1. Chiến lược sản phẩm.

Những sản phẩm hiện có của Lotteria được đánh giá là chất lượng, đảm bảo, hợp khẩu vị, vì thế Lotteria cần phát huy ưu điểm này. Đặc biệt sản phẩm người ta biết đến nhiều và được ưa chuộng là HUMBERGER LOTTERIA, sản phẩm này vừa ngon miệng và giá cả rất cạnh tranh với giá chỉ 25000đ, đây có thể coi như là sản phẩm chủ lực tạo nên thương hiệu cho Lotteria, nhắc tới Lotteria người ta sẽ nghĩ ngay đến Humberger, khi có nhu cầu ăn Humberger khách hàng sẽ nghĩ ngay tới Lotteria. Liên tục nghiên cứu cac công thức cho sản phẩm mới, độc đáo, khác biệt và cải tiến sản phẩm đã có rồi. Ví dụ như Humberger nhân chay, thức uống chất xơ khác biệt về hương vị, sáng tạo về hình dáng và cách thức thưởng thức nhằm kích thích trí tò mò của các bạn trẻ. Lưu ý không lạm dụng gấp gáp cho ra những sản phẩm mới mà chưa qua khảo sát dùng thử. Mặc khác luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, cam kết sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, gửi đến khách hàng những thông điệp về sức khỏe. Những sản phẩm hiện có củaLotteria được đánh giá là chất lượng, đảm bảo, hợp khẩu vị, vì thế L otteria cần phát huy ưu điểm này. Đặc biệt sản phẩm người ta biết đến nhiều và được ưa chuộng l à

HUMBERGER LOTTERIA , vừa ngon miệng mà giá cả phải chăng chỉ với 25000đ có thể coi là sản phẩm chủ lực tạo nên thươnghiệu cho Lotteria, nhắc tới Lotteria người ta sẽ ngay tới Humberger, khi có nhu cầu ăn Humberger khách hàngn g h ĩ n g a y t ớ i L o t t e r i a . Liên tục nghiên cứu các công thức cho sản phẩm mới, độc đáo, khác biệt hoặc cũng có thể là cải tiến sản phẩmđã có rồi VD: Humberger nhân chay, thức uống dầu chất xơ Khác biệt về hương vị nhưng cũng có thể sáng tạovề hình dáng, hoặc cách thưởng thức .Nhằm kích thích tính tò mò thích khám phá của các bạn trẻ. Lưu ý khônglạm dụng gấp gáp cho ra những sản phẩm mới mà chưa qua khảo sát dùng thử. Mặt khác luôn đảm bảo chấtl ư ợ n g n h ữ n g s ả n p h ẩ m c ũ đ ặ t b i ệ t l à c á c s ả n p h ẩ m c h ủ l ự c Trên hết là cam kết sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an tòan thực phẩm .Gứi đến khách hàng những thông điệpv ề

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful