NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN MARKETING CĂN BẢN Chương 1: 1.

Tại sao marketing không chỉ là khoa học mà còn là nghệ thuật KD 2. Hai giai đoạn phát triển của Marketing 3. Tại sao lại phải chuyển đổi tư tưởng KD ? 4. Triết lý KD của Marketing hiện đại . 5. Vai trò của vấn đề tiêu thụ trong 2 giai đoạn phát triển Marketing . 6. Sự cần thiết của Marketing ở VN 7. Tại sao marketing hiện đại ko chỉ là sự kế thừa marketing cổ điển mà còn là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh doanh Chương 2: 1. Ý nghĩa của việc phân loại thị trường. 2. Lựa chọn 2 tiêu thức thích hợp nhất để phân đoạn thị trường 1 sản phẩm ( Điện thoại di động , Mỹ phẩm , Giày dép , Quần áo may mặc sẵn , Dầu gội đầu , Kem đánh răng ) 3. Ưu nhược điểm của các phương pháp thu thập thông tin khi nghiên cứu thị trường 4. Mối quan hệ giữa các hoạt động Phân đoạn thị trường , Lựa chọn thị trường mục tiêu , và định vị sản phẩm . 5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng . 6. Quá trình thông qua quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Chương 3: 1. Các mục tiêu của chiến lược marketing . Chương 4: 2. Vai trò của chính sách sản phẩm trong chiến lược Marketing 3. Khi tung sản phẩm mới vào thị trường , DN cần lưu ý những vấn đề gì ? 4. Các bước trong quá trình đổi mới sản phẩm , ý nghĩa của mỗi bước và cả quá trình đổi mới . 5. Chức năng , vai trò và yêu cầu khi thiết kế bao gói sản phẩm Chương 5: 1. Định giá sản phẩm trong thời kỳ hiện nay có gì khác với định giá trong thời kỳ bao cấp . 2. Tiêu thức phân hóa giá trong KD vận tải hành khách Hàng không ( KD khách sạn , Tầu hỏa ) 3. Mối quan hệ giữa P1 và P2 Chương 6: 1. Khi tiêu thụ sản phẩm Văn phòng phẩm ( Bột giặt ) các DN lớn thường sử dụng loại kênh phân phối nào ? Tại sao ? 2. Sự khác biệt về kênh phân phối khi tiêu thụ sản phẩm sữa tươi và Bột giặt ? Chương 7: 1. Tại sao phải Quảng cáo ? các nguyên tắc của Quảng cáo ? 2. Phân biệt Quảng cáo và khuyến mãi . anh thấy mấy câu này quan trọng nè ! c1. 1. Tại sao marketing không chỉ là khoa học mà còn là nghệ thuật KD 4. Triết lý KD của Marketing hiện đại ( từ bàn thứ mình cso sang bán thứ kahchs hàng cần, lấy việc thỏa mãn nhu cầu cảu khahcs hàng làm mục tiêu kinh doanh ) c2. 1. Ý nghĩa của việc phân loại thị trường ( phân loại thị trường thực chất là định vị thị trường, có 4nguyên nhân chính : nguồn lực không đủ, thông tin ngày càng nhiều, nhằm phục vụ kh tốt hơn và....) 2. Lựa chọn 2 tiêu thức thích hợp nhất để phân đoạn thị trường 1 sản phẩm ( Điện thoại di động , Mỹ phẩm , Giày dép , Quần áo may mặc sẵn , Dầu gội đầu , Kem đánh răng ) - câu này chắc là không thi, nhưng nên học vì làm câu này sẽ làm tốt câu 1 và hiểu hơn. 4. Mối quan hệ giữa các hoạt động Phân đoạn thị trường , Lựa chọn thị trường mục tiêu , và định vị sản phẩm . 5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng . 6. Quá trình thông qua quyết định mua sắm của người tiêu dùng. C3. Chương 3: 1. Các mục tiêu của chiến lược marketing . C4. 2. Vai trò của chính sách sản phẩm trong chiến lược Marketing 3. Khi tung sản phẩm mới vào thị trường , DN cần lưu ý những vấn đề gì ? 4. Các bước trong quá trình đổi mới sản phẩm , ý nghĩa của mỗi bước và cả quá trình đổi mới . 5. Chức năng , vai trò và yêu cầu khi thiết kế bao gói sản phẩm c7: 1. Tại sao phải Quảng cáo ? các nguyên tắc của Quảng cáo ? ( cái này dễ thi, vì hiện này xu hướng chuyển từ quảng cáo sang pr nhưng đặc trưng ở việt nam thì quảng cáo vẫn chiếm vai trò dáng kể.

2. Phân biệt Quảng cáo và khuyến mãi . ( câu này hay phết ! ) chương giá và phân phối , nhất là phân phối khó đấy( đùa chứ phân phối anh tơ lơ mơ vì ít đọc quá ! )

đề cương này là chuẩn đấy, các thầy cô trong khoa thường họp nhau và đề cương là chung mà, với lại ra câu hỏi là lấy từ các câu hỏi của giảng viên trong khoa tuy nhiên khi thi nên chuẩn bị mang phao ( 1 bản là đề cương này , 1 bản là sách in ) vì có khi câu hỏi thi không cso trong đề cương đề cương MAR nè: 1. Phân biệt marketing hiện đại với marketing truyền thống . 2. Hiểu như thế nào về triết lý kinh doanh “ khách hàng luôn luôn đúng “. 3. Tại sao marketing vừa là khoa học , vừa là nghệ thuật trong kinh doanh 4. Môi trường marketing vĩ mô có những nhân tố nào ? Chúng có tác động gì đến hoạt động marketing của DN ? 5. Những nhân tố thuộc môi trường marketing vi mô tác động như thế nào đến hoạt động marketing của DN ? 6. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng ? Hãy lấy ví dụ để minh họa . 7. Quá trình thông qua quyết định mua sắm của người tiêu dùng có mấy giai đoạn ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu các giai đoạn này ? 8. Người mua là tổ chức có những đặc điểm nào cần lưu ý ? 9. Hãy lựa chọn 2 tiêu thức thuyết phục nhất để phân đoạn thị trường sản phẩm Bia ( Điện thoại di động , giày dép , Quần áo may sẵn , Mỹ phẩm ,…) , Giải thích căn cứ của sự lựa chọn , lấy ví dụ để chứng minh . 10. Để lựa chọn thị trường mục tiêu , DN cần tiến hành những hoạt động nào ? Hãy chỉ rõ vai trò của những hoạt động đó ? 11. Định vị sản phẩm là gì ? 12. Vòng đời sản phẩm có những giai đoạn nào ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm ? 13. Có mấy bước trong quá trình đổi mới sản phẩm ? 14. Vai trò của chính sách sản phẩm trong Marketing –mix ? 15. Các nhân tố ảnh hưởng tới giả cả ? 16. Hãy lựa chọn các tiêu thức chủ yếu để phân hóa giá trong kinh doanh khách sạn ? ý nghĩa của việc phân hóa giá ? 17. Việc định giá bán sản phẩm hiện nay có gì khác so với thời kỳ bao cấp 18. Một DN sản xuất văn phòng phẩm có quy mô lớn sẽ dùng kênh phân phối nào để tiêu thụ sản phẩm ? 19. Tại sao DN phải quảng cáo ? Những nguyên tắc trong quảng cáo ? Những phương pháp xác định ngân sách cho quảng cáo ? 20. Phân biệt quảng cáo và khuyến mãi ?

ví dụ:thị trường máy tính có thể dùng 2 tiêu thức:thu nhập và động cơ tiêu dùng đặc diểm của mỗi loại thị trường:-đặc điểm khách hàng(khả năng thanh toán,yêu cầu đối với sản phẩm) đặc điểm đoạn thị trường(quy mô,sức cạnh tranh,các đối thủ) đặc điểm sản phẩm
ĐỀ CƯƠNG MARKETING.......... 1..Môi trường mar vĩ mô.vi mô có những nhân tố nào?..chúng có tác động gì đến hoạt động marketing..... 2..hãy lựa chọn 2 tiêu thức thuyết phục nhất để phân đoạn bia(giầy dép,điện thoại) 3.. người mua tchức có những đặc điểm nào cần lưu ý? 4..để lựa chọn thị trường mục tiêu DN cần tiến hành những hoạt động nào? 5..vòng đời sản phẩm có những giai đoạn nào?...ý nghĩa của việc nghiên cứu chu kì sống của sản phẩm.. 6...coa mấy bước trong quá trình đổi mới sp? 7..các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả? 8..tại sao DN phải quảng cáo?nguyên tắc trong quảng cáo....những phương pháp xđịnh ngân sách cho quảng cáo? 9..yêu cầu khi thiết kế bao bì? 10..kênh phân phối để tiêu thụ sp X thì cty nên chon hình thức phân phối nào.tại sao?

Đề cương ôn thi môn Marketing , CQ 48-21. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Phân biệt marketing hiện đại với marketing truyền thống . Hiểu như thế nào về triết lý kinh doanh “ khách hàng luôn luôn đúng “. Tại sao marketing vừa là khoa học , vừa là nghệ thuật trong kinh doanh Môi trường marketing vĩ mô có những nhân tố nào ? Chúng có tác động gì đến hoạt động marketing của DN ? Những nhân tố thuộc môi trường marketing vi mô tác động như thế nào đến hoạt động marketing của DN ? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng ? Hãy lấy ví dụ để minh họa . Quá trình thông qua quyết định mua sắm của người tiêu dùng có mấy giai đoạn ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu các giai đoạn này ? Người mua là tổ chức có những đặc điểm nào cần lưu ý ? Hãy lựa chọn 2 tiêu thức thuyết phục nhất để phân đoạn thị trường sản phẩm Bia ( Điện thoại di động , giày dép , Quần áo may sẵn , Mỹ phẩm ,…) , Giải thích căn cứ của sự lựa chọn , lấy ví dụ để chứng minh . 10. Để lựa chọn thị trường mục tiêu , DN cần tiến hành những hoạt động nào ? Hãy chỉ rõ vai trò của những hoạt động đó ? 11. Định vị sản phẩm là gì ?

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Vòng đời sản phẩm có những giai đoạn nào ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm ? Có mấy bước trong quá trình đổi mới sản phẩm ? Vai trò của chính sách sản phẩm trong Marketing –mix ? Các nhân tố ảnh hưởng tới giả cả ? Hãy lựa chọn các tiêu thức chủ yếu để phân hóa giá trong kinh doanh khách sạn ? ý nghĩa của việc phân hóa giá ? Việc định giá bán sản phẩm hiện nay có gì khác so với thời kỳ bao cấp Một DN sản xuất văn phòng phẩm có quy mô lớn sẽ dùng kênh phân phối nào để tiêu thụ sản phẩm ? Tại sao DN phải quảng cáo ? Những nguyên tắc trong quảng cáo ? Những phương pháp xác định ngân sách cho quảng cáo ? Phân biệt quảng cáo và khuyến mãi ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful