Bộ điều khiển tự đóng

ST300C

Hướng dẫn kỹ thuật
V2.20

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

Nội dung

1. Tổng quát về thiết bị ...................................................................................2
1.1. Định nghĩa mô hình........................................................................................................................................2
1.2. Đặc điểm ........................................................................................................................................................3

2. Các thông số kỹ thuật...................................................................................5
2.1 Các thông số danh định..............................................................................5
2.2 Số liệu Kỹ thuật chính.....................................................................................................................................5
2.2.1 Độ chính xác đo............................................................................................................................................5
2.3 Các đặc tính cách điện....................................................................................................................................6
2.5 Các đặc tính cơ học.........................................................................................................................................8
2.6 Các điều kiện môi trường ...............................................................................................................................8
3.1 Nền phần cứng.................................................................................................................................................9
3.1.1 Môđun bộ xử lý............................................................................................................................................9

4. Chức năng bảo vệ.......................................................................................13
4.2 Bảo vệ thời gian ngược.................................................................................................................................13
4.5 Sự tăng tốc ....................................................................................................................................................14

6. Vận hành và bảo dưỡng..............................................................................17

1. Tổng quát về thiết bị
Bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C là một thiết bị bảo vệ điều khiển lõi cho Recloer tự
động ngoài trời. Sử dụng với bộ chuyển mạch, thiết bị này có thể được ứng dụng độc lập trong
điều khiển phân cấp đường dây bức xạ 10KV; có thể gồm một hệ thống tự động tích hợp mạng
lưới phân phối với bộ thiết bị và hệ thống điều khiển ST300, và cũng có thể hoạt động như một
trạm bảo vệ mạch của đường dây ra trạm biến áp. Nó là một loại đầu cuối tự động phân phối
ST300 với các chức năng tự đóng lặp nhiều lần và chức năng bảo vệ hoàn hảo.
1.1. Định nghĩa mô hình
ST300C là một mô hình chuyên dùng của các sản phẩm đầu cuối mạng lưới tự động phân phối,
mô hình này được định nghĩa như sau:
ST

30
0

x
2

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

Loại thiết bị

A— Bộ chuyển mạch lắp trên cột FTU
B—Thiết bị dây dẫn vòng (RMU) hoặc trạm
chuyển mạch DTU
C—Bộ điều khiển tự động đóng lại
Mã thiết bị

Mã công ty

1.2. Đặc điểm

Bộ điều khiển tự động đóng lặp ST300C có vi mạch DSP (xử lý tín hiệu số) cấp công
nghiệp hiệu suất cao + các bộ xử lý chuyên biệt, gồm cấu trúc CPU kép và thực hiện đầy
đủ các môđun và nền phần mềm với tốc độ vận hành nhanh, khả năng xử lý mạnh, dung
lượng lưu trữ lớn, khả năng mở rộng tốt và độ tin cậy cao

Với khung kim loại hoàn toàn kín, mô-đun xử lý và cách điện lưới kim loại của môđun
tín hiệu đầu vào/đầu ra, nó cung cấp tính năng cấp quân sự & cấp công nghiệp và đáp
ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động ngoài trời khắc nghiệt.

Sử dụng bộ nhớ sắt điện mới nhất cho việc lưu các dữ liệu quan trọng với các tính năng
như dung lượng lớn, không mất dữ liệu ngay cả khi mất điện, tuổi thọ vô hạn và truy cập
nhanh v.v.

 Phần mềm có lập trình ngôn ngữ bậc cao C + + & hợp ngữ kết hợp cài sẵn và cấu trúc

môđun để cập nhật một cách dễ dàng.
Đầu vào tương tự đọc, đầu vào/đầu ra mạch, đầu vào công suất và giao diện

truyền thông

của thiết bị này có các biện pháp chống gây nhiễu như cách điện máy biến áp, cách điện
quang điện, bảo vệ đèn TVS v.v để tăng cường khả năng chống giao thoa của thiết bị.
 Tất cả các thiết bị có quy trình SMT (quản lý trạm) với độ tích hợp cao và chất lượng đáng

tin cậy.
 Thiết bị này được trang bị bộ định thời ba cấp, bộ định thời phần cứng bên ngoài, bộ định

thời báo hiệu phần cứng và phần mềm CPU, mà sẽ phối hợp với nhau, để đảm bảo rằng
thiết bị sẽ không bị hỏng trong tình huống khác nhau.
3

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

 Thiết bị này được thiết kế với các chức năng bảo vệ ở ba phần của quá dòng liên pha (với

chốt lên ở hướng điện áp), quá dòng thứ tự không, thời gian ngược, đóng lặp nhiều lần và
sự tăng tốc.
 Thiết bị này cung cấp các chức năng đo lường và các thông số điện toàn diện như điện áp ba

pha, điện ápdây, dòng điện ba pha, dòng điện thứ tự không, công suất tác dụng, công suất
phản kháng, máy đo oát-giờ tác dụng/phản kháng và tần số hệ thống và có thể đo tương tự
cho điện áp và nhiệt độ bình điện v.v
 Thiết bị này có thể lưu trữ 100 sự kiện quá khứ chi tiết.
 Thiết bị này cung cấp màn hình bản ghi dạng sóng, chức năng bộ ghi sự cố để thuận tiện cho

việc phân tích lỗi và xác định pha v.v

Cung cấp ba cổng giao tiếp và một phạm vi rộng các môđun truyền thông và sự lựa chọn
khác nhau của RS232, RS485, Ethernet công nghiệp, giao diện sợi quang, GPRS, giao
tiếp bluetooth 100-mét có sẵn khi cần v.v. Một phạm vi rộng các giao thức truyền thông
tạo thuận lợi cho việc kết nối với trạm chính mạng lưới phân phối.

 Để đáp ứng yêu cầu ứng dụng khác nhau, thiết bị cung cấp một phạm vi rộng các tuỳ chọn

chế độ vận hành giao diện người-máy cho người sử dụng, bao gồm phần mềm hiệu chỉnh
máy tính xách tay, PC bỏ túi (PDA-hỗ trợ kỹ thuật số), môđun hiển thị màn hình ảnh rộng
MMI (giao diện người máy) v.v

4

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

2. Các thông số kỹ thuật
2.1 Các thông số danh định
2.1.1 Nguồn điện:

DC24V/DC220V/DC80-100V

2.1.2 Đầu vào tương tự
Điện áp AC :

57,7V hoặc 4V

Dòng điện AC:
Điện áp DC:

5A hoặc 1A
24V/100V

Tần số định mức:

50Hz

2.1.3 Công suất tiêu thụ
Mạch DC:

Không quá 8W

Mạch điện áp AC:

ở định mức 57,7V, không quá 0,5VA mỗi pha
ở định mức 4V, không quá 0,1VA mỗi pha

Mạch dòng AC:

ở định mức 5A, không quá 0,5VA mỗi pha
ở định mức 1A, không quá 0,1VA mỗi pha

2.2 Số liệu Kỹ thuật chính
2.2.1 Độ chính xác đo
Điện áp AC :
Dòng điện AC:

Mức 0,2
Mức 0,2

Điện áp DC:

Mức 0,2

Tần số:

Mức 0,2

Công suất tác dụng:

Mức 0,5

Công suất phản kháng:

Mức 1,0

Oát giờ tác dụng:

Mức 1,0

Oát giờ phản kháng:

Mức 2,0

Nhiệt độ:

±1℃

2.2.2 Phạm vi đo lường
Điện áp AC:

0 ~ 2 lần giá trị định mức (điện áp đường dây)

Dòng điện AC:

0 ~ 20 lần định mức

5

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

Điện áp DC:

0 ~ 30V

Tần số:

40Hz ~ 60Hz
-50 ℃ ~ +100 ℃

Nhiệt độ:
2.2.3 Khả năng quá tải:

Mạch dòng AC cho vận hành dài ------ 2In
10s-----------10In
1s------------40In
Mạch điện áp AC cho hoạt động liên tục 1,5Un

2.2.4 Mạch đầu vào giá trị chuyển mạch: DC24V, 2mA, đầu vào tiếp xúc thụ động
Độ chính xác SOE 2ms
2.2.5 Mạch đầu ra rơle:

điện áp cuộn DC24V

Các tiếp điểm cung cấp 50W công suất ngắt hồ quang
2.3 Các đặc tính cách điện
2.3.1 Điện trở cách điện
STT

Vị trí thử nghiệm

Các yêu cầu thử

1

Mạch điện áp AC đến đất

2

Mạch dòng điện AC đến đất

3

Giữa mạch điện áp AC và dòng điện

4

AC
Giữa mạch công suất và mạch AC

5

Mạch công suất đến đất

6

Mạch đầu vào giá trị chuyển mạch đến

7

đất
Mạch đầu ra đến đất

8

Giữa mạch đầu ra và đầu vào giá trị
chuyển mạch

2.3.2 Ứng suất điện môi
6

Ghi chú

nghiệm
Điện trở cách điện >

Được đo với điện áp

100 ΜΩ

mạch hở 1000V
mêgôm kế

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

STT

Vị trí thử nghiệm

Các điều kiện thử nghiệm

Các yêu cầu thử

1

Mạch công suất đến đất

Ở điều kiện không khí

nghiệm
Không phóng điện

2

Mạch truyền thông đến đất

bình thường, thiết bị sẽ

đánh lửa và thiệt hại

được

tiến

hành

thử

3

Mạch điện áp AC đến đất

4

Mạch AC đến đất

một điện áp cụ thể (các

5

Giữa mạch điện áp AC và dòng

mục 1 & 2 sẽ là 1000V,
các mục khác sẽ là 2000V)

6

điện AC
Giữa mạch công suất và mạch

7

AC
Mạch đầu vào giá trị chuyển

dụng điện áp cho bất kỳ

8

mạch đến đất
Mạch đầu ra đến đất

nghiệm thì cách mắc đẳng

9

Giữa mạch đầu ra và đầu vào giá

nghiệm tần số công suất ở

thành phần
Không có các thành
phần thiệt hại đánh lửa
và phóng điện

trong 1 phút. Khi ứng
một mạch nào được thử

trị chuyển mạch

thế mạch còn lại sẽ được
tiếp đất.

2.3.3 Điện áp xung
STT

Vị trí thử nghiệm

Các điều kiện thử nghiệm

1

Mạch điện áp AC đến đất

2

Dòng điện đến vòng tiếp đất

Ở điều kiện không khí

3

Dòng điện AC và điện áp AC

bình thường, thiết bị sẽ
tùy thuộc vào sóng sét tiêu

4

giữa vòng
Giữa mạch công suất và mạch

5

AC
Công suất đến vòng tiếp đất

tiến hành thử nghiệm điện

6

Công tắc chuyển mạch đầu vào

áp xung ngắn hạn tại một
điện áp thử nghiệm mạch

7

đến đất
Mạch đầu ra đến đất

8

Giữa mạch đầu ra và đầu vào giá

Các yêu cầu thử
nghiệm
Không phóng điện đánh
lửa và thiệt hại thành
phần

chuẩn 1,2/50us và được

hở 5KV

trị chuyển mạch
2.3.4 Độ bền nhiệt vàcản dịu
Thiết bị này sẽ có khả năng chịu được thử nghiệm nóng ẩm không đổi theo GB/T 2423.9.
Nhiệt độ thử nghiệm là +400C ± 2 0C, độ ẩm tương đối là (93 ± 3)%, và thời gian thử nghiệm là
7

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

48h. Trong vòng 2 giờ trước khi kết thúc thử nghiệm thì cách điện giữa các mạch sẽ được đo theo
yêu cầu của 2.3.1. Các điện trở đo được không nhỏ hơn 1,5MΩ; ứng suất điện môi không nhỏ hơn
75% biên độ điện áp thử nghiệm ứng suất điện môi được quy định.
2.4 Tính miễn độ giao thoa điện từ
2.4.1 Tính miễn trừ ESD (sự phóng tĩnh điện)
Thiết bị sẽ trải qua thử nghiệm độ miễn cảm 4 ESD theo tiêu chuẩn GB/T 17626.2-1998
2.4.2 Tính miễn trừ bức xạ từ tần số vô tuyến
Thiết bị sẽ trải qua bức xạ từ thử nghiệm độ miễn cảm 4 Tần số Vô tuyến theo tiêu chuẩn
GB/T 17626.3-1998
2.4.3 Tính miễn trừ sự nổ quá trình chuyển tiếp điện nhanh
Thiết bị sẽ trải qua thử nghiệm độ miễn cảm 4 sự nổ quá trình chuyển tiếp điện nhanh theo
tiêu chuẩn GB/T 17626.4-1998.
2.4.4 Tính miễn trừ chấn động xung
Thiết bị sẽ trải qua thử nghiệm độ miễn cảm 4 chấn động xung theo tiêu chuẩn GB/T 17626.51998.
2.5 Các đặc tính cơ học
2.5.1 Dao động
Sẽ qua Thử nghiệm phản ứng dao động cấp độ khắc nghiệt I như được quy định ở điều 16.2 ở
GB/T 7261.
2.5.2
Chấn động
Sẽ qua Thử nghiệm phản ứng va chạm cấp độ khắc nghiệt I như được quy định ở điều 17.4 ở
GB/T 7261.
2.5.3 Sự va chạm
Thử nghiệm phản ứng va chạm cấp độ khắc nghiệt như được quy định trong Chương 18 ở GB
/ T 7261
2.6 Các điều kiện môi trường
2.6.1 Độ cao:

không quá 2500m

2.6.2 Nhiệt độ môi trường:

Cấp công nghiệp -25 ℃ ~ 60 ℃
Cấp quân sự -40 ℃ ~ 75 ℃

2.6.3 Độ ẩm tương đối:

5% ~ 95%;

8

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

2.6.4 Áp suất khí quyển:

80 ~ 110kPa;

3. Cấu trúc phần cứng của thiết bị
3.1 Nền phần cứng
3.1.1 Môđun bộ xử lý
Thiết bị này có một nền đa năng phần mềm và phần cứng thế hệ mới của công ty. Vi mạch
chính là vi mạch DSP (xử lý tín hiệu số) cấp công nghiệp hiệu suất cao được cung cấp bởi U.S.
Texas Instruments Inc. (CÁC THIẾT BỊ TEXAS). Tốc độ xử lý của vi mạch là 40MIPS (triệu lệnh
mỗi giây), cho phép các tính năng xử lý tín hiệu số mạnh; bộ đồng xử lý là bộ vi xử lý công suất
cực thấp do công ty TI sản xuất. Vi mạch này là một loại của đường truyền dẫn SCM 16 bit/giây
với đường truyền dẫn của nó trên vi mạch với nhiều thiết bị ngoại vi trên chip, cung cấp khả năng
xử lý và điều khiển mạnh. Bằng truyền thông giao diện ngoại vi nối tiếp (SPI) tốc độ cao, 2 chip
xử lý có thể phối hợp với nhau để cùng thực hiện các chức năng khác nhau của thiết bị.
Thiết bị phần cứng đã mở rộng bộ nhớ sắt điện (FRAM) dung lượng lớn, mới nhất của công
ty RAMTRON của Mỹ với các đặc điểm như bộ nhớ cố định, lưu trữ nhanh, dung lượng lớn v.v.
và được sử dụng để lưu các thông số cài đặt, dữ liệu bộ ghi sự cố, các bản ghi sự cố lịch sử và các
dữ liệu quan trọng khác.
Việc cài đặt mạch đồng hồ phần cứng của thiết bị này thông qua vi mạch đồng hồ chuyên
dùng do công ty RAMTRON sản suất có tính ổn định tốt & độ chính xác cao và có thể nhận lệnh
“thời gian” truyền thông.
Sơ đồ khối của phần cứng thiết bị được thể hiện như hình 3.1.1.

LPF

LPF

...

Bộ đồng xử

...

RELAY

Bộ xử lý
chính
SPI

...

RELAY

Giao diện hiệu chỉnh

Mođun truyền

Mođun truyền

thông

thông

Hình 3.1.1 Sơ đồ khối của phần cứng
3.1.2 Mạch đầu vào tương tự
9

NGUỒN

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

Sự biến đổi tương tự thông qua các cảm biến CT (đầu cuối), PT (điểm cuối đường cong) và cảm
biến Hall để thực hiện hoàn chỉnh từ dòng điện/điện áp cao đến PWL thấp được chấp nhận cho bộ
vi xử lý. Thiết bị này có thể cung cấp đến 12 đường đầu vào tương tự.
3.1.3 Mạch đầu vào và đầu ra giá trị chuyển mạch
Thiết bị này cung cấp tới 12 đường mạch đầu vào chuyển mạch, PWL đầu vào được cung cấp bởi
nguồn điện 24V của thiết bị này, các tín hiệu truy cập bên ngoài phải là các tiếp điểm thụ động. Về
định nghĩa cụ thể của giá trị chuyển đổi hãy tham khảo các bản vẽ kỹ thuật liên quan. Mạch đầu
vào chuyển mạch thông qua một loạt các biện pháp chống giao thoa và chống chấn động bao gồm
các thiết bị hấp thụ xung sét.
Rơle cung cấp tổng cộng 6 đường mạch, mỗi đường có thiết kế đầu ra chống lỗi dự phòng và
có bộ truyền động độc lập 24V. Về định nghĩa cụ thể của rơle đầu ra hãy tham khảo các bản vẽ kỹ
thuật liên quan.
3.1.4 Môđun truyền thông
Thiết bị này cung cấp 3-cổng giao tiếp và có thiết kế mô-đun.
Cổng giao tiếp 1 được sử dụng để hiệu chỉnh lỗi, có thể được lắp vào mô-đun truyền thông RS232,
RS485 hoặc một mô-đun truyền thông Bluetooth khoảng cách ngắn (<100m) do công ty của chúng
tôi cung cấp; có thể giao tiếp với các phần mềm hiệu chỉnh lỗi đặc biệt vận hành với PC (máy tính
cá nhân) hoặc có thể được kết nối với mô-đun hoạt động giao điện người-máy (MMI) đặc biệt
được cung cấp bởi công ty của chúng tôi. Cổng giao tiếp 1 có thể được kết nối với dây cáp bọc
hoặc bằng chế độ kết nối không dây cho các ứng dụng khác nhau.
Cổng giao tiếp 2 có thể được lắp vào mô-đun truyền thông RS232, RS485 hoặc mô-đun truyền
thông giao Ethernet công nghiệp do công ty của chúng tôi cung cấp, cũng có thể được kết nối với
thiết bị truyền quang và thu quang hoặc mô-đun truyền thông GPRS đặc biệt sử dụng trong thiết bị
này và liên lạc với trạm chủ mạng lưới phân phối chính (hoặc trạm phụ).
Cổng giao tiếp 3 được thiết kế cho một cổng dự phòng mà có thể được lắp vào mô-đun truyền
thông RS232, RS485 do công ty chúng tôi cung cấp để cung cấp các chức năng có liên quan khi
cần.
3.1.5 Thiết bị chỉ báo
Có 5 thiết bị chỉ báo gần cổng giao tiếp 3 trên thiết bị này: chỉ báo nguồn, chỉ báo trạng thái hoạt
động, chỉ báo sự kiện, chỉ báo trạng thái truyền thông và chỉ báo sự cố.
Sau khi được cấp nguồn, chỉ báo nguồn phát ra đèn màu xanh có nghĩa nguồn điện bình thường.
Trong khi hoạt động bình thường, chỉ báo trạng thái hoạt động nhấp nháy ở tần số 1Hz.
Khi có một sự kiện mới xảy ra, chỉ báo sự kiện nhấp nháy ở tần số 1Hz. Sau khi người điều khiển
truy cập vào menu Ghi Sự kiện (thông qua phần mềm hiệu chỉnh lỗi của máy tính xách tay hoặc
môđun Giao điện Người-Máy MMI) thì chỉ báo sẽ tự động tắt.
Khi có dữ liệu được gửi vào cổng giao tiếp 2 hoặc 3, chỉ báo trạng thái truyền thông tự động nhấp
nháy tương ứng với trạng thái điều phối của dữ liệu.
10

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

Khi thiết bị phát hiện một sự cố bên trong trong lúc tự kiểm tra thì chỉ báo sự cố phát ra đèn màu
đỏ. Lúc này cần phải bảo dưỡng thiết bị.
3.1.6 Môđun Giao điện Người-Máy MMI
Môđun Giao điện Người-Máy MMI có một màn hình tinh thể lỏng lớn độ nét cao (3,8 ") cùng với
6 vùng bàn phím màng mỏng. Giao tiếp giữa môđun với thiết bị bằng chế độ truyền thông nối tiếp
RS232. Thiết bị có chế độ màn hình menu thao tác cửa sổ để hiển thị các thông số, trạng thái và
dạng sóng khác nhau v.v. Với tip từng cấp từng cấp, thiết bị cung cấp một sự tương tác người-máy
rất thân thiện. Môđun này có sẵn cho một phụ kiện tùy chọn.
3.2 Cấu trúc và lắp đặt
Thiết bị có khung kim loại hoàn toàn kín với các thiết bị đầu cuối bên ngoài đặt ở vị trí phía trên
và phía dưới khung và nhô ra phía trước. Ngoại trừ đầu nối vào dòng điện xoay chiều có đầu cuối
cố định, tất cả các thiết bị đầu cuối khác có thiết bị đầu cuối nối được cho việc nối dây kích thích
dễ dàng. Các khung bên trong được chia thành hai khu chức năng (tức là bên trái và bên phải),
trong đó trước là dành cho việc đặt môđun xử lý và sau là môđun tín hiệu đầu vào/ra. Tín hiệu
giữa hai môđun được kết nối bằng cáp dẹt với một tấm kim loại tách hai mô-đun làm gia tăng đáng
kể hiệu suất giao thoa tự do của toàn bộ thiết bị.
Hình 3.2.1 là bản vẽ kích thước bên ngoài của thiết bị; Hình 3.2.2 là bản vẽ kích thước lắp đặt của
thiết bị
UNIT:mm

17
6

29
8
8
5 bị
Hình 3.2.1 Bản vẽ kích thước bên ngoài của thiết
4×φ5

193

180
11

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

Hình 3.2.2 Bản vẽ kích thước lắp đặt của thiết bị

12

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

4. Chức năng bảo vệ
4.1 Bảo vệ quá dòng pha-pha 3 cấp
Bao gồm cấp 1 (Cắt nhanh), cấp 2 (Cắt nhanh có giới hạn thời gian) và cấp 3 (Quá dòng). Thời
gian ngắt cho mỗi cấp có thể được cài đặt tương ứng; mỗi bảo vệ cấp có thể chọn để thực hiện với
việc khóa các thành phần điện áp thấp hoặc khóa các phần tử định hướng và có thể tự do khởi
động/kết thúc bằng dây đai mềm. Phần tử định hướng có phương pháp nối dây 90°, có nghĩa là,
Uab tương ứng với Ic, Ubc tương ứng với Ia, Uca tương ứng với Ib và theo nguyên tắc "Bắt đầu
bằng pha". Xem xét khi ngắn mạch ba pha xảy ra gần đường truyền dẫn thì sẽ có vùng chết điện
áp, thiết bị này ứng dụng chức năng bộ nhớ điện áp, vì vậy khi điện áp đáp ứng độ chính xác đo
của thiết bị thì logic bảo vệ sẽ sử dụng điện áp thời gian thực, ngược lại sử dụng điện áp bộ nhớ
trước khi thiệu về bảo vệ. Góc cảm biến phần tử định hướng được cố định ở 45 °, trong khi cho
vùng bảo vệ nó là 170 °.
4.2 Bảo vệ thời gian ngược
Bảo vệ quá dòng thời gian ngược cung cấp 4 loại biểu đồ bảo vệ quá dòng thời gian ngược như
IEC quy định, phương trình đặc tính tiêu chuẩn sau đây được cung cấp để người sử dụng tự do lựa
chọn.
Thời gian ngược chung:
t=

0.14
tp
(I I p ) 0.02 − 1

(1)

Thời gian ngược bất thường:
t=

13.5
tp
(I I p ) − 1

(2)

Thời gian ngược cực trị:
t=

80
tp
(I I p ) 2 − 1

(3)

Thời gian ngược dài:
(4)
Trong đó"Ip" là đại diện cho giới hạn của dòng điện khởi động, "tp" cho hằng số thời gian. Người
sử dụng có thể xác định giới hạn của dòng điện khởi động và hằng số thời gian khi cần thiết.
Khi dòng điện của bất kỳ một pha nào của ba pha A, B, C lớn hơn giá trị giới hạn của dòng điện
khởi động thì thiết bị sẽ kích hoạt bộ đếm thời gian liên quan; nếu thời hạn vượt quá giá trị đo
được của phương trình thời gian ngược liên quan thì bảo vệ sẽ ngừng hoạt động của hoạt động
xuất.
4.3 Bảo vệ quá dòng thứ tự không
13

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

Là hệ thống nối đất dòng điện thấp hơn nên cần thiết phải lắp đặt một CT thứ tự không đặc biệt để
đạt được dòng điện thứ tự không và do vậy nhận được độ cảm cao hơn. Bảo vệ quá dòng thứ tự
không sẽ được cài đặt giới hạn thời gian cấp 1 và đầu ra bảo vệ có thể lựa chọn ngắt hoặc chỉ phát
ra tín hiệu báo động.
4.4 Đóng lại nhiều lần
Tự đóng lại có thể được chọn đến 4 lần và chế độ khởi động bao gồm khởi động bảo vệ và khởi
động kín chuyển mạch. Đóng lại lần 1 sẽ tự động hoạt động sau khi nạp điện xong và thời gian
nạp điện cố định ở 20 giây. Khi ba điều kiện dưới đây được thỏa mãn thì recloser của thiết bị bắt
đầu mang điện:
i. Các lần cài đặt đóng lại bằng không;
ii. Dây đai cứng của recloser được đưa vào sử dụng;
iii. Bộ chuyển mạch ở vị trí “Đóng”;
iv. Không có điều kiện phóng điện khác.
Khi mở (đóng lại) bằng tay hoặc bằng điều khiển từ xa, recloser sẽ được phóng điện ngay lập tức.
Sau khi nạp xong và khi bộ chuyển mạch thay đổi từ vị trí "Đóng" sang "Mở" thì recloser sẽ khởi
động. Khi bộ chuyển mạch ở vị trí "Đóng" trong vòng 20 giây sau khi tự đóng (tự đóng thành
công) hoặc các lần tự đóng là tới giá trị thiết lập thì logic xác lập lại tự đóng sẽ tự động xác lập.
Trước khi tự đóng cần sử dụng giá trị thiết lập của biểu đồ 1; sau khi tự đóng lần 1 cần sử dụng giá
trị thiết lập của biểu đồ 2; sau khi tự đóng lần 2 cần sử dụng giá trị thiết lập của biểu đồ 3; sau khi
tự đóng lần 3 cần sử dụng giá trị thiết lập của biểu đồ 4; sau khi tự đóng lần 4 cũng cần sử dụng
giá trị thiết lập của biểu đồ 4; kiểu thời gian ngược và hằng số thời gian của các biểu đồ từ 1 đến 4
có thể được cài đặt tự do. Bằng cách sửa đổi hằng số thời gian và loại biểu đồ để đạt được các tổ
hợp khác nhau "Một-Nhanh-Ba-Chậm" hay "Hai-Nhanh-Hai-Chậm" v.v. .
4.5 Sự tăng tốc
Khi sự tăng tốc được đưa vào hoạt động, nếu xảy ra bất cứ sự cố nào trong vòng 20 giây sau khi tự
đóng thì bảo vệ quá dòng pha-pha cấp 2&3 hoặc bảo vệ quá dòng thời gian ngược, bảo vệ quá
dòng thứ tự không được kích hoạt và thiết bị bắt đầu tăng tốc. Trong khi tự đóng bằng tay hoặc
bằng điều khiển từ xa, tự đóng cũng có thể tăng tốc. Sự tăng tốc có thể được kích hoạt/không kích
hoạt với dây đai mềm và giới hạn thời gian tăng tốc có thể được cài đặt.
4.6 Sự chống xung
Khi bộ chuyển mạch ở vị trí “Đóng” và recloser không khởi động quá 20 giây thì bộ định thời triệt
dòng bắt đầu khóa tất cả các bảo vệ. Khi bộ chuyển mạch ở vị trí "Mở" và sau khi thời gian trễ
triệt dòng đã hết thì bảo vệ sẽ mở khóa.

14

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

5. Cài đặt thông số
Các thông số được cài đặt gồm có 3 loại như sau: các thông số hệ thống, thông số giá trị cài đặt và
các thông số kênh. 3 loại thông số này sẽ được cài đặt tương ứng trong 3 menu "Các thông số hệ
thống", "Thông số giá trị cài đặt" và "Hiệu chỉnh kênh". Bởi vì việc cài đặt thông số kênh là sự bù
cho kênh truyền thông của phần cứng thiết bị, nó đã được cài đặt trước khi xuất xưởng vì vậy
chúng tôi không giới thiệu nó ở đây. Các thông số hệ thống và các thông số giá trị cài đặt được
giới thiệu dưới đây.
5.1 Các thông số hệ thống
Trước khi được đưa vào hoạt động chính thức thì các thông số hệ thống sẽ được nhập một cách
chính xác để đảm bảo các hoạt động bình thường của thiết bị.
5.1.1 Số sêri của thiết bị
Số sêri của thiết bị được tạo thành bởi một số thập phân 8 số, mỗi thiết bị có một số sêri cố định
duy nhất của thiết bị mà đã được thiết lập trước khi giao hàng từ nhà máy và người sử dụng không
cần phải cài đặt.
5.1.2 Địa chỉ cổng truyền thông 1
Cổng truyền thông 1 có chế độ truyền thông đường truyền dẫn RS485, cần phải nhập địa chỉ thư
chính xác. Địa chỉ thư là sự nhận dạng thiết bị của truyền thông đường truyền dẫn. Để đảm bảo
truyền thông bình thường, địa chỉ thư của tất cả các thiết bị kết nối với đường truyền dẫn phải là
duy nhất, phạm vi cài đặt của nó sẽ được thiết lập trong khoảng 0.000 ~ 0.254.
5.1.3 Tốc độ truyền - cổng truyền thông 1
Cổng truyền thông 1 được thiết kế cho việc lựa chọn các mức truyền thông. Tốc độ truyền thông
có sẵn để lựa chọn bao gồm: 300 bít/giây, 600 bít/giây, 1200 bít/giây, 2400 bít/giây, 4800 bít/giây,
9600 bít/giây, 19200 bít/giây, và 38400 bít/giây. Tốc độ truyền thông cho các thiết bị trên cùng
đường truyền dẫn phải phù hợp. Với điều kiện là phải thỏa mãn các điều kiện truyền thông, người
ta khuyên nên lựa chọn tốc độ truyền thông tốc độ cao như là một ưu tiên.
5.1.4 Địa chỉ cổng truyền thông 2
Cài đặt các thông số địa chỉ của cổng truyền thông 2, việc cài đặt sẽ ở trong phạm vi 0.000 ~
0.254.
5.1.5 Tốc độ truyền - cổng truyền thông 2
Cài đặt các tốc độ truyền thông của cổng truyền thông 2. Tốc độ truyền thông có sẵn để lựa chọn
bao gồm: 300 bít/giây, 600 bít/giây, 1200 bít/giây, 2400 bít/giây, 4800 bít/giây, 9600 bít/giây,
19200 bít/giây và 38400 bít/giây.
5.1.6 Địa chỉ cổng truyền thông 3
Cài đặt các thông số địa chỉ của cổng truyền thông 3, việc cài đặt sẽ ở trong phạm vi 0000 ~ 0254.
5.1.7 Tốc độ truyền - cổng truyền thông 3
Cài đặt các tốc độ truyền thông của cổng truyền thông 3. Tốc độ truyền thông có sẵn để lựa chọn
15

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

bao gồm: 300 bít/giây, 600 bít/giây, 1200 bít/giây, 2400 bít/giây, 4800 bít/giây, 9600 bít/giây,
19200 bít/giây và 38400 bít/giây.
5.1.8 Phạm vi đo điện áp xoay chiều
Cài đặt phạm vi đo điện áp xoay chiều. Người ta đề nghị cài đặt là 2 lần điện áp sơ cấp định mức.
5.1.9 Phạm vi đo dòng điện xoay chiều
Cài đặt phạm vi đo dòng điện xoay chiều. Người ta đề nghị cài đặt là 2 lần dòng điện sơ cấp định
mức.
5.1.10 Phạm vi đo điện áp bình điện
Cài đặt phạm vi đo điện áp bình điện. Người ta đề nghị cài đặt là 1,5 lần điện áp bình điện định
mức.
5.2 Các thông số giá trị cài đặt
Các thông số giá trị cài đặt có chứa các thông số điều khiển cần thiết cho chức năng bảo vệ. Để
thiết lập chính xác, hãy tham khảo giới thiệu về Phần 3.12. Danh sách này như sau:
STT

13

TÊN GIÁ TRỊ CÀI
ĐẶT
Khởi động/dừng
quá dòng cấp 1
Khóa lên hướng
cấp 1
Dòng điện quá
dòng cấp 1
Thời gian quá dòng
cấp 1
Khởi động/ dừng
quá dòng cấp 2
Khóa lên hướng
cấp 2
Dòng điện quá
dòng cấp 2
Thời gian quá dòng
cấp 2
Khởi động/ dừng
quá dòng cấp 3
Khóa lên hướng
cấp 3
Dòng điện quá
dòng cấp 3
Thời gian quá dòng
cấp 3
Số lần tự đóng lại

14

Tự đóng lại lần 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MÔ TẢ CÀI ĐẶT
Giá trị cài đặt dây đai mềm, có thể được
lựa chọn "Khởi động"/ "Dừng"
Giá trị cài đặt dây đai mềm, có thể được
lựa chọn "Khởi động"/ "Dừng"
Phạm vi cài đặt của giá trị cài đặt dòng
điện: 00,00A ~ 99,99A
Phạm vi cài đặt THỜI GIAN :00s~99,99s

CHỨC NĂNG
BẢO VỆ
Quá dòng cấp 1

Giá trị cài đặt dây đai mềm, có thể được
lựa chọn "Khởi động"/ "Dừng"
Giá trị cài đặt dây đai mềm, có thể được
lựa chọn "Khởi động"/ "Dừng"
Phạm vi cài đặt của giá trị cài đặt dòng
điện: 00,00A ~ 99,99A
GIỚI HẠN THỜI GIAN:00,00s~99,99s

Quá dòng cấp 2

Giá trị cài đặt dây đai mềm, có thể được
lựa chọn "Khởi động"/ "Dừng"
Giá trị cài đặt dây đai mềm, có thể được
lựa chọn "Khởi động"/ "Dừng"
Phạm vi cài đặt của giá trị cài đặt dòng
điện: 00,00A ~ 99,99A
Thời gian quá dòng cấp 3 :0-99,99seconds

Quá dòng cấp 3

Có thể chọn:0,1,2,3,4
Giới hạn giá trị:0-99,99 giây

16

Tự động đóng lặp
lại

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

15

Tự đóng lại lần 2

Giới hạn giá trị:0-99,99 giây

16

Tự đóng lại lần 3

Giới hạn giá trị:0-99,99 giây

17

Tự đóng lại lần 4

Giới hạn giá trị:0-99,99 giây

18

Thiết lập lại thời
gian tự đóng
Thời gian chờ một
đầu tắt khi hai đầu
đều bật
“Khởi động”/
“Dừng” Sự tăng
tốc
Thời gian tăng tốc

Giới hạn giá trị:0-99,99 giây

19
20
21

22 Cho phép sự chống
xung

Giới hạn giá trị:0-9999 phút
Giá trị cài đặt dây đai mềm, có thể được
lựa chọn "Khởi động"/ "Dừng"
Giới hạn giá trị :0-99,99 giây
Giá trị cài đặt dây đai mềm, có thể Sự chống xung
được lựa chọn "Khởi động"/ "Dừng"

23 Bình điện cao áp

Vùng giá trị:0-120V

24

Bình điện thấp áp

Vùng giá trị:0-120V

25

Cho phép giám sát
độ ẩm
Giá trị nhiệt độ
thấp

Giá trị cài đặt dây đai mềm, có thể được
lựa chọn "Khởi động"/ "Dừng"
Vùng giá trị: -9999-0℃

26

Sự tăng tốc

Kiểm tra
điện áp bình điện
Kiểm tra nhiệt độ

6. Vận hành và bảo dưỡng
6.1 Kiểm tra trước khi cấp nguồn
1) Kiểm tra bảng kê cấu hình. Sau khi đảm bảo phù hợp với hệ thống thực tế thì lưu trữ.
2) Kiểm tra cẩn thận xem cách nối dây đã có đúng không.
3) Nối vào nguồn điện.
6.2 Kiểm tra trong khi vận hành thiết bị
1) Trạng thái đầu vào phải phù hợp với trạng thái thực tế.
2) Tất cả các giá trị xoay chiều được chỉ định bình thường, điện áp bình điện và nhiệt độ
thiết bị hiển thị ở mức chuẩn
3) Khi được kết nối với nguồn, chỉ báo nguồn sẽ hoạt động; chỉ báo hoạt động sẽ nhấp nháy
ở tần số đặc biệt; nếu có sự kiện xảy ra thì chỉ báo sự kiện này sẽ sẽ nhấp nháy ở tần số
1Hz; khi có truyền thông được điều phối thì chỉ báo truyền thông sẽ nhấp nháy liên tục,
chỉ báo sự cố sẽ tắt.
6.3 Hướng dẫn bảo dưỡng
17

Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

1) Sự đọc điện áp và dòng điện không đúng:
Kiểm tra xem việc nối dây có đúng không.
Liệu giá trị cài đặt có đúng không.
Tiến hành hiệu chỉnh tương tự.
2) Cổng truyền thông không hoạt động
Kiểm tra xem địa chỉ thư có chính xác không.
Kiểm tra xem việc nối dây có đúng không.
Kiểm tra xem các cấu hình thông số có đúng không.
3) Các bất thường của thiết bị
Sau khi được cung cấp điện, đèn nguồn bị tắt; chỉ báo sự cố thiết bị bật hoặc rơle kêu răng rắc.
Nếu phát hiện các trường hợp này có nghĩa là đã có một số bất thường bên trong của các thiết bị
do đó phải cắt nguồn điện ngay lập tức và liên hệ kịp thời với nhà sản xuất để sửa chữa thêm

18

Phụ lục: Sơ đồ mạch đầu cuối của thiết bị
G N D- +
OUT1 OUT2 OUT3
OUT4
1 2 3
1 2 3 4 5 6
7
8
1D:
2D: đầu ra rơle
Nguồn
điện

8D:
Cổng
giao tiếp 1
1 2 3 4
T /A R / B
G

7D:
Cổng
giao tiếp 2
1 2 3 4
T /A R /B
G

6D: Cổng giao
tiếp 2
1 2 3 4
T /A R /B
G

OUT5
9
10

OUT6
11
12

S1 S2 S3 S4 S5 S6
1
2 3
4
5
6
3D: Đầu vào chuyển mạch

S7
7

S8
8

S9
9

S10
10

S11 S12 Sco m S
11 12 13 1

5D: Đầu vào điện áp xoay chiều

4D: Đầu vào điện áp bình điện và dòng điện AC

1
2
3
4
5
6
7
8
Ua1 Ub1 Uc1 Un1 Ua2 Ub2 Uc2 Un2

1
Ia

2
Ian

3
Ib

4
Ibn

5
Ic

6
Icn

7
I0

8
I0n

9

10 11 1
V- V