Các Phím tắt hay sử dụng

1. Đối với màn hình destop
Windows + E: Sẽ mở cửa sổ Windows Explorer. Windows: Mở Start Menu. Windows + D: Thu nhỏ các cửa sổ và chỉ hiển thị Desktop. Windows + D một lần nữa: Mở lại tất cả các cửa sổ lúc đầu. Windows + F: Hiển thị khung hội thoại tìm kiếm (Find). Windows + L: Khóa máy của bạn (Windows XP). Windows + M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở. Windows + Shift + M: Phục hồi lại các cửa sổ trước khi bạn thu nhỏ chúng. Windows + R: Hiển thị khung hội thoại Run. Windows + F1: Hiển thị cửa sổ giúp đỡ (Help) của Windows. Windows + Pause/Break: Hiển thị khung hội thoại Systems Properties. Windows + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình trên thanh tác vụ (Task Bar). Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng. Alt+TAB: Chuyển ứng dụng Alt+F4: Tắt một ứng dụng/ trang hiện hành Alt + Esc : Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy Windows: Mở menu Start Windows + Tab: Truy cập Taskbar với nút đầu tiên được chọn Winndows + Pause: Mở hộp thoại System Properties Windows + M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở: Shift + Windows + M: Không thu nhỏ các cửa sổ đang mở Windows + F: Find All files Ctrl + Windows + F: Find Computer F1: Mở phần trợ giúp chung F2: Đổi tên thư mục được chọn F3: Mở hộp thoại tìm file trong thư mục hiện hành F5: Cập nhật lại nội dung cửa sổ My Computer và Explorer Esc: Hủy bỏ lệnh đóng hộp thoại Alt +Ctrl +Del: xem tài nguyên hệ thống...

2.Khi đang sử dụng Internet Explorer
Ctrl + E: Xuất hiện khung tìm kiếm Search ở bên trái. Ctrl + F: Hiển thị khung hội thoại tìm kiếm (Find) cho phép bạn tìm kiếm nội dung trang bạn đang xem trong trình duyệt IE. Ctrl + H: Hiển thị các trang mà bạn đã duyệt (History) ở bên trái. Ctrl + I: Hiển thị các trang ưa thích (Favorites) của bạn ở bên trái. Ctrl + N: Mở một cửa sổ mới. Ctrl + W: Đóng cửa sổ IE đang mở. Alt + <- (mũi tên trái): Dùng để quay lại trang vừa duyệt (Back). Alt + -> (mũi tên phải): Dùng để tiến tới trang kế tiếp (Forward). Alt + Home: Mở trang mặc định (Default Home Page) trong IE. Ctrl + Refresh: Làm tươi (Refresh) lại trang Web bằng cách bỏ qua việc đọc từ bộ nhớ cache của trình duyệt. Esc: Dừng trang đang nạp, cũng dừng cả hình động, nhạc nền,...

Shift + Click: Khi bạn nhấn vào liên kết, thì trang liên kết sẽ xuất hiện trong cửa sổ IE mới.

3.Khi bạn đang lướt Web
Space Bar: Cuộn trang xuống dưới Space Bar + Shift: Cuộn trang lên Bạn cũng có thể sử dụng "Page Down" hoặc "Page Up" để cuộn lên và cuộn xuống. End: Di chuyển tới cuối trang Home: Di chuyển tới đầu trang

4.Khi đang sử dụng Word/HTML
CTRL+A: Chọn tất cả CTRL+B: Chữ đậm CTRL+C: Sao chép đoạn đã bôi đen CTRL+F : Tìm kiếm CTRL+H : Thay thế/ find/go to CTRL+I : Chữ in nghiêng CTRL+N : Mở cửa sổ mới CTRL+O : Mở file CTRL+P: In văn bản đã chọn CTRL+S : Lưu file/ văn bản hiện hành CTRL+U : Chữ gạch chân CTRL+V :Dán ( dùng kết hợp với CTRL+C hoặc CTRL+X) CTRL+X :Cắt nội dung đã chọn CTRL+Y :Redo typing CTRL+Z :Hoàn tác (Undo typing) Ctrl + H: Đưa ra khung hội thoại Replace và Find and Replace. Ctrl + W: Đóng các tài liệu đang mở Ctrl+ dấu ngoặc: tăng/ giảm size Shift + Enter: Xuống dòng mới (Line break) Ctrl+ Enter: Sang trang khác Ctrl+P: in những gì hiển thị trên cửa sổ. Ctrl+Backspace: xóa một từ. Ctrl+Shif+mũi tên "lên", "xuống": chọn và bôi đen từng đoạn văn bản. Ctrl+Backspace: di chuyển con trỏ sang một từ. Ctrl+ mũi tên lên/ xuông/ qua lại: di chuyển con trỏ qua một từ Chèn biểu tượng: Alt+Ctrl+C để có kí hiệu ©, Alt+Ctrl+R để có ®, Alt+Ctrl+T cho ký hiệu ™ Ctrl+ End: Di chuyển con trỏ về cuối văn bản Ctrl+ Home: Di chuyển con trỏ về cuối văn bản Ctrl+ PageDown: Di con trỏ xuống trang kế Ctrl+ PageUp: Di con trỏ lên trang kế Alt + F4: Ðóng chương trình đang hoạt động Ctrl + F4: Ðóng cửa sổ tài liệu đang soạn thảo Alt + Enter: Cho hiện hộp thoại properties của một mục Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy Alt + Esc: Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở Ctrl + Alt + Del: Ðóng một chương trình đang bị treo

Ctrl+ del: xóa một từ bên phải. Shift + Del: Xóa hẳn mục được chọn, không đưa vào Rycycle Shift + F10: Hiển thị menu ngữ cảnh của mục được chọn Shift+F3: Chuyển từ chữ thường sang hoa, và ngược lại Alt + Enter: Hiển thị hộp thoại Properties của mục được chọn Ctrl + Esc: Mở menu Start Ctrl + G : Mở hộp thoại Goto Folder (hoặc nhấn F4) F6: Di chuyển qua lại giữa 2 khung và hộp danh sách folder của cửa sổ Explorer Backspace: Mở folder cha của folder hiện hành Alt + * : Mở rộng tất cả các nhánh nằm dưới folder hiện hành Alt + - Thu gọn tất cả các nhánh nằm dưới folder hiện hành Ctrl + F6 : Chuyển đổi giữa các cửa sổ tài liệu Ctrl + Shift + F6 : Chuyển đổi giữa các cửa sổ tài liệu Ctrl + F10: Thu/Phóng nhỏ/lớn cửa sổ tài liệu hiện hành Ctrl + Esc, Alt + M : Thu nhỏ tất cả các cửa sổ Ctrl + F8, Phím mũi tên, Enter: Thay đổi kích thước cửa sổ Ctrl + F5: Phục hồi kích thước cửa sổ tài liệu hiện hành Ctrl + W : Đóng cửa sổ tài liệu hiện hành Ctrl + F7, Phím mũi tên, Enter: Di chuyển cửa sổ Shift+mũi tên: bôi đen theo từng đoạn Ctrl+alt+D: foot note Alt+f: mởt hộp thoại file Alt+e: mở hộp thoại edit Alt+V: mở hộp thoại View Alt+I: mở hộp thoại Insert Alt+o : mở hộp thoại format Alt+T: mở hộp thoại Tools Alt + Print Screen:Sao chép cửa sổ hiện hành vào vùng đệm Print Screen: Chép toàn bộ màn hình vào vùng đệm Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở Alt + Shift + Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở (theo chiều ngược lại) - Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy: Alt + Esc Alt + Shoft + Esc : Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy (theo chiều ngược lại) Phím mũi tên: Di chuyển trong một danh sách F4: thực hiện một tác năng tương tự như vừa thực hiện (cont)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful