Đề tài tìm hiểu về sự thành côn của chuỗi cung ứng của TH true milk. Đề cương I.

Cở sở lý thuyết

1. khái niệm chuỗi cung ứng 2. khái niệm quản trị chuỗi cung ứng 3. các thành viên trong chuỗi cung ứng 4. mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng II. thực trạng

1. tổng quan quản trị chuỗi cung ứng ngành thực phẩm ở việt nam. 2. Quản trị chuỗi cung ứng của sữa TH true milk 2.1 khái quát về công ty và sản phẩm sữa của TH true milk 2.2 mô hình chuỗi cung ứng của TH true milk 2.3 Mô tả các thành viên và vai trò của họ trong chuỗi 2.3.1trang trại nuôi bò sữa ở nghệ an của th true milk 2.3.2 nhà máy sản xuất thành các sản phẩm sữa 2.3.3 th true milk mart 2.3.4 nhà cung cấp dịch vụ( vận tải…) 2.3.5 các cửa hàng bán lẻ 2.3.6 người tiêu dùng 2.4 phân tích những yếu tố tạo nên sự thành công của chuỗi đây là bản đề cương mình lập các mong mọi người đóng góp ý kiến. phân công công vệc Ngọc Công làm phần I Công Đoàn làm phần 1, pần 2.1; Phạm duyên làm pần 2; Thanh Dung làm pần 2.3.1; Việt hà làm pần 2.3.2 Ngọc giang làm phần 2.3.3; Khánh hà làm pần 2.3.4 Đỗ hải làm pần 2.3.5; Lan chi làm phần 2.4 Hạn nộp bài 17/3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful