TRƯỜNG THCS LONG ĐỨC

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012-2013
Họ và tên: ……………………………….. Ngày sinh: …………………………….. Năm vào ngành: ……………………………. Trình độ đào tạo: ………………………….. Nhiệm vụ được phân công: ……………………………….. -Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Trường THCS Long Đức; -Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của tổ KHTN; Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của mình như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Bối cảnh năm học Thực hiện nhiệm vụ năm học: “Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý” và “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục”. Thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 2. Thuận lợi - Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường về cơ sở vật chất, thời gian để phục vụ cho việc dạy và học. - Sự tạo điều kiện về thời gian của gia đình, sự quan tâm của xã hội đối với nghề nghiệp, sự động viên giúp đỡ của các bậc phụ huynh giúp bản thân có điều kiện thực hiện các nội dung, kế hoạch công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. - Được sự góp ý, chỉ bảo tận tình của các thầy cô đi trước, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. - Nội dung chương trình dạy học môn Toán có nhiều đổi mới theo hướng thích hợp, giúp học sinh chủ động hơn trong việc tự tìm tòi, lĩnh hội kiến thức, giúp các em vận dụng một cách tối đa những gì học được trong nhà trường vào thực tiễn cuộc sống. - ………. 3. Khó khăn - Một số học sinh chưa quan tâm đến việc học và còn vi phạm nội quy của trường. - Một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em. - ……………………… II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
1

- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành giáo dục. - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học. - Không ngừng học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện các phẩm chất đạo đức. - ………….. III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1. Nhiệm vụ 1: Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua *Biện pháp thực hiện: - Thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Ngành cũng như cơ quan đơn vị. - Thực hiện tốt an toàn giao thông. - …………….. 2. Nhiệm vụ 2: Thực hiện quy chế chuyên môn *Chỉ tiêu: - Chất lượng giảng dạy: Môn Lớp Tổng số học sinh Xếp loại Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Học lực Số lượng Tỉ lệ %

9 Toán 81

33

37

- Hoàn thành bậc THCS là 100%. - Duy trì sỉ số giảm không quá 2,5%. - ......... *Biện pháp thực hiện: - Thực hiện đầy đủ và có chất lượng những hoạt động chuyên môn trong nhà trường, đúng theo quy định của Phòng GD&ĐT, gồm có các loại hồ sơ sổ sách: giáo án Toán 8 + Toán 9, sổ dự giờ, sổ họp, sổ điểm cá nhân, sổ báo giảng, sổ gọi tên ghi điểm, kế hoạch tổ chuyên môn, sổ nghị quyết tổ chuyên môn, kế hoạch tổ công đoàn, sổ nghị quyết tổ công đoàn,.... Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn, tổ chuyên môn. - ………… 3. Nhiệm vụ 3: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém
2

*Chỉ tiêu: - Học sinh giỏi cấp trường: ....., cấp huyện: ........, cấp tỉnh: ......... - Giảm số lượng học sinh yếu kém xuống còn 16.3% (11/70HS). - ........ *Biện pháp thực hiện: - Chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Toán lớp 9 ngay từ trong hè, với thời lượng 2 buổi/ tuần. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu bộ môn Toán, giải Toán trên máy tính cầm tay ở lớp 8. Kịp thời phụ đạo cho học sinh yếu kém nhằm tạo điều kiện cho các em theo kịp chương trình học tập. - .......... 4. Nhiệm vụ 4: Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ *Chỉ tiêu: - Chỉ tiêu hội giảng: 3 tiết/năm. - Thực hiện 01 sáng kiến kinh nghiệm. - Tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt chuyên môn. - Cùng với tổ tin học xây dựng một website cho trường. - ............. *Biện pháp thực hiện: - Thực hiện hội giảng, thao giảng 3 tiết/năm (theo sự phân công của tổ chuyên môn), dự giờ đồng nghiệp trong tổ 4 tiết/tháng. Trong thao giảng, dự giờ phải chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học trong tiết dạy, góp ý đối với tiết dạy của đồng nghiệp, đánh giá rút kinh nghiệm cho bản thân. - Viết sáng kiến kinh nghiệm và thực hiện tiết dạy minh họa. Dự kiến tên đề tài: “Hướng dẫn học sinh …………” - ......... 5. Nhiệm vụ 5: Công tác kiêm nhiệm *Chỉ tiêu: - Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng. - Thực hiện 1 chuyên đề/tháng. - Hội giảng 3 tiết/tháng. - ……….. *Biện pháp thực hiện: - Hoàn thành kế hoạch chuyên môn của tổ KHTN, thông qua các bước: thu thập, xử lý thông tin, xác định mục tiêu và nhiệm vụ cho năm học mới, xây dựng yêu cầu và các chỉ tiêu, xác định các biện pháp thực hiện, dự kiến bố trí công việc và thời gian thực hiện, ........ - ................. IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Thời gian Tháng 8/2012 Nội dung công việc -Ổn định nề nếp dạy và học -Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành dạy và học theo phân phối chương Yêu cầu, biện pháp thực hiện -HS đi vào nề nếp học tập , có đầy đủ SGK và các phương tiện cần thiết khác phục vụ cho môn học . -Các em đến lớp tích cực tham
3

Người thực hiện

Tháng 9/2012

gia vào bài giảng, về nhà có ý thức tự học . - GV nghiên cứu SGK, SGV và các tài liệu tham khảo khác. -Dạy học theo PPCT và thời -Ổn định tổ chức, đi vào nề nếp khóa biểu. học tập, nắm được chất lượng - Xây dựng kế hoạch cá giáo dục của học sinh, học sinh nhân. có hứng thú học tập sau khi được -Xây dựng kế hoạch chuyên dự lễ khai giảng. môn tổ. - Tự học, tự sáng tạo để nâng cao -Xây dựng kế hoạch tổ công nghiệp vụ chuyên môn. đoàn. - Kiểm tra chất lượng học tập của - Thực hiện dự giờ để học học sinh. hỏi kinh nghiệm nâng cao - GV tham gia hội giảng, dự giờ. trình độ chuyên môn nghiệp -HS giỏi bộ môn Toán tham gia vụ bồi dưỡng tích cực. - Phụ đạo học sinh yếu kém trình. -Học tập nhiệm vụ năm học

Tháng 10/2012 Tháng 11/2012 Tháng 12/2012 Tháng 01/2013 Tháng 02/2013 Tháng 3/2013 Tháng 4/2013 Tháng 5/2013 V. NHỮNG ĐỀ XUẤT 1 . Đối với nhà trường : ……………………………………………………………………………………………… 2. Đối với tổ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………………… DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

…………………
4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful