P. 1
Dap an de Thi Dai Hoc Khoi a Nam 2012

Dap an de Thi Dai Hoc Khoi a Nam 2012

|Views: 2,179|Likes:
Được xuất bản bởiDiamond Lake

More info:

Published by: Diamond Lake on Jul 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

HƯỚNG DẪN GIẢI

MỘT SỐ CÂU ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn : Toán; khối A và khối A
1
Trần Văn Cương
04/07/2012
Câu 2. Giải phương trình

3 sin2x + cos 2x = 2 cos x −1.
Lời giải. Phương trình đã cho tương đương với
2

3 sinxcos x + 2 cos
2
x −1 = 2 cos x −1
⇔cos x(

3 sin x + cos x −1) = 0

cos x = 0

3 sin x + cos x = 1

x =
π
2
+ kπ
sin(x +
π
6
) =
1
2
x =
π
2
+ kπ
x +
π
6
=
π
6
+ k2π
x +
π
6
=

6
+ k2π
x =
π
2
+ kπ
x = k2π
x =

3
+ k2π
(k ∈ Z)
Câu 3. Giải hệ phương trình

x
3
−3x
2
−9x + 22 = y
3
+ 3y
2
−9y
x
2
+ y
2
−x + y =
1
2
(x, y ∈ R).
Lời giải. Hệ phương trình đã cho tương đương với

x
3
−3x
2
−9x + 11 = y
3
+ 3y
2
−9y − 11
x
2
+ y
2
−x + y =
1
2
(x, y ∈ R).

(x −1)
3
−12(x −1) = (y + 1)
3
−12(y + 1)
(x −1)
2
+ (x −1) + (y + 1)
2
−(y + 1) =
1
2
Đặt u = x −1, v = y + 1. Khi đó hệ trở thành

u
3
−12u = v
3
−12v (1)
u
2
+ u + v
2
−v =
1
2
(2)
1
Ta có (1) ⇔(u
3
−v
3
) −12(u −v) = 0 ⇔(u −v)(u
2
+ uv + v
2
−12) = 0

u = v
u
2
+ uv + v
2
= 12
• Với u = v thay vào (2) được 2u
2
= 2v
2
=
1
2
⇔u = v = ±
1
2
.
Từ đó ta có cặp nghiệm (x; y) của hệ phương trình đã cho là (
3
2
; −
1
2
) và (
1
2
; −
3
2
).
• Với u
2
+ uv + v
2
= 12, kết hợp với (2) ta được

u
2
+ uv + v
2
= 12
u
2
+ u + v
2
−v =
1
2

(u −v)
2
+ 3uv = 12
(u −v)
2
+ (u −v) + 2uv =
1
2

uv = 4 −
1
3
(u −v)
2
(u −v)
2
+ (u −v) + 2[4 −
1
3
(u −v)
2
] =
1
2

uv = 4 −
1
3
(u −v)
2
2(u −v)
2
+ 6(u −v) + 45 = 0

uv = 4 −
1
3
(u −v)
2
2[(u −v) +
3
2
]
2
+
81
2
= 0
(vô nghiệm)
Tóm lại, hệ phương trình đã cho có hai nghiệm là (
3
2
; −
1
2
) và (
1
2
; −
3
2
).
Câu 4. Tính tích phân I =
3

1
1+ln(x+1)
x
2
dx.
Lời giải. Đặt

u = 1 + ln(x + 1)
dv =
1
x
2
dx

du =
1
x+1
dx
v = −
1
x
dx
Theo công thức tính tích phân từng phần ta có:
I = −
1+ln(x+1)
x

3
1
+
3

1
1
x(x+1)
dx = −
1+ln 4
3
+ 1 + ln 2 +
3

1
(
1
x

1
x+1
) dx
=
2
3

1
3
ln 4+ln2+[lnx−ln(x+1)]

3
1
=
2
3

2
3
ln 2+ln2+(ln3−2 ln2)−(0−ln2)
=
2
3

ln 4
3
+ ln 3.
Vậy I =
2
3

2
3
ln 2 + ln 3.
Câu 6. Cho các số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện x + y + z = 0. Tìm giá trị
nhỏ nhất của biểu thức
3
|x−y|
+ 3
|y−z|
+ 3
|z−x|

6x
2
+ 6y
2
+ 6z
2
.
Lời giải. Đặt u = |x −y|, v = |y −z|, t = |z −x| thì u, v, t ≥ 0. Hơn nữa ta còn
có u ≤ v + t, v ≤ t + u, t ≤ u + v.
Ta có:
x + y + z = 0 ⇒(x + y + z)
2
= 0 ⇒x
2
+ y
2
+ z
2
= −(2xy + 2yz + 2zx)
⇒u
2
+ v
2
+ t
2
= 2x
2
+ 2y
2
+ 2z
2
−(2xy + 2yz + 2zx) = 3x
2
+ 3y
2
+ 3z
2
⇒2u
2
+ 2v
2
+ 2t
2
= 6x
2
+ 6y
2
+ 6z
2
Từ đó, biểu thức P trở thành
P = 3
u
+ 3
v
+ 3
t

2u
2
+ 2v
2
+ 2t
2
2
Ta có0 ≤ u ≤ v + t
0 ≤ v ≤ t + u
0 ≤ t ≤ u + v
u
2
≤ u(v + t) = uv + ut
v
2
≤ v(t + u) = vt + vu
t
2
≤ t(u + v) = tu + tv
Cộng vế theo vế ba bất đẳng thức trên có
u
2
+ v
2
+ t
2
≤ 2uv + 2vt + 2tu ⇒2u
2
+ 2v
2
+ 2t
2
≤ (u + v + t)
2
Do đó
P ≥ 3
u
+ 3
v
+ 3
t
−(u + v + t) = (3
u
−u) + (3
v
−v) + (3
t
−t)
Xét hàm số f(X) = 3
X
−X , X ≥ 0. Ta có f

(X) = 3
X
ln 3 −1 ≥ ln 3 −1 > 0.
Suy ra f(X) là hàm số đồng biến trên khoảng [0, +∞) nên f(X) ≥ f(0) = 1.
Từ đó P = f(u) + f(v) + f(t) ≥ 3.
Dấu ” = ” xảy ra ⇔u = v = t = 0 ⇔x = y = z = 0.
Vậy min P = 3 khi và chỉ khi x = y = z = 0.
Câu 9.a. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 5C
n
n−1
= C
n
3
. Tìm số hạng chứa
x
5
trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (
nx
2
14

1
x
)
n
, x = 0.
Lời giải. Điều kiện n ≥ 3, n ∈ N. Ta có
5C
n
n−1
= C
n
3
⇔5n =
n(n −1)(n −2)
6
⇔(n −1)(n −2) = 30
⇔n
2
−3n −28 = 0

n = 7 (thỏa mãn)
n = −4 (loại)
Với n = 7 ta có
(
nx
2
14

1
x
)
n
= (
x
2
2

1
x
)
7
Theo công thức khai triển nhị thức Niu-tơn có
(
x
2
2

1
x
)
7
=
7

k=1
C
k
7
(
x
2
2
)
7−k
(−
1
x
)
k
=
7

k=1
(−1)
k
C
k
7
2
7−k
x
14−3k
Số hạng chứa x
5
ứng với 14 −3k = 5 ⇔k = 3.
Vậy số hạng chứa x
5
là (−1)
3
C
3
7
2
4
x
5
= −
35
16
x
5
.
3

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->