CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐỘC ĐOÁN STEVE JOB TẠI APPLE

1.1 Lãnh đạo là gì 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. Lãnh đạo là gì? Nhà lãnh đạo là ai? Khái niệm phong cách lãnh đạo Phân loại phong cách lãnh đạo Các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo Những đối tượng cần áp dụng phong cách quản lý Phong cách quản lý 1.1.7.1. Có 4 kiểu phong cách quản lý 1.1.7.2. Quản lý kiểu hướng dẫn

Xuân

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐỘC ĐOÁN CỦA STEVE JOBS TẠI APPLE
2.1. Thực trạng về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple

T.Xuân + Tuyền Thọ + Trâm

2.1.1. Những biểu hiện độc đoán của Steve Jobs 2.1.2 Luật im lặng - hệ quả từ phong cách điều hành độc đoán của Steve Jobs tạiApple 2.1.3 Những vấn đề đang đặt ra hiện nay cho Apple 2.1.3.1 Khách hàng trung thành dần rời bỏ Apple vì luật im lặng
2.1.3.2 Những thành tựu nổi bật mà Steve Jobs đã mang lại cho Apple 2.1.3.3 Sức khỏe của Steve Jobs hiện nay và văn hóa im lặng của Apple

2.2 Phân tích thực trạng phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple Tuyết + Thu Uyên + Bạn Uyên 2.2.1 Ưu điểm 2.2.1.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs 2.2.1.2 Luật im lặng 2.2.2 Nhược điểm 2.2.2.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs 2.2.2.2 Luật im lặng

3 Kiến nghị KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chị Hương + Thuận .2 Giải pháp 3.1 Mục tiêu 3.1 Nhân viên 3.2.2.CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐỘC ĐOÁN CỦA STEVE JOBS TẠI APPLE 3.2 Cổ đông 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful