Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới I. Tìm hiểu chung 1.

Tác giả: Vũ Khoan: nhà hoạt động chính trị nguyên là phó thủ tướng chính phủ 2. Văn bản: in trên tạp trí tia sáng 2001 - Bố cục: + Đoạn 1: Nêu luận điểm chính + Đoạn 2: Nêu những điều cần phải chuẩn bị, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam + Đoạn 3: Kết luận II. Tìm hiểu văn bản 1. Đặt vấn đề - Luận đề: chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Luận điểm chính: lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới - Năm 2001 là năm bản lề rất quan trọng nối hai thể kỉ, hai thiên niên kỉ - Đối tương: lớp trẻ Việt nam - Nội dung: nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam - Mục đích: rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới 2. Giải quyết vấn đề a) Luận cứ 1: - Chuẩn bị bản thân con người quan trọng nhất - Vì từ xưa đến nay, con người có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển lịch sử, xã hội ngày nay, trong nền kinh tế tri thức, yếu tố con người có vai trò quan trọng hơn rất nhiều b) Luận cứ 2: Vì sao cần phải chuẩn bị - Thế giới công nghệ phát triển như vũ bão, huyền thoại - Sự giao thoa hội nhập giữa các nền kinh tế càng sâu rộng - Cùng một lúc ta phải giải quyết 3 nhiệp vụ + Thoát khỏi tình trạng nghèo nàn của kinh tế nông nghiệp + Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa + Tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức c) Luận cứ 3 Điểm mạnh - Thông minh, nhạy bén với cái mới → Trí tuệ Điểm mạnh Lỗ hổng về kiến thức Nguyên nhân Chạy theo những môn học thời thượng Tác hại Khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng

- Cần cù, sáng tạo → Đức tính

Bị hạn chế, thiếu đức tính tỉ mỉ

Do còn chịu ảnh hưởng nặng nề của phương thức sản xuất nhỏ và cách sống ở nơi thôn dã vốn thoải mái và thanh thản. Chưa có thói quen lao động theo cường độ khẩn trương Không coi trọng nghiêm ngặt quy định công nghệ Ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ Lối sống theo thứ bậc Ảnh hưởng của sự bao cấp

Sẽ là vật cản ghê gớm

- Đùm bọc, đoàn kết → Tình cảm - Thích ứng nhanh → Thói quen

Loay hoay, cải tiến, làm tắt Tính đố kị

Không phù hợp với nền sản xuất hiện đại Sẽ cản trở sự phát triển của đất nước, sẽ gây tác hại khôn lường

Thái độ kì thị không coi trọng chữ tín

3. -

-

Kết thúc vấn đề Mục đích: sánh vai với các cường quốc năm châu Tác giả nêu ra con đường biện phát, lấp đầy điểm mạnh, vứt bỏ điểm yếu Khâu đầu tiên làm cho lớp trẻ nhận rõ những điểm mạnh, yếu, tạo thói quen tốt đẹp không chỉ trong suy nghĩ mà chủ yếu trong việc làm, hành động, trong cách sống, cách sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt trong học tập và lao động Nhiệm vụ đề ra rõ ràng, cụ thể, giản dị, ai cũng có thể làm theo được

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful