GIÁO ÁN DỰ GIỜ CHỦ NHIỆM LỚP 11/9

GVCN: VĂN THỊ BÀNG

GIÁO ÁN CHỦ NHIỆM LỚP Tuần thứ: 9 Người soạn: H’Nhương KBuôr Ngày soạn: 14/10/2009 Tổ 3 - Lớp 06SHH - Khoa Hóa
A- MỤC TIÊU CỦA TIẾT SINH HOẠT

Tổng kết – nhận xét tình hình học tập của lớp trong tuần qua. Giúp học sinh nhận thấy ưu và khuyết điểm của mình Đưa ra biện pháp để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm của học sinh Khuyến khích học sinh tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được Ý kiến cá nhân Xử lý học sinh vi phạm Phổ biến kế hoạch tuần tới B- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên - Nhận xét về tình hình lớp trong tuần qua - Kế hoạch tuần tới. 2. Chuẩn bị của học sinh ( Chủ yếu là của ban cán sự lớp ) - Tổng kết lại sổ theo dõi, sổ ghi đầu bài - Chuẩn bị bản nhận xét trước lớp - Thư ký chuẩn bị sổ để ghi biên bản C- TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC

-

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT TRONG TUẦN QUA 1. Ổn định lớp GV: Kiểm tra sĩ số lớp HS: Ổn định chổ ngồi, khẩn trương và GV: Yêu cầu HS ổn định chổ ngồi, giữ trật nghiêm túc, giữ trật tự trong lớp. tự để bắt đầu tiến hành buổi sinh hoạt nhanh chóng. 2. Nhận xét tình hình học tập và rèn luyện của lớp trong tuần vừa qua GV nêu kế hoạch buổi sinh hoạt và tiến hành sinh hoạt cụ thể -GV: Mời lớp trưởng lên nhận xét chung - Lớp trưởng: Đứng trước lớp nhận xét về tình hình học tập và rèn luyện của lớp chung về tình hình học tập và rèn luyện của trong tuần qua lớp trong tuần qua về ưu và khuyết điểm - GV: Mời lớp phó học tập nhận xét cụ thể mọi mặt về kết quả học tập của lớp, và kết quả việc - Lớp phó học tập: Đứng trước lớp nhận thực hiện phong trào tiết học tốt, tuần học xét cụ thể tình hình học tập của lớp trong tốt trong tuần qua. Nêu kế hoạch phấn đấu tuần qua: ý thức học bài, làm bài, xây dựng cho tuần tiếp( tiếp tục đăng ký thực hiện bài. Những mặt đã đạt được, chưa đạt tết học tốt tuần học tốt chào mừng ngày được, lý do, kết quả thực hiện tiết học tốt,
GSKT: H’NHƯƠNG KBUÔR 1 TỔ 3HH- KHOA HÓA

bí thư thông . Hoạt động 2: TIẾN TRÌNH PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH TUẦN SAU 1.Đặc biệt nhắc nhở pgê bình những HS vi phạm nhiều lần. bí thư chi đoàn phổ biến báo triển kế hoạch tuần tới.GV: Mời bí thư chi đoàn lên báo cáo. Các bạn bị phê bình có thể có những phản hồi về sự nhận xét của ban cán sự lớp đối với mình. cam kết với GV và cả lớp lần sau trình bày khuyết điểm của mình và hướng không tái phạm . .GIÁO ÁN DỰ GIỜ CHỦ NHIỆM LỚP 11/9 GVCN: VĂN THỊ BÀNG 20/11) . phấn đấu. . khen ngợi những ưu điểm trong tuần qua của tập thể và cá nhân. GVCN yêu cầu học sinh vi pham kỷ luật nhân lỗi. 6.Tùy từng đối tượng học sinh mà có những biện pháp khắc phục khuyết điểm phù hợp. cụ thể kế hoạch tuần tới: + Về học tập tiếp tục đăng ký tiêt học tốt. .KHOA HÓA . để giúp các em sửa chữa khuyết điểm.Bí thư báo cáo ưu khuyết điểm của các đoàn viên trong tuần(có nêu tên cụ thể). tiếp thu ý kiến của nhận xét chung của riêng mình. . GVCN đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm của học sinh ( cụ thể cho từng em một ). Thông báo kế hoạch của đoàn trong tuần tới. nhận xét công tác đoàn trong tuần qua và thông báo việc triển khai làm báo tường. vệ sinh và ý thức học tâp của lớp trong các tiết học cụ thể. Có nêu gương và phê bình.Lớp phó lao động – kỉ luật nhận xét trước lớp về việc thực hiện nề nếp: trang phục. GV: Mời ban cán sự lớp. Phổ biến triển khai hoạt động của đoàn trong tuần tới.GV: Mời lớp phó lao động – kỉ luật nhận xét cụ thể về nề nếp kết quả rèn luyện của lớp trong tuần qua.HS: Lắng nghe.Tuyên dương. tổ trực nhật và tiếp tục phân công trực nhật trong tuần tới. 3. .Nhấn mạnh phê bình những khuyết điểm trong tuần.Ban cán sự lớp. . Nêu tên phê bình những bạn còn thiếu bài và nhắc nhở các bạn bổ sung bài đầy đủ vào tuần tới. GVCN . GVCN: Cho phép các thành viên trong lớp có ý kiến.Tùy từng trường hợp vi phạm cụ thể mà đưa ra những hình thức kỉ luật hợp lý. Thông báo số bài báo tường mà lớp đã nộp chào mừng ngày 20/11.chon buổi học GSKT: H’NHƯƠNG KBUÔR 2 TỔ 3HH. . GVCN tổng hợp nhận xét của ban cán sự lớp và ban cán sự chi đoàn và đưa ra . tuần học tốt vừa qua. HS: Đóng góp ý kiến khách quan. trung thực. . . tuần học tốt (số tiết cụ thể). 4.HS vi phạm trong tuần qua đúng dậy 5.

KHOA HÓA . D -DẶN DÒ HỌC SINH . ý thức tuần tới kỷ luật. quy định nhà trường.Phổ biến lịch kiêm tra và thi giáo dục sạch sẽ.Nhắc nhở tổ được phân công làm trực nhật tuần sau. Phổ biến các kế hoạch khác của đoàn.Trang trí lại lớp học cho sạch sẻ bổ sung một số dụng cụ còn thiếu trong phòng học. .Trong lớp học chú ý nghe giảng. Cắt cử phân công trực nhật vệ sinh .GIÁO ÁN DỰ GIỜ CHỦ NHIỆM LỚP 11/9 GVCN: VĂN THỊ BÀNG tốt. soạn bài. . quốc phòng. GVCN phổ biến nội dung và kế hoạch + Về nề nếp chấn chỉnh tác phong.Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Giáo viên hướng dẫn Văn Thị Bàng GSKT: H’NHƯƠNG KBUÔR 3 TỔ 3HH.Học bài. + Triển khai làm báo tường và hòan thành đúng thời hạn: cắt cử các bạn phụ trách việc biên tập báo. không nói chuyện riêng. làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.Thực hiện tốt nôi quy. ghi chép bài đầy đủ. chú ý đi học đúng giờ. đầy đủ . . làm việc riêng trong giờ học. E. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful