BÀI TẬP 1. (1.5sbt) Xét mệnh đề R: "Vì 120 chia hết cho 6 nên chia hết cho 9".

Nếu viết mệnh đề R dưới dạng P  Q , hãy nêu nội dung của các mệnh đề P và Q. Hỏi mệnh đề R đúng hay sai, tại sao? 2. (1.9 sbt) Xét hai mệnh đề: P: "7 là số nguyên tố"; Q: "6! + 1 chia hết cho 7". Phát biểu mệnh đề P  Q bằng hai cách. Cho biết mệnh đề đó đúng hay sai, vì sao? 3. (1.12 sbt) Xét các câu sau đây: a) Tất cả các học sinh trường em đều phải học luật giao thông. b) Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động. Hãy viết các câu trên dưới dạng " x  X , P( x) " hoặc " x  X , P( x) " và nêu rõ nội dung mệnh đề chứa biến P(x) và tập hợp X. 4. (1.16 sbt) Cho mệnh đề chứa biến P(x): "x thích môn Ngữ văn", trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các học sinh của trường em. a) Dùng ký hiệu logic để diễn tả mệnh đề: "Mọi học sinh của trường em đều thích môn ngữ văn." b) Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề trên bằng ký hiệu logic rồi diễn đạt mệnh đề phủ định đó bằng câu thông thường. 5. (1.17 sbt) Cho mệnh đề chứa biến P(x): "x đã đi máy bay", trong đó x lấy giá trị trên tập X các cư dân của khu phố em. a) Dùng ký hiệu logic để diễn tả mệnh đề: "Có một người của khu phố em đã đi máy bay". b) Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề trên bằng ký hiệu logic rồi diễn đạt mệnh đề phủ định đó bằng câu thông thường. 6. Cho p, q, r là các mệnh đề: p: Bạn nhận được điểm giỏi trong kz kiểm tra cuối khóa. q: Bạn làm hết bài tập thầy giáo cho. r: Bạn sẽ được công nhận là giỏi trong lớp này. Hãy dùng p, q và r cùng với các liên từ logic để viết các mệnh đề sau: a) Bạn được công nhận là giỏi trong lớp này nhưng bạn không làm hết bài tập thầy giáo cho. b) Bạn nhận được điểm giỏi trong kz kiểm tra cuối khóa, bạn làm hết bài tập thầy giáo cho và bạn được công nhận là giỏi trong lớp này. c) Để được công nhận là giỏi trong lớp này, bạn cần phải đạt được điểm giỏi trong kz kiểm tra cuối khóa. d) Bạn nhận được điểm giỏi trong kz kiểm tra cuối khóa, nhưng bạn không làm hết bài tập thầy giáo cho, tuy nhiên bạn vẫn được công nhận là giỏi trong lớp này. e) Nhận được điểm giỏi ở kz kiểm tra cuối khóa và làm hết bài tập thầy giáo cho là đủ để bạn được công nhận là giỏi trong lớp này. f) Bạn sẽ được công nhận là giỏi trong lớp này, nếu và chỉ nếu bạn làm hết bài tập thầy giáo cho hoặc nhận được điểm giỏi trong kz kiểm tra cuối khóa.

7. Phái biểu mệnh đề đảo, phản đảo và nghịch đảo của các mệnh đề kéo theo sau: a) Nếu hôm nay trời mưa, ngày mai tôi sẽ mua áo mưa. b) Tôi tới lớp mỗi khi có kì thi. c) Con trai lớp Văn ai cũng... "không còn là con trai". d) ... 8. Lập bảng giá trị chân l{ đối với các mệnh đề phức hợp sau: a) p  p b) p  p c) p  p e) ( p  q)  ( p  q) d) ( p  q)  q f) (q  p)  ( p  q)

CÁC CÂU ĐỐ LOGIC 1. Một giai thoại cổ trên đảo Sicile kể rằng người thợ cạo ở một thị trấn hẻo lánh chỉ cạo cho những người phải lặn lội qua đèo cao suối sâu đến tìm ông ta và cho những người không tự cạo được râu cho mình. Liệu có tồn tại một người thợ cạo như vậy không? 2. Một viên quan nước Lỗ đi sang Tề, bị vua Tề xử phạt tội chết và bị hành quyết: hoặc chém đầu hoặc treo cổ. Trước khi hành quyết nhà vua cho sứ giả được nói một câu và giao hẹn: nếu nói đúng thì chém đầu, nếu nói sai thì treo cổ. Sứ giả mỉm cười và nói một câu và nhờ đó đã thoát chết. Hãy cho biết câu nói đó của sứ giả như thế nào?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful