dung chính của buổi lễ. Khi soạn thảo văn bản hành chính nói chung cần đảm bảo các yêu cầu của phong cách này mới tạo ra các văn bản hành chính hoàn chỉnh 2. còn những vấn đề khác phải được soạn thảo và trình bày ở một văn bản khác. văn bản sẽ không có giá trị pháp lý.  Văn bản phải được soạn thảo đúng thẩm quyền quy định Đối với văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy ban tổ chức phải định hướng chủ đề phát biểu như thế nào? Có 4 nguyên tắc chỉ đạo sau đây: . Còn nếu vì lý do nội bộ nào đó mà có tới hai vị đại diện một cơ quan phát biểu thì người giữ chức vụ thấp hơn đảm nhận vai trò chủ lễ hoặc giới thiệu khách chủ và không thể đánh đồng với vai trò của diễn giả chính.. hợp pháp Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải có nội dung phù hợp với hiến pháp và Luật pháp hiện hành. thẩm quyền soạn thảo và bàn hành của các cơ quan quản lý nhà nước đã được phân định rõ nhằm tránh việc chồng chéo hay bỏ sót lĩnh vực cần quản lý và chức năng của từng cơ quan (luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1997)  Văn bản phải đảm bảo tính khả thi Nếu là văn bản pháp luật thì phải phù hợp với một nội dung và vấn đề mà lĩnh vực văn bản đó điều chỉnh. Hình thức của văn bản .Nguyên tắc 3: Mỗi cơ quan.Nguyên tắc thứ 4: Việc sắp xếp trình tự phát biểu trong một buổi lễ cũng như tạo dựng một cuộc đối thoại trong đó mỗi bài phát biểu là một phần của tổng thể.

còn tất cả các văn bản quản lý đều có tên loại.Tên loại văn bản quản lý hiện nay được quy định trong điều lệ công tác công văn giấy tờ và hồ sơ lưu trữ ban hành kèm theo Nghị định 142/08 ngày 28/91963 và Thông tư 33/BT hướng dẫn về hình thức văn bản và việc ban hành văn bản của cơ quan hành chính nhà nước. phía dưới có gạch ngang) 2. Các căn cứ này trực tiếp liên quan đến nội dung của văn bản.Tên loại văn bản Trừ công văn. 4. tháng dưới 3 phải viết thêm số 0 ở đằng trước 3. không viết tắt. những số chỉ ngày dưới 10.Những yêu cầu chung của việc soạn thảo văn bản quản lý: thể thức văn bản (cơ cấu hình thức văn bản) là bố cục các phần. giúp xác định nhanh chóng nội dung chủ yếu của văn bản. thuận tiện cho việc vào sổ và theo dõi sử dụng. ngang hàng với quốc hiệu được trình bày đậm nét rõ ràng chính các như trong quyết định thành lập cơ quan. Trích yếu thể hiện tổng quát nội dung của văn bản.Tên cơ quan ban hành văn bản Tên cơ quan ban hành văn bản cho biết vị trí của cơ quan ban hành trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước. ngày tháng Địa danh là điểm đặt trụ sở của cơ quan ban hành văn bản. Các căn cứ bản hành Đây là yếu tố bắt buộc đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt nhằm chỉ ra cơ sở để ban hành chung.Tự do . ký hiệu. giữa trang giấy. . đối với công văn thì ghi dưới số. 5. Tên loại văn bản được viết in to đậm dưới địa danh ngày tháng.Quốc hiệu Công văn số 1053/VP ngày 12/8/1976 Thường vụ hội đồng Chính phủ quy định về quốc hiệu sử dụng trên các văn bản của nước ta như sau: (dòng trên viết) ( Dòng dưới viết ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . Trích yếu nội dung được ghi dưới tên loại văn bản.Số và ký hiệu văn bản Số và ký hiệu ghi ở dưới tên cơ quan ban hành văn bản Điều 6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đánh sơ thứ tự cùng với năm ban hành và ký hiệu cho từng loại văn bản. Tên cơ quan được viết ở góc trái. Mẫu trình bày văn bản quản lý Nhà nước bao gồm 14 yếu tố sau: 1. Trích yếu văn bản Trích yếu nội dung là phần ghi tóm tắt chính xác nội dung văn bản. sai chính tả.Địa danh. Không dùng tên loại văn bản mà pháp luật không quy định. các câu liên kết với nhau theo chủ đề nhất đinh nhằm tạo nên văn bản là một chỉnh thể thống nhất. giúp cho cơ quan nhận văn bản theo dõi được địa điểm cơ quan bản hành để liên hệ giao dịch công tác thuận lợi Ngày tháng: ghi ngày tháng năm ban hàn (ký) văn bản. 7. 6. các ý.Hạnh phúc ( Viết bằng chữ thường có gạch nối ở giữa.

hình thức văn bản khác nhau mà lựa chọn cách kết cấu nội dung. Văn bản của các cơ quan quyền lực nhà nước a. Thẩm quyền ký Thẩm quyền ký bao gồm: chức vụ. hỏa tốc) thì dấu chỉ độ mật và độ khẩn được đóng bằng mực đỏ vào phía trái tờ đầu dưới số và ký hiệu. 11.7 : Trình bày các khái niệm của các loại văn bản pháp luật? lấy ví dụ minh họa 1. đánh máy. 13. đảm bảo các yêu cầu về sử dụng từ ngữ chính tả. quan trọng và tương đối ổn định nhằm cụ thể hóa một số quy định của hiến pháp. Tóm lại cơ cấu của một văn bản có thể bao gồm đầy đủ 14 yếu tố nói trên. không trùng lặp. gửi đúng đối tượng. Nội dung văn bản phải được trình bày gọn. tuyệt mật) hoặc dấu chỉ độ “khẩn” (khẩn. đối ngoại nhiệm vụ kinh tế xã hội. Phần điều khoản thi hành bao gồm: hiệu lực của văn bản.Hiến pháp: là đạo luật gốc do Quốc hội ban hành. là cơ sở pháp lý của việc ban hành mọi văn bản quy phạm pháp luật. quốc phòng an ninh của đất nước. tối mật. Tên viết tắt người đánh mày và số lượng bản đánh máy hoặc sao chụp Trong trường hợp văn bản quan trọng cần quản lý chặt chẽ số lượng văn bản thì cần ghi tên người đánh máy và số lượng văn bản đánh máy hoặc sao chụp vào vị trí giữa tiêu đề quốc hiệu và địa danh ngày tháng. chữ ký và họ tên đầy đủ của người có thẩm quyền ký.Luật: điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản. Mức độ “mật’ và “khẩn” của văn bản do người ký có thẩm quyền quyết định. mục đích. Căn cứ ban hành có thể được trình bày theo lối “văn điều khoản” hoặc “văn xuôi pháp luật” 8. chủ thể thi hành. cân nhắc từng ý từng câu. Văn bản của Quốc hội . Hiến pháp nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản nhất của một quốc gia và những nguyên tắc quy định sự tồn tại của một quốc gia. Con dấu Dấu của cơ quan ban hành văn bản màu đỏ cờ (quốc ký) đóng trùm lên trên 1/3 đến 1/4 chữ ký về phía trái.không cần nêu căn cứ gián tiếp. Nội dung của văn bản Đây là phần chủ yếu của bất cứ loại văn bản nào. 12. văn phong cho phù hợp. cá nhân có trách nhiệm thi hành công việc nói trong văn bản. xử lý văn bản cũ 10. Tùy theo vấn đề. Nơi nhận giúp cho văn thư xác định đủ số lượng bản cần in. . đủ ý. Nơi nhận Nơi nhận là tên cơ quan tổ chức. Các yếu tố được trình bày theo một thể thức nhất định nhằm đảm bảo cho văn bản có hiệu lực pháp lý và sử dụng được thuận tiện. 9. thượng khẩn. Điều khoản thi hành Điều khoản thi hành thường áp dụng đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt. Luật quy định các vấn đề cơ bản quan trọng trong các lĩnh vực về đối nội. hình thức. 14. Dấu chỉ mức độ “mật”. Câu hỏi 3. . độ “khẩn” Trong trường hợp văn bản có dấu chỉ độ “mật’ (mật. không được đóng dấu khống chỉ.

Sau một thời gian thực hiện trình Quốc hội xem xét quyết định ban hành thành luật. Văn bản của Chủ tịch nước . .Lệnh: dùng để công bố Hiến pháp. luật. . thực hiện chính sách xã hội dân tộc tôn giáo. Văn bản của Uỷ ban thường vụ quốc hội .Nghi định: quy định chi tiết thi hành luật. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. tổ chức xã hội. ngân sách quốc gia. pháp lệnh nghị quyết của Uỷ ban thường vụ quốc hội. giám sát hoạt động của Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao. cách chức Phó thủ tướng Chính phủ.Nghị quyết: được ban hành để giải thích Hiến pháp. phê chuẩn kế hoạch hoạt động của UBND cấp mình. an ninh và quốc phòng phê chuẩn điều ước quốc tế… b. biện pháp thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương theo sự hướng dẫn của Chính phủ. miễn nhiệm. cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ b. để ban bố trình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc từng địa phương.Quyết định: dùng để giải quyết những công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của mình như : bổ nhiệm. quyết định của Chủ tịch nước. d.Quyết định: được ban hành để quyết định các chủ trương. . về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân… . giám sát việc thi hành hiến pháp. biện pháp lãnh đạo điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính của nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ: Phó Chánh án tòa án nhân dân tối cao.. nghị quyết của Quốc hội. củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh.. c. phê duyệt các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền của Chính phủ.Nghị quyết: được ban hành để quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế . Văn bản của Hội đồng nhân dân các cấp .những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. trong một sơ trường hợp Hội đồng nhân dân được quyết định những vấn dề cấp bách của địa phương khi văn bản cấp trên chưa quy định như. đơn vị vũ trang nhân dân và công dân. Văn bản của Thủ tướng chính phủ . quy định về những hành vi vi phạm hành chính và các cơ quan nhà nước. tổ chức bộ máy cả các Bộ. Văn bản của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước a. . văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ quốc hội. bảo đảm thực hiện Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nước. lệnh.Nghị quyết của Hội đồng nhân dân: nhằm đưa ra chủ trương. giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Uỷ van thường vụ quốc hội. quy định nhiệm vụ quyền hạn.xã hội của đất nước. pháp luật. pháp lệnh. pháp lệnh để tổng động viên hoặc động viên cục bộ. giải quyết những công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân như hủy bỏ những quyết định sai trái của Hội đồng nhân dân cấp dưới. quyết định các chính sách cơ bản về đối ngoại. Văn bản của Chính phủ .Pháp lệnh: là văn bản đặt ra các quy phạm nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội quan trọng cơ bản nhưng chưa ổn định hoặc các quan hệ xã hội chưa được luật điều chỉnh.Nghị quyết: nhằm đề ra các chủ trương chính sách lớn như xây dựng và kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở. quyết định chính sách tài chính. 2. phong hàm phong cấp sỹ quan cấp cao trong các lực lượng vũ trang nhân dân.

Quy định chế độ làm việc của các thành viên Chính phủ. giữa cơ quan nhà nước với tổ chức xã hội và công dân: Công điện : Công điện là hình thức đặc biệt của công văn dùng để truyền đạt mệnh lệnh hoặc thông tin trong trường hợp khẩn cấp . công dân trong việc chấp hành pháp luật.Thông tư: được ban hành dể hướng dẫn thực hiện những quy định được luật. quy trình.Kế hoạch : Là văn vản trình bày một sự kiện. một chính sách. chính sách của cấp trên. Văn bản của Uỷ ban nhân dân các cấp . nghị định của Chính phủ.Chỉ thị của UBND: dùng để truyền đạt và chỉ đạo thực hiện các chủ trưong. một kế hoạch thực hiện một nhiệm vụ công tác của cơ quan. chỉ thị của thủ tướng chính phủ giao thuộc phạm vi quản lý ngành. lĩnh vực do mình thụ trách. đơn vị thuộc ngành. biện phá cụ thể thực hiện văn bản cảu các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình. giải quyết những công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của UBND như : tổ chức thực hiện và kiểm tra đối với các cơ quan. . phối hợp hoạt động của các thành viên chính phủ.thành phố trực thuộc TƯ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ.Quyết định: quy đinh về tổ chức và hoạt động của các cơ quan. quy phạm và các định mức kinh tế kỹ thuật của ngành. . Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ . lĩnh vực mình phụ trách trong việc thự hiện văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan mình.Chỉ thị: quy định các biện pháp để chỉ đạo. nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết địn vcủa UBND cấp mình . bổ nhiệm. đơn vị trực thuộc. đôn đốc. . Chỉ thị B – CÂU HỎI LOẠI 4 ĐIỂM Câu hỏi 4. lĩnh vực do mình phụ trách và những vấn đề thuộc Chính phủ giao. nghị quyết của Quốc hội. cơ quan thuộc Chính phủ. một chế độ hoặc một đề nghị thay đổi. Văn bản hành chính gồm những loại nào Công văn : Công văn hành chính được ban hành để giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước với nhau.1 a. Văn bản của Bộ trưởng. Chủ tịch UBND tỉnh . bổ sung. . quyết định. cơ quan ngang Bộ.Thông báo : Là văn bản để thông tin. UNBD các cấp trong việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật caa nhà nước. quy định các tiêu chuẩn. Tờ trình phải có tính thuyết phục cao . bãi bỏ một văn bản không còn phù hợp. đơn vị trong một thời gian nhất định. các quyết định của Chỉnh phủ c.Tờ trình : Là văn bản đề xuất với cấp trên về một vấn đề mới xin cấp trên phê duyệt một phương án công tác.Chủ tịch UBND có quyền ra các loại văn bản : Quyết định. pháp lệnh nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội. d. đôn đốc và kiểm tra hoạt động của các Bộ.Quyết định của UBND : dùng để quy đinh những chủ trương. lệnh.Chỉ thị quy định các biện pháp chỉ đạo. công bố với một đối tượng về một vấn đề nào đó . nghị quyết. phối hợp và kiểm tra hoạt động của các cơ quan. miễn nhiệm cán bộ viên chức giữ các chức vụ thuộc thẩm quyền của UBND . quyết định của Chủ tịch nước.

lấy ý kiến quần chúng để văn bản phản ánh được sâu sát lợi ích và nguyện vọng của họ. . cần tổ chức lấy ý kiến các ban ngành. . khánh thành một công trình xây dựng. sổ sách các loại… b. nghĩa vụ của các bên tham gia thường được viết thành văn bản. tổng kết… . xem xét và giải quyết một công việc hoặc một yêu cầu nào đó Quy chế : Là văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành gồm những điều quy định thành chế độ để các chủ thể thực hiện trong những hoạt động nhất định nào đó. giấy đi đường. đối ngoại. yêu cầu.Biên bản :Là văn bản dùng dể ghi chép tại chỗ các thông tin về một sự việc đang xảy ra . - - Ngoài các văn bản kể trên trong hoạt động quản lý hành chính các cơ quan còn sử dụng một số loại văn bản khác như giấy giới thiệu.Thông cáo :Là văn bản dùng để công bố với nhân dân. nhất là tìm ra các nhược điểm của văn bản cũ để khắc phục. những sự kiện quan trọng trong các lĩnh vực đối nội. + Nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng ở các cấp định hướng cho chuẩn xác + Tổng kết đánh giá các văn bản cũ. kế hoạch xây dựng văn bản. giao ước giữa hai hay nhiều bên quy định các quyền. thông tin cần thiết để viết văn bản. với các đối tượng quản lý của nhà nước những quyết định. thẩm quyền của cơ quan ban hành. giới hạn giải quyết. song đều tuân theo trình tự chung: Bước 1: Công tác chuẩn bị Căn cứ vào chương trình. chọn cách trình bày hợp lý. đến thẩm quyền và trách nhiệm của các ban ngành khác. quy trình soạn thảo văn bản sẽ được triển khai với các giai đoạn và nội dung cụ thể. thông tin lại về một sự việc.Báo cáo : Là văn bản dùng để tường thuật. tổ chức xã hội để đề nghị. dự kiến nhằm thực hiện một nhiệm vụ được giao trong một thời gian nhất định. từ đó người viết mới có cơ sở để cân nhắc cách viết. Diễn văn . + Chọn lựa phương án hợp lý nhất: xác định mục đích. kế hoạch soạn thảo văn bản. + Đối với nhưng vấn đề có liên quan đến quyền lợi của quần chúng cơ sở. Trình bày quy trình soạn thảo văn bản pháp quy? Cho ví dụ minh họa. một vấn đề hoặc một người. Đề án công tác : Là văn bản dùng để trình bày những kế hoạch. diễn thuyết trước một cuộc mít tinh. Các loại đơn từ : Là một loại thư riêng mà người viết thường dùng để trình bày ý kiến của mình gửi đến các cơ quan nhà nước.Là một loại văn bản được dùng trong các trường hợp như khai mạc.Hợp đồng :Là văn bản sự thỏa thuận. báo cáo sơ kết. bế mạc một hội nghị (1cuộc họp). giới hạn khuôn khổ văn bản. Tùy theo từng loại hình văn bản. văn bản có liên quan.. kể lại. báo cáo có các loại như báo cáo định kỳ. ban soạn thảo tiến hành các công tác chuẩn bị gồm những công việc chủ yếu sau: + Định hình khái quát nội dung văn bản: xác định những nội dung chủ yếu của vấn đề định viết làm cơ sở cho việc thu thập tài liệu. báo cáo đột xuất.

đơn vị vũ trang và công dân tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản Bước 4: Thẩm định dự thảo Cơ quan thẩm định tiến hành thẩm định theo luật định và gửi biên bản thẩm định cho cơ quan chủ trì sọan thảo văn bản. lựa chọn cách trình bày cho phù hợp. thông qua và ký ban hành theo thẩm quyền. dùng ngôn ngữ. mệnh lệnh định viết nhằm phục vụ chủ đề văn bản rồi sắp xếp vào các phần. nội dung của văn bản mà cơ quan ban hành văn bản tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước. Bước 6: Ban hành và tổ chức thực hịện Văn bản pháp quy được ban hành trước thời hạn có hiệu lực của văn bản một khoảng thời gian phù hợp để có thể tuyên truyền phổ biến.. Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo văn bản Trong quá trình xây dựng văn bản pháp quy. cách viết. câu văn và có những mối liên kết lôgic với nhau chặt chẽ. thủ tục. hoặc trình bày dưới dạng điều khoản. hướng dẫn cho các chủ thể cách thực hiện. thể thức của văn bản. Các cơ quan có chức năng ban hành và tổ chức thực hiện cần triển khai tổ chức thực hiện văn bản bằng nhiều hình thức thích hợp như: gửi văn bản đến cơ quan có trách nhiệm thực hiện. điều đã được xây dựng trong dàn bài + Viết thành bản thảo văn bản: Viết bản thảo chính là làm cho những ý chính trong đề cương được thể hiện trong các đoạn văn. Câu hỏi 4. Trong trường hợp văn bản không được thông qua thì cơ quan soạn thảo văn bản phải chỉnh lý và trình lại. chọn thời điểm ban hành cho hiệu quả nhất.2 a. lập luận để có sức thuyết phục. ai phải thực hiện?. Hãy cho biết những yêu cầu khi soạn thảo văn bản pháp quy? Để văn bản quản lý nói chung và văn bản pháp quy nói riêng phát huy đầy đủ các chứng năng của nó thì khi soạn thảo cần phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: . soạn đề cương cho phù hợp. đưa sự kiện. Nhận được biên bản thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý dự thảo và chuẩn bị hồ sơ trình ký. hướng dẫn động viên. viết bài giải thích. Bước 5: Xét duyện và ký văn bản. căn cứ vào tính chất. khuyến khích kết hợp với nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ban hành văn bản. + Xây dựng dàn bài của văn bản: Cách trình bày phải phù hợp với tên văn bản. thẩm quyền ra văn bản.Từ chỗ xác định rõ đối tượng tác động của văn bản để: chọn thể thức (loại hình) văn bản cho phù hợp. phương thức quản lý theo chế độ tập thể hay chế độ một thủ trưởng để xây dựng dàn bài. + Soạn đề cương văn bản: Ghi tóm tắt toàn bộ những ý tưởng. Bước 2 : Soạn đề cương và viết bản thảo văn bản Căn cứ vào phạm vi điều chỉnh. các mục. có thể trình bày theo chương. mục dưới dạng văn xuôi. Dự thảo văn bản sau khi đã chỉnh lý sẽ trình lên cấp trên (tập thể hay cá nhân) để xem xét. tổ chức kinh tế. tổ chức xã hội..+ Xác định đối tượng tác động của văn bản tức là: xem xét văn bản đó của cơ quan nào. số liệu. tầng lớp nào. Bản gốc của văn bản pháp quy phải đượclưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

do đó văn bản phải có nội dung thiết thực. rõ ràng dễ hiểu. . thông tin thực tiễn.Văn bản pháp quy phải bảo đảm tính khoa học . tính chất của vấn đề cần văn bản hóa thông thường xuất phát từ ý tưởng chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan. Quá trình soạn thảo các văn bản quản lý hành chính gồm các bước sau đây:  Bước 1: Xác định mục đích. hình thức. bảo đảm bố cục lôgic khoa học từ đặt vấn đề. Nội dung văn bản đề cập phải phù hợp với sự vận động các quy luật khách quan và xu thế của thời đại. thể thức văn bản theo quy định của nhà nước. Các sự kiện và số liệu phải chính xác và có giá trị hiện thời. b. -Văn bản pháp quy phải có tính đại chúng: Đối tượng thì hành văn bản pháp quy là quảng đại quần chúng với những trình độ học vấn khác nhau.  Bước 2: Bộ phận hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo tiến hành viết dự thảo văn bản phù hợp với nội dung. lựa chọn các thông tin cần thiết có liên quan đến nội dung của vấn đề cần ra văn bản. dễ nhớ.Văn bản phải có tính khả thi Văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành phải có khả năng thực hiện trên thực tế. không được sử dụng thông tin đã cũ.đây là yêu cầu tổng quát cả về nội dung và hình thức . Trình bày quy trình soạn thảo văn bản hành chính? Cho ví dụ minh họa Văn bản hành chính là các văn bản quản lý mang tính chất thông tin điều hành nhằm thực thi các văn bản quy phạm pháp luật hoặc để giải quyết các công việc cụ thể. + Về nội dung : Văn bản pháp quy phải có đủ lượng thông tin quy phạm và thông tin thực tế cần thiết.Văn bản pháp quy phải bảo đảm tính mục đích. Khi soạn thảo văn bản quản lý hành chính về cơ bản cũng phải đảm bảo các yêu cầu như đối với văn bản pháp quy song các văn bản này không có tính chất pháp lý. ghi chép công việc của cơ quan nhà nước. phản ánh tình hình giao dịch trao đổi công tác. đặc biệt là các thông tin quan trọng như: thông tin pháp luật. phân tích. giải quyết vấn đề và kết thúc vấn đề. phù hợp với trình độ dân trí.Văn bản pháp quy phải đảm bảo tính quy phạm + Những điều kiện. Nhà nước muốn chủ thể phải sử sự như thế nào (quy định) + Nếu không thực hiện đúng và đầy đủ mệnh lệnh của nhà nước thì nhà nước sẽ sử lý như thế nào (chế tài). yêu cầu về thời gian của cấp có thẩm quyền. đưa ra những yêu cầu về trách nhiệm thi hành hợp lý phù hợp với trình độ năng lực khả năng vật chất của chủ thể thi hành. các vấn đề phải rõ ràng không để cho người đọc hiểu theo nhiều cách khác nhau + Về hình thức: Phải căn cứ vào hình thức văn bản để lựa chọn cách trình bày cho thích hợp. . Ngôn ngữ phải bảo đảm sự trong sáng và tính đại chúng .. . hoàn cảnh và chủ thể mà Nhà nước cần tác động. Muốn vậy nội dung văn bản phải phản ánh và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. bảo đảm đến mức tối đa tính phổ cập. + Trong hoàn cảnh đó. từ các vấn đề thể hiện trong chương trình công tác của cơ quan : Tiến hành thu thập. Các mệnh lệnh.

trình ký  Bước 5: Đánh máy (hoặc in) nhân văn bản theo số lượng “ nơi nhận “ và làm các thủ tục văn thư phát hành và lưu giữ văn bản (cho số. người ta có nhiều các định nghĩa về văn bản Theo nghĩa rộng văn bản được hiểu là một phương tiện để ghi tin và truyền đạt các thông tin từ chủ thể này đến chủ thể khác bằng một ký hiệu hoặc ngôn ngữ nhất định. tài liệu sách vở đến các loại bia. nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy cho biết chức năng của văn bản? lấy ví dụ minh họa  Chức năng thông tin Đây là chức năng tổng quát phổ biến nhất của tất cả các loại văn bản đặc biệt là văn bản quản lý. Các hình thức ghi tin và truyền đạt thông tin hiện nay rất phong phú tuy vậy trong hoạt động quản lý văn bản vẫn là phương tiện chủ yếu. ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý vì các thông tin trong văn bản chính là những căn cứ để các cơ quan đề ra các quyết định quản lý. Trên thực tế văn bản được hiểu theo nghĩa này là phổ biến. băng ghi âm. Trình bày khái niệm văn bản? Văn bản là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học.3 a. xí nghiệp. điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong xã hội. câu đối. giấy tờ được sử dụng trong hoạt động của các cơ quan. dánh máy (hoặc in) soát lại văn bản. các tổ chức xã hội. Văn bản cũng chính là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các cơ quan.  Chức năng pháp lý Xét theo chức năng này có thể nói văn bản là phương tiện tác động riêng rẽ của pháp luật đến các quan hệ xã hội thể hiện ở chỗ nó giúp các cơ quan ghi lại và phổ biến các quy phạm pháp luật. đóng dấu. Ví dụ minh họa: Câu hỏi 4. Theo nghĩa hẹp văn bản được hiểu là các tài liệu. Tóm lại văn bản nói chung là một phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ (hay ký hiệu) nhất định. Văn bản cũng phản ánh kết quả vận dụng các quy phạm pháp luật vào thực tiễn quản lý nhà nước. Vì vậy tùy theo góc độ nghiên cứu và mục đích tiếp cận. hoặc văn phòng duyệt văn bản trước khi trình lên lãnh đạo cơ quan ( Thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng phụ trách chuyên môn) ký  Bước 4: Hoàn chỉnh dự thảo lần cuối. bảo quản văn bản lưu) theo đúng quy định hiện hành. Truyền đạt thông tin quản lý qua văn bản được xem là hình thức thuận lợi và đáng tin cậy nhất. ghi ký hiệu. Theo cách định nghĩa này từ các loại giấy tờ. bản vẽ…đều được coi là văn bản. hoành phi. gửi văn bản. khẩu hiệu. Bước 3: Lãnh đạo phụ trách trực tiếp (Tưởng hoặc phó) các phòng ban. đoàn thể. áp phích. . Tuy theo từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội và quản lý nhà nước mà văn bản có những hình thức và nội dung khác nhau b. quản lý xã hội  Chức năng quản lý Chức năng này xuất hiện khi văn bản được sử dụng để thu thập thông tin. các đoàn thể.

Cho biết trình tự công việc thực hiện tổ chức giải quyết văn bản đến và giaiar quyết quản lý văn bản mật?  Quy trình quản lý văn bản đến Bước 1.4 a. Các văn bản có khả năng góp phần thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển các quan hệ xã hội khác nhau. Ngoài những chức năng tên văn bản còn có một số chức năng khác như chức năng giao tiếp. gửi văn bản có những vấn đề thuộc phạm vi bí mật của cơ quan của nhà nước thì phải thực hiện đúng chế độ giữ gìn bí mật nhà nước được quy định trong Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước b. không được gửi văn bản vượt cấp (trừ trường hợp đặc biệt).Việc tiếp nhận. trình độ quản lý. Văn bản của cơ quan cấp trên gửi xuống cấp dưới trực tiếp và văn bản của cơ quan cấp dưới gửi cho cơ quan cấp trên trực tiếp.  Chức năng xã hội Văn bản nói chung đều được hình thành do các nhu cầu của xã hội vì vậy nội dung của văn bản bao giờ cũng phản ánh các mặt khác nhau của đời sống xã hội. Kiểm tra và phân loại  Kểm tra văn bản nếu không thuộc doanh nghiệp mình thì phải gửi trả lại nơi gửi.Việc gửi văn bản giữa các cấp. bị bóc hoặc vị mất bì thì phải lập biên bản với sự chứng kiện của người đưa công văn  Phân loại sơ bộ văn bản: + Loại phải vào sổ đăng ký: là những công văn. trình độ giao tiếp của các cơ quan. Chức năng văn hóa Xem xét văn bản dưới quan điểm văn hóa cho thấy chúng cũng là sản phẩm sáng tạo của con người được hình thành trong quá trình lao động và cải tạo thế giới. . mỗi quốc gia qua các giai đoạn lịch sử. . giấy tờ gửi cơ quan. chức năng dữ liệu… Câu hỏi 4. Qua văn bản người ta cũng có thể nhận biết trình độ văn hóa. Trình bày nguyên tắc giải quyết và quản lý văn bản? Nguyên tắc giải quyết và quản lý văn bản : Để quản lý tập trung thống nhất công việc trong cơ quan. Văn bản góp phần quan trọng ghi lại và truyền bá cho mọi tầng lớp cho các thế hệ mai sau những truyền thống văn hóa quý báu của đất nước.  Nếu phong bì bị rách. Thông qua văn bản người ta có thể thấy dược các hoạt động văn hóa xã hội truyền thống và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. . ngành trong bộ máy Nhà nước phải theo đúng hệ thống tổ chức. thủ trưởng hoặc những người có chức vụ lãnh đạo trong cơ quan. tất cả mọi văn bản đi -đến cơ quan bằng các con đường khác nhau đều phải chuyển qua văn thư đăng ký vào sổ và làm các thủ tục cần thiết. của người soạn thảo ra văn bản.

người có trách nhiệm giải quyết. số văn bản đến. Nếu có phiếu gửi kèm theo công văn. thư nặc danh hoặc văn bản cần kiểm tra xác minh điểm gì đó thì cần giữ lại cả phong bì. Bước 4: Trình xem Sau khi thực hiện các bước trên. Cần soát lại bì xem đã lấy hết văn bản ra chưa để tránh trường hợp bị sót Đối chiếu số. ghi số đến và này đến Dấu đến có mục đích xác nhận văn bản đã qua văn thư.  Tài liệu mật gửi dến không đúng thủ tục theo quy định. Bước 3: Đóng dấu đến. đồng thời nhanh chóng tìm cách hỏi lại nơi gửi  Thu hồi tài liệu mật : Theo dõi thu hồi hoặc trả lại nơi gửi đúng kỳ hạn những tài liệu mật có đóng dấu thu hồi. . đính kèm với văn bản để lưu hồ sơ giải quyết sau này. sách báo. sau khi nhận đủ tài liệu.+ Loại không phải vào sổ đăng ký: thư riêng. trình văn bản cho chánh văn phòng (hoặc trưởng phòng hành chính) xem xét cho ý kiến phân phối. Mọi tài liệu mật bất cứ từ nguồn nào gửi đến đều phải qua văn thư vào sổ “Tài liệu mật đến” riêng để theo dõi. đối chiếu và xóa sổ. chuyển ngay đến người nhận. chỉ vào sổ ghi ngoài bì và chuyển ngay đến người có tên nhận. Những bì tài liệu có dấu “Tuyện mật” do Chánh văn phòng hoặc người được ủy quyền trực tiếp mở bì.  Trường hợp tài liệu mật đến mà bị trong có dấu “Chỉ người có tên mới được bóc bì”. đóng dấu vào phiếu gửi rồi trả lại phiếu đó cho cơ quan gửi văn bản. Bước 2: Mở phong bì văn bản • • Văn bản có dấu “ hỏa tốc”. • • • • Đối với công văn có dấu “MẬT”  Không được bóc bì và chuyển ngay cho người có trách nhiệm giải quyết. không làm mất địa chỉ nơi gửi và dấu bưu điện. các đoàn thể và công văn ngoài bì ghi rõ tên người nhận. Khi nhận cũng như khi trả phải kiểm tra. mà chỉ vào sổ theo bì và chuyển ngay văn bản đó đến người có tên. tháng. Đối với văn bản đến từ các cơ quan Đảng. ký hiệu. không có dấu mật + Loại không được bóc bì: Chỉ vào sổ nhưng không được bóc bì và chuyển cả bì gồm những công văn gửi Đảng ủy. Đoàn cần lưu ý: phòng hành chính không mở những tài liệu ghi rõ tên người nhận và có dấu “Riêng người có tên mở bì” . phải ký xác nhận. “ thượng khẩn”. Đối với những thư từ khiếu nại. số lượng văn bản ghi ngoài bì với các thành phần tương ứng của văn bản cất trong bì ra nếu điểm nào sai thì phải ghi lại để hỏi cơ quan gửi. bản tin. ghi nhận ngày. nắm nội dung công văn và ý kiến lãnh đạo để chuyển cho các đơn vị. Khi bóc không được làm rách văn bản. + Loại bóc bì: các văn bản ngoài bì đề tên cơ quan chức danh thủ trưởng cơ quan. “ khẩn” cần được bóc bì trước. tố cáo. Sau đó văn thư nhận lại văn bản để vào sổ công văn đến.

vận chuyển.- Khi trình công văn cho người phụ trách. tối mật. “nội bộ” có thể có các mức độ mật theo quy định của pháp luật. B (tối mật). ký hiệu nơi nhận và đóng dấu độ mật lên bì trong sau đó chuyển cho văn thư làm phiếu gửi và làm bì ngoài như đối với văn bản thường. đến đúng và trực tiếp cho đối tượng chịu trách nhiệm giải quyết và đối tượng đó phải ký xác nhận vào phần “ký nhận” Nếu công văn có dấu “ khẩn” phải được ưu tiên chuyển ngay. - - . giao nhận và tiêu hủy văn bản mật Chỉ được phổ biến văn bản mật trong phạm vi đói tượng cần biết hoặc có trách nhiệm thi hành. Những công văn có thời hạn hoàn thành cần ghi rõ ở cột ghi chú.7. khẩn của công văn. Đối với văn bản “ tối mật”. Bước 7: Theo dõi việc giải quyết công văn  Tổ chức giải quyết quản lý văn bản mật Các văn bản “đến “. Dấu chỉ độ mật ghi trên bao bì trong được ghi bằng các ký hiệu: A (tuyệt mật). tài liệu của người khác Cán bộ văn thư cần theo dõi và báo cáo thường xuyên việc giải quyết công văn của các bộ phận cho người phụ trách văn phòng để trình lãnh đạo cơ quan biết và đôn đốc giải quyết khẩn trương công việc. Không được mang văn bản mật về nhà riêng. không đóng ra ngoài bì. Nhà nước đã có các văn bản quy định việc giải quyết. các văn bản. “đi” . Văn bản cần được vào sổ ngay trong ngày đến Bước 5 : Vào sổ công văn đến Bước 6: Chuyển giao văn bản Văn bản đến phải được giao trong ngày. tốt nhất là trong vòng 30 phút trong giờ hành chính và 1 giờ ngoài giờ hành chính. Căn cứ vào các văn bản nói trên việc giải quyết. bỏ trong bìa hồ sơ có ghi nhãn : CÔNG VĂN ĐẾN – TRÌNH XIN Ý KIẾN . Nhà nước đã có các văn bản mật theo quy đinh câ pháp luật. C ( mật). Chỉ có người được giao quản lý văn bản mật mới trực tiếp làm các nhiệm vụ đăng ký văn bản này. Không để người khôngcó trách nhiệm xem công văn. người chịu trách nhiệm làm bì trong phải ghi đầy đủ: số. Văn bản mật phải được chuyển đến tận tay người nhận. lưu hành tìm hiểu và sử dụng. quản lý văn bản mật dược thực hiện theo những nội dung sau đây:  Xác định đúng đắn mức độ mật của tài liệu : Văn vản có 3 mức độ mật: Tuyệt mật. ( Điều 6. quản lý văn bản mật. nên phân loại trước mức độ quan trọng. Khi đi công tác xa không đem theo văn bản mật không có liên quan đến công tác được giao. Văn thư có thể được trủ trưởng giao cho nhiệm vụ quản lý văn bản”mật” hoặc không Sổ ghi văn bản mật “đến” và “đi” tương tự như sổ ghi văn bản thường. Đóng dấu chỉ mức độ mật vào văn bản. “ tuyệt mật” chỉ có thủ trưởng cơ quan hoặc người được ủy quyền bóc và quản lý. chỉ khác nhau cột “trích yếu nội dung văn bản” có thêm cột “mức độ mật”. và mật.8 pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước  Thực hiện đúng các quy định về phổ biến.

Nhà nước và của cơ quan. Góp phần giữ gìn bí mật của Đảng. lập hồ sơ . một đối tượng cụ thể hoặc có cùng một đặc điểm về thể loại hoặc về tác giả được hình thành trong qúa trình giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ cụ thể của một cơ quan. thuận tiện cho việc nghiên cứu. địa chỉ. tránh bỏ sót văn bản hoặc lưu giữ văn bản giấy tờ không cần thiết). • Hồ sơ nhân sự: Toàn bộ các tài liệu có liên quan đến một người nào đó. . về tên gọi. Quản lý chặt chẽ.Công tác lập hồ sơ là quá trình tập hợp. tác giả.Hồ sơ là một văn bản. Trình bày nội dung của công tác lập hồ sơ? Hãy cho biết các yêu cầu đảm bảo khi lập hồ sơ. nhân viên sắp xếp văn bản khoa học. . một cá nhân. thời gian…Các đặc điểm đó là căn cứ để hình thành các loại hồ sơ. đánh số. sắp xếp văn bản tài liệu thành từng vấn đề. Có thể chia thành các loại hồ sơ chủ yếu: • Hồ sơ công việc: Là toàn bộ các văn bản có nội dung liên quan với nhau về việc giải quyết một vấn đề. Đây là công việc cần thiết vì: • • • • Giúp cho mỗi cán bộ. • Hồ sơ trình duyệt ký  Vai trò lập hồ sơ : . một tập hợp các văn bản tài liệu có liên quan với nhau về một sự việc. .5 a. Sổ tay trong đó có ghi những điều bí mật cũng được xem như văn bản. giấy tờ mật và được bảo quản như tài liệu mật Phải có đầy đủ các phương tiện bảo mật để bảo quản các tài liệu mật. từng vụ việc hoặc thành từng tập văn kiện để phục vụ cho công việc trước mắt và nghiên cứu sau này. b. nâng cao hiệu quả công việc.Lập hồ sơ là khâu cuối cùng của công tác giải quyết quản lý văn bản (Công tác văn thư) và là khâu then chốt của công tác lưu trữ. một công việc… • Hồ sơ nguyên tắc: Là tập hợp các văn bản pháp quy có liên quan về một công tác nghiệp vụ nhất định dùng để làm căn cứ tra cứu giải quyết công việc hàng ngày. Khái niệm hồ sơ và công tác lập hồ sơ? Cho biết vai trò của công tác lập hồ sơ?  Khái niệm hồ sơ. đề xuất ý kiến và giải quyết công việc.- Trong khi chưa giải quyết công việc không được ghi chép những điều bí mật vào giấy hoặc sổ tay khi chưa được cơ quan quản lý vào sổ. - Câu hỏi 4. một vấn đề.Để lập hồ sơ người ta phải căn cứ vào một số đặc điểm giống nhau của văn bản như: đặc trưng về vấn đề. giữ gìn công văn giấy tờ (tránh lập hồ sơ trùng lặp. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ tài liệu.

Có hai loại danh mục hồ sơ: Danh mục hồ sơ tổng hợp. Ký hiệu hồ sơ thường có hai phần: phần chữ và phần hồ sơ Bước 5: Phân công người lập hồ sơ Bước 6: Xác đinh thời hạn bảo quản hồ sơ : năm bảo quản. Bao gồm các tài liệu sau : bản lý lich tự thuật. Bước 4: Quy định ký hiệu hồ sơ :Các đề mục lớn nhỏ của từng hồ sơ trong danh mục đều phải có số. * Hồ sơ trình duyệt : Hồ sơ trình duyệt là tập các văn bản dự thảo và các văn bản có liên quan dùng để trình lãnh đạo nghiên cứu. . là danh mục hồ sơ dùng chung cho cả cơ quan và danh mục hồ sơ theo đơn vị.  Nội dung công tác lập hồ sơ Công tác lập hồ sơ của cơ quan. chính xác thuận lợi cho việc sử dụng và bảo quản.Các văn bản tài liệu trong hồ sơ phải là văn bản chính. thời hạn bảo quản  Công tác lập hồ sơ Nội dung công việc lập hồ sơ tùy thuộc vào từng loại hồ sơ. nhận xét. . các đơn thư khiếu nại. Hồ sơ này thường có hai phần: Phần I: Những văn bản nguyên tắc làm cơ sở cho việc dự thảo văn bản cần duyệt Phần II: Dự thảo văn bản cần duyệt và các văn bản có liên quan (Bản thuyết minh. một sự việc hoặc về một người. sử dụng. xem xét và duyệt. các phụ lục) . các giấy tờ khác liên quan. Các yêu cầu cần bảo đảm Công tác lập hồ sơ phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: . giải quyết công việc hàng này * Hồ sơ nhân sự : Hồ sơ nhân sự là tập hợp các văn bản phản ánh quá trình trưởng thành và công tác của mỗi cán bộ. công chức của cơ quan. đơn vị gồm các công việc chủ yếu sau:  Lập danh mục hồ sơ : Danh mục hồ sơ là bản liệt kê tên gọi các hồ sơ mà cơ quan cần phải lập trong năm có kèm theo chỉ dẫn thời gian và được duyệt theo một chế độ nhất định.Hồ sơ phải được biên mục đầy đủ. quyết định tuyển dụng. thổ chức để dùng riêng cho từng đơn vị tổ chức. . ngắn gọn và phản ánh khái quát nội dung hồ sơ làm cơ sở cho việc chọn lựa tài liệu đưa vào hò sơ.Phản ánh đúng chức năng nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị cơ quan và những công tác trọng tâm của cơ quan đó.Các văn bản trong từng loại hồ sơ phải có mối liên hệ lôgic với nhau về một vấn dề. Tiêu đề hồ sơ phải rõ ràng. Trong hoạt động của cơ quan. phê chuẩn. bản kiểm điểm. đơn vị thông thường phải lập các loại hồ sơ sau: * Hồ sơ công việc : Hồ sơ nguyên tắc là tập bản sao các văn bản quản lý về một công tác nghiệp vụ nhất định dùng để làm căn cứ tra cứu. Lập hồ sơ được tiến hành quan các bước: Bước 1: Xác định loại danh mục hồ sơ (tổng hợp hoặc theo đơn vị tổ chức) Bước 2: Xây dựng đề cương phân loại hồ sơ : theo vấn đề và theo đơn vị tổ chức Bước 3: Dự kiến tiêu đề hồ sơ. ký hiệu để xác định vụ trí của chúng nhằm thuận tiện cho việc tra cứu. có đầy đủ thể thức và là bằng chứng xác thực về những sự việc trong hồ sơ.

văn hoá. sự vật hoặc cá nhaâ được ghi trong tài liệu.  Các công cụ thống kê tài liệu lưu trữ b. nhất là tài liệu của kẻ địch cần xác định được giá trị của các tài liệu đó và sử dụng chúng để phục vụ cho đường lối chính sách của Đảng. xã hội. sự kiện.Nguyên tắc chính trị: Nguyên tắc này đòi hỏi khi đánh giá phải xác định được bản chất giai cấp của tài liệu. nhiều cơ quan.6: a. Tài liệu của các cơ quan thường bao gồm các loại: . Thế nào là xác định giá trị tài liệu lưu trữ? Cho biết các công cụ thông kê tài liệu lưu trữ Khái niệm: Xác định giá trị tài liệu là dựa trên những nguyên tắc. nhiều ngành.Loại thứ ba: Tài liệu về nhân sự: có giá trị tra cứu.  Các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu : . Đây là mục đích chủ yếu. phải giữ được nhưng tài liệu phản ánh sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. xác định những tài liệu đã hết giá trị bảo quản để tiêu huỷ.Câu hỏi 4. . chức năng.Loại thứ nhất: Phản ánh chức năng. báo cáo thực hiện kế hoạch…) loại này bảo quản vĩnh viễn. Nhà nước. . giáo dục. cơ cấu tổ chức. quân sự. khoa học .  Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu lưu trữ Tiêu chuẩn nội dung : Nội dung là toàn bộ những vấn đề.Nguyên tắc tổng hợp và toàn diện: Nguyên tắc này đòi hỏi: + Xác định giá trị tài liệu trên các mặt: nội dung. + Phải căn cứ vào nhu cầu của các lĩnh vực: chính trị. nhiệm vụ. hiện tượng. nhiệm vụ hoạt động chủ yếu của cơ quan (tài liệu về việc thành lập. kế hoạch. hình thức. khoa học và các giá trị khác của tài liệu từ đó lựa chọn để bổ sung những tài liệu có giá trị cho lưu trữ nhà nước. Tiêu chuẩn đơn vị hình thành phông Đơn vị hình thành phông là những cơ quan hoặc cá nhân mà trong hoạt động của nó.Nguyên tắc lịch sử: Việc xác dịnh giá trị tài liệu lưu trữ phải đặt trong hoàn cảnh lịch sử sản sinh ra tài liệu đó. + Phải dựa trên lợi ích của nhiều người. Trình bày những nguyên tắc và tiêu chuẩn xđ giá trị tài liệu. tài liệu được hình thành căn cứ vào tiêu chuẩn này nhằm: . kinh tế. Xác định giá trị tài liệu nhằm mục đích lựa chọn các tài liệu có giá trị để bảo quản. nhiều địa phương. các tài liệu về quản trị. y tế. giá trị ngôn ngữ.kỹ thuật.Loại thứ hai: Các tài liệu có tính chất giao dịch thông thường. các tài liệu nhân sự được bảo quản chủ yếu lưu trữ cơ quan. . có loại nhanh. phương pháp và tiêu chuẩn nhất định để nghiên cứu và quy định thời gian bảo quản cho từng loại tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan theo giá trị về mặt chính trị. văn hoá. có loại lâu. . Thời hạn bảo quản của tài liệu này không đều.

Trong phông của cơ quan có tài liệu của nhiều tác giả khác nhau.Xác định những nội dung cần phải giải quyết (What?) . Tiêu chuẩn lặp lại của thông tin Tính lặp lại của thông tin thể hiện ở sự lặp lại nội dung của tài liệu này trong tài liệu khác (ở các mức độ khác nhau)... xét duyệt người ghi biên bản. tình trạng vật lý.Xác định ngày tháng và thời gian tiến hành cuộc họp (When?) . Dựa vào tiêu chuẩn này có thể nắm được danh sách cơ quan có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Cho biết các phân loại hội nghị? Lấy ví dụ minh họa b. hiệu lực pháp lý.Xác định địa điểm cuộc họp (Where?) Ngoài ra cần phải xem xét các vấn đề cần phải giải quyết khác như: chương trình nghị sự.7 : a. Trình bày các bước công việc hoạch định các cuộc họp trang trọng theo nghi thức? 1. phải thu thập tài liệu vào lưu trữ nhà nước. nghệ thuật… Câu hỏi 4.. thông báo mời họp ( số lượng thanh viên tham gia.Xác định thành phần tham dự (Who?) .) Đề cử chủ tịch đoàn và thư ký đoàn . thời gian. địa điểm hình thành tài liệu. Tài liệu có thông tin lặp lại có thể có ở một cơ quan hoặc tất cả các cơ quan thuộc một ngành hoặc một hệ thống chủ quản. trang thiết bị. lịch trình nghị sự.Xác định xem cơ quan ấy có phải là nguồn thu của lưu trữ hay không? . Giai đọan chuẩn bị  Trách nhiệm của lãnh đạo: trả lời 5 câu hỏi sau: . Tiêu chuẩn tác giả Tác giả là tên cơ quan..  Trách nhiệm của thư ký và ban tổ chức Tham mưu và giúp lãnh đạo lập kế hoạch và nội dung cuộc họp Lịch trình kế hoạch là một công cụ giúp hoạch định và phối hợp cuộc họp.. đơn vị làm ra tài liệu. tài liệu. Nó là bàn danh sách kiểm tra những điều phải làm bao gồm: địa điểm.Xác định mục tiêu của cuộc họp (trả lời câu hỏi Why?) .. ngôn ngữ.Là căn cứ để lập bảng kê danh sách những cơ quan có tài liệu quan trọng cần phải thu thập để nộp lưu trữ nhà nước. chỗ ăn chỗ ở cho khách. đặc điểm về chữ viết. kiểm tra phòng họp và trang thiết bị. Các tiêu chuẩn khác: Ngoài các tiêu chuẩn trên còn căn cứ vào các tiêu chuẩn khác như: Sự kiện. mức độ hoàn chỉnh tài liệu của phông lưu trữ. phương vtieenj đi lại.

nghiên cứu chương trình nghị sự. ý kiến thảo luận. tài liệu có liên quan tới hội nghị. MáyVideo. tài liệu + Chuẩn bị các văn kiện. tài liệu Quyết định chủ tịch đoàn và thư ký đoàn Khai mạc cuộc họp + Tiến hành các nghi thức nhà nước ( nếu cần) + Giới thiệu chủ đề cuộc họp. Tất cả tài liệu được đựng trong một bìa hồ sơ hoặc cặp hồ sơ bao gồm: + Phiếu đề tên người tham dự hội nghị + Giấy viết. Các sơ đồ. các điều kiện vật chất khác như: qùa tặng. + Chuẩn bị bìa hồ sơ để đựng thư từ giao dịch. Chuẩn bị kinh phí. + Diễn văn ngắn của chủ tọa. 2. hội thảo. danh sách và các tài liệu liên quan đến cuộc họp. chuẩn bị câu hỏi. tiệc chiêu đãi ( Đón và bố trí khách. Giai đoạn tiến hành Đón tiếp đại biểu: Đảm bảo các nguyên tắc xã giao Phân phát văn kiện. + Giới thiệu thành phần tham dự và các đại biểu. nghiên cứu các tài liệu. các buổi trình bày và hội nghị lớn để nhấn mạnh các điểm cần thảo luận. Thông thường chương trình nghị sự của các công ty kinh doanh theo thứ tự sau đây: + Thông báo và giới thiệu thành viên mời và quan khách + -Đọc và phê chuẩn biên bản các cuộc họp trước + -Các bản báo cáo tường trình + -Thảo luận về tình hình kinh doanh đã qua + -Thảo luận về tình hình kinh doanh sắp tới. Chuẩn bị các văn kiện. Bảng viết.. Có thể gửi bản lịch trình nghị sự chính thức bằng thư hoặc phân phối lịch trình nghị sự cùng các tài liệu khác ngay bắt đầu cuộc họp. Theo dõi hội nghị. Các dụng cụ cần được chuẩn bị trước như: Máy chiếu Overhead projector.- Chuẩn bị chương trình nghị sự : Lịch trình nghị sự là một bảng danh sách các đề mục nghị sự theo thứ tự..  Trách nhiệm của người tham dự : P hản hồi về khả năng tham gia. + Sắp xếp các tài liệu cần thiết bằng cách đóng hay ghim các tờ rời theo thứ tự chương trình. Tiến hành hội nghị . nhờ đó mang lại hiệu quả cao hơn. các hợp đồng. Chuẩn bị nghe nhìn Chuẩn bị dụng cụ nghe nhìn: Phương tiện hỗ trợ nghe nhìn được sử dụng ngày càng nhiều ở các cuộc họp. các bản tường trình.

3. Kêu gọi mọi người cùng thực hiện nghị quyết Bế mạc. Thực hiện các nghi thức nhà nước ( nếu cần ). Kết luận • • • Thông qua các nghị quyết Diễn văn tổng kết của chủ tọa: Kết luận vấn đề. Rút kinh nghiệm hội nghị: Thành tựu đạt được. Giai đoạn kết thúc hội nghị - Sau cuộc họp • • • • • . Tồn đọng và nguyên nhân. Những bài học cho tương lai. Hoàn thiện các văn bản Tặng quà.- Những thủ pháp tiến hành cuộc họp. chiêu đãi và tiễn khách Thanh quyết toàn các chi phí Tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful