A.

Hệ thống thang điểm:
1. TOEIC:
TOEIC là bài thi trắc nghiệm đa lựa chọn, dùng bút chì đánh dấu trên giấy, kéo dài hai
(2) tiếng đồng hồ với hai trăm (200) câu hỏi được chia thành hai phần thi được tính
thời gian riêng như sau:
Phần I: Nghe hiểu
Phần thi này bao gồm 100 câu hỏi và được chia thành bốn (4) phần nhỏ. Thí sinh nghe
qua băng ghi âm nhiều câu phát biểu, câu hỏi, đối ngoại ngắn và bài nói khác nhau,
sau đó trả lời các câu hỏi dựa trên các đoạn nghe đó. Toàn bộ phần thi Nghe hiểu kéo
dài 45 phút.
Phần 1: Các hình ảnh (tranh) 20 câu
Phần 2: Hỏi và đáp 30 câu
Phần 3: Đối thoại ngắn 30 câu
Phần 4: Bài nói ngắn 20 câu)
Thang điểm từ 5 đến 495
Phần II: Đọc hiểu
Phần thi này bao gồm 100 câu hỏi được in sẵn trng quyển đề thi. Các thí sinh đọc
nhiều tài liệu khác nhau và trả lờicáccau hỏi dựa trên những gì đã đọc. Toàn bộ phần
thi Đọc kéo dài khoảng 45 phút.
Phần 5: Câu chưa hoàn chỉnh 40 câu
Phàn 6: Nhận dạng lỗi sai 20 câu
Phần 7: Đọc hiểu 40 câu
Thang điểm từ 5 đến 495
Tổng điểm: 990
Tổng điểm cộng lại có thang từ 10 đến 990 điểm. Chứng chỉ TOEIC có 5 màu, tùy
theo kết quả: cam (10-215), nâu (220-465), xanh lá cây (470-725), xanh da trời (730855) và vàng (860-990).
*** Nếu bạn nào có những thắc mắc về sự thay đổi của kì thi TOEIC thì có thể vào
trang web chính thức của TOEIC:
2.IELTS:
Tớ sẽ không trình bày nhiều về kì thi này, các bạn có thể vào trang chủ của IELTS
hoặc web của Hội đồng Anh để xem thông tin. Dưới đây là thang điểm của IELTS,
thang điểm này áp dụng cho Listening và Reading, còn Speaking và Writing thì
maximum vẫn là 9 .
Điểm/Số lượng câu trả lời đúng:
5 --------> 16-19

5.5 ------> 20-22
6 --------> 23-26
6.5 ------> 27-29
7 --------> 30-32
7.5 ------> 33-34
8 --------> 35
>8 -------> >35
3.TOEFL iBT:
Thông tin chi tiết các bạn có thể vào xem tại
- Nghe : 0 – 30 điểm
- Đọc: 0 -30 điểm
- Nói: 0 -30 điểm
- Viết: 0 – 30 điểm
Tổng điểm: 120 điểm
B. Quy đổi điểm TOEIC-TOEFL-IELTS:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.